Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ochranné úkony Amezdas

 

 

 

Mřížka Země a transformace

 

Původní „stará“ nízkofrekvenční mřížka Země obsahuje energetickou databázi a její funkce, včetně gravitační, doposud slouží zvířatům, ptactvu a drobným tvorům a organismům biosféry, stejně tak jako hrubohmotné přírodě. Vzhledem k tomu, že člověk žil s přírodou a tvorstvem Země včetně duchů živlů, tzv. elementálů, ve vzájemných vazbách, byli všichni připoutáni k této mřížce a k sobě navzájem – především skrze mozkovou a sexuální oblast člověka a tvorstva.

V létě 2010 Kristus zahájil nové definice vazeb, včetně vyvazování.

Od dubna 2011 působí v prostoru Země nová transformační mřížka, která slouží jako přechodný proces při tvorbě jemnohmotné mřížky Nové Země. Původní stará mřížka bude využita na planetě, která vznikne ze staré buňky – levé části buňky – pro pobyt a vývoj duchů zvířat. Vzhledem k současným transformačním procesům bude tato mřížka mít již kódy vyššího systému, což duchům zvířat jejich vývoj ulehčí.

 

 

 

Hygiena éterického těla - dar archanděla Gabriela

 

Práce s vnitřní představou a spojením s osobním andělem


V oblasti genitálií a sexuální oblasti si uvědom nádherný sněhobílý květ
leknínu. Leží na temně zeleném listě a ve středu květu plane zlaté světlo.
Vezmi temně zelenou substanci z listu a rozprostírej ji po celém svém těle, nezapomeň ani na oči a mozek.

Tato zelená substance rozprostřená po tvém systému je v určitých prostorových vlnových intervalech proložena zlatou smyčkou utvořenou ze substance zlatého světla ve středu květu leknínu.


Tyto zlaté smyčky zprostředkují posilující energii jak pro starý systém, tak pro nový systém, který se již vytváří: napojují oba systémy na vysoké vlny Země - na vysoce frekvenční jemnohmotnou transformační mřížku a umožňují transformaci.

Zelená substance působí jako celková dezinfekce a ochranná zeď proti astrálnímu prachu a záření.

Zlaté smyčky působí jako energizátor a „likvidátor“ astrálních parazitů.

Dále rozpouštějí energetické uzly staré mřížky a přelaďují nízkofrekvenční vlny původní mřížky Země na vyšší frekvence.

 

Popis ochranného úkonu „Očista éterického těla“ najdete také na videu zde.

 

 

Proti nebezpečné radiaci a vibracím astrální plazmy, clon a techniky

Proti účinkům nebezpečné radiace a nebezpečných vibrací je nutno obalovat sebe i Zemi do andělského blankytně modrého zlatě zářivého světla a pracovat s vibracemi bílé růže.

                                              

Jemnohmotná substance bílé růže: Uvědomujte si ji, vnímejte ji. Září bělostí i zlatým jasem a z okrajů jejích rozevřených okvětních lístků vycházejí vibrační vlny, které pohlcují a neutralizují vibrace lepkavé hmoty astrální sluneční plazmy a těch, kteří skrze ni útočí.

   

Andělské blankytně modré zlatě zářivé světlo pohlcuje a neutralizuje a také odráží nebezpečnou radiaci. Andělé ho snesli k Zemi 29. 11. 2011. Uvědomujte si ho, vnímejte ho, zahalujte do něho sebe i celou Zemi.

 

 

 

Mariánské úkony

 

V roce 2009 jsem pro lidstvo dostala ochranné úkony dané Kristem – Bohem Pannou. Tyto úkony zvyšují vibraci hmoty a tím umožňují člověku chránit svoje hmotné území před materializací útočníků z vesmíru.

 Vyšší vibrace jsou rovněž nutné pro realizaci transformace lidského těla i zemské hmoty. Otevírají také tajemství jemnohmotné přírody a její pomoc člověku.

 

Mariánské úkony jsou popsány a vysvětleny na těchto záznamech:

 

Mariánské úkony (audio), zde

Diamant z Pásu Panny Marie (video), zde

Nebeskozemský oheň, zlatý kód k prahmotě, Utišení chaosu (video), zde

 

Audio „Mariánské úkony“ vysvětluje tyto úkony z trochu jiného pohledu než výše uvedená videa.

 

 

Věnec z 24 Světel - Věnec nevěsty

                                                                        

Mystérium 24 Božích Jmen přinesla Božena Cibulková. Od Krista jsem dostala pokyn zpracovat Mystérium 24 Božích Jmen do úkonu pro všechny lidi, kteří jsou schopni vysokého mystického stavu lásky ke Kristu. Vysvětlení mystéria 24 Božích Jmen najdete na stránce

Mysterium čísla 24 na tomto webu.

 

 

Navíjení věnce nevěsty z 24 Světel Božích Jmen

U každého Božího Jména prožíváte a přestavujete si tuto myšlenku:


Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Blízký.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo jména Božího Bůh Blízký kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka jako přenádherný podivuhodný květ a začínám kolem našich hlav vinout věnec z přeskvostných květů.  

Kladu světlo Jména Božího Bůh Blízký k Amezdas - Zemi Nové a začínám jím vít věnec z podivuhodných světel Jmen Božích, jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Přítomný.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo jména Božího Bůh Přítomný kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Blízký.

Kladu světlo Jména Božího Bůh Přítomný k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Blízký, jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Majestát Vůdčí.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo jména Božího Bůh Majestát vůdčí kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Přítomný.

Kladu světlo Jména Božího - Bůh Majestát vůdčí k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Přítomný, jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Mocný.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo jména Božího Bůh Mocný kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Majestát Vůdčí.

Kladu světlo Jména Božího - Bůh Mocný k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Majestát Vůdčí, jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Silný.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo jména Božího Bůh Silný kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Mocný.

Kladu světlo Jména Božího - Bůh Silný k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Mocný, jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Vítězný.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího Bůh Vítězný kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Silný.

Kladu světlo Jména Božího - Bůh Vítězný k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Silný jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Spravedlnosti.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo jména Božího Bůh Spravedlnosti kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Vítězný.

Kladu světlo Jména Božího - Bůh Spravedlnost k Amezdas - Zemi Nové vedle jména Bůh Vítězný, jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Věčné Rady.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Věčné Rady kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Spravedlnosti.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Věčné Rady k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Spravedlnosti jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Dobroty a Citu.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Dobroty a Citu kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Věčné Rady.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Dobroty a Citu  k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Věčné Rady jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Obětující se.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Obětující se kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Dobroty a Citu.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Obětující se k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Dobroty a Citu jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Milující.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Milující kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Obětující se.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Milující k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Obětující se jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Učící.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Učící kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Milující.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Učící k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Milující jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Všeobnovující.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Všeobnovující kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Učící.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Všeobnovující k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Učící jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Zachraňující.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto jménu.

Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Zachraňující kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Všeobnovující.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Zachraňující k Amezdas - Zemi Nové vedle jména Bůh Všeobnovující jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Sloužící.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Sloužící kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Zachraňující.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Sloužící k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Zachraňující jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Dávající.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Dávající kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Sloužící.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Dávající k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Sloužící jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Jednající.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Jednající kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Dávající.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Jednající k Amezdas - Zemi Nové vedle jména Bůh Dávající jako kolem přenádherné planety vesmírné - nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Moudrý.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího - Bůh Moudrý  kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Jednající.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Moudrý k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Jednající jako kolem přenádherné planety vesmírné, nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Ochránce a Zastánce.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího – Bůh Ochránce a Zastánce  kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Moudrý.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Ochránce a Zastánce k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Moudrý jako kolem přenádherné planety vesmírné, nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Pokoje a Míru.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího – Bůh Pokoje a Míru kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Ochránce a Zastánce.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Pokoje a Míru k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Ochránce a Zastánce jako kolem přenádherné planety vesmírné, nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Odpouštějící.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího – Bůh Odpouštějící kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Pokoje a Míru.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Odpouštějící k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Pokoje a Míru jako kolem přenádherné planety vesmírné, nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Věrnosti.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího – Bůh Věrnosti kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Odpouštějící.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Věrnosti k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Odpouštějící jako kolem přenádherné planety vesmírné, nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Jednoty.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího – Bůh Jednoty kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Věrnosti.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Jednoty k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Věrnosti jako kolem přenádherné planety vesmírné, nebeské a kosmické nevěsty.

 

Uvědomuji si ve svém duchovním srdci Jméno Boží Bůh Činný.

Uvědomuji si a prožívám toto Jméno, klaním se tomuto Jménu. Uvědomuji si jeho světlo, jas a zář. Světlo Jména Božího – Bůh Činný kladu ke svojí hlavě a k hlavě každého člověka vedle Jména Bůh Jednoty.

Kladu světlo Jména Božího – Bůh Činný k Amezdas - Zemi Nové vedle Jména Bůh Jednoty jako kolem přenádherné planety vesmírné, nebeské a kosmické nevěsty.

 

 

Ludmila Kozáčková

 

  

 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména