Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafostanice Sírius

 

 

 

 

 

 

léčivé radiační (LR) modemy

 

zdroj obrázku růže: Wikimedia Commons, veřejná doména

 

 

 

 

auricko-kinetické generické (AKG) modemy

 

zdroj obrázku kopretiny: Wikimedia Commons, veřejná doména

 

                                   

 

 

Podmínky pro aktivaci modemů

Jak pracovat s LR modemy skrze trafostanici Sírius

Jak pracovat s  AKG  modemy skrze trafostanici Sírius

 

 

 

 

 

 

  Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména