hlavní stránka

 

Skleněná hora

 

Toto je příběh o hledání milujících se bytostí, jejichž životní osudy a cesty byly kdysi rozpojeny.

Samy mne o napsání tohoto příběhu požádaly přes Boženu Cibulkovou.

Tenkrát jsem ještě neměla vyvinuta centra pro komunikaci s bytostmi mimo zemské tělo.

Božena Cibulková mi tenkrát tlumočila jejich prosbu.

Jejich hledání se bylo strastné: když jeden z nich našel planetu, kde milovaná bytost pobývala, ona tam již nebyla. Museli čelit intrikám a překážkám.

Vzkázali mi, že mne při psaní příběhu budou inspirovat a vést.

Příběh se mi vykrystalizoval mým pochopením duchovního poselství pohádky Jindřicha Šimona Baara, i když jeho pohádka O modrém ptáčku, která mne vždy hluboce dojímala, nepostihuje duchovní rovinu, přece jenom určité stopy tajemného příběhu z vesmíru obsahuje. Prozradím vám, že jméno vesmírné ženy, hrdinky tohoto příběhu, je Zea. Je to reálná bytost žijící poblíž naší planety a se svým milovaným mužem pomáhá všem duchovním bytostem, které byly v době, kdy jsoucno začalo být prostupováno klínem temnoty, od sebe rozhozeny. I když je příběh napsán symbolicky a jako píseň, je pravdivý a jeho pravdivé svědectví má v prostoru vibrační sílu pomáhat všem rozděleným.

Tento příběh je věnován jim a všem, kteří kdysi obětovali svoje osobní štěstí - rozpolcení svojí duše a ducha - pro záchranu a pomoc ostatním a touto obětí položili bytostné základy transformace celého jsoucna.