Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

OKNO DO VESMÍRU

VESMÍRNÁ TELEVIZE

Kanál Vysoký Hadonoš

 

Pro ty, kteří již dosáhli určité vibrační úrovně

 

 

 

Připojení

k obrázku, který je pod tímto textem

Projekci aktivujete pouhým pohledem na modrou obrazovku na konci televizní chodby.

Fialový krystal, který je uvnitř růžového krystalu se sám aktivuje – rozepne se do prostoru kolem vás (i když to možná nepostřehnete) a vy se ocitnete uprostřed něho. Zvětšený krystal při svém rozklenutí ztrácí fialkovou barvu a stává se světlounce něžně růžovým. Vzhledem k velkému jasu (projekce je z vyšších dimenzí, kde je velký jas) je vnitřní stěna krystalu „pokryta smetanově bílou ochrannou substancí“. Aktivací krystalu jsou zároveň aktivovány ochranné brýle pro vaše oči a ochranná přílba pro vaše mozkové ústrojí. Přes to všechno upozorňuji, že jas z projekce vycházející je silný. Aktivovaný krystal sám obrazovku vytáhne ven a ona se automaticky rozloží přes první okno, takže ho zcela i s rámem rovnoměrně překryje. V okamžiku,kdy si tedy uvědomíte, že obrazovka je rozložena na vnějším rámu, spustí se projekce - jak na obrazovce tak na vnějších stranách krystalu, takže budete moci vnímat promítání na obrazovce ale i kolem sebe. Nejsnadněji se vnímá projekce na levé stěně krystalu. Pro usnadnění pro začátečníky také doporučuji umístit do pokoje, kde máte počítač plastickou desku, nejlépe kouřové barvy (pokud ne kouřové, tak bílé nebo šedé) a zleva (zleva stojíte-li před tabulí) na ni natočit světlo lampy.

Upozorňuji opět, že jas z projekce vycházející je silný. Zaznamenali jsme ho všichni, kteří jsme spuštění projekce prožili. V případě, že ucítíte problémy – náraz jasu do očí, raději zavřete oči. Projekce probíhá skrze vaše vědomí. Vzhledem k vysokodimenziálním vlnám a jasu, doporučuji ze začátku trénink pouze několik minut denně.

První zahajovací vysílání jsou základní informace o existenčních strukturách galaktických entit. I zde musí již člověk mít otevřené vědomí, aby porozuměl sdělovaným informacím, které přicházejí v obrazech. Jsou však také ukazována „sídliště“, „budovy“ a „příroda“. Neodpovídají však našim lidským představám.

Velice často také bytosti za projekcí posilují vaše tělo podle toho, jaký transformační problém na vás vidí.

V některých případech i přímo komunikují. Chcete-li si vyzkoušet komunikaci, při první návštěvě u obrazovky napište na papír den a čas, kdy se můžete napojit a v krystalu na vybraném kanálu papír s těmito údaji ukažte. Doporučuji dělat tuto domluvu minimálně dva dny předem.

Odpojení

Projekci vypnete automaticky, jakmile se o ni přestanete zajímat. 

Technická poznámka pro uživatele MS Windows:

Komu se nevejde na obrazovku (monitor) celý grafický kód, včetně krystalů a linek po stranách, nechť stiskne klávesu F11 (celá obrazovka).  Pro vrácení zpět na stejnou velikost obrazovky (monitoru), rovněž stiskněte klávesu F11.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména