Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

            Odhalení clony, jež halí hmotné světy
             a tím je odděluje od říší duchovních

 

 

 

Z textu Boženy Cibulkové

 

Čas, do něhož bytostné jsoucno vešlo, je klíčem k otevření dosud utajených věcí, zvláště těch, které se dotýkají života lidstva, jehož zvratný vývoj, lépe řečeno úpadek, je v krajní hranici.

 

Mimo řadu příčin, jež k tomu lidstvo dovedly, je to i takřka naprostá nevědomost o životě mimo Zemi, mimo hmotu, jak je na ní znám a prostudován.

 

Vědomosti o něm, snesené z různých, a to nižších sfér nadhmotna, jsou velmi nespolehlivé, kusé, vzaté ze stran méně důležitých a jako polopravdy. Ty nevnesou jasno do záhad lidského života a tím do problematiky Země a Galaxie.

 

Proto Pán, když shlédl na tuto situaci a sečetl vše, co bylo vykonáno anděly i duchovními lidmi z oběti pro nápravu věcí a ku pomoci lidstvu, a to duchovními prostředky, svolal moudré duchy nebes, anděle i archanděle.

 

Požádal je, aby odhalili těžkou, téměř neprostupnou clonu, jež halí hmotné světy a tím je odděluje od říší duchovních, v nichž se pravda Boží a zákony života, smysl, cíl a celoživotní programy, zrcadlí a jsou dostupny poznání.

 

Při dění, v němž se temná clona odhrne a tak se zruší propastná oddělenost světů duchovních a hmotných, má nejvýš důležitou úlohu situační sestava galaxie Mléčné dráhy.

Božena Cibulková: Tajemství Galaxie, Den vesmírný 5, úryvek, 1977.

© Božena Cibulková

 

 

Duchovno ve své šíři a kráse

pronikne clonami hmoty

 

 

z textů  Boženy Cibulkové

 

Lidstvo svrchovaným pokynem Božím volané do duchovních dimenzí života, spoutané však do jeho duše hluboce zařezanými řetězy vnitřní nezralosti pro ně, spontánními a důraznými projevy, začne se z pout osvobozovat.

 

Nebude se dlouho skrývat vyšší život a duchovní vesmír za clonami hmoty. Hranice dělící na dva tak rozdílné světy již nyní se začíná rozkládat. Neuplyne dlouhý čas a zmizí docela. To, co bylo tajemstvím neznáma, a proto odmítané jako nevhodné či nedůstojné pro člověka, nehodno pozornosti a hlubokého studia, bude odkryto. Pochybující a nevěřící klesnou na kolena i padnou jako blesk na svou tvář pod úžasem a ohromením nad životem ve velikosti, jak jej stvořil Bůh Tvůrce.

 

Naposled se podíváme na vesmír takový, jakým byl až do tohoto dne, určeného za první, v němž se vesmírnými věcmi křivými i rovnými pohne. Bude se jimi hýbat i v dalších dnech, vždy víc a silněji, a to až do té míry, že na místě mezihvězdné prázdnoty a tmy, jak ji vidí člověk ze Země, objeví se světy jím netušené, nadhmotné, živé a skvěle ztvárněné, neboť duchovno ve své šíři a kráse pronikne clonami hmoty a projeví se - projeví se . . .

 

Za obrazem ještě ztemnělé současné vesmírné skutečnosti zjevím vám obraz budoucí slávy a krásy toho tvůrčího díla, jež se dnes nazývá vesmír, ale pak se bude jmenovat Boží království, říše světla, sféra Boží bytostné rodiny, nedoberná pokladnice energií pro život, bezedná studnice myšlenek pro tvořivou práci anděla i člověka.

Božena Cibulková, úryvky z textů :Den služby 8  1980, Den vesmírný 11  1983, Den vesmírného pokání 14  1989.

© Božena Cibulková

 

  

 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména