Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro osobní duchovní růst a duchovní rozvoj

 

Pro osobní růst a duchovní rozvoj jsou nesmírně nápomocny některé texty a spisy Boženky Cibulkové. Zde

 

Texty a videa Amezdas

autorka: Ludmila Kozáčková

 

Texty

Bože, dej nám dar lásky (modlitba)

Ranní duchovní meditace – sjednocení existenčních složek pro duchovně i lidsky plně realizovaný den

Očista sexuální oblasti

Nevkládejte svoji negativní představu do myšlení jiných lidí

Člověče, miluj a miluj také sebe

Chvalme Boha, oslavujme Boha

Den Milosti Boží

Strom života

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména