Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

Květinové lázně

 

Budu vám velmi vděčná
za každý finanční dar
zaslaný na podporu tohoto webu
a vzdělávací činnosti pro Amezdas.
Číslo účtu: 670100-2208484613/6210
IBAN: CZ52 6210 6701 0022 0848 4613
Variabilní symbol: 88888888
V případě většího daru mohu vystavit darovací listinu.
V tom případě mne prosím kontaktujte na amezdas@seznam.cz

 

Květinové lázně a Lázeň v růžích jsou projekt ve spolupráci s anděly přírody a Vyšší Galaxií. Tyto lázně nám pomáhají sjednocovat naše existenční složky rozložené do přírody zpět do našeho nového duchovního systému. Na vysoké jemnohmotné úrovni nás chrání před jedovatými výpary, které k nám do země plynou z astrálních sfér, ale také z nemocného lidského myšlení a emocí. Květinové lázně a Lázně v růžích jsou v těchto dnech již nezbytným doplňkem Léčivé radiace a Transformační radiace.

Všechny obrázky jsou vzaty z Wikimedie Commons pod licencí “public domain”. Pod každým obrázkem je dole uveden příslušný link.

Galaktický a andělský projekt Květinové lázně a Lázeň v růžích je vytvořen s použitím techniky a technologie, která je instalována pouze na webu Amezdas, který je technickou netovou centrálou pro pomocné akce Zemi skrze techniku a technologie Vyšší Galaxie. Spouští se pouze na webu Amezdas skrze instalovaný jemnohmotný krystal.

                                

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010

Všechna práva vyhrazena

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména