Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodajství o transformaci

 

 

 

Dne 8.2.2012 byla vysokým duchovnem vyhlášena

Duchovní pohotovost

Tato pohotovost je vyhlášena vzhledem k již velmi krátkému vyměřenému času pro zásadní změnu v našich životech a těžké situaci v prostoru Země a kolem ní. Znamená to, že máme intenzívně, pokud možno nepřetržitě, duchovně pracovat a že každý z nás nese zodpovědnost za to, jak s časem, který ještě máme, nakládá. Času je méně než málo. Zvažte důležitost každé aktivity a záležitosti, které věnujete energii, čas a myšlení

 

Videa

 

Strom života  (3) – Věci

Aura a moc přírody

Se Serafíny a Bohem Pannou

Světla Nového Zodiaku

Transformace: Teleport do duplikátů

Transformace: Kam půjdu

Transformace: Čakry, kódová charakteristika

 

Zpravodajství

 

 28. 5.

Jsme na cestě do jemnohmotna

Otevírá se svět minerálů

 

V těchto dnech časově směrem k slunovratu se zrychluje a zvýrazňuje pohyb planet Sluneční soustavy na jejich jemnohmotných drahách, přičemž měnící se pozice slunečních souřadnic způsobuje snížení intenzity tepla, které vydává hologram hrubohmotného Slunce (o výbuchu hrubohmotného Slunce viz článek na Aktuálně Stalo se 3.3. a 4.3.2013 ). Tato aktivita planet naší soustavy v jemnohmotnu souvisí s přesouváním našich těl a našeho vědomí do jemnohmotné zóny hmoty Země. Tento přesun se odehrává v rámci transformace, ale není ještě zdaleka celou transformací. I jemnohmotná zóna se totiž má transformovat.

 Souběžně s tímto přesunem se již asi měsíc otevírají jemnohmotné substance minerálů. Toto otevírání se děje díky tomu, že se na začátku měsíce května otevřel svět minerálů.

 Během procesu přesouvání do jemnohmotna již někteří lidé mohou vnímat pocity podchlazení, protože se musí adaptovat na jemnohmotné Slunce, lépe řečeno, v současném stadiu se mnozí ještě zcela nenachází ani tam ani tam, což tuto adaptaci může komplikovat ve smyslu např. podléháním i slabým virózám, různých nepříjemných pocitů v těle i v mysli, zapomínáním, nižší soustředěností, apod.

 

 

 Pomoc aurickým drahám a polím

Snad téměř ve 12:00 přichází projekt Vysoké Galaxie nazvaný Pomoc aurickým drahám a polím.

Vzhledem ke změnám v planetárních elektromagnetických polích a aurických lidských polích, které se staly vzhledem k těmto změnám zranitelné také z hlediska vlivů z vesmíru, nám VG dodává unikátní projekt na pročištění, posílení a ochranu aurických drah a polí, které jsou napojeny na planety sluneční soustavy (také na Slunce), stejně jaka na vesmírné procesy. Skrze  tyto aurické dráhy  v poslední době můžeme pociťovat stavy napětí, rozechvění, závratě, únavu, předráždění, v některých případech i zdravotní problémy.

 

STALO SE  3. 3. a 4. 3.2013

Naše hrubohmotné Slunce vybuchlo

Země byla přesunuta do jemnohmotného systémového duplikátu

 

Dne 3.3. mi ukázal svoji aktivitu kosmonaut Vysoké Galaxie v kosmickém prostoru orbitální stanice Vysoké Galaxie. Ukazoval mi, že „něco“ zabezpečuje.

  Vnímala jsem, že se Země nachází v nové situaci a že je z podstatné části již přesunuta do svého jemnohmotného systémového duplikátu.

 

Následujícího dne, 4.3. se mi kosmonaut Vysoké Galaxie dále při své aktivitě ukazoval a v cca 18:20 jsem vnímala ukončení finálního manévru přesunu Země do jemnohmotného systémového duplikátu.

  Krátce potom jsem byla uvědoměna o tom, že naše hrubohmotné Slunce vybuchlo.

 Vzhledem k tomu, že jsem se musela energeticky naučit orientovat v nové situaci, a také vzhledem k tomu, že jsem zvažovala, zda tato informace některé lidi nevyděsí, informovala jsem v oněch dnech, o těchto mimořádně závažných skutečnostech pouze „svoje studenty“. Přesun Země, Slunce a planet sluneční soustavy do systémových duplikátů jsem vysvětlovala na semináři 9.3., viz nové video Ptáme se na duplikáty.

 

Projekt „Jemnohmotné systémové duplikáty“ spustila Vysoká Galaxie v první sekundě roku 2011.

 

 21.12.2012

ZEMĚ PROPLULA NULOVÝM PÁSMEM

22.12.  V 15:00 SE ZAČAL OTEVÍRAT ČASOPROSTOROVÝ ÚVAL

 

Dne 21.12.2012  po půl noci středoevropského času se Země na své jemnohmotné dráze přiblížila k bodu nula,  který logicky vyplynul  při vzniku hrubohmotného vesmíru jako díla Jitřenky.  Díky již minimálně jednoroční aktivitě kdysi padlého ducha Jitřenky, známého  z dějin lidské duchovní historie jako Lucifer (Světlonoš), dnes již nesoucího jméno Luciel,  kdy jsou jeho vlastní rukou vypínány kritické energetické body, z nichž nejkritičtější byl „energetický bod nula“, Země proplula  s obětavou pomocí  andělů,  archandělů a Vysoké Galaxie,  na své jemnohmotné  dráze skrze  tzv. nulové pásmo, aniž by její  „energetické průnikové pásmo“   bylo stlačeno  nebo proniknuto  astrální plazmou a energetickým  astrálním  výbojem, i když  astrálními vibracemi byla do určité míry intenzívněji obklopena.

Náročná a nepříjemná fáze proplutí „ nulovým bodem“  probíhala od půlnoční hodiny zhruba do 13:00  téhož dne a lidské kolektivní vědomí  se přiblížilo k Časoprostorovému úvalu, viz audio Časoprostorový úval.

 

 

23.7.2012

AKTIVIZACE VYŠŠÍHO VĚDOMÍ LIDSTVA

 

Díky zintenzivnění působnosti Nového Zodiaku a přenesení působnosti Dvanáctihvězdné Koruny Panny Marie do vědomí lidstva, vyšší vědomí lidstva (viz článek Propojení vyšších jáství ve vyšší vědomí lidstva, Aktuálně, 31.12.2011) se aktivizuje, protože toto vyšší vědomí nejdříve a nejvíce reaguje na prozáření Koruny Panny Marie skrze světla Serafínů a skrze světla duchovního člověka (viz video Se Serafíny a Bohem Pannou). Tato reakce spočívá v duchovním probouzení těch, kteří mají vyšší já, nebo v jejich intenzívnější aktivitě, pokud již u nich dříve došlo alespoň k určitému probuzení. Intenzívní uvědomění si zákona jednat podle pravdy, lásky, spravedlnosti, a také podle milosrdenství, dává lidstvu v blízké budoucnosti naději.

 

 

 

 

16.7.2012

Nová těla člověka: tělo rajské a tělo nebeské

 

Transformovaný silový tělesný systém člověka bude mít více těl. Podle dosaženého stupně úrovně. V těchto dnech se již vytváří u vybraných jedinců, kteří splňují  předpoklady, tělo rajské (díky jemnohmotným substancím přírody) a u některých jedinců již dokonce tělo nebeské.

 

 

30.6.2012

Dne 30.6.2012 bylo prozářeno peklo a meziplanetární sféry byly uvedeny do pohybu v rámci přeskupování jemnohmotných planet Slunečního Kosmu

 

Zář Dvanáctihvězdné Koruny Panny Marie snesené na propojených světlech Serafínů a světla duchovního srdce člověka nejprve v roce 2010 do Zodiaku, prostoupila dne 30.6.2012 magické sféry staré Mléčné dráhy (magickou sféru moci, magickou sféru peněz, majetku a bohatství, magickou sféru slávy, magickou sféry krásy, magickou sféry lásky). Prostoupila také kolektivní vědomí člověka, i sféru lidského duchovního podsvětí, které je spojeno se sférami astrálními, prostoupila sféry zla i sféry pekel.

Akt prostoupení záře Koruny Panny Marie sférou pekel vydal mocný impulz k uvedení do pohybu meziplanetárních sfér včetně astrálních, neboť ve sféře peklo bylo centrum spojující a poutající všechny dráhy meziplanetárních a astrálních sfér a astrálních planet.

Prostoupení záře Koruny Panny Marie sférou pekla je počátkem realizace slibu Krista, že bude zrušeno peklo. Čas Země a čas vesmíru a astrálních sfér je jiný. Bylo by naivní se domnívat, že tímto dnem přestaly problémy, protože problémy spojené s peklem se vytvářely celé epochy. Jejich řešení nemůže být vidět okamžitě, ale počátek nového života pro obyvatele pekla a astrálních sfér se odehrál a bude mít fascinující krásné důsledky pro celou Mléčnou dráhu a s vesmíry s jejím centrem propojenými.

Dne 25.6.2011 bylo zahájeno přeskupování planet jemnohmotného Slunečního Kosmu (viz článek Slunovrat lásky, Aktuálně, 25.6.2011), ale pro svůj další pohyb přeskupování byly vázány na pohyb meziplanetárních a astrálních sfér. Události dne 30. 6.2012 umožňují jemnohmotným planetám Slunečního Kosmu další výrazné pohyby.

 

 

2.5.2012

Transformace lidkého tělesného systému a přírody

Aurické propojení

 

V těchto dnech dochází díky velikonoční radiaci Panny Marie k prostupování aury člověka a aury přírody na dvou úrovních: hrubohmotné a jemnohmotné. Příroda se člověku otevírá. Tento rok všichni vidíme, že příroda je krásnější než dříve, že něco vyzařuje. Je propojena v sobě navzájem zvláštními nádhernými vibracemi a to je ta její reakce na radiaci, o které jsem mluvila již o velikonocích. Je to radiace Panny Marie, která prostoupila celou přírodu, ale také systém člověka, jeho vnitřní tělo a na základě tady této velikonoční radiace Panny Marie došlo k vysokým energetickým vibračním výšlehům ze strany člověka i ze strany přírody a tím k jejich mimořádnému radiačnímu propojování na úrovni jejich aur, jak na úrovni jemnohmotné, tak na úrovni hrubohmotné.

 

Radiace skrze aurické propojení

Na úrovni hrubohmotné se člověk může spojit a aurou každé konkrétní byliny, či květu, či stromu ve své blízkosti a skrze ni se může propojit se všemi bylinami, květinami, či stromy daného druhu na celé Zemi. Podmínkou je láska k přírodě.

Na úrovni jemnohmotné se propojila a dále více a více se propojuje radiace duchovního člověka s radiací jemnohmotné přírody skrze jejich jemnohmotnou auru. V tomto propojení duchovní člověk vyživuje přírodu svým světlem umocněným radiací Panny Marie, dává přírodě energii a příroda začíná vyživovat nové jemnohmotné vytvářející se tělo Bohočlověka. Urychluje tak vznik našeho nového těla, toho těla, které je již postaveno na novém systému. Dávka „radiační výživy“, kterou si člověk individuálně z přírody bere, závisí na jeho vnitřním stavu. Jestliže člověk nemá patřičný stav, nemůže z přírody brát jemnohmotné radiační výživné vlny. Tady již funguje čistě duchovní zákon. Nejsilnější radiační vlny jsou jakoby magnetem přitahovány do systému člověka, který na Zemi pracuje v Programu Krista.

Radiace vycházející z jemnohmotné přírody ovlivňuje výživu jak jemnohmotného, tak hrubohmotného těla. Tato radiace je vtažena do nově vznikající buňky lidského tělesného systému, která má geniální schopnost nasměrovat do staré hrubohmotné buňky energie a informace v takové sestavě a v takovém množství, jaké hrubohmotné tělo potřebuje. Takže jemnohmotná buňka vydává informační a radiační signály k hrubohmotné buňce a napravuje tam, co je zapotřebí napravit, aby hrubohmotná buňka vypadala a fungovala, jak má fungovat. Čili tato nově vznikající jemnohmotná buňka prozářená jemnohmotnou radiací Panny Marie koriguje hrubohmotnou buňku a optimalizuje ji. To je samozřejmě model vysokého duchovního stupně člověka a z hlediska času tento proces probíhá zatím postupně.

 Tento dvojitý simultánní proces výživy skrze auru hrubohmotnou a jemnohmotnou se již začíná u vysoce duchovních lidí projevovat postupným uzdravováním hrubohmotného těla, jeho regenerací a v rámci možností také jeho „zkrásněním,“ a nakonec i viditelnou, nebo zachytitelnou radiací vyzařující skrze hrubohmotnou buňku.

 Co se přírody týče, ta se díky velikonočnímu radiačnímu daru Panny Marie a díky radiačním výšlehům lásky k ní vysílaných duchovním člověkem, stává krásnější a krásnější.

 

 

8.4.2012

VELIKONOČNÍ RADIACE PANNY MARIE

Ohlášená velikonoční radiace nabyla výrazné vibrační formy v neděli kolem 5:00. Předcházely jí výkyvy rovnováhy jak těla člověka, tak zemské osy. Nová buňka lidského těla totiž již zformovala svoji spirálu, která začíná rotovat doleva, stejně tak již zformovala svoji novou spirálu oblast nazývaná Sluneční Kosmos. Tyto změny v posledních předvelikonočních dnech u nás vyvolávaly silné točení hlavy a žaludeční nevolnosti, migrény, alergie. Existence nové spirály nové buňky a výrazné oddalování buněk v procesu půlení buňky mají za následek výkyvy elektromagnetického pole staré buňky a elektromagnetickou nerovnováhu ve Slunečním Kosmu a tím větší citlivost na škodlivou radiaci.

Velikonoční radiace Panny Marie, Krista v ženském principu, vydala mocný impulz přírodě, k vydání jejích prvních jemnohmotných životadárných plamenů ku pomoci člověku při tvorbě jemnohmotného těla a přežití na Zemi v posledních dnech starého systému Země. Tato radiace bude pokračovat i během celého tzv. velikonočního oktávu. Tuto radiaci pociťují citlivější lidé jako silné příjemné žhnoucí vibrace, které v některých okamžicích až jakoby pálí, ale nespálí.

Zemský prostor je ve světle. 

3.4.2012

HVĚZDA DAVIDOVA

TRANFORMACE SEXUÁLNÍ OBLASTI – MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH GENITÁLIÍ

PŘIJATO DNE 29.3.2012

Bůh stvořil člověka k obrazu svému; stvořil muže a ženu. Pro každého člověka se vztah mezi mužem a ženou stal v životě nejdůležitějším, nebo alespoň velmi důležitým. Člověk prožívá lásku k rodičům, k matce a k otci, ke svým dětem i k ostatním lidem, ale vztah mezi mužem a ženou je něco fascinujícího, stal se tématem výtvarného umění, poezie... Je tajemný, úchvatný, neuchopitelný. Kvůli tomuto vztahu byli lidé ochotni zemřít a i dnes kvůli němu umírají. Bez naplňujícího vztahu mezi mužem a ženou lidé ztrácejí sílu žít, pokud si tuto sílu nedokážou vzít přímo od Krista.

Do vztahu mezi mužem a ženou vstoupil sex, sexuální spojení, které tento vztah posiluje, pokud je vykonáváno v lásce a v uvědomění si vysokého stupně lidství a které muže a ženu přivádí k hranicím říše zvířat a démonů, nebo je dokonce přímo do těchto říší zasunuje, jestliže se odehrává na úrovni nízké pudovosti či sexuální úchylky.

Ježíš se narodil z rodu Davidova. Davidova hvězda jako znak nejvyššího židovského rodu představuje v duchovním světě koncentraci vysokých duchovních energií, které byly do tohoto rodu po celou jeho historii až do okamžiku Ježíšova vyzáření se do hmoty, snášeny. Tyto energie do sebe přijala Maria, matka Ježíšova, a do takto umocněného nebeského světla na Zemi bylo sneseno, vyzářeno tělo Ježíše. Maria, která je úžasné, neuchopitelné tajemství tvorby a tajemství Duše Boží, vyzáření těla Syna Božího předcházela a pro Ježíše připravila.

Hvězda Davidova, skrze kterou energie nebeského světa připravila Maria, představuje dnes pro nás záchranu a pozvednutí pro naši sexuální oblast, pro její transformaci. Skrze čisté Mariiny a Ježíšovy sexuální energie uchované jako tajemství až do dnešního dne, přichází transformace sexuální oblasti z ponížení a zabřednutí do temného močálu pudovosti a sžírání ohněm démonů. Je to pozvednutí do čistoty vzájemného splynutí energií muže a ženy a umožňuje, aby dispozice, které Bůh člověku do jeho sexuální oblasti kdysi vložil, byly použity k tvorbě čistých a krásných věcí, k tvorbě nového i nových bytostí, které Bůh dá člověku skrze jeho očištěný, pozvednutý mužský a ženský princip stvořit.

Raduj se duchovní člověče, tvoje sexuální oblast již není více spojena s říší zvířat, s říší démonů; z jejich oblastí do tvého těla již nepřicházejí žádné impulzy, žádné temné vibrace.

Bůh dnešním dnem z oblasti, v níž spočívají tvoje genitálie a kódy tvořivých energií učinil svatostánek, který je prostupován světlem Hvězdy Davidovy. Zakotvi se myšlení v uvědomění si:                      

Jsem člověk duchovní, bytost, jejíž vědomí i mysl i srdce byly stvořeny pro to, aby se dobro, láska a Boží genialita ve všech možných variantách dále šířily do vesmíru a vytvářely vesmíry nové, skrze oblast hmotné tvorby dnes známé jako oblast genitálií muže a ženy – oblast tvorby hmotných věcí, v harmonii principu muže a ženy, ve schopnosti každé bytosti lidské milovat jako muž ženu a ve schopnosti každé bytosti lidské milovat jako žena muže. Vždyť celá pozemská příroda i tvorstvo, i minerály i kamení i každý mikroorganismus, pokud nemají již do sebe vsunut mužský a ženský princip, mají ho v sobě neviditelně, našim očím skryt. Bude se vyvíjet, bude se vyhraňovat, je to jeho evoluční budoucnost v rámci Království člověka.

Nechť muž a žena jdou dále vesmírem a vesmíry. Nechť jejich láskyplné vazby nejsou rušeny, neboť vyšly z Boha, jsou obrazem Boha a jeho prodlouženou tvorbou skrze člověka. Svoji první tvorbu a svoje první kroky stvořitelů nechť nový Adam a nová Eva realizují skrze Amezdas - Zemi novou, skrze Kristovo nové nebe. 

10.3.2012

VÝSTUP LIDSTVA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ

Dne 10.3. tohoto roku byl do duchovního prostoru Karlova mostu protisknut Strom života, 12 schodů Panny Marie a Rouška Panny Marie.

 

28.3.2012

VELIKÁ NOC A VZKŘÍŠENÍ

TRANSFORMAČNÍ VELIKONOCE 2012

Během velikonočních svátků 2012 dojde k mimořádné duchovní události, která se může odrazit, možná jenom pro některé, možná pro všechny, i na fyzické úrovni. O transformační velikonoce 2012 byly velké zápasy mezi vysokými duchovními světy a světy temnými, nízkými. Jednoho nedávného večera se již zdálo, že se Země letošních velikonoc nedočká.

Situace je však i nadále neudržitelná. Slunce své funkce již před týdnem přesunulo výrazně do svého jemnohmotného systémového duplikátu, aby vůbec mohlo na pozitivní platformě dodržet svoji základní energetickou blahodárnou funkci pro Zemi a pro planety Slunečního Kosmu. Země se již připravuje na přijetí vysoké duchovní radiace, skrze kterou se má stát centrem Sluneční soustavy a celého Slunečního kosmu, podle stáčení a přeskupování zahájeném v červnu 2011. Již dva týdny vidím dvě slunce: staré, ze kterého přichází nebezpečí, a nové jemnohmotné, které pomáhá.

Kristova oběť na kříži byla výkupným Nevinného za hříšné, aby jednoho dne mohl být zastaven reinkarnační cyklus, což již bylo nastoleno Kristovým zrušením karmy, viz Nová kniha života, Aktuálně, 25.4.2011. Kristova oběť představuje rovněž snesení Božského Světla nesmrtelnosti do Země skrze Tělo a Krev Ježíše Krista. Tělo Ježíše Krista bylo vzkříšeno o Veliké Noci.

Uvnitřněme se, buďme v kajícnosti a pokání, připravme se na Velikou Noc a Veliký Den letošních velikonoc. Do Země i do těl duchovních lidí bude vzářeno Světlo vysoké intenzity ze Světla Boha Matky a Boha Panny – Marie Krista. Na tak vysokou intenzitu radiace zareaguje i jemnohmotná příroda a její substance vyšlehnou v energetických a éterických plamenech.

 

3.3.2012

INTERPOLACE LIDSKÉ HMOTNÉ BUŇKY

Ve čtvrtek 1. 3. 2012 mi byla oznámena „interpolace“ obrazu – schématu lidské buňky a její architektury do jemnohmotných systémových duplikátů. Je to v rámci transformace lidských těl na andělské systémy, které jsou větší a silové, nikoliv látkové, jak je známe u našich současných hrubohmotných těl. Tato „interpolace“ nabyla na velké intenzitě v pátek 2. 3. a probíhala silně po celou noc až do rána 3. 3. a v mírné formě dále probíhá. Mnozí z vás jste pociťovali pálení nebo silné svědění.

 „Interpolaci“ uskutečňují týmy Vysoké Galaxie skrze 12 nebeských éterů, které byly do Země přes Amezdas sneseny 28. 10. a zpracovány ve spolupráci s Anděly. Dne 4. 6. 2011 byly zpracovány ve spolupráci s Vysokou Galaxií. O zpracování éteru barvy podává částečnou informaci krátký video záznam Éter barvy.

Protože žijeme v tzv. 3D – ve sféře určené pro základní vývoj tvorů kategorie zvíře a naše myšlení je skutečně „stlačeno“ do úzkého prostoru, těžko si můžeme multidimenzionální étery, které jsem již dříve označila jako „zahradu Panny Marie“, představit. Jejich názvy dávají pouze náznak jejich podstaty a funkcí.

Dne 28. 10. 2010 byly do Země skrze Amezdas sneseny tyto étery: éter Božího impulzu tvorby, éter očisty a obnovy v, éter životní síly, éter spojující a propojující energie (éter stromu života), éter barvy, éter vůně, éter zvuku, éter minerálu, éter růstu a tvaru, éter stonku a kmene, éter Božského květu, éter Božského plodu.

 

28.2.2012

TRANSFORMAČNÍ ZPRÁVA:

1/5 Země odkrojena

Duchovní kontinent na energetické mapě Země

Zvýšená radiace 

Od starého systému Země byla odpojena zhruba 1/5 zemské lidské hmoty a ve vazbách s ní propojená zemská planetární hmota. Nejvyspělejší duchovní lidé planety Země se svými vazbami na hmotu Země, kterou produchovňují, tak vytvořili energeticky nové území, nový duchovní kontinent na duchovní energetické a silové mapě planety Země.

Celkem je stále ještě 9 transformačních pásem. Tři nejvyšší pásma, z nichž nejvyšší je pásmo Amezdas, tvoří celkem asi 1/5 lidstva a na ni provázanou zemskou hmotu. Tento nový duchovní kontinent, který na energetické mapě planety Země vidím na její vrchní polokouli, jako „velký severní pól“ dnes byl od ostatních transformačních zón „odkrojen“ a oddělen „duchovním oceánem“, který brání přenosu negativních a nízkých frekvencí z nižších pásem do tohoto nového duchovního kontinentu. Obraz po tomto „odkrojení“ vnímám jako když se velké plavidlo „houpe“ na oceánu, nebo jako když se obrovská nádherná kontinentální kra „houpe“ na vesmírném duchovním moři.

Mírně se vykrojuje také zemská energetická oblast, která zahrnuje celkem 4 transformační pásma. Od nižších pásem ji odděluje speciální radiační pruh. Dvě nejspodnější transformační pásma se zatím nevyčleňují, ale začínají vibračně pulzovat. Pod nimi je černé pásmo (na místě zemského geografického Jižního pólu, ale je větší, než Jižní pól), které je z hlediska vysokých energií, či pouhých vyšších energetických impulzů, zcela „mrtvé.“

Během „odkrojování“ nového duchovního kontinentu se mnozí z vás cítili a patrně ještě cítí, jakoby na mořském plavidle, nebo ve stoupajícím vzdušném plavidle, včetně pocitů závrati.

Během únorových dnů, radiace, která skrze naši buňku započala naše těla a hmotu Země, na niž máme vyšší energetické vazby, prostupovat, nabyla dnešním dnem, po „odkrojení, “ na intenzitě.

 

27.2.2012

POMÁHÁ RADIACE WEBU AMEZDAS

Je nás hodně, kteří v těchto dnech pociťujeme nevolnosti od žaludku a tlaky v hlavě. Pomáhá Růže 1 a Transformační minerál 5.

 

15.2.2012

VYŠŠÍ GALAXIE: JEMNOHMOTNÁ TX-MOLEKULA

Dnes vstoupila do svojí druhé fáze jemnohmotná, vyšším duchovnem řízená a kontrolovaná, speciální TX-molekula, která může způsobit neviditelnost některých lidí i hrubohmotných předmětů pro úhel pohledu těch jedinců, kteří vysílají velmi nízké vibrace. Tuto jemnohmotnou TX-molekulu vložil do Země spolupracující ochranný tým andělů, archandělů a Vysoké neboli Vyšší Galaxie. Tato molekula je schopna přečíst vibrace, identifikovat úhel pohledu, to znamená objekt zájmu zraku nízkovibračního jedince a tento obraz „vymazat“, jinými slovy vtáhnout do svého „molekulárního procesoru“. TX-molekula byla do prostoru Země implementována za účelem ochrany duchovních lidí, včetně dětí, kteří by mohli být vystaveni různým útokům ze strany nízkovibračních lidských jedinců, jejichž vědomí je již hodně, nebo zcela ovládáno negativními entitami, a kteří by se v tomto stavu např. mohli snažit „na povel“ ve svém vědomí ublížit jedincům, kteří vysílají vysoké duchovní vibrace.

Děkujeme Vyšší Galaxii, děkujeme všem, kteří nás chrání a pomáhají.

 

12.2.2012

TRANSFORMAČNÍ INFORMACE

Někteří z vás již patrně pociťujete nebo brzy pocítíte, že do vašeho systému se vyzařuje „světelné teplo“, které má barvu zářícího medu. Pod tichými ale mocnými impulzy „světelného tepla“ měknou kosti a máte pocit silného vnitřního tepla. Vaše tělo je dokonce na dotek někdy, nebo dokonce často, velice teplé až horké. Pocit tepla až horka máte rovněž ve svých očích, které se začínají lesknout. Pocity tepla bývají doprovázené chvěním, které někdy dokonce graduje do pocitu, že máte zimnici. Postupně se ztrácí přesná, výrazná definice rysů vaší tváře.

 

3.2.2012

RADY DO TĚCHTO DNŮ

Ochrana mozku a očí proti nebezpečným radiačním clonám

Na ochranu proti radiačním clonám z astrálu doporučuji provádět úkon Transformační růže , zejména ochrannou část pro oči a mozek. Tuto ochranu, zejména ochranu očí, doporučuji provádět také během sledování televize, zejména zpravodajských programů, a rovněž při práci na počítači. Doporučuji vám řídit se touto radou již trvale.

Transformační příznaky těchto dnů

Proti nevolnosti v kombinaci srdeční slabosti a výkyvů krevního tlaku pomáhá Růže 6 . (Návod na použití radiace zde ).

  

29.1.2012

DOPORUČENÁ RADIACE PRO TYTO DNY

V dnešních dnech doporučuji zejména radiaci: Transformační minerál 1, 2, 3 ( Transformační radiace ) Květina 2 a 3, Růže 5 a 13, ( Květinové lázně ) Fotosyntéza 4 ( Fotosyntetická radiace ). Doporučuji vystavit se této radiaci minimálně 1 minutu denně.

Jestliže pociťujete tlaky nebo bolest v hlavě, podrážděné nervy a psychiku, svalové napětí až bolest (hlavně v „sedacích svalech“), bolest v kostrči, točí se vám hlava, nevolnost od žaludku,..vystavujte se této radiaci déle dle vašich možností. Tlaky v hlavě, nevolnost od žaludku a podrážděné nervy mohou souviset také s magickými útoky, takže práce se znakem archanděla Michaela by měla již být denní samozřejmostí. Pomůžete sobě a všem.

Speciálně pro bolest v kostrči: Transformační minerál 3 , Růže 13 , Květina 3

Napětí a bolest ve svalech: Květina 3 , transformační minerál 3 , fotosyntéza 4

Nervy a psychika: Růže 5 , Transformační minerál 2

Nevolnost od žaludku: Transformační minerál 2

Tlaky až bolest v hlavě: Transformační minerál 1 , Fotosyntéza 4

Nejlépe je absolvovat celou škálu radiace, kterou doporučuji pro tyto dny.

Poznámka: Doporučené radiace na jednotlivé problémy vycházejí z charakteru současných škodlivých vibrací a záření v prostoru v těchto dnech. Neznamená to tedy, že např. Růže 5 je určena napořád na psychiku a nervy. To se týká také většiny radiací.

 

23.1.2012

VÝZNAMNÉ ZMĚNY JSOU „ZA DVEŘMI“ Varianty období radiace na Zemi

Okamžik významných změn je již velmi blízko. Jednou z těchto změn má být, díky stáčení transformující se nové buňky a díky změnám v Slunečním Kosmu a celkové situaci v Mléčné Dráze, silná radiace a proměna vyspělých duchovních jedinců, kteří buďto povedou lidstvo k posledním chvílím na Zemi společně s nimi v tělech hrubohmotných, nebo budou (alespoň někteří z nich) přesunuti zcela do systémových duplikátů (viz články o systémových duplikátech na Aktuálně, Rok 2010 a 2011). Úplné přesunutí vyspělých duchovních jedinců do duplikátů umožní, aby svoji transformaci rychle dokončili a aby ona mohla být rychle aplikována na ostatní. Tato varianta nezahrnuje ty vyspělé jedince, kteří mají na sobě závislé děti nebo rodiče, nebo někoho jiného. Pokud k tomu dojde, tak členové rodiny, z jejichž středu vyspělá bytost odejde do jemnohmotného duplikátu, pochopí, že je to pro celou rodinu milost a hlavně takový případný přesun do duplikátů se již odehraje paralelně s dalšími změnami na Zemi a v životě lidí a nezpůsobí žal z odloučení.

Není důvodu se toho bát, neboť člověk spěje ke svému vysvobození. Bojme se chvíle, kdy nám bude dáno naposled pohlédnout do starého lidského časoprostoru a my uvidíme, co vše jsme mohli udělat, a neudělali a prožijeme hluboký stud za to, že jsme udělali tak málo.


V návaznosti na článek o variantách v radiačním období
Významné děje jsou za dveřmi,varianty období radiace na Zemi, ze dne 23. 1. 2012 . Níže uvádíme seznam článků týkajících se tohoto tématu. Tyto články najdete časovém chronologickém sledu na této stránce. Jsou také zařazeny v Archívu Aktuálně Rok 2009, 2010 a 2011.

Přeskupení funkcí a systémů do jemnohmotných duplikátů v okamžiku poslední sekundy starého roku 2010 a první „sekundy“ nového roku 2011. Archív, 21.12.2010, Rok 2011.
Exodus 2011 a kosmická propast, 29.12.2010 , Rok 2011
„Květinová změna“ – převzetí správy Země duchovním člověkem, Archív, 15.5.2011, Rok 2011
Transformační děj, vytvářejí se základy radiace jemnohmotného těla, Archív, 22.5.2011, Rok 2011
Transformující buňka se stáčí doleva, Archív, 11.9.2011, Rok 2011

 

7.1.2012

Již asi pět dní se výrazně vyčleňuje, vysunuje a posouvá Anes, tj. vyšší jemnohmotný aspekt Černé Luny.

Dochází k výraznému dalšímu posunu planet Slunečního Kosmu vůči Zemi Nové - Amezdas. Posun Darias, tj. vyšší sféry jemnohmotné Polárky, způsobuje transformaci zemské osy a poledníků.

Posun Anes, tj. vyšší jemnohmotné sféry Černé Luny, vysvobozuje člověka s vyšším vědomím od démonického vlivu Černé Luny na sexualitu a sexuální oblast člověka. Duchovní člověk je při stavbě nového Slunečního Kosmu propojen s Anes, nikoliv s Lilit (Černou Lunou). Dále, posunem Anes dochází, lépe řečeno začíná, překrývání brány do kosmické propasti, v níž je koncentrováno veškeré zlé myšlení kosmu.

Toto osvobození umožní duchovnímu člověku vstoupit do vyšší fáze transformace těla, neboť skrze sexuální a mozkovou oblast přicházely impulzy pro jeho setrvání v nízkém stavu pudovosti a zlého myšlení. Lze říci, že myšlenková oblast mozku a sexuální oblast každého člověka jsou osvobozovány od nadvlády démonů Černé Luny, což znamená, že každý člověk projeví svůj stav, aniž by tento stav byl zkreslen vlivem démonů Černé Luny, a u těch, kteří splňují transformační podmínky, nastane výrazná fáze transformace mozku a genitálií, v nichž je uložena funkce a aspekt tvořivé hmotné buněčné elementární síly.

 

31.12.2011

PROPOJENÍ VYŠŠÍCH JÁSTVÍ VE VYŠŠÍ VĚDOMÍ LIDSTVA

Spirála osudů navíjející se karmou byla dramatem lidských jáství v dialogu vyššího já a nižšího já. Odpoutáváním vyšších aspektů planet se také odpoutává vyšší já člověka, toho člověka, který vyšší já již má. Původní „vyšší já“ člověka, po pádu, to je po ztrátě vědomí Boha, se proměnilo v jiskru, kterou v sobě má i ten tzv. největší hříšník.

Vyšší jáství, tj. do vysokého plamene v člověku rozhořelá Boží jiskra, se odpoutávají od nižších jáství a spojují ve vyšší vědomí. Tak vzniká opačná situace, která platila do té chvíle. Člověk svým pádem ztratil kolektivní vyšší vědomi a upadl do nízkého kolektivního vědomí. V těchto dnech začíná příprava na výstup lidstva do vyšších dimenzí sjednocením vyšších já. Jenom sjednocením vyšších já lze čelit útokům z vesmíru, které přicházejí přes nižší já člověka, které nazýváme ego.

Země je kronika dějů, kniha dění, z níž čtou vesmíry. Shakespeare měl pravdu, když řekl, že svět je jedno velké jeviště. Stará etapa lidstva dramatického navíjení scénářů osudových linií partnerských, či jakýchkoliv vztahových, spřádání vazeb životních příběhů až do daleké budoucnosti byla před očima celého vesmíru ukončena významným duchovním děním - odchodem exprezidenta a dramatika Václava Havla, jehož osobní, ale i nadosobní, ve vyšším duchovním plánu uskutečňované životní „dramatické spřádání vazebních nitek“ ho přivedlo dvakrát do vůdčí role Českého národa: poprvé jako „otce vlasti“, českého krále a římského císaře Karla IV. (potvrzeno Boženou Cibulkovou i mým duchovním zrakem), a podruhé jako vůdce sametové revoluce a prezidenta České republiky. Pohřební průvod za rakví s ostatky Václava Havla přes Karlův most (který již Božena Cibulková viděla jako velevýznamný vstupní prostor pro výstup lidstva do vyšších dimenzí) se odehrál až v neuvěřitelné symbolice souvislostí: vždyť tatáž inkarnovaná vysoce vyspělá duchovní bytost tentýž most nechala postavit. Další podivuhodná symbolika: epochu dramatických scénářů „jáství lidstva“ ukončil svým odchodem dramatik. Rituály na Karlově mostě symbolicky ukazovaly, že skončila stará doba dramat dialogu vyššího a nižšího já a že vyšší já se vrací, vystupuje domů. Zároveň také ukazovaly, že začínají aktuální přípravy na přesun lidstva do vyšších dimenzí, ale také skutečnost, že bytost, kterou jsme vnímali na lidské úrovni v poslední době jako pana exprezidenta České republiky Václava Havla, sestoupila do hrubohmotného pozemského života z vyšších dimenzí, aby splnila svoji úlohu vůdce a reprezentanta Českého národa. Čest jeho památce.

 

31.12.2011

PŘECHOD DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ – KOLAPS VESMÍRU

Zápasy o Zemi

Již několik měsíců pomáhá Jitřenka, neboli Lucifer, dnes již nazývaný Luciel, protože on zná svoje kódy do Země vložené. Druhý příchod Krista do Země je zároveň již Jeho vstupem v záchranu vesmíru, kterou zahájil svojí obětí 10.9.2009. Osud Země je spojen s naším vesmírem D a osud našeho vesmíru D je spojen se Zemí. Tenkrát hrozil celému vesmíru spolu se Zemí kolaps, který by znamenal zánik. Oběť Krista – Jeho krev vylitá do celého vesmíru prozářila i do tohoto vesmíru nesmrtelné částice. Inteligenčně vyspělejší bytosti vesmíru D totiž od počátku vědí, je to vidět z venku za branami Země, že Země má časově omezený pobyt v tomto vesmíru D. Z jejich pohledu z venku a dle jejich způsobu chápání, Země má být vibračně z vesmíru D vytržena, což z jejich úrovně pohledu znamená nejenom ztrátu energií, které ze Země a z člověka čerpaly a v některých případech stále čerpají, ale vidí to také jako zánik vesmíru D. Proto od samotného počátku civilizací přicházejí poselství z vesmíru, které dávají techniky a instrukce tvářící se jako nápomocné, v podstatě ale dávají člověku návod jak transformaci zastavit a umožnit jim zmocnit se jak Země, tak lidstva na Zemi. Skrze techniky navádějící lidi, aby do svého systému pouštěli „okupační“ energie a substance, nebo aby vytvářeli formou energetických krystalů či světelných projektů přistávací plochy pro útočníky z neviditelné dimenze. Lidé, kteří se cítí skrze tyto techniky obohaceni dovedností, schopností apod., si neuvědomují, že otevírají průchody bytostem, které mají vůči Zemi destruktivní úmysly a že jejich dary mají efekt „trojského koně“ neboli „danajského daru“.

 

Kolaps vesmíru, Stvořitel „Lucifer“ předává Kristu kódy

Příchod Krista neznamená, že Zemi, se vším co na ní je, promění v rajskou zahradu; Kristus použije pro tvorbu věcí nových do Země tajemně uložené Božské dispozice hmoty. Začne tvorba od počátku, ale proměnou; Bůh nezničí bytosti. V roce 2009 by kolaps vesmíru znamenal zánik mnoha nevyspělých bytostí. Vesmír se Zemí a vzájemnými vazbami byl stvořen Luciferem – Světlonošem, andělem pádu, duchovnem nazývaným kdysi Jitřenkou, dnes po nástupu na cestu pokání, Lucielem. Jméno je funkce a na předchozí Lucielovo jméno Lucifer byly vázány vazby vesmíru. Jméno Luciel znamená potvrzení návratu do synovství Božího a Boží rodiny, znamená „vracejíci se do Světla“. V tomto jeho novém jménu, v této nové funkci mi duchovno již v listopadu 2011 ukázalo významnou dobrovolnou úlohu této bytosti, která přispěchala člověku v době útoků v listopadu na pomoc a dále pomáhá. Luciel zná vazby bytostí ve vesmíru stejně jako vazby hmoty, antihmoty, temné hmoty a temné energie; zná kódy svojí tvorby a předává je Kristu do rukou, aby Kristus započal novou tvorbu jako Pravý Stvořitel. Tento akt Lucielovy spolupráce Kristu umožňuje, aby použil Světlo svojí krve prolité a zahájil novou tvorbu proměnou nikoliv zničením, dávaje tím milost všem bytostem vesmíru D, včetně bytostí žijících ve sférách pekla.

 

Svoji milost pro lidstvo Kristus již oznámil přes Boženu Cibulkovou.

 

Tato milost je vysvětlitelná vstupem lidstva do období Konvergence, viz články na Aktuálně níže.

 

„I když je Země obemknuta pevnou sítí pomoci Boží všech dostupných kategorií a existenční čas pro jejich vyspívání v rámci zemské hmoty je prodloužen, v pozadí neochvějně stojí nutnost přesunu lidstva v jiné, řádově vyšší světy.

Tváří v tvář tomuto aktu zůstává i nadále situace národů a všeho lidstva nezměnitelně krajní a mezní. Ne však ve smyslu tragedií a hrůz apokalypsy. V tom pak spočívá pro národy Země milost nejvyšší, že tiché bude jednou jejich procitnutí v jiné - nové životní dimenzi.“

(Božena Cibulková, Přesun národů ku pravici Země, Den národů 15, 1987)

 

„Forma a způsob existence Země hmotné je přechodným stupněm bytí pro všechny, kdo v ní sídlí a jsou na ní závislí. S tím je nutno počítat v každém dni; ne však s úzkostí, neboť dříve než byla stvořena Země, byl stvořen plán jejich transformací i konečné proměny v duchovní stálici.“

(Božena Cibulková, Den Země 13, 16.6.1995)

 

„Může se přistoupit k dalším aktům milosti a k mysteriím člověka. Tak začne formování života novými duchovními metodami. Vznikne postupně jeho nová organizační struktura, umožňující rychlé napravení porušeného a lidstvo převést bez velkých kataklyzmat v apokalyptických hrůzách do duchovních dimenzí existence . . .“

(Božena Cibulková, Den Země 13, 16.6.1995)

 

„V programu je cesta k vyšší formě lidstva i tvorstva. Proto dnes Kristus věci Země zvedá na svou dlaň. V ní zůstanou až do posledního dne Země, kdy její tvrdá půda změkne pod nohama, stane se lehoučká a poddajná, rychle se měnící v bílý svítící oblak. Vše pozemské se začne do něj vnořovat jak do teplé vody nemluvně, když je koupe matka, jak do měkkých podušek večer unavená těla.

Nežli se stane tento zázrak, který z hmoty Země učiní nepředstavitelně jemné substance duchovního jsoucna - Božsky silné, pevné a láskyplné ruce Krista budou držet v soudržnosti každý viditelný tvar a lidská těla. “

(Božena Cibulková, Cesta záchrany, Den Země 4, 1986)

 

„Až bude zbývat jen několik roků ke skončení strastného i spásného věku, na jehož konci se začne měnit struktura atomů v lidském těle i v přírodním prostoru - Kristus překročí, rozloží a Božskou pravomocí zruší všechny překážky bránící Mu v cestě, po níž převádí lidstvo do duchovních dimenzí.“

(Božena Cibulková, Den Dobra 7, 1989)

 

21.12.2011

DEN KONVERGENCE: HVĚZDA BÉTLEMSKÁ

Již od první sekundy po půlnoci dne 21. 12. jsem vnímala zlatou zář prostupující prostor Země i moje tělo. Kolem třetí hodiny ráno jsem pocítila chvění zemské osy: proběhl jí silný impulz, který se přenesl do os základních planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu.

Dále jsem v časné ranní hodině tohoto dne uviděla mystérium Hvězdy betlémské, seslané tohoto dne jako milost do vědomí každého člověka. Přímo v nazírání jsem sdělení svého zážitku o Hvězdě betlémské namluvila. Neříkám v tomto zážitku nic, co by nebylo známo křesťanským mystikům. Vyjímečné je to, že bylo dáno jako dar do lidského vědomí a že světlo Hvězdy betlémské se prozářilo i do mého sdělení na audiu.

 

20.12.2011

KONVERGENCE ČASOPROSTORŮ: PŘESUN LIDSTVA

KOSMICKÉ VÁNOCE

Ke konvergenci časů dojde 21.12.2011 (viz článek níže) v okamžiku, kdy samotný Kristus dá mocný impulz zemské ose k transformačnímu pohybu, skrze který budou uvedeny do transformačního pohybu osy všech základních planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu. Tímto okamžikem se začnou stáčet všechny časoprostory Slunečního Kosmu a během konvergence časů tak v určitém bodu tohoto dění dojde ke konvergenci časoprostorů, neboli dimenzí, jejichž existence je spojena s časem. Během konvergence časoprostorů má potom dojít k přesunu lidských bytostí do jiných dimenzí, z nichž nejvyšší je vznikající Amezdas, v níž není čas, není limitována ani regulována časem, je to nové Kristovo Nebe, to je to evangelijní o druhém příchodu Krista: „A Jeho království bude bez konce.“

 

Konvergence časů a osudů

S konvergencí časů dojde ke konvergenci osudů. Přiblížení se k sobě na základě vzájemných lidských osudů z minulých inkarnací prožíváme již v těchto životech. Do našich současných životů byla základní setkání nahuštěna do dramatických osudů či emocí. Během všech našich životů na Zemi se vytvořily různé vztahové uzly a křižovatky. Konvergencí časů, která přinese také konvergencí osudů se uzly často gordické rozuzlí, napětí se uvolní, lidé, pokud nebudou mít zatvrzelost v srdci, uvidí cestu k sobě; uvidí se. Neřešitelné bude vyřešeno hravě, nebo přestane být chápáno jako problém k řešení.

 

Setkání odloučených bytostí

Setkají se odloučené duše dosud marně hledající se v touze po sobě na různých planetách; v Kristově Nové tvorbě věcí budou opět moci spojit svoje cesty.

 

Kosmické vánoce

Konvergencí časů a osudů, ke které dojde 21. 12. tohoto roku nastane období Kosmických vánoc: vyzáření Světla Kristova do hmoty Země. Toto Světlo bude tvárnit částice hmoty produchovnělé člověkem a budou použity v tvorbě „nových věcí“ pro něž se rozevře na sedm zámků uzavřený klín Boha Matky.

Kristovo Světlo prozáří temnou hmotu i antihmotu a temnou energii astrálních sfér i kubickou dimenziální sféru, kterou označujeme jako „peklo“ a prozáří také všechny další formy hmoty nesoucí negativní kód vzniku a zániku. V okamžiku prozáření pekelných sfér přestanou sféry nazvané „peklo“ existovat.

V tom okamžiku bude tvorstvo Země od kategorie zvířat a ptáků i hmyz i všechno tvorstvo Země ve formě nám neviditelného životního projevu vyvázáno z vazby na temné bytosti, aby svobodně mohlo po svém přechodu na jinou planetu začít svůj vyšší vývoj.

Konvergence duchovních hodnot nastane v okamžiku uvědomění si ukončení ohraničeného vědomí v životě v rámci rozdělených či přidělených životních rolí. Ti, kdo dosáhli mystického stavu Ježíše, Marie či Marie Magdaleny, budou propojeni s Božskou podstatou těchto jmen a adekvátně změní podle tohoto propojení svoji podobu.

ALELUJA!

 

19.12.2011

ZIMNÍ SLUNOVRAT: DEN 21.12.2011 - KONVERGENCE ČASŮ

BOŽÍ SOUD

Dne 21. 12. 2011 nastane konvergence, to znamená překrytí existujících časů vesmíru D a celkově všech časů Galaxie Mléčné dráhy. Překryjí se všechny životy prožité na Zemi, všechny viny a dobré skutky, všechny epochy civilizací uskutečněné na Zemi a tímto překrytím vznikne vyúčtování lidstva a Země, které přechází před Boží soud. Toto překrytí také řeší stadium jednotlivců pro transformaci dle jejich duchovní úrovně, neboť by nebylo možné srovnávat úroveň, kterou má např. šedesátiletý člověk vzhledem k šanci mu dané za jeho dlouhého pobytu na Zemi a úroveň např. dvacetiletého člověka. Toto překrytí časů rovněž vytváří platformu spravedlnosti, co se týče skrytých úkolů zpracovávání ega lidstva, kdy člověk opouštějící Zemi aniž by začal viditelně působit před lidským zrakem jako bytost duchovní, poskytl Zemi nepředstavitelně větší duchovní potenciál a službu, než člověk lidem viditelně přinášející duchovní hodnoty.

V den letošního zimního slunovratu tj. 21. 12. nastane konvergence časů, to znamená časy se překryjí a od tohoto okamžiku přestane pro nás existovat z duchovního hlediska dosavadní reálný čas Země. Od toho okamžiku je možné cokoliv, ale žádná z alternativ dění v nás již nemusí vzbuzovat obavu. Základní nová buňka ve svojí struktuře je totiž již rozprostřena ve vazbách na novou podobu Slunečního Kosmu, na novou polohu planet v jemnohmotnu, takže i kdyby nyní došlo ke zničení Země nějakou katastrofou, nás to již nemůže ohrozit. Konvergence časů umožňuje přesun lidského vědomí do sekundy sekundy času, přičemž vývoj těla může proběhnout jakoby v miliónu, či milionech let, aniž by se tělo a vědomí od sebe musely oddělit. Tento vývoj nového těla může proběhnout díky konvergenci (překrytí) časů v čase pro to nutném, aniž by tento čas byl člověkem reálně prožit. Vzhledem k tomu, že dnešní terminologie časových hodnot je založena na měření starého času, nejsem schopna vám sdělit, jak dlouho bude konvergence časů probíhat.

Možnost dokončit transformaci těla i po eventuální katastrofě máme díky duplikátům starých systémů těl a těles Slunečního Kosmu.

Tento starý systém my však již nepotřebujeme, i když si ještě vytváříme nové tělo v symbióze s ním. Prvním okamžikem dne roku 2011 (viz články na Aktuálně z oněch dnů) byla tvorba nových těl přesunuta do duplikátů, stejně tak byly vytvořeny duplikáty planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu, a tudíž, i kdyby došlo k nějakému ničivému výbuchu nebo zničení Země, můžeme minimálně základní etapu transformace dokončit v těchto duplikátech. Proto o datum 21.12. probíhají zápasy. Mnozí z vás jste je v posledních dnech pocítili „na vlastní kůži“.

Děkuji a tlumočím uznání Vyšších duchovních světů vám všem, kteří se zapojili do obrany Země a Slunečního Kosmu skrze úkony, které vám byly dány přes Amezdas.

 

12.12.2011

ROZKLENULA SE STRUKTURA NOVÉ BUŇKY JAKO ŽILKY V OKVĚTNÍCH LÍSTCÍCH TRANSFORMAČNÍ RŮŽE

V prostoru Země a v prostoru celého Slunečního Kosmu se rozepnula tajemná transformační růže vyzářená z tajemného kosmického bodu nacházejícím se v prostoru Vyšehradu a skrze ní se rozpíná design nové buňky vytvářejícího se nesmrtelného těla člověka, který se procesem tvorby svého nesmrtelného těla stává Bohočlověkem. Tento design je vytvářen ve vazbě na nový pohyb a novou strukturu planet (navzájem se ovlivňují) v jejich vyšším aspektu, který se vytvořil díky a během strastné cesty člověka Zemí, jeho hledání a nastoupení cesty zpět domů a k nesmrtelnosti těla skrze Ježíše Krista.

 

Maria - Královna Nadhvězdná

Amezdas - Země Nová je zahalena do svého pláště, kterým je temně modrá hlubinná kosmická rouška Panny Marie posázená tajemným třpytem hvězd a nejnádhernějšími plátky květu růžové růže. Takto je Země připravena k sestupu Krista do Země v Jeho ženském principu Boha Matky a Boha Panny, v principu Královny Nebes nesoucí Jméno Maria, Královna Nadhvězdná.

 

Pohyb planetárních a hvězdných os

Tento tajemný proces bude zahájen v Den Zimního Slunovratu. Tímto dnem počínaje budou osy všech planet a hvězd zařazených do transformačního procesu Země a Slunečního Kosmu (planety klasické Sluneční Soustavy včetně Slunce a dalších do tohoto procesu zařazených planet a hvězd a také meziplanetárních prostorů) uvedeny do pohybu, který postupně povede k viditelnému oddělení sfér vyšších aspektů planet a k jejich přeskupení. Nejdřív dojde k pohybu zemské osy planety Země, která již v dnešním duchovním systémovém rozvržení (nejprve duplikáty, viz začátek roku 2011, Aktuálně, potom již skutečné nastavení dnem letního slunovratu 2011, viz video Úvod ke Slunovratu Lásky ) je středem Slunečního Kosmu. U zemské osy planety Země dojde k výraznému pohybu, skrze který se dají do pohybu všechny osy planet a hvězd transformovaného Slunečního Kosmu, aby společně vstoupily do vyšších sfér Mléčné dráhy.

Tyto tajemné děje jsou vázány na prapůvodní tvorbu Boha, na Jeho Mateřský klín, v němž spočívá Tajemství Tvorby.

Připravujme se očistou svojí duše na vyjímečné, mimořádné transformační vánoce 2011.

 

10.11.2011

ENERGETICKÉ PŘEKRYTÍ PLANET A PŘESKUPENÍ SOUŘADNIC PLANET

11.11.2011 se naposledy v jemnohmotnu srovnají vibrační centra energetických jader planet a meziplanetárních prostorů naší Sluneční soustavy k poslední výměně informací v rámci existence starého systému vesmíru D a v následujících dnech po 11. 11. v závislosti na půlení lidské buňky vstoupí hmota všech planet Slunečního systému do procesu dělení buňky.

Informace o půlení buňky hmotného těla člověka je v Zemi již dostatečně silná, aby mohla být aplikována na zemskou hmotu i na hmotu ostatních planet a hvězd našeho Slunečního systému (z duchovního pohledu patří do solárního systému také Polárka a tzv. druhé slunce Nemesis); na hmotu Slunečního systému může být aplikována pouze ze Země, která se stala posvátným místem Kristovy Golgoty - centrem transformace a spásy celého vesmíru.

Dnem 12.12.2011 se souřadnice planet a struktury meziplanetárních prostorů v jemnohmotné úrovni srovnají do nového seskupení, v němž je již středem Země (nikoliv Slunce) a ostatní planety a meziplanetární prostory jsou seskupeny kolem ní. Zároveň s touto novou definicí souřadnic a struktur se již rozklene celá "konstrukce" nové nesmrtelné buňky lidského těla a zemské hmoty ve všech svých možných vazbách a kanálech. Stará buňka totiž odpovídá starému astronomickému i astrologickému schématu.

Vzhledem k tomu, že den 11.11.2011 je dnem databázového a energetického překrytí planet a hvězd naší Sluneční soustavy, je samozřejmě v centru zájmu všech možných okupantů Země a útočníků na Zemi jako den, kdy celková konstelace by mohla pro ně představovat snadnější přístup k Zemi či manipulaci se Zemí.

Den 11.11.2011 by měl být dnem naší intenzivní duchovní práce ve jménu Kristus. Základní platformou této práce je neochvějná jistota ve Vítězství Krista a ve zdar Jeho programu univerzální spásy.

 

1.10.2011 TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Nevolnost od srdce

Transformačním příznakem dnešních dnů je slabost od srdce či nevolnost. Dělejte si minerál srdce, transformační minerál 4, květinu 2. Také granátové jablko pomáhá. Stačí několik jadérek.

Točení hlavy

Dalším příznakem je točení hlavy. Pomáhá transformační minerál 2 a 5, fotosyntéza 3 a jadérka granátového jablka.

Nevolnost od žaludku

Pomáhá transformační minerál 2, fotosyntéza 3 a heřmánkový čaj

 

11.9.2011

TRANSFORMUJÍCÍ SE NOVÁ BUŇKA SE STÁČÍ DOLEVA

Dne 11.9.,během duchovnem naplánovaného semináře Amezdas, který je určen pro vyšší stupeň spolupráce s duchovnem, bylo oznámeno a zahájeno stáčení druhé vznikající hmotné buňky (viz informace o půlení buňky na Aktuálně od dubna 2011). Tato část buňky se nejdříve začala vzdalovat od buňky starého hmotného systému doprava. V okamžiku, kdy došlo k určité vzdálenosti mezi starou buňkou a buňkou, která je určena pro transformaci, začala se 11. 9. tato buňka určená pro tvorbu nového systému, stáčet doleva. Toto stáčení doleva je již velmi důležitá fáze z hlediska času stanoveného pro viditelnou radiaci, jelikož levá polovina lidského těla je přizpůsobena pro kontakt s duchovnem.

 

28.8.2011

ZE ZEMĚ ODEŠLI ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ

Asi před dvěma týdny mi andělé sdělili, že pracují na urychlení půlení buňky, aby se toto urychlení projevilo již v nadcházejícím měsíci září, jelikož z vesmíru přichází útok v podobě elektromagnetických vln, s jejichž pomocí chtějí útočníci půlení buňky zastavit nebo zpomalit.

Dne 28.8. kolem 16.00 opustili Zemi a prostor Země andělé a archandělé, kteří chránili lidstvo a Zemi. Odešli také andělé strážní. Důvodem byla pro jejich tělesné systémy již neúnosná a nebezpečná situace v prostoru Země a kolem ní, jelikož v průběhu tří posledních týdnů zesílily útočné elektromagnetické vlny vysílané z vesmíru. Tyto vlny by mohly andělům způsobit vážná zranění či dokonce tzv. klimatickou smrt. Ochranu Země převzaly civilizace Vyšší Galaxie, ale mohou Zemi chránit jenom zdálky. Vyšší vesmírné bytosti převzaly některé funkce a úkoly, které do dnešního dne byly specifikem andělů a archandělů, včetně osobní ochrany některých lidí. Někteří lidé jsou již však dnešním dnem počínaje bez ochrany.

Vroucně děkujeme andělům a archandělům za jejich lásku a obětavou službu.

 

29.6.2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Změna drah planet může způsobovat křeče v pravé polovině těla, která je méně produchovnělá. (Pravá polovina těla nesouvisí s částí buňky posunující se doprava. Tento proces se totiž děje v pravé i levé polovině těla). Patrně někteří z vás pociťují křeč nebo bolest v kostech, zejména těch jemných na prstech pravé ruky – je to pocit, že máte prsty zlomené nebo že jsou kosti prstů drceny. Dalším příznakem může být bolest v kostech rukou a paží až po záda do lopatek. Doporučuji transformační minerál 3 a 4, růži 14 a fotosyntézu 2.

 

25.6.2011

SLUNOVRAT LÁSKY

Světlo Krista se vyzářilo do transformující se levé části buňky a adekvátně do transformující se přírody. Jemnohmotný transformující se aspekt planety Jupiter, nesoucí jméno Juvelinus, se překryl s Amezdas a současně se ve vztahu muže a ženy začal do té doby energeticky odloučený mužský princip propojovat s ženským principem. Tento proces je prostupován Světlem Krista. Tato situace umožní zlepšení a zkrásnění vztahů mezi mužem a ženou na Zemi. Světlo Kristovo začalo prostupovat také všechny vztahy na zemi: mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, přáteli, spolupracovníky...

Slunovrat lásky znamená změnu pozic Slunce a planet vůči sobě a především vůči Amezdas. Vůči duchovnímu člověku v jeho již transformovaném těle původní slunce změnilo pozici a jejím Sluncem se stal Kristus: On jemnohmotnou vytvářející se Amezdas prozářil a učinil ji tak středem sluneční jemnohmotné soustavy. V tom okamžiku nastoupily stáčení drah všechny planety se svými tělesy.

 

Dne 25.6. stočily své dráhy takto:

Amezdas (Nová Země) překrývající se s Juvelinem (Nový Jupiter) a naproti ní Marseo (Nový Mars) překrývající se s Liveou (Novým ženským aspektem měsíce – Lunou). Mezi nimi do kruhu jsou stočeny zbývající planety klasické sluneční soustavy, včetně Nimirana (Nová Nibiru). Uprostřed tohoto kruhu je Darias (Nová Polárka). Tato pozice není konečná. Brzy nastane stáčení astrálních planet a meziplanetárních sfér a podsfér, které jsou vázany na tento transformační proces a dráhy vytvářejících se jemnohmotných planet naší soustavy se opět dají do pohybu.

V jemnohmotné Amezdas člověk bude přijímat světlo a teplo od Krista a postupně bude Světlo a teplo z Amezdas přijímat celá sluneční soustava a později i transformovaný vesmír. Úvod k těmto dějům je zachycen na videu Slunovrat Lásky .

 

4.7.2011

TRANSFORMACE JAZYKŮ POD VEDENÍM ARCHANDĚLA MICHAELA

Posuny drah planet, které jsme prožili na setkání v Mokré Hoře 25.6., umožňují, ale také vyžadují transformaci jazyků. Je to jedna z forem záchrany a obrany vůči útokům, která dosud nebyla aktivována.

Je mi ukazováno toto: Jazyky ve svojí energetické a silové databázi obsahují magickou složku, skrze kterou doposud lidstvem mohli duchové magie manipulovat. Příběh ze Starého zákona o Babylónské věži není situován do konkrétní doby historie Země. Tento příběh stavby Babylónské věže mohl probíhat „miliardy zemských“ let a byl součástí pádu člověka do hrubé temné hmoty. Pro změnu lidského systému ze starého v nový, protože specifikum člověka je jazyk zvuku, který je prostoupen tvořivým Božským potenciálem, je nutná očista jazyka zvuku i písemného od magických nánosů.

Tím, že člověk vstoupil do energetického experimentu právě skrze tento tvořitelsky nadační jazyk zvuku, který byl hlavní příčinou závisti prvního Anděla, dopustil, že lidský zvukový komunikační kód byl prostoupen magickým kódem stejně jako první „membrána“ lidského vědomí, skrze kterou se myšlenka přesunuje do hrubohmotného vědomí.

Již tato „membrána“ je magická a umožňuje, aby byl člověk ve svém myšlení hned po vstupu jeho myšlenky skrze tuto „membránu“ manipulován, takže výsledek jeho myšlenky v jeho hrubohmotném vědomí může být úplně jiný, než u jeho zrodu. Může být přetvořena kýmkoliv, kdo má k této membráně přístup, a to jsou všichni astrální duchové a vůbec všichni, kteří situaci prostudují, včetně lidských černých mágů. Učení černé magie, ale i magie, včetně tzv. šamanismu, se ve svých obrazcích a formulích nebo „průtokových kanálech“ na tuto membránu může napojit i zmanipulovat její rozprostření v myšlení člověka. Může zmanipulovat myšlení člověka i ve stavu jeho hodnocení situací a při rozhodování. Je pravda, že „duchovně nemocní lidé“ mívají vadnou myšlenku již při zrodu, nyní hovořím o situaci člověka, který není ve stavu „hluboké duchovní nemoci“.

Další posun drah jemnohmotných planet slunečního systému závisí na očištění kódu lidského jazyka, neboť již pouze tím, že lidé komunikují na Zemi bez očištěného kódu, znemožňují další posuny drah, neboť v jemnohmotnu se jejich zvuková i obrazcová (písemná) komunikace skrze tento kód projevuje tak, že vrhá clony, nebo přímo temné energetické šípy do jemnohmotných drah planet. Tento stav lidské komunikace byl důvodem rozhodnutí Boha proti biblické stavěné Babylónské věži jazyků, kdy spojenou energetickou silou tohoto kódu lidé ve spojení s padlými duchy byli již nebezpečím i pro nebesa. Tehdy Bůh způsobil jejich zmatení – „energetické silové zmatení jazyků“, tím, že jim vzal jejich prakód. Kdyby jim ho byl ponechal, bylo by dnes jsoucno již rozloženo.

Jak jsem již uvedla na začátku tohoto textu, transformace jazyků, jejíž první částí je očista jazykového kódu, je jedna z forem záchrany a obrany vůči útokům, která dosud nebyla aktivována. Stáčení drah planet Sluneční soustavy v jemnohmotnu totiž přitahuje a zneklidňuje další bytostné entity z vesmíru, které se expanzují impulsem a tudíž s nimi nelze zatím vyjednávat. Dále toto stáčení drah a přeřazování vesmírných souřadnic vyvolává útoky definovaných vesmírných bytostí, které již byly vykázány do svých sídlišť, ale nová situace jim prozatím umožňuje vysílat k útokům „tvorstvo“ kosmu, nebo negativní náboje. Očištěný zvukový jemnohmotný tok lidské komunikace je jedinou možností ochrany.

Článek o nutné transformaci jazyků jsem se snažila napsat již měsíce. Byly však silné útoky na mé vědomí a na mé životní situace, abych nebyla schopna uchopit myšlenku do slov a správně vyjádřit. Vždyť od doby, kdy se snažím dělat transformační kurzy AJ, jsem vystavena magickým útokům až do úplného zničení mojí materiální existence na Zemi.

V tomto kurzu se angličtina zároveň i učí, takže je to také kurz angličtiny v podobě rychlokurzu, který využívá duchovní dynamiku kolektivu a staví člověka do samostatnosti při dalším studiu angličtiny. Je ale ve svém základu koncipovaný a prožitý z duchovního pohledu na jazyk a jeho transformaci. Člověk totiž ve svém vědomí musí prožít novou strukturu kódu jazyka skrze jiný jazyk, aby udělal očistu i svého rodného. V rodném jazyce si tuto kódovou strukturu neuvědomuje. Jednou částí kurzu je očista zvukového kódu skrze komunikaci s přírodou. Angličtina je pro transformaci jazyků ideální. Transformace lidského jazykového kódu totiž probíhá ideálně skrze jazyk, kterým komunikuje většina lidí na světě, a to je angličtina. Programátorem tohoto kurzu je Archanděl Michael. K tomuto tématu, viz audio

 

8.6.2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Zvýšená teplota až horečka bez zjištění příčiny u dětí

(Tuto radu dávám již na základě hlášení problému od rodičů)

Pomůže čaj z libečku a jako rychlá pomoc než libeček seženete, sklenice vody s vymačkaným citronem (běžná dávka citronové šťávy do vody pro přípravu nápoje) se špetkou soli.

 

4.6.2011

OCHRANA PŘED ASTRÁLNÍMI BAKTERIEMI

Dnes v noci jsem viděla invazi astrálních baktérií směrem k Zemi. Vzhledem k velké ochraně, kterou již díky Archandělům, Andělům a Vyšší Galaxii máme, není se čeho bát. Je to také díky tomu, že již mnoho lidí vykonává ochranné úkony nejen za sebe, ale pro ochranu všech lidí na Zemi. Pro ty, kteří u mne nebyli na semináři a napojují se na Amezdas, zveřejňujeme na nové stránce „Ochranné úkony Amezdas“ ochranný úkon „Očista éterického těla – Dar archanděla Gabriela“.

Dále, jako další ochranu před astrálními bakteriemi doporučují pít čaj z plodů červených jeřabin (mohou být nahrazeny nebo smíchány s brusinkami) a jalovce. Návod viz Bylinková poradna, www.amezdas.cz .

 

4.6.2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

V posledních dnech někteří z vás pociťují křeče v páteři, křeče ve svalech, v žilovém a cévním systému, které se někdy projevují mírně řezavou až nesnesitelně řezavou bolestí, zejména v části lýtek nebo chodidel, ale také ve vnitřních orgánech, v mozkových cévách či zraku. Jako pomoc doporučuji Transformační minerál 3 a 4 a z Léčivé radiace minerál na ochranu příslušného orgánu či části těla. Takže pociťujete-li například bolest a křeč v žilách nebo v cévách, kromě výše zmíněných transformačních minerálů, si pouštějte také minerál na oběhový systém. Vzhledem k tomu, že tyto křeče jsou způsobeny také odpoutáváním se od staré nízkofrekvenční mřížky Země, doporučuji úkon „Očista éterického těla – dar Archanděla Gabriela, Ochranné úkony Amezdas, www.amezdas.cz .

Těm, kterým se na nohách z důvodu křečí v oběhovém systému vytvářejí otoky, doporučuji ponořit nohy do slané vody a potom je dát do zábalu z řebříčkového odvaru. Pomůže také zábal z odvaru šalvěje, ale žebříček je lepší. Také řebříček pít a také pít šalvěj, nemíchat dohromady. Velký tlak v těle může vyvolat i oteklou tvář. Doporučuji také k tomu všemu ještě sklenici citrónové vody se špetkou soli.

 

22.5.2011

TRANSFORMAČNÍ DĚJ

VYTVÁŘEJÍ SE ZÁKLADY RADIACE JEMNOHMOTNÉHO TĚLA

Od čtvrtka se Země naplňuje velkým radiačním jasem a uprostřed odpojujících se (půlících se) buněk látkového systému (dosavadní starý systém) těla člověka se odpojila spirálovitá vibrační jemnohmotná konstrukce, která působí jako pohonný systém pro transformaci těla z látkového na tělo silové a která v těchto dnech koordinuje transformaci mozkové oblasti a kostního nosného podpěrného systému. Tento „pohonný systém“ se propojuje s vibracemi jemnohmotné přírody. Tento pohonný systém je systém přechodové fáze mezi hrubohmotným a jemnohmotným éterickým tělem. Zpracovává světelnou zář vycházející z otevírající se jemnohmotné přírody a převádí ji do vytvářejícího se nového systému, který je světelný. Od čtvrtka vnímám, jak z přírody vyšlehávají paprsky, které se propojují s lidskou buňkou a vstupují do tohoto pohonného systému. K tomuto procesu dochází jenom u duchovně probuzených lidí. Intenzita světelného vyzařování zjevu, stejně tak jako krása jednotlivých lidských bytostí bude úměrná jejich vztahu ke Kristu. Stejně tak tento proces samotný a jeho realizace v plnosti jsou v přímé závislosti na vztahu každého jednotlivého člověka ke Kristu, na lásce k Němu a tudíž na hloubce a kvalitě propojení s Ním, neboť On transformaci naprogramoval, On je její Nejvyšší Programátor a Realizátor. On je Světlo a Krása.

 

22.5.2011

SOUČASNÉ TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY

Silná radiace způsobuje „točení hlavy“, které je někdy rychlé, závratě a těžkou chůzi. Může také způsobit zvýšení tlaku.

 

Není dobré pít kávu. (Káva „trhá“ jemnohmotné tělo. Doporučuji léčivou radiaci, minerál návykové látky). Na výše uvedené příznaky dnešních dnů doporučuji transformační minerál 3 a 4, fotosyntetickou radiaci 4 a 7, růži 23.

Na závratě při radiaci – transformační minerál 3 a fotosyntetická radiace – ozářený list.

 

 15.5.2011

„KVĚTINOVÁ ZMĚNA“ - PŘEVZETÍ SPRÁVY ZEMĚ DUCHOVNÍM ČLOVĚKEM

STANE SE

Toto je vysvětlení k události půlení buňky, jak mi bylo „ukázáno“ se sdělením, které jsem přinesla na Aktuálně na www.amezdas.cz dne 30. 4. 2011 v textu „Půlení buňky a ochrana“. Váhala jsem dát tento konkrétní pohled na web a informovala jsem pouze ty, kteří jsou se mnou neustále v kontaktu nebo na v poslední době probíhajících seminářích. Dnes jsem však dostala pokyn zveřejnit tento pohled na web Amezdas, přestože jsem se obávala neporozumění, strachu či nervozity, které by tento pohled mohl u některých „čtenářů“ vyvolat.

Kristus dal pokyn archandělům a andělům, aby připravili převzetí správy Země duchovním člověkem; konkrétní datum této události zatím nebylo sděleno a je pravděpodobné, že bude ponecháno jako překvapení.

Veškeré dnešní technologie na Zemi a veškerá zemská technika vznikly z inspirace ducha pádu, který měl na Zemi do nedávné doby právo a vystupoval v roli jejího Stvořitele. Větším problémem než je starý systém, jehož techniku inspiroval Duch pádu (který se již dnes po svém vstupu do pokání jmenuje Luciel), jsou však technologie a technika inspirované astrálními technickými inteligencemi a astrálními entitami.

 Problém je, že hmotná buňka jimi inspirované techniky se půlit nemůže, ale naopak působí jako svod jejich vibrací. I kabel, který není zapojen do zásuvky, tyto vibrace, pro nás dnes již jedovaté, vydává. Vzhledem k tomu, že se jedná o dílo astrálních techniků nebo vzhledem k tomu, že je to dílo Ducha pádu, a tudíž astrální technika se může skrze ně projevovat, je skrze tyto výrobky napojena na jejich síť každá část či součást zemské techniky. To, jestli je technický výrobek zapojen do technické zemské sítě nebo je součástí přístroje do zemské sítě zapojené, je tedy naprosto nepodstatné, co se týče astrálního vyzařování, které na náš systém v situaci půlení buňky a vůbec v situaci tvorby nového jemného těla již negativně působí.

 Hmotná buňka zemské techniky se totiž „nepůlí“, jelikož do ní nebyla vložena částice nesmrtelnosti Božství Krista. Během toho, co nazývám „půlení“ buňky, se totiž vysunuje ta polovina buňky, která je „hlubinná“ a do níž Kristus vložil svoje Světlo nesmrtelné buňky Svého umučeného Těla a Svojí prolité Krve; do této hlubinné podstaty hmotné buňky těla člověka, a skrze tělo člověka také do Země, vložil v úkonu „nebesko zemské eucharistie“ nesmrtelnost.

 Hlubinná část původní hmotné buňky se vysunuje tak, jak se vysunuje spodní část pohovky či skládacího křesla a vysunuje se směrem doprava. Stále však zůstávají spojující „ramena“ či „držáky“.

 Vzhledem k tomu, že astrální technologie a technika mohou být vytvořeny pouze v hrubohmotné přírodě, nemohou být ani ve své nejminiaturnější podobě promítnuty do jemnohmotné přírody, která se již ve velmi blízké budoucnosti v určitém okamžiku ve své celistvosti otevře. Před tímto okamžikem jemnohmotná příroda příjme duchovní mřížku s okopírovanými důležitými informacemi, neboli novou informační databázi Země. Informační mřížka byla snesena anděly a přáteli z Vyšší Galaxie dne 17. 4. 2011, viz text „ Rozpuštění ezoterické mřížky a zrušení matrixu“, Aktuálně, www.amezdas.cz, 2. 5. 2011. Duchovní informační mřížka obsahuje informace podstatné do budoucnosti, přesněji řečeno informace, které na základě Božího soudu mají do budoucnosti člověka s jeho vstupem do vyšší formy vědomí přejít. Tato duchovní informační databáze začne fungovat jako informační systém Země ve chvíli, kdy dojde k odpojení hrubohmotného technického systému a tím i systému informačního. Stane se tak v okamžiku, kdy se otevře lůno jemnohmotné přírody. V tom okamžiku se po celé Zemi rozprostře jemnohmotná technická síť.

 Všechny výše uvedené děje se odehrají v okamžiku, kdy se hmotná buňka ve svých dvou buněčných systémech rozepne do stanovené míry. V tom okamžiku duchovní lidstvo Země totiž vstoupí do vyššího vědomí ještě zde na Zemi, neboť její hmotná buňka pro transformaci určená bude v úrovni vyššího vědomí. I ateistům a velkým hříšníkům se otevře nový pohled na strukturu hmoty a života. Rozumět nové situaci, orientovat se v ní a působit v ní však budou schopni nejlépe ti, kteří dosáhnou vyššího stavu vědomí.

K této proměně života na Zemi tedy dojde v okamžiku, kdy se otevře lůno jemnohmotné přírody a celá jemnohmotná příroda se propojí s již do určité míry vytvořeným novým systémem těla duchovního člověka. Radiace aktivované jemnohmotné přírody zneutralizuje škodlivé vibrace, radiaci a výpary vycházející z techniky a technologií starého systému. Zatím nám tyto škodlivé látky pomáhají neutralizovat naši přátelé z Vyšší Galaxie.

Do vyššího stavu vědomí se má přesunout po rozevření lůna jemnohmotné přírody zhruba jedna třetina lidstva. Přestože se v této fázi do vyššího vědomí přesune zhruba pouze jedna třetina lidstva, padnou staré systémy činností, správy a řízení, to znamená, padnou dosavadní ekonomické systémy se svými peněžními a bankovními systémy; padne systém dosavadního zdravotnictví, průmyslů, včetně farmaceutického a potravinářského, lépe řečeno budou transformovány do nových podmínek, bude-li jich ještě zapotřebí. Se změnou pohledu na život a jeho zákonitosti změní se všechny pohledy a přístupy, včetně dosavadních náboženských a církevních. Ti, kteří ještě nedosáhli vyšší stavu vědomí, budou mít možnost se duchovně vzdělávat a urychlit tak svůj vývoj. Květinová změna je radostná zpráva pro každého, neboť znamená šanci pro každého.

V tom okamžiku bude rozpuštěna přepážka bránící duchovnímu člověku vnímat vyšší dimenze a komunikovat s nimi. Bude přinejmenším částečně rozpuštěna i u těch, kteří tonou v ateismu anebo jsou velmi provinilí.

 

10.5.2011

„PŮLENÍ“ (ROZPOJENÍ) HMOTNÉ BUŇKY NA SYSTÉM STARÝ A NOVÝ, ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP, ČAKRY A MERIDIÁNY

V souvislosti se sdělením o „půlení“ hmotné buňky, viz článek na Aktuálně: Půlení hmotné buňky a ochrana, 30. 4. 2011, je mi ukazováno:

Starý systém buňky, který zůstává v levé polovině buňky, poslouží v budoucnosti pro vývoj bytosti, kterou dnes známe pod pojmem zvíře. I pokud se stane, že závěrečný moment existence Země nastane zánikem (shořením) povrchových vrstev zemské hmotné buňky a odpojením zemských transformačních sfér od doposud jednoho jediného jádra, starý systém bude pro vývoj duchů zvířat zachován, a to i s kódy starého buněčného systému. Ten ale již ve svém hmotném projevu bude jemnější, díky tomu, že se v něm vyvíjel člověk, zejména, ten, který prošel vysokým duchovním vývojem. Tento starý systém bude nadále pokračovat ve dvojprincipu, tedy v mužském i ženském principu. Dokonce příroda bude mít několikapatrový vývoj podle toho, s jakou úrovní člověka bude existovat. Starý systém převezme systém dnešní hrubohmotné přírody, zatímco její jemnohmotná podoba odchází s duchovním člověkem. Jako novinka v hrubohmotném systému i v systému pro dokončení transformace, do něhož po člověku vstoupí tvor známý jako zvíře, bude rovněž zahájení postupné evoluce vědomí přírody – výstup hrubohmotné přírody z planetárního vědomí do kolektivního a postupně později i k individualizaci. Duchovní člověk, který dosáhl nejvyšší transformační úrovně – Amezdas – bude v tomto vývoji pomáhat. Jeho ženský a mužský princip se má vyvíjet do ještě větší energetické a silové i podstatové vyhraněnosti, neboť na této vyhraněnosti stojí další vývoj vesmíru. Zrušením kontrastu dobra a zla, čili tím, že Kristus změnil podstatu zla v nemoc, by totiž chyběl mocný „urychlovač“ vývoje pro léčbu nemocných sfér a pro pomoc vývojově nižším tvorům i těm, kteří se dosud nacházejí v embryálním stavu.

Duchovní člověk bude pro nižší tvorstvo Ježíšem a Marií.

Současná situace na Zemi může být popsána takto: Vývoj ve starém systému buňky se posunuje tak, že se ruší geny nemoci jako takové a nemoc se stává odrazem nízkého stavu. Zůstanou tedy nemocni ti, kteří onemocněli kvůli svému provinění a ze svého nízkého stavu nevystoupili. Budou se uzdravovat ve starém systému buňky ti, kteří přijali geny nemoci, protože vstoupili do obětního života na Zemi; bude totiž zapotřebí zapojit plně jejich ducha, aby napomáhal při transformačním procesu, neboť kdo jiný může pomáhat a na koho jiného může být transformace těla nejdříve aplikována, než na ty, kteří patří Kristu?) Toto uzdravení umožňuje skutečnost, že Kristus zrušil karmu (viz Nová kniha života, Aktuálně, 25.4. 2011, www.amezdas.cz). Protože již není hodnocen skutek, ale stav, ze kterého skutek vychází, zastavuje se karmická historie do nového vesmíru a do všech dalších našich kroků. To je dopad tohoto Kristova výsostného aktu. Zrušení zla (viz Den převratných změn, Aktuálně, 26. 2. 2011, www.amezdas.cz) znamená, že tvor známý jako „zvíře“ již po svém vstupu do starého systému člověka nepůjde karmickým vývojem, který za něho již vykonal člověk. Půjde cestou poznání, co je konstruktivní a co je destruktivní, co je krásné a co je ošklivé, co je zdravé a co je nemocné. Jeho ochráncem bude duchovní člověk úrovně Amezdas, člověk Nové Země, která je i novým Kristovým Nebem. Duchovní člověk, který se zrodil do Země v obětním programu Krista, spasil zvíře i přírodu od tohoto strašlivého karmického údělu a tito tvorové na nižší úrovni ho budou vidět, to je vnímat a chápat jako „Ježíše“ a „Marii“ neboť v tomto duchovním stavu a poslání on vůči nim bude vystupovat a konat. (Sdělení o roli Obnoveného člověka jako spasitele pro nižší tvorstvo přinesla již Božena Cibulková).

Úloha mužského a ženského principu v evoluci vesmíru a všech bytostí; svatba Země (Amezdas) a Jupitera (Juvelina)

Jak příroda, tak zvíře i kamínky i mikroorganismy čeká tudíž vývoj v mužském a ženském principu tak, jak se vyvíjela Země ve svém vztahu k silám a energiím Jupitera (dnes již nesoucího nové jméno a novou funkci- Juvelinus). Viděla jsem kódy evolučního dvojprincipu do nich protisknuté či vzniklé za dobu společného soužití na Zemi s člověkem, který se evolučně tak stal jejich otcem a matkou a svým dechem na Zemi do nich vdechoval a stále vdechuje život. Přeskupením planet bude stát Jupiter (Juvelinus) vůči Zemi (Amezdas) ještě blíže. Již dnes je jí ze všech planet nejblíže v systémových duplikátech planet. Model dvojprincipiální spolupráce planet, jak známe v případě Amezdas a Juvelina, se uskuteční rovněž díky tomu, že byla zrušena podstata zla sloužit v kontrastu s dobrem jako „pohon“ evoluce. Země a Jupiter již brzy vstoupí do události, kterou i duchovno nazývá „svatbou“.

Vývoj směrem k vyhranění a rozkvětu mužského a ženského principu také v jejich nebeských podobách neodporuje vývoji k dokonalosti v rámci individuální lidské bytosti, která má v sobě vyvinout jak mužský princip ducha, tak ženský princip duše.

 

Systém čaker a meridiánů a systém nový

 Systém čaker a meridiánů nastoupil svoji poslední uzavírající etapu 20. 3. 2010, kdy byla Země napojena na vyšší dráhu galaxie Mléčná dráha. Postupným stáčením Země „doleva směrem vzhůru“ se systém čaker a meridiánů uzavírá paralelně se vzdalováním se poloviny buňky směrem vpravo (viz článek Půlení, Aktuálně, www.amezdas.cz). Systém čaker a meridiánů představuje smrtelné tělo, systém vytvářený v pravé polovině buňky představuje nesmrtelné tělo. Hmotná buňka se začala rozdělovat tak, že z její hlubiny se vysunula posvěcená část buňky – ta, do níž bylo Kristem vloženo nesmrtelné Božské Světlo z umučené buňky a atomu Jeho těla a prolité krve v Ježíši Nazaretském. Tato část se vysunula směrem vpravo z hlediska pohledu člověka, ale protože je to buňka těla a krve Ježíše Krista, vysunuje se z hlediska nebes doleva, po levé straně Ježíše Krista, neboť transformovaný duchovní člověk má být Jeho „obrazem“.

 Starý systém meridiánů a čaker doznívá v „levé“ polovině buňky u těch, na kterých bude aplikována transformace a setrvá do konce Staré Země u těch, kteří transformací nebudou moci projít. Bylo mi ukázáno, že systém čaker a meridiánů je propojen se zemskou přítažlivostí, která již duchovnímu člověku začíná být snímána jako okovy bránící mu ve vzletu.

 

Slovy Boženy Cibulkové:

Působením vyšších substancí, značně již produchovněných, majících v sobě kódy dokonalého buněčného systému, začne se měnit soustava pevné kosterníkonstrukce“.

 (Poznámka Ludmily Kozáčkové: Tato fáze již u některých jedinců probíhá)

Spojením bílkovinné látky hmotných buněk s vyššími substancemi a jejich kódy vytvoří se předpoklad pro transformační proces kostry. Ta přejde nejdříve v silný koncentrátor substanční (látkový) a v dalším stadiu transformace pak v ústřední silový proud, v jakýsi reaktor, do něhož se budou sbíhat a od něho vycházet pohybové energie člověka.

 

(Poznámka Ludmily Kozáčkové: Tato fáze již u některých jedinců probíhá)

 

Tím se tělesná sestava přesune ze systému biochemického (dosavadního) do systému silového, jakým se vyznačují těla duchovních bytostí.

 Přijetím silového systému ustane tělesné plození lidstva, jeho počet do té doby bude stabilní a v jedné společné jsoucnosti bez přestupů z jednoho světa ve druhý, jak tomu bylo doposud rozpadem (smrtí) těla, v němž se člověk nachází a v něm je činný.“

 

 

Na konci transformačního procesu bude tělo člověka proniknuto

zářením a podobno třpytné hvězdě, vznese se do kosmického

prostoru.“

 

 

 Citace (texty kurzívou) jsou vzaty z Božena Cibulková, Transformace na tělo silové, Osobní duchovní disciplíny, www. amezdas.cz

Božena Cibulková tlumočila původní plán Krista transformovat téměř veškerou zemskou hmotu s tím, že pouze její malé procento bude ponecháno pro vývoj nedokonalých tvorů. Vzhledem k velkým překážkám, které nemocní vůči transformaci zemské hmoty vyvinuli a stále vyvíjejí a následkem toho vzhledem k ochablému duchovnímu vědomí i duchovního člověka a tudíž neochoty či nezájmu plně se do duchovního života zapojit, situace zatím vypadá tak, že by do konce trvání této Země byla zajištěna transformace alespoň 50% hmoty (pokud se lidé více neprobudí).

 Transformační destinaci „Jupiterská oblast“ a vazby duchů lidských i tvorů zvířat ve starém systému Země vysvětluje Božena Cibulková na stránce tohoto webu Lidstvo, tvorstvo a příroda Země .

 

8.5.2011

AKTUÁLNÍ MINERÁLY V DNEŠNÍCH DNECH NA ZÁVRAŤ A KŘEČE V NOHOU

Již probíhající transformační proces můžete pociťovat jako křeče v nohou a výraznou závrať. Na závrať pomáhá Růže 2 v projektu Květinová lázeň a na křeče v nohou doporučuji Růži 21, transformační minerál 3 a minerál na svaly v projektu Léčivá radiace. Tento minerál na svaly doporučuji dělat také z tohoto důvodu, že pro transformační proces celkově je již nežádoucí prudký pohyb, ale pro zdravou funkci našich svalů a také pro výživu našich svalů pohyb byl a je důležitý, lépe řečeno nutný. Má však být ladný a pomalejší, harmonizující. Řešením je radiace přicházející přes minerál pro svaly, která léčí a vyživuje a nahrazuje tak zvaný tělocvik nebo sport či rychlý tanec. Zpevňuje také svaly na obličeji, a tak společně s minerálem pro tkáň poskytuje kosmetický „facelifting“. (pozvednutí a zpevnění ochablých svalů v obličeji). Klidnou pomalou harmonickou chůzi a ladný nebo harmonizující pohyb pažemi jistě každý dokáže provést.

Jestliže pociťujete jakékoliv transformační příznaky, je doporučena klidová poloha nebo se alespoň v těch chvílích, pokud je to možné, vyhněte těžké manuální práci.

 

6.5.2011

Nad přírodou Země se rozprostřel nebeský závoj a ona se rozjasňuje a rozechvívá sama v sobě i v duchovním člověku zároveň. Již brzy nastane okamžik, kdy se závoj snese dolů a přírodu zahalí.

 

2.5.2011

ROZPUŠTĚNÍ EZOTERICKÉ MŘÍŽKY A ZRUŠENÍ MATRIXU

Když jsem duchovním zrakem pohlédla za oponu poselství v kruzích obilí dávanou do souvislosti s „poselstvím“ mayské civilizací, uviděla jsem obraz jejich vůdce, který se mi ukázal jako lebka podložená kostmi v černém démonickém jiskření. Mayové měli kruté formy lidských obětí, jedna z nich byla skrze míčovou hru. Uviděla jsem spojitost mezi míčovou hrou a pohrávání si mimozemské entity s lidmi nazývanými Mayové. Na základě výsledku míčové hry byl obětován jeden nebo možná i více lidí. Tato míčová hra evokuje kruté počítačové hry a videohry dnešních dnů. Bylo mi ukázáno, že má kořeny v mayské kultuře. Hráči již nejsou obětováni, ale vstupem do určité formy matrixu se vzdávají svojí energie emocionální i racionální. Mayové dostali vysoké astronomické poznání s pohledem na Zem směrem z vesmíru, nebyli však duchovně svobodni, byli ovládáni. Bůh Otec pro velký počet duchovních cest v Novém zákoně říká „Z Egypta jsem povolal Syna svého.“ Egypt měl spojení s vyspělými civilizacemi, které dnes pomáhají. Sumer a Mayové byli tzv. okupační civilizace.

V roce 2007, kdy se kruhy v obilí a UFO začaly více objevovat, nastala na Zemi intenzívnější přítomnost destruktivních agresivních sil. Obrazce v obilí nemusí být dílem inteligence projevující se v plavidlech, které známe jako UFO. Za určitých podmínek na Zemi, kdy se již křížily dráhy planetárních mezisfér, bylo možno tyto obrazce výšlehem energie vytvořit. UFO se totiž materializuje a zanechává potom i určité fyzické stopy techniky, nikoliv pouze obrazec v obilí. Obrazec v obilí může vytvořit jenom ten, kdo vytvořil a kontroluje matrix.

Na podzim v roce 2009 nastala transformace Zodiaku a duchovní část lidstva byla vyjmuta z vlivu doznívající staré formy zodiaku. Zůstávaly však dvě další formy nebezpečí: ezoterická mřížka a matrix.

2. 5. 2011 došlo ke dvěma významným událostem, které byly podmínkou pro další transformační proces: Byla rozpuštěna ezoterická mřížka, kterou různé ezoterické skupiny vytvářely v dobrém úmyslu skrze krystaly, jež byly vytvořeny ze substancí pro zemi škodlivých. Dále byl zrušen matrix. Rozpuštění ezoterické mřížky předcházelo snesení nové informační databáze rovněž ve formě mřížky, která uvolnila svíranou hmotnou buňku, takže mohl začít proces půlení. Snesení informační mřížky se odehrálo dne 17. 4. 2011. Ezoterická mřížka byla tedy nejdříve informativně a kódově vyhodnocena skrze duchovní informační mřížku, neboť skrze tu ezoterickou mřížku její iniciátoři manipulovali s lidstvem a chtěli mít pod kontrolou vývoj Země, aby byla znemožněna její transformace a aby s lidmi manipulovali jako s otroky. Skrze ezoterickou mřížku sice lidem nechali prožít existenci energií, ale byla to forma pokusu o okupaci Země skrze vymývání mozků a manipulaci stejně jako ovlivňování transformačního procesu Země. Ezoterická mřížka svírala hmotnou buňku a bránila jejímu transformačnímu pohybu. Duchovní informační mřížka vyhodnotila informace o působení ezoterické mřížky a převzala z ní ty informace, které mají být zachovány pro další činnost lidstva na Zemi. Tato databázová mřížka tyto informace uvolní v okamžiku, kdy duchovní částí lidstva převezme na Zemi správu činností. Toto převzetí nastane na pokyn Krista, a to v okamžiku, kdy se oddělující poloviny buňky dostanou do určité vzdálenosti. V tom okamžiku nastane tajemný děj v přírodě, kterým budou zviditelněni ti, kteří jsou nemocní a ti, kteří spolupracují s vysokým duchovnem.

Dne 2. 5. došlo k velkému shromáždění všech civilizací Země a civilizací, které z vesmíru Zemi ovlivňovaly. Důvodem tohoto shromáždění byla zásadní vývojová změna: zrušení kříže jako symbolu utrpení a oběti. Přišla také pohanská božstva, kterým byla obětována zvířata a lidské bytosti, včetně božstva, které například Řekové uctívali jako bohyni lovu, Minerva. Naposledy vzplanul rudý plamen obětního ohně všech pohanských civilizací, které se shromáždily k nebesko kosmické eucharistii, kterou vykonal na Zemi duchovní člověk v zástupu za všechny bytosti ve vesmíru.

Vůdce a inspirátor falešné (ezoterické) mřížky Země Ionel poklekl před Kristem a před národy Země a poprosil o odpuštění a zařazení na vzestupnou cestu. Přijal tím nové jméno Afean. Inspirátor strašlivých lidských obětí a vůdčí osobnost, která vedla z neviditelna mayskou civilizaci učinil totéž a přijal jméno Perenses. Rudý plamen krvavých obětí, který ještě v prostoru Země planul jako nezrušený, se pokynem ruky Krista proměnil v bílý čistý plamen.

Během nebeské kosmické eucharistie vytvořili archandělé a andělé ve spojení se zástupci planet a entit zařazených do transformačního procesu dvojstuhu z kosmických a nebeských substancí a spustili ji do struktury ezoterické mřížky. Tímto aktem byla ezoterická mřížka rozpuštěna.

V mystickém procesu nebeské kosmické eucharistie byl rozpuštěn matrix.

Nová jména planet sluneční soustavy viz Transformace Zodiaku , Nová jména zodiakálních planet a hvězd sluneční soustavy.

 

30.4.2011

PŮLENÍ HMOTNÉ BUŇKY A OCHRANA

Půlí se hmotná buňka. Včera 29. 4. jsem viděla obraz půlení: ze zrcadlového pohledu ze strany člověka se vysunuje pravá část buňky doprava. Levá a pravá polovina buňky jsou spojeny pouze držícími rameny na dvou okrajích. Levá část buňky představuje hmotnou strukturu starého systému, pravá polovina buňky představuje tu část hmoty, která má být transformována. Tato pravá polovina buňky se přesunula do jemnohmotného duplikátu Země a jemnohmotného duplikátu těla člověka (pokud mu byl vytvořen), viz článek na Aktuálně ze dne 21. 12. 2010. Tento proces ukazuje, že pravá polovina hmotné buňky již bude mít oddělený vývoj od levé poloviny. Z hlediska pohledu člověka na Ježíše Krista, se transformační buňka vysunuje směrem doleva, po Kristově levici. Tímto procesem se hmota zachytitelná našim okem zpružňuje.

Tento proces vyvolal závist u duchů nemoci, neboť je to znatelný posun hmotné buňky směrem k transformaci a krásnému zjevu. Jejich reakci jste již někteří pocítili jako neklid, depresi, hořkost, zášť nebo úzkost. Promlouvejme k nim uklidňujícím láskyplným slovem, uvědomujme je, že tento proces, který se nyní děje s duchovním člověkem, je znamením, že i jim bude pomoženo. Jejich výstup z ošklivosti a nemoci závisí na tom, vystoupí-li člověk ze starého systému. Bez dispozic, které člověk získá s novým systémem, by totiž nemohl v budoucnosti duchům nemoci pomáhat.

Na tento současný stav rozevřené buňky pomáhá projekt květinová lázeň a lázeň v růžích. V těchto dnech doporučuji Růži 17: ochrání před škodlivou radiací vycházející ze staré buňky a neutralizuje emociální a astrální clony vhazované do prostoru mezi vzdalujícími se půlkami buněk. Škodlivý jas vycházející jak z technických přístrojů, tak z otevřené pravé poloviny buňky neutralizuje Transformační minerál 4 a Růže 3. Cílené útoky z astrálu i lidí žijících na Zemi (stejně jako vyzařování pravé hmotné buňky těchto zařízení), které přicházejí skrze všechny technické a elektronické přístroje, i ty které nejsou napojeny na proud (dokonce i nenapojené kabely, „prodlužovačky“ apod.) neutralizuje Květina 3. Psychickou hladinu chrání Růže 3.

Vzhledem k tomu, že toto půlení buňky znamená již také postupné osvobozování od zákonu gravitace, můžete pociťovat výraznou bolest nohou a napětí, zejména od kolena po chodidlo. Doporučuji Transformační minerál 3.

 

25.4.2011

KRISTUS ZRUŠIL ZNAMENÍ KŘÍŽE JAKO SYMBOLU UTRPENÍ

Přijato 25.4.2011 v 9.50 středoevropského času

Řekl Kristus:

Ruším znamení kříže jako symbolu svého utrpení.

Ruším znamení kříže jako symbolu obětní i trestné karmy.

Nechť kříž, který byl znamením a symbolem utrpení za viny a hříchy, je od dnešního dne symbolem návratů z oddálení citového i myšlenkového člověka vůči člověku, národa vůči národu.

Nechť je kříž symbolem navrácení se k sobě těch, kteří byli násilně od sebe odloučeni, ať vnějším zásahem jiných lidí či bytostí nebo destruktivních emocí a myšlenkou, kterou přijali a nechali v sobě působit.

Nechť je kříž také symbolem návratu z různých duchovních cest do domova, který je jeden.  

Nechť je kříž znamením mého požehnání cestě člověka:

Delším vertikálním pohybem žehnám myšlenkám krokům člověka vesmírem a životem, kratším horizontálním pohybem žehnám jeho tvořivé práci a činnosti v týmu Boží rodiny. Vertikální a horizontální linie se protínají v symbolické oblasti duchovního srdce, skrze které je člověk se mnou spojen, které kroky i činnost člověka bude řídit a koordinovat; proto se v něm symbolické linie protínají, z něho vycházejí a do něho se vracejí.

 

25.4.2011

NOVÁ KNIHA ŽIVOTA

Řekl Kristus:

Se změnou symbolu kříže ruším obětní i trestnou karmu. Od dnešního dne již život člověka není vytvářen a formován na základě jeho minulosti, ale na základě jeho dosaženého vnitřního stavu k dnešnímu dni. Dluhy za minulost nesplacené do půlnoční hodiny 25. dubna 2011 nejsou převáděny do přítomnosti ani budoucnosti. Jsou smazány. První vteřinou dne 26. dubna 2011 si každá lidská bytost zaznamenává svoji budoucnost v nové knize života na sněhobíle čistý list. Moje soudy dnes nejsou vynášeny podle hříchů a vin ale podle dosaženého stavu kvality či nemoci.

 

24.4.2011

UZAVŘENÍ BRÁNY K DESTRUKTIVNÍM SILÁM DŘÍVE NAZÝVANÝM „SATANISMUS“

Dnes jsem se jako obvykle brzy ráno probudila v den Vzkříšení Ježíšova těla, neboť mne jako obvykle probudil pohyb Síly v prostoru. Neprožívala jsem však mohutné chvění prostoru Země, jak se vždy dělo v předešlých nedělních prostorových oživení Vzkříšení. Od soboty jsem vnímala uličky Jeruzaléma tak, jak byly za časů Ježíšovy Golgoty. Viděla jsem bránu, kterou vjel Ježíš do Jeruzaléma na Květnou neděli; Židé ji později zabetonovali, aby se nemohla naplnit Ježíšova slova o jeho druhém příchodu. Poprvé a naposledy se Ježíš Kristus vrátil do Jeruzaléma ode dne, kdy byl z něho a zároveň ze Země vyhnán potupnou smrtí jako zločinec. Bylo nám oznámeno, že v letošní Velikonoční čas uzamkne bránu vedoucí k destruktivní síle dříve nazývané „satanismus“, jejíž místo se nachází pod samotnou dlažbou jeruzalémského chrámu. Toto sdělení poprvé určené do utajené budoucnosti přinesla Božena Cibulková. Skrze mne bylo toto dění upřesněno časově na tento Velikonoční čas. Do dnešního nedělního rána jsem pojem „samotná dlažba jeruzalémského chrámu“ chápala symbolicky.

Když mne pohyb Krista dnes ráno probudil, vnímala jsem otevřenou bránu k „satanismu“ a Kristovy kroky k ní. Záhy se prostorem rozlehla úleva a já si uvědomila, že vydechuji volně jako po dlouhém strašlivém smrtelném zápase, po dlouhých nekonečných mukách. Potom jsem uviděla chrám, pod jehož dlažbou se brána k satanismu nachází a kterou dnes Ježíš Kristus uzamkl. Byl to chrám, který byl vybudován nedaleko Olivetské zahrady, kde Ježíš čekal na své zatčení skrze zradu svého učedníka – skrze svého blízkého člověka. Nazývá se kostel Smrtelné úzkosti Ježíšovy, ale v duchovním světě je toto místo nazýváno chrámem. Brána k satanismu byla na místě, kde byl Ježíš políben Jidášem a polibkem, projevem lásky, který byl tou nejstrašlivější zradou, vydán do rukou Židů, kteří žádali Jeho smrt. Dokud nebyla uzavřena, chaotické síly rozbíjející a ničící cit člověka a lidské vztahy i vztahy mezi národy, mohly, jestliže byly evokovány, vystupovat a konat dílo zkázy. Duch nazývaný ještě nedávno „satan“ si skrze tuto bránu vyžadoval právo zkoušet a pokoušet člověka a celé lidstvo. K uzavření – uzamčení brány došlo mezi 5.00 a 6.00 ráno středoevropského času. Duchovní destruktivní kategorie „satanismus“ již neexistuje, její podstata byla Kristem změněna na nemoc, která je smrtelná, není-li léčena.

 

PRAVÍ KRISTUS:

8.4.2011

ZAHÁJENÍ SOUDŮ BOŽÍCH

Řekl Kristus:

Začínám soud nad Zemí, jejími obyvateli a jejich věcmi. Do prostoru České země snáším svůj Trůn. Nechť Česká země je místem soudů Božích. Proto posouzení a vynesení soudů situuji do České země. Posouzení činnosti a stavu každého obyvatelstva začínám od těch, kteří pracují a působí v České zemi.

Proto již dnes v České zemi ruším účinnost těch soudů lidských a lidských závazků, které byly vyneseny nebo vznikly na základě řádu zemského, v němž do nedávné chvíle vítězili a zaujímali výhody a mocenské pozice ti, kteří šli cestou magie, nečestnosti a vážných provinění včetně nemilosrdenství.

Ruším útisk a utlačování a utrpení těch, kteří prožívají těžké nebo neúnosné situace a stavy jako následek tohoto bezpráví.

Ruším veškeré výhody a zisky těch, kteří šli cestou nešlechetnosti a velkých provinění proti Božímu řádu.

Povolám duchovní lid země české k vytvoření nové duchovní struktury vědomí a činnosti národa.

Nechť Česká země a její lid vstoupí do úlohy, kterou jsem jí na počátku časů určil. Je to role národa, skrze který přicházím ve svém druhém příchodu k Zemi a v něm a s ním dál k celému vesmíru.

V předvelikonočním období tohoto roku se v prostoru Země naposledy na krátkou chvíli promítne Jeruzalém, kterým jsem procházel na svojí pozemské Golgotské cestě a potom tento obraz již navždy uzavřu. V okamžik nikomu nesdělený uzamknu bránu destrukce do nedávné doby nazývané satanismem, která se nachází přímo pod jeruzalémským chrámem.

 

7.4.2011

ŘEKL PÁN:

Nechť dnešním dnem do státnosti českého lidu vstoupí duchovní sloupy státnosti českého národa – duchové nebeští, kteří jsou v historii země české a moravské známi jako Sv. Václav, Sv. Ludmila a Anežka Česká. Nechť do ní vstoupí a promění její strukturu ve vůdčí majestát vlády duchovní, která mne plně a odevzdaně přijme jako Pána a Vladaře vesmírů.

 

7.4.2011

ZRUŠENÍ VÝDOBYTKŮ A ZISKŮ SKRZE „ÚLITBY BOHŮM“ A „DYNAMIZACI EGA“

Řekl Pán:

Ruším všechny výhody a výdobytky včetně vztahových vazeb, které byly získány „úlitbou bohům“ či „dynamizací ega“ ve vyslaném přání do prostoru či tzv. vesmíru. Výdobytky získané skrze tyto akty byly vždy násilným energetickým zásahem do dění ve struktuře lidského vědomí a činností a jejich výsledkem byl zisk či výhoda na úkor někoho jiného. Jak „úlitby bohům“ tak tato „dynamizace ega“ znamenaly vždy úmluvu duše s duchem nemoci, kdy za poskytnutí zisku či výhody v lidském světě na Zemi tyto lidské bytosti poskytly svoji energii duchům negace a zavázaly se mu sloužit, tudíž nechat ovládat svoje vědomí, tak aby je duch destrukce mohl použít pro manipulaci s nimi a skrze ně také manipulovat dění na Zemi. Posoudil jsem, zda se jedná o provinění, přestupek či omyl podle toho, jestli tyto úlitby „bohům“ a „dynamizace ega “ byly učiněny z naivního pohledu na život a na jeho zákonitosti nebo s vědomím, že takový zisk je na úkor někoho jiného či dokonce z touhy po moci a ovládání. Podle mého posouzení a rozhodnutí se budou vyvíjet v následujících dnech vztahy a činnosti lidských bytostí, které řád daný pro kolektivní lidské vědomí a společné soužití přestoupily nebo se proti němu hrubě provinily.

 

30.3.2011

ŘEKL PÁN:

Protože lidstvo již zahajuje transformaci činností, ruším všechny výhody a výdobytky, včetně mezilidských vazeb, které byly získány či vydobyty černou magií a jinými velkými proviněními proti Božímu řádu. Ruším je a odhaluji.

 

25.3.2011

ZÁSAH KRISTA

 

Dne 25. 3. 2011 na pokyn Krista vstupuje Vysoká Galaxie v součinnost s Anděly a Archanděly do akce, kdy všechny zbraně, techniky a technologie vytvořené na Zemi pro její nedovolené ovládání na mentální a psychotronické úrovni jsou (mají být) neutralizovány a rozpuštěny. Tato akce pokračuje.

 

16.3.2011

PROHLUBUJÍCÍ SE ASYMETRIE LIDSKÉHO TĚLA SOUVISÍ SE STÁČENÍM ZEMĚ DOLEVA. RADIOAKTIVITA UVOLNĚNÁ VÝBUCHEM V JAPONSKÝCH ELEKTRÁRNÁCH HRAJE ROLI PŘI GRADACI TRANSFORMACE HMOTY.

Informace o stáčení Země doleva od pátku 12. 3. 2011 vysvětluje prohlubující se asymetrii mezi levou a pravou částí těla, a to zejména v oblasti mozku a obličeje, což se již u některých může dosti výrazně projevit v jejich vzhledu. Již v pátek možná někteří z vás postřehli, že se vaše levá část obličeje mírně protahuje – uvolňuje a jemní. Také je možné, že v levé části obličeje a mozku a vůbec v levé části těla pociťujete mrazení, chvění, nebo lechtivé pocity.

Radioaktivita uvolněná do prostoru Země výbuchem, který zasáhl dvě japonské elektrárny rovněž hraje významnou roli v transformačním procesu Země. Spojujme se s léčivými energiemi archanděla Rafaela a posílejme je lidem žijícím v postižených oblastech. I když by se ty události odehrály nezávisle na tom, zda existuje transformační proces nebo ne, uvědomme si, že jsme jeden člověk, milujme Japonsko. Nedívejme se na jeho osud z hlediska jeho karmy, ale z hlediska přínosu posledních událostí, které Japonský lid prožil a prožívá.

 

15.3.2011

ZEMĚ JE STÁČENA DOLEVA

Když se mne lidé ptali, co znamená poslední zemětřesení a tsunami v Japonsku, andělé mi sdělili: „Stáčíme Zemi doleva.“ Bylo mi ukázáno, že se to děje v souvislosti s očistnou karmou postižených obyvatel, kteří měli tuto katastrofu ve svém karmickém scénáři. Andělé a archandělé této okolnosti využili pro mohutnější pohyb stočení Země směrem doleva, neboť se blížíme k zahájení nového astronomického roku, který již by měl být co se týče přesného měření „metrického času“ ignorován. Jak bylo dříve oznámeno, vstupem do roku 2011 lidstvo vstoupilo také do „času otevřeného cyklu hodnot“ a Země a velká část lidstva již funguje také v tak zvaných jemnohmotných duplikátech.

Vysílejme soucit a modlitbu do postižených oblastí Japonska.

 

28.2.2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY „BUDE TO VYPADAT JAKO NEMOC, ALE NEBUDE TO NEMOC.“

Transformační příznaky se mohou projevovat v dost nepříjemné podobě. Ježíš Kristus v 80. letech minulého století o těchto příznacích přes Boženu Cibulkovou řekl: „Bude to vypadat jako nemoc, ale nebude to nemoc.“ Dal pokyn, aby se ti, kteří transformační příznaky výrazněji pocítí, snažili zůstat v klidu a pokud možno, v ty chvíle nevykonávali těžkou fyzickou práci. Od včerejšího dne se zvýšily transformační impulsy srdce. Tyto impulsy mohou u některých jedinců vyvolat i pocity bolesti a silné nevolnosti. Tato informace je dána do rozumného posouzení každého z vás a rozlišení, zda potíže, pokud se u vás projevují, jsou transformačního rázu nebo zda jsou příznakem problému vyžadujícího lékařskou pomoc.

 

26.2.2011 – DEN PŘEVRATNÝCH ZMĚN

Bůh vyznačil zóny deformace životního projevu ve jsoucnu; vyznačil a ohraničil. Dnešním dnem se přes vyznačené hranice pobytu nemocných bytostí nákaza životní deformace, ať je v jakémkoliv uspořádání bytostných kategorií, nemůže šířit vibračními kanály tak výrazně jako doposud. Bůh, který vstoupil do řešení nemoci jsoucna, vydává tón, který prostupuje každý atom jsoucna a jako nový zákon paralyzuje šíření deformace. Zóny určené jako sídliště nemocných bytostí, jsou označeny jako zóny „s karanténou“.

Dnešním dnem Bůh v okamžiku, o kterém rozhodne on sám, beze svědků uzavře nebezpečná centra bytostí, která působí v lidských tělech v deformaci do nedávné doby nazývané černou magií. Láska Boží tak učiní mateřským pohybem vycházejícím ze soucitu k postiženým touto deformací a samozřejmě také ze soucitu ke všem bytostem v jsoucnu, jelikož život v jsoucnu již byl touto deformací krajně ohrožen. Bůh nejedná s nikým jako s poraženým, ale jako Láska soucitná zachraňující a uzdravující. Není zde termín poražený, je jenom „zachraňovaný“ a „ uzdravovaný“. Novým programem Krista, jeho novou tvůrčí linií. Vzhledem k označení do nedávna existujícího pojmu zlo na nemoc, by existence tohoto centra během krátkého času způsobila smrt těchto bytostí, a to na obou dvou základních rovinách existence. Duchovní i fyzické. Změna nastavení – označení zla na nemoc je nadějí pro postižené, i ty, kteří těmito nemocnými bytostmi byli ohrožovány, ale také znamená, že pokud nemocným (dříve označovaným jako bytosti negace či zla) nebude poskytnuta pomoc, je otázka času, za jak dlouho na nemoc tyto bytosti duchovně a tudíž i fyzicky zemřou. Nemoc těch, kteří působili černou magií a šířili totální destrukci je smrtelná a je to jejich nemoc.

Bůh v lednu po vstoupení země do času otevřeného cyklu hodnot a vytvoření jemnohmotných duplikátů nechal proběhnout zákonitý výkon rozsudku na základě jurisdikce Vysoké Galaxie, která na základě vstupu Země skrze pásmo Amezdas do Vysoké Galaxie energeticky „uzamkla“ lidské bytosti nemocné černou magií do speciálních energetických boxů, aby Vysoká Galaxie ochránila svojí dimenzi před rozkladem, které vibrace těchto bytostí způsobují. Vzhledem k tomu, že již dříve na Kristův pokyn došlo k připoutání bytostí působících černou magií k duchům působícím magicky v neviditelnu, pro nové uspořádání vesmíru Bůh již určil sídliště- místa pobytu bytostí, které působily v deformaci černé magie. Lidské bytosti působící v deformaci nazývané donedávna černá magie, dostávají milost: nebudou vydány do područí neviditelných duchů v minulosti nazývaných duchové pádu, jak určoval dosavadní zákon vývoje vesmíru v protikladu zla a dobra. Půjdou však žít do sféry, která je blízká těmto duchům a v podstatě budou tvořit stále jednu karanténní zónu. Přijde čas, kdy skrze jejich kódovou charakteristiku člověk, bude pomoženo také těmto duchům pádu.

Nová linie evoluce je nastavena nikoliv v poznávání dobrého a zlého, nýbrž v poznávání zdravého a škodlivého pomoci uzdravováním. Změna evolučního směru nastala díky nesmírné oběti Krista, která vyvrcholila jeho obětí za vesmír v září 2009. Touto změnou evoluční linie vystupuje Kristus z úlohy Beránka Božího do role Nejvyššího Lékaře, neboť jeho prolitá krev pro vesmír nashromáždila dostatečný potenciál pro jeho uzdravení. Za předpokladu usilovné služby a práce bytostí nebes, neporušeného vesmíru a transformovaného člověka, zejména ve spojení nového bohoandělství s novým boholidstvím. Dochází tak ke splnění toho, co Kristus v 80. letech minulého století sdělil přes Boženu Cibulkovou, o dovršení cesty obětí v budoucnosti, která se pro nás stala již přítomností.

Pro uzdravení nemocné duše je zapotřebí lásky pečujících, ale také uvědomění duše, že je nemocná. A její spolupráce na procesu léčby. Pro toto uvědomění Bůh dnes vdechne prvotní sílu do duší všech těch, kteří se nacházejí ve stavu smrtelné nemoci, která jim oživí vědomí do stadia, aby byli schopni si svoji nemoc uvědomit, až o ní budou uvědomováni. Toto vdechnutí se odehraje dnes v okamžik, o kterém rozhodne a bude vědět jenom Bůh. Bude to láskyplný akt pouze mezi ním a nemocným dítětem. Je stejně již obecně otázkou kratičkého času, kdy si lidé uvědomí svůj stav podle radiace a již i vnímatelného stavu duše odrážejícím se na vnímatelném vzhledu člověka na Zemi. Tento okamžik může nastat již kdykoliv.

Bůh označil jako nemoc každou životní deformaci i tvrdost srdce, touhu po mamonu, závist, hněv, sexuální úchylky a podobně. Do speciální úlohy vstupuje archanděl Gabriel, který se stává v oblasti jsoucna také knězem nemocných duchů.

Vzhledem k tomu, že duch pádu zvaný Světlonoš, Jitřenka, (dnes nesoucí jméno Luciel) svým pokáním vnesl bytostné světlo do propasti, kde byla tma, a tímto bytostným světlem zkušenosti pádu do propasti a výstupu z ní díky oběti a pomoci Krista a těch, kteří ho následovali, je překonána temnota. Pojem „temnota“ již neexistuje. Záře Lásky Boží prostupuje i nejtemnější místa jsoucna a tam, kde byla neprostupná temnota, je nyní alespoň šero nebo přítmí. Vyznačením zón nemoci je zrušeno označení „peklo „ a „předpeklí „ včetně významu, které tato označení nesla..

Bůh uznal za své děti i ty, které nestvořil.

Dnešním dnem začíná přesun duchů životní deformace – pádu, včetně těch, ke kterým byli připoutány lidské bytosti působící v donedávna funkčním pojmu černý mág. Jejich vzájemné připoutání v existenčních složkách sice trvá, ale neviditelní duchové již dnešním dnem musí opustit Zemi a odejít na jim určené místo. Speciální vibrační tón, který Kristus vyslal do celého jsoucna, paralyzoval ty nejnebezpečnější vibrace a nejnebezpečnější centra vibrací a to umožňuje andělům převést tyto bytosti na místa jim určená.

Lidské bytosti kdysi funkční v pojmu černý mág zůstávají na Zemi, avšak s uzavřenými magickými centry. Nadále jsou vyjmuti ze jména člověk Země pro svoji nemoc se všemi důsledky z toho plynoucími, neboť jejich energetická tělesná posila by zvyšovala šíření jejich destruktivních vibrací, které by bránily transformaci Země a lidských těl. Proto je jejich izolace stále nutná. Do této transformace tyto bytosti nemohou být zařazeny, ale již jim může být přislíbena později. Vzhledem k tomu, že jim jméno člověk zůstává, může na ně být aplikováno uvědomování jejich původu synovství Božího, jejich nemoci i o pomoci Krista.

Vzhledem k tomu, že duchové v neviditelnu působili na Zemi i jako udržovatelé funkce některých starých zákonitostí starého systému Země a jejich odchodem by mohlo dojít k velkým katastrofám, jsou jejich pozice nahrazeny jenom elementálními bytostmi, které přicházejí tuto službu vykonávat z oblastí planety, kterou ze starého systému Solární soustavy známe jako Saturn. Zůstávají zatím také elemenetální bytosti, které tuto službu na Zemi po dobu její historie vykonávají a které se vůči Zemi a člověku neprovinily. K platformě služby pro elementy hmoty přicházejí dnes speciální týmy andělů nebes, které povedou práci elementálních bytostí a povedou Zemi z platformy jejích základních živlů „oheň – země – voda – vzduch „k její transformaci.

Duchové destruktivních vibrací z neviditelna tedy nebudou na Zemi přítomni. Zůstávají zde dále lidské duše, které jsou také deformovány, ať již destrukcí donedávna nazývanou černou magií, bojechtivostí, nenávistí, touhou po moci a podobně. Je nutno si uvědomit, že změna pojmu zla na nemoc neznamená pro nás úlevu v práci. Tato změna znamená pro vesmír záchranu s podmínkou, že budeme na záchraně pracovat.

Stejně tak skutečnost, že Bůh uzavírá kosmickou etapu Obětí krvavého utrpení těla a duše, které On na sebe vzal jako první a nejvíce a to v úloze Beránka Božího neznamená, že není nutná, lépe řečeno nezbytná obětavá služba a práce. Díky obětí Krista a všech, kteří ho následovali, mohl Kristus změnit evoluční linii. Hierarchie lidských i andělských bytostí je uspořádána do další evoluční etapy dle zásluh, to je podle toho, co kdo udělal, ale hlavně obětoval, a snad ještě v rámci vymezeného času je ochoten pro lásku a milosrdenství obětovat. Stále platí novozákonní situace o vdově, která obětovala málo, ale všechno co měla, a bohatém člověku, který obětoval, co se obnosu týče, více než ona žena, ale v proporci ke svým možnostem, dal málo. Toto podobenství se netýká jen finančních prostředků nýbrž také času a energie.

Do vyznačených zón se musí odebrat všichni, kteří útočili na Zemi, či vůbec na Mléčnou dráhu. Zůstat mohou jenom ti, kteří se již dříve vzdali útočení, nebo jsou neutrální a shromažďují se kolem Země jako k centru vyhlašování změn ve vesmíru. To znamená, že prostor kolem zemských bran uvolňují také útočící inteligence nebo potenciální útočníci. Obyvatelé astrální sféry mají vymezenou hranici - bezpečně stanovenou z hlediska bezpečnosti Země pro její transformaci. Kristus určuje bezpečný prostor pro ty, kteří se kolem Země shromažďovali, případně se snažili do ní dostávat nepovoleným způsobem, jelikož zoufale hledali zdroje nebo azyl.

Bůh uznal pro utrpení a pokání určitého počtu duchovních lidí na Zemi jako svoje děti i ty, které nestvořil, kteří tudíž nemají gen lásky. Pád člověka a jeho spojení s pádem padlého anděla a zmocnění se tvořivých center daných Bohem člověku do vínku, padlým andělem, je zahaleno tajemstvím, ale Starý zákon přece jenom má zmínku o tom, že se synům nebes líbily lidské dcery a že na Zemi nastalo období monster jako výsledek plození. Člověk má ještě mnoho napravovat. Sám spasen a napraven má vstoupit po vzoru Krista do role matky a otce vůči těmto bytostem.

Bytostem vesmíru je tedy určeno místo pobytu a bezejmenným psancům vesmíru je přiznáno synovství Boží.

Plavidla představující nebezpečí či potenciální nebezpečí pro Zemi a člověka musí neprodleně opustit zemské brány.

Připravuje se prostor na převod lidstva do vyšších dimenzí.

 

14.2.2011

TRANSFORMACE POKRAČUJE – ZAČÍNÁ „OŽIVENÍ MRTVÝCH KOSTÍ“

 Někteří z vás již v posledních dnech pocítili tlak či dokonce zvláštní bolest, většinou od holenní kosti směrem k chodidlům, také tlaky někdy až výrazně bolestivé v kyčli, v kostrči, v páteři, v žebrech a lebeční kosti. Dochází totiž k druhé výrazné fázi transformace kostního opěrného systému z látkového na silový. Kostní systém začínají prostupovat silové proudy energetické podstaty. Kde je energie, tam je život. Když jsem tyto nepříjemné, ale přitom z hlediska významu úžasné stavy prožívala intenzivněji, byla mi tato fáze označena jako začátek „oživení suchých kostí“. Tím je vysvětleno biblické přislíbení, že Bůh oživí suché kosti. Ještě v minulém století jsem se setkala u některých křesťanů s vírou, že při posledním dni Bůh vzkřísí mrtvé tak, že je povolá ze skutečných hrobů a oživí kosti lidí pohřbených do hrobů. Nehledě na poznání, že bible má některá sdělení symbolická na několika významových úrovních, se mi zatajil dech – hle, vždyť tento záhadný výrok byl vlastně o transformaci.

Na tuto fázi transformace doporučuji čaje z lipového květu a listí a z březového listí. Pokud možno nemíchat ve směs. Máta je nutná každý den nebo obden. Pociťujete-li tlaky či bolest v kosterním systému, mateřídouška a hloh se mohou pít obden, případně 2x za týden, lipový a březový čaj by se měl v tomto případě pít každý den, dokud bolesti či tlaky nezmizí. Tento čaj není na vyhojení, nýbrž na utlumení nepříjemných pocitů a na podporu této transformační fáze.

 

9.2.2011

SKONČILA EXISTENCE POJMU „ZLO“. POJEM „ZLO „ NAHRAZEN POJMEM „NEMOC“.

 Dnešním dnem skončila existence slova a pojmu „zlo“. Toto slovo a jeho význam Kristus nahradil „slovem“ a pojmem „duchovní nemoc“. Tuto událost Kristus oznámil s neurčitým časovým upřesněním přes Boženu Cibulkovou v roce 1992. Kristus jako Božský Logos (Boží Slovo) zasáhl tak do podstaty existence všech vesmírů a jejich vývojů, stejně tak do podoby posledních dnů na staré Zemi. Tímto zásahem svého Tvůrčího Slova, skrze které vše bylo stvořeno, zrušil moc jednání a dopadu toho, co do dnešního dne existovalo jako zlo. Již od konce ledna 2010 vnímám otevírající se proud nádherné Božské síly Krista, který dovršil svoji obětní misi pro vesmír v září 2009, kdy z jeho srdce přes srdce těch, kteří se za „duchovně nemocné“ bytosti obětovali svými těžkostmi na Zemi, proudí uzdravující láska do podstaty problému „duchovně nemocných“. Stalo se tak proto, že ti, kteří jsou na Zemi spojeni s Kristem, a proto vystaveni největším útokům do nedávné chvíle existujícího „ zla“ ve svém srdci splnili podmínku, že na Zemi se najdou lidské bytosti a ve vesmíru andělské bytosti, které prožijí svoje vystavení vlnám útoků jiných bytostí skrze bývalé již zrušené zlo, jako lékaři vůči nemocným, nikoliv jako „dobří“ vůči „zlým“. Díky splnění této podmínky mohl být pojem a existence „zla“ zrušeno. Tímto zrušením jsou zlomeny nejnebezpečnější hroty nastavené vůči životu ve vesmíru. Na duchovní nemoc totiž existuje lék – láska.

Nemocný vesmír a nemocné bytosti vyléčí Láska Boží. Děkujme Bohu. Skrze Krista zasáhl do podstaty bytostí nazývané „zlými“. Kristus tímto zásahem změnil směr dosavadních linií vývojů. Izolace bytostí, které působily v pojmu již zrušeného zla je ponechána, neboť jejich nemoc by činila překážky transformaci Země a lidského těla. Jejich zařazení Kristem do kategorie nemocných však mění charakter jejich vibrací a mění postup Krista, a tím andělů, duchovních lidí i národů vyšších civilizací vůči nim, přestože jejich izolace od transformačních pásem a také uzamknutí jejich myšlení do vibračních bloků jsou z důvodu ochrany života stále ještě nutné.

Se zrušením pojmu zlo a zlá bytost je zrušen pojem „černá magie“ a „černý mág“. Do nedávné chvíle existující „černí mágové“, kteří byli vyňati ze jména člověk Země jsou dnešním dnem svojí vývojovou linií spojeni s těmi, kteří do nedávné chvíle s nimi působili ve zlu v kategorii nemocná bytost vesmíru. Protože jim bylo vzato jméno člověk Země (viz stránka Transformace lidských činností), aby nebylo zabráněno transformaci, ale jméno člověk jim zůstalo, bude přes jejich lidskou kódovou charakteristiku v budoucnosti pomoženo těm pro nás stále neviditelným duchům, kteří s nimi v dnes již zrušeném „zlu “působili. Z úlohy dlouho zoufalé negativní, tyto bytosti působící na Zemi do nedávné chvíle již přes zrušenou „černou magii“ nakonec v budoucnosti díky prozíravosti Boží sehrají kladnou roli.

Děkujme Bohu, děkujme Kristu. Chvalme Boha, Chvalme Krista.

 

2.2.2011

JE SPOJEN ČAS BOHOČLOVĚKA A BOHOANDĚLA NA ZEMI

Dále dnešním dnem dochází k překrytí času otevřeného cyklu hodnot a starého času na Zemi a času andělů pomáhajících člověku. Vzhledem k tomu, že andělé mají čas rychlejší (10 let dopředu v budoucnosti před naším dosavadním lidským časem na Zemi, andělé myslí z našeho hlediska v budoucnosti).

 Obrazy myšlení andělů vždy jako první přijímali duchovní lidé. Dnešním dnem je spojen i v dimenzi času duchovní předvoj lidstva, který je nazván Novým Bohočlověkem s pomáhajícími anděl, kteří jsou nazváni Novými Bohoanděly. Jinými slovy, od dnešního dne budou působit ve stejném čase.

Z hlediska času otevřeného cyklu hodnot končí staré životy těch, kteří se do Země zrodili z oběti; kteří z oběti žili život dle starého řádu karmy a starého řádu Země. Začíná jim nový život v novém řádu Božím na Zemi ve smyslu času i průběhu života.

Karmické osudy těch, kteří se do Země zrodili kvůli svému vlastnímu provinění se budou dále odvíjet, ale bez jakéhokoliv propojení s těmi, kteří se do Země zrodili obětí.

 

2.2.2011

JE UZAVŘENA KOLEKTIVNÍ TRESTNÁ KARMA LIDSTVA

Dnešním dnem je uzavřena kolektivní karma lidstva, kdy jednotlivci, národy či rody byly svojí karmou provázáni s kolektivní karmou lidstva. Končí také kolektivní čas karmy lidstva. Tento karmický čas byl spojen se scénářem karmických osudů jednotlivců, národů a skupin. Pro ty, kteří byli zahrnuti do počtu Lidu Božího, to znamená, že jejich aktivita na Zemi a životní cesta nebudou propojeny s doznívajícími karmickými trestnými osudy a na ně vázaným časem, a tudíž zdržovány či zadržovány vazbou stejného starého času. Tato provázanost časů a osudů by bránila, anebo zpomalovala realizaci transformace lidských činností.

 

20.1.2011

SYSTÉM A SFÉRA AMEZDAS

Nový duchovní energetický a vibrační systém Amezdas vznikl ve spojení a propojení tří základních vesmírných rodů bytostí známých jako Andělé nebes, Andělské vesmírné bytosti (civilizace Vyšší Galaxie) a bohočlověk (boholidé) s kódovou charakteristikou 24 Světelných Kruhů – 24 Božích Jmen. Prozářen světlem krve Krista a v mystériu kosmické eucharistie, stal se nejvyšší transformační sférou Země a zároveň byl oznámen jako pracovištěm i domov výše uvedených vesmírných bytostí. Skrze tento systém a sféru, se postupně uskuteční transformace celého vesmíru.

 

18.1.2011

VÝZVA K VYTVOŘENÍ MODELŮ NOVÝCH ČINNOSTÍ

PROMLUVA KRISTA K LIDU ZEMĚ

Na základě svého úradku s Otcem, který jsme učinili ve vánoční čas 2009, nepovolím pomalejší a pro všechny bytosti optimální verzi transformace, pokud se nezapojí aktivně člověk Země, a to jak finanční, časovou i energetickou formou do přeměny života. Podmínka je i finanční forma, která je požadována od těch, kteří finančními prostředky disponují. Je nutno vnést světlo skrze jednání a přístup člověka do sféry financí. Peníze se místo směnné hodnoty staly na Zemi také vytvořeným produktem, nikoliv čistě směnným ohodnocením práce a služby. Takové systémy jsou ve vyspělejších vesmírných civilizacích označovány jako „ekonomické otrokářské“. Vzhledem k tomu, že ohodnocení práce a služby v penězích nepokrývá veškerou vykonanou službu a práci lidí a jejich přínosu pro společnost a vzhledem k tomu, že se peníze již ve společnosti lidské staly uznávaným produktem, nikoliv směnou za práci, která umožňuje funkci společnosti, se kterým se otevřeně či skrytě obchoduje, nepovolím hromadnou proměnu těl, pokud nepochopíte správně alespoň v prvních modelových úmyslech, neboť nevíte, kolik času zbývá, pro lepší život, správný systém použití peněz. Finanční sféra jako pole lidské činnosti na staré Zemi je temná a znečištěná, takže i člověk či ekonom s ušlechtilými a nejlepšími úmysly ji těžko může obsáhnout, aniž by byl napadán negací. Protože podmínky jsou těžké a času málo, potřebuji alespoň iniciativy a zpracované modely, pokud se vám nepodaří alespoň částečná realizace. Transformace těla je vázána na transformaci činností. Otec povolil moji novou oběť, ale pro realizaci transformace dal přísné podmínky. Bůh vyhlašuje program, ale pokud strana lidská neplní požadované podmínky, může a v některých případech dokonce musí smlouvu a sliby zrušit. Transformaci musíte dělat se mnou, nikoliv já, andělé a několik jednotlivců či skupin na Zemi za vás.

 

12.1.2011

DNEŠNÍM DNEM ZEMĚ PŘESTÁVÁ BÝT TRESTNOU PLANETOU

ŘEKL KRISTUS:

 Volám anděle k výkonu mých pokynů!

Nechť je vyvinut silný tlak na ekonomické systémy a jejich organismy. Nechť padnou ty systémy, které jsou postaveny od počátku vědomě s myšlenkou útisku či znevýhodnění jakékoliv skupiny obyvatelstva v zemi či znevýhodnění obyvatel územních celků.

Nechť je vystavena nátlaku každá finanční instituce pro přehodnocení svých výdělečných mechanizmů. Nechť padnou ty instituce, jejichž mechanizmy jsou postaveny na lichvě a spekulaci s neštěstím či těžkostmi člověka, na tvrdém nemilosrdentví. Povolávám anděly – působící na poli ekonomie - a jimi vybrané lidské pracovníky k provedení transformace ekonomických systémů a v jejich rámci vzniklých organismů.

Staré ekonomické systémy vznikly a trvaly proto, že Země byla ustanovena jako domov „vyhnanců z ráje“ a jako taková určena pro trestné karmické osudy lidstva, pro jeho těžké vydobývání hodnot a poznání. Byla také Golgotou pro ty, kteří se připojili ve svém životě k obětní misi Krista.

 

 Dnešním dnem Země přestává být trestnou planetou. Nechť je od dnešního dne planetou Lidu Božího. Nechť je dnešním dnem zahájeno zastavení činností těch, kteří na vedoucích místech pracují na základě starého myšlení a dle posouzení andělů ho nejsou schopni dostatečně rychle a pružně změnit. Nechť poslední okamžiky plavby staré planety Země řídí anděl a duchovní člověk ve spoluprácí s vyspělými vesmírnými bytostmi.

 

 

12.1.2011

DOKONČENO SČÍTÁNÍ LIDU BOŽÍHO

 Dnešním dnem andělé dokončili sčítání lidu Božího a předložili ho Kristu. Na základě tohoto seznamu předložili návrh na rozložení lidí do transformačních pásem činností. O účasti lidí na transformaci činností je již rozhodnuto. Je rozhodnuto, kdo je k ní ještě zde na Zemi povolán a také je již rozhodnuto kdo i po ukončení existence Staré Země bude do transformace činností i v budoucnu zapojen.

Dnes andělé představují lid Boží vesmírným civilizacím. Vyšší Vesmírné civilizace budou jednat a spolupracovat pouze s lidmi, kteří jsou na tomto seznamu. Transformace činností a především transformace ekonomických systémů je podmínka pro pokračování a dokončení transformace.

Dnešní ekonomické systémy, i když již v mnohém proměněné jsou postaveny na ideologii padlého anděla a mají stále blíž k ekonomickým systémům nižších civilizací v astrálu. Již uvolňující se přepážka v mozku umožní většímu počtu lidí multidimenziální syntetické myšlení, které umožní transformaci podle návrhů a modelů vypracovaných anděly ve spolupráci se specialisty z Vyšší Galaxie. Vyspělým lidem na Zemi bude dána možnost tyto modely ve svém vědomí prostudovat, vybrat či přizpůsobit a aplikovat. Vytvoření nového ekonomického systému dal Kristus již v roce 1981 jako nevyhnutelnou podmínku pro transformaci lidstva. Dnešní vyspělé duchovní bytosti v lidském těle, kterým nejde o vlastní vyzdvižení a prosazení a zvýhodnění v životě, nebudou poškozeny, jestliže se transformace lidstva neuskuteční. Takové bytosti odcházejí po tzv. smrti do vysokých nebeských sfér a jejich život na Zemi probíhá v rámci záchranného programu Krista padlému lidstvu. Je otázka, jak dalece jsou schopny využít tuto poslední šanci pro změnu přístupu k ostatním lidem ty lidské bytosti, které by dnes ještě po smrti těla odcházely do sfér, kde není dostatek světla.

 

 

1.1.2011 – DUCHOVNÍ DĚJE V „DUPLIKÁTOVÉM“ JEMNOHMOTNU

 Dne 31.12.2010 jsem prožívala stoupání Země vzhůru a tíseň a nesmírný odpor strany duchů negace vůči „projetí časovou branou“. Bylo to tak silné, že když jsem pociťovala takové strašlivé nepřátelství a zášť, nedokázala jsem se z přibližujícího bodu naděje pro nás radovat. Prostor člověka na Zemi již byl přímo zamořen pekelným dechem démonů snažících se dostat i do našeho prostoru.

 Potom jsem uviděla tajemný vchod. Vypadal jako brána, jelikož měl ve své horní části zlatý rám, ale neměl dveře či křídla, kterými by se dal otevřít či zavřít. V prostoru za vchodem jsem vnímala tajemno a Boží řád. Za tímto vchodem jsem v okamžicích blížení se ručičky k hodině dvanácté vnímala nádherný zjev Krista. Vnímala jsem, že tímto vchodem vstoupí duchovní člověk do nové reality, skrze níž bude prozařována realita starého zemského člověka.

Po posledním úderu dvanácté hodiny půlnoční jsem se vnímala v prostoru, v němž nejsou negativní energie, kolem dokola byl a stále zůstává čistý éter. Napětí, které jsem měla v páteři v mozku a celém těle zmizelo, vnímala jsem, jak se moje duchovní tělo přesunulo do bezpečného prostoru. Ze všech stran do nového prostoru člověka vcházela krásná bílá zář a po nějakém čase jsem uviděla přiblížení se jemnohmotného Jupitera k jemnohmotné Zemi. Ten okamžik, který stále trvá, bych popsala přirovnáním scény z Cameronova filmu Titanic, kdy po nárazu Titaniku do ledovce, cestující lodi vyšli na palubu, za níž se se tyčila stěna ledovce – jejich zkázy. Takovým způsobem, ale nádherným, jsem prožila přiblížení se jemnohmotného Jupitera k Zemi; Přiblížil se ale jemným, tichým, neslyšitelným pohybem. Nikoliv jako zkáza, ale záchrana. Vnímala jsem „ hlavní bytost „ na jemnohmotném Jupiteru, která ten pohyb přiblížení vedla: stála tam štastna jako admirál, který splnil úkol.

 Uviděla jsem svět vesmírných andělských bytostí v Jupiterské oblasti, o němž se zmínila Božena Cibulková. Jemnohmotný Jupiter, (který v duchovním jemnohmotném světě již má jméno Juvelinus) a jemnohmotná Země (která již v duchovním světě je nazývaná Amezdas) silově a energeticky k sobě vztáhli ruce a „objali se jako muž a žena“ . Jemnohmotný Jupiter (Juvelinus) začal jemnohmotné Amezdas předávat a stále předává nádherné energie. Skrze nejvyšší transformační pásma Amezdas tyto energie stékají do určité míry i do nižších pater Země a prostupují je. Vše je pročištěné, i technika. Vnímavější lidé uvidí pročištěný „obraz“ televizní obrazovky. Vidím anděle kolem sebe výrazněji v duchovních éterech a vnímám lesk jejich očí. Vnímám jejich pohyb jako pohyb světla.

V prostoru vidím „plout“ i něžné křehké andílky podobající se éterickým nevinným panenkám. Barvy, které v našem duplikátovém jemnohmotnu vnímám, jsou nádherná pohádková spektra zelené a modré převážně v tmavších sytých odstínech, asi takových jaké vidáme na pavím peří.

 

Duchovní člověk a kosmická propast

Obrazy kosmické propasti zla jsou již vzdálené, ale jsou a zavazují duchovního člověka k vývinu lásky, aby přes ní mohl přejít a jednoho dne kosmického věku se k ní vrátit jako soucitná, milující bytost k těm, kteří jsou smrtelně nemocni. Člověk nezná svoji minulost. Ještě v minulém století měl na čele znamení ďábelství, které všem ve vesmíru ukazovalo jeho původ v historii hrubohmotného kosmu a tím „duchovně územním původem“ byla kosmická propast. Místo tohoto znamení má Bůh přichystáno jiné znamení – pro ty, kteří dospějí ke službě láskou pro celý vesmír – Je to znamení zlaté hvězdy na čele. Znamení těch, kteří ve jménu člověk mají s bytostmi padlými do propasti zla soucit a jsou ve svém spojení s Kristem jejich jedinou nadějí spásy a záchrany.

 

29.12.2010

EXODUS 2011 A KOSMICKÁ PROPAST

 Lidstvo, to je ti, kteří neztratili jméno člověk (viz Transformace činností, Dokument z 2.10.2010) prodělají v roce 2011 EXODUS z lineárního času, který lze také nazvat časem rozpadu. Lidstvo v tomto čase a jemu odpovídajícímu prostoru bylo odsouzeno k prožitkům smrti těla a životy i činnosti procházely karmickými cykly poznávání příčin a následků, které poznamenaly osudy národů i dosavadní ekonomické systémy.

Tento Exodus z lineárního času se postupně také stane EXODEM z dnešního hrubohmotného vesmíru, který lze nazvat vesmírem vznikání a zanikání, vesmírem počátků a konců, vesmírem bez řádové a existenční stability, jelikož je dílem inteligence nazvané padlý anděl.

 

Nový čas, do kterého se vědomí lidstva (kategorie člověk Země )přesune po poslední sekundě starého roku 2010, je v duchovnu nazýván časem otevřených cyklů hodnot. To znamená, že člověk již přijímá zdroj měření prostoru a času nikoliv ze světla a zákonitostí hrubohmotných kosmických těles, ale přechází na „duchovní měřící systém“, kdy „posun vpřed“ je možný pouze realizací pozitivních hodnot a jakékoliv měření času a prostoru z hlediska hodnot a jejich souvislostí. Je tam možný také posun zpět, jsou-li realizovány negativní hodnoty. Na základě duchovních zákonitostí vydobytých hodnot a dluhů, jejichž zhodnocení a „soupis“ dostali za úkol andělé na podzim 2010 (viz Transformace činností, Dokument z 2. 10. 2010) se přesuneme do nové časové a posléze i prostorové reality. Vzhledem k tomu, že přesun do nového času se odehraje nejdříve ve vědomí lidstva, a to pouze u těch lidí, kterým nebylo odňato jméno člověk Země, po nějakou dobu budou vedle sebe fungovat reality dvou prostorů a dvou časů. Starý zemský časoprostor se postupně ve vědomí lidstva stane trestnou zónou, kterou sice odedávna je, ale lidmi doposud takto není vnímán.

 

Takzvané jemnohmotné duplikáty jsou určeny pro umožnění pokračování transformace těla a jsou rovněž určitou přestupnou stanicí, kam se člověk přesune a odkud jeho cesta zamíří do Kristem jemu určených destinací. Toto pomyšlení může u některých lidí vyvolat strach z přetrhání rodinných pout a z loučení. Život ve vyšších dimenzích toto loučení nezná. I když se může stát, že některé bytosti z rodinného kruhu půjdou do jiné dimenze, rodiny přesto zůstanou spolu. Proto se tohoto okamžiku nebojte. Pokud se o někoho z vašich blízkých bojíte pro jeho nízký stav, stále máte možnost za něho prosit a pracovat až do posledního okamžiku Země.

 

Ze Země vede do vyšších dimenzí cesta pouze přes kosmickou propast zlého myšlení. K tomuto přechodu se duchovní člověk již přiblížil. Podmínkou pro zvládnutí cesty je intenzivní ušlechtilý lidský cit lásky. Aby tento cit otupěl a uhasl, je přáním a záměrem útočících vesmírných démonických bytostí. Duchové lásky Serafíni pro zdolání nebezpečných situací démonickými duchy navozovanými opět přicházejí se svojí pomocí láskou .
Úkony pro spolupráci se Serafíny najdete na stránce Pomoc Serafínů .

 

VYSTŘÍDÁNÍ KONTROLY NAD ZÁKLADNÍ TECHNICKOU SÍTÍ ZEMĚ

Okamžikem doznění poslední minuty zemského lineárního času 2010, kontrolu nad základní technickou sítí Země převezmou andělé ve spolupráci s pomáhajícími vesmírnými bytostmi. Dosavadní stará základní technická síť Země a její technologie jsou přímým dílem nebo inspirovaným dílem padlého anděla (který touto formou na jedné straně sloužil, na straně druhé ovládal) a je dávno prostudována útočníky z kosmu. Díky tomu, že nad základní technickou sítí Země převezmou kontrolu andělé Boží ve spolupráci s vesmírnými ušlechtilými bytostmi, bude zemská technika schopna signál z Andromedas zachytit. Signál vydá Andromedas, nikoliv civilizace Mléčné dráhy, které jsou vyjmenovány na stránce Mimozemské civilizace, a to proto, že civilizace Andromedas je svojí jemnohmotnou strukturou a člověkem zachytitelným zjevem lidskému chápání nejpostřehnutelnější a nejbližší. Přátelé z civilizací Mléčné dráhy, kteří pomáhají na plavidlech u zemských bran jsou pro dnešní schopnost lidského vnímání a chápání stále ještě bytostmi z „pohádkových světů a říší“.

 

Vystřídání nad základní technickou kontrolou Země ještě zatím neznamená kontrolu nad zbraněmi, ale chrání mimozemské civilizace v případě, že by někdo ze Země na ně v okamžiku jejich přiblížení chtěl zaútočit. Celkově to znamená další možnosti pomoci a spolupráce. Dále toto převzetí kontroly znamená ochranu před útoky které v podobě škodlivého záření a vibrací mohly doposud útočníci z kosmu provádět. Díky této nové kontrole nemohou již na nás volně útočit vyvoláváním výpadků naší techniky nebo vyvoláváním jejích různých disfunkcí. Vzhledem k tomu, že dochází k bytostnému propojení anděla, člověka a vesmírné bytosti a jejich nové kódové existenční definici skrze Amezdas, jakékoliv útoky na Zemi a její obyvatele budou od 1.1.2011 chápány také jako útok na anděle a vesmírné civilizace.

Přeskupení planet je možné díky přeskupení bytostných kódů charakteristik. Bytostná mapa vesmíru a kódy charakteristik bytostí, které vesmír obývají, určují podobu a zákonitosti vesmíru, slunečních soustav a galaxií. Přeskupení planet v duplikátech je možné díky mystériu, které jsem označila jako splývání andělských těl a duší s lidskými v prostoru Země. Pro jasnost sledování linií myšlenek, vysvětlím toto mystérium později v jiném textu.

 

Do jemnohmotných duplikátů bude s úderem poslední sekundy starého roku 2010 přesunuto již vytvářející se nové tělo člověka, Země a těles sluneční soustavy nebo teprve vznikající nové funkce. Jedy vycházející z rozpadající se buňky spolu s jedy, které se šíří z astrálu nedovolují totiž, aby tvorba nového těla pokračovala. Tělo člověka a Země je v předvojové linii těchto změn.

Existence duplikátů je transformační mezistupeň, který je rovněž záchrannou sítí pro případ válečného konfliktu na Zemi většího rozsahu. V případě masového válečného konfliktu či katastrofy by lidské bytosti, které na duplikát splnily podmínky již neupadly do stavu smrti, ale byly by katapultovány skrze duplikát do transformačního procesu. Tyto duplikáty jsou vytvořeny v návaznosti na jemnohmotnou projekční plochu našeho myšlení a cítění. Vzhledem k tomu, že vytvářejí negativní fluida, pokud odrážejí strach, stress, depresi, úzkost, hněv a podobné negativní pocity je nutno zahájit co nejdříve očistný proces, neboť i tyto pocity vyzařují jedy. Je to situace, kterou však přece jenom máme pod kontrolou a očistné procesy pro všechny, které na duplikát mají nárok, začaly již díky zprůsvitňování hmoty již na konci června 2010. Návody jak individuálně i univerzálně pracovat při této očistě budou postupně zveřejňovány na tomto webu.

 

V každém případě, oleje v kombinaci s éterem vody (stačí pár drobných kapiček do koupele, kdo nemá vanu, nebo alespoň nanést olej na část páteře, obličej a oblasti duchovních center před sprchováním) tyto jedy absorbují. Někteří lidé již prožili nutnost činit tak denně. S duchovními pracovníky, kteří jsou se mnou v osobním kontaktu, vypracováváme vizuální techniku očisty od jedů i za ty, kteří nemají možnost pravidelné očisty těla nebo o nutnosti očisty od jedovatých nánosů myšlení a cítění nevědí. Jsou to usazeniny rovněž ze sledování hororových filmů, poslechu negativní hudby a podobně. Jsou to také nánosy energie zla, které na nás vyslali jiní lidé, pokud je vyslali.

Skrze události roku 2011 vstoupíme do světa myšlenky a citu, kde uvidíme krásnou myšlenku jako nádherný květ a zlou myšlenku jako hada. Kéž v zahradě našeho myšlení a citu není plevel, trní a bodláčí!

 

21.12.2010

PŘESKUPENÍ FUNKCÍ A SYSTÉMU DO JEMNOHMOTNÝCH DUPLIKÁTŮ V OKAMŽIKU POSLEDNÍ SEKUNDY STARÉHO ROKU 2010 A PRVNÍ „SEKUNDY“ NOVÉHO ROKU 2011.

STANE SE TAK VE STŘEDOEVROPSKÉM ČASE.

 Vzhledem k zahájené transformaci mozkové oblasti systému a celkově buněčného systému, dýchacího systému, systému sexuální oblasti i systému srdce a břišních orgánů, dojde v okamžiku časové proměny - přechodu z roku 2010 do roku 2011- k přeskupení dosavadních vazeb a struktur a vznikne duplikát systémů, do něhož se již duchovní lidé budou moci alespoň částečně podle stupně dosažené úrovně existenčně - funkčně i svojí činností přesunout. Ve stejném okamžiku vznikne jemnohmotný duplikát Země. Ve stejném okamžiku se rovněž vyčlení duplikáty nebeských těles zahrnutých do nové “mapy“ „ soustavy“, jejímž centrem je Amezdas, neboť se stane domovem Krista, který vydává Světlo a životodárné síly. Tak po určitou dobu budou ještě stará Země se svým duplikátem Zemí novou existovat po určitý čas v symbióze. Do tohoto duplikátu Země se nemohou přesunout lidé z nejnižších pater.

 

Vidím obyvatele Země jako by cestující ve vzdušném balónu. Samotný balón, díky jemuž se plavidlo pohybuje a vznáší vzhůru jsou andělé a lidé ve stavu vzájemného propojení a prolnutí. Tento balón nese nižší patra a ta nejnižší, která jsou naprosto temná a černá jsou uvolňována a opouštějí plavidlo. Jinými slovy, nedostávají se do tohoto duplikátu, neboť tento duplikát již vznikl díky přesměrované buňce. Buňka starého systému se ve svém centru do 18.12. stáčela směrem dolů do existenční propasti. Duplikát vznikne již díky buňce, jejíž centrum má kód spirálového vývoje směrem nahoru, to znamená do vyššího stavu existence. Tento duplikát Země ještě není samotná Amezdas a duplikáty systémů nejsou ještě transformované systémy. Vzhledem k bojům o Zemi a poškozenou strukturu buňky starého systému je to jediné možné řešení. Něco jako transformační mezistupeň. Konkrétnější informaci zatím nedostávám, patrně ještě není rozhodnuta finální alternativa. To mimo jiné také znamená, že není ještě rozhodnuto, do jaké míry či vůbec bude použita, či budou použity určité možné katastrofy.

 

Toto přeskupení planet v jejich duplikátech a přeskupení funkcí tělesných systémů v jejich duplikátech znamená rovněž to, že budou přeskupeny hvězdné brány Země a všechny její další průchody. Na duplikátní mapě dojde k přeskupení hraničních systémů s jinými vesmíry a dimenzemi. Toto přeskupení v duplikátech je nečekané nepříjemné překvapení pro útočníky z astrálu i z jeho skrytých hlubin stejně jako z hlubin Země. Oni se totiž na zániku hmotné buňky dlouhodobě a systematicky podíleli. Zánikem hmotné buňky by se okamžitě mohli zmocnit zemských zdrojů a energetického potenciálu člověka. Dokud buňka není transformována plně, stále mají tu možnost. Protože viděli katastrofální stav Země a hmotné buňky, nevzdávali se boje, jelikož pevně věřili ve své vítězství. Vytvoření duplikátů je zdařeným experimentem spolupráce andělů s vesmírnými civilizacemi. Na tomto experimentu začali pracovat na základě vyhlášení Univerzálního Dne vesmírných národů a předtím Univerzálního dne Andělů.

 

Toto přeskupení vytvořených duplikátů a skrze vytvořené duplikáty umožní, aby byl uskutečněn první kontakt skrze dostupnou dnešní zemskou techniku se spřátelenými vesmírnými civilizacemi. První signál vyšle Andromedas 1.1.2011 jako „novoroční pozdrav Zemi, tedy ve stejný „den“, kdy bude dar duplikátů Zemi „předán“ . Neboť tyto duplikáty jsou darem vesmírných civilizací obyvatelům Země.

 

 

MIMOŘÁDNÝ DEN 18.12.2010

BOŽSKÝ NESMRTELNÝ PRINCIP VLOŽEN DO LIDSKÉHO HMOTNÉHO SYSTÉMU.

TAJEMSTVÍ KRVE                               

Při setkání 18.12. pro přípravu zahájení mimořádného období vánoční milosti jsme zástupně za všechny duchovní lidi prožili v eucharistickém přijímání chleba a vína dotek Krista, kterým do tohoto chleba a vína vložil Božský prvek nesmrtelnosti. Tento Božský prvek nesmrtelnosti mohl Kristus do eucharistického chleba a vína vložit z hlubin mysteria svojí krve prolité na Zemi na golgotském kříži. Křesťané v období oficiálních církví většinou chápou eucharistii jako přijímání skutečné krve a těla Krista vzkříšeného, sedícího po pravici Otce na nebesích. Již na jaře 2010 nám Kristus ukázal, že krev z jeho těla prosákla Zemi, a v ní neviditelná lidskému vnějšímu oku zůstala až do jara 2010 skryta a lidmi zapomenuta. Ježíš v evangeliích říká: V krvi je tajemství života. V krvi Ježíše, který svým propojením s Božstvím a realizací Synovství Božího na Zemi, přijal jméno Ježíš Kristus, je prvek Božské nesmrtelnosti uchován a nedotčen lidskými smysly vnějšími a dokonce ani duchovními, jako skrytý poklad pro člověka, Zemi, hmotu a celý hmotný vesmír. Na jaře 2010 skrze záři svojí golgotské krve Kristus při eucharistickém přijímání chleba a vína aktivoval transformační centra v buňce hmoty, která nám v lidské krvi byla označena jako pentininy a v ostatních částech lidského hmotného systému jako eraneny. Tato aktivace umožnila zprůsvitnění první hladiny hmoty na konci června 2010.

Dne 18.12. Kristus položil prvek nesmrtelnosti do pokrmu a nápoje v eucharistickém obřadu. Po té, co jsme chléb požili a pozřeli nápoj v podobě červeného vína, Božské prvky nesmrtelnosti, aktivované v eranenech jako červeno - růžové světlo a v pentininech jako modré světlo, se v systému duchovního člověka rozhořely a hoří.

Opěrný kosterní systém začíná být pružnější. Se siloproudy v kosterním systému se spojují duchovní nebeské substance, které jsme zástupně přijali od Krista v podobě bílého závoje prostoupeného bílými „mžitkovými“ jiskrami a záblesky. Tento závoj se v opěrném systému proměňuje v substanci podobnou stříbrnobílému brokátu.

O transformaci systému člověka je stále lítý boj.

Od andělů jsme pro zdárný průběh transformace zástupně pro každého duchovního člověka zahrnutého do programu Amezdas, přijali substance v podobě jakoby bílé průsvitné koule (z jemnohmotného skla) strukturované z temně stříbrných až do barvy temného kovu přecházejících vláken. Vložili jsme je do oblasti reaktorově funkční kostrče a do oblasti mozku, neboť ty jsou v současné době napadány negací a znečišťovány. Tyto substance v těchto oblastech byly aktivovány a působí jako „čistička negativních vibrací a clon“ do systému vysílaných a vyzařovaných od duchů odporu.

Děkujeme Kristu a andělům!

 

 

20.12.2010

MIMOŘÁDNÝ DEN 18.12.2010

VÝMĚNA „STRÁŽÍ“ U LIDSKÉHO TĚLA

 V posledních dnech vypukl lítý boj o duchovní vánoce 2010. Vítězství, přestože boje pokračují, začalo již aktivací transformace kostního starého opěrného systému, neboli jeho proměnou z podstaty a podoby látkové na podstatu a podobu silovou. Transformace hmoty celkově včetně transformace přírody je vázána na duchovního člověka – duchovní síly a kódy přijímá nejdříve duchovní člověk, anebo pokud zásah přichází přímo do přírody či do hmoty, musí tato informace projít vědomím duchovního člověka. Zahájení proměny opěrného kostního systému v silový znamená zahájení transformace hmoty Země. Kosterní systém člověka má analogii v systému propojení buněk a molekul hmoty. Díky první fázi transformace kosterního systému dochází k transformaci buněčných vazeb v těle duchovního člověka. Zpružnění kosterního systému a do pohybu již uváděné siloproudy, umožňují přiblížení andělů s jejich těly i duší. Doposud se andělé mohli umístit za buňku duchovního člověka, ale nemohli ji prostoupit. Vazby starého systému do té doby zavíraly hmotnou buňku do propastného srázu s existencí ducha negace a stahovaly ji karmickým kódem neustále spirálovým pohybem dolů, jsouce otevřeny přijímat a rozvíjet kódy nemoci a poškození. V posledních dnech v průběhu Dne Andělů na Zemi v rámci Dne Milosti Boží, andělé začali splývat svými těly s duchovním tělem člověka, prostupujíce buňky jeho těla v láskyplném splývání duše člověka a anděla.

18. 12. jsem uviděla ohromující obraz. Nastala výměna bytostí dotýkajících se těl člověka a to i na nižších úrovních než je Amezdas, včetně neduchovních, s vyjímkou velkých provinilců a těch, kteří dle Dokumentu z 2.10.2010 (Viz stránka Transformace lidských činností) byli jakkoliv, částečně či zcela, vyjmuti z kolektivního vědomí či kolektivního těla lidstva, či odsunuti za ochranné bariérové pole.

Doposud se lidských těl ať již duchovních lidí či neduchovních dotýkal svým tělem padlý anděl. Silným Kristovým impulzem byl tělesný kontakt padlého anděla s člověkem zrušen a místo padlého anděla zaujali andělé světla – andělé Boží. Padlí andělé se po celou dobu existence člověka na staré Zemi až do 18. 12. dotýkali těl všech lidí.

 

 Duchům negace sídlícím na Zemi a v Mléčné Dráze tlumočí archanděl Michael tuto výzvu:
 " Opusťte Mléčnou dráhu a planetu Zemi. Andělé z říše Michaelovy vám ukazují cesty a průchody a jménem Krista vás odvedou na místa přechodná, určená pro další vyjednávání o vašem pobytu a činnosti. Síly člověka, které jste z něho doposud brali a které byly vaší stravou nezbytnou pro vaši existenci, jsou vám dnešnímdnem vzaty a uzavřeny. "

 

Tímto aktem nastává zároveň etapa proměny struktur těl a existenčních systémů těchto duchů negace. Jelikož již nemohou brát sílu z člověka, budou nuceni hledat sílu u Boha, pokud nechtějí zahynout. Aby splnili tyto podmínky, budou muset nastoupit cestu pokání a nápravy, posléze služby. Ti, kteří jednání s týmem archanděla Michaela odmítnou, budou v okamžiku ukončení existence Staré Země vyhoštěni do speciální vakuové oblasti Vesmíru, v níž není vývoj a život, ani světlo a ve stavu prožívání nekonečného umírání budou čekat předlouho na svou novou existenční šanci, až bude vykrystalizována podoba Vesmíru s kódem čísla 8. Dobrovolný přesun duchů negace sídlící v Mléčné Dráze a na Zemi má být ukončen do konce ledna 2011.

 

12.12.2010

ZAČALA TRANSFORMACE OPĚRNÉHO KOSTERNÍHO SYSTÉMU.

12.12.2010 kolem deváté začala transformace opěrného kosterního systému z látkového na silový. Někteří z vás jste již minimálně od pátku pociťovali bolesti nebo napětí v kloubech a v kostech. Ti, kteří jsou do první vlny transformace amezdas zařazeni, takový problém mohou časem pocítit.

12.12. večer jsem uviděla aktivovanou částici jménem eranen. Tato částice byla aktivována světlem vyzařujícím ze skutečné krve Krista prolité na Golgotě. Brzy na to jsem začala prožívat realizaci kódů a substancí, které dal pro systém člověka Kristus na konci roku 2009 a zejména během roku 2010. Chvalme Boha. Aleluja! Zpívají a jásají andělé. Aleluja!

 

Přípravu pro transformaci kostního opěrného systému vložil do těla člověka přes skupinu kolem Boženy Cibulkové již v roce 1975 (viz stránka Transformace na tělo silové). Od konce roku 2009 jsem pro realizace této přípravy přijímala nebeské substance a kódy, které jsem ve skupince lidí kolem mne shromážděných zpracovávala zástupně pro všechny lidi pro tento způsob transformace již Kristem určené. Transformaci nedává Kristus pro vyzdvižení jedince. Cokoliv přijímala Božena Cibulková, stejně jako cokoliv přijímám já, je míněno jako dar těm, kteří jsou svojí úrovní vybráni Kristem.

 

11.11.2010

TRANSFORMACE JAKO FOTOSYNTÉZA VYŽADUJE ZJEMNĚNÍ POHYBU, ŘEČI, CELÉHO BYTOSTNÉHO PROJEVU.

VYTVÁŘEJME JEMNÝ A LADNÝ POHYB, MELODICKÝ TÓN ŘEČI, A DUCHOVÝ SVĚTELNÝ DECH.

 Přeměna tělesného systému z látkového na silový vyžaduje spolupráci zúčastněného člověka. Je zapotřebí vědomě uvolňovat svaly a nevyhledávat fyzickou námahu, pokud není nutná. Nyní mám na mysli sport. Vysoké svalové napětí a dýchání toto napětí provázející, blokují mozkovou membránu, která zprostředkovává transformační energie pro transformaci mozku. Vysoké sportovní fyzické vypětí uzavírá duchovní centra a spojuje člověka se silovým pruhem Země, z něhož člověk pro svůj mimořádný sportovní výkon vytrhává energie. Běžný sport ještě do nedávné doby nebyl transformaci těla na škodu. Ti, kteří jsou do transformačního procesu více zahrnováni, již však budou brzy pociťovat nebo již pociťují, že jejich tělo potřebuje pomalejší ladný pohyb. Podobně řeč člověka má v prostoru tryskat jako melodická jemná energie. Rychlost pohybu bude přenesena do jiných center, než jaká známe dnes. Bude vyplývat z mohutnosti duchovního myšlení a duchovního rozletu.

Mimořádnou roli v dnešních dnech hraje dech člověka. Člověku, který prožije vnitřní meditaci jako spojení s hlubinou Božství, se dech jakoby zastaví, i když dýchá. V tomto hlubinném zastavení, v ponoření se do podstaty bytí, náš dech se spojuje se Světlem Ducha a do našeho systému se rozlévá - tryská Světlo, které se postupně stává jeho výživou – potravou i kyslíkem. Z tohoto hlediska je transformace v podstatě duchovní fotosyntéza. To nejdůležitější a nejpodstatnější, co můžeme udělat pro tento proces duchovní fotosyntézy, jejímž vyvrcholením je proměna těla v zářivou třpytivou hvězdu, je zjemňovat svůj cit a myšlení, svůj pohyb, způsob, jakým se všeho dotýkáme: myšlenkou i dlaní. Pro propojení dechu člověka se Světlem je zklidnění psychické i svalové nesmírně důležité, nezbytné.

Někteří z nás musí vynakládat velké úsilí fyzické pracovní, téměř neustále. Ale i tito lidé si jistě najdou občas chvilku uvolnění a uklidnění. Je důležité, aby takovou chvíli odpočinku strávili myšlenkou na Boha. Bůh zná naše těžkosti a možnosti. Každý nás má svoje pole činnosti. O tom, komu jsou transformační energie předávány, rozhoduje KRISTUS. Ten, který pracuje v potu tváře o zachování svého života a svojí rodiny a vyvíjí vnitřní cit během svého života, ten se nemusí bát, i když na fyzické zklidnění mu zbývá tak málo času. Světlo je tak něžné, tak jemné tak průzračné, a přitom tak oslnivé a hřejivé...

Jaké tedy má být naše myšlení, náš cit? O jeho jemnost a hloubku svádí s námi duch pádu zoufalý sveřepý boj ve dne i v noci, kdy se hůře bráníme. Prosme Krista a své anděle o ochranu a posilu.

Jemný cit a myšlení jsou naší ochranou, znakem našeho vyššího lidství, které má být nazváno boholidstvím. Bojujme o svoji jemnost, prohlubujme ji.

Nikým si ji nedejme vzít. Krása se projevuje jemností.

 

17.10.2010 KOLEM 21.30 hod

MEZI SVĚTEM DRAKA A SVĚTEM LIDÍ JE JIŽ URČITÉ VAKUUM.

 Dnes večer po půl desáté již vidím dračí žíly jakoby odseknuté, jako když se od hmotného prostoru oddělí hmota prostoupená dračí žílou. Mezi světem zla a světem lidí je již určité vakuum. Prožívám úlevu. Vidím příšerné zjevy podobné drakům a hadím šelmám, jak se vyčerpáním chvějí, neboť již neodsávají energii člověka přímým způsobem, jak to ještě do nedávné chvíle dělaly přes lidské černé mágy, neboť svoji sílu čerpaly z něho. Andělé označují černé mágy. V této chvíli jsem si uvědomila, jak mnoho černých mágů v lidském těle je. Andělé dále pokračují v odpojování černých mágů od lidské hmotné energetické struktury, ale již nyní vnímám velkou úlevu.


12.10.2010

VÝZNAMNÝ DEN!

 Archanděl Azrael zahájil akci pro odhrnutí clony hmoty. Ukázal mi, že odhalování clony hmoty bude v podstatě probíhat jako rozpouštění přepážky, kterou má každý člověk v mozku.

Tato přepážka nám brání vnímat duchovní svět. Člověk má vesmír v sobě. Je to úžasné tajemství člověka. Vnímáme vesmír kolem sebe, ale přitom ho máme také v sobě.

Takže odhrnutí hmotné opony je vlastně rozpouštění přepážky v našem mozku.

Božena Cibulková, která duchovní svět mimořádně vnímala, také neměla tuto přepážku rozpuštěnu. Byla pro tuto schopnost přizpůsobena speciálními operacemi na jejích tělech.

 

14.9.2010

SNESENÍ NEBESKÝCH HOJIVÝCH SIL A LÉČIVÝCH ENERGIÍ NA ZEM

V roce 2009 příroda otevřela svoje duchovní substance a na podzim 2010 od 14. září tohoto roku již dochází k propojení s nebeskou rajskou zahradou Panny Marie s lůnem zemské přírody. Andělé, jejichž úkolem je pomoci člověku v jeho fyzických bolestech a strastech, rozžehli nebeský plamen uzdravujících energií pro lidská těla fyzická i éterická a propojili nebeskou a zemskou přírodu šňůrami perel balzámů, které konejší a „hasí „rozžhavená ložiska – zdroje nemocí, neboť tato ložiska jsou překážkou pro tvorbu éterického těla během transformačního procesu. Toto éterické tělo se do určitého času bude vyvíjet v existenční symbióze s hrubohmotným tělem fyzickým. Na Zemi jsou připraveni andělé, pro zprostředkování těchto energií určeni. Tito andělé působí na Zemi již od roku 1981. Jejich jména jsou: Kasiel, Mariel, Anael, a Zachael.

Od podzimu roku 2009 již také dochází ke vkládání duchovní Mariánské substance, která aktivuje uzavření genetických příčin nemocí a deformací a proměnu DNA. Děje se tak nejdříve u duchovně nejvyspělejších na nejvyšší duchovní úrovni a postupně má být aplikováno na úrovně nižší dle rozhodnutí Krista.

 

13.9.2010

OZNÁMENA PŘÍPRAVNÁ ETAPA TRANSFORMACE VESMÍRU

 Dne 13.9.2010 ve večerních hodinách jsem přijala aktuální informaci, že s transformací Země vstupuje do realizace již také dříve oznámená transformace Vesmíru.

Základní koncept transformace Vesmíru je změna kódu jeho genezí, proměn i zanikání.

Od 13.9.2010 nastává přípravná etapa transformace Vesmíru změnou kódu tajemství čísla sedm na kód tajemství čísla 8. Den zviditelnění – prožití této transformace není člověku doposud přesně sdělen.

Sedm vesmírů do sebe vložených a vzájemně propojených i oddělených různými prostorovými zákony, které tvoří dnešní Vesmír, se rozšíří vznikem nového vesmíru. Vznikne tak Vesmír s kódem mystéria čísla osm. Mystérium čísla osm je spojeno s Mystériem Oběti Krista – oběti Člověka – oběti prvního stvořeného Anděla.

 

ČAS TRVÁNÍ ZEMĚ JE PŘESNĚ A NEODKLADNĚ STANOVEN

 7.7.2010 před půlnocí přijímám sdělení přímo od Krista, že čas existence hmotné Země je již přesně a neodkladně vyměřen.

 

27.6.2010

ZPRŮSVITNĚNÍ „PRVNÍ HLADINY“ HMOTY

19.6.2010 - 27.6.2010  bylo zrealizováno zprůsvitnění „první hladiny“ hmoty.

Někteří lidé hledající se budou již snadněji orientovat při volbě "duchovního učitele" či duchovního směru a budou mít větší zájem o duchovní vědění, protože nános hmoty, který způsoboval umrtvení či spánek duchovního vědomí člověka, není již tak silný - tvrdý.

Duchovní učitelé povolaní z řad lidí budou svojí energií již prokazovat svoje spojení s Kristem, a tudíž pravost a správnost směru, který budou vyučovat i když toto spojení opět bude patrné zpočátku pouze lidem, kteří již dosáhli určité duchovní úrovně.

Protože je hmota již částečně "zředěná", může dojít u některých lidí včetně vědců v rámci jejich činnosti k neobvyklým pozorováním záhadných nebo nečekaných jevů, či komunikacím s neviditelnem, či se některé jevy mohou promítat před zraky všech.

Toto zprůsvitnění je základním krokem pro další pokračování této transformační fáze:

vzhledem k umožnění probuzení duchovního vědomí, vstupuje lidstvo již do prvního stupně transformace činností člověka na Zemi.

Toto zprůsvitnění ulehčuje pomoc andělů Zemi a člověku a také pomoc ze strany vyšších vesmírných civilizací.

Dalším kulminačním důležitým bodem pro vývoj hmoty a činnost člověka, bude období kolem zimního slunovratu a vánoc.

 

15.6.2010

Do Země začíná vstupovat Božský ženský princip v podobě něžných nádherných energií.

 

6.6. 2010

V tento den byla uzavřena nová duchovní federace s národy Vysoké Galaxie, v podstatě je to transformační propojení s našimi spřátelenými civilizacemi pro spolupráci na transformaci Země, Slunečního Kosmu, Mléčné dráhy a na transformaci celého Kosmu.

 

17.5.2010

NASTÁVÁ TRANSFORMACE BIPOLÁRNÍCH SOUŘADNIC A ZEMSKÉ OSY.

To, co se děje se Zemí, vyvolává zájem všech kosmických bytostí v okolí. Tyto bytosti na Zemi svými nízkými a omamujícími energiemi a zářením tlačí, neboť z těchto škodlivých a ničících energií jsou jejich těla sestavena a oni Zemi obklopují. Ne vždy s úmyslem škodit.

Stejný problém vyvolávají elementálové sídlící na Zemi. Země se ve svých éterických sférických vrstvách rozevírá a také naše těla se již více a více nastavují pro transformační procesy. Proto záření a chaotické energie, které „nižší bytosti v neviditelnu sídlící na Zemi“ vydávají, působí negativně na nás i na přírodní procesy.

Nastává také doba, kdy musíme intenzívně pracovat se substancemi bylin a květin a s celou éterickou strukturou přírody.  

2.5.2010

Je uskutečněno pozvednutí (posunutí směrem vzhůru) biosféry, jejíž funkce, kdyby zůstala blízko kritické oblasti by byly ohroženy.

Archandělům a naši vesmírným spojencům s využitím jejich jemnohmotné techniky se podařil průlom v Tichém oceánu, který se každou chvíli již mohl projevit v hrubohmotné struktuře a způsobit strašlivou katastrofu, zacelit.

 

21.3.2010

Na vyšší dráhu stáčející se Země se již vyvinula z černého prstence - okovu - zla (Boženka Cibulková se o něm rovněž  v některém ze svých textů zmiňuje) a kolem nejvyššího transformačního pásma Amezdas nazvaného podle nového jména Amezdas – Země nová - se vytváří bílá hradba, která již nedovolí, aby do života a činnosti lidí do tohoto pásma zařazených, zasahoval duch negace

Probíhá nádherný děj vytváření bílého prstence kolem Země, ale útok proti vzniku této „hradby, “ která má Zemi zcela obemknout jako prsten duchovními silami, pokračuje.

20.3.2010

Dne 20. 3. 2010 (první jarní den) krátce po 18.32 byla Země uchycena směrem vzhůru jedním jediným pohybem a časovým okamžikem na jí určený bod ve vyšší dráze a začala se na tuto dráhu stáčet. Toto stáčení stále probíhá a pokračuje v dalších dnech až do konce března, kdy je na tuto dráhu definitivně nastavena. Tato nová dráha ovlivní život člověka jak z astrologického aspektu, tak z aspektu astronomického.

  

16.3.2010

Zástupce planety Nibiru uzavřel mírovou smlouvu s celou sluneční soustavou a Nibiru se stala jejím členem a je zahrnuta do transformace Slunečního kosmu.

  

22.12.2009

MOŽNOST POMALEJŠÍ TRANSFORMACE

Právě jsem přijala informaci od andělů, že alternativa transformace - evakuace do několika dnů byla vyloučena.

Co se týče dalších alternativ, je pravděpodobné, že jestliže budeme intenzívně pracovat,

dají nám možnost během několika dalších měsíců, aby se ukázalo, jestli bude možná pomalejší transformace a tím stále šance pro lidstvo.

Celé to drama bylo také o tom, jestli se udrží Země alespoň tak dlouho, aby alespoň nějaká transformace proběhla.  

Děkujeme Kristu, archandělům, andělům

a všem našim pomáhajícím přátelům z vesmírných civilizací.

  

21.12.2009

SITUACE JE KRITICKÁ  

Naše spřátelené civilizace z Orionu a Síria dali andělům návrh na urychlenou evakuaci – transformaci Země.

První alternativa transformace - evakuace, pokud se andělé pro ni rozhodnou a

pokud ji Kristus schválí, by se mohla uskutečnit do několika dnů.

Andělé o tom vážně uvažují.

Díky Kristově oběti a po měsících práce na zvýšení vibrací Země, by transformace evakuace již nebyla tak drastická.

V každém případě by byla lepším řešením než ponechat Zemi a člověka útočníkovi.

 

22.11.2009

VE DNI SVÁTKU JEŽÍŠE KRISTA - KRÁLE KRÁLŮ

Je ukončeno působení černé magie v Zodiaku

Planety Sluneční soustavy přijímají nová jména.

Nové jméno Země je Amezdas.

Je položen další základní kámen pro transformaci Sluneční soustavy.

 

7.6.2009

ZAČALO SE ODKRÝVAT MYSTÉRIUM PANNY MARIE
Panna Maria mi pro lidstvo předala Kód k prahmotě, Nebeskozemský oheň, úkon Lilie pro utišení chaosu a Diamant z Pásu Panny Marie, což je univerzální prarajská buňka. Tyto úkony jsou dány jako pomoc Krista v časech nejtěžších. Zvyšovaním vibrací hmoty lidského těla, Země a celého Slunečního Kosmu a otevíraním jemnohmotných substancí přírody Zemi a člověka chrání a umožňují transformaci.

Panna Maria přichází jako Duše Boha a Bůh Matka k vesmírným dětem.
Ona jako čistý vzor sama je prvotním kódem. Bez ní bychom k tomuto doposud skrytému tajemství neměli přístup. Jeho otevření skrze Marii je zahájením etapy návratu člověka do „ráje“ skrze vrácení-otevření duchovních kódů hmoty duchovnímu člověku.

Je zahájením mysteria Panny Marie pro transformaci Země a její hmoty do vyšších úrovní a překonání temných sil černé magie. Jinak by člověka a Zemi zcela ovládly negativní bytosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

obrázek Kyss Frosken, Frida Hansen (z Wikimedia Commons)