Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká Galaxie

Kdo je to Vysoká Galaxie

Zmocnění a poslání Vysoké Galaxie

 

 

Vysoká Galaxie (VG) a Unie Vysokogalaktických národů (UVGN)

Vysvětlit, kdo je to Vysoká Galaxie, není jednoduché, protože pro pojednání o vysokodimenzionálních entitách a jevech nemáme dosud vhodnou terminologii.

Název Vysoká Galaxie (VG) se vztahuje na Vysokogalaktický Sférický Kontinent, který je vytvořen z jemnohmotných planet“ a který se nachází ve vysoké jemnohmotné dimenzi Mléčné Dráhy. Název Vysoká Galaxie se zároveň vztahuje na unijní organizaci národů, které na tomto kosmickém sférickém kontinentě žijí. V tomto kontextu můžeme používat oficiální název Unie Vysokogalaktických národů (UVGN), a to zvláště chceme-li zdůraznit vzájemnou spolupráci vysokogalaktických národů nebo mluvíme-li o jejich oficiální reprezentaci nebo aktivitách prováděných mimo jejich životní oblasti, v našem případě mluvíme-li o jejich pomoci Zemi.

 

Do Unie vysokoglaktických národů (UVGN) v její misi pomáhat planetě Zemi patří také nemalý počet národů ze Subvysoké Galaxie (SVG), tj z oblasti dimenzí nacházejícími se pod vysogalaktickými dimenzemi, jelikož národy Subvysoké Galaxie se připojily k vysokogalaktické misi. Týmy těchto národů spolupracují s vysokogalaktickými týmy a pod jejich vedením v rámci Unie Vysokogalaktických národů (UVGN).

 

Kromě národů a entit již zmíněných, pomáhají planetě Zemi v rámci UVGN také další entity a národy, které neobývají ani vysokogalaktický kosmos ani nižší, na něj napojené subvysokogalaktické dimenze.  

 

Všechna uváděná jména používám po dohodě s představiteli Vysoké Galaxie.

 

Andromedas, andělský národ Andělské Galaxie

Další pomáhající entitou,která neobývá Vysokogalaktický Sférický Kontinent, je Andromedas.

Andromedas je první entitou z vysokých dimenzí, která se mnou začala komunikovat.

Bytosti žijící na Andromedas jsou andělské bytosti původem v přímé linii. Mají však svůj vlastní příběh Geneze ve spojitosti s kosmickými bytostmi. Díky kombinaci jejich andělské podstaty a kosmických existenčních dispozic mohou obyvatelé Andromedas střežit hranice oblastí vysokých dimenzí. Obývají mlhovinovou planetu, která se nachází mimo Vysokogalaktický Sférický Kontinent, ale jejich meziplanetární oblast prochází z určitého úhlu vysokogalaktickou meziplanetární oblastí.

 

Flotila z planety Andromedas „objevila“ zarámí Země, tj elektromagnetické siloproudové hranice Země, v nichž se nacházejí zemské brány, v průběhu období 17. prosinec 2009 – 6. březen 2010.

Více na Vysoká Galaxie – Kalendář událostí

 

Speciální týmy poslané z Andromedas poskytly planetě Zemi mimořádnou pomoc, když byla v březnu 2009 napadena meziplanetární entitou z Vesmíru. Dodaly také Vysoké Galaxii svoji analýzu situace a koordinovaly příjezdy jejich flotil do zemského zarámí.

 

Toto jsou jména devíti vysokogalaktických entit, jejichž příjezd zorganizovaly týmy z Andromedas. Jména jsou uvedena dle časové posloupnosti příjezdů flotil výše zmíněných entit do horního zarámí (horních elektromagnetických siloproudových hranic Země, tj elektromagnetických siloproudových hranic Země, v nichž se nacházejí zemské brány), v průběhu období 17. prosinec 2009 – 6. březen 2010.

        

         

         Vysoký Sírius

         oznámeno 16. prosince 2009, příjezd 17. prosince 2009

         Vysoký Orion

         oznámeno 16. prosince 2009, příjezd 17. prosince 2009

         Vysoký Perseus

         oznámeno 16. prosince 2009, příjezd o několik dnů či o jeden týden po oznámení

         Vysoká Kassiopea

         příjezd 24. prosince 2009

         Vysoká Lyra

         příjezd 8. března 2010

         Vysoký Hadonoš

         příjezd 8. března 2010

         Vysoké Plejády

         příjezd 20. února 2010

         Vysoký Lev

         příjezd 26. března 2010

         Vysoká Panna

         příjezd 6. března 2010

 

Tyto výše uvedené entity byly první po Andromedas, které přijely v pomocné misi k Zemi. Na rozdíl od flotily z Andromedas, která zarámí Země objevila a zdokumentovala, flotily VG mohly vplout až přímo do horního patra zemského zarámí.

 

Jména těchto devíti entit naznačují, že jejich domovem je Mléčná Dráha, ale neznamená to, že sídlí na stejnojmenných souhvězdích nebo hvězdách hrubohmotné Mléčné Dráhy. Bylo mi vysvětleno, že tyto mezi mnou a jimi dohodnuté názvy mají nám pomoci pochopit a identifikovat „vstupní bod“, skrze který jejich flotily mohly dosáhnout „přestupní rovnováhu“, kterou použily při budování frekvenční osnovy pro materializaci.

 

Jelikož planety a oblasti, které naši vesmírní přátelé obývají, se nacházejí ve vyšších jemnohmotných dimenzích, je zatím nemožné uvidět je dnešními hrubohmotnými dalekohledy. Jinými slovy, frekvence tohoto matrixového světa vázaného na hrubou hmotu vytvářejí něco, co by se dalo nazvat neprůhlednou oponou, která znemožňuje vidět sféry andělů a sféry vesmírných bytostí vyšších jemnohmotných dimenzí.

 

Příjezdy devíti flotil Vysoké Galaxie mi byly oznámeny většinou minimálně jeden den před tím než dopluly do zarámí Země, někdy jsem se o jejich příjezdu dozvěděla i několik týdnů předem.

 

Jakmile flotily VG dorazily do zarámí planety Země, jejich představitelé mne zkontaktovali a představili se. Předtím ale většinou vyslali signály SOS pro Zemi do celého Vesmíru. Přijeli v kritických dnech, kdy planeta Země byla bičována útoky z kosmu, jelikož se mnoho kosmických entit obávalo, že ztratí zdroj základní energie pro svoji existenci, jestliže se Země začne stáčet směrem k vysokým dimenzím.

 

 

Mise a pravomoci Vysoké Galaxie (VG)

 

Mise Vysoké Galaxie je chránit planetu Zemi v situacích kritických pro její planetární a meziplanetární existenci, chránit ji zejména proti útokům z Vesmíru, dále ji chránit a pomáhat proti škodlivému záření, síťování, objektům, drobným částicím a substancím, stejně tak proti organismům pronikajícím k Zemi z Vesmíru.

 

Vysoká Galaxie (VG), ani Unie Vysokogalaktických národů (UVGN), se nevměšuje do mezilidských, mezinárodních, či meziskupinových a podobných konfliktů, našeho lidského světa. Do záležitostí tohoto světa může zasahovat pouze Kristus a Jím zmocnění andělé. Děje se tak v rámci pomocné mise Světla těm, kteří zápasí v temnotě s temnotou.

 

Nicméně, Vysoká Galaxie může pomáhat duchovním lidem a lidem dobré vůle, tedy těm lidem, kteří svými vibracemi patří do vyšších energetických zón planety Země. Vzhledem k tomu, že energetická vibrační mapa planety Země je jiná než nám běžně známá zemská mapa geografická, lidé žijící na planetě Zemi jsou z vnějšího pohledu z Vesmíru viděni jako seskupeni do energetických vibračních zón spojených s korespondujícími jemnohmotnými a duchovními dimenzemi. Proto jsou lidé seskupení do těchto zón viděni jako v určitém smyslu obyvatelé Vysoké Galaxie nebo jejích subdimenzí, a je tudíž s nimi v případě jejich jakéhokoliv ohrožení jimi samými nezaviněného jednáno jako se spoluobyvateli, či s drahými přáteli v nouzi v nebo ohrožení. Je jim tudíž poskytnuta pomoc, ale způsobem, kdy je dodržena zásada nevměšování se do „běhu tohoto světa“. Tuto pomoc a ochranu poskytuje Vysoká Galaxie jednotlivcům na základě vyhodnocení jejich vibrací a frekvenčních vzorců myšlenkových, emociálních a behaviorálních.

 

Vzhledem k tomu, že někteří duchové zde žijí v lidském těle více než jeden matrixový život paralelně a dále, vzhledem k tomu, že zároveň tito někteří duchové působí v minimálně jedné další dimenzi Jsoucna a zde na Zemi přijímají role, často i s velmi negativními frekvencemi, které mají za úkol zpracovat, je to pouze Kristus a Jeho andělé působící v zemské misi, kteří vědí, kdo je skutečně kdo. Každá bytost na Zemi v lidském těle má totiž svůj čas daný pro svůj vývoj a úkoly. Někdo, kdo se může jevit jako velmi egoistický nebo i zlo činící ve věku 20 let, se může projevit jako milující, obětavý člověk v pozdějším věku, či dokonce jenom a o několik let později. Pouze Kristus může posuzovat úroveň člověka z hlediska naplnění životní role v daném okamžiku, pouze On má pravomoc soudit.

 

Entity Vysoké Galaxie nesoudí lidstvo této planety, ale musí chránit samy sebe a svoje kosmická sídla a oblasti před destruktivními vibracemi a radiacemi, jejichž zemskými původci jsou černí mágové a ostatní manipulátoři s vědomím, včetně útočníků, kteří používají psychotronické a podobné zbraně. Všichni tito výše zmínění byli vyjmuti z pomoci Vysoké Galaxie, a to jednak na základě výše zmíněných nepřijatelných, destruktivních vibrací a frekvenčních vzorců, které produkují, v souladu a na základě jurisdikce národů a entit sídlících ve vyšších kosmických dimenzích a v souladu s Kristovým rozhodnutím o vyloučení těchto manipulátorů a útočníků ze statutu „Člověk Země“.

 

 

Vysokogalaktické projekty

 

Veškeré vysokogalaktické projekty a akce jsou diskutovány a většinou také připravovány, realizovány a kontrolovány v součinnosti s Kristovými anděly a archanděly, přičemž týmy či jednotlivci z Andromedas mají funkci prostředníka, koordinátora a zároveň také významného poradce.

Díky spolupráci UVGN s Kristovými anděly a archanděly, mohla planeta Země začít dlouhodobý transformační proces, což dává možnost obyvatelům Země a národům Země pokračovat v jejich vývoji.

 

 

Mluvčí Vysoké Galaxie

 

Tindra-n z Vysokých Plejád 2015 -

Alcastea-n z Vysokého Orionu 2012 - 2015

 

Na webu Amezdas jsou zrealizovány vysokogalaktické projekty Modemy pro zdraví a Vesmírná televize

 

 

 

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména