Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Rok 2014

 

 

 

4. 1. 2014
Ochrana před žhavou detonační radiací z kosmu


V posledních dnech prostor Země a lidský "neuroprostor"  - neuronové pole lidstva  prostupuje nebezpečná detonační radiace z kosmu. Působí negativně na psychiku a mohla by i vyvolat vážné zdravotní problémy, jelikož výrazně působí  na vlákna neuronů.

Doporučuji

Pro osobní ochranu​​
-  Pít několikrát denně nebo, kdo může,  i častěji, silný kvalitní mátový čaj, nejlépe sypaný z lístků. Jestliže požíváte čaj v sáčkovém balení, doporučuji odvar ze dvou sáčků. Do čaje můžete přidat trochu šťávy z citronu, jablka, pomeranče nebo mandarinky, ale nemusíte, i když tato kombinace je výborná.  Nikoliv však do horkého čaje. To uvádím také hlavně pro zpestření,
 abyste na čaj "naladili" malé děti;

- radiační sestavy:
90      http://www.amezdas.cz/sestavy/90.html
111    http://www.amezdas.cz/sestavy/111.html
112    http://www.amezdas.cz/sestavy/112.html


Pro ochranu vlastní i celé planety Země a lidstva
úkony
-  andělské blankytně modré světlo se zlatistou září 
-  nebeskozemský oheň (Mariánský úkon)

moduly záření XY :
modul 1   http://www.amezdas.cz/zareni_xy/modul_1.html
modul 2   http://www.amezdas.cz/zareni_xy/modul_2.html
modul 9   http://www.amezdas.cz/zareni_xy/modul_9.html

- jemnohmotná substance bílé růže

Bílá růže

Plátky jejího květu vydávají vlnění a vlny mocných energií. Září bělostí i zlatým jasem a z okrajů jejích rozevřených okvětních lístků vycházejí vibrační vlny, které pohlcují a neutralizují vibrace lepkavé hmoty astrální sluneční plazmy a vibrace těch, kteří skrze ni útočí.  Tato substance neutralizuje také útoky skrze roboty a pohlcuje nebezpečnou radiaci z kosmu.

 

16.2.2014

 

Platforma jednoty v ušlechtilosti myšlení a citu v Českém národě

Působí Védové – andělé ušlechtilosti

 

Díky andělům Védům, andělům ušlechtilosti, kteří  ve vědomí Českého národa začali působit

3. prosince 2013, se zformovala  platforma ušlechtilého myšlení a citu jednotlivých, ušlechtilého myšlení a citu schopných příslušníků Českého národa a  všechny jednotlivé platformy se propojily v jednu platformu jednoty v ušlechtilosti a vůle  k dobru.

Tato platforma se v prostoru leskne jako spojené plástve medu, kterým se také v mém nazírání podobá.  Působení andělů Védů lze analogicky přirovnat k práci včel na květech a potom soustřeďování  medového nektaru z květů.  Tato koncentrace ušlechtilého nektaru lidského myšlení a citu, toto sjednocení na úrovni ušlechtilosti a  vůli k dobru,  spojuje a sjednocuje také skupiny a instituce  názorově, či ideově, se dokonce i výrazně odlišující, a signalizuje obrat k příznivým změnám v životě našeho národa.

V opojení  mysli a citu ve vibracích dobra převažuje akt sjednocení se na platformě dobra a ušlechtilosti  před uvědomováním si  původních názorových odlišností. Tato skutečnost posílí národní vědomí a identitu a  vytvoří sjednocený pohled na podstatné záležitosti, jejich spravedlivou správu či řešení pro dobro všech.  O Védech – andělích ušlechtilosti - mluvím také ve videu Ježíšova pokušení.

 

8.3.2014

Dnešním dnem začíná epocha slovanských národů.

Tato epocha byla naprogramována již v jemnohmotné Gondwaně. Slované v těchto dnech přechodu  lidstva Země do jemnohmotna přebírají vůdčí štafetu národů, kterou donedávna nesly v oblasti techniky a technologií národy západoevropské a národnostní skupiny severní Ameriky.  Jemnohmotno již vyžaduje propojení lidí  ve fotonových buňkách a tuto schopnost si po pádu lidstva do hmoty uchovaly ve svých duchovních genech v nejvyšší míře slovanské národy, které takto mají pomáhat ostatním národům. Tuto funkci mohou zatím vykonávat  pouze duchovní elity slovanskýchnárodů.

 Vyhlášení epochy slovanských národů s vysvětlením, viz video z Ludmilina semináře  Začíná epocha slovanských národů.

 

Dnešním dnem začíná také sjednocování Slovanů na platformě dobra a ušlechtilosti

 

5.4.2014

Transformace aktuálně k 5.4.2014

 

Přepólování Země

V těchto dnech během přepólování Země dochází k výměně mezi vnější a vnitřní atmosférou Země. Nacházíme se v období začínajících pětihor, kdy osa Země vstupuje do jemnohmotné dynamiky  a Země z hlediska  hrubohmotna vstupuje do pětihor a z hlediska jemnohmotna vstupuje do období jemnohmotných prvohor. A tam je již buňka lidského těla diferenciována. A tak člověk, který není duchovní, reaguje na přepólování Země v rámci hrubohmotných pětihor, zatímco duchovní člověk reaguje na toto přepóĺování podle zákonitostí jemnohmotných prvohor.

 

Apokalyptický vstup do hrubohmotných pětihor nebo jemnohmotných prvohor.

Přibližováním se k jemnohmotným prvohorám, se mění informační frekvence a budou viditelné i utajované informace a skutky, tak jak řekl Ježíš: Co je šeptáno, bude hlásáno ze střech“. Do fáze, v níž se nedá nic utajit, postupně přechází celé lidstvo. Působí zde Kristova Milost v tom smyslu, že když člověk svých činů lituje, vykoná pokání a způsobenou újmu nahrazuje službou a dobrem, záznam o tomto činu je smazán, není vidět v prostoru. Poznávání i utajovaného a neviditelného  je součástí Apokalypsy, kdy jsou postupně strhávány závěsy, které člověku brání vidět pravdivě situace na všech úrovních. Poznávání utajovaného a neviditelného je součástí Božího soudu, kdy z určitého pohledu Bůh nechá lidstvo, aby soudilo samo sebe.  Podle svojí rovně chápat důležitost dobra a ochoty dobro žít se lidstvo energeticky člení  pro svůj vstup buďto do hrubomotných pětihor nebo jemnohmotných prvohor v souvislosti také s dělením buňky na starou a novou, jemnohmotnou, i když zde stále ještě žijí tyto dvě tělesné buňky vedle sebe, a tudíž hrubohmotné a již vznikající, jemnohmotné tělo v symbióze.

Vznikají nové zákonitosti elektronů a fotonů.

 

Proměna vody

Vstup do pětihor a prvohor se má odehrát skrze proměnu vody. Má dojít k vyvření vody do jemnohmotna.

 

Výše uvedené informace přinesla Ludmila na semináři, který se konal 5.4. viz video  Přepólování Země aktuálně k 5.4.2014

 

 

3.5.2014

Blížíme se ke koncovému bodu matrixového světa, což pro lidstvo znamená přechod do jemnohmotna, viz video Koncový bod matrixového světa – vademecum I.

 

TRANSFORMAČNÍ ZMĚNY  PROBÍHAJÍ AKTUÁLNĚ Z HLEDISKA ZODIAKÁLNÍHO EGA  Z HLEDISKA EGA SLUNEČNÍHO KOSMU A Z HLEDISKA LIDSKÉ I PLANETÁRNÍ A ZVÍŘECI SEXUALITY

 

Z elektromagnetické dráhy Černé Luny se vychyluje sexuální pole lidstva a stáčí mimo dráhu Černé Luny a její elektromagnetické cykly

 

V těchto dnech díky vytvořené ušlechtilé platformě lidstva se z elektromagnetické dráhy Černé Luny vychyluje sexuální pole lidstva a stáčí mimo dráhu Černé Luny a její elektromagnetické cykly. Je to velká naděje pro lidstvo, protože člověk padl skrze svoji sexualitu a skrze lidskou sexualitu přicházejí  útoky z vesmíru, ale také černomagické, magické a psychotronické útoky.

 

MĚNÍ SE FREKVENCE PLANETÁRNICH DRAH

A UKAZUJÍ SE DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ, ŽE

NĚKTERÉ LÉKY JIŽ NEPOMÁHAJÍ JAKO DŘÍVE

 

Od února  2014  je sluneční zemská hmota, která se nachází v jaderním magmatu Země, již výrazněji vytlačována ze středu Země na její okraj. Tato skutečnost může představovat i  výraznou změnu v účincích léků a být vysvětlením, proč některé léky již nepomáhají, protože se mění frekvence  „chemie a fyziky lidského těla“  založené na  zemské středotočivosti slunečního elektromagnetismu a v souvislosti s ním probádaných vlastností základních chemických a fyzických prvků, zejména prvků tzv Mendělejovy tabulky.

 

Dále, mění se frekvence sexuálního pole planety a lidstva.  Mění se fáze Černé Luny (Lilit) a tyto měnící se fáze mohou zkreslit výsledky rentgenu. Technologie  a technika zde na Zemi vyrobené byly vynalezeny z inspirace dané z astrálních sfér na základě naměřených frekvencích tehdejší sexuality člověka a kolektivního sexuálního pole lidstva.  Jakmile se člověku mění frekvence sexuality, tak se mnoho dříve platících věcí na něho již neaplikuje, takže snímky a rentgeny mohou ukazovat úplně jiné záznamy.

 

Změny ve frekvencích planet souvisejí s rozpouštěním ega sluneční soustavy a slunečního kosmu. Ego je doposud všeobecně spojováno pouze s nižším lidským já, nebo se sobectvím. Existuje však celé ego slunečního kosmu jako černý disk procházející celou naší sluneční soustavou a slunečním kosmem  a toto ego tvoří  jednu velkou elektromagnetickou platformu. Více o egu sluneční soustavy a sexualitě Země, viz video  Koncový bod matrixového světa – vademecum I.

 

Sluneční kosmos  má v těchto dnech pro Zemi aktivní tři slunce: to, které je nám v lineárním čase nejblíže, dále Polárku, přestože v lineárním čase patří do jiného souhvězdí, a dále je to hraniční, neviditelná Nemesis. Z hlediska hrubohmotného elektromagnetismu máme dvě slunce: to je naše slunce, které k nám má blízko v lineárním času a dále je to Polárka. Polárka dává v těchto dnech, jak jsem již oznámila na Aktuálně (viz článek z 20.11.2013 Chvění zemské osy) a také v některých videích, impulsy zemské ose, které jdou do zemského jádra. Ona je totiž tím elektromagnetickým sluncem určujícím elekromagnetické dráhy. Kdežto slunce, které je  nám v lineárním čase nejblíže, je našim zdrojem energie. Polárka se ve svých drahách také přeřazuje, jakoby se rodila do Země. Zemská osa totiž přitahuje její energetické kódy. Země je v pohybu, Polárka je v pohybu, přičemž Polárka se transformuje do zemského jádra.

 

Veškeré změny  uvedené v tomto textu ovlivňují analogicky elektromagnetickou konstrukci a elektromagnetické dráhy lidské tělesné buňky, a také  její informační a silová pole.

 

Konec matrixového světa znamená konec lidských karmických příběhů a  naše propojení nebo i vrácení se k těm, se kterými nás karmická spirála životů zde na Zemi rozdělila,  a také znamená smazání hranic s jemnohmotnou Zemí, která vznikla při vzkříšení Ježíše Krista Jeho Silou po vykonání Jeho Golgotské Oběti na Zemi.

 

Tato zpráva je ne vše pokrývajícím shrnutím aktuálních dějů a prognóz, které přinesla Ludmila na svém semináři 3.5.2014. Záznam této části semináře viz video Koncový bod matrixového světa – vademecum I.

 

7.5.2014

Mění se příběhy Zodiaku

Začíná příběhová rehabilitace těch, jejichž osudy byly správci Zodiaku svévolně ovlivněny

 

Tato rehabilitace ovlivní pozitivně osudy neprávem utiskovaných, pronásledovaných, či jinak soužených jedinců, institucí, národnostních skupin, ovlivní rovněž osudy národů a správy zemí. Více viz video Mění se příběhy Zodiaku.  

 

24.5.2014

Na Jupiteru se v podzemí ukrývá civilizace.

Viz druhá část videa  Na Jupiteru se v podzemí ukrývá civilizace

 

7.6.2014

V roce 2014 bude uzavřen starý orionský hvězdný matrix, k němuž vstup střeží egyptská sfinga.

Viz video Egyptská sfinga a hvězdný matrix

 

 

8.7.2014

Platforma ušlechtilosti, která se nejprve rozprostřela 16.2.2014 v českém a slovenském národě,  a posléze 8.3.2014 ve všech slovanských národech, se rozšiřuje na národy celé Evropy a na obyvatelskou zónu území Severní a Jižní Ameriky.

 

 

9.7.2014

Platforma ušlechtilosti, vysvětlení viz článek Aktuálně, 16.2.2014, se rozprostřela po celém kontinentě Austrálie a jejích přilehlých ostrovech.

 

10.8.2014

Propojení správ jemnohmotných základních sfér jemnohmotné Země (kopie hrubohmotné Země, kam po tzv. smrti si odcházejí dokončit vývoj ti, kteří nemusí odcházet do podsvětí, či zásvětí) se správou a vládou České Země


Pod  přímým vedením a působením ducha, kterého známe jako Svatého Václava, a ve spolupráci s ním pod vedením a přímým působením duchovní špičky Přemyslovců  se na vládu a správu České Země napojují duchovní velikáni Českého Národa), a také ti, kteří ve zmíněných oblastech působili  v historii Českého Národa s ideálem dobra a s myšlenkou a cílem veřejného blaha, nebo alespoň s myšlenkou národní identity.

 

Tito duchové z jemnohmotna se napojují svojí zkušeností a vazbami na tématiku, obory, profese, a na relevantních polích a v relevantních oblastech správy, včetně justice a armády, výroby, včetně technologií,  ekonomiky, duchovních věd a cest, kultury, umění a všech lidských činností.


Andělé Védové pomáhají propojit  jejich vědomí s vědomím těch, kteří na všech polích a ve všech oblastech života Českého národa v Zemi České usilují o dobro a spravedlnost.  Účinnost tohoto propojení umocňuje skutečnost, že tito duchové z jemnohmotné kopie Země přicházejí po liniích myšlenkové a citové vzájemnosti, a také po liniích rodových a rodinných spirál, po spirálách partnerství, přátelství a kolegiálnosti.

 

20.8.2014

Platforma ušlechtilosti se rozšířila do národů Asie a do politicky  a geograficky přilehlých ostrovů asijského kontinentu.

 

 

 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména