Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Rok 2013

 

 

 

2.1.

STROM ŽIVOTA

PŘESUN LIDSTVA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ

Upozorňujeme na novou stránku Strom Života a na video Strom Života (1).  Nový Strom života je zásadní pro přesun lidstva do vyšších dimenzí a odpovídá na naše otázky „S kým půjdu? Najdu tě?“ Dává mír a pokoj naší duši, která se ptá:  Co mohu dělat, abych tě neztratil?  Jak mohu na poslední chvíli napravit, co jsem pokazil?“

 

 

4.1.

TEXTOVÉ PŘEPISY VIDEÍ A AUDIÍ

Začínáme postupně k videím a audiím dodávat jejich textové přepisy s možností tisku, a tak vám umožnit rychlé osvěžení některých informací a také pomoci zejména těm, kteří nemají možnost shlédnout videa. Textové přepisy přidáváme k videím a audiím, vždy vedle jména videa nebo audia na stránce Videa a audia. K dnešnímu dni vám na této stránce zpřístupňujeme textové přepisy videí Časoprostorový úval, Vánoční dar Kristu, Dary s růžemi a Hajej, dadej, mé děťátko.

Textové přepisy se budeme snažit dodat k většině videí.

 

10.1.

POMOC MENTÁLNÍMU PROSTORU ČESKÉHO NÁRODA PŘED MANIPULACÍ VĚDOMÍ PŘI VOLBÁCH

 

Abychom uchránili vědomí Českého národa před volební manipulací, dělejme tyto úkony:
- protiskujme znak AA Michaela do voleb prezidenta České republiky a do myšlenkového volebního pole České republiky
- rozprostírejme v představě do vědomí Českého národa státní symbol - českou vlajku
- vkládejme do vědomí Českého národa Svatováclavskou korunu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%B6hmen_Reichskleinodien_-_Krone_1.jpg
http://www.prazskamincovna.cz/Svatovaclavska_Koruna.asp
http://www.svatovaclavska-koruna.cz/
- rozprostírejme v prostoru českého národa znak Sv. Václava

- volejme k Českému národu Sv. Václava
- volejme andělského vůdce a ochránce Českého národa, anděla Aveniu

Modleme se za všechny, kteří na prezidentský úřad kandidují a za celý Český národ.

 

 

25.1.

RADY DO CHŘIPKOVÝCH DNŮ


Doporučuji:

- Čaj proti prasečí chřipce a také čaj ze smrkových jehliček, viz Bylinková poradna.


- Očistu éterického těla jak je popsána na videu Očista éterického těla – Dar archanděla Gabriela a v poslední části nového videa Transformace aktuálně
k 19.1.2013, kde je uvedena nová varianta úkonu a jsou nakresleny smyčky. Tam je důležitá variace že zlaté smyčky děláte do zelené substance, listy leknínu vytáhnete kolem sebe a uzavřete se do nich a ony se vám prosvítí od smyček v zelené substanci. Je to skvělá ochrana.

 

- Pracovat s jemnohmotnou substancí ibišku. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ibi%C5%A1ek  Popis zde.


- Pracovat s jemnohmotnou substancí rododendronu. Podívejte se na tento obrázek: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rhododendron-by-eiffel-public-domain-20040617.jpg   Popis jemnohmotných substancí zde. 

- Dělat trojsrdce, protipsychotromický trojúhelník a vysokagalaktickou třešničku, rybku - hlavně spirálu (je aktivovaná, tak si ji uvědomujte), viz vysokogalaktické úkony.

 

3.3.

POMÁHÁ JEMNOHMOTNÁ SUBSTANCE MODRÉHO ZVONKU LUČNÍHO

 

Proti kouřové magické cloně vrhané z astrálního slunce pomáhá jemnohmotná substance modrého zvonku lučního.

Popis zde.

 

 

Stalo se 3.3. a 4.3.

 

Naše hrubohmotné Slunce vybuchlo

Země byla přesunuta do jemnohmotného systémového duplikátu

 

Dne 3.3. mi ukázal svoji aktivitu kosmonaut Vysoké Galaxie v kosmickém prostoru orbitální stanice Vysoké Galaxie. Ukazoval mi, že „něco“ zabezpečuje.

 

 Vnímala jsem, že se Země nachází v nové situaci a že je z podstatné části již přesunuta do svého jemnohmotného systémového duplikátu.

 

Následujícího dne, 4.3. se mi kosmonaut Vysoké Galaxie dále při své aktivitě ukazoval a v cca 18:20 jsem vnímala ukončení finálního manévru přesunu Země do jemnohmotného systémového duplikátu.

 

 Krátce potom jsem byla uvědoměna o tom, že naše hrubohmotné Slunce vybuchlo.

 

Vzhledem k tomu, že jsem se musela energeticky naučit orientovat v nové situaci, a také vzhledem k tomu, že jsem zvažovala, zda tato informace některé lidi nevyděsí, informovala jsem v oněch dnech, o těchto mimořádně závažných skutečnostech pouze „svoje studenty“. Přesun Země, Slunce a planet sluneční soustavy do systémových duplikátů jsem vysvětlovala na semináři 9.3., viz nové video Ptáme se na duplikáty.

 

Projekt „Jemnohmotné systémové duplikáty“ spustila Vysoká Galaxie v první sekundě roku 2011.

 

 

29.3.

ÚTOK NA ZEMI A OCHRANA

 

Na Zemi je již asi týden prováděn útok v podobě „střepinového deště“, který dnes nabírá na intenzitě.

Proti prudkému dešti řezavých střepů z astrálu pomáhá jemnohmotná substance levandule.

 

Jemnohmotná substance levandule se otevřela již před týdnem jako ochranná reakce proti útoku z astrální oblasti, který k Zemi přichází ve vlnovitých příkrých, prudkých nárazech „deště“ drobných, jakoby skelných řezavých úlomků, které míří v první řadě do jemnější zóny zemské hmoty a na lidskou psychiku.

 

Tento déšť má také negativní náboj pro působení v Zemské atmosféře, speciálně ve stratosféře, a nese sebou negativní nábojové kódy pro ovlivňování počasí na Zemi, pro vyvolání „podchlazení Země“.

 

Tento „střepinový déšť“ možná někteří z vás pocítili jako řezavý či bodavě mrazivý chlad v nervové soustavě, nebo na některých částech těla, či řezavou nebo pichlavou bolest v podbřišku, nebo v ženských, či mužských orgánech.

 

Jako ochrana před střepinovým deštěm se otevřely jemnohmotné substance levandule. Popis zde.

 

 

11.4.

OCHRANA PROTI OTEVŘENÉMU I SKRYTÉMU PŮSOBENÍ ZBRANÍ

 

 Vzhledem k útokům v rámci hrozících válečných otevřených i tajných útoků, je nutno pracovat také s vysokogalaktickým protipsychotronickým trojúhelníkem a vysokogalaktickou třešničkou. Vysokogalaktické úkony zde.

 

 

11.4.

V PROSTORU LIDSTVA PŮSOBÍ ACETÁTOVÉ SUBSTANCE

 

Pomáhá „trojsrdce“ a „smetanově bílá substance s oranžovým puntíkem“

jemnohmotná substance jablka

jemnohmotná substance jeřabiny

Vysokogalaktický úkon trojsrdce  chrání před do prostoru Země vpuštěnou látkou, která mimo jiné působí jako rozpouštějící acetát. Před již  uvolněnými acetátovými substancemi chrání také vysokogalaktická smětanově "bílá substance s oranžovým puntíkem". Vysokogalaktické úkony zde.

 

Vzhledem k útokům v rámci hrozících válečných otevřených i tajných útoků, je nutno pracovat také s vysokogalaktickým protipsychotronickým trojúhelníkem a vysokogalaktickou třešničkou. Vysokogalaktické úkony zde. 

Jako ochrana i úleva, také na psychiku (proti současným útokům a problémům různého charakteru), působí  jemnohmotná substance jablka a jeřabiny.  Popis zde.

 

 

14.4.

OTEVŘELA SE A POMÁHÁ MODRÁ CHRPA

 

Již asi od 10.4. se otevírá jemnohmotná substance modré chrpy luční a plně se aktivovala během soboty 13.4. jako obrana před vlivem elektricky nabitých částic zmíněných v tomto článku http://www.astro.cz/apod/ap130413.html

Popis jemnohmotných substancí chrpy zde.

 

 

14.4.

OTEVŘELA SE JEMNOHMOTNÁ SUBSTANCE SNĚŽENKY

Obrana před vlivem elektrických a elektromagnetických částic, zejména před jejich žárem

 

Zároveň s otevíráním jemnohmotné substance  modré chrpy asi od 10.4., viz níže, se mi ohlásila jemnohmotná substance sněženky a plně se aktivovala během soboty 13.4. jako obrana před vlivem elektricky nabitých částic zmíněných v tomto článku: http://www.astro.cz/apod/ap130413.html

 

Celý večer 13.4. byl již poznamenán postupně zesilujícím elektromagnetickým žárem. Situace gradovala po 23:00, kdy se k auře člověka a lidskému systému přihnala silná  žhavá elektromagnetická vlna nabitá  „elektřinou“ zvláštního charakteru. V té hodině již byla aktivována chrpa. Když se žhavá elektromagnetická vlna přihnala, odhaduji kolem 23:15, byla  velmi silná a nebezpečná. Popis substance sněženky zde.

 

 

17.4.

TRANSFORMAČNÍ ROZECHVÍVAJÍCÍ VIBRACE

Pomáhá jemnohmotná pampeliška a fialka

 

Od včerejšího večera je prostor Země prostoupen transformačními vibracemi, které vyvolávají chvění lidského nervového systému.

 

Vzhledem k blízkosti negativních bytostí, které se transformační proces snaží zastavit, mohou někteří z vás tuto rozechvělost vnímat s nábojem hořkosti, agresivity, či jiné negativity, která již na citové pole člověka delší dobu útočí. Neztotožňujme tyto pocity se svými, odmítejme je a v lásce prosme za útočníky. Klid nám pomůže získat jenom hluboké ponoření do vašeho duchovního srdce, tam, kde jsou stojaté vody energií ve spojení s Kristem, které nikdo nemůže rozvířit nebo zakalit.

Rozechvělost transformačními energiemi vnímejme pozitivně a radostně, neboť nás přibližují k mládí, kráse a harmonickému životu.

 

Již před několika dny reagovala na včerejší rozpuk transformačního chvění jemnohmotná substance pampelišky. Dnes se jako útěcha pro nás pro všechny, kteří toužíme po harmonii a kráse, plně aktivovala jemnohmotná fialka. Popis působení obou substancí najdete na  Jemnohmotné substance přírody.

 

 

26.4.

RADY DO DNEŠNÍCH DNŮ

 

Ochrana před negativním působení hrubohmotného elektrického proudu

Vzhledem k negativnímu posilování hrubohmotného elektrického proudu, které začalo včera před půlnocí, doporučuji dělat jemnohmotné substance šišky. Jemnohmotné substance šišky je nutno dělat pro ochranu celého prostoru Země.

Vystresovaný lidský systém uklidňují jemnohmotné substance šišky. Jak šiška, tak šalvěj, jsou popsány na stránce Jemnohmotné substance přírody. Šalvěj je popsána také na videu.

Negativní účinky napadeného hrubohmotného elektrického proudu zvyšují napětí v prostoru a dráždí nervový systém. Proti následnému spuštění reakcí v lidském systému působí a negativní reakce v lidském systému neutralizuje nová radiace Chemie v těle.

 

Nové léčivé radiace

Chemie v těle pomáhá, kromě ochrany před vznikem negativních chemických reakcí v důsledku negativního hrubohmotného proudu, viz výše, také proti stavům tělesného stresu a ochablosti až k mdlobám, v důsledku sluneční radiace, negativního kosmického záření a jiným negativním vlivům z vesmíru. Doporučuji dělat radiaci Chemie v těle co nejčastěji, zejména nyní, na konci dubna.

 

Další novou radiací je Cholesterol.

Obě nové radiaci budou v nejbližší době začleněny do nových radiačních sestav.

 

10.5.

RADY DO DNEŠNÍCH DNŮ

 

Ochrana proti útoku skrze psychotronické technologie

Dnes zesílil útok psychotronickými technologiemi. Doporučuji vám intenzívně dělat především
trojsrdce a závěs z bílé substance krajkového charakteru  jako ochranu proti škodlivým acetátům, které se uvolňují při použití psychotronických  zbraní.  Vysokogalaktická pomoc nazvaná smetanově bílá substance s  oranžovým puntíkem  poskytuje  ochranu proti celkové dezorientaci myšlení a proti chaosu v oblasti psychiky  a nervové činnosti .
Dále doporučuji dělat protipsychotronický trojúhelník,  vysokogalaktickou třešničku a rybku.

Všechny zmíněné formy ochrany najdete zde.

 

Pomoc aurickým drahám a polím

Záření XY

Snad téměř ve 12:00 přichází projekt Vysoké Galaxie nazvaný Pomoc aurickým drahám a polím. Najdete ho v menu na domovské stránce webu Amezdas.

Vzhledem ke změnám v planetárních elektromagnetických polích a aurických lidských polích, které se staly vzhledem k těmto změnám zranitelné také z hlediska vlivů z vesmíru, nám VG dodává unikátní projekt na pročištění, posílení a ochranu aurických drah a polí, které jsou napojeny na planety sluneční soustavy (také na Slunce), stejně jaka na vesmírné procesy. Skrze  tyto aurické dráhy  v poslední době můžeme pociťovat stavy napětí, rozechvění, závratě, únavu, předráždění, v některých případech i zdravotní problémy.

Problémy v aurických drahách a polích jsou individuální a také globální. Co se globálního hlediska týče,  v těchto dnech jsou pro nás aktuální moduly Záření XY a Lunární dráhy.

 

16.5.

Rady do dnešních dnů

 

Ochrana proti účinku psychotronických technologií

Stále je aktuální  protipsychotronický trojúhelník, trojsrdce a smetanově bílá substance s oranžovým puntíkem. Návod najdete na stránce  Ochrana proti psychotronickým zbraním (tematická stránka Ochranné a pomocné úkony).

Pomoc ozónové vrstvě

Oslabenou ozónovou vrstvu opravují a lidský systém ohrožený průnikem nebezpečného záření chrání jemnohmotné substance sněženky, viz popis na stránce Jemnohmotné substance přírody, nebo video Sněženka – jemnohmotné substance

 

20.5.

Rady do dnešních dnů

 

Jako ochrana proti výšlehům sluneční plazmy pomáhají jemnohmotné substance chrpy (textový popis a video) a jako ochrana proti rozechvělým vibracím působí jemnohmotné substance pampelišky (textový popis a video).

 

27.5.

AKTUÁLNÍ OCHRANA AURICKÉHO KOMPLEXU

 

Video Pomoc aurickým drahám a polím

 

Upozorňujeme na záznam části semináře, která vysvětluje co je to aurický komplex – t.j. aurické dráhy a pole - a jak používat nový projekt Vysoké galaxie Pomoc aurickým drahám a polím.

 

Vzhledem k tomu, že útočníci z vesmíru využívají rozbouřené situace ve Sluneční soustavě k útokům, doporučuji dělat  tyto vysokogalaktické úkony: třešnička, rybka a vozíček. Dále smetanově bílou substanci s oranžovým puntíkem. Popis úkonů zde.

Dále doporučuji ochranu andělským blankytně modrým ohněm se zlatistou září. Popis úkonu je zde.

 

28.5.

Ochrana na cestě do jemnohmotna

 

V těchto dnech časově směrem k slunovratu se zrychluje a zvýrazňuje pohyb planet Sluneční soustavy na jejich jemnohmotných drahách, přičemž měnící se pozice slunečních souřadnic způsobuje snížení intenzity tepla, které vydává hologram hrubohmotného Slunce (o výbuchu hrubohmotného Slunce viz článek na Aktuálně Stalo se 3.3. a 4.3.2013 ). Tato aktivita planet naší soustavy v jemnohmotnu souvisí s přesouváním našich těl a našeho vědomí do jemnohmotné zóny hmoty Země. Tento přesun se odehrává v rámci transformace, ale není ještě zdaleka celou transformací. I jemnohmotná zóna se totiž má transformovat.

 

Souběžně s tímto přesunem se již asi měsíc otevírají jemnohmotné substance minerálů. Toto otevírání se děje díky tomu, že se na začátku měsíce května otevřel svět minerálů.

 

Během procesu přesouvání do jemnohmotna již někteří lidé mohou vnímat pocity podchlazení, protože se musí adaptovat na jemnohmotné Slunce, lépe řečeno, v současném stadiu se mnozí ještě zcela nenachází ani tam ani tam, což tuto adaptaci může komplikovat ve smyslu např. podléháním i slabým virózám, různých nepříjemných pocitů v těle i v mysli, zapomínáním, nižší soustředěností, apod.

 

Již v dubnu se pro tyto dny otevřely  jemnohmotné substance sedmikrásky jako ochrana při stáčení planet v jemnohmotnu. Harmonizují procesy v tělesném systému a oteplují ho. Chrání vibrační pole nervového systému. Video zde.

 

Nebezpečný dopad na vibrační kostní systém lidského těla a  zemskou osu hrubohmotné Země neutralizují jemnohmotné substance petunie. Video zde.

 

Jemnohmotné substance pivoňky chrání vibrační pole slinivky, sleziny a jater. Video zde.

Adaptaci na nové jemnohmotné vibrace napomáhá ametyst. Video (o ametystu cca druhá polovina videa) zde.

 

29.5.

Bylinkové rady do dnešních dnů

 

Ochrana před nebezpečnými projevy hologramového hrubohmotného Slunce:

„Sluneční“ alergie a rozechvělý nervový systém:  čaj z přesličky

Reakce srdečního svalu na elektromagnetické vlny: produkty z plodů rakytníku, včetně čaje

 

Ochrana vibračního pole imunitního systému: čaj z jitrocele, čaj z rakytníku

Zánět eustachovy trubice: čaj z červeného jetele

Pomoc při kousnutí hmyzu: obklady z jitrocele na postižené místo a pít/jíst produkty z plodů černého rybízu, které rychle dodávají  protilátky proti hmyzímu jedu, dále čaj z ostružiníku, který poskytuje rychlou dezinfekci; na utišení svrbění postiženého místa  a rychlé vyléčení pomáhá potření postiženého  místa pampeliškovým medem.

Popáleniny: čaj z třezalky, čaj z kořene kosatce

Virózy: čajová směs šalvěj - mateřídouška  - levandule, 1:1:1

 

15.6.

Duchovní Slunovrat 2013

 

Další fáze přeskupování planet

Jemnohmotná Morava

Vstup do světa andělskolidského

 

Během duchovního Slunovratu, který v tomto roce probíhá od 15. 6. do 24. 6.,  se realizuje specifická fáze přeskupování jemnohmotných planet Sluneční soustavy. V této fázi  jsou definice jednotlivých  planet a naší hvězdy Slunce, a také Polárky a Nemesis, utvářeny v kruhu kolem planety Země, která se nachází  ve středu této formace. Skrze novou jemnohmotnou mřížku Země se definuje jednotná gravitace pro celou  jemnohmotnou Sluneční soustavu.

 

Během  duchovního Slunovratu 2013 se otevírají jemnohmotné dispozice uložené na území Moravy, které se podílejí na přeskupování  planet a vytváření jejich jemnohmotných aur.

 

Otevřel se svět andělskolidský, do něhož vstupuje již duchovní člověk skrze své vyšší vědomí, aby pobýval a spolupracoval s anděly na nových projektech a koncepcích pro lidstvo a Zemi, přičemž zároveň již vybraní lidé postupně opouštějí svět zvířat a starý svět karmického matrixu. Tato spolupráce člověka a anděla ve světě andělskolidském umožní, aby se do Země a do činnosti lidstva dostaly vyšší koncepce.

 

24.6.

Země chráněna před útokem z  astrálního vesmíru

Rady do dnešních dnů

 

Včera v pozdních nočních hodinách se planeta Země dostala do těžké situace vzhledem k útoku z astrálního vesmíru.

Před kulminací obtíží  někteří z vás, podle hlášení, která dostávám, vnímali nebo i značně citelně prožívali, různé nepříjemnými stavy nebo zdravotní problémy.  Díky ochraně andělů a archandělů  a Vysoké Galaxie  byl v noci útok zastaven a situace je stabilizována.  Nicméně, Země je stále jakoby pod zvláštním elektrickým napětím skrze tekutou látku. Patrně někteří z vás máte pocity na zvracení.

V hluboké vděčnosti Kristu a všem, kteří pomáhají, i my vstupujeme do ochrany Země skrze bílý pruh Vysokogalaktické čtyřkolory a úkony Amezdas.

 

Pomoc bylinkových čajů

Jestli máte opuchlé oči nebo načervenalá či opuchající místa na těle, či různá podráždění, doporučuji čaj z  řebříčku s příměsí levandule.
Každému na ochranu nervové soustavy doporučuji čaj z hlohu.

 

Pomoc Vysoké Galaxie  

Máme se zaměřovat na bílý pruh vysokogalaktické čtyřkolory. Z tohoto pruhu vycházejí "protinapětí", tj. něco jako speciální substance, které neutralizují "elektrickou tekutinu", která obléhá Zemi.  Je to velice rychlá a úlevu přinášející akce.

 

Vnímám bílý pruh čtyřkolory a pod ním pruhový průsvitný katalyzátor, v němž probíhají zneškodňující reakce. Uvědomujte si tuto skutečnost. Přináší velkou úlevu.

 

Úkony Amezdas

- úkon očista éterického těla – dar archanděla Gabriela

- práce se znakem archanděla Michaela

- Mariánské úkony, zejména Tři zlaté linky (kód k prahmotě) a nebeskozemský oheň

- vizualice dvanáctihvězdné koruny Panny Marie

- vizualice koruny Boha Panny

 

 

26.6.

Díky pomoci vysokých duchovních světů a bytostí a obrany Země na lidské duchovní straně, je útok astrálního monstra (viz článek níže), překonán. 

Jemnohmotné substance  plodu jeřabiny  (viz popis na stránce Jemnohmotné substance přírody), pročišťují  zemský  a lidský prostor  od posledních škodlivých látek, které sem pronikly v rámci útoku, a dávají uklidnění.

 

 

4.7.

Rady do dnešních dnů

 

Letošní letní virózy mohou přicházet skrze aurický komplex, konkrétně skrze záření XY. Doporučuji proto pro prevenci, a tudíž ne až po vypuknutí problému, pouštět si moduly Záření XY, alespoň několik sekund každý denně, a u jednoho se zdržet déle.

Na bolesti v krku doporučuji kloktat slanou vodu a pít čaj ze směsi levandule – mateřídouška – šalvěj (1:2:1).

 

10.7.

 

Ochrana před elektromagnetickým vlněním

 

V dnešních večerních hodinách se vystupňovala aktivita astrálního intergalaktického přístroje, který působí podobně jako zařízení, které známe jako dynamo. Před jeho elektromagnetickým vlněním účinně chrání vysokogalaktický čtyřkolorový vozíček. Popis zde.
Pomáhejme tímto vozíčkem a
jemnohmotnými substancemi konvalinky a sněženky všem lidem a celé Zemi. 

 Fotosyntetické radiační sestavy 84 a 85  dodají „jemnohmotný kyslík“  pro stresovaný rozžhavený tělesný systém a jeho orgány.

 

 

2.8.

 

Rady do dnešních dnů

Termoregulace tělesného systému v letních horkých dnech

 

V období vysokých letních teplot umožňuje základní termoregulaci tělesného systému radiace Růže 7, která je v léčivé radiační sestavě 86. Je to celkově úžasně posilující sestava pro tyto dny.

Radiaci Růži 7 nemusíte nutně cítit jako chladící, ale při dostatečném použití může zabránit otokům a nevolnostem, pokud nevolnosti nejsou způsobeny dehydratací a přímému vystavení se slunečnímu záření.

 

11.8.

Rady do dnešních dnů – čaj z máty peprné

 

Úmorná horka nedávných dnů velmi vyčerpala naši nervovou soustavu, což se může projevovat rozjitřeností, předrážděností či únavou a značnou ochablostí.  Doporučuji vám pít  i několikrát za den mátový čaj.

Máta ve formě čaje uvolňuje esence, které společně s éterem vody vytvářejí emulzi, která pokrývá nervovou soustavu a mozková ústrojí jako ochranný plášť. Tento plášť rovněž funguje jako zdroj určité výživy i jako kanál pro další vkládání ochranných a transformačních vyšších substancí.

 

11.8.

 

Silně „ionizovaná ionosféra“ Měsíce  a dvojitý cyklus Měsíce

Začíná se měnit lidská DNA

Rady do dnešních dnů – jitrocelový čaj

 

Od 6.8., kdy Měsíc vstoupil do tzv. Novu jsou břišní orgány a zejména ženské orgány vystaveny silnému elektromagnetickému vlnění. Doporučuji pít jitrocelový čaj. Ionosféra Měsíce je silně ionizována. Tato situace výrazně působí na lidskou DNA. Lidská DNA se již od 6.8. začíná měnit.

 

Dnešním dnem tj. 11.8.2013 vstupuje Měsíc do  speciálního dvojitého cyklu, který výrazně ovlivní průběh ženské menstruace na platformě energetického čištění těla.

 

21.8.

 

Úplněk 21.8.

Rady do dnešních dnů

 

Během úplňkové periody dochází opět k nabíjení prostoru astrálním měsíčním elektrickým proudem. Doporučuji pít hodně jitrocelový čaj a pracovat s jemnohmotnými substancemi šišky.

 

Šiška borovice – jemnohmotné substance

Energeticko substančně je rozevřená jako stromeček. Ze šupinek vycházejí proudy „jemnohmotné elektromagnetické síly“. Je to jemnohmotný elektrický proud. Jemnohmotná substance šišky borovice pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V tomto případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či do Internetu.

 

9.9.

 

DNE 10.9.  SI PŘIPOMÍNÁME VESMÍRNOU OBĚŤ KRISTA

PODĚKUJME NA KOLENOU

 

Rok 2009 byl rokem nesmírně dramatickým pro lidstvo, Zemi a celý vesmír. Země nebyla "pouze" pod náporem útoků z vesmíru, ale ohrožena byla její hmota a hmota vesmíru. Dne 10.9.2009 vykonal Kristus svoji Vesmírnou Oběť. Ludmilino svědectví z jejích autentických prožitků najdete na novém videu 10.9.2009 – Vesmírná Oběť Krista.

 

 

24.9.

 

Rady do dnešních dní

Prevence a léčba viróz v těchto dnech

 

V tomto období viróz s kašlem a rýmou, případně i s bolestí krku, doporučuji pít čaj ze směsi jitrocel - přeslička - pampeliška – řepík (1:1:1:1).


Doporučuji  také  Léčivé radiační sestavy ,viz Zdravotní pomoc v menu na domovské stránce, které obsahují radiaci „běžná virová onemocnění“, zejména léčivou radiační sestavu 1, ale je užitečné vystřídat ji s dalšími sestavami, které výše uvedenou radiaci zahrnují.

Pomáhá také léčivá radiační sestava 92.

 

 Dále doporučuji léčivé radiační sestavy, které obsahují radiaci „ionty v těle“, tj. k dnešnímu dni  poslední sestavy v seznamu léčivých radiačních sestav.  Přibudou další radiační sestavy, které radiaci „ionty v těle obsahují.Budeme se snažit vložit co nejdříve radiaci „ionty v těle“ alespoň do jedné z prvních radiačních sestav ve výše zmíněném seznamu.

 

Jestliže léčivá radiační sestava obsahuje radiace, které nepotřebujete, tyto radiace se neaktivují.

 

V případě, že jste onemocněli, nedoporučuji, abyste  si do čaje dávali med. Med, pokud ho chcete použít, doporučuji užívat jako prevenci, nikoliv pro léčbu samotnou.

 

2. 10.

 

Prevence a ochrana před působením „jedovatých žhavých kapiček“ z astrálu

 

Po půlnoci 1.10. pronikly z astrálu do prostoru Země žhavé kulaté kapičky, které v prostoru začaly působit.

Doporučuji pít  čaj z přesličky  a z heřmánku. Nemíchat.

 
Na případné výrazné zdravotní problémy vzniklé jako reakce na působení „kapiček“ je dobré pít čaj z borovicového jehličí. Také doporučuji mít doma větvičku z borovice a alespoň jednu borovicovou šišku.

Již jsem dostala tři hlášení problémů jako reakci na tento průnik „žhavých kapiček“. Jejich působení se může projevit např. pálením oka či v změnou v hrdle, nebo čímkoliv, a proto zjišťujete, že relevantní léčivé radiace tohoto webu nepomáhají nebo vůbec nepomáhají


Jako součást léčby i jako prevenci doporučuji léčivé radiační sestavy, které obsahují radiaci Ionty v těle, transformační minerály  2, 3 a 4,  dále fotosyntetické radiace, zejména 2 a 8 , dále  Růži 5 a Růži 7.

 

Doporučuji vám pokládat si ruce na tělo; na hlavu, na srdce, na břišní oblast a samozřejmě na místo, na kterém případně pociťujete bolest.

 

Pomáhají také moduly Dráhy Saturn, zejména ty aktuálně doporučené.

 

 

 

18.10.

 

Ochrana před působením astrálního hmyzu

 

 

V nočních hodinách do  prostoru Země pronikl astrální hmyz.  Možná že jste pocítili jeho kousání. Jeho přítomnost jste mohli pocítit také sníženou dýchatelností a omámeností, či citlivější reakcí v břišních orgánech.

 

Situace je již díky pomoci vysokých duchovních světů pod kontrolou a působení hmyzu bude již brzy zcela zneutralizováno. Nicméně doporučuji, hlavně těm, kteří pociťují ve svém systému nějakou reakci, následující

 

Pomoc a ochrana

- Pro neutralizaci látek, které výše zmíněný astrální hmyz vylučuje a pro samotnou  likvidaci jeho výskytu, pracujte s andělským blankytně modrým ohněm se zlatistou září.

- Na  problémy spojené  s dýcháním a  znečištěním čištěním systémových obalů  je efektivní využít tyto léčivé radiační sestavy:
http://www.amezdas.cz/sestavy/84.html

http://www.amezdas.cz/sestavy/93.html

Jestliže máte čas, dělejte si také ostatní sestavy, které obsahují růže (R) nebo květiny (K) -  Pro dezinfekci tělesného systém  osobního a systému  tělesného systému lidstva rozprostírejte smetanově bílé substance s oranžovým puntíkem (vysokogalaktická pomoc).

Smetanově bílá substance s jemným drobným hustě posázeným oranžovým puntíkem

Chrání proti celkové dezorientaci myšlení a proti chaosu v oblasti psychiky  a nervové činnosti.

Vnímejme se v obrysech zlatých linií Michaelova archandělského trojúhelníku.

Ze žlutooranžového pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je pro nás vysunuta smetanově bílá substance s jemným drobným, hustě pravidelně posázeným světle oranžovým puntíkem. Stáhněme ji ve svém vědomí a ona se před námi rozprostře jako čtverec jemnohmotné látky. Obalme se celí do ní, jako kdybychom se natírali ochranným krémem. Do této ochranné substance také obalujme celou naši planetu.

 

- Dále je pro ochranu prostoru Slunečního kosmu nutné posilovat aktivaci jemnohmotných substancí červených jeřabin a jiřin (různobarevná barevná vyšlehující a rozprostírající se ohňostrojová čárová konstrukce).

Jeřabina

Má zář, která připomíná červánky, a červené čtyřlístky se zlatavou perličkou uprostřed. Vytváří červánkově zlatavou třpytivou ochrannou clonu pro Zemi i sluneční soustavu i hranice Slunečního Kosmu.

 Děkujeme andělům, archandělům a Vysoké Galaxii za úžasnou pomoc.

 

26.10.

 

Karmická reinkarnační spirála byla převedena na úroveň vědomí.

 Viz video Karmická spirála ve vědomí.

 

 

 20.11.2013

 

Chvění zemské osy

Začínají pětihory

Nová definice Slunečního kosmu

Vytěsňování do jemnohmotna

 

Dne 16.11.2013 jsem uviděla, že zemská osa, kromě jiného také v souvislosti s přepólováním Slunce, rotuje velmi rychle sama kolem sebe, což vyvolává její silné chvění, které má silný vliv na geomagnetické pole Země. Zemská osa je doslova napájena "siloproudem"  z Polárky. Na planetě Zemi začíná období pětihor a nová definice světových stran východ – západ, sever – jih. 

 

Energetické  silové propojení Polárky a Země je zásadní pro celý Sluneční kosmos. Pojem sluneční soustava je, co se silového a elektromagnetického uspořádaní planet a hvězd do jednoho celku týče, nedostatečný a nezahrnuje  všechny podstatné skutečnosti. To, co se děje je, že Polárka svým způsobem indukuje zemské jádro. Vnímám tento proces, jako by Polárka vstupovala do Země.  Tento proces silně ovlivňuje elektromagnetické pole Slunečního Kosmu: probíhá proces vytváření jemnohmotné mřížky Slunečního kosmu.

 

Dále, již 16.11. tohoto roku jsem uviděla, že se Zarámí Země  dalo do pohybu směrem doleva. Začalo přepólování zemské osy, která vstoupila do transformace již na jaře 2010. V těchto dnech se již transformují  magnetické póly Země. Do významné úlohy vstupují minerály a kameny Země a celého Slunečního Kosmu. Vytváří se nové informační krystalické propojení v návaznosti na novou jemnohmotnou mřížku Země. Do tohoto nového krystalového propojení se přelévají informace prozatím uložené v hrubohmotné přírodě a začíná se rozpouštět hrubohmotný matrixový svět, protože lidské vědomí je výše zmíněnými procesy z něho vytěsňováno (tam, kde není vědomí, není svět) do jemnohmotné zemské zóny. Nastává také nová definice obalů - plášťů Země, její atmosféry, a tudíž i klimatu, také vnímání tepla a chladu.

 

Tento proces by bez pomoci národů Vysoké Galaxie lidstvo nepřežilo, i když i tak lze předpokládat katastrofy, které jsou na základě dosavadních vědeckých poznatků nevysvětlitelné.  Vysoká Galaxie totiž od roku 2009 stav Země, která se již stejně nachází v duplikovaném systémovém hologramu po výbuchu hrubohmotného Slunce (viz stránka Zpravodajství o transformaci, Stalo se 3.3. a 4.3.) měří a procesy na Zemi izoluje do jednotlivých různých časových pásem, aby nedošlo k nebezpečné synergii těchto procesů.

 

Vědomí lidstva a s ním přírody a všeho živého na Zemi je, jak jsem uvedla výše, vytěsňováno do jemnohmotné zemské zóny, v níž se má vyvíjet,  dokud tato jemnohmotná zóna nebude transformována. Již tímto vytěsňováním se kolektivní vědomí lidstva mění. Toto vytěsňování souvisí s půlením buňky, viz stránka Zpravodajství o transformaci  z 10.5.2011 a 15.5. 2011.

 

 

 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména