Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                           Transformace Země

 

Země je z duchovního hlediska bytost a stejně jako všechny planety Slunečního kosmu má svoje správce.

 

Transformace Země prošla přípravnou etapou, která dne 20. 3. 2010 vyvrcholila napojením Země na vyšší dráhu, po které se postupně začala stáčet a dnes na ní již bezpečně pluje směrem do vyšších dimenzí a její souřadnice v jemno hmotné Mléčné dráze jsou již pevně definovány.

 

Tato akce byla spojena s proměnou Zodiaku, která začala v listopadu 2009 a která vstoupila do synergie s napojením Země na vyšší dráhu: astrologický den začal pouze o den později 21.3. Tato synergie kromě jiného také znamená realizaci transformace „lidských osudů“ a činností.

 

Není to tak, že celá Země se vším všudy včetně svého jádra vpluje do vyšší dimenze a tam se vše změní k lepšímu životu. Transformace Země probíhá a proběhne podle Božích řádů a zákonů.

 

 Je nutno si uvědomit, že Zemi neobývá pouze člověk a tvorstvo přírody nám viditelné, ale že do řad jejích obyvatel patří celé kategorie nám neviditelných duchů od neutrálních bytostí, Zemi již svým způsobem sloužících, po duchy temna, jejichž stupně sahají až ke stavu démonismu. I pro ně transformace Země přináší změny.

 

Země je již dnes rozdělena na transformační pásma, která se rozložila směrem v duchovním smyslu „nahoru“ a lidské bytosti Země jsou, i když se z našeho lidského hlediska všichni nacházíme na jedné „hmotné platformě“ zemské biosféry, promítány již dnes z hlediska našeho myšlení v jiných dimenzích, jimž odpovídá naše současné zařazení do transformačních pásem.

 

Toto zařazení do transformačních pásem není konečné. Předpokládají se i přesuny a v některých případech i výrazné přesuny. Země se na transformační pásma začala rozdělovat postupně, dnes je jich devět.

 

Vidím, jak se nejvyšší pásma od jádra Země postupně vysunují. Podle slov Krista o transformaci Země, které tlumočila Božena Cibulková, bude využito i razantní služby duchů negace, což nevylučuje podle mého dnešního názoru konec staré Země dokonce i nějakým „nárazem“, který však lidstvo nemá prožít tragicky, mělo by přechod do vyšších dimenzí vnímat jako procitnutí v jiné dimenzi během okamžiku bez prožitku strachu, úzkosti či jakéhokoliv utrpení.

 

Ludmila Kozáčková

  

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména