Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modemy a podmínky pro aktivaci

 

 

 

 

Radiační modemy – projekt Vysoké Galaxie i lidský, pozemský

Jak léčivé radiační modemy, tak modemy AKG poskytují pomoc, kterou si člověk sám nemůže zprostředkovat vzhledem k tomu, že do Země a rovněž do lidské aury pronikají škodlivé vlivy z vesmíru. Člověk o nich jednak neví, jednak se před nimi za současné situace ani nedokáže na úrovni rozumu, čili vědy, chránit. Nedokáže  tudíž  za současného stavu vědeckého poznání využít pro svůj prospěch ty vlivy, které jsou užitečné a nedokáže se chránit před těmi, které jsou nebezpečné.

Přestože jsou modemy dílem spolupráce přátel z Vysoké Galaxie a bytostí, které spadají do kategorie bytostí andělských a archandělských, mohou fungovat pouze za podmínky spolupráce člověka, tj. za situace, kdy člověk dá vědomě svojí vůlí souhlas, či dokonce pokyn, v rámci činnosti svého mozku k účasti svých systémů na modulaci a demodulaci dočasných vlivových polí, která procházejí jeho tělesným systémem a aurickým komplexem, nebo se v nich dokonce vytvářejí. 

Do této aktivity jsou zapojena mozková centra zatím vědě patrně neznámá. Aktivují se sama, pokud člověk má určité vibrace. Nelze se tudíž obávat, že tento projekt je nějakou manipulační technologií, která by mohla být pro člověka, který si modemy aktivuje, jakoukoliv hrozbou či rizikem. Naopak, člověk, který tento projekt podstupuje, je tím hlavní, rozhodujícím i činným článkem.

 

Dvě základní řady radiačních modemů

Radiační modemy jsou v tomto projektu implementovány ve dvou řadách podle informačních, aurických a rezonančních dimenzionálních a multidimenzionálních polí, ale především podle rozdělení charakteru potíží a škodlivých vlivů na:

- léčivé radiační modemy,

- AKG modemy


Podmínky pro aktivaci

Jelikož radiační modemy fungují na principech jemnohmotné technologie, člověk, který má jakoukoliv negativní emoci - včetně stresu či pouhého (byť oprávněného) rozčilení - si je nespustí, nebo si je spustí pouze částečně.  Stejně tak si je nespustí člověk, který praktikuje magické, černomagické, či jiné násilné techniky.

 

Modemový projekt VG ocení zejména ti, kteří již mají alespoň do určité míry zvládnuty, - kromě výše zmíněného zdravého selského rozumu - také klidové frekvence. Ty člověk získává hlubokou meditací a modlitbou.

 

Modemy si můžete, alespoň do určité míry, spustit také -  pokud tuto záležitost vezmete s humorem, nikoliv však s výsměchem.

Ani ateismus nemusí být překážkou pro spuštění modemu, pokud dotyčný usiluje o to, aby jeho myšlení a emoce byly pozitivní, přestože se to občas nepodaří. I ateista, který je altruistou, může svými vibracemi aktivovat modemy k určité účinnosti.


Ani aktivace, ani účinek modemů nejsou nikterak vázány na finanční příspěvek.

 

Používejte také „zdravý rozum“

Modemy jsou doporučeny k vyzkoušení těm, kteří se „těší zdravému rozumu“ a zároveň netonou v pochybách o jejich účinku.

Jestliže skrze modemy nedostanete pomoc, neznamená to automaticky, že nejste ušlechtilí, duchovní, či že je s vámi něco energeticky či jinak v nepořádku, apod. Fungování či nefungování modemů není míněno a rovněž není testem vaší charakterové lidské či duchovní kvality. Jestliže jim věříte a nepomáhají vám, znamená to, že charakter nemoci vyžaduje jinou, např. i tradiční lékařskou pomoc v podobě léků, případně i chirurgického zásahu, nebo k takovému tradičními přístupu můžete modemy používat jako doplněk.

 

Jelikož jsou modemy určeny lidem se zdravým selským rozumem, předpokládá se, že jestliže budete mít zdravotní problémy vážnějšího charakteru, nebudete se vyhýbat okamžité konzultaci s lékařem.

 

Co se týče léčivých radiačních modemů na psychické choroby, rozhodně je nevyměňujte za psychiatrickou pomoc. Jsou víceméně prevencí doplňkovou, k psychiatrické klasické pomoci. Stejně tak modem „Dětské nemoci“ není náhradou za lékařskou pomoc, případně za správné očkování. Modem „Svaly“ není alternativou za zdravý pohyb a modem „Chrup“ není alternativou za pravidelnou zubní hygienu, či návštěvu u dentisty atd. v rámci zdravého rozumu.

 

Nespoléhejte se pouze na modemy

Modemový projekt VG pomáhá zejména v případech, kdy příčina vzniku zdravotních problémů nebo jejich průběh se odehrává na jiných úrovních, nebo také na jiných úrovních, než které současná lékařská věda postihuje. Člověk, zmítaný nedostatkem času a různými základními praktickými životními povinnostmi -  také vůči svým rodinám, přátelům a na pracovištích - není často schopen čelit všem faktorům, které jeho zdravotní stav mohou negativně ovlivnit.

 

Ideální je spojit péči o tělo a psychiku v součinnosti modemů se zdravou životosprávou, tzn. jíst zdravě a neopomíjet nutnou skladbu vitamínů ve stravě, neopomíjet zdravý pohyb či cvičení a čerpat z mocné hojivé síly bylin v podobě bylinných čajů.

 

Vždy důvěřujte Bohu

Vnitřní síla a vůle být zdráv a překonávat zdravotní problémy (nejlépe do nich vůbec „neupadnout) vlastní energií, prýštící z vyššího vědomí lidské existence vyšlé z Boha, je prvořadá a základní. Tato vnitřní síla spojená s modlitbou může přivolat zázrak. Nese na křídlech radosti a naděje ze života, který nikdy nekončí - i v případech, kdy žádné vyzkoušené prostředky nepomáhají. Dává sílu přijmout záměr Vůle Boží Moudrosti, která je vyšší než naše.

 

 

 

  Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména