Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKG modemy

 přes Trafostanici Sírius

 

 

Specifikum AKG modemů

Jak začít

Jak ukončit

Jednohodinový radiační proces

AKG modemové koktejly

Doporučené pauzy mezi AKG procesy

 

 

Rozhodnete-li se pro AKG modemy skrze Trafostanici Sírius, nejste na příslušné webové stránce a dokonce ani na své přítomnosti u počítače závislí. Během radiace můžete vykonávat kdekoliv jakoukoliv činnost, můžete dokonce i spát.

 

 Specifikum AKG modemů

AKG modemy pro vás modelují a demodelují informační, radiační a „síťová - mřížková“ pole solárního systému a Slunečního Kosmu, která prostupují váš aurický komplex. V těchto polích váš mozek a vaše nadmysl (mysl prostupující multidimenzionální pole) kontrolují veškeré procesy za účelem případné nápravy a prevence problémy, či defekty, dle jejich příčin.

AKG modemy v podstatě provádějí:

- detekci tvorby, či vzniku nebo hrozby, jakéhokoliv defektu

- detekci proniknutí invazívní částice či radiačního, „síťového“ nebo frekvenčního vzorce, včetně fotogenních a morfogenních hybridů, apod.,

- nápravu a prevenci.

 

Modemy jsou napojeny na jeden základní mechanismus sken - vyhodnocení, který udělá hloubkový rentgen vašeho systému a analýzu příčin, zkontroluje také váš aurický komplex a na základě vyhodnocení pro vás spouští potřebné modemy v pořadí dle jejich důležitosti.

 

Modemová technologie plně respektuje vaši vůli a je podřízena vaší „nadmysli“, která není omezena statickou dimenzí 3 D a zároveň není ovlivňována astrální dimenzí.

AKG modemy fungují rovněž jako váš aurický zdravotní spis, souhrn vaší zdravotní historie.

 

Jak začít

Nejdříve je nutné, abyste si aktivovali krystal, který vám bude sloužit jako promítací obrazovka pro radiační modemové koktejly.

 Na stránce Trafostanice Sírius a seznamy modemů je grafický obrázek se čtyřmi žlutými obloučky, z nich nahoře vychází „anténka“. Vypadají jako malé srpy vzhůru nohama. Ke každému obloučku směřuje šipka s označením časového rozsahu příslušného radiačního modemového procesu podle počtu hodin jeho trvání: 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin. Radiační procesy v rozsahu od 4 hodin mají jiný průběh než jednohodinový proces. Jsou označovány jako koktejly.

 

Krok 1

Výběr typu radiačního procesu a aktivace krystalu

Rozhodněte se pro konkrétní časový rozsah a tudíž i charakter radiačního procesu a prstem se dotkněte příslušného obloučku – srpku, nebo se k němu prstem přibližte. Výběr typu radiačního procesu a aktivace krystalu proběhnou tudíž současně skrze dotek vašeho prstu nebo přiblížením se vašeho prstu k příslušnému obloučku – srpku. V tom okamžiku se krystal kolem vás rozloží a bude kolem vás rozložen po dobu působení radiačního procesu, který jste si podle počtu hodin vybrali. Promítne do sebe modemy a nahradí tak plně modemovou Internetovou stránku.

 

Po vykonání Kroku 1 přejděte hned ke Kroku 2.

 

Krok 2

Výběr iniciálního modemu a jeho aktivace

Pod obrázkem trafostanice je umístěn seznam LR modemů začínající modemem „Alergie“, viz okno na stránce. Celý seznam si otevřete kliknutím na malou šipku na pravé straně okna a dalším kliknutím si vyberete modem (podle orgánu nebo problému), se kterým chcete začít. Potom klikněte na „Jdi na stránku“, čímž se dostanete na obrázek svého vybraného iniciálního modemu.

Máte-li zájem o seznam modemů v jiném jazyce než je čeština, klikněte na okno „Vyberte si jazyk“ (pod obrázkem trafostanice Sírius).

 

Modemy se aktivují okamžitě, jakmile se podíváte na grafiku modemu, tj. na zelený čtverec s obrázkem růže nad ním. Můžete se pro jistotu čtverce i dotknout prstem. Samozřejmě je nutno splňovat podmínky pro aktivaci.

Po určité době praktikování aktivace pohledem na obrázek s názvem modemu či dotekem prstu na čtverec, bude stačit, když si pouze kliknete na název modemu v seznamu.

 

Upozornění:

Intenzita a zároveň i účinnost radiace závisí na tom, jak splňujete podmínky pro aktivaci, nikoliv na druhu vaší činnosti. Na druhé straně, jestliže se během zdárně aktivovaného radiačního procesu rozčilíte, rozzlobíte, apod., modemy sníží svoji intenzitu, nebo se úplně vypnou.

 

 

Jak ukončit

Radiační modemy vypnete formulovanou myšlenkou nebo slovním vyjádřením ve smyslu, že nechcete pokračovat nebo že ukončujete modemovou radiaci.

Radiační proces můžete takto ukončit kdykoliv. Nicméně si dávejte pozor, abyste radiační proces neukončili nechtěně, viz Upozornění výše.

 

 

Může si zároveň se mnou aktivovat krystal a modem další člověk či více lidí?

V dosahu obrazovky s vámi během aktivace a radiačního procesu určeného pro vás může být další člověk, i více lidí. Důležité je, jestli si modem také chtějí aktivovat. Jestliže ne, spuštěná radiace je nezasáhne. Mohou s vámi u počítače sedět, povídat si s vámi apod. Stejně tak, se do krystalu s vámi nedostanou jiní lidé, kteří vám jsou během radiačního procesu nablízku.

Jestliže, někdo z těchto lidí chce podstoupit radiaci, musí se sám dotknout obloučku, pro který se rozhodne, nezávisle na vaší volbě. Takže Krok 1 musí udělat sám. Po vykonání Kroku 1 jste každý ve svém vlastním krystalu. Pro Krok 2 stačí, když jeden z vás vybere iniciální modem a každý z vás si ho pohledem či prstem aktivuje nebo si každý z vás vybere svůj iniciální í modem a pohledem či prstem si ho aktivuje.

Aktivaci krystalu, a stejně tak ani modemu, tudíž nemusíte dělat současně.

 

Jednohodinový radiační proces a vícehodinové koktejly

 1hodinový radiační proces

 

Pro ty, kteří nemeditují a nemodlí se, nebo jsou rozjitření a vystresovaní, doporučuji jednohodinovou modemovou sérii.

 

Probíhá stejně jako jednohodinová radiace v dosahu obrazovky, tj. děje se toto:

Zároveň s aktivací vybraného modemu se spustí mechanismus sken - vyhodnocení, který jako sken projede příslušný orgán, dále také celý váš tělesný systém a také systém aurických obalů. Tento mechanismus na základě skenu následovně vyhodnocuje potřebu a intenzitu radiace nejenom na vybraný orgán či zdravotní problém, ale na zdravotní stav vašeho systému celkově. Na základě tohoto vyhodnocení probíhá automatické přepínání z modemu na modem.

Vámi vybraný modem tedy zahájí svoji radiaci, jestliže sken ukáže, že ji potřebujete. Délka trvání radiační dávky vámi vybraného modemu je určena vyhodnocením skenového mechanismu a nepřekročí hranici 20 minut. Toto je pro vás důležitá orientační informace, protože na obrazovce počítače se neobjeví žádný graf, který by ukazoval, jestli a kdy se vámi vybraný modem přepnul na další modem. Jenom při mimořádné citlivosti a vnímavosti takové změny můžete ve svém systému vnímat.

 Další věc je, že je možné, že tento vámi vybraný modem ani radiaci nespustil a rovnou se přepnul na jiný nebo se spustil, ale na kratší dobu než je 20 minut, takže v časové periodě 20 minut mohlo dojít k přepnutí na několik dalších modemů.

Jestliže totiž sken ukáže, že radiaci vámi vybraného modemu nepotřebujete, na základě vyhodnocovacího mechanismu se přepne na další modem podle aktuální závažnosti. Délka trvání radiační dávky z tohoto dalšího modemu rovněž nepřesáhne hranici 20 minut.

Jelikož žádná radiační dávka ve spínačové modemové sérii netrvá déle než dvacet minut, můžete si být jisti, že během šedesáti minut dostanete radiační dávky z minimálně tří modemů.

Pouze ve vyjímečném případě naléhavosti vás jednohodinová série přepojí na léčivé radiační (LR) modemy nebo na některý z léčivých radiačních (LR) modemů.

 

Pauzy mezi radiačními jednodinovými procesy

Po dovršení 1hodinového radiačního procesu, by další proces neměl začít dříve než za dvě hodiny po tomto dovršení. Stejnou pauzu byste měli zachovat i v případě, že po 1hodinovém procesu chcete podstoupit koktejl nebo i radiaci kratší než 1 hodina.

 

Vícehodinové radiační procesy neboli koktejly

Jsou to směsi, čili radiační koktejly, namíchané jak z AKG modemů, tak z léčivých radiačních (LR) modemů, přičemž primární důraz je kladen na AKG modemy. Preferujete-li radiaci léčivých radiačních (LR) modemů během vaší přítomnosti na příslušné Internetové stránce v dosahu monitoru, jděte na Léčivé radiační (LR) modemy v dosahu monitoru. Preferujete-li radiační koktejly s primárním důrazem na Léčivé radiační (LR) modemy, jděte na Léčivé radiační (LR) modemy přes trafostanici.

Můžete si vybrat, jak již je uvedeno výše, z těchto možností léčivých radiačních koktejlů:

- 4hodinový koktejl,

- 8hodinový koktejl,

- 12hodinový koktejl.

Tyto koktejly začínají rovněž skenem a vyhodnocením.

Zároveň s aktivací vybraného modemu se spustí mechanismus, který jako sken projede příslušný orgán a dále také celý váš tělesný systém a také systém aurických obalů. Tento mechanismus na základě skenu následovně vyhodnocuje potřebu a intenzitu radiace nejenom na vybraný orgán či zdravotní problém, ale na zdravotní stav vašeho systému celkově. Na základě tohoto vyhodnocení se aktivuje míchací a přepínací mechanismus, který pro vás po dobu vámi zvolenou vytváří optimální radiační směs, koktejl.

Koktejly vzhledem k delšímu trvání svého radiačního procesu uplatňují více různých variant záření a kombinací. Například:

- vícemodemové radiační proudy

- aktuální přepínání a dělaní krátkých pauz, byste nebyli předávkováni a přitom v rámci časového rozsahu daného koktejlu dostaly maximum

- přepínání na léčivé radiační (LR) modemy nebo zapojení LR modemů do více modemových radiačních proudů

V případě, že je váš systém výrazně akutně ovlivněn vlivy, proti kterým chrání LR modemy, dostanou příslušné LR modemy automaticky prioritu.

 

Co jsou to více modemové radiační proudy

Vícemodemové radiační proudy jsou radiační proudy vytvořené ze dvou i více modemů o různé intenzitě, v rámci sestavy AKG modemů i v rámci sestavy LR modemů. Takže například současně může probíhat radiace AKG modemů ATASS, TS a léčivého radiačního modemu migréna, čímž v rámci časového rozsahu koktejlu dochází k ušetření času a prostoru pro další modemové radiace.

 

Výběr iniciálního modemu

Volbou iniciálního modemu programu sdělujte modemovému programu svoji prioritu. Mechanismus sken - vyhodnocení nastavuje mix do koktejlu podle kritéria potřebnosti, že tudíž radiaci vámi zvoleného modemu

a) potřebujete urgentně nebo velmi potřebujete,

b potřebujete, ale jenom v menších dávkách, případně ne často,

c) vůbec nepotřebujete.

Z toho vyplývá, že pokud vámi zvolenou radiaci potřebujete, nebo potřebujete málo, tak je vaše přání zohledněno i v případě, že mechanismus sken - vyhodnocení dojde k závěru, že více potřebujete jiné radiace. Toto zohlednění je realizováno samozřejmě jenom v případě, že se nenacházíte ve vážném stavu, kdy takové zohlednění není na místě.

 

Pauzy mezi jednotlivými koktejly

Pauzy mezi jednotlivými koktejly by měly být minimálně dvouhodinové. Stejně tak by měla být dvouhodinová pauza, pokud se rozhodnete udělat jednohodinový, či kratší radiační proces. Pauza po koktejlech je doporučena stejná jako po jednohodinovém procesu díky tomu, že „míchací mechanismus“ dělá v koktejlu dle potřeby krátké pauzy a občas snižuje intenzitu záření.

 

 

 

 

 

 

 Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména