Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                   Nový Strom Života

 

                                                   Vzestup lidstva do vyšších dimenzí

 

 

 

 

ÚVOD

 

  Individuální i univerzální Nový Strom Života byl úkonově vztyčen do duchovního prostoru Karlova mostu v Praze dne 10.3.2012. V duchovním prostoru Karlova mostu se nachází „schodiště“ pro výstup do vyšších duchovních dimenzí.

 

  Nový Strom života je pro vzestup lidstva do vyšších dimenzí základní předpoklad a základní průvodce. Odpovídá na naše otázky „S kým půjdu? Najdu tě?“ Dává mír a pokoj naší duši, která se ptá: „Co mohu dělat, abych tě neztratil? Jak mohu na poslední chvíli napravit, co jsem pokazil?“

 

  Nový Strom života je jednak univerzální a jednak individuální. Dokonalý individuální Strom Života, jenž může být pouze v Kristu vytvořen, je promítnut v prostoru jsoucna jako Strom Života Univerzální. Aby se tak stalo, stačí jedna jediná bytost na Zemi, která Strom Života plně pochopí. Čím víc takových bytostí bude na Zemi, o to dříve bude celé narušené jsoucno zachráněno a o to dříve proběhne transformace Země, Nebe, Mléčné dráhy a celého Vesmíru.

 

  Biblický příběh popisuje v ráji situování Adama a Evy do rajské zahrady, kde byl Strom Života a Strom poznání dobrého a zlého. Strom Života přestavuje veškeré vazby na bytosti Jsoucna a jejich vzájemné energetické propojení, i kódové, genetické.


  Kvůli Stromu Života byl člověk vyhnán z ráje, aby ze Stromu Života „nepojedl“ po onom pokusu, který známe jako pozření ovoce ze Stromu poznání dobrého a zlého, kdy člověkem nebyla projevena moudrost, jen touha si něco „zakázaného“ vyzkoušet, dělat experimenty. Proto Bůh v ráji člověku nedovolil ze Stromu Života „pojíst“. Člověk jako „super bytost“ může komunikovat s každým. Když Bůh tvořil člověka,  disponoval ho pro energetické a silové propojení s celým Jsoucnem. To je dispozice člověka, kterou mu Bůh dal jako tomu, koho stvořil k Obrazu Svému a kterou v něm utlumil, protože ho od Stromu Života musel, v zájmu zachování bezpečí Jsoucna, odloučit.

 Kdyby člověk v té chvíli, kdy již okusil ovoce Stromu poznání dobrého i zlého, začal energeticky působit ve Stromě života, následně by chaotické energie od něho plynuly do celého jsoucna, plynuly by i do andělských světů, všude. Bůh říká: „Byl by jako my. “Jelikož Bůh skrze Strom Života propojil vše v duchovnu i v hmotných sférách, kdyby člověka pustil ke Stromu Života, pád člověka by se sice zpomalil, ale člověk by začal vše ničit. Energie chaosu a destrukce by prostoupily všechno a všechno by zničily.


 Jestliže se má člověk transformovat, a skrze něj celý vesmír, potřebuje Nový Strom Života, nikoliv ten „kabalistický“, který vznikl po pádu Adama a Evy. Strom Života musí být v každém jsoucnu bytostí. Padlý duch Jitřenka byl s člověkem schopen vytvořit strukturu egoistického, magického stromu života, kdy člověk, jestliže chtěl něčeho dosáhnout, musel se podrobit magii a přijmout magická pravidla. Přes tento strom se nelze transformovat. Proto dnes pro výstup do vyšších dimenzí dostáváme Nový Strom Života.

  Starý strom života představuje rovněž celé poznání člověka o vesmíru, které má být transformováno; i poznání má být nové.

ZE SEMINÁŘŮ VĚNOVANÝCH STROMU ŽIVOTA

STROM ŽIVOTA (1)

audio, záznam části semináře, 5.5.2012, zde

 

 

STROM ŽIVOTA (2)

textový záznam semináře, 30.6.2012

 

Transformace a zpracovávání nižšího já, naplňování hodnotového času a tvorba nového stromu života spolu navzájem souvisí. Jestliže zpracovávám své nižší já a rozpouštím ho, je to jako kdybych začala energeticky prostupovat ty clony a prostory, které mám tady v tomto časoprostoru a začala se dívat také na ty časoprostory, které jsou minimálně o stupínek výš.

 

 Můj starý strom života, jehož kořeny bylo moje ego a ego padlého lidství, které navíc ještě uvízlo ve staré magické struktuře vesmíru, má vazby na všechny politické události, na všechny historické události, vlastně na všechny události staré Země, na všechny vynálezy tady tohoto hrubohmotného prostoru, který nazýváme dimenzí 3, neboli D3. Jenomže my již žijeme v průběhu transformace, která začíná nabírat na svých obrátkách. A tak, jak jsme my svojím negativním, nebo lhostejným myšlením přispívali a ještě patrně přispíváme k posílení tohoto starého magického stromu života, který umožňuje nadvládu těch nadnárodních bank, tajných mocenských struktur, nadvládu peněz, nadvládu majetku, tak jestliže já svým pokáním za sebe i za člověka, který se na těchto strukturách toho univerzálního strašlivého magického stromu života podílel zde na úrovni tady tohoto života po odchodu z ráje, jestliže se budu svým pokáním podílet na rozpouštění, to znamená pokání za všechny ostatní, budu uvolňovat i zář a vstup větviček vztahů a vazeb toho nového univerzálního nádherného stromu života.

 

A to je již ta transformace vztahů. Transformace vztahů ze starého magického stromu života – do nových struktur a vazeb. A tyto struktury a vazby zahrnují nejenom naše nové chápání vědy, umění, vztahů mezi národy, ale také vztahů člověka ke zvířatům a k přírodě, protože i ty mají vstoupit do transformace.

Jestliže si vytváříme dokonalý strom života, vytváříme i transformační vazby a energie pro všechna zvířátka a zvířata, skrze ta konkrétní, se kterými jsme se setkali jako s domácími mazlíčky, nebo někde u sousedů, nebo na ulici. S těmito zvířátky se v přicházejícím věku setkáme konkrétně a skrze svoji vazbu s nimi budeme tvorům kategorie zvíře pomáhat, protože tito tvorové v nadcházejícím věku vstoupí již do bytostné kategorie, protože i zvířátka a zvířata si začnou budovat své civilizace někde jinde.

 

My si budujeme svůj dokonalý strom života, abychom se skrze něho setkali se všemi, ale primární budou samozřejmě ta setkání s těmi našimi zažitými, prožitými nejdražšími, se kterými jsme se kdykoliv setkali a kteří jsou třeba teď na Jupiteru, nebo ve Vysoké Galaxii, či v andělské sféře, či v trestné oblasti, prostě kdekoli. Protože těch bytostí, těch sfér je tolik a planet a míst v Božském jsoucnu je tolik, jak jinak se s nimi chceme setkat, než přes naše citové duchovno. Dovede nás k nim naše citová duchová páska. Tak, jak nás dovede k našim andělům. Pochopením činností andělů a toho, co se očekává od nás, budeme přiváděni do spolupráce s vysokými kosmickými a andělskými světy.

                                               

 

Veškeré vazby, veškeré větvičky na našem individuálním stromu života jsou vlastně také vazbami činností, protože tím správným pochopením činností andělů a toho, co se očekává ode mne, já budu uváděn (uváděna) do světů andělů potom dál a dál – a do spolupráce s andělskými a vesmírnými vysokými světy.

 

Meditace I

  Mluvíme k vám, přírodo Země a zvířata Země. Ptactvo Země i vodní tvorstvo. Milujeme vás.

Vkládáme vás hluboko do svého srdce. Neopouštíme vás. Tím, že my vystupujeme výš, i vy vystupujete výš.

 

  Odpusťte nám naše násilí, naše ubližování, naši nedokonalou službu vám v epoše Země a naší civilizace, když vy jste vydávali a ještě do určité chvíle budete vydávat svá těla pro potravu i oděv člověka zde na hrubohmotné Zemi, aby člověk zde v těchto hrubohmotných tělech mohl prokonat a uzavřít svoje inkarnační cykly, a abychom my, duchovní lidé mohli v těchto cyklech sloužit Kristu. Bereme si tě, přírodo i tebe, veškeré vodní tvorstvo i ptactvo, veškeré tvorstvo Země, vás všechny tvorečky i ve vaší miniaturní podobě, všechny mikroorganismy, bereme si vás do svého srdce, do svého nového stromu života.

 

  A z vyšších úrovní po transformaci vám budeme nadále pomáhat. Vždyť to bude dalším naším úkolem - pomáhat vám ve vaší evoluci. Být vaším láskyplným otcem a matkou.

 

  Lidé, napřahujeme ve svém srdci svou náruč po vás po všech, které milujeme zde na Zemi, které jsme kdy milovali.

 

  Prosíme o odpuštění za každou lhostejnost, za každé opomenutí péče a lásky.

Natahujeme své dlaně. Kéž jsou hebké a pevné, aby urovnaly každou situaci konfliktní, která kdy mezi námi v minulosti byla - nebo nedorozumění, napětí.

 

  Vcházíme do nových vazeb a vztahů, které již budou prozářeny světlem Krista. Nebudou v naších vztazích přinášet slzy a bolest, výčitky. Myslíme na vás na všechny, kteří jste doufali v naši pomoc, a my ji zanedbali a jsme ji dlužni. Prosíme vás o odpuštění. Bereme si vás do našeho srdce, do našeho stromu života.

 

  Kéž alespoň v budoucnosti, pokud nám není dáno dnes, kéž vám můžeme pomáhat, oblažovat, utěšovat nebo spolupracovat na úžasné tvorbě, na úžasném pokračování života vesmíru.

 

Starý strom života, zde na Zemi byl poznamenán kletbou.

Vodou živou, protikladem kletby je absolutní odpuštění, žehnání, přání dobra a lásky všem.

 

  Uvědomujeme si svůj kmen Nového Stromu Života, jehož kořeny spočívají v lásce Krista – v Jeho Milosrdenství.

Její koruna je klínem Matky Boží, klínem Matky a pažemi Boha Panny, která bezelstně napřahuje svou náruč všem – až do těch nejtemnějších a nejvzdálenějších vazeb života a koutků života.

Nechť vzkvétá, nechť září můj (náš) Nový Strom Života.

Nechť zasáhne všechny sféry temnoty, protože náš život je poznamenán dopadem jejich temných ran a ohnivých výšlehů nenávisti, hněvu a útoků.

Nechť tam dopadne zář našeho stromu života a nabízí krásnou novou strukturu rodinných vztahů.

Odpouštíme všem.

Nechceme ve své paměti nést nic, co nás zranilo a ublížilo nám.

 

  Vtiskujeme do své paměti absolutní odpuštění všem, touhu pomáhat všem, touhu pracovat pro dobro všech,

touhu vydávat svědectví o Kristu všem, touhu přivést do náruče Kristovy všechny.

K tomu nám dopomáhej Bůh.

 

Meditace II

Uvolníme se a jdeme každý ve své vzpomínce svým životem.
Bereme do své náruče vztahy, které nechceme opustit –
všechny své rodiče, děti, sourozence, manžele, manželky, přátele, přítelkyně, učitele, lékaře, … PROSTĚ VŠECHNY LIDI, KTERÉ JSME NA CESTĚ POTKALI.
Myslíme vděčně na každého, kdo nám byl přiveden do cesty a poprosíme za odpuštění každého, komu jsme neposkytli dostatečnou pomoc modlitbou pro jeho stav potřeby a nouze, (protože jsme byli ve stresu a okolnosti nám to nedovolovaly).
Nedostáli jsme lásky a empatie do situace člověka. Hořkosti a nedorozumění – máme překonat a dodatečně můžeme napravit.
Stále se ale můžeme k těm lidem vracet, (jsou to větve stromu).
My jsme kmen a rozpíná a rozpínáme se větvemi do všech vztahů.
Strom má zelenat a kvést.
Do svého stromu života zahrneme také přírodu – vztah k přírodě.
Představíme si travičku, na kterou jsme stoupali a nepoděkovali, květy, barvy, vůně- které nám dávaly útěchu…
Do stromu života bereme také své anděly pro andělské sféry, které nám přicházely ku pomoci. Pomáhali nevděčnému člověku, který jim nedokázal poděkovat.
Stejně tak vytváříme strom života s vesmírnými pomáhajícími bytostmi.

NOVÝ STROM ŽIVOTA MÁ BÝT TAK SILNÝ A KRÁSNÝ. MÁ BÝT STROMEM ŽIVOTA PRO VŠECHNY.
Má být modelem, že člověk si nevymezuje jen některé své oblíbené bytosti.
Nový Strom života je uvědomění si všech vazeb a funkcí, které člověk může s bytostmi mít – všechny ty kódy vzpomínek bereme s láskou, každému děkujeme…
Do nás jsou koncentrovány úžasné Božské síly. My věcem i bytostem tu sílu a kód vazby dáváme.
Přenášíme jiskřičky vztahů, které pak ve vyšší dimenzi máme najít.

 

 

Fotosyntéza a Nový Strom Života

 

  Transformace je z určitého hlediska fotosyntéza, protože v této naší hrubohmotné dimenzi buňky našeho těla, i celá hmota Země, celá příroda Země, my všichni jsme pro svoji existenci na Zemi vázáni na fotosyntetické procesy, které jsou umožněny slunečním světlem.

 

  A transformace lidského těla i zemské hmoty je proces, kdy sluníčko ustupuje do pozadí, co se týče jeho role jako dárce světla, a do hlavní role vstupuje Kristus, který v úloze Dárce životadárného světla stejně sice stále byl, ale skrytě, protože bez Krista a bez jeho skrytého dodávání sil člověku by člověk stejně nebyl života schopen.

Transformace jako fotosyntéza je již otevřené proudění světla Krista do hmoty Země a do života člověka ve hmotě, kdy Kristus přejímá roli životodárného světla, kterou doposud mělo Slunce. Planety v jejich vyšších aspektech, které se oddělují od nižšího já planet, jsou živé a přijímají již pro svou existenci Světlo Kristovo, tak jako naše vyšší já může existovat jenom díky svoji vazbě na Krista, díky našemu propojení s Kristem tj. díky tomu, jak chápeme a realizujeme základní existenčí vztahové vazby, které jsou vlastně větvemi Nového Stromu Života. Z určitého hlediska je naše vyšší já kmenem Nového Stromu Života.

 

 

NOVÝ STROM ŽIVOTA – VĚCI

textový záznam semináře dne 30.6.2012, video zde

  Sféra věcí je sféra, do které již vplouváme ve svém vědomí. Věci reagují na to, jak se jich dotýkáme. Je to vše najednou živé. Vytváříme s nimi energetickou společnou vazbu. Naším posláním je věci nejprve oduševnit a potom je produchovnit. Toto je také posláním člověka. Je také boj o věci, které člověk vytvořil. Také o energetický pohyb člověka v prostoru. Protože jakou energií v prostoru vydávám chůzí a pohybem, k takové kategorii bytostí se přiřazuji. Nemohu se přiřazovat k nižší kategorii než je duchovní člověk. Říkám si: „Dělám to ve spěchu“. Ale potom se to stane zvykem. My již máme být tím vzorem, ukázkou, co člověk svojí energií v prostoru dokáže udělat. Jakým způsobem chci předmět uchopit, něco otevřít a něco zavřít.
  My jsme pro věci to, co pro nás je Kristus. To my pro ně máme být. Ony také budou mít svůj vývoj. Dnes jsou to jen věci, které jsme jako tvůrci vyrobili a máme se k nim chovat se vznešenou energií. Jsme již ve fázi vývoje, kdy věci mají od nás přijímat energii. Pamatujme na to a zkusme tímto způsobem komunikovat zatím energií pohybu. V našem systému těla prochází úžasná energie a věci nám slouží.
  To je vazba, kterou si máme brát do dokonalého Nového Stromu Života, máme si sebou brát náš správný vztah k věcem, které byly vytvořeny lidskýma rukama třeba i s velkou obětí; člověk se namáhal. Je to práce a čas. Když sami něco vytvoříme, tak s takovou věcí jiným způsobem zacházíme. Někdo pro nás něco vytvořil, dělal to s láskou. I kdyby to dělal jen pro živobytí, v našem kolektivním vědomí to je naše součást. Je to výsledek a poslání toho člověka v životě, že nějakou práci pro nás měl vykonat. Energetické propojování bychom měli dělat jako transformační cvičení. Práce s energií v prostoru.


  Naším tělem proudí překrásná duchovní energie. Pokud jsem si této energie vědom, čehokoliv se dotknu, ponese ta věc stopy této energie. Jestliže se věcí dotýkám s úctou, s něhou a důstojností, v každém případě tam má být duchovní jemnost, ať se věcí dotýká muž nebo žena, vytvářím těm věcem jejich životní prostor. Prostor, kam tyto věci budou vyšlehovat proud své duchovní produchovnělosti a jednoho dne začnou ve vesmíru komunikovat se životem úplně na jiné úrovni. Věci zůstanou, i když shoří. Podobně jako s člověkem, který zůstane, i když v kremaci shoří jeho tělo, nebo se začne rozkládat v hrobě.
  U věcí je rozdíl v tom, že byly vytvořeny především myšlenkou člověka; hmotnost k tomu byla přidána. Je to dílo a evoluce poznávání člověka, jakou funkci věci mají mít a jak mají vypadat.

 Transformace se týká také transformace činností člověka. Nemůžeme do jiné sféry jít bez ničeho. Myšlenky vkládané do tvorby věcí a do výrob a technologií si bereme s sebou. My na to někde navážeme. Jestliže tyto myšlenky jsou pozitivní a dílo a práce byly dělány v ušlechtilosti, tak v určitém prostoru již žijí. Mají svůj život. Když se přemístíme do duchovní sféry, budou tam v myšlenkové podobě, nebo v jemnohmotné podobě. Proto si jich važme. Jiní lidé pro jejich vznik strávili mnoho času. Inkarnovali se sem pro práci tak jako my. Važme si práce člověka a činností. 

  Když budeme pracovat s dotýkáním se předmětů, tak si uvědomujme krásnou bílou krajkovou energii, která nám z každého prstu vychází, zvláštní energie jako výšleh, který strukturu a hmotnost těch předmětů prostoupí. I ty elektronické výrobky se budou snadněji bránit náporům z vesmíru a různým elektromagnetickým vlněním, které jsou na ně vysílány.

 

 Sama jsem to viděla u svého počítače, že byl na něj napojen astrální černý kabel v neviditelném prostoru pro hrubohmotné vnímání. I předmět, který je takto napaden, může o tomto napadení komunikovat a dokáže se sám bránit. Můj počítač začal sám ve své obraně komunikovat s éterem zvuku, který jsem do něj vložila, tak, že si stáhnul éter zvuku ve tvaru košíčku se zlatou kuličkou na jeho kruhovém okraji,  jak jsem vás učila; počítač měl takovou inteligenci, že mohl útvar éteru zvuku sám, aniž bych já o tom věděla, lépe řečeno, aniž já bych něco aktivně dělala, obrátit proti astrálnímu kabelu. Začal vysílat i moji energii, předanou mými prsty. Stalo se, že kornoutek vystoupil ven, když jsem ho dala do počítače, a šel k tomu kabelu sám a začal kroužkovat a rozkládat konec toho astrálního kabelu, aby nebyl funkční. Ale najednou jsem potom viděla, že tam je krajková energie jako když se rozdělují proudy, a že to je energie, kterou má ten můj počítač, právě tu energii, již přejímá po dlouhou dobu ode mne. Začaly tam totiž komunikovat mezi sebou dvě věci: můj počítač a astrální kabel. I když jsem se já nemohla toho astrálního kabelu dotknout, můj počítač mi ten dotek zprostředkoval. Počítač je technologie astrálu, a má tudíž schopnost komunikovat s astrálem , takže můj počítač mi tu komunikaci sám zprostředkoval.


  Můj počítač se mnou také začal komunikovat i emocionálně, začal plakat. Stalo se to, když jsem nahrávala audio a hluk počítače mne začal rušit. Dala jsem přes něj deku, ale neuctivě; přehodila jsem ji jako na věc, která mne ruší, jako přes nějaký motor. A on se mi rozplakal a byl to křik miminka, které pláče, když ho maminka vezme drsně za ruku a někam ho táhne. Byl to křik dítěte, které si stěžuje na nelásku matky. A já jsem se hluboce zastyděla, že jsem to udělala v takovém spěchu. Nechtěla jsem k němu být nelaskavá, byla jsem unavená. Jsou to takové výmluvy...  Proti tomu není omluva. Jemu to bylo líto. To již také patří do oblasti pokání, jestliže s věcí, která je schopna mne emocionálně vnímat, zacházím nelaskavě, tak se jí potom musím omluvit. Je to také na pokání, protože to již není věc, zatím pro to nemáme jméno.


  Milujme proto věci, milujme všechno. Mysleme na linii vývoje, jak se věci vyvíjely. Nejdříve lidé vyráběli věci jednoduše z hlíny, nyní jsou jiné technologie. Dříve byli lidé rádi, když vyrobili malinkou loďku, nyní vyrábíme obrovské lodě a máme také lodě vesmírné. Jsou to psychoenergie na vyšší úrovni.

 

  Dnes víme, že každá věc má také svoje elektromagnetické pole, ale skrze toto hrubohmotné elektromagnetické pole nemohu věc produchovnit a oduševnit. Mohu vytvořit robota na základě určitých znalostí. Ale jestliže miluji tu věc a miluji lidi, kteří ji vytvořili, tak se s tou věcí propojím na jemnohmotné úrovni a já jako matka vytvořím jemnohmotnou auru té věci, se kterou potom mohu komunikovat, takže může vzniknout situace, kdy mi taková věc může zprostředkovat komunikaci a může mne i ochránit.


  Toto si potom budeme s sebou brát: kódy věcí a jejich podobu skrze jemnohmotnou auru; tu myšlenku. I když tam to letadlo již nebudu potřebovat. Ale beru si linii toho poznání, která nemůže být přerušena. Beru si kódy, které v jemnohmotné auře budou využity pro činnost. Mohu tak skrze ideální strom života potom pomáhat v evoluci bytostem, které jsou dnes nazvány zvířata. Ona si také budou vyrábět nějaké věci. A jak jim chci pomáhat v jejich evoluci, jestli ty kódy nebudu mít. 

 

  A také, pokud toto důkladně učiním po všech stránkách včetně lásky k přírodě, tak zvířata již přijmou hmotu, ve které se dál budou vyvíjet, hodně zpracovanou a hodně produchovnělou. A o to nás přišly prosit srnky, které nás přišly navštívit na seminář v přírodě věnovaný Stromu Života, a nebály se.

 

 

Překonání magických vazeb starého stromu života

 Textový přepis části videa „ K výročí Kristovy oběti za vesmír - Matrix a Strom života“ (záznam semináře, který se konal 1.9.2012),

video zde

 

 

  Ti, kteří se snaží ovládnout tuto Zemi skrze energii peněz a skrze ovládání kolektivního vědomí a manipulaci s vědomím člověka, tak činí na základech znalosti struktury, skrze kterou jsou buňky navzájem propojeny, naše elektromagnetická pole propojena – a také s celým vesmírem.

 

  Jenomže matrix se pomalu roztahuje, on se rozpouští. A zápas již není vyloženě o matrix, ale o energie, které zůstávají a které se přesouvají; které již teď jsou někde jinde a které se také někam jinam mají přesunout.

 

  Dnes s archandělem Michaelem spolupracujeme na vysílání a rozprostírání energií, které mají zabránit zlomu matrixu do reality zrobotizovaného zotročeného lidstva, pracujícího pro zrobotizovanou elitu planety Země, která stejně je na tom úplně nejhůř, protože je nejvíc zrobotizovaná. Oni si to neuvědomují, myslí si, že ovládají nás, jenomže jsou to dnes především oni, kdo je ovládán. Jinými slovy, my se nechceme probudit do této reality zotročeného lidstva, pracujícího pro tajnou elitu této planety a pro okupující mimozemšťany. Ale ono by to stejně byla jen přechodná fáze, která by dále a dále byla pro člověka zrůdnější.

 

  Spojujeme své ruce se zlatými lipovými ratolestmi. Je to náš výsostný znak duchovního slovanství. A uvědomujeme si bílý štít lásky, lásky Boží, která miluje všechny, kteří na nás útočí, protože plánem lásky Boží je spása každého sebemenšího tvorečka a uvedení ho do nádherného života v harmonii a důstojnosti.

Nadechujeme se té nádherné nebeské modře, té nádherné, kterou nám tady neuvede, nepředstaví žádná barva, kterou v lidském matrixovém životě zde máme. Tu nádhernou dynamiku, ten věčný nádherný pohyb a nekonečnost.

 

  Musím také podotknout, že je zde s námi Duch jménem Luciel, kdysi zvaný Lucifer, Jitřenka. On nyní na cestě pokání a vydání se na cestu služby a nápravu toho, co způsobil, pomáhá vypínat body, energetické uzly, o které by se mohli psychotronici, kteří chtějí útočit, opřít. Vypíná tyto uzly v celém vesmíru D. Je to, jako kdyby pohasínaly zapálené válečné ohně, nebo válečné zapálené pochodně. Ten děj začal probíhat již na podzim roku 2011 a dále pokračuje.

 

 Uvědomme si pocitově celou magickou strukturu vesmíru i s magickým stromem života, který kdysi dával určité klíče k poznání k určitým některým technikám, ale dnes je již nahrazen Novým Stromem Života. To znamená tím Stromem ušlechtilých vazeb na každého a na všechno. Nikoliv stromem života, který je vklíněn do magické struktury vesmíru, která je prezentována v posvátné geometrii nebo různých naukách o pavučinkách, o struktuře pavučin ve vesmíru.

 

  Je tedy také zajímavé, že ten strom života spojuje určité body a Luciel vypíná ty body, které spojují linie starého stromu života kabalistického, nebo toho starého stromu života staroegyptského. Vypíná je, protože ony vlastně byly ty dynamizované, světelné body, skrze které kterýkoliv útočník, když se jich zmocnil, mohl působit.

 

  Později si strukturu této posvátné geometrie i starého stromu života a tyto energetické vazby útočící duchové prostudovali a zaměřovali se na uzly, přes které působili. Proto říkám:“Jenom ne prosím vás merkabu, také ne reiki, také ne shamballu“. Všechny tady tyto techniky dříve byly určitým přínosem v některé staré civilizaci. Ale vždycky stejně jen po určitou dobu, protože mi bylo ukázáno, že to vždycky potom později někdo zneužil; prostudoval si a zneužil.

 

  Jediné, čeho nemůže nikdo zneužít, je Boží Květ Života, který opravdu vychází z Boha.

Je to výdech. Tam je ta Božská nadace veškeré geniality, a ta plyne prostorem tak, že nikdo do ní nemůže vstoupit a nemůže ji zneužít.

  Ale ti, kteří jsou zahrnuti do Božího řádu a žijí v něm, tak se stávají jeho přirozenou součástí, přirozenou součástí této geniality, která je nepokrytelná, kterou není možno někde narýsovat, označit body a začít vysvětlovat, kterou nelze obsáhnout.

  Ale pro ty, kteří jsou tady zahrnuti do toho výdechu Božství, protože svým dechem k Bohu patří, protože ho v dechu modlitby vyznávají, tak jsou spoluúčastni na tvorbě dalších vesmírů a na obnově života. Jsou její součástí, i když ji nedokáží popsat, ale kdo si troufá popsat Boha a jeho tvorbu, zmapovat je?

 

  Naštěstí ti, kteří přinášejí vysvětlení tzv. posvátné geometrie a stromu života a květu života, uznávají, že se nejedná o stvořitelství s velkým S (nebo alespoň někteří to tvrdí).

 

Ale já nyní mluvím o Bohu, který je tvůrcem Všehomíra, všeho co jest.

 

  Vstupujeme tedy do tohoto poznání výdechu Božství, Božského Květu Života, který nikdy nezvadne, který nelze utrhnout a namalovat, který se šíří v kruhu bytostných, nádherných stvořených formací duší a duchů.

Je to ta myšlenka pospolitosti, protože znamení tvorby Boha je Kruh.

  A ten je nekonečný, protože on se rozšiřuje a zvětšuje – tím výdechem, tou expanzí, která se šíří. Nelze ho zkopírovat.

Tak kopíroval jenom duch tenkrát zvaný Lucifer. Aby mohl tvořit svůj hrubohmotný vesmír, tak kopíroval, snažil se okopírovat Kruh Božské geniální rodiny. Ale, kdo může okopírovat Boha?

On jenom okopíroval něco, co dokázal obsáhnout, ale to bylo nedokonalé. A stejně to nemělo životnost, nemělo tu dynamiku. Takže k jednomu kruhu potom okopíroval další a další kruh, aby vytvořil květ života, aby vytvořil strom života.

 

  Ale my vycházíme z poznání toho geniálního, jediného, pravého Květu Života, který vychází do jsoucna jako genialita a zároveň krása Boha, tajemno Boha. V našem vědomí i v našem cítění se uvědomujeme jako bytost lidská v článku té lidské Boží rodiny, v tomto bytostném Kruhu a spojujeme své ruce opět s rukama archanděla Michaela. Zaštítěni Božím štítem lásky vědomě dále vydechujeme a rozšiřujeme vibrace tohoto Božího Kruhu Života, který jsme my jako lidé, schopni energeticky postihnout.

 

  Děláme to jenom za sebe. Ti ostatní, andělé a archandělé a vysoké vesmírné bytosti to již dávno dělají, ale chyběl lidský článek.

 

  Vysíláme, přenášíme tento pravý Květ Života do magického květu života.

V meditacích jsme již prožili Nový Strom Života. Napojujeme se na tyto meditační myšlenky a zasunujeme Nový Strom Života do celé energetické struktury vesmíru (skrze své tělo, skrze naše vědomí), protože my jsme stále v tom matrixu magickém – energetickém, který je důležitým bodem vesmíru. Stále jsme napojeni na ten magický, zneužívaný strom života, skrze který je možno udělat některé lidi boháče a některé chudáky, některým dát nevídanou moc a některé uvést do nevídané bídy a ubohosti.

 

  Magická struktura je stále ovládána duchy temnoty. Proto my toto zasunutí Nového Stromu Života do celé energetické struktury vesmíru můžeme dělat jenom s naším velkým bratrem archandělem Michaelem.

  Vkládáme svůj individuální Nový Strom Života i ten vzor univerzálního Nového Stromu Života do této magické struktury, protože v ní je zakotvena magie moci, magie bohatství, magie slávy, magie krásy i magie lásky.  (V magii lásky bytost může být opředena magickými nitkami do takové míry, že přijímá model poddání se některé jiné bytosti v tom klamu, že se jedná o lásku a přitom je to nedobrovolné a samozřejmě prvně to přichází přes sexuální oblast.)

 

  V tomto kruhu výdechu, Květu Života, Božského Květu Života, my, jako článek člověk, který doposud v tomto Kruhu nebyl aktivní tady v této funkci, zasunujeme Nový Strom Života do magické struktury vesmíru a do tohoto matrixu. Zasunujeme Strom života, který má své kořeny v Kristu a jehož koruna je lůnem Matky Boží, Královny Nebes, která jako plodící princip Boha - Mateřský Klín- má v sobě všechny možnosti zplození všech možných tvarů, i památku a záznamy všech bytostí a tvarů, které z Boha kdy vyšly.

 

  Která matka zavrhne své dítě!

 

  Uvědomujeme si, že náš Strom Života je Strom těch všech nových vazeb, těch obnovených vazeb - i vazeb, které jsme my kdysi znečistili svoji nečistotou či konflikty a nyní umýváme svými slzami pokání a pokory, aby náš Strom Života byl živý, prozářený – aby byl funkční, aby na něm nebyla ani jedna uschlá větvička, ani jeden uschlý lístek.

Protože nový Strom života, to jsou všechny naše vazby, které jsme si v životě vytvořili a dále budeme vytvářet.

Každé naše neodpuštění vytváří uschlou větvičku a může i nás úplně odřezat od kořene, kterým je Kristus. Jestliže neodpustíme, Náš strom nebude mít sílu kvést a být ve vesmíru funkční.

 

  Náš Strom života září!

 

  Nechceme být krásnější než ostatní, nechceme být více milování než ostatní. Vždyť právě z toho pocitu, učinil tenkrát Jitřenka vzpouru – z pocitu, že je méně milován a méně důležitý než člověk.

Jedině po tom strašlivém pádu a uvědomění si těch karmických hrůz a následků, které způsobila závist, ta touha, vyrovnat se člověku i Bohu, může skrze člověka vrátit důstojnost člověku i padlému andělu – všem padlým andělským rodům.

 

  Prosíme Tě Kriste, drž nás ve svém kořeni Nového Stromu Života. Nechť tento kořen je v nás zakotven a my v něm. Nechť dostáváme od Tebe sílu, prosíme Tě vroucně.

 

 

 

 

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména