Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloup archandělů – maják střežící lidstvo ve dne

              i v noci a zejména během spánku

 

       Čím víc se zasouváme do jemnohmotné reality, tím důležitější roli v našem životě hraje světlo a tma. I na naší fyzické úrovni, když spíme v noci, měli bychom do místnosti ve které spíme, nechat proudit světlo hvězdné oblohy, nebo alespoň pouličních lamp, nebo nechat svítit malé světýlko lampy, či žárovky. V procesu transformace lidských těl, Země a zároveň celého Slunečního Kosmu, vstupujeme rovněž více do reality jemnohmotných a duchovních sfér. Tma umožňuje projev bytostem vzešlých z temnot, nebo do temnot padlých, světlo umožňuje projev bytostí vyšších sfér. Tak tomu bylo odjakživa, dnes je to již vyhrocená realita. Během noci člověk spí, a tak je vystaven nebezpečí jednak díky tmě, jednak tomu, že ve spánku mnoho lidí ještě neumí udržet duchovní bdělost. Člověk totiž může fyzicky spát a přitom duchem bdít. Jestliže člověk duchem při spánku bdí, může být ráno po probuzení dokonce méně unaven, než když spí bez duchovní ostražitosti.

 

Světelný sloup archandělů

Stráží lidstvo na Zemi během dne a noci a zejména během nočního spánku jako maják. Archandělé pod vedením archanděla Michaela ho v prostoru Země vztyčili během noci ze 17.4. na 18.4. Nejdříve se se mnou spojil Michael a potom se se mnou spojili další, pro transformační program Krista hlavní archandělé: Gabriel, Rafael, Azrael a Václav. Viděla jsem je obklopené kolem archanděla Michaela. Na ně byly napojeny jejich archandělské a andělské týmy.

Nad sloupem jsem uviděla hvězdu, která má ve svém centru modré světlo. Toto modré světlo se proměňuje v bdící oko nad myslí člověka během spánku a zároveň svojí nebeskou silou odhání od člověka monstra, která se do mentálního prostoru lidstva dostala také díky nebezpečným tajným vědeckým pokusům a před jejichž působením má člověk během spánku malou schopnost se chránit. Obávám se, že máme na Zemi problém díky tajným vědeckým experimentům, které se utajovaným vědeckým týmům vymkly z rukou.

Je nutno uvědomovat si archandělský světelný sloup s bdící andělskou a archandělskou hvězdnou myslí a ochranným světlem v mentálním prostoru lidstva, hlavně v noci, než se uložíme ke spánku. Tento archandělský hvězdný sloup mohl být v prostoru lidstva vztyčen díky vibraci hmoty zvyšujícím Mariánským úkonům, které již někteří lidé provádějí. Nezapomínejme před spánkem vkládat sebe a celé lidstvo do ochrany Krista, andělů a archandělů. Nezapomínejme vkládat do Boží ochrany děti.

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména