Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

                Mluví Bůh Otec

 

Tebou jsem, člověče,
korunoval své dílo, a proto ty sám jsi až dosud korunou stvoření a není toho,
kdo by ji z tvé hlavy sňal, vyjma tebe samého, tvého nového padnutí do propasti vin.

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
skončil dílo tvorby první, a proto tebou a s tebou začínám tvorbu novou,
prokážeš-li dostatečně schopnost pracovat a tvořit láskou.

 

                          Image

 

Tebou jsem, člověče,
dal své Božské síly do prostorů a ty mi je máš nyní vrátit vyzkoušené, přetavené
ve vysokých ohních, jimiž je ukřižování syna-člověka.

 

                         

 

Tebou jsem, člověče,
dal možnost spásy i tomu duchu, který se jmenuje anděl temnoty,
proto tebou on se zvedá a tvým novým pádem padá navždycky – na to pamatuj!

 

                        Image

 

Tebou jsem, člověče,
rozřešil i problém, co s nevěrností rodů andělských –

tvá věrnost v dobách těžkých zkoušek je zahanbuje a oni litují, že se provinili –

z jejich lítosti stavím pro ně nové zodiaky, aby mohli se mnou žít v důvěrném přátelství

a opět spravovat nebeskou vlast.

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
dal najevo, že není se mnou žertů, že i Lásku odkládám, je-li potřebí,
a za život neosvědčený vytvořím vzácnější – silnějších a mocnějších činů –
syna padlého mohu nahradit synem novým.

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
rozprostřel sítě na moře života Země a oceánů vesmíru – v nich jsou tisíceré,
ještě skryté životy, které máš vylovit z temnoty, dát jim ze sebe jiskry vědomí

a oživit je svým duchem jako tělo dechem a ukázat jim cestu ke Světlu.

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
ukázal, že z ničeho mohu učinit všechno, že není u mne slova: nemožnost.

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
založil rod královský a králové odevždy vládnou z mého pověření
nad tím, co jim podrobuji: v tvém případě správu území dobra a lásky
a tvoji poddaní jsou všichni dévové – andělé šlechetnosti.

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
já sám oslaven, když se projevuješ jako geniální myslitel a pracovník,
i jako otec, matka, dcera, syn, …

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
tak šťastný, máš-li ve svém srdci ke mně velkou oddanou lásku a důvěřivost dítěte,

které od všech očekává jen dobré, jako by nikde zla nebylo.

 

                        Image

 

Tebou jsem, člověče,
vstoupil do projevenosti a tebou chci být projevován ve všech tvarových světech:
tys tělo mé.

 

                         Image

 

Tebou jsem, člověče,
postavil si dům a nebudu přebývat nikde jinde než v tobě, dokud ty nedáš životu
syny tebe krásnější, mně ještě více podobné –

pak oni budou společným příbytkem nás všech, poutem kruhu vesmírné Lásky.

 

                       

 

Tebou jsem, člověče,
nastoupil zkušební cestu životem a ty sám jsi mou největší zkouškou,
kolik snesu odmítání a zapomnění na mne od těch, které vroucně miluji,
jsem jim Otcem i Matkou…

 (Přijala Božena Cibulková, Kniha Boží, 1972)

© Božena Cibulková

 

 

 

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména