Vánoční dar Kristu

 

 Ludmila Kozáčková, www.amezdas.cz

textový přepis stejnojmenného videa, s redakční úpravou

© Ludmila Kozáčková

 

   Vstupuji v ticho, protože jenom v tichu mohu zaslechnout vanutí andělských křídel, jenom v tichu mohu uslyšet slova Ducha Svatého, Jeho myšlenku, mohu zaslechnout vanutí Ducha Svatého.

   Jenom v tichu mohu vnímat spojení svého dechu s dechem Boha.

   Děkujeme ti Bože za dar života. Za to, že slyšíš naše modlitby, za to, že jsi s námi, že jsi s námi všemi a budeš. Protože ty jsi a každý, kdo tebe miluje, je v tobě, a tudíž je.

   Vstupujeme do obrazu Božího a uvědomujeme si: Já jsem. Jsem.

   Naše tělo je lehoučké, na rtech máme úsměv, v očích důvěřivost dítěte. Vždyť Bůh Otec a Matka, jako žádný otec a žádná matka nepřipravují svým dětem cestu strastí; připravují nám rodinný stůl po návratu z těžké dlouhé pouti, která byla cestou strastí.

Připravují velký rodinný stůl u kterého se setkáme s každým, po kom teskníme a bez něhož by nám bylo těžko žít. A je to tak blízko, blizoučko...

   Naše hrubohmotná tělesná schránka se mění v jemnohmotnou substanci barvy bílé lastury,  i když je stále zde v hrubé hmotě. Jsou to výšlehy průsvitnou clonou hmoty, za kterou se vytváří nové,  jemnohmotné tělo člověka.

   Naše oči se třpytí andělským jasem a na rtech spočívají plátky růžové, spanilé překrásné růže. Našimi žilami proudí modrá řeka kosmických vod, ve kterou se proměňuje naše krev prozářená světlem krve Krista, která prosákla zemskou hmotu ukřižováním na Golgotě. Je to kosmická síla nesmrtelná.

   Náš tělesný systém je zpevněný vibracemi, které se kolem něho vinou jako déšť hvězdných jiskřiček z hvězdné roušky Panny Marie. Obemykají náš systém. Naše tělo hoří jasným, nádherným plamenem z růží a hvězdného svitu.

   Jsme šťastní, protože je čas Vánoc, které mohou trvat donekonečna po čas časoprostorového úvalu a my tady toto štěstí a tuto krásu můžeme darovat každému, kdo patřil do naší rodiny, nebo mezi naše přátele, nebo koho milujeme ať už nám ubližuje, nebo ne.

    Uvědomujeme si ve své mysli ten strom, jak jsem říkala, že tam je ten okamžik té možné „noi“ , ale pro nás růstu. Nového počátku nového života. Je to Vánoční strom.

    Položme pod tento Vánoční strom dary, které my můžeme dát: dary svých modliteb, ale i ty dary, které jsme v této chvíli přijali, které jsme v této meditaci prožívali. My nevíme o těch všech lidech z minulých civilizací.  Naše paměť a naše srdce, které nyní ty lidi má zastřené, jakoby také pod clonou, o nich neví, ale v hloubi ví..

   Položme pod tento strom dárek pro každého, pro koho nás srdce bolelo a bolí a naše duše tesknila a teskní. Položme ho pod ten strom vánoční. Položme ho tam i pro zvířátka, pro celou přírodu.

   Položme ho tam i pro ty, kteří nám ubližují, pro ty, kteří mají před sebou ještě dlouhou vývojovou cestu.

Položme je tam i pro ty, kteří nám neubližují, ale jsou v nízkém stavu a také mají před sebou velký vývoj.

   Položme je tam pro všechny duchy a pro všechny duše.

Uvědomme si, jak jsme šťastní, že jsme se mohli potkat.

   Vezměme ze svého srdce nejkrásnější růži, jakou kdy naše city vytvořily a položme jí pod tento vánoční strom Kristu našemu nejdražšímu. Vždyť my neustále myslíme na to,  jak máme být obdarováni a jak mají být obdarováni ti, za které prosíme, protože nám jsou blízcí. 

   Obdarujme v tento Vánoční čas svého nejdražšího Krista. Svého Otce, Matku, Bratra, Sestru i Přítele.

Choďme každý den k tomuto Stromu Vánočnímu a hlídejme svůj dárek, jestli je opravdu tak krásný a zeptejme se Krista, co On by tak od nás chtěl. Nechť si vezme to,  po čem On touží. Vždyť již od svých dětských let píšeme Ježíškovi, co nám má přinést. Stále si myslíme na to, co bychom tak v životě mohli dostat za změnu, něco krásného.

Ptáme se tě náš nejdražší Kriste, klademe Ti tuto otázku a naše duše zná odpověď, i když jí nedokáže formulovat do slov. Kéž se nám to podaří.

 Kéž opravdu pod Stromem Života bude od každého z nás pro Krista ležet dáreček.

Modleme se jeden za druhého.

Milujme jeden druhého.

 V tom je naše síla. V tom je naše krása.

V tom je spása celého vesmíru, protože spásu celého vesmíru Kristus dává přes člověka.

Amen.