Image

 

 

Láska Kristova
Je úchvatný plamen
do modra zbarvený
A celý svět i nebe i vesmír
V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

Květina 4


Vzato z Wikimedia Commons

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelumbo_nucifera3.jpg

© Ludmila Kozáčková, 2010

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména