Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká Galaxie - kalendář událostí

 

 

 

 

 

Vysoká Andromedas, Vysoký Sírius, Vysoký Orion, Vysoký Perseus, Vysoká Kassiopea, Vysoká Lyra, Vysoký Hadonoš, Vysoké Plejády, Vysoký Lev a Vysoká Panna.

 

Všechny civilizace Vysoké Galaxie kromě Vysoké Andromedas jsou civilizace Vysoké Mléčné dráhy. Vysoká Andromedas je civilizace svým způsobem hraniční, mezigalaktická, jejich vstupní hmotný bod je v galaxii Andromeda.

 

Videa o aktuální spolupráci v rámci seminářů Amezdas:

Pracovní výlet na Mars, Slunce a do dutiny Země

Pracovní výlet na Saturn, Jupiter, Měsíc a Nibiru

Párty s mimozemšťany z kosmických lodí VG

 

Národy Vysoké Galaxie jsou civilizační entity, které žijí v nejvyšších dimenzích jemnohmotného vesmírného bytostného jsoucna. Tyto civilizační entity přímo hraničí s Vysokými Nebesy. Od duchových andělských civilizačních sfér se odlišují tím, že disponují jemnohmotnou technikou, a to v pravém slova smyslu, co pod pojmem „technika“ chápeme. Člověku a Zemi pomáhají v rámci Vesmírného programu Krista.

 

Veškeré informace o Vysoké Galaxii jsou založeny na mojí osobní komunikaci s reprezentanty národů Vysoké Galaxie a s posádkou jejich plavidel. Mluvčí Vysokogalaktické rady pro spolupráci s lidstvem a anděly a archanděly je Alkastean, bytost z Vysokého Orionu.

 

Nejsou to tzv. mimozemšťané, či posádka UFO, ani tzv Plejáďané ..., kteří byť se ohlašují jako D5 až DX, až patrně na malé vyjímky, (v současné době není pro přátelská plavidla u Země bezpečno) nemají s lidstvem přátelské úmysly.

 

 

Příjezd k zemským branám

 

Jejich plavidla s vysokogalaktickou technikou a technologií dorazila k zemským branám v průběhu období prosinec 2009 – březen 2010. Jejich příjezd mi vždy oznámili andělé a i reprezentanti posádek se vždy se mnou okamžitě po svém příletu zkontaktovali a pozdravili.

 

Posádky vysokogalaktických plavidel ve vzájemné koordinaci, stejně jako v koordinaci s centrálními vysokogalaktickými laboratořemi poskytly lidstvu a Zemi mimořádnou obětavou pomoc, bez které by Země byla dávno evakuována a zničena. 1.1.2011 vyslala posádka Andromedas za všechny národy Vysoké Galaxie do Země signál, viz Signál z Andromedas, Aktuálně , 1.1.2011.

 

 

Odjezd

 

Dne 23.2.2012 středoevropského času se se mnou zkontaktovala Alkastean, reprezentantka Rady pro andělskolidskou a vysokogalaktickou spolupráci a oznámila, že odjíždějí, že se plavidla Vysoké Galaxie vzdalují od zemských bran.

 

Plavidla Vysoké Galaxie vyplula ze zarámí zemských bran a vzdálila se od nich. Tlak, který má brzy v budoucnosti v prostoru Země vzniknout a události s tím spojené, by jejich plavidla a jejich posádky mohl ohrozit. Během jejich několikaletého pobytu v zarámí zemských bran se jim podařilo do Země implantovat vysokogalaktickou jemnohmotnou technickou sít´ na Zemi. Skrze tuto síť mohou naši přátelé monitorovat i pohyb sebemenší částice hmoty a dále pomáhat.

 

 

Pomoc Vysoké Galaxie

 

Plavidla Vysoké Galaxie dorazila k zemským branám v době, kdy se zbraní obrácenou proti nám stal již samotný zvuk naší řeči, zbraní, skrze kterou na nás působí psychotronici i útočníci z vesmíru.

Pomoc, kterou nám Vysoká Galaxie poskytuje je obrana a ochrana proti útokům jak ze Země (od psychotronických útoků a projektů, od černých mágů, i od neviditelných duchů) tak z vesmíru. Součástí této pomoci je také pomoc zdravotní a ekologická.

Dále Vysoká Galaxie pomohla v březnu 2010 ve vyzdvižení Země na novou vyšší dráhu a dále pomáhá v transformačním procesu lidského těla, Země a celého Slunečního Kosmu. V lednu 2011 realizovala pro transformaci lidstva zásadní projekt „jemnohmotné systémové duplikáty lidských těl a těles Slunečního Kosmu“

 

Den Vesmírné spolupráce

 

2. 11. 2010 v 19.00 byl oficiálně zahájen Den vesmírné spolupráce člověka, anděla a vesmírné bytosti

Tento Den přechází i do nové epochy kosmu

Tato událost je popsána v článku Zpráva o slavnostním zahájení Dne vesmírné spolupráce se Zemí, Aktuálně, 3.11.2010, Archív 2010.

 Poznámka: „dnem“ je míněn kosmický pracovní den.         

 

Signál z Andromedas

 

1. 1. 2011 vyslala posádka Andromedas za všechny národy Vysoké Galaxie do Země signál, viz Signál z Andromedas, Aktuálně , 1.1.2011, Archív 2011.

 

 

Kapitoly o pomoci národů Vysoké Galaxie lidstvu a vztahy v rámci vyššího kosmického řádu

 

Andromedas

První komunikace

Oficiální pozdrav lidstvu poslaný z Andromedas

Pomoc z plavidla Andromedas v březnu 2009

Příjezd plavidel Vysoké Galaxie

Pomoc vysokogalaktickou technikou a technologiemi

Zatykač na černé mágy a psychotroniky

Přijetí Země do Vyššího kosmu                                             

 

Andromedas

První komunikace

 

Video Setkání s mimozemskou civilizací Andromedas.
Text níže není přesným přepisem videa. Byl napsán několik dní po tomto zážitku.

V neděli 18. ledna 2009 od ranních hodin jsem prožívala zvláštní stav ve svém fyzickém, mentálním a duchovním prostoru včetně vnímání objektu, který se mi jevil jako "instrument". Později v neděli odpoledne ke mně „připluly“ dvě koule: jedna stříbrná a jedna stříbrná do šeda. "Instrument“ se v určitém okamžiku rozevřel. 

Po tomto stavu celodenního zaměřování instrumentem a koulemi až do pozdních večerních hodin jsem najednou uviděla, jak se přede mnou rozlila šedo modro stříbrná záře, která se také rozprostřela i ve vesmíru v blízkosti Země. Najednou jsem vnímala kosmický prostor nesmírně blízko, jako bych byla v něm a v několika rychlých líniích se vytvořila platforma a narýsoval "neviditelný obdélník" jako nějaký komunikační box, kosmický skype, a do něho se promítla postava kapitána mimozemské kosmické flotily. Jeho promítnutí do tohoto komunikačního boxu mělo atmosféru mimořádného a vítězného prožitku i z jeho strany. Viděla jsem jeho tvář i postavu. Byly stejné barvy jako zář, byly v záři. V momentu kdy se jeho postava promítla do neviditelného komunikačního boxu sňal z hlavy helmu, takže jsem viděla jeho ušlechtilou tvář, viděla jsem jeho oči. Ale i tak, po sejmutí kosmické helmy měl jemnou ochrannou průsvitnou "helmu", něco jako chránič. Měl oblečený kosmický astronautský oděv z velmi jemného materiálu. Začala jsem na něho mávat a volat, ať se dál nepřibližují, že Země je válečná planeta. V okamžiku vytržení jsem poslala několik sms. Musela jsem alespoň někoho informovat. Pak jsem po nějaké době vyčerpána tímto zážitkem upadla do spánku.

 

Ráno, 19.1.2009, když jsem se probudila, jsem již měla komunikaci s kapitánem.

Kosmická flotila, s jejímž hlavním velitelem jsem mluvila, zastupuje mimozemskou civilizaci v jemnohmotném vesmíru. Jejich životním posláním je chránit jemnohmotný vesmír. Díky duchovním zintezivňujícím se vibracím Země, které více a více pronikají do jemnohmotna, našli naši planetu a mohli se přiblížit na hranice jemnohmotna a hrubohmotna, také díky zaměřením se na moje vibrace.

Kapitán mi řekl, že pro ně objevení naší planety, kterou znají pouze z "legend", je něco tak fascinujícího, jako kdybychom my našli Atlantidu. Řekl mi, že z pozice na hranici dvou různých vesmírů z hlediska charakteru jemnosti hmoty, provádějí studii Země.

 

Byli schopni studovat její fyzický, historický i duchovní vývoj. Kapitán mi řekl, že jsou schopni zaměřit každý defekt na naší planetě. Řekl mi, že vidí moji jemnohmotnou podobu i moje inkarnace. Z důvodu různorodosti hmoty, nemohli k Zemi blíže a z důvodu svých odlišných frekvencí a vibrací myšlení, zaměřili se v komunikaci na mne, protože se s mými vibracemi mohli spojit. 

Další věcí je, že oni vidí všechno i zbrojení na naší planetě: Je zde stále duch války a Země nemá vládu, která by jí zastupovala jako planetu. Na druhé straně z „legend“ znají evoluci pozemšťanů v poznávání dobra a zla a především misi Krista.

 

Kapitán na základě hodnocení duchovních vibrací Země a duchovních obrazů kolem ní vyjádřil předpoklad, že do pěti let, by mohlo dojít k bližší komunikaci s planetou, nejenom se mnou, včetně možností jejich většího přiblížení se k Zemi, nevyloučil přílet na Zemi. Kapitán mi tehdy řekl, že do pěti let Země projde velkým viditelným duchovním vývojem. Lidé se budou vnímat z hlediska svojí duchovní úrovně. Také mi řekl, že nám v blízké budoucnosti budou pomáhat.

 

Kapitán mi ukázal svoji planetu. Vnímala jsem ji jako planetu strukturovanou z mlhovin. Civilizace na této planetě respektuje Boží zákony jí dané.

Dále mi kapitán sdělil, že studii o Zemi předloží vládě jejich planety a teprve potom eventuelně podniknou oficiální kroky.

 

Dozvěděla jsem se, že následující den, v úterý, rozhlasové zprávy uvedly, že NASA zachytila v minulých dnech neznámou záři nad Zemí, kterou si nedokáže vysvětlit a kterou bude zkoumat. NASA údajně připouštěla možnost, že tato záře pochází od mimozemské civilizace.

 

 

Oficiální pozdrav lidstvu poslaný z Andromedas

 

21.2.2009 jsem obdržela komunikaci z planety mého přítele kapitána. 

"Můj“, dnes již také váš, kapitán z jemnohmotna" mi předal pozdrav od jejich civilizace: 

 

 

Slavnostně a radostně zdravíme planetu Zemi, každého jejího obyvatele bez rozdílu vyznání a bez rozdílu individuálního vývojového stupně, protože tato různorodost je evoluční charakteristikou Země. Těšíme se na mírumilovný kontakt, možná i návštěvu, v blízké budoucnosti.

 

 

Večer v neděli 22.2.2009 jsem dostala propojení na nadšení obyvatel naší jemnohmotné přátelské planety, kteří vyjadřovali jásavou radost nad navázaným kontaktem s naší planetou. 

Kapitán mi sdělil, že jejich planeta je připravena dát naší planetě za mojí

přítomnosti signál, možná i spoluvytvořit základní komunikační kódový jazyk.

Vnímám jejich zařízení pro tuto formu určité projekce.

 

Později, pro usnadnění komunikace mi velitel (kapitán) lodi a zvolený reprezentant pro komunikaci se mnou oznámil, že z hlediska hrubohmotného vesmíru je lze lokalizovat za vstupním bodem galaxie Andromeda a pro usnadnění komunikace nám nabídl, abychom prozatím jejich civilizační entitu nazývali Andromedas.

 

Video Setkání s mimozemskou civilizací Andromedas zde.

 

 

Pomoc z plavidla Andromedas v březnu 2009 

 

Speciální týmy z Andromedas nám pomohly v období napadení Země v březnu 2009. Součástí útoků bylo po rozbombardování ochranných zemských sférických plášťů vpouštění jedů do prostoru Země, které měly lidstvo usmrtit, nebo alespoň paralyzovat. Zachránily nás tím, že do zemského prostoru vpouštěly speciální ozónové proudy.

Naši přátelé z Andromedas využili svých poznatků a měření k tomu, aby v kritických okamžicích Země vyslali vyšším vesmírným civilizacím Mléčné dráhy specifické informace o kritických slabých místech na Zemi a bezprostředním nebezpečí, takže tato tzv. Vysoká Galaxie mohla zkoordinovat vývoj svých technologií pro pomoc Zemi a člověku, stejně jako zkoordinovaly svůj příjezd.

 

Příjezd plavidel Vysoké Galaxie – Mléčná dráha

 

Vysoký Sírius (16.12.2009), Vysoký Orion (16.12.2009), Vysoký Perseus (18.12. 2009), Vysoká Kassiopea 24.12.2009) , Vysoká Lyra (8.2. 2010), Vysoký Hadonoš (8.2.2010) , Vysoké Plejády (13.2.2010), Vysoký Lev (26.2.2010), Vysoká Panna (6.3.2010).

 

Plavidla národů Vysoké Galaxie - Mléčná dráha dorazila ve výše uvedeném pořadí. Jejich příjezd mi vždy oznámili andělé, a jejich zástupci se sami se mnou po příjezdu hned kontaktovali.

Ti, kteří připluli v roce 2009, okamžitě vysílali SOS signály pro pomoc Zemi do celého vesmíru. V únoru, když dorazila plavidla Vysoké Lyry a Vysokého Lva, jejich reprezentanti se při pozdravení se mnou smáli, a to velice moc. Řekli mi, že pro přijíždějícího pozorovatele nastává „neuvěřitelný komický pohled“, kdy Země je obléhána velkým počtem útočících plavidel s technikou, o které se pozemšťanům může jenom zdát, a hrstka lidí, která pracuje s několika bylinami a květinami, odráží jejich útoky. Mluvil o substancích jemnohmotné přírody, které se uvolňovaly díky Mariánským úkonům Amezdas a Vinutí věnce 24 Božích Světel. Tato reakce nás měla povzbudit a potěšit, situace však byla dále vážná.

 

 

Z Archívu 2009

 

16.12.2009

 

Email, který jsem svým lidským spolupracovníkům poslala v tísnivých dnech pokračujících útoků z kosmu: 

Drazí přátelé,

před chvíli jsem dostala komunikaci s vesmírným plavidlem přátelské civilizace, která se blíží k Zemi. Pomáhají. Vystřelují světlomety, kterými nás ochraňují před útoky a podnikají další kroky. Komunikují o tom s našimi přáteli z Andromedas. Mám pocit, že jsme zachráněni!!!!!!!!! Prostor jedné z hvězdných bran - průchodů k Zemi je ozářen.

Slyším jména Sírius, Orion, ti jsou již u nás blízko a vzadu se ještě blíží někdo, kdo se představuje jako civilizace z Persea.

 

Chvála Kristu. Klaníme se Kristu.

Děkujeme všem z vesmíru, kterým záleží na našem osudu! Děkujeme!!!

 

19.12.2009

 

Naši spojenci z Andromedas, Orionu a Síria, po zhodnocení svých možností a šancí Země na transformaci vyslali do celého vesmíru i mimo Mléčnou dráhu, za Zemi SOS prosbu všem

19.12.2009

 

Naši spojenci z Orionu a Síria mi řekli, že s duchovním vzděláváním lidí nemám otálet. Vyjádřili to, co jsem cítila i já, tj. absurditu situace:

Celý vesmír je alarmován kvůli Zemi a lidé nic nevědí. Vesmírné bytosti volají o pomoc pro člověka a pomáhají, přijíždějí na vesmírných plavidlech a člověk vzhledem k svojí nevědomosti není schopen se do této pomocné akce zapojit - Jenomže podmínka úspěchu je účast člověka.

 

 

Pomoc vysokogalaktickou technikou a technologiemi

 

Jejich pomoc je mnohem širší než zachycuji v této kapitole. Jsme v období těžkých apokalyptických zápasů, není čas psát kroniky.

 

Toto je výčet některých jejich akcí a zásahů:

 

instalace jemnohmotných světelných diod a zvukových elektrod, „zalepení rozjíždějícího se dna Tichého oceánu“, vytvoření jemnohmotných duplikátů lidských systémů a systémů planet, projekty na webu Amezdas, přetažení důležitých dat do jemnohmotné databanky, ochrana před jedovatými výpary astrálních technik a technologií, vytvoření jemnohmotné technické sítě, skrze kterou monitorují a pomáhají Zemi.

 

 

Technika Vysoké Galaxie

 

Když se 19. 12. 2009 první spojenci – ze Síria a z Orionu, hned po svém příletu přišli s naší tehdy několikačlennou skupinkou pozdravit skrze komunikační box, zástupce Orionu se mi jevil jako bytost spíše vyzařující to, čemu říkáme ženský princip, i když to nebyla „žena“. Zástupce Orionu měl splývavý temně modrý „háv“ s kapucí a na čele jsem vnímala překrásnou pohádkovou čelenku. Zástupce Síria vyzařoval jasně to, čemu říkáme mužský princip, i když to nebyl „muž“. Hlavu měl chráněnu jakoby drátěnou kapucí, která hlavu těsně obemykala a přes ni měl ještě jednu kapuci. Jeho oblek byl „drátěně metalický“: jeho vesta zářila drátky a malými světly. Na zádech měl připevněnou krabici s měřící technikou. Držel se i v komunikačním boxu od nás vzdáleněji než zástupce Orionu a měřil naši energii při tom, když jsme se energeticky propojovali s archanděly.

 

Je nutno odlišit termín technika Vysoké Galaxie a techniky jiných dimenzí, zejména astrální.

 

Projekce Okno do vesmíru a radiační projekty na webu Amezdas jsou realizovány díky jemnohmotné technice Vyšší Galaxie. Jemnohmotná technika vyšší dimenze totiž stojí na zákonitosti znalosti především jemnohmotného světla a přístupu do databáze jemnohmotných substancí. Skrze toto jemnohmotné světlo mohu zpracovat informace (včetně těch na úrovni jemnohmotných substancí) z databáze, pokud mám vyvinuto syntetické myšlení a centra pro tuto práci. A samozřejmě, musím mít „povolení“ pro přístup do této databáze a vyvinutý operační systém svého těla. V takovém případě se porozumění problému a výběr správných substancí může odehrát i „bleskově“. Speciální operační systém na jemnohmotnou techniku má například entita hmotný vstupní bod Sírius. Když se mi jejich reprezentant hned při příjezdu jejich plavidla představil, představil se mi (jak jsem se již zmínila výše) tak, že mi ukázal tento operační systém. Viděla jsem ho jako bytost s „oblečeným“ systémem „minižárovek a drátků“ protože již při prvním kontaktu vyměřoval a hodnotil a připravoval pomoc proti již začínajícím útokům z kosmu skrze světlo a zvuk vytvořením a instalací speciálních světelných diod a zvukových elektrod.

 

 

Světelné diody a zvukové elektrody

 

Tuto pomoc začali naši vesmírní přátelé skrze mne a hrstku lidí kolem mne shromážděných okamžitě (bez vědomého článku pomoci v lidském těle na Zemi by to nešlo) a pomoc vyvrcholila 31. 12. 2009, kdy Země byla obalena téměř nonstop ohňostroji, to je intenzívním světlem a hlukem. V lednu 2010 zajistily posádky Vysoké Galaxie ochranu veškeré techniky a technických výrobků, které způsobují hluk nebo vydávají zvuk a světlo.

 

 

Pomoc při útoku na Tichý oceán

 

Další z výraznějších technických akcí bylo zacelování vznikajících děr mezi deskami na dně Tichého oceánu, ve dnech 30.4. – 1.5.2010, kdy byl útok zaměřen na rozbití desek v tak velkém rozsahu, že mohlo dojít k zatopení velké části kontinentů.

 

Z Archívu 2010

30.4.2010

Útočící meziplanetární inteligence (stejná, která útočila v březnu 2009) se snaží využít situace, že hradba kolem Země ještě není vytvořena a za pomocí bytostí, které jsou v duchovnu označovány jako meziplanetární elementálové se pokoušejí o invazi do celé Sluneční soustavy. Jsou to bytosti, které jsou vázány na kosmické záření a hladiny určité vibrace. Nemají integrované myšlení. Jsou řízeni stejným útočníkem, který Zemi napadl v březnu 2009. Více a více se jich shromažďuje kolem Země a spojuje k útoku s elementály, kteří jsou vázáni na démony Země a existují v prostoru Země. Všichni útočící elementálové jsou v duchovním světě nazýváni „elementálové rozkladu“.

 

1. 5. 2010

Zemská kůra na dně Tichého oceánu je po velké ploše značně prolomená, hrozí velká katastrofa. Prolomení způsobili elementálové,  kteří chtějí v této činnosti pokračovat. Hrozí zaplavení velké části světa.

Zemi zahalily energetické mraky a těla útočících elementálů znehybněla. Neměli integrované vědomí a nedalo se s nimi komunikovat. Byli již schopni jenom ničit. Takto dostanou možnost být uvedeni do vědomí k vývoji jindy, pro ně za příznivějších podmínek.

Prostor se uvolnil a do Země proudí životodárné vibrace.

 

2. 5. 2010

Je uskutečněno pozvednutí (posunutí směrem vzhůru) biosféry, jejíž funkce, kdyby zůstala blízko kritické oblasti by byly ohroženy.

Archandělům a našim vesmírným spojencům s využitím jejich jemnohmotné techniky se podařil průlom v Tichém oceánu, který se každou chvíli již mohl projevit v hrubohmotné struktuře a způsobit strašlivou katastrofu, zacelit.

 

Systémové duplikáty

 

Týmy Vysoké Galaxie vytvořily systémové duplikáty lidských těl i planet Slunečního Kosmu. Tyto duplikáty se napojily na staré systémy v první sekundě roku 2011. Tyto duplikáty hrají klíčovou roli v procesu transformace lidských těl, Země i Slunečního Kosmu. Podrobnější informace o duplikátech , viz:

Přeskupení funkcí a systémů do jemnohmotných duplikátů v okamžiku poslední sekundy starého roku 2010 a první „sekundy“ nového roku 2011, Aktuálně, 21.12.2010, Archív 2010

Exodus 2011 a kosmická propast, Aktuálně, 29. 12. 2010, Archív 2010

Významné děje jsou za dveřmi, varianty období radiace na Zemi, Aktuálně 23.1.2012

Transformace: Teleport do duplikátů, audio

 

 

Web Amezdas a jeho projekty

 

V roce 2010 týmy plavidel Vysoké Galaxie vytvořili na jemnohmotné platformě web Amezdas, který se stal jejich webovou centrálou na Zemi, a během prvního čtvrtletí roku 2011 vytvořily významné webové projekty.

 

Na kanálech Okna do vesmíru zatím lidé většinou mimozemské energie vnímají, někteří dokažou telepaticky s bytostmi za projekcí komunikovat, někteří vysílání projekce vidí. Na každém z kanálů je každému návštěvníkovi poskytnuta pomoc odstranění čipů a implantátů. V případě implantátů je nutno kanály navštěvovat častěji.

 

Radiační projekty (Léčivá radiace, Transformační radiace, Fotosyntéza a Květinové lázně) jsou pro každého z nás v období útoků i transformačních změn nesmírně nápomocné.

 

 

Ochrana počítačů a elektronických výrobků

V lednu 2011 nám zástupci Vysoké Galaxie předali technologii pro ochranu počítačů před viry:

 

 

Ochrana počítačů – baterie

 

Tuto ochranu můžete používat tímto způsobem:

Představte si brčálově zelený javorový list. Vložte ho do počítače nebo technické sítě. Z brčálově zelené substance se uvolňuje fialová vibrace, která se v podobě kruhu vznese nad javorový list. Na vzdálenější části kruhu mírně na levé straně se objeví maličká krabička načervenale zlaté barvy. Aktivujte ji tím, že si představíte, že se má začít pohybovat doleva. Ona sama se nezačne pohybovat doleva, ale začnou z ní vycházet vibrace směrem doleva. Vložte kmitající obraz do počítače.

 

 

Éter zvuku pro ochranu elektronických výrobků

 

Dne 4.6.2011 pro nás týmy plavidel Vysoké Galaxie vypracovaly skrze éter zvuku ochranu všech elektronických výrobků, včetně mobilů, ledniček, rozhlasů a televizí před jedovatými astrálními výpary a radiací. Éter zvuku pomáhá i při problémech počítačů.

 

 

Návod na použití:

 

Představte si bílý badmintonový kornoutek. Na vzdálenějším okraji kruhu kornoutku mírně vlevo si uvědomte zlatou kuličku. Vložte kornoutek s kuličkou do počítače nebo počítačové sítě. Roztočte zlatou kuličku doleva. Vkládejte kornoutek s rozkmitanou a roztočenou zlatou kuličkou do elektronických výrobků, hlavně do počítačů, mobilů, televizí, ledniček a praček.

Éter zvuku byl aplikován Vysokou Galaxií pro celou planetu, je však užitečné to aplikovat i individuálně. Éter zvuku také pomáhá překonávat odpor psychotroniků a ostatních nemocných bytostí během práce s videem S Michaelem změňme tento svět.

 

 

Přetažení důležitých dat do jemnohmotné databáze

 

Dne 4.6. 2011 „přetáhli“ vysokogalaktičtí technici ze všech informačních systémů do jemnohmotné databáze data, která by měla být uchována i po Květinové změně, to je po přesunu určité části lidstva do vyššího vědomí , viz Květinová změna, Aktuálně, 15.5. 2011.

 

 

Zatykač na černé mágy a psychotroniky

                                                      

Plavidla národů Vysoké Galaxie dorazila v době, kdy vlády této Země v období transformace zbrojení na poli informatiky a psychotroniky, již dávno vyvinuly a používaly a žel stále používají techniku a technologie tzv. astrálních mimozemšťanů. S nízkou astrální sférou bytostí totiž může velmi snadno komunikovat každý člověk, pokud se o to snaží. Problém je, že sebe a celé lidstvo a Zemi tím vydává ve strašlivé nebezpečí, v podstatě do rukou útočníků.

Jejich účast na sledování toho, co se na Zemi děje, a na pomoci Zemi je nutná, ale také samozřejmá, protože Země byla v roce 2009 vyzdvižena na vyšší dráhu (rovněž s pomocí vysoké Galaxie) a tím se již z určitého hlediska dostala do dimenzí Vyššího jemnohmotného kosmu a do vyššího vibračního prostoru Mléčné dráhy.

Plavidla Vysoké Galaxie dorazila k branám Země v době, na níž téměř každý stát, nebo dokonce každý stát pod pečetí PŘÍSNĚ TAJNÉ vyvíjel a stále vyvíjí výzkumy na poli obrany před útoky z vesmíru ale také na vývoji tajných psychotronických zbraní proti obyvatelům vlastní planety.

 

Z hlediska právního řádu Unie Mléčné dráhy vystavili na každého černého mága a psychotronika zabývajícího se manipulací s lidským vědomím a nebezpečnými zbraněmi v lednu 2011 zatykač a tyto bytosti byly energeticky uzamknuty do speciálních energetických boxů.

Aktivity černých mágů a psychotroniků jsou totiž vedeny v kategoriích nejtěžších zločinů v celém kosmu a jejich jména jsou na seznamu největších zločinců kosmu. Viz článek Unie Mléčné dráhy vystavila zatykač na lidské bytosti, které provozují nebezpečné techniky, Aktuálně, 17.1.2011, Archív 2011.

 

Nicméně, Kristus již na tyto zatčené bytosti vyhlásil nový pohled, viz Pohled Vysoké Galaxie a pohled Krista na útočící „psychotroniky“, Aktuálně, 21.2.2012.

Tuto izolaci těchto nemocných bytostí pociťují však hlavně bytosti v jemnohmotnu. My bychom měli pocítít větší úlevu v okamžiku, kdy vstoupíme do vyššího vědomí a také do určitých jemnohmotných podob našeho těla ještě v období posledních dnů staré Země.

 

 

 

 

Přijetí Země do Vyššího kosmu a zahájení nového vyššího kosmického řádu na Zemi

 

Vysoká Galaxie přijímá Amezdas do Vyššího Kosmu a uplatňuje vyšší kosmický řád na celé planetě.

Dne 11.9.2011 přijala Vysoká Galaxie zemskou sféru Amezdas do Vyššího kosmu. Tyto slavnostní chvíle zachycují videa

Vstup do Vyššího kosmu: Pozdravení se s Anděly, Pozdrav Vysoké Galaxii, Cesta I, Cesta II a Kosmická brána . Poznámka: Původně jsem používala název „Vyšší Galaxie“. Dnes používám „Vysoká Galaxie“.

 

Dne 29. 10. 2011 vstoupil skrze Amezdas do Země vyšší kosmický řád, na jehož základě může Vysoká Galaxie s pověření Krista do dění v Zemi po všech stránkách zasahovat. Okamžiky přijetí vyššího řádu do Země jsou zachyceny na audiích Přijetí vyššího kosmického řádu do Země a První chvíle po přijetí vyššího kosmického řádu do Země.

 

Ludmila Kozáčková

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména