Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Transformace těla dnes

 

Přípravou na dnešní viditelnou transformaci bylo:

1. Deset Kristových zásahů do tělesného systému vyhlášených v roce 1974

2. Spojení těla člověka s 12 éterickými substancemi, které uvedl Kristus

v činnost v roce 1981

 

1.           Deset Kristových zásahů

(Podle Božena Cibulková: Systém nový, Osobní duchovní disciplíny, 1974)

 

V roce 1974 vydal Kristus pro transformaci lidského těla 10 zásahů, z nichž pouze jeden byl okamžitě viditelný a to byl zásah devátý, - vložení fluidní vložky pod celou plochu pokožky, který musí udivovat každého, kdo porovná vzhled lidské pokožky, zejména tváře starého člověka před rokem 1974.  („Devátý zásah vloží pod celou plochu pokožky a zvláště do tváře zvláštní fluidní vložku, která jednak dodá regenerační látky pro udržení lepšího, důstojnějšího vzhledu člověka i ve starším tělesném věku a také zabrání  průniku ostře dráždivých či přímo toxických látek do vnitřního organismu.“)

 

2.           Spojení těla člověka s 12 éterickými substancemi přírody a propojení pozemské přírody s nebeskou přírodou

(Podle Božena Cibulková: Dotek Pána přírody Země a Mocné slovo, Den s Pánem 9, 1981)

 

V roce 1981 Kristus spojil tělo člověka s 12 éterickými substancemi přírody, nejdříve tak učinil u vybraných jedinců, kteří přijali éterické substance přírody, které se mají podílet na tvorbě lidského nového éterického těla.

 

V roce 1981 Kristus rovněž povolal „duchovní strážce nebeských éterů“, aby sestoupili až „k hlubině přírody Země“ a aby rozprostírali 12 éterických podstat, které Kristus uvedl v činnost, „po celé Zemi jako silový plášť éterických substancí, jež ochrání vnitřní těla lidí před jadernými energiemi hmoty, které je rozkládají a ničí.“ Touto službou „duchovní strážci nebeských éterů propojují pozemskou přírodu s přírodou nebeských říší, a tudíž s božskou silou andělských těl. Neboť tak jak člověk byl vložen svojí existencí do přírody Země, která mu dávala a ještě stále dává sílu pro jeho tělo, tak jsou andělé svými těly vloženi do nebeské Božské přírody.

 

Tyto dvě skutečnosti, tj. spojení těla člověka s 12 éterickými substancemi Země a propojení pozemské přírody s přírodou nebeskou, umožnily pohádkové otevírání substancí květin, rostlin, bylin a plodů v přetěžkém čase let 2009, 2010 a zázračnou ochranu tělesného systému a existence člověka na Zemi. Tyto dvě skutečnosti jsou rovněž podstatné pro tvorbu nového nebeského éterického těla člověka a zároveň také pro vznik Amezdas – Země Nové.

 

Transformace dnes

V roce 2009, kdy jsem prožívala krajní situace existence zemské struktury, jejich plášťů a její aury a stejně tak lidského tělesného systému, začaly se otevírat pohádkově tajemně substance bylin, rostlin, květin a plodů a pomáhaly tehdy, kdy andělská i lidská těla byla vystavena náporu k neunesení. Když jsem měla stejně již pocit, že se mi rozloží všechny tělesné jemnohmotné složky a zánik pronikne do mého těla, rozevřely se substance mateřídoušky a potom pokračovalo rozevírání dalších bylin, rostlin, květin a plodů.

V době, kdy začaly útoky z kosmu na technické sítě, zejména na internet a na počítače a telefony, pomohly substance plodů. Během útoku z kosmu, kdy se mezi lidmi již pohybovali „frekvenční roboti“, pomohly substance květin.

Otevřené substance přírody se rozkládaly mohutně a tiše po celém prostoru Země a celého Slunečního kosmu a chránily před důmyslnou a vysokou technikou útočníka z astrální oblasti.

  

Tvoří se éterické nebeské tělo

Substance přírody dále pomáhají a jejich otevření a působení díky propojení přírody Země s přírodou nebe je jedním z procesů transformace lidského těla i Země. Tvoří se nebeské éterické tělo člověka. Vždyť Země – Amezdas se má stát Kristovým Nebem. Neboť tak jak člověk byl vložen svojí existencí do přírody Země, která mu dávala a ještě stále dává sílu pro jeho tělo, tak jsou andělé svými těly vloženi do nebeské Božské přírody. Propojením přírody Země a přírody nebe se propojují životy andělů a člověka a vzniká Amezdas – domov Krista, anděla, člověka a každé pomáhající vesmírné bytosti.

 

 

Amezdas jako Nebe Krista a domov anděla, člověka

a každé člověku pomáhající vesmírné bytosti byla ustanovena

dne 20.6.2010.

 

 

V roce 2009 po oběti Krista v září 2009, kdy andělé, archandělé i samotný Kristus zvažovali varianty rychlé transformace, kdy se uvažovalo o tom, že se na duchovně vyspělejší jedince předají již vypracované skryté transformační modely zahájené v roce 1974, začal Kristus na podzim 2009 předávat těm, kteří ho milují a svým životem vyznávají a Jemu slouží, kódy nebeského modelu těla, aby mohli v okamžiku zániku Země být spojeni s jeho nebem.

Situace byla skutečně strašlivá.

Tito duchovně vyspělí jedinci inkarnováni po celé Zemi tento model vzhledem k tomu, že byla stanovena pomalejší transformace, mohou dále ve spolupráci s anděly a archanděly vypracovávat a od nich mohou být transformační prvky skrytou cestou, ale také nápomocnou výukovou, předávány na další jedince dle jejich duchovní úrovně.

Součástí viditelné transformace zahájené v roce 2010 je náhlé či postupné uzdravování u těch, u nichž již transformace nyní viditelně probíhá. Dalším znakem je regenerace a omlazení a také postupně více a více je viditelnější jejich radiace, neboť vzhledem k tomu, že svým vnitřním vyspělým životem jsou vnitřně ve stavu pokání, mohou „vylít své nižší já“ a uvolnit tak ve starém již bořícím se systému těla místo pro pronikání nebeskými éterickými prvky. K těmto jedincům by se měli postupně přidávat další lidé, na jejichž systém bude vždy určitý vypracovaný transformační stupeň aplikován.

Mnoho překvapujících událostí brzké budoucnosti způsobí, že lidé disponující bohatstvím, si více a více budou uvědomovat omezenou hodnotu peněz, neboť za peníze si transformaci nikdo nekoupí a začnou projevovat sociální cítění.

Jak totiž měříme ostatním, bude měřeno nám.

Končí totiž doba obětního utrpení v chudobě, kterou pro spásu lidstva mnoho jedinců podstupuje. Jsme na rozhraní kosmických epoch, a proto nastává vyjímečná doba milosti také pro ty, kteří žijí v chudobě pro pokání za své někdejší viny.

 

Nastává doba transformace lidských činností, které již budou založeny na duchovní vyspělosti.

Proces transformace je velmi složitý a je propojen se spoustou dalších událostí a podmínek. Není zatím pro mne z časových i jiných důvodů možné ho rozložit celý na webové stránky.  V každém případě se budu snažit průběžně dávat na tento web podstatné informace a rovněž nabízím kurzy a přednášky -  semináře.

Také musím podotknout, že účast na mých kurzech či seminářích není automatickou vstupenkou pro transformaci.

 Důležitý je vnitřní stav člověka, jak ho vidí Kristus.

Vstupenkou je milující srdce. 

 

Dotek Pána přírody Země a Mocné slovo

Božena Cibulková, Den s Pánem 9, 1981

 

Deset zásahů Krista do starého systému člověka pro realizaci transformace, Systém nový

Božena Cibulková,  Osobní duchovní disciplíny, 1974

 

Ludmila Kozáčková

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména