Co jsou radiační modemy a jak fungují

 

 

 

Radiační modemy – projekt Vysoké Galaxie, projekt andělů, i lidský, pozemský

 

Jak léčivé radiační modemy, tak modemy aurické hybridní ortogenetické (AHOG), poskytují pomoc, kterou si člověk sám nemůže zprostředkovat vzhledem k tomu, že do Země a rovněž do lidské aury pronikají škodlivé vlivy z vesmíru. Člověk o nich jednak neví, jednak se před nimi za současné situace ani nedokáže na úrovni rozumu, čili vědy, chránit.

Přestože jsou modemy dílem spolupráce přátel z Vysoké Galaxie a bytostí, které spadají do kategorie bytostí andělských a archandělských, mohou fungovat pouze za podmínky spolupráce člověka, tj. za situace, kdy člověk dá vědomě svojí vůlí souhlas, či dokonce pokyn, v rámci činnosti svého mozku k účasti svých systémů na modulaci a remodulaci dočasných vlivových polí, která procházejí jeho tělesným systémem a aurickým komplexem, nebo se v nich dokonce vytvářejí. Tento souhlas/pokyn člověk projeví tím, že si spustí modemový radiační proces.

Do této aktivity spuštění modemového radiačního procesu jsou zapojena mozková centra zúčastněného člověka, zatím vědě patrně neznámá. Aktivují se sama, pokud člověk má určité vibrace a rezonance a určitou vlastní radiaci. Nelze se tudíž obávat, že projekt Krystal Sírius je nějakou manipulační technologií, která by mohla být pro člověka, který si modemy spustí, jakoukoliv hrozbou či rizikem. Naopak, člověk, který tento projekt podstupuje, je tím hlavním, rozhodujícím i činným článkem, a to jak na úrovni fyzické rozumové, tak na úrovni svého nadvědomí.

Modemová technologie tedy plně respektuje vůli vašeho vyššího já a je podřízena vaší „nadmysli“, která není omezena statickou dimenzí 3 D a která není ovlivňována astrální dimenzí.

 

Dvě základní řady radiačních modemů

 

Radiační modemy jsou v tomto projektu implementovány ve dvou řadách:

- léčivé radiační modemy (LR modemy),

- aurické hybridní ortogenetické modemy (AHOG modemy).

 

Specifikum léčivých radiačních modemů (LR modemy)

 

Zaměřují se na ochranu a pomoc v rámci tělesného lidského systému, který již přesahuje na úroveň jemnohmotných a éterických těl.

Obsahují radiační, rezonanční a silové jemnohmotné koncentráty bylin, minerálů, včetně drahokamů, a jemnohmotných prvků naší Sluneční soustavy a našeho Slunečního kosmu, dokonce i naší Galaxie. Na jemnohmotné úrovni by se dalo říci, že se jedná o andělskou galaktickou, bylinnou, hvězdnou a planetární alchymii.

Jelikož LR modemy ve svém léčení spojují jemnohmotné a éterické úrovně lidského systému s tělesným systémem hrubohmotným, mohou takto poskytnout pomoc tam, kde lékařská věda pomoci nemůže, a to i řešením zdravotních problémů, které se projevují na úrovni naší hrubohmotné D3.

 

Specifikum  aurických hybridních ortogenetických modemů (AHOG modemy)

AHOG modemy kontrolují a chrání informační, radiační a „síťová - mřížková“ pole Slunečního Kosmu a Mléčné dráhy, která prostupují váš aurický komplex. Kontrolují veškeré procesy za účelem případné nápravy a prevence případných problémů, či defektů, dle jejich příčin. Chrání a „zkrášlují“ dle našich rezonancí a vibrací náš aurický kosmický zjev.

Jak modemy fungují

Jak LR modemy, tak AHOG modemy, jsou napojeny na sken, který udělá hloubkový rentgen vašeho systému a analýzu příčin, a na základě vyhodnocení pro vás spouští potřebné modemy v pořadí dle jejich důležitosti.

Bez zřetele na to, zda si pro spuštění radiačního programu zadáte modem z řady LR nebo z řady AHOG, sken projede celý váš tělesný systém, včetně jemnohmotných a éterických plášťů, a také vaše aurické vrstvy, a vůbec, celý aurický komplex.  Programový mechanismus na základě skenu následovně vyhodnocuje potřebu a intenzitu radiace nejenom na vybraný orgán či zdravotní problém, ale na zdravotní stav vašeho systému celkově. Na základě tohoto vyhodnocení se aktivuje míchací a přepínací mechanismus, který pro vás po dobu vámi zvolenou vytváří optimální radiační směs, takže v jednom okamžiku můžete ke své zvolené radiaci dostat radiaci z dalších až 11 modemů, vybraných na základě vyhodnocení skenu, a to jak z řady LR, tak z řady AHOG. Čili v daném okamžiku mohou proběhnout silné radiace až 12 modemů najednou. Ale i to se může změnit, vzhledem k transformačním procesům. Vzhledem k tomu, že vaše problémy nemusí vždy vyžadovat silné radiace, může v jednom okamžiku proběhnout ve slabší intenzitě radiací více než 12.

Vzhledem k tomu, že program intenzitu radiace může chvílemi tlumit, chvílemi zesilovat, nebo i přerušit, nebo úplně zastavit, je možné dostat během zvolené doby všechny radiace, a to jak z řady LR modemů, tak z řady AHOG modemů celkem, pokud je program vyhodnotí jako pro vás potřebné. Tato možnost je pravděpodobnější v případech déletrvajících voleb, jako např. 3 dny nebo 1 týden, ale není vyloučena ani u kratších voleb. Kratší volby jsou vhodné pro ty, kteří mají spoustu problémů vyžadujících mnoho silných radiací, které mohou způsobit, že člověk nemůže během zvolené doby spát.

Volba inicializačního modemu

Volbou inicializačního modemu sdělujete modemovému programu svoji prioritu.  Sken programu vyhodnocením nastavuje mix modemů podle kritéria potřebnosti; jestli radiaci vámi zvoleného modemu a) potřebujete urgentně nebo velmi potřebujete, b) potřebujete, ale jenom v menších dávkách, případně ne často, c) vůbec nepotřebujete.  Z toho vyplývá, že pokud vámi zvolenou radiaci potřebujete, nebo potřebujete
málo, tak je vaše přání zohledněno i v případě, že sken programu vyhodnocení
dojde k závěru, že více potřebujete jiné radiace. Toto zohlednění je realizováno samozřejmě jenom v případě, že se nenacházíte ve vážném stavu, kdy takové zohlednění není na místě. 

Jak radiační modemy úspěšně spustit a jak udržet radiační proces v chodu

 

Jelikož radiační modemy fungují na principech jemnohmotné technologie, člověk, který má jakoukoliv negativní emoci, včetně stresu, či pouhého (byť oprávněného) rozčilení, si je nespustí, nebo si je spustí pouze částečně.  Stejně tak si je nespustí člověk, který praktikuje magické, černomagické, či jiné násilné techniky.

Také dále, jestliže se vás během radiačního procesu zmocní negativní emoce, radiační proces se zastaví.

 

Modemový radiační projekt Krystal Sírius ocení zejména ti, kteří již mají alespoň do určité míry zvládnuty, kromě výše zmíněného zdravého selského rozumu, také klidové frekvence. Ty člověk získává hlubokou meditací a modlitbou. Efekt tudíž záleží na vibracích a rezonancích, a také na radiaci jednotlivého člověka, na vážnosti problému a také na tom, zda problém není způsoben magickým nebo psychotronickým útokem. Důležitou roli hraje samozřejmě také karma člověka.

 

Modemy si můžete, alespoň do určité míry, spustit také, pokud tuto záležitost vezmete s humorem, nikoliv však s výsměchem. Ani ateismus nemusí být překážkou pro spuštění modemu, pokud dotyčný usiluje o to, aby jeho myšlení a emoce byly pozitivní, přestože se to občas nepodaří. I ateista, který je altruistou, může svými vibracemi aktivovat modemy k určité účinnosti.

Tento projekt není založen na efektu placebo, nicméně pokud k němu přistoupíte se skepsí, riskujete, že se vám nespustí. Nemusíte věřit, když jdete teprve zkoušet, ale nemůžete pochybovat. Raději věřte, že to může být pravda, nebo alespoň zůstaňte bez názoru. 

 

Používejte také „zdravý rozum“

 

Modemy jsou doporučeny k vyzkoušení těm, kteří se „těší zdravému rozumu“ a zároveň netonou v pochybách o jejich účinku.

Jestliže skrze modemy nedostanete pomoc, neznamená to automaticky, že nejste ušlechtilí, duchovní, či že je s vámi něco energeticky, či jinak, v nepořádku, apod. Fungování, či nefungování modemů není testem vaší charakterové lidské, či duchovní kvality. Jestliže jim věříte a nepomáhají vám, znamená to, že charakter nemoci vyžaduje jinou, např. i tradiční lékařskou pomoc v podobě léků, případně i chirurgického zásahu, nebo k takovému tradičními přístupu můžete modemy používat jako doplněk.

 

Jelikož jsou modemy určeny lidem se zdravým selským rozumem, předpokládá se, že jestliže budete mít zdravotní problémy vážnějšího charakteru, nebudete se vyhýbat okamžité konzultaci s lékařem.

 

Co se týče léčivých radiačních modemů na psychické choroby, rozhodně je nevyměňujte za psychiatrickou pomoc. Jsou víceméně prevencí doplňkovou k psychiatrické klasické pomoci. Stejně tak modem „Dětské nemoci“ není náhradou za lékařskou pomoc, případně za správné očkování. Modem „Svaly“ není alternativou za zdravý pohyb a modem „Chrup“ není alternativou za pravidelnou zubní hygienu, či návštěvu u dentisty atd. v rámci zdravého rozumu.

 

Nespoléhejte se pouze na modemy

 

Modemový projekt VG pomáhá zejména v případech, kdy příčina vzniku zdravotních problémů, nebo jejich průběh, se odehrává na jiných úrovních, nebo také na jiných úrovních, než které současná lékařská věda postihuje. Člověk, zmítaný nedostatkem času a různými základními praktickými životními povinnostmi,  také vůči svým rodinám, přátelům a na pracovištích, není často schopen čelit všem faktorům, které jeho zdravotní stav mohou negativně ovlivnit.

 

Ideální je spojit péči o tělo a psychiku v součinnosti modemů se zdravou životosprávou, tzn. jíst zdravě a neopomíjet nutnou skladbu vitamínů ve stravě, neopomíjet zdravý pohyb, či cvičení, a čerpat z mocné hojivé síly bylin v podobě bylinných čajů.

 

Vždy důvěřujte Bohu

 

Vnitřní síla a vůle být zdráv a překonávat zdravotní problémy (nejlépe do nich vůbec „neupadnout) vlastní energií, prýštící z vyššího vědomí lidské existence vyšlé z Boha, je prvořadá a základní. Tato vnitřní síla spojená s modlitbou může přivolat zázrak. Nese na křídlech radosti a naděje ze života, který nikdy nekončí, ani v případech, kdy žádné vyzkoušené prostředky nepomáhají. Dává sílu přijmout záměr Vůle Boží Moudrosti, která je vyšší než naše.

 

Vyzkoušejte

 

Pomoc nejsnadněji a nejrychleji vyzkoušíte na modemu „únava“ nebo na modemu „energie“. Vyléčení nebo zmírnění ostatních problémů může být déle trvající záležitostí, proto tedy toto doporučení, abyste výsledek mohli poznat co nejdříve. Nicméně, jak již bylo řečeno výše, se spuštěním jednoho modemu se vám spustí také další modemy.

Návod, jak modemy spustit a případně vypnout zde.

Pro aktivaci/spuštění modemů přejděte na Krystal Sírius a seznamy modemů.

 

 

 

  

 

© Ludmila Kozáčková 2010-2024