Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranní duchovní meditační myšlenky – soustředění

pro duchovně i lidsky plně realizovaný den

  Nejlépe ráno hned během probuzení

Někteří z vás nebudou mít čas vykonat všechny myšlenky hned po probuzení, vykonejte je tedy alespoň ve chvílích, kdy máte čas.

Uvědomte si, že jste duchovní bytost a sjednocujte v jednotu všechny svoje existenční složky. Sjednoťte všechny duchovní složky v jeden proud svého lidství. Uvědomte si, že jako tento proud vyšlehnete jako silný duchovní aktivní plamen v prostoru kolektivního lidství, že správně prokonaným sjednocením posílíte sjednocení existenčních složek i u ostatních lidí, a že se tak stanete pevným sloupem pro spolupráci s anděly, archanděly a vysokými bytostmi na pomoci lidem, Zemi, všem bytostem a celému vesmíru.

Sjednocením svých existenčních složek se chráníte před pronikáním negativních chaotických energií do vašeho bytostného systému.

 

Sjednocení všech existenčních složek

Skrze duchovní srdce se spojte s Kristem

Děkujte Bohu, chvalte Boha.

Uvědomte si v prostoru nad hlavou něžný zlatý obláček, který je hebký, neprostupný tajemný, živý. Pociťujete ho ve svém nitru. Pocítíte svoji duši.

Uvědomte si svoje lidství. Pocitem i myšlenkou si uvědomte důležitost svého životního osobního úkolu, důležitost vašich pocitů, myšlenek, vjemů.

Uvědomte si svoji mysl. Pevně ji obejměte, aby byla silná a odolná vůči negativním myšlenkovým proudům a vibracím a aby byla otevřená pro vysoké duchovní impulzy. Uvědomte si, že toužíte, aby do vaší mysli přicházely vysoké duchovní impulzy. Uvědomte si, že času na splnění svého životního úkolu máte méně než málo. Zvyšujte ve své mysli bdělost a ostražitost vůči přicházejícím impulzům.

Otevřete svoji mysl moudrosti.

Uvědomte si svůj cit a pocit. Uvědomte si, že váš cit i pocit prostupuje jemnost, něha, ušlechtilost a láskyplnost.

Uvědomte si svoje tělo. Uvědomte si ho jako tělo zdravé, mladé a krásné. Uvědomujte si, že jím prostupuje duchovní světlo. Toto duchovní světlo laská, hýčká, konejší a projasňuje a harmonizuje každou buňku vašeho těla. Uvědomte si krásnou čistou energii světla, která vaše tělo posiluje a harmonizuje a zjemňuje váš pohyb. Uvědomte si, že vaše tělo splývá s vaší duší.

Uvědomte si svoje rty. V nich pulzují tajemné vibrace lásky, které vytvářejí nesčetné světelné obrazce. Když se usmíváte a promlouváte láskyplná slova, nebo jenom dýcháte láskou, či jste pohrouženi hluboko do svého duchovního srdce, energie vašich rtů se rozechvívá do tvarů okvětních lístků růží a voní.

Uvědomte si svoji vůli a s její pomocí všechny existenční složky propojujete pro život a konání v Kristu, pro dobro všech. Propojené existenční složky sjednocujte v jeden proud vašeho bytí a v tomto proudu si uvědomujte svoje JÁ.

Skrze spojení s Kristem uvádíte všechny takto si uvědoměné a sjednocené složky v rovnováhu, dáváte je Kristu k dispozici.

 

Zahajte svůj den s Kristem. Nechť On je kormidelníkem vaší loďky.

Je velmi důležité, abychom hned na začátku dne dali svůj den a všechny aktivity toho dne Kristu do rukou. Vložte celý svůj den a všechny svoje aktivity do rukou Krista. Proste o sílu a světlo a lásku a moudrost.

Potom do rukou Krista vložte den a aktivity svojí rodiny, všech přátel a spolupracovníky a postupně rozšiřte na všechny lidi a na celý svět.

PROSTE ZA TY, kteří se proviňují, nezapomeňte na ty, kteří jdou po křivých duchovních cestách a dělají nebezpečné „duchovní“ techniky.

Potom proste za všechno tvorstvo a přírodu Země a za všechny bytosti ve vesmíru, PROSTE ZA TY, kteří útočí.

Potom proste za anděle, archanděle a pomáhající vesmírné bytosti Vyšší Galaxie a poděkujte jim za pomoc.

VZDEJTE BOHU DÍKY A CHVÁLU za pomoc a velikost, kterou nám dává. DĚKUJTE BOHU, CHVALTE BOHA.

 

 

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména