Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ochrana počítačů a Internetu

 

 

před útoky z astrálu či škodlivým elektromagnetickým vlněním, případně před černomagickými útoky

 

Níže uvedené ochrany je v případě problému nutno vyzkoušet. Většinou „zabírá“ na daný problém jenom jedna z nich, i když mohou být případy, kdy je zapotřebí aplikovat i dvě či více z uvedených ochran.

 

Éter zvuku pro ochranu počítačů a všech dalších elektronických výrobků

 Dne 4.6.2011 pro nás týmy plavidel Vysoké Galaxie vypracovaly skrze éter zvuku ochranu všech elektronických výrobků, mobilů, ledniček, rozhlasů a televizí před jedovatými astrálními výpary a radiací. Éter zvuku pomáhá i při problémech počítačů.

 Představte si bílý badmintonový kornoutek. Na vzdálenějším okraji kruhu kornoutku mírně vlevo si uvědomte zlatou kuličku. Vložte kornoutek s kuličkou do počítače nebo počítačové sítě. Roztočte zlatou kuličku doleva. Vkládejte kornoutek s rozkmitanou a roztočenou zlatou kuličkou do elektronických výrobků, hlavně do počítačů, mobilů, televizí, ledniček a praček.

Éter zvuku byl aplikován Vysokou Galaxií pro celou planetu, je však užitečné to aplikovat i individuálně.

 

V lednu 2011 nám zástupci Vysoké Galaxie předali tuto technologii pro ochranu počítačů a elektronických výrobků.

 Ochrana počítačů – baterie

Představte si brčálově zelený javorový list. Vložte ho do počítače nebo technické sítě. Z brčálově zelené substance se uvolňuje fialová vibrace, která se v podobě kruhu vznese nad javorový list. Na vzdálenější části kruhu mírně na levé straně se objeví maličká krabička načervenale zlaté barvy. Aktivujte ji tím, že si představíte, že se má začít pohybovat doleva. Ona sama se nezačne pohybovat doleva, ale začnou z ní vycházet vibrace směrem doleva. Vložte kmitající obraz do počítače.

 

Ochrana počítačů a internetových sítí

 

Kaštan
Má matně nachovou silovou substanci s mělkými jamkami, které jsou ohraničeny nepravidelným bílým půlkruhem. Jsou to polykači vibrací černých děr a černých vírů. Rozprostírejme tuto substanci po slunci a taky po měsíci. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či do Internetu.

 

Šiška borovice

Energeticko substančně je rozevřená jako stromeček. Ze šupinek vycházejí proudy „jemněhmotné elektromagnetické síly“. Je to jemnohmotný elektrický proud. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či do Internetu.

 

Žalud

Jemnohmotná substance se otevírá v barevných odstínech zlatavé a zelené, které se prolínají a prostupují. Jsou to antiviry technických sítí.

Má matnou substanci v barevných odstínech zlatavé a zelené, které se prolínají a prostupují. Jsou to antiviry technických sítí. Promítejme je do Země a Sluneční soustavy i Slunečního kosmu, hmotného i astrálního. Vkládejme do napadených počítačů, technických sítí a Internetu.

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména