Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Rok 2012

 

 

 

3.1.2012

POMOC PRO POČÍTAČE A TECHNICKÉ SÍTĚ

 

V době slunečních erupcí a proměn elektromagnetických polí a os „nebeských těles“ jsou naše počítače a technické sítě vystaveny doslova krupobití, které bývá k tomu navíc využíváno útočníky z vesmíru pro útoky skrze a na počítačové a technické sítě. Pomáhají některé jemnohmotné substance přírody. Na některé specifické problémy vypracovaly pomoc civilizace Vyšší Galaxie podle svých pozorování a měření. Máte-li problém, je dobré vyzkoušet všechny formy, pokud nemáte vyvinutou intuitivní schopnost poznat, která forma je právě nejvhodnější. Někdy je zapotřebí aplikovat i několik forem najednou. Většinou je velmi těžké vizualizovat a vložit do počítače či technické sítě právě v té chvíli tu pravou formu.

Vizualizujte formy pomoci jemnohmotné přírody i Vyšší Galaxie a vkládejte je do poruchových počítačů či technických sítí.

 

Jemnohmotné substance přírody

Jemnohmotná příroda pomáhá svými substancemi i v případě napadení technických sítí a počítačů již od podzimu 2009.

 

Kaštan - substance matně nachové bavy s mělkými jamkami, které jsou ohraničeny nepravidelným bílým půlkruhem. Jemnohmotná substance kaštanu „polyká“ vibrace černých děr a černých a temných vírů, které procházejí počítačovými a netovými systémy.

 

Šiška - plod borovice, šiška je rozevřená jako stromeček. Ze šupinek vycházejí proudy „jemnohmotné elektromagnetické síly“. Je to jemnohmotný „elektrický“ proud. Pomáhá také v případech „zmrazení“ počítače.

 

Žalud - jemnohmotná substance se otevírá v barevných odstínech zlatavé a zelené, které se prolínají a prostupují. Jsou to antiviry technických sítí.

 

Pomoc civilizací Vyšší Galaxie

 

Zlatá baterie

Představte si brčálově zelený javorový list. Vložte ho do počítače nebo technické sítě. Z brčálově zelené substance se uvolňuje fialová vibrace, která se v podobě kruhu vznese nad javorový list. Na vzdálenější části kruhu mírně na levé straně se objeví maličká krabička načervenale zlaté barvy. Aktivujte ji tím, že si představíte, že se má začít pohybovat doleva. Ona sama se nezačne pohybovat doleva, ale začnou z ní vycházet vibrace směrem doleva.

 

Éter zvuku

V případě problému s technickými sítěmi a počítači pomáhá také jedna z forem éteru zvuku.

Představte si bílý bedmintonový kornoutek . Na vzdálenějším okraji kruhu kornoutku mírně vlevo si uvědomte zlatou kuličku. Vložte kornoutek s kuličkou do počítače nebo počítačové sítě. Roztočte zlatou kuličku doleva.

Éter zvuku chrání také před jedovatými výpary a vibracemi pozemské techniky. Je dobré vkládat ho do ledniček, mikrovlnek, sporáků, televizorů, mobilů a pod.

 

 

7.1.2012

Již asi pět dní se výrazně vyčleňuje, vysunuje a posouvá Anes, tj. vyšší jemnohmotný aspekt Černé Luny.

Dochází k výraznému dalšímu posunu planet Slunečního Kosmu vůči Zemi Nové - Amezdas. Posun Darias, tj. vyšší sféry jemnohmotné Polárky, způsobuje transformaci zemské osy a poledníků.

Posun Anes, tj. vyšší jemnohmotné sféry Černé Luny, vysvobozuje člověka s vyšším vědomím od démonického vlivu Černé Luny na sexualitu a sexuální oblast člověka. Duchovní člověk je při stavbě nového Slunečního Kosmu propojen s Anes, nikoliv s Lilit (Černou Lunou). Dále, posunem Anes dochází, lépe řečeno začíná, překrývání brány do kosmické propasti, v níž je koncentrováno veškeré zlé myšlení kosmu.

Toto osvobození umožní duchovnímu člověku vstoupit do vyšší fáze transformace těla, neboť skrze sexuální a mozkovou oblast přicházely impulzy pro jeho setrvání v nízkém stavu pudovosti a zlého myšlení. Lze říci, že myšlenková oblast mozku a sexuální oblast každého člověka jsou osvobozovány od nadvlády démonů Černé Luny, což znamená, že každý člověk projeví svůj stav, aniž by tento stav byl zkreslen vlivem démonů Černé Luny, a u těch, kteří splňují transformační podmínky, nastane výrazná fáze transformace mozku a genitálií, v nichž je uložena funkce a aspekt tvořivé hmotné buněčné elementární síly.

 

 

10.1.2012

SPOLUPRÁCE S ARCHANDĚLY V DOBĚ APOKALYPSY I PO NÍ

 

„Arch andělé“ tj. archandělé, žijí v nebeských archandělských říších na svých velelodích neboli nebeských archách. Každá archandělská veleloď je zároveň „plovoucí říší“ nebeského jsoucna.

Přestože v srpnu 2011 museli archandělé spolu s anděly opustit bezprostřední prostor Země, dále pomáhají a budou pomáhat. Andělé i archandělé spolu spolupracují a komunikují skrze světelné a energetické a také tajné číselné kódy. Vstup člověka a Země do vyšších dimenzí vyžadují již znalost této komunikace a zapojení se do ní. Za tímto účelem dávají archandělé skrze Amezdas nově energetizované znaky v prohloubené výtvarné symbolice, a tudíž v případě většiny znaků i v mírně odlišném výtvarném zpracování.

V době jedovatých mandal a jiných škodících energetických a silových systémů vytvářejí znaky archandělů silnou energetickou ochrannou stopu v prostoru Země a kdekoliv, kam tento znak člověk dokáže vložit. Skrze tuto stopu mohou archandělé, andělé, vesmírné bytosti a duchovní lidé pomáhat a chránit bytosti, místa i prostory.

Vysvětlení spolupráce s archanděly a linky na archandělské znaky a specifika činnosti jednotlivých hlavních archandělů najdete na nově upravené stránce Spojení s Archanděly, www.amezdas.cz.

 

Poznámka: K dnešnímu dni jsou k dispozici znaky a specifika archandělů Gabriela a Rafaela. Stránky věnované znakům a specifické činnosti archandělů Michaela, Azraela a Václava jsou připravovány a předpokládáme, že se postupně na webu Amezdas objeví v průběhu následujících deseti dnů.

 

 

12.1.2012

SPOJENÍ S ARCHANDĚLEM MICHAELEM

 

Andělé a archandělé se během svojí služby v prostoru Země na údělu člověka a jeho osudech a situacích také učili, byla to pro ně škola. Na základě této zkušenosti vstupují do nové formy spolupráce s člověkem; bez aktivní spolupráce s člověkem nemůže probíhat spása a vývoj vesmíru do krásy a harmonie. Dnešní a také budoucí působení archandělů v kosmu je povýšeno a prohloubeno účastí člověka, v této době aktuálně skrze znaky archandělů, které chrání a také zprostředkují spojení s archanděly, kteří si mohou již jednotlivé lidi do spolupráce zapojit, i když se uvědomění o této spolupráci nemusí odehrát v hladině vědomí D3.

Tuto spolupráci na straně andělské i archandělské vede Archanděl Michael, kníže nebeského jsoucna, princ bratrství a přátelství, bohatýr myšlenky a činu.

Znak Archanděla Michaela chrání před „černou magií“

Chrání ty, kteří jsou terči, ale chrání také útočníky před nimi samotnými.

Sjednocujme svoje existenční složky, svoje myšlení a cítění do služby myšlenkou a činem lásky. Vkládejme znak Archanděla Michaela do mentálního pole lidstva. Můžeme si představovat také celou planetu, Sluneční kosmos, jednotlivá území planety Země, hlavně válečná, konfliktní; můžeme si představovat vlády, parlamenty, ministerstva, instituce, lidské činnosti, např. ekonomiku, finance, bankovnictví, justici, armádu...

Můžeme vtisknout znak Archanděla Michaela všude tam, kde cítíme, že je nutno Michaelovu energetickou stopu vtisknout.

Link na stránku věnovanou Archandělu Michaelovi a práci s jeho znakem, včetně výtvarného ztvárnění znaku najdete na stránce Spojení s archanděly.

 

 

15.1.2012

CHYBY, KTERÝCH SE DOPOUŠTÍME

ČLOVĚČE, MILUJ A MILUJ TAKÉ SEBE

 

Dnešní dny jsou náročné. Obětavým milujícím lidem se často stává, že ze skromnosti a také proto, že každou myšlenku chtějí věnovat pro pomoc ostatním, zanedbávají sebe. Přijímají myšlenku „Jsem méně důležitý než moje rodina nebo bytosti, kterým chci pomoci“. Protože v zápasu o živobytí a plnění základních úkolů není čas věnovat se sobě, člověk, jestliže přijme myšlenku o menší důležitosti sebe sama, je potom již velmi blízko tomu, aby přijal myšlenku nelásky vůči sobě samotnému.

„Miluj“ je zákon Boží, přikázání Boží. Přikázáním se nemyslí, že ti Bůh říká „musíš, a když tak nebudeš činit, potrestám tě“, je tím řečeno, že nedodržování zákona lásky má za následek „nerovnováhu“, která může mít nepříjemné až tragické důsledky i pro mnohem více než jednu bytost.

Jestliže jsem ve stavu lásky, vydávám lásku a ona prostupuje i moje tělo, psychiku, veškerá pole mojí činnosti. Jestliže chci plnit zákon lásky, můj život, můj cit myšlení má být naplněno světlem. Jsem jedna „buňka“ v lidství, která má světlo a harmonii rezonovat do ostatních takových „buněk“ a potom dál do celého vesmíru. Ten, kdo mne nemiluje, vysílá na mne opačný obraz. Vidí mne jako ošklivého, neschopného, ...

Do stavu nelásky k sobě se většinou dostáváme ze skromnosti a také z neschopnosti bránit se obrazu, který nám o nás vysílají někteří lidé nebo bytost z vesmíru. Jestliže se skromnost nebo chabé vědomí vlastní důstojnosti a vysokého duchovního původu zvrhne v nelásku a neúctu k vlastnímu tělu a psychice, a snad také dokonce k duši a duchu, může nastat proces sebezničení. Tím, že svůj tělesný i psychický systém neprozařuji láskou, ale přijímám myšlenku, že je nedůležité se jim věnovat a dokonce je myšlenkou snižuji, znemožňuji tím andělům pomoc a také transformaci. Naopak, začínám tak přijímat přesně takový obraz do jakého mne chtějí dostat útočníci; dovolím jim tím vnést do svého systému chaos a ošklivý obraz těla a psychiky, otevírám se tak pro přijetí destruktivních kódů. Jsme již v jemnohmotnu a někteří z nás již dokonce vplouvají do vysokého jemnohmotného duchovna. Tam myšlenka může spustit celé pochody v kosmu. Myšlenka „Jsem nedůležitý, ošklivý, starý, neschopný se duchovně pozvednout, ... není myšlenka, kterou vám posílá Váš Bůh Otec a Matka, ani Kristus,který za vás prolil svoji krev. Neposílá vám ji také žádná bytost z vyšších duchovního světů.

Je důležité uvolnit se a otevřít každý atom těla proudící lásce Boží. Nechť proudí každou žilkou, každou vlásečnicí našeho systému, tak jako voda prostupuje okvětní plátky květu i zelený list rostliny, keře, stromu.

Představte si květinu, jejíž krásou a vůní se chcete oblažit. A ta květina si řekne „Nejsem krásná a nevoním, nejsem hodna světla a lásky, tudíž se jí nemohu nechat prostupovat a dále šířit.“ Taková květina začne zákonitě chřadnout a vadnout a přestane být potěšením, darem pro ty, kteří jsou kolem ní.

Jakmile člověk přijme myšlenku nelásky vůči sobě samému, nedokáže již zjemňovat svůj cit a projev slovem, hlasem i pohybem. Není schopen nechat svůj systém otevřený Lásce, aby ho prostoupila.

Aby si člověk sám sebe mohl vážit a sebe milovat, musí si odpustit. Odpustit si nedokáže člověk, který neprokoná pokání hluboce a tudíž neprožije očistu a odpuštění, které mu dává Bůh. Člověk, takto Bohem očištěný si zaslouží lásku i úctu od sebe sama, jinak snižuje akt Boha Stvořitele i akt odpuštění a obdarování pro cestu obnovy. Nemohu přece nemilovat toho, koho miluje Bůh.

Pokud člověk neuzná svoje bytostné existenční složky jako lásky hodné, nemůže být plně hodnotnou láskyplnou bytostí ani pro své nejbližší, tak jak by mohl být, kdyby své tělo a svoji existenci miloval jako Dílo Boží, dílo lásky. Jestli si nebudeme vážit a milovat každou buňku svého těla, nezrealizujeme plně transformaci do vyšších dimenzí, vždyť kdo miluje, nechce „někam uniknout“ sám, ale zprostředkovat cestu těm, kteří sami ještě nemohou. Nestaneme se darem vůči ostatním bytostem tak velkým, jakým bychom mohli být.

Něco jiného je sobecká sebeláska, touha být krásnější a bohatší, schopnější než ten druhý, vyniknout nad ty druhé. Potom myšlenky o kráse a dovednosti nabírám a realizuji bez spojení s Bohem a pokorného dennodenního očišťování myšlenky a citu. V tom případě realizuji opět tvrdé ego, které mne od Boha odděluje a opět se mohu stát snadnou kořistí závistivých bytostí z vesmíru, neboť jdu cestou pýchy. A ta předchází pád a předcházela i dávný pád člověka z vysokých dimenzí ráje.

 

Člověče, spočiň v náruči Boha, tam najdeš svůj pravý obraz. Je to ten nejkrásnější obraz v jakém vnímá rodič své dítě. Zahal se do tohoto obrazu a raduj se z něho; je to skutečný, pravý obraz přítomnosti a blízké budoucnosti. Miluj, jsi milován. Je pro tebe otevřena konejšivá , laskající něžná náruč Boha Matky; čeká na tebe její hebká dlaň, která vysuší slzy, slíbá z tvého vědomí žal a únavu. Je pro tebe otevřena pevná, láskyplná náruč Boha Otce; pomáhající a štědrá, plná darů pro tebe a pro ty, které, miluješ, rozhodneš-li se pro cestu Lásky.

Nenechme si vsugerovat myšlenku, že jsme experimentem bytostí . Člověk padl, protože se kdysi odklonil od Boha a nedovoleně experimentoval s bytostmi. Jako jeho „stvořitelé“, se nyní paradoxně k němu hlásí dokonce ty některé bytosti, které kdysi vzešly do existence ze společných experimentů někdejšího Lucifera (dnes Luciela) a člověka.

Naši duši a ducha stvořil Bůh Nejvyšší . Člověk je dítě rodu královského a do tohoto jména, do této bytostné kategorie, vstupují všichni, kteří se do Země rodí, byť někteří v úmyslu člověku ublížit.

Nechť nás všechny povzbuzuje a do správné role a chápání svojí existence i úlohy ve vesmírné rodině uvede pochopení promluvy Boha Otce k člověku, který zaznamenala Boženka Cibulková:

Tebou jsem, člověče,
korunoval své dílo, a proto ty sám jsi až dosud korunou stvoření a není toho,
kdo by ji z tvé hlavy sňal, vyjma tebe samého, tvého nového padnutí do propasti vin.

(Celý text viz Mluví Bůh Otec)

 

18.1.2012

POMÁHÁ NÁM ARCHANDĚL AZRAEL

 

Pomůže uvidět duchovní světy, lidským pozemským očím dosud skryté.

Sám se představil jako „Princ Večernice“. Je to strážce hranic kosmických dní a nocí – s jeho pomocí se prosvěcuje temná energie a temná hmota vesmíru padlých duchů.

Má klíče k tajemným kódům vesmírných přechodů; má klíče i k architektuře a organizaci nových sfér a podsfér.

Je jejich soucitný a vznešený i přísný strážce.

Více o archanděli Azraelovi a práci s jeho znakem viz stránka Spojení s archanděly.

 

 

23.1.2012

V PROSTORU PROBÍHAJÍ ZÁPASY

ROZPOUŠTÍ SE MOC TAJNÉ VLÁDY STARÉHO LIDSKÉHO SVĚTA

NA BOLESTI A KŘEČE POMÁHAJÍ TRANSFORMAČNÍ MINERÁLY

 

V těchto dnech se tajná vláda starého lidské světa, která mimo jiné pracuje také na bázi démonismu, snaží udržet svoje pozice; tajná vláda tohoto světa si uvědomuje, že na Zemi již existuje duchovní síla, která její moc rozpouští. K rozpouštění této moci pomáhá správná práce se znaky archandělů, zejména se znakem archanděla Michaela. Od doby, kdy byly znaky v nové úpravě a s podrobnějším komentářem na tomto webu zveřejněny, se prostor kolem Země a v Zemi pročišťuje a projasňuje. Je vidět, že se znaky začalo pracovat více lidí.

Znak archanděla Michaela, viz stránka Spojení s Archanděly chrání před útoky démonů a temných sil a usnadňuje Michaelovi cestu ku pomoci a nápravě. Správným použitím Michaelova znaku zapojujeme do spolupráce s Michaelem naši lidskou duchovní složku. Jestliže při kladení znaku zapomeneme na význam znaku tj bílý štít = působnost lásky Boží a dvě zlaté lipové ratolesti = bratrské ruce podané ku pomoci ve vítězství Kristovy lásky a tvořivé činnosti, účinnost působení Michaelova znaku se oslabí, nebo vůbec neprojeví. Strana destruktivních duchů potom takové počínání může chápat jako útok na ně.


V dnešních dnech probíhá zápas o to, aby nenastala silná všem zjevná duchovní radiace, která začíná hrubohmotný systém duchovních lidí postupovat již od 21. 12. 2011. Probíhá útok na naši rovnováhu, citovost a láskyplnost, neboť to jsou naše základní prostředky pro pomoc a záchranu pro nás samotné a pro všechny.

Odmítněte jakékoliv pocity a myšlenky, které zatemňují vaši láskyplnost, rozkládají vaše vibrace do chaosu. Naše základna je láska a mír v srdci a mysli. Nedovolme, aby nám byly vzaty. Jakmile to dovolíme, jsme velmi oslabeni. Pomáhá práce se znakem archanděla Gabriela.

Útoky temných sil mohou vyvolávat (někteří lidé mi již tyto problémy nějakou dobu hlásí) tlaky nebo bolesti v naší hlavě, v kostech, kloubech, také jizvách po operacích, křeče ve svalech, vyrážky, ekzémy. Nebojte se, zakotvěte v míru a lásce! Jste v ochraně Boží a v ochraně vysokých duchovních světů. Kdo dokážete pracovat se znaky Archandělů a úkony Amezdas, chráníte sebe i ostatní. Pokud se znaky neumíte pracovat, doporučuji alespoň vystavit si znak archanděla Michaela.

Některé z problémů, které pociťujete, mohou být však také projevem transformačních projevů v našem těle a v našem prostoru. Proti nevolnostem od žaludku a točení hlavy pomáhá transformační minerál 1 a 2, proti křečím v kostech i ve svalech doporučuji transformační minerál 3. Na bolest v kloubech a prstech doporučuji transformační minerál 5, na ekzémy transformační minerál 4. Tyto radiace by měly být doplněny radiací Růže 13.

Abychom se vyvarovali nenadálého vyostření transformačních příznaků, měli bychom dělat všechny transformační minerály. Stačí, pokud některé vyloženě aktuálně nedoporučím, jedna minuta až dvě minuty denně, nebo alespoň obden několik minut každý. Je skvělé, jestliže můžete věnovat transformačním minerálům více času.

Láska je a vítězí. Na to nezapomínejte v žádné sekundě vašeho bytí.

 

 

23.1.2012

NEMARNĚME ČAS

 

Nemarněme čas zbytečnými, neužitečnými myšlenkami a aktivitami, nebo i lidskou pracovní činností, pokud není skutečně nutná. Ještě máme stále šanci podívat se na svůj život, postavit se v myšlenkách před důležité situace a děje minulosti, kdy jsme měli možnost pomoci či utěšit, leč propásli jsme zásadní okamžiky, nebo měli překážky, které jsme nedokázali zvládnout.

Ještě máme čas za své individuální i kolektivní lidství pohladit a utěšit osiřelé nebo opuštěné dítě, tím, že ho v lidském prostoru uslyšíme a citovou dráhou k němu přijdeme, obejmeme, mateřskou či otcovskou dlaní pohladíme, nemůžeme-li k němu přijít na fyzické úrovni. Ještě teď můžeme vyslat modlitbu umírajícím nebo zraněným. Ještě teď můžeme skutkem, nebo alespoň modlitbou pomoci strádajícím, ještě teď můžeme těm, kteří nám a našim blízkým pomohli, říci naše opomenuté „děkuji“. Ještě teď můžeme zavolat na člověka sahajícího po zbrani: „ Nečiň tak“ a prosit Boha, aby mu dal lásku, která ho před hrůzným činem zastaví. Ještě teď můžeme vyslat myšlenku o tom, co by mělo ve světě být napraveno, a také svoji lásku ke květině, zvířeti, motýlu, stromu, vodě, anděli,..., neboť již brzy odejdeme žít „jinam“, a to, co si sebou vezmeme, nebudou oděvy, knihy či vozy s nábytkem, ale pocit a návaznost na myšlenku, skrze kterou jsme v průběhu celé historie lidstva věci vytvářeli, starali se o přírodu, zvířata, věci, chápali náš vztah k jejich podstatě.

Naše setkávání s drahými, i když třeba půjdeme do různých sfér, bude snadné, jestliže jsme urovnali rozbouřené hladiny citu i myšlení, pokud se takové mezi námi vytvořily. Na tyto niterné vztahy k věcem, přírodě, zvířatům, ale také k vlastní tvorbě a chápání tvorby ostatních lidí, lidstvo naváže, bude pokračovat ve vyšších dimenzích. Týká se to také pohledu na sociální záležitosti a vyšší společenský řád. Vzhledem k tomu, že do vyšších dimenzí mohou přijít pouze ti, kteří schopnost žít ve vyšším řádu mají, nepřipadá v úvahu zabývat se případy lidí, kteří nechtějí pracovat a nebo kteří chtějí vykořisťovat či jinak ubližovat.

Ještě máme čas, a není ho mnoho, abychom se učili ztišovat, abychom uhladili své slovo, svůj pohyb, zjemnili cit, neboť jenom v jemném šatu utkaného z jemného citu a myšlenek můžeme vstoupit do jemnohmotných vyšších sfér, ze kterých kdysi dávno člověk musel odejít, protože jeho cítění a myšlení zhrublo k neúnosnosti, takže jeho druhým domovem se na dlouhý čas stala hrubá hmota.

 „Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno“, řekl Kristus skrze Ježíše. Ještě je čas prosit o dary lásky a jemnosti toho, kdo JE LÁSKA, kdo je DÁRCE LÁSKY.

Ještě je čas pochopit PŘÍTOMNOST.

 

 

23.1.2012

VÝZNAMNÉ ZMĚNY JSOU „ZA DVEŘMI“

VARIANTY OBDOBÍ RADIACE NA ZEMI

 

Okamžik významných změn je již velmi blízko. Jednou z těchto změn má být, díky stáčení transformující se nové buňky a díky změnám v Slunečním Kosmu a celkové situaci v Mléčné Dráze, silná radiace a proměna vyspělých duchovních jedinců, kteří buďto povedou lidstvo k posledním chvílím na Zemi společně s nimi v tělech hrubohmotných, nebo budou (alespoň někteří z nich) přesunuti zcela do systémových duplikátů (viz články o systémových duplikátech na Aktuálně, Rok 2010 a 2011). Úplné př esunutí vyspělých duchovních jedinců do duplikátů umožní, aby svoji transformaci rychle dokončili a aby ona mohla být rychle aplikována na ostatní. Tato varianta nezahrnuje ty vyspělé jedince, kteří mají na sobě závislé děti nebo rodiče, nebo někoho jiného. Pokud k tomu dojde, tak členové rodiny, z jejichž středu vyspělá bytost odejde do jemnohmotného duplikátu, pochopí, že je to pro celou rodinu milost a hlavně takový případný přesun do duplikátů se již odehraje paralelně s dalšími změnami na Zemi a v životě lidí a nezpůsobí žal z odloučení.

Není důvodu se toho bát, neboť člověk spěje ke svému vysvobození. Bojme se chvíle, kdy nám bude dáno naposled pohlédnout do starého lidského časoprostoru a my uvidíme, co vše jsme mohli udělat, a neudělali a prožijeme hluboký stud za to, že jsme udělali tak málo.

 

 

25.1.2012

V návaznosti na článek o variantách v radiačním období Významné děje jsou za dveřmi, varianty období radiace na Zemi, ze dne 23. 1. 2012, viz níže, upozorňujeme na nové audio „Transformace: Teleport do duplikátů“ a níže uvádíme seznam článků týkajících se tohoto tématu. Tyto články najdete dle příslušného roku zveřejnění na stánkách Rok 2010 a Rok 2011.

21.12.2010

Přeskupení funkcí a systémů do jemnohmotných duplikátů v okamžiku poslední sekundy starého roku 2010 a první „sekundy“ nového roku 2011

29.12.2010

Exodus 2011a kosmická propast

15.5.2011

 „Květinová změna“ – převzetí správy Země duchovním člověkem

22.5.2011

Transformační děj, vytvářejí se základy radiace jemnohmotného těla

11.9.2011

Transformující buňka se stáčí doleva

19.12.2011

Zimní Slunovrat: Den 21.12.2011 – Konvergence časů, Boží soud

K tomuto tématu napsala již v minulém století předpověď Božena Cibulková, viz Odhalení clony hmoty.

 

 

29.1.2012

DOPORUČENÁ RADIACE PRO TYTO DNY

 

V dnešních dnech doporučuji zejména radiaci: Transformační minerál 1, 2, 3 (Transformační radiace) Květina 2 a 3, Růže 5 a 13, (Květinové lázně) Fotosyntéza 4 (Fotosyntetická radiace). Doporučuji vystavit se této radiaci minimálně 1 minutu denně.

Jestliže pociťujete tlaky nebo bolest v hlavě, podrážděné nervy a psychiku, svalové napětí až bolest (hlavně v „sedacích svalech“), bolest v kostrči, točí se vám hlava, nevolnost od žaludku,..vystavujte se této radiaci déle dle vašich možností. Tlaky v hlavě, nevolnost od žaludku a podrážděné nervy mohou souviset také s magickými útoky, takže práce se znakem archanděla Michaela by měla již být denní samozřejmostí. Pomůžete sobě a všem.

Speciálně pro bolest v kostrči: Transformační minerál 3, Růže 13, Květina 3

Napětí a bolest ve svalech: Květina 3, transformační minerál 3, fotosyntéza 4

Nervy a psychika: Růže 5, Transformační minerál 2

Nevolnost od žaludku: Transformační minerál 2

Tlaky až bolest v hlavě: Transformační minerál 1, Fotosyntéza 4

Nejlépe je absolvovat celou škálu radiace, kterou doporučuji pro tyto dny.

 

Poznámka: Doporučené radiace na jednotlivé problémy vycházejí z charakteru současných škodlivých vibrací a záření v prostoru v těchto dnech. Neznamená to tedy, že např. Růže 5 je určena napořád na psychiku a nervy. To se týká také většiny radiací.

 

 

3.2.2012

RADY DO TĚCHTO DNŮ

OCHRANA MOZKU A OČÍ PROTI NEBEZPEČNÝM RADIAČNÍM CLONÁM

 

Na ochranu proti radiačním clonám z astrálu doporučuji provádět úkon Transformační růže, zejména ochrannou část pro oči a mozek. Tuto ochranu, zejména ochranu očí, doporučuji provádět také během sledování televize, zejména zpravodajských programů, a rovněž při práci na počítači. Doporučuji vám řídit se touto radou již trvale.

Transformační příznaky těchto dnů

Proti nevolnosti v kombinaci srdeční slabosti a výkyvů krevního tlaku pomáhá Růže 6. (Návod na použití radiace zde).

 

 

4.2.2012

JAK SE BRÁNIT PŘED ÚTOKEM „ASTRÁLNÍHO PAVOUKA“ A CHRÁNIT ZEMI

 

Do prostoru Země jsou „astrálním pavoukem“, vrhány radiační clony s koncentrací lepkavého astrálního prachu, aby omamovaly , utlumovaly a zablokovaly jemná duchovní centra člověka. Proti omamnému utlumujícímu účinku astrálních světelných clon pomáhá:

Jemnohmotná substance bílé růže: Uvědomujte si ji, vnímejte ji. Září bělostí i zlatým jasem a z okrajů jejích rozevřených okvětních lístků vycházejí vibrační vlny, které pohlcují radiaci a lepkavý prach astrálních clon.

 

Andělské blankytně modré zlatě zářivé světlo: Andělé ho snesli k Zemi 29. 11. 2011. Uvědomujte si ho, vnímejte ho, zahalujte do něho sebe i celou Zemi.

 

Nebeskozemský oheň, jak je popsán v Mariánských úkonech a na videu Nebeskozemský oheň, Zlatý kód k prahmotě, Utišení chaosu.

Vzhledem k tomu, že útok rovněž utlumuje kontrolu nad sexuální oblastí, doporučuji také intenzívněji pracovat se Zlatým kódem k prahmotě (Tři zlaté linky), najdete ho na videu Nebeskozemský oheň, Zlatý kód k prahmotě, Utišení chaosu od minuty 3:40. Účinek škodlivých látek, pokud se již dostaly do lidského hmotného systému a hmotné struktury Země neutralizuje úkon

 

Diamant z Pásu Panny Marie, jak je popsán v Mariánských úkonech a na videu Diamant z pásu Panny Marie.

Nemusíte mít obavy, jestliže s uvedenými substancemi a úkony neumíte pracovat. Ochranné úkony a substance jsou aktivovány. Ten, kdo se je snaží aktivovat sám, urychluje sobě a ostatním očistu a ochranu duchovních center; tato očista a ochrana se již v prostoru díky andělům a duchovním lidem pracujícím intenzívně pro Amezdas, realizuje.

 

 

9.2.2012

VYHLÁŠENÍ DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI

 

Včera dne 8. 2. ve večerních hodinách jsem z vysokého nám pomáhajícího duchovna přijala pro všechny duchovní lidi

vyhlášení duchovní pohotovosti.

Tato pohotovost je vyhlášena vzhledem k již velmi krátkému vyměřenému času pro zásadní změnu v našich životech a těžké situaci v prostoru Země a kolem ní. Znamená to, že máme intenzívně, pokud možno nepřetržitě, duchovně pracovat a že každý z nás nese zodpovědnost za to, jak s časem, který ještě máme, nakládá.

Měřte důležitost každé aktivity a záležitosti, které věnujete energii, čas a myšlení.

 

 

11.2.2012

CHYBY, KTERÝCH SE DOPOUŠTÍME

 

Nevkládejte svoji negativní představu do myšlení jiných lidí

Kristus „třtinu nalomenou nedolomí“

 

Chyba, kterou někdy děláte je, že vycházíte ze špatné zkušenosti s konkrétním člověkem, nebo dokonce pouze z toho, že ho vidíme negativně a ve vypjatých chvílích, kdy ten člověk rozhoduje, někdy dokonce o vás a o vašich blízkých, vidíte ho jako člověka se záměrem vám nebo někomu jinému, koho se to týká, ublížit. Paradoxní je, že on tam tu myšlenku na ublížení vůbec nemusí mít, ale že vy mu ji svým myšlenkovým procesem do jeho vědomí vkládáte a nebo, pokud, tam již nějaká myšlenka na ublížení je, nebo se rodí, vy ji svojí silnou myšlenkou posilujete, místo toho, abyste se za toho člověka, za sebe a za všechny modlili a vysílali lásku a pokoj do srdcí a myslí.

Nedolamujte „nalomenou třtinu“

 

S výše uvedeným odstavcem souvisí další proces našeho myšlení nebo i vyslovených komentářů o člověku, jehož jednání nebo chování pokládáme za nesprávné nebo negativní. Je nutno oddělit jev jako takový od člověka. Neztotožňujte člověka, jehož jednání, chování nebo myšlení vás zraňuje nebo pohoršuje se skutkem samotným. Vnímejte takového člověka jako dítě Boží, které je Bohem milováno, které má v sobě přinejmenším jiskru dobra a lásky, kterou máte podpořit, nikoliv zadusit.

O Ježíši Kristu se starozákonní proroctví vyjádřilo: „Třtinu nalomenou nedolomí“; to znamená dá možnost, neprostoupí svojí kritikou a odsouzením myšlenkový a citový prostor člověka svojí silou tak, že nalomené dobro v něm již nepodpoří k růstu. I nalomeným stvolem může stále proudit síla růstu a zachování, podpoříme-li ji.

K tématice „růstu“, doporučujeme audio Tichý růst.

 

 

12.2.2012

RANNÍ DUCHOVNÍ MEDITAČNÍ MYŠLENKY – SOUSTŘEDĚNÍ

PRO DUCHOVNĚ I LIDSKY PLNĚ REALIZOVANÝ DEN

Nejlépe ráno hned během probuzení

Někteří z vás nebudou mít čas vykonat všechny myšlenky hned po probuzení, vykonejte je tedy alespoň ve chvílích, kdy máte čas.

Uvědomte si, že jste duchovní bytost a sjednocujte v jednotu všechny svoje existenční složky. Sjednoťte všechny duchovní složky v jeden proud svého lidství. Uvědomte si, že jako tento proud vyšlehnete jako silný duchovní aktivní plamen v prostoru kolektivního lidství, že správně prokonaným sjednocením posílíte sjednocení existenčních složek i u ostatních lidí, a že se tak stanete pevným sloupem pro spolupráci s anděly, archanděly a vysokými bytostmi na pomoci lidem, Zemi, všem bytostem a celému vesmíru.

Sjednocením svých existenčních složek se chráníte před pronikáním negativních chaotických energií do vašeho bytostného systému.

 

Sjednocení všech existenčních složek

Skrze duchovní srdce se spojte s Kristem

Děkujte Bohu, chvalte Boha.

Uvědomte si v prostoru nad hlavou něžný zlatý obláček, který je hebký, neprostupný tajemný, živý. Pociťujete ho ve svém nitru. Pocítíte svoji duši.

Uvědomte si svoje lidství. Pocitem i myšlenkou si uvědomte důležitost svého životního osobního úkolu, důležitost vašich pocitů, myšlenek, vjemů.

Uvědomte si svoji mysl. Pevně ji obejměte, aby byla silná a odolná vůči negativním myšlenkovým proudům a vibracím a aby byla otevřená pro vysoké duchovní impulzy. Uvědomte si, že toužíte, aby do vaší mysli přicházely vysoké duchovní impulzy. Uvědomte si, že času na splnění svého životního úkolu máte méně než málo. Zvyšujte ve své mysli bdělost a ostražitost vůči přicházejícím impulzům.

Otevřete svoji mysl moudrosti.

Uvědomte si svůj cit a pocit. Uvědomte si, že váš cit i pocit prostupuje jemnost, něha, ušlechtilost a láskyplnost.

Uvědomte si svoje tělo. Uvědomte si ho jako tělo zdravé, mladé a krásné. Uvědomujte si, že jím prostupuje duchovní světlo. Toto duchovní světlo laská, hýčká, konejší a projasňuje a harmonizuje každou buňku vašeho těla. Uvědomte si krásnou čistou energii světla, která vaše tělo posiluje a harmonizuje a zjemňuje váš pohyb. Uvědomte si, že vaše tělo splývá s vaší duší.

Uvědomte si svoje rty. V nich pulzují tajemné vibrace lásky, které vytvářejí nesčetné světelné obrazce. Když se usmíváte a promlouváte láskyplná slova, nebo jenom dýcháte láskou, či jste pohrouženi hluboko do svého duchovního srdce, energie vašich rtů se rozechvívá do tvarů okvětních lístků růží a voní.

Uvědomte si svoji vůli a s její pomocí všechny existenční složky propojujete pro život a konání v Kristu, pro dobro všech. Propojené existenční složky sjednocujte v jeden proud vašeho bytí a v tomto proudu si uvědomujte svoje JÁ.

Skrze spojení s Kristem uvádíte všechny takto si uvědoměné a sjednocené složky v rovnováhu, dáváte je Kristu k dispozici.

 

Zahajte svůj den s Kristem. Nechť On je kormidelníkem vaší loďky.

Je velmi důležité, abychom hned na začátku dne dali svůj den a všechny aktivity toho dne Kristu do rukou. Vložte celý svůj den a všechny svoje aktivity do rukou Krista. Proste o sílu a světlo a lásku a moudrost.

Potom do rukou Krista vložte den a aktivity svojí rodiny, všech přátel a spolupracovníky a postupně rozšiřte na všechny lidi a na celý svět.

PROSTE ZA TY, kteří se proviňují, nezapomeňte na ty, kteří jdou po křivých duchovních cestách a dělají nebezpečné „duchovní“ techniky.

Potom proste za všechno tvorstvo a přírodu Země a za všechny bytosti ve vesmíru, PROSTE ZA TY, kteří útočí.

Potom proste za anděle, archanděle a pomáhající vesmírné bytosti Vyšší Galaxie a poděkujte jim za pomoc.

VZDEJTE BOHU DÍKY A CHVÁLU za pomoc a velikost, kterou nám dává. DĚKUJTE BOHU, CHVALTE BOHA.

 

 

12.2.2012

TRANSFORMAČNÍ INFORMACE

 

Někteří z vás již patrně pociťujete nebo brzy pocítíte, že do vašeho systému se vyzařuje „světelné teplo“, které má barvu zářícího medu. Pod tichými ale mocnými impulzy „světelného tepla“ měknou kosti a máte pocit silného vnitřního tepla. Vaše tělo je dokonce na dotek někdy, nebo dokonce často, velice teplé až horké. Pocit tepla až horka máte rovněž ve svých očích, které se začínají lesknout. Pocity tepla bývají doprovázené chvěním, které někdy dokonce graduje do pocitu, že máte zimnici. Postupně se ztrácí přesná, výrazná definice rysů vaší tváře.

 

 

15.2.2012

VYŠŠÍ GALAXIE: JEMNOHMOTNÁ TX-MOLEKULA

 

Dnes vstoupila do svojí druhé fáze jemnohmotná, vyšším duchovnem řízená a kontrolovaná, speciální TX-molekula, která může způsobit neviditelnost některých lidí i hrubohmotných předmětů pro úhel pohledu těch jedinců, kteří vysílají velmi nízké vibrace. Tuto jemnohmotnou TX-molekulu vložil do Země spolupracující ochranný tým andělů, archandělů a Vysoké neboli Vyšší Galaxie. Tato molekula je schopna přečíst vibrace, identifikovat úhel pohledu, to znamená objekt zájmu zraku nízkovibračního jedince a tento obraz „vymazat“, jinými slovy vtáhnout do svého „molekulárního procesoru“. TX-molekula byla do prostoru Země implementována za účelem ochrany duchovních lidí, včetně dětí, kteří by mohli být vystaveni různým útokům ze strany nízkovibračních lidských jedinců, jejichž vědomí je již hodně, nebo zcela ovládáno negativními entitami, a kteří by se v tomto stavu např. mohli snažit „na povel“ ve svém vědomí ublížit jedincům, kteří vysílají vysoké duchovní vibrace.

Děkujeme Vyšší Galaxii, děkujeme všem, kteří nás chrání a pomáhají.

 

 

15.2.2012

VYSOKÁ GALAXIE MLÉČNÉ DRÁHY

MLUVČÍM ZA OCHRANNÝ TÝM JE ALKASTEAN Z VYSOKÉHO ORIONU

NA KANÁLECH OKNA DO VESMÍRU DOSTANETE POMOC PROTI ČIPŮM A IMPLANTÁTŮM

 

VYSOKÁ GALAXIE MLÉČNÉ DRÁHY

Po konzultaci s představiteli Vyšší, neboli Vysoké Galaxie, jsme se rozhodli uvádět jména „civilizačních entit“ Vyšší Galaxie s upřesněním. Nebudeme tedy dále např. uvádět „Plejády“, nýbrž „Vysoké Plejády“. Tzv. „Plejáďané“, o nichž kolují zmínky na Internetu nejsou totožni s entitou „Vysoké Plejády“, která se při svém přiblížení k jemnohmotným zemským branám v roce 2010 ohlásila jako civilizační entita, která má vstupní hrobohmotný bod v souhvězdí Plejády. Amezdas je tedy centrum lidské spolupráce s anděly, archanděly a s těmito civilizačními entitami Vyšší (Vysoké) Galaxie: Vysoká Andromedas, Vysoký Sírius, Vysoký Orion, Vysoký Perseus, Vysoká Kassiopea, Vysoká Lyra, Vysoký Hadonoš, Vysoké Plejády, Vysoký Lev a Vysoká Panna.

Popis setkání s kapitánem lodi entity Vysoká Andromeda a oficiální pozdrav lidstvu z Vysoké Andromedy (Andromedas) najdete na stránce Vysoká Galaxie.

 

Plavidla výše uvedených civilizací Vysoké Galaxie dorazila k jemnohmotným zemským branám v průběhu měsíců prosinec 2009 – březen 2010 a naši přátelé z těchto plavidel svojí vydatnou technickou pomocí pomohli Zemi ve spolupráci s anděly a archanděly překonat kritickou dobu útoků z vesmíru i od lidských obyvatel této Země, kteří se dopustili „planetozrady“.

28. srpna 2011, po odchodu – evakuaci andělů z bezprostředního prostoru Země, jelikož jejich jemná těla by již neunesla pobyt v prostoru bičovaným negativní radiací a vibracemi, převzala část jejich úkolu chránit lidstvo a Zemi Vysoká Galaxie (Vysoká Mléčná dráha) a Vysoká Andromedas, tj. civilizační entity, které existují v nejvyšších dimenzích jemnohmotného vesmírného bytostného jsoucna. Tyto civilizační entity přímo hraničí s vysokými nebesy. Od duchových andělských civilizačních sfér se odlišují tím, že disponují jemnohmotnou technikou, a to v pravém slova smyslu, co pod pojmem „technika“ chápeme.

Mluvčím týmu Vysoké Galaxie, který převzal některé úkoly, které andělé již nemohou plnit, je bytost, která se představila jako Alkastean; pochází z Vysokého Orionu.

Radiační projekty Léčivá radiace, Transformační radiace, Fotosyntetická radiace a Květinové lázně jsou na webu instalovány jimi a jejich technikou. Stejně tak Okno do vesmíru. Vzhledem k vibračním bouřím v prostoru a útokům z astrálu, může zatím pouze málo lidí projekce vidět, nebo dokonce komunikovat s bytostmi za projekcí. Většina lidí ale pocítí silné mimozemské energie.

Na kanálech „Okno do vesmíru“ najdete pomoc proti čipům a implantátům

Pro ty, kteří usilují o dobro a nevypínají si program nedůvěrou a zásadním odmítáním, mají projekční týmy Okna do vesmíru připraveny pomoc pro speciální problémy lidí, jako je odstranění nebo zneutralizování čipů a implantátů vložených, nebo vstřelených do lidských těl útočníky z vesmíru. Na svých kanálech používají technologie, které sdílejí, takže základní pomoc proti čipům a implantátům najdete na každém kanálu, i když na některé problémy jsou kanály Okna do vesmíru různě specializovány.

 

 

17.2 2012

JAK SE CHRÁNIT PŘED ČERVY Z ASTRÁLNÍHO HADA

 

Asi před dvěma dny se našim přátelům z Vysoké Galaxie a archandělům podařilo zneškodnit obrovského hada z astrálu, který předtím již obepínal naši Zemi a snažil se ji drtit pohybem. Někteří z vás jste vnímali v posledních týdnech silné tlaky v hlavě, pocity na zvracení, točení hlavy a závratě, deprese, které nebyly transformačními příznaky, ale důsledkem tlaku astrálního hada. Z těla zneškodněného hada se snaží uvolnit velcí červi.

 

Pomoc proti uvolňování červů:

Vy, kteří dokážete pracovat s „úkony“ Amezdas, zintenzívněte práci s nebeskozemským ohněm, bílou růží a andělským blankytně modrým zlatě zářivým ohněm.

Nebeskozemský oheň vkládejte do celé Země a do celé sluneční soustavy.

Bílou růži si uvědomujte v prostoru Země a v prostoru Sluneční soustavy.

Andělským blankytně modrým zlatě zářivým světlem obalujte sebe a celou Zemi.

Nezapomínejte na Očistu éterického těla.

Informace o těchto úkonech viz Ochranné úkony Amezdas

Vy, kteří výše uvedené úkony provádět neumíte, nebojte se. Duchovní pracovníci Amezdas je dělají i za vás.

Dále vám všem pomůže volněji dýchat a pročistit svoje těla Fotosyntéza 2 , Fotosyntéza 7 , Květina 1, Růže 4 a Růže 7. Tato radiace se vám spustí sama, není zapotřebí žádného úsilí.

 

 

18.2.2012

S ARCHANDĚLEM MICHAELEM ZMĚŇME TENTO SVĚT

CHRAŇME NAŠE DĚTI, SEBE A CELOU ZEMI

  

V neděli ráno dne 10. 4. 2011 na mne bylo vystřeleno z „psychotronické“ zbraně. Viděla jsem ji. Vzhled zbraně a celkový charakter možností jejího působení na člověka svědčily o tom, že tato tajná zbraň byla vyvinuta ve vědecké laboratoři fungující na vysoké úrovni. Viděla jsem, že na mne bylo vystřeleno z území České republiky a že za tuto střelbu nesou odpovědnost lidské bytosti, které se bojí mých unikátních schopností vnímat věci a události za hmotou i v ní. Vnímala jsem, že se bojí energií, které skrze mne do Země přicházejí. Tyto energie, přicházející také skrze ochranné úkony Amezdas, totiž mimo jiné, neutralizují pokusy a snahy nedovoleně působit na lidské vědomí. Již vyvinuté a dále vyvíjené tajné „psychotronické “zbraně dokážou nejenom ovlivňovat myšlení a rozhodování člověka, ale dokážou také paralyzovat jeho některé existenční složky (vůli, cit, myšlení,...) dezintegrovat je, uvést do chaosu a do zmaru, který se může projevit šílenstvím, či smrtelnou nemocí. Vnímala jsem, že lidé stojící za střelbou na mne se rovněž bojí mojí spolupráce a kontaktů s Vysokou Galaxií a že se rozhodli provést moji likvidaci způsobem z jejich hlediska neviditelným a našimi zákony nepostihnutelným.

Informace o střelbě byly zveřejněny na Aktuálně tohoto webu dne 10. 4. 2011, ale jenom asi půl hodiny; požádala jsem totiž webmastra o jejich stažení vzhledem k tomu, že jsem se cítila lidmi, kteří jsou za tuto střelbu zodpovědni, celkově ohrožena. Odpustila jsem jim a nežádám jejich potrestání. Jejich činnost by však měla být zastavena.

 

Popis střelby z tajné „psychotronické“ zbraně

V neděli ráno dne 10.4. 2011 jsem uviděla hlaveň tajné „psychotronické“ zbraně. Mířila na mne. Okamžitě jsem věděla, že byla vytvořena v České republice a že na mne míří z území České republiky. Potom na mne bylo vystřeleno. Vnímala jsem výstřel jako určitý „tlak“ a vystřelený náboj vytvořil v prostoru mezi mnou a hlavní něco jako dvouřadou mřížku vytvořenou z jemnohmotných, jakoby olověných kapiček. Mřížka z jakoby olověných kapiček zůstala chvíli v prostoru nehybně viset. Věděla jsem, že se nesmí rozložit, rozpustit v mentálním prostoru. V klidu a nehybně spojena s Kristem jsem se na ni dívala. Vnímala jsem, že jsem v Ochraně Boží, že se se mnou jsou andělé, archandělé a přátelé z Vysoké Galaxie. Po chvíli se tato vystřelená „ dvouřadá mřížka prohnula do oblouku směrem k hlavni, z níž vyšla. Nevím, jestli se do ní vrátila. Všechno to v okamžiku zmizelo.Vnímala jsem, že to nebyla první „střelba“, že jsem již dlouhodobou obětí.

 

Byla jsem zachráněna a se mnou mnozí v mém vztahovém okolí (přátelé, spolupracovníci, „zákazníci“), jejichž vědomí by jedovaté psycho-energie, které obsahovaly manipulativními kódy nastavené proti mně, absorbovalo.

Dostalo se mi tak potvrzení prohlášení Krista o neutralizaci účinků psychicko - manipulativních zbraní. Kristus vyzval anděle, archanděle a Vyšší Galaxii k této neutralizaci, viz moje sdělení „Zásah Krista“ ze dne 25. 3. 2011.

Dne 25. 3. 2011 na pokyn Krista vstoupila Vysoká Galaxie v součinnosti s Anděly a Archanděly do akce, kdy všechny zbraně, techniky a technologie vytvořené na Zemi pro nedovolené mentální ovládání člověka mají být neutralizovány a rozpuštěny. Aktuálně, 25.3. 2011.

Děkujme Kristu, Andělům, Archandělům a přátelům z Vyšší Galaxie.

 

 

S ARCHANDĚLEM MICHAELEM ZMĚŇME TENTO SVĚT

Stále vnímám pokusy o manipulaci s lidským vědomím skrze psycho-energie a znalosti kanálů a uzlů, které naše vědomí a energetickou strukturu lidské a zemské hmoty propojují. A není to jenom situace našeho národa.

Nebezpečí pro nás nevyplývá pouze z existence tajných zbraní. Vnímám, že jsou kolem nás budovány „chodby a konstrukce“, celá síť energetických vazeb, kterými nás ti, kteří se vydali cestou tajných výzkumů a experimentů, opřádají jako pavouk opřádá svoji oběť, aby nás mohli ovládat, řídit a ničit, budeme-li nevyhovující, aniž by byli viděni. Nacházíme se dnes již v situaci, kdy „někdo“ může pouze sedět u „počítače“ a vybírat, které tlačítko stisknout, anebo za kterou nitku zatáhnout.

Pole psychotronických výzkumů a experimentů jsou našim očím skryta. Nejsou však skryta pomáhajícím bytostem z duchovních světů. Nevidíme do myšlení jiných lidí. Nevíme, který člověk má úmysly dobré a který to s námi nemyslí dobře. Do myšlení lidí ale vidí andělé a archandělé. Ti, kteří nás chtějí plně ovládat, těží z naší neznalosti, nevědomosti a dezorientace. Na lidské úrovni již vzhledem k naší výše uvedené situaci, nedokážeme provést změnu, přestože po ní toužíme a uvědomujeme si její naléhavost.

 

Naše situace je však již také vzhledem k útokům z vesmíru, kritická, a vyžaduje i zásah z naší strany, zásah, který nelze odkládat.

Archanděl Michael, který byl Kristem postaven do čela nebeských duchů pro pomoc Zemi a lidstvu, a který řídí andělské a archandělské ochranné a záchranné akce, nám pomáhá, ale pro rychlejší a účinnější pomoc potřebuje naši spolupráci.

Intenzívní a účinná spolupráce člověka s nebeskými duchy byla stanovena jako podmínka pro pomalejší transformaci. Andělé a archandělé tenkrát měli dvě možnosti.

První možnost byla: nevystavovat se kvůli spícímu lidstvu krajnímu vyčerpání a situacím, které již pro ně byly i fyzicky velmi bolestivé, a dát doporučení k rychlé transformaci Země, což by znamenalo pro mnoho lidí, že by na závěr této kosmické epochy nebyli do transformace vůbec zařazeni, a navíc, nebyl by vytvořen „transformační rodinný strom“, tj. nebyla by vytvořena nová duchovní pouta a vazby, které umožní členům rodiny najít se a setkávat se i v nové epoše kosmu. Tento „transformační rodinný strom“ zatím ještě nebyl vytvořen.

Druhá možnost byla: rozhlédnout se po Zemi a spočítat duchovní jedince, o které se budou moci opřít. Vysoký duchovní svět se rozhodl pro svoje další oběti pro lidstvo, protože v nás vložil svoji naději.

Zklameme?

 

My, kteří jsme se nenechali „uspat,“ vzchopme a sjednoťme se k duchovnímu činu!

Archanděl Michael pro nás energetizoval svůj znak. Mnozí z vás, kteří jste se již se znakem archanděla Michaela snažili pracovat, jste prožili silný odpor ze strany negativních neviditelných duchů a rovněž ze strany lidských černých mágů a psychotroniků, protože energie znaku archanděla Michaela oslabují a neutralizují jejich destruktivní vibrace a oni vaši duchovní práci okamžitě pocíťují. Bojí se jí, hrozí se jí, chtějí ji zastavit

.

Ve spolupráci s archandělem Michaelem vzniklo pro nás nápomocné „energetizované“ video S Michaelem změňme tento svět, jehož text je přepsán na stránce Archanděl Michael a jeho znak, abyste si mohli zvolit formu, která vám vyhovuje, nebo formy střídat. Toto video je pracovní a bylo vyrobeno střihem z několika zvukových záznamů, aby neznělo monotónně a neuspávalo, má-li se s ním často pracovat.

 

Omluvte prosím nedostatky. Jsme v časové tísni. Čas, kterého již máme míň než málo, přináší další naléhavé úkoly.

Vy, kteří jste neusnuli, dejte se do práce se znakem archanděla Michaela!

Umožníte tím Michaelovi příblížit se k našim problémům.

Přivoláte tím a umožníte tím pomoc archanděla Michaela.

Probudíte tím ty, kteří „spí,“ a oni se také přidají. Bude nás víc a víc...

 

S ARCHANDĚLEM MICHAELEM ZMĚŇME TENTO SVĚT!

 

 

21.2.2012

POHLED VYSOKÉ GALAXIE A POHLED KRISTA NA ÚTOČÍCÍ „PSYCHOTRONIKY“

   

Plavidla Vysoké Galaxie dorazila v období prosinec 2009 až duben 2010 k branám Země v době, na níž téměř každý stát, nebo dokonce každý stát pod pečetí PŘÍSNĚ TAJNÉ vyvíjel a stále vyvíjí výzkumy na poli obrany před útoky z vesmíru, ale také na vývoji tajných psychotronických zbraní proti obyvatelům vlastní planety.

 Vysoce specializované posádky dorazivších plavidel Vysokého Orionu, Vysokého Síria a vysokého Persea hned po příjezdu začaly v prostoru Země implantovat speciální zvukové a světelné elektrody, které chrání Zemi a lidstvo před nejstrašlivějšími scénáři útoků, které přicházejí jak z vesmíru, tak z tajných psychotronických a psychotronických informativních zbraní vzešlých z utajovaných vojenských projektů.

 Z hlediska právního řádu Vyšší Mléčné dráhy vystavila Galaktická Unie na každého černého mága a psychotronika zabývajícího se manipulací s lidským vědomím již v roce 2011 zatykač, protože aktivity černých mágů a psychotroniků jsou vedeny v kategoriích nejtěžších zločinů v celém kosmu a jejich jména jsou na seznamu největších zločinců kosmu. Kristus sice v roce 2011 změnil podstatu zla na podstatu nemoci, ale to se zatím týká jenom Jeho vztahu k těmto bytostem; týká se to Jeho jednání s těmito bytostmi na přelomu epoch a v nové epoše kosmu, kdy je nevydá nejtěžším trestům, ale programům léčby. Změna podstaty zla na nemoc také pro „nemocné“ bytosti znamená, že vzhledem k tomu, že nedovolenými aktivitami černé magie a psychotroniky přinášeli smrt a zmar, budou svojí slabou silou k životu a strašlivým zuboženým vzhledem pod tlakem vlastního umírání, (neboť smrtící zlo bylo změněno na smrtelnou nemoc toho, kdo ho vydává), vystavení pochopení podstaty zla, jako nemoci sami na sobě. Budou umírat. Pomoc dostanou skrze Lásku Krista, který s nimi bude v ženském principu Panny Marie jednat jako Lékař s nemocnými a o tento vztah a jednání požádá i duchovní bytosti, které již mají ve svých srdcích lásku. Tento nový pohled Krista však ještě neprostoupil všechny sféry Mléčné dráhy, jejichž civilizace se nacházejí na různém stupni lásky a nemohou zatím všechny jednotně tento nový pohled Krista přijmout. Proto je zatím uplatňována jurisdikce tzv. Vyššího kosmu. Nicméně, nutnost izolovat tyto bytosti, ať je nazýváme zločinci nebo nemocnými, zůstává stále naléhavá.

Uvědomění si svojí situace ještě v této existenci staré Země mají prožít všichni výše jmenovaní „nemocní“ v okamžiku, kdy se nově vytvářející transformující buňka dostatečně oddělí od staré. V tom okamžiku se lidé uvidí navzájem v podobě, která odpovídá jejich skutkům. Zjev některých se bude podobat zjevu andělů, zjev některých bude zjev monster vyvolávajících děs a hrůzu.

 

 

23.2.2012

23:00 středoevropského času

PLAVIDLA VYSOKÉ GALAXIE SE VZDALUJÍ OD ZEMSKÝCH BRAN

 

Plavidla Vysoké Galaxie vyplouvají ze zarámí zemských bran a vzdalují se od nich a od Země. Tlak, který má brzy v budoucnosti v prostoru Země vzniknout a události s tím spojené, by jejich plavidla a jejich posádky mohl ohrozit. Během jejich několikaletého pobytu v zarámí zemských bran se jim podařilo do Země implantovat vysokogalaktickou jemnohmotnou technickou síť na Zemi . Skrze tuto síť mohou naši přátelé monitorovat i pohyb sebemenší částice hmoty a dále pomáhat.

 

 

27.2.2012

POMÁHÁ RADIACE WEBU AMEZDAS

 

Je nás hodně, kteří v těchto dnech pociťujeme nevolnosti od žaludku a tlaky v hlavě. Pomáhá Růže 1 a Transformační minerál 5.

 

 

28.2.2012

TRANSFORMAČNÍ ZPRÁVA:

1/5 ZEMĚ ODKROJENA

DUCHOVNÍ KONTINENT NA ENERGETICKÉ MAPĚ ZEMĚ

ZVÝŠENÁ RADIACE           

Od starého systému Země byla odpojena zhruba 1/5 zemské lidské hmoty a ve vazbách s ní propojená zemská planetární hmota. Nejvyspělejší duchovní lidé planety Země se svými vazbami na hmotu Země, kterou produchovňují, tak vytvořili energeticky nové území, nový duchovní kontinent na duchovní energetické a silové mapě planety Země.

Celkem je stále ještě 9 transformačních pásem. Tři nejvyšší pásma, z nichž nejvyšší je pásmo Amezdas, tvoří celkem asi 1/5 lidstva a na ni provázanou zemskou hmotu. Tento nový duchovní kontinent, který na energetické mapě planety Země vidím na její vrchní polokouli, jako „velký severní pól“ dnes byl od ostatních transformačních zón „odkrojen“ a oddělen „duchovním oceánem“, který brání přenosu negativních a nízkých frekvencí z nižších pásem do tohoto nového duchovního kontinentu. Obraz po tomto „odkrojení“ vnímám jako když se velké plavidlo „houpe“ na oceánu, nebo jako když se obrovská nádherná kontinentální kra „houpe“ na vesmírném duchovním moři.

Mírně se vykrojuje také zemská energetická oblast, která zahrnuje celkem 4 transformační pásma. Od nižších pásem ji odděluje speciální radiační pruh. Dvě nejspodnější transformační pásma se zatím nevyčleňují, ale začínají vibračně pulzovat. Pod nimi je černé pásmo (na místě zemského geografického Jižního pólu, ale je větší, než Jižní pól), které je z hlediska vysokých energií, či pouhých vyšších energetických impulzů, zcela „mrtvé.“

Během „odkrojování“ nového duchovního kontinentu se mnozí z vás cítili a patrně ještě cítí, jakoby na mořském plavidle, nebo ve stoupajícím vzdušném plavidle, včetně pocitů závrati.

Během únorových dnů, radiace, která skrze naši buňku započala naše těla a hmotu Země, na niž máme vyšší energetické vazby, prostupovat, nabyla dnešním dnem, po „odkrojení, “ na intenzitě.

 

 

3.3.2012

INTERPOLACE LIDSKÉ HMOTNÉ BUŇKY

Ve čtvrtek 1.3.2012 mi byla oznámena „interpolace“ obrazu – schématu lidské buňky a její architektury do jemnohmotných systémových duplikátů. Je to v rámci transformace lidských těl na andělské systémy, které jsou větší a silové, nikoliv látkové, jak je známe u našich současných hrubohmotných těl. Tato „interpolace“ nabyla na velké intenzitě v pátek 2.3. a probíhala silně po celou noc až do rána 3.3. a v mírné formě dále probíhá. Mnozí z vás jste pociťovali pálení nebo silné svědění.

„Interpolaci“ uskutečňují týmy Vysoké Galaxie skrze 12 nebeských éterů, které byly do Země přes Amezdas sneseny 28.10.2010 a zpracovány ve spolupráci s Anděly. Dne 4.6.2011 byly zpracovány ve spolupráci s Vysokou Galaxií. O zpracování éteru barvy podává částečnou informaci krátký video záznam Éter barvy.

Protože žijeme v tzv. 3D – ve sféře určené pro základní vývoj tvorů kategorie zvíře a naše myšlení je skutečně „stlačeno“ do úzkého prostoru, těžko si můžeme multidimenzionální étery, které jsem již dříve označila jako „zahradu Panny Marie“, představit. Jejich názvy dávají pouze náznak jejich podstaty a funkcí.

Dne 28.10.2010 byly do Země skrze Amezdas sneseny tyto étery: éter Božího impulzu tvorby, éter očisty a obnovy, éter životní síly, éter spojující a propojující energie (éter stromu života), éter barvy, éter vůně, éter zvuku, éter minerálu, éter růstu a tvaru, éter stonku a kmene , éter Božského květu, éter Božského plodu.

 

 

10.3.2012

Do duchovního prostoru Karlova mostu byl protisknut individuální Strom života, 12 schodů Panny Marie a Rouška Panny Marie. Videa a audia z těchto událostí by měla být připravena do 7 dnů.

 

 

15.3.2012

JAK SE ZBAVIT ÚTOKŮ „PŘIVTĚLOVÁNÍ DUŠÍ“

Někteří lidé, hlavně ti, kteří dělali nebo dokonce ještě dělají nebezpečné techniky, popisují podivné útoky, které nazývají „přivtělování duší“. Popisují ledové vanutí kolem sebe i v sobě, mrazení nebo tlak na kostrči, či v jiných částech těla, bzučení v hlavě, bouchání v břichu,...

V první řadě, lidské duše se takto neprojevují. Já bych tento jev jako „přivtělování duší“ nenazvala.

Proti těmto snahám dostat se do vašeho systému a parazitovat na vás pomáhají

- naši přátelé z Vysoké Galaie, Okno do vesmíru, kanál Hadonoš. Běžte na tento kanál, jakmile ucítíte útok. Instrukce pro napojení jsou nad „obrazovkou.“

- „ukotvená spirála“ ve zlatém trojúhelníku. Obkreslete v duchu kolem sebe tvar zlatého rovnostranného trojúhelníku, přičemž základnu máte pod chodidly a vrchol nad hlavou. Z vnitřního vrcholu trojúhelníka vytáhněte v představě bílou linii směrem dolů k hlavě, stočte ji do leva a začněte ji obtáčet spirálovitě kolem hlavy a pokračujte kolem celého těla až dolů. Pod chodidly spirálu ukotvěte do základny trojúhelníka a roztočte ji. Jestli budete spirálu tvořit pohledem na sebe do zrcadla, stáčejte ji doprava. Toto říkám jenom pro vaši orientaci, nedoporučuji delší pohled do zrcadla. Potom spirálu roztočte. Měla by se točit tak rychle, abyste viděli – vnímali jenom bílou stěnu kolem vás, nikoliv spirálu.

- Mariánské úkony AMEZDAS, ale to je mystika; musí být vykonány ve stavu lásky k Panně Marii a v pochopení toho, kdo je Panna Maria co při těchto úkonech v nich člověk vlastně dělá. Tyto úkony časem zvýší vibrace lidského těla a pro parazitující bytosti se tak pobyt v lidském těle stane nemožný; vysoké vibrace je vypudí.

Podmínkou pro účinnou pomoc výše uvedených rad je nedělat magii a „duchovní techniky“ jako je merkaba, shamballa, hypnotické meditace při úplňku,..

 

 

19.3.2012

ÚTOK Z ASTRÁLNÍ SLUNEČNÍ ŘÍŠE

POMOC VYSOKÉ GALAXIE – STABILIZACE ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ

SITUACE JE POD KONTROLOU

 

Staré systémy jak Země, tak Slunce se k dnešnímu dni již nacházejí v chaotických proměnách a sluneční plazma starého Slunce je díky umělému reaktorovému procesu vyvolanému útočícími bytostmi, transformována a přenášena k Zemi a vytváří kolem ní oranžový radiační lepkavý obal, do něhož se koncentrují chapadla slunečních zrobotizovaných elementálů. Transformovaná sluneční plazma s koncentrací zrobotizovaných slunečních elementálů rovněž působí na destabilizaci a přehřátí elektromagnetického pole hmotné buňky lidského těla a Země a může oslabovat lidskou psychiku a nervovou soustavu. Jedná se o proces v souvislosti se záhadným objektem u Slunce, viz článek.

Útok začal gradovat ve pozdních nočních hodinách dne 18.3. a 19.3., kolem 1:00 v noci ho již zaznamenalo hodně lidí. Velitel útoku se mi ukázal.

Během dne 19.3. jsem dostala od některých z vás hlášení o nepříjemném prožití útoku předešlé noci, včetně hlášení o ranním výskytu puchýřů a vyrážky zejména v okolí očí a úst, o pocitech silného pálení po celém těle, přehřívání tělesného systému, žaludečních nevolnostech, točení hlavy.

 

Pomoc Vysoké Galaxie - stabilizace elektromagnetických polí

Pomoc archandělů pod vedením Michaela  

   

Jako ochranu proti negativním vlivům přicházejícím ze Slunce a působícím na elektromagnetická pole buňky nám Vysoká Galaxie svojí jemnohmotnou technikou dala dne 10.3.2012 pomoc v úkonu Stabilizace elektromagnetických polí, ukázaném ve stejnojmenném videu. Při natáčení úkonu byla stabilizace elektromagnetického pole hmotné buňky aktivována a při shlédnutí videa se ji můžete naučit. Tento úkon přináší okamžitou výraznou pomoc lidskému systému i Zemi. Vzhledem k tomu, že se tento úkon při jeho prvním přenosu do Země a aktivaci naučilo asi 30 lidí, kteří ho dne 19. 3. opět provedli, došlo k uklidnění a situace je pod kontrolou: Do akce nastoupili archandělé pod vedením archanděla Michaela.

Elektromagnetická pole budou však z různých důvodů i v nadcházejících dnech v ohrožení. Úkon Pro stabilitu elektromagnetického pole je tudíž stále aktuální. Měl by se stát naším každodenním úkonem.

 

Co dělat proti radiaci a vibracím sluneční astrální plazmy

Proti doprovodným účinkům radiace je nutno obalovat sebe i Zemi do andělského blankytně modrého zlatě zářivého světla a pracovat s vibracemi bílé růže.

    

Jemnohmotná substance bílé růže: Uvědomujte si ji, vnímejte ji. Září bělostí i zlatým jasem a z okrajů jejích rozevřených okvětních lístků vycházejí vibrační vlny, které pohlcují a neutralizují vibrace lepkavé hmoty astrální sluneční plazmy a těch, kteří skrze ni útočí.

      

Andělské blankytně modré zlatě zářivé světlo pohlcuje a neutralizuje a také odráží nebezpečnou radiaci. Andělé ho snesli k Zemi 29.11.2011. Uvědomujte si ho, vnímejte ho, zahalujte do něho sebe i celou Zemi.

Proti účinkům na psychiku a následovně na mezilidské vztahy a duchovní stav, je také nutno „se obalovat“ do lásky a tolerance.

Dále nezapomínejte na Diamant z Pásu Panny Marie, viz videoaudio od minuty 26:00. Váš systém pročistí radiace Květiny 6 a Růže 6. Účinná je rovněž koupel ve vodě, do niž přidáte několik kapek olejíčku. Jestliže nemáte vanu, potřete celé tělo olejíčkem, nechte působit minimálně několik minut před sprchováním.

Kristus s námi a v nás.

 

 

20.3.2012

RADIACE ZNAKU ARCHANDĚLA MICHAELA

 

Andělé a archandělé pracují ve speciálních sestavách světelných kódů a energetických vln. Při práci se znakem archanděla Michaela se učíme tento vyšší stupeň práce. Může se stát, že jste do tohoto radiačního stupně práce se znakem byli vtaženi automaticky.

Na semináři 10.3. byla práce se znakem AA Michaela na radiačním stupni rozebrána a můžete ji shlédnout na videozáznamu Radiace znaku archanděla Michaela, který byl na výše uvedeném semináři pořízen.

 

 

28.3.2012

VELIKÁ NOC A VZKŘÍŠENÍ

TRANSFORMAČNÍ VELIKONOCE 2012

 

Během velikonočních svátků 2012 dojde k mimořádné duchovní události, která se může odrazit, možná jenom pro některé, možná pro všechny, i na fyzické úrovni. O transformační velikonoce 2012 byly velké zápasy mezi vysokými duchovními světy a světy temnými, nízkými. Jednoho nedávného večera se již zdálo, že se Země letošních velikonoc nedočká.

Situace je však i nadále neudržitelná. Slunce své funkce již před týdnem přesunulo výrazně do svého jemnohmotného systémového duplikátu, aby vůbec mohlo na pozitivní platformě dodržet svoji základní energetickou blahodárnou funkci pro Zemi a pro planety Slunečního Kosmu. Země se již připravuje na přijetí vysoké duchovní radiace, skrze kterou se má stát centrem Sluneční soustavy a celého Slunečního kosmu, podle stáčení a přeskupování zahájeném v červnu 2011. Již dva týdny vidím dvě slunce: staré, ze kterého přichází nebezpečí, a nové jemnohmotné, které pomáhá.

Kristova oběť na kříži byla výkupným Nevinného za hříšné, aby jednoho dne mohl být zastaven reinkarnační cyklus, což již bylo nastoleno Kristovým zrušením karmy, viz Nová kniha života, Aktuálně, 25.4.2011. Kristova oběť představuje rovněž snesení Božského Světla nesmrtelnosti do Země skrze Tělo a Krev Ježíše Krista. Tělo Ježíše Krista bylo vzkříšeno o Veliké Noci.

Uvnitřněme se, buďme v kajícnosti a pokání, připravme se na Velikou Noc a Veliký Den letošních velikonoc. Do Země i do těl duchovních lidí bude vzářeno Světlo vysoké intenzity ze Světla Boha Matky a Boha Panny – Marie Krista. Na tak vysokou intenzitu radiace zareaguje i jemnohmotná příroda a její substance vyšlehnou v energetických a éterických plamenech.

 

 

31.3.2012

VÝSTUP LIDSTVA DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ: ROUŠKA PANNY MARIE

 

Dne 10.3. tohoto roku byla do duchovního prostoru Karlova mostu protisknuta mystická rouška Panny Marie. Nejdříve byla prožita na semináři 10.3. a následně protisknuta do významného duchovního prostoru určeného k výstupu do vyšších dimenzí, kterým je Karlův most pro všechny národy Země. Záznam příslušné části semináře, viz video Rouška Panny Marie.

 

 

1.4.2012

VTAŽENÍ ZEMĚ DO JINÉHO ČASOVÉHO PÁSMA

 

Dne 30.3. se opět vygradovalo nebezpečí hrozící Zemi. Útočníci z astrální říše začali prolamovat třetí sluneční bránu. Toto prolamování se jim dařilo díky aktivitě neznámého objektu zachyceného na snímcích NASA, viz článek. Útok se projevil na oslabení elektromagnetického pole lidské buňky a na lidské psychice.
31.3.2012 ve večerních hodinách byla Země díky Vysoké Galaxii a archandělům a andělům a spolupráci s nimi na straně lidské skrze Amezdas, vtažena do jiného časového pásma. Tím byl zmařen útok Sluneční astrální říše, která již prolamovala třetí bránu vstupu z astrální říše. Kdyby ji prolomila, měla by již snadný a rychlý přístup k Zemi. Tímto vtažením do jiného časového pásma se Země dostala z dosahu časových frekvencí, po kterých postupovali útočníci k Zemi. Vtažení do jiného časového pásma - jiných časových frekvencí - bylo možno realizovat díky novým překrývajícím se úsekům drah Země, Jupitera a Slunce v rámci přeskupování planet a změnám jejich drah v období konvergence časů a časoprostorů (o konvergenci viz
Konvergence časoprostorů: Přesun lidstva, Kosmické vánoce, Aktuálně 20.12.2011, Archiv rok 2011)

V prostoru Země je výrazná úleva.

Vy, kteří pracujete se znakem archanděla Michaela, vyzařujte a protiskujte znak archanděla Michaela do prostoru Země a také do prostoru Jupitera a Slunce.

 

 

1.4.2012

POMOC VYSOKÉ GALAXIE: TROJSRDCE

ODZBROJENÍ PSYCHOTRONICKÝCH ARMÁD

 

Dne 31.3. tohoto roku ve večerních hodinách předala skrze mne Vysoká Galaxie speciálně pro lidstvo zpracovanou technologii pro modifikaci – neutralizaci pro lidský systém nebezpečného záření, které vydává antihmota a které přátelé z Vysoké Galaxie označili jako Gama R záření. Tuto technologii jsem přijímala bez jakékoliv přípravy předem, jako ostatně vždy. Předání technologie pro modifikaci – neutralizaci Gama R záření bylo nafilmováno přímo během mého napojení na Vysokou Galaxii. Předání technologie, kterou jsem nakonec nazvala „Trojsrdce“, můžete shlédnout na videu Odzbrojení psychotronických armád. Na tomto videu se zároveň naučíte s touto technologií „operovat“. Technologie předaná formou „Trojsrdce“ svým názvem vystihuje spojení srdce člověka, anděla/archanděla a vesmírné bytosti.

Toto řešení přichází v čas nejvyšší do časů nejtěžších. Bylo mi ukázáno, že právě Gama R záření (nejsem fyzik, přijala jsem pouze toto pojmenování od Vysoké Galaxie, aniž bych měla znalosti v relevantním oboru) je záření, které je zásadní pro psychotronické aktivity.

Jsou mezi námi. Chtějí s námi sdílet svůj život v tom smyslu, že si chtějí kupovat věci, které lidské ruce vyrobí, chtějí mít rodinu a děti, ale přitom střílejí do vlastních synů a dcer národa a vykonávají nebezpečné experimenty s vyvoláváním psychických poruch a smrtelných nemocí a s manipulací lidského vědomí. Nikdo z nás nemá jistotu, že člověk, který s námi v parku třeba promluví a usměje se na děti kolem, třeba zrovna na vaše dítě, se nevrátí do laboratoře a neusedne k „šílené“ zbrani.

Braňme se. Dostali jsme technologii, která chrání před vrahy a ničiteli a přitom sama neničí, nezabíjí.

Děkujeme andělům, archandělům a Vysoké Galaxii. Děkujeme především Kristu, na jehož pokyn se tato záchranná a ochranná spolupráce děje.

 

 

3.4.2012

HVĚZDA DAVIDOVA

TRANFORMACE SEXUÁLNÍ OBLASTI – MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH GENITÁLIÍ

 

Přijato dne 29.3.2012

Bůh stvořil člověka k obrazu svému; stvořil muže a ženu. Pro každého člověka se vztah mezi mužem a ženou stal v životě nejdůležitějším, nebo alespoň velmi důležitým. Člověk prožívá lásku k rodičům, k matce a k otci, ke svým dětem i k ostatním lidem, ale vztah mezi mužem a ženou je něco fascinujícího, stal se tématem výtvarného umění, poezie... Je tajemný, úchvatný, neuchopitelný. Kvůli tomuto vztahu byli lidé ochotni zemřít a i dnes kvůli němu umírají. Bez naplňujícího vztahu mezi mužem a ženou lidé ztrácejí sílu žít, pokud si tuto sílu nedokážou vzít přímo od Krista.

Do vztahu mezi mužem a ženou vstoupil sex, sexuální spojení, které tento vztah posiluje, pokud je vykonáváno v lásce a v uvědomění si vysokého stupně lidství a které muže a ženu přivádí k hranicím říše zvířat a démonů, nebo je dokonce přímo do těchto říší zasunuje, jestliže se odehrává na úrovni nízké pudovosti či sexuální úchylky.

Ježíš se narodil z rodu Davidova. Davidova hvězda jako znak nejvyššího židovského rodu představuje v duchovním světě koncentraci vysokých duchovních energií, které byly do tohoto rodu po celou jeho historii až do okamžiku Ježíšova vyzáření se do hmoty, snášeny. Tyto energie do sebe přijala Maria, matka Ježíšova, a do takto umocněného nebeského světla na Zemi bylo sneseno, vyzářeno tělo Ježíše. Maria, která je úžasné, neuchopitelné tajemství tvorby a tajemství Duše Boží, vyzáření těla Syna Božího předcházela a pro Ježíše připravila.

Hvězda Davidova, skrze kterou energie nebeského světa připravila Maria, představuje dnes pro nás záchranu a pozvednutí pro naši sexuální oblast, pro její transformaci. Skrze čisté Mariiny a Ježíšovy sexuální energie uchované jako tajemství až do dnešního dne, přichází transformace sexuální oblasti z ponížení a zabřednutí do temného močálu pudovosti a sžírání ohněm démonů. Je to pozvednutí do čistoty vzájemného splynutí energií muže a ženy a umožňuje, aby dispozice, které Bůh člověku do jeho sexuální oblasti kdysi vložil, byly použity k tvorbě čistých a krásných věcí, k tvorbě nového i nových bytostí, které Bůh dá člověku skrze jeho očištěný, pozvednutý mužský a ženský princip stvořit.

Raduj se duchovní člověče, tvoje sexuální oblast již není více spojena s říší zvířat, s říší démonů; z jejich oblastí do tvého těla již nepřicházejí žádné impulzy, žádné temné vibrace.

Bůh dnešním dnem z oblasti, v níž spočívají tvoje genitálie a kódy tvořivých energií učinil svatostánek, který je prostupován světlem Hvězdy Davidovy. Zakotvi se myšlení v uvědomění si:      

Jsem člověk duchovní, bytost, jejíž vědomí i mysl i srdce byly stvořeny pro to, aby se dobro, láska a Boží genialita ve všech možných variantách dále šířily do vesmíru a vytvářely vesmíry nové, skrze oblast hmotné tvorby dnes známé jako oblast genitálií muže a ženy – oblast tvorby hmotných věcí, v harmonii principu muže a ženy, ve schopnosti každé bytosti lidské milovat jako muž ženu a ve schopnosti každé bytosti lidské milovat jako žena muže. Vždyť celá pozemská příroda i tvorstvo, i minerály i kamení i každý mikroorganismus, pokud nemají již do sebe vsunut mužský a ženský princip, mají ho v sobě neviditelně, našim očím skryt. Bude se vyvíjet, bude se vyhraňovat, je to jeho evoluční budoucnost v rámci Království člověka.

Nechť muž a žena jdou dále vesmírem a vesmíry. Nechť jejich láskyplné vazby nejsou rušeny, neboť vyšly z Boha, jsou obrazem Boha a jeho prodlouženou tvorbou skrze člověka. Svoji první tvorbu a svoje první kroky stvořitelů nechť nový Adam a nová Eva realizují skrze Amezdas - Zemi novou, skrze Kristovo nové nebe.

 

 

4.4.2012

BOŽE, DEJ NÁM DAR LÁSKY

 

Omylem je si myslet, že láska přijde do našich srdcí sama, bez prosby o ní. Člověk dostává transformaci - vstup do vyšších a krásnějších dimenzí jenom na základě lásky, kterou má v srdci, ať si ji již vyprosí, nebo je pro něho někým jiným vyprošena. Knoflík na program, který se spustí v určitém okamžiku a všechny lidi a svět změní najednou v dobré a krásné a přesune je všechny do stejné reality, takový knoflík neexistuje. Upozorňujeme na nové video s meditační modlitbou Bože, dej nám dar lásky. Tato modlitba vznikla a byla vyslovena v jednu stejnou chvíli při meditaci v úzkém kruhu. Je to živý, předem nepřipravený záznam.

 

 

8.4.2012

VELIKONOČNÍ RADIACE PANNY MARIE

 

Ohlášená velikonoční radiace nabyla výrazné vibrační formy v neděli kolem 5:00. Předcházely jí výkyvy rovnováhy jak těla člověka, tak zemské osy. Nová buňka lidského těla totiž již zformovala svoji spirálu, která začíná rotovat doleva, stejně tak již zformovala svoji novou spirálu oblast nazývaná Sluneční Kosmos. Tyto změny v posledních předvelikonočních dnech u nás vyvolávaly silné točení hlavy a žaludeční nevolnosti, migrény, alergie. Existence nové spirály nové buňky a výrazné oddalování buněk v procesu půlení buňky mají za následek výkyvy elektromagnetického pole staré buňky a elektromagnetickou nerovnováhu ve Slunečním Kosmu a tím větší citlivost na škodlivou radiaci.

Velikonoční radiace Panny Marie, Krista v ženském principu, vydala mocný impulz přírodě, k vydání jejích prvních jemnohmotných životadárných plamenů ku pomoci člověku při tvorbě jemnohmotného těla a přežití na Zemi v posledních dnech starého systému Země. Tato radiace bude pokračovat i během celého tzv. velikonočního oktávu. Tuto radiaci pociťují citlivější lidé jako silné příjemné žhnoucí vibrace, které v některých okamžicích až jakoby pálí, ale nespálí.

Zemský prostor je ve světle.

 

 

9.4.2012

PROTI ŽHAVENÉMU MYŠLENKOVÉMU A CITOVÉMU CHAOSU

 

Stalo se již naší zkušeností, že když se dějí velké věci, vstupuje do zvýšené aktivity strana odporu. Někteří z vás to prožíváte v tomto velikonočním období.

Pro utišení napětí a konfliktů v prostoru osobních mezilidských vztahů pomáhá především modlitba a mystické úkony. Někdy jsou však umocňovány rozprostřenými, anebo posílanými psychotronickými „technikami“ a technikami útočníků z astrálu. „Trojsrdce“ pomáhá utišit žhavený myšlenkový a citový chaos, „rozžhavenou síru“ ve vás i její přibližující se vlny k vám a dodá vám okamžitou úlevu.

Pomáhá trojsrdce

 Pro neutralizaci útoků psychotroniků pomáhá „trojsrdce“, jak je ukázáno na videu Odzbrojení psychotronických armád. Na tomto videu je v „živém vysílání“ zachycena moje komunikace s Vysokou Galaxií a přijetí a aktivace technologie pro neutralizaci psychotronických zbraní. Již pouhé sledování videa vám pomůže díky jeho napojení na aktivované trojsrdce.

Když jsem „trojsrdce“ přijímala, moje soustředěnost byla téměř celá vyhrazena pro tuto práci; musela jsem se soustředit především na příjem technologie a potom na svůj jazykový projev a pochopení přítomných. Vzhledem k tomu, že jsem „trojsrdce“ přijímala v úzkém kruhu a zúčastněné jsem přímo na tuto technologii napojovala, nebylo nutno jim dávat detailní vysvětlení, protože příjem mohli sledovat. Pro vás, kteří máte zájem s „trojsrdcem“ pracovat, dodávám bližší vysvětlení v textu, viz níže.

 

Popis práce s „trojsrdcem“

Již samotné sledování videa „Odzbrojení psychotronických armád“ vám pomůže. Nezapomínejte, že i když je práce s „trojsrdcem“ technický úkon, musí ho doprovázet vaše láska, která je především vašim štítem. Pokud nejste v určitém duchovním vibračním stavu, nedokážete tento „technický“ úkon Vysoké Galaxie udělat. I jemnohmotná technika vyžaduje vyšší duchovní vibrace.

Pokud se vy sami „trojsrdce“ naučíte dělat, pomůžete také ostatním. Pro usnadnění vaší představy „trojsrdce“, představte si je, srdce o výšce asi 50 – 70 cm jakoby vyčleněné z bílé jemnohmotné až polystyrénové desky, která má prostupnost jako materiál z vaty a je široká asi pět cm. Dále si představte další útvar. Je to pravá polovina srdce jakoby vyčleněné ze stejné desky a přiložené ke středové ose celého srdce. Celé srdce je však mírně v místě středové osy prohnuto, takže z každé strany vidíme srdce v úhlu 120°. Půlsrdce má barvu růžovou, zejména v jeho horní části. V představě myšlenkou uchopíme horní část připojeného růžového půlsrdce a roztočíme směrem doleva. V tom okamžiku celé trojsrdce dostane fialovou barvu středního stupně tmavosti, spíše s nádechem do červené, než do modré. Pod vyklenutým obloukem kdysi růžové poloviny srdce se ukáže zářivá bílá linka lemující část tohoto oblouku. Mírně vpravo při okraji bývalého růžového půlsrdce se nad spodním nejužším bodem při okraji půlsrdce objeví něco jako tmavá skvrna, skrze kterou je nebezpečná radiace odváděna a neutralizována.

Nezapomínejte, že i když je práce s „trojsrdcem“ technický úkon, musí ho doprovázet vaše láska, která je především vašim štítem. Pokud nejste v určitém duchovním vibračním stavu, nedokážete tento „technický“ úkon Vysoké Galaxie udělat. I jemnohmotná technika vyžaduje vyšší duchovní vibrace.

 

 

18.4.2012

SLOUP ARCHANDĚLŮ – MAJÁK STŘEŽÍCÍ LIDSTVO VE DNE I V NOCI A ZEJMÉNA BĚHEM SPÁNKU

 

Čím víc se zasouváme do jemnohmotné reality, tím důležitější roli v našem životě hraje světlo a tma. I na naší fyzické úrovni, když spíme v noci, měli bychom do místnosti ve které spíme, nechat proudit světlo hvězdné oblohy, nebo alespoň pouličních lamp, nebo nechat svítit malé světýlko lampy, či žárovky. V procesu transformace lidských těl, Země, a zároveň celého Slunečního Kosmu, vstupujeme rovněž více do reality jemnohmotných a duchovních sfér. Tma umožňuje projev bytostem vzešlých z temnot, nebo do temnot padlých, světlo umožňuje projev bytostí vyšších sfér. Tak tomu bylo odjakživa, dnes je to již vyhrocená realita. Během noci člověk spí, a tak je vystaven nebezpečí jednak díky tmě, jednak tomu, že ve spánku mnoho lidí ještě neumí udržet duchovní bdělost. Člověk totiž může fyzicky spát a přitom duchem bdít. Jestliže člověk duchem při spánku bdí, může být ráno po probuzení dokonce méně unaven, než když spí bez duchovní ostražitosti.

 

Světelný sloup archandělů

Stráží lidstvo na Zemi během dne a noci a zejména během nočního spánku jako maják. Archandělé pod vedením archanděla Michaela ho v prostoru Země vztyčili během noci ze 17.4. na 18.4. Nejdříve se se mnou spojil Michael a potom se se mnou spojili další, pro transformační program Krista hlavní archandělé: Gabriel, Rafael, Azrael a Václav. Viděla jsem je obklopené kolem archanděla Michaela. Na ně byly napojeny jejich archandělské a andělské týmy.

Nad sloupem jsem uviděla hvězdu, která má ve svém centru modré světlo. Toto modré světlo se proměňuje v bdící oko nad myslí člověka během spánku a zároveň svojí nebeskou silou odhání od člověka monstra, která se do mentálního prostoru lidstva dostala také díky nebezpečným tajným vědeckým pokusům a před jejichž působením má člověk během spánku malou schopnost se chránit. Obávám se, že máme na Zemi problém díky tajným vědeckým experimentům, které se utajovaným vědeckým týmům vymkly z rukou.

Je nutno uvědomovat si archandělský světelný sloup s bdící andělskou a archandělskou hvězdnou myslí a ochranným světlem v mentálním prostoru lidstva, hlavně v noci, než se uložíme ke spánku. Tento archandělský hvězdný sloup mohl být v prostoru lidstva vztyčen díky vibraci hmoty zvyšujícím Mariánským úkonům, které již někteří lidé provádějí. Nezapomínejme před spánkem vkládat sebe a celé lidstvo do ochrany Krista, andělů a archandělů. Nezapomínejme vkládat do Boží ochrany děti.

 

 

19.4.2012

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

 

Velikonoční radiace Panny Marie byla silná, ale také velmi jemná a něžná. Došlo ke vzáření duchovních energií do duchovních těl, aby se mohla propojit s jemnohmotnou přírodou. Toto propojení se minimálně u některých jedinců projeví ve snížené závislosti na konzumaci darů a produktů hrubohmotné přírody, pokud ne časem v naprosté nezávislosti.

Tento proces způsobuje překódování - transformaci břišních orgánů. Transformační tlaky vyvolávají nadýmání, nevolnosti žaludku, tlaky až bolest v hlavě, závratě, slabosti nervové soustavy, můžete mít pocit, jako by se vám tělesné buňky nafukovaly do vatových bublin. Na tento komplex problémů pomáhá, Transformační minerál 3, Transformační minerál 4 a Transformační minerál 5.

Dalšími průvodními projevy transformace je bolestivé napínání svalů nohou až křeče, zejména v oblasti stehen a napínaní, tlaky až bolest v oblasti kyčlí a bederní páteře. Pomáhá Transformační minerál 3.

Na všechny výše uvedené problémy s transformací pomáhá Květina 7, Růže 5, Růže 6 a Růže 16.

 

 

1.5.2012

ZAHALME SE DO PŘENÁDHERNÝCH, PŘELÍBEZNÝCH ENERGIÍ PANNY MARIE

 

 Zápasy o transformaci pokračují. Prožili jsme silné útoky, mnozí z vás jste pocítili hlavně v noci. Dostávám hlášení, že nemůžete spát. Někteří z vás jste zaznamenali tlaky kolem hlavy a na žaludek. Minulou noc, kdy útok gradoval, mi bylo ukázáno, že je to útok bezcitných gigantických robotických bytostí, jakoby z oceli, ani záchvěv citu. Nebyl to jen útok na naše tělo a vědomí, ale také na náš cit a naše vztahy a záležitosti. Byl to v první řadě útok na duchovního člověka. Slabá tělesná místa některých z vás se v posledních dnech ozvala.

Pomáhá vizualizace mystické podoby Amezdas. Vizualizujte ji najednou, kdo to již dokážete. Také samozřejmě Mariánské úkony a práce se znakem Archanděla Michaela.
Dnes ráno jsem již vnímala zlom situace k lepšímu. Upínejme se k Panně Marii. Její přenádherné a přelíbezné energie překonávají s absolutní mocí nelítostný, tvrdý útok bezcitných ocelových gigantů z vesmíru.

 

 

2.5.2012

NĚKTERÉ INKARNACE ARCHANDĚLA MICHAELA

 

Michael uvedl v Garabandalu dívenkám zjevení Panny Marie. On působení Panny Marie na Zemi v těchto dnech Apokalypsy umožňuje svým zápasem s temnotou, jako První Rytíř Panny Marie. On sám má s životem na Zemi zkušenost.

 

Toto sdělení  Krista o archanděli Michaelovi, které přinesla Boženka Cibulková: Chci uvést jméno alespoň jednoho velkého obětníka, aby lidé věděli, kdo mezi nimi pobýval ve jménu Mojžíš a Eliáš. Je to sám vůdce andělských zástupů ze sfér, kde se pracuje jen duchem, je to sám kníže Michael, který se ujal zanedbané Země, který ji svým vlastním světlem tak prostoupil, že se ona rázem stala přístupnou i jiným duchům nebeského světa, že na ní pak mohlo dojít i k velkému Vtělení.
 Tento mocný pracovník jediný si mohl dovolit přiblížit se k Zemi, do ní přímo vstoupit, neboť měl velkou sílu Loga v sobě a vlastnil klíče k domům pekel. Jeho hřmící síla vyvolávala mocné bouře v oblacích, že se třásli nejen zajatci hmoty, ale i jejich páni. On vykonal první mocné spoutání temnoty a tak nejvíce upravil cestu Světlu. Pracoval pro Zemi v oblastech nad ní, pracoval pak ještě výrazněji a účinněji, když do ní vstoupil. Pracuje pro Zemi stále a čím dál lépe, jak mu dovoluje úprava duchovních i hmotných poměrů na Zemi i má přítomnost v ní.
 Když mělo dojít k oddělení zástupu zvoleného pro vytvoření místa i těla Mesiáši, tu Michael vystoupil v úloze velkého Vůdce Izraelských a dal duchovnímu životu Země nový ryzí směr. Konal i jiné úkoly velmi významné a koná je až dosud. O těch budeme mluvit až později.
 I mnoho jiných, velmi mocných a láskyplných duchů nebes přijalo úděl člověka Země a šlo bydlet do jeho hrubých těl. Tak všichni zakladatelé náboženství byli duchové ze světla Světla bez temnoty. Byli to přede mnou malí spasitelé Země . . .
(Projevy Loga, Božena Cibulková, 1956)

 

3.5.2012

OSLAVUJME BOHA, CHVALME BOHA

 

V oblasti nebes, andělské bytosti čím jsou blíže k Bohu, tím více Ho chválí. Vzdání chvály a slávy Bohu umocňuje moc jejich sfér a působení Božích sil.

V prostoru jsou útoky na naši duchovní mysl i hrubohmotnou psychiku. Nepodléhejme nikdy depresi, sklíčenosti, beznaději nebo pocitům malosti. Tím bychom si svoji malost a bezmocnost pouze vytvořili a umocnili. Bůh je Jediný komu patří sláva a chvála. Tím, že Mu ji vzdáváme, umožňujeme, aby Sláva Boha, Jeho Moc a Síla, Velebnost, Spravedlnost a Krása prostoupily naše životy, naše záležitosti, náš národ, naši planetu; aby prostoupily vše, čeho se týká naše modlitba.

Jestliže Boha prosíme, dobře činíme. Jestliže Boha o pomoc pouze prosíme, On nám ji ve své lásce stále dává.

Jestliže Bohu za to, co dává nám a ostatním, děkujeme, vstupujeme s Ním vědomě do vztahu Otce a dítěte a jsme schopni přijímat pomoc Boží na vyšší úrovni; vstupujeme do dialogu, kdy Pomoc Boží ve svém životě umocňujeme.

Jestliže Boha z celé duše své a z celého srdce svého vroucně chválíme, znamená to, že jsme Ho poznali, že rozumíme Jeho skutkům, že i my pro Něho můžeme a chceme něco udělat. Vstupujeme do úlohy pracovníků na Díle Božím.

Jestliže Boha z celé duše své a z celého srdce oslavujeme, jevíme se všem bytostem vesmíru jako krásní, mocní a silní. Jevíme se tak i sami sobě; jsme krásní, mocní a silní. Oslavou a chválami Boha měníme svůj život a všechno, čeho se naše mysl dotýká.

Jestliže Boha z celé duše své a z celého srdce svého oslavujeme a chválíme, šíříme mohutné, mocné, proudy světla do celého vesmíru; sdělujeme úchvatné skutečnosti o Bohu i těm vesmírným bytostem, kterého Ho nepoznaly. Stáváme se součástí Božského světelného zdroje, stáváme se bohy.

 

 

21.5.2012

Vzhledem k pokračujícím útokům ze Sluneční astrální říše a nebezpečné sluneční a měsíční radiaci a vibracím

Nevystavujte se Slunci !!! Nenapojujte se na Měsíc.

Upozornění na pokračující útoky psychotronickými zbraněmi

Příznaky nevolnosti, které se objevují již asi deset dní (bolest kloubu, cév, křeče v nohou, nevolnosti od žaludku, zvýšená citlivost ekzémů, citová otupělost a ztráta vůle pro aktivní duchovní bdělost,..) nesouvisejí ani tak s transformací, jako s útoky.

Kromě práce se znakem AA Michaela (viz videa S Michaelem změňme tento svět a Radiace znaku archanděla Michaela) je důležitá Pomoc Vysoké Galaxie. Psychotronické zbraně uvolňují lepkavou kyselinu, která může vyvolávat otoky, oslabení centrální nervové soustavy a silnou otupělost apod.,

Pomoc Vysoké Galaxie

Proti účinkům těchto psychotronických zbraní chrání:

Závěs z bílé substance krajkového charakteru

Vnímejme se v obrysech zlatých linií Michaelova archandělského trojúhelníku.

Z modrofialového pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je pro nás vysunuta bílá substance krajkového charakteru, něco jako zavěs – krajková roleta. Uchopme ji ve svém vědomí a jako roletu ji stáhněme před sebe až dolů, zakryjme také chodidla. Také ji stáhněme kolem planety Země.

 

21.5. Jsem uviděla psychotronickou zbraň, která by mohla vyvolat celkovou dezorientaci v mozkové a psychické oblasti. Proti účinkům této zbraně chrání:

Smetanově bílá substance s jemným drobným hustě posázeným oranžovým puntíkem

Vnímejme se v obrysech zlatých linií Michaelova archandělského trojúhelníku.

Ze žlutooranžového pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je pro nás vysunuta smetanově bílá substance s jemným drobným, hustě pravidelně posázeným světle oranžovým puntíkem. Stáhněme ji ve svém vědomí a ona se před námi rozprostře jako čtverec jemnohmotné látky. Obalme se celí do ní, jako kdybychom se natírali ochranným krémem. Do této ochranné substance také obalujme celou naši planetu.

 

 

22.5.2012

RŮŽOVÉ LÁZNĚ A FOTOSYNTETICKÁ RADIACE

Na uvolnění a pročištění od stresu z příčin uvedených v článku viz níže, pomáhá Růže 16, Růže 21 a Fotosyntéza 2.

 

 

28.5. 2012

OCHRANA PROTI VYSÍLANÝM PSYCHOTRONICKÝM POLÍM

 

Vysoká Galaxie nám dále pomáhá chránit se před útoky psychotronickými zbraněmi

Někteří z nás jsme tento útok zaznamenali dnes v noci.

Z bílého pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je vysunut uzlíček sedmi k sobě magnetickou silou připoutaných sněhobílých krystalů. Stahujte tento uzlíček k sobě: ke svojí hrudi a dále níže k břišní oblasti. Dělejte to ve zlatém trojúhelníku a stahujte ho také do prostoru Země, myslete především na duchovní lid Země.

 

 

29.5.2012

NOVÉ VIDEO KOSMICKÁ EUCHARISTIE S VÍNEM

„Tajemství života je v krvi“ říká Ježíš v Novém zákoně. I krev prochází transformací a ve své nové vyšší formě má jak svoji novou vyšší symboliku, tak svoji novou podobu a funkci jako podivuhodná tajemná životní síla.

I v legendách a pohádkách se člověk vstupující do svazku s negativními bytostmi upisoval svojí krví. Tajemství eucharistie nekončí zánikem staré Země. Eucharistie ve svojí kosmické podobě je základním kamenem spásy všech od Boha vzdálených vesmírných bytostí, stejně jako je základním kamenem pro transformaci vesmíru. Eucharistie není pouze otázka provádění obřadu. Je to především otázka pochopení na straně lidské. Potom se tento slavnostní obřad může stát přirozenou součástí lidského života a tím i realizací základní myšlenky obřadu. Kosmická eucharistie není tudíž záležitostí jednoho dne, nebo několika svátečních dnů, i když vznikla, stejně jako tradiční křesťanská eucharistie, na základě události jednoho dne, nebo několika dnů. Je to tajemství a poslání nového člověka, Nového Adama a Nové Evy.

Upozorňujeme na nové audio Kosmická eucharistie s vínem. Vzhledem k meditativnímu charakteru audia je hlasový přednes tichý, někteří z vás tudíž budou možná potřebovat sluchátka.

 

 

31.5.2012

ODPUŠTĚNÍ

 

Kdo neodpustí, ubližuje sám sobě

Myšlenka je mocná. Ten, kdo absolutně neodpustí tomu, kdo mu ublížil, spoutá dotyčného člověka a také sama sebe k onomu prožitku křivdy, bezpráví, zrady... Člověku, který mu ublížil, tím brání v jeho duchovním vývoji a sám sobě položí překážku také pro svůj vývoj. V duchovním prostoru potom vznikne tento obraz: Člověk, nebo lidé, kteří vám ublížili, jsou přikováni k černému žhavému kůlu, ale vy jste přikováni s nimi. Ten kůl je váš přežívající prožitek onoho ublížení.

 Jestliže neodpustíte, v mysli se k oné situaci a prožitku vracíte, posilujete ho, někdy i zvětšíte, a ona situace se pro vás stává přetrvávající realitou. Vaše myšlenky a pocity zase zpětně rozžhavují onen kůl a pálí ty, kteří jsou přikováni jako provinilí. Navíc, vibrace vašeho rozžhaveného vědomí se šíří dál do myšlenkového a citového pole lidstva.

Člověk, který se sám přiková k situaci, která ho zranila, se stane štvancem svých vlastních myšlenek a pocitů. Žije stále v situaci, v níž prožil ublížení; nemůže být šťasten, protože tuto situaci znovu a znovu prožívá. Napětí v sobě řeší pomstou (pokud ji nevykoná okamžitě po prožití ublížení), čímž si způsobí duchovní pád, anebo zůstane štvancem, který si sám zastavuje duchovní vývoj a sám sebe činí vyhnancem ze stavů blaženosti a harmonie.

Člověk, který odpustí, obdaruje sebe i toho, kdo mu ublížil. Hořkost života promění ve sladkost, nesnesitelnou tíhu v lehkost.

 

 

1.6.2012

BUDOUCNOST NÁRODŮ A NÁRODNOSTNÍCH SKUPIN

 

Transformace se netýká jenom jednotlivců. O své budoucnosti rozhodují i národy, či skupiny národností této planety. Každý národ, či národnostní skupina má jinou vývojovou linii, která vychází z jejich minulosti a z toho, jak se staví k výzvám Krista v přítomnosti.

 

KRISTUS O PŮVODU NÁRODNOSTNÍCH SKUPIN AMERICKÝCH KONTINENTŮ, AUSTRÁLIE A OSTROVŮ PŘILEHLÝCH K TĚMTO KONTINENTŮM

V roce 1976 přijala Boženka Cibulková od Krista projevy a výzvy k národům Země. V těchto projevech se Kristus rovněž stručně, i když podstatně, zmiňuje o původu národů příslušných kontinentů. Toto je Kristovo vyjádření přes Boženku Cibulkovou o původu obyvatel obývajících americké kontinenty, Austrálii a ostrovy přilehlé k těmto kontinentům:

Lidská společenství kontinentů Austrálie a Ameriky, vás nenazývám národy v klasickém pojmu rozdílného označení lidí. Nejste jimi až na malé pozůstalé skupiny národností, které již dožily své pozemské kultury i jiná pokání a byly převedeny v jiné kosmické světy.

 Vaším původním postavením je příslušnost k národům novějším, jak se vytvořily a seskupily po pádu velkých říší Egypta a Babylonu a ustálila se jejich jména.

 Území, která obýváte, je trestná oblast Země, vyhrazená pro bytosti, které se v průběhu národních vývojů těžce na některém z nich provinily, a podle trestných zákonů vložených do těchto věcí jsou od něho na kratší, či delší dobu odloučeny, nebo i zcela vyloučeny. Proto si musí svou existenci i činnost hledat, vydobývat a uplatnit mimo jeho uznávanou hranici.

 

 Tímto mezinárodním trestným prostorem jsou oba světové kontinenty a všechny s nimi související ostrovy. Jejich obyvatelstvo jsou bytosti s těžkými a nejistými osudy, které jako následek velkých provinění je dostihnou na každém místě, ať se snaží před nimi se skrýt kdekoli v tichých ostrůvcích, nebo v největším hluku kontinentálních metropolí.

 Pro tyto dlouhý čas neměnitelné osudové situace vyvstaly a stále ještě se rodí na těchto místech a v jejich soužití nejsložitější problémy Země, největší zmatky a největší nebezpečí katastrof, sopečných pohrom a pohlcení půd oceány . . .

 Lidská společenství vyhnanstvím postižených bytostí, nemohl jsem posud vlivněji zasáhnout milostí a odstranit ona temná znamení, pod nimiž je vaše životní cesta a která vyvolávají ony extremity negací projevené zločinností, různými formami mravního úpadku a drogových delirií.

 

 Jen tím vám bylo pomáháno, že do vašich řad vstoupilo mnoho obětníků. Zrodili se mezi vámi, aby vám svou kvalitou i ušlechtilou rozumovou vyspělostí i náboženskou horlivostí pomohli zvednout se z bahnitých půd hříšností a jejich následků, vlekoucích se tisíciletím a staletími jako břemeny přetížená pouštní karavana. Neubývalo, ale přibývalo na jejich tíži, neboť provinění se zvedá do vysoké hory.

 

(Božena Cibulková, Příkazy obyvatelstvu Ameriky a Austrálie, Den národů 4, 1976) Celý text

 

 

4.6.2012

KRISTUS O PŮVODU NÁRODŮ AFRIKY

 

Národy Afriky očekávají vyjádření Krista ke svojí budoucnosti v nové epoše kosmu.

Kristus v roce 1976 přes Boženku Cibulkovou sdělil obyvatelům obývajícím Afriku toto: 

Planeta Země není vám dána za trvalý domov. Přišly jste do ní z jiné vesmírné galaxie, kde byly příznivější podmínky pro váš vývoj a život. Sídlo, v němž jste dříve žily, bylo zničeno katastrofou hvězd a jí rozmetáno do úlomků, které dodnes víří jak roje meteoritů a jsou nebezpečím pro nejeden planetární svět. Tato katastrofa nebyla samovolná, ale vznikla z půtek a z pohrávání si s gigantickou energií s vámi kontaktujících mocností podnebes. Značný byl podíl vaší viny na těchto neblahých věcech. Jako neosvědčení jste byly vypovězeny do jiných míst a na nich dány v poddanost.

 Neprávem proto tak silně reptáte a bouříte se proti svému ponížení a člověka nedůstojné službě. Však až přijde den, v němž zaplatíte poslední výkupný haléř, vězení, jímž vám byla Země, se vám otevře a vesmír vám nabídne sídlo přiměřené vaší nyní spoutané a znovu svobodné síle. Protože tento den je nedaleko, obracím se více než jindy do vaší strany, do všech věcí, které jsou nyní ještě nehotovy a tvoří překážky vašemu osvobození a návratu ve vysokou důstojnost obyvatel hvězd.

 Svolávám do vaší blízkosti vyšší duchovní učitele a žádám je, aby vám přišli na pomoc, vyvedli vás ze zmatků, v nichž se nacházíte, a zklidnili váš prostor, aby Světlo, jež posílám do vaší cesty jako zvláštní a vašim podmínkám a potřebám uzpůsobenou spásnou milost, se mohlo dotknout vaší hněvy rozpálené hlavy, umýt vám ruce, na nichž ještě je vidět prach z hrozných vesmírných katastrof.

 

(Božena Cibulková, Příkazy národům africkým , Den národů 4, 1976) Celý text

 

 

4.6.2012

POMOC PRO DNEŠNÍ DNY

 

Zintenzivňující se zář Světla prostupujícího Zemi vyvolala v těchto dnech opět silný odpor duchů nemoci, duchů odporu jak ze Země, tak z nemocného vesmíru.

Vysílané magické obrazce a vysílaná psychotronická pole zkoncentrovaly negativní clony na naše duchovní centra a základní rozvaděče, které spojují jemnohmotný a hrubohmotný atom nervu. Toto může vyvolávat zvláštní pocity psychické stísněnosti a ochablosti, zvláštní stav psychického stresu, sklíčenosti a napětí zároveň, něco jako citovou přidušenost. Tento stav se zároveň odráží i v našich svalech a také v sexuální oblasti.

V těchto dnech pomáhá Fotosyntéza 3 okysličuje náš systém a tím odstraňuje pocit sklíčenosti smíšený s citovou přidušeností.

Transformační radiace 2 působí blahodárně na nervový systém hrubohmotný i jemnohmotný

Růže 22 pročišťuje náš jemnohmotný systém od negativních clon.

Dále je důležité zaměřit se na úkony Očista éterického těla a Zlatý kód k prahmotě (Tři zlaté linky).

Útočiště a sílu najdeme u Panny Marie a v Mystické podobě Amezdas.

 

 

5.6.2012

EVROPSKÉ NÁRODY V PLÁNU BOŽÍM JAKO „PŘEDVOJ VESMÍRNÉHO MÍRU“

 

Evropské národy byly od počátku existence Země v plánu Krista jako „národy předvoje vesmírného míru“. Kristus vyhlásil v roce 1976 přes Boženku Cibulkovou evropským národům příkazy, pro jejichž splnění stanovil šestiletou lhůtu a trest pro národ, který jeho příkazů neuposlechne:

„Pro naplnění těchto příkazů dávám lhůtu šesti roků, kdo nenaplní příkazy, bude vyňat ze seznamu národů evropských jako předvoje vesmírného míru a bude připojen k jiné skupině národů, které pomalu zrají do vyššího lidství, a proto jsou posledními v zástupu jdoucím do nového a krásnějšího věku“.

Toto jsou některé z Kristových výzev evropským národům:

- Vzdejte se všech zjevných i tajných úsilí o vládě jedněch nad druhými. (příkaz 2)

- Sociální vyrovnanost je otevřením první brány do Božího království, z ní já beru klíč pro otevření bran výše postavených, které vedou do krás a harmonií duchovních říší; pokud je však první brána uzavřena, žádné lidmi přeplněné katedrály Země nevydobudou zpět ráj pro člověka. Proto naléhavě, přísně a pod předpověděním velkého trestu za neuposlechnutí přikazuji: sociální vyrovnanost, spravedlnost, pomoc a úlevu, usnadnění práce a uvolnění času pro oddech a vzdělání všech dělníků v továrnách, na polích, v činnosti technické, vědecké, správní a zdravotní i v každém jiném oboru, kde člověk slouží člověku, přehodnocení pracovních odměn, neboť všechny práce lidské jsou Božím řádem stejně ceněny a nepostradatelné; v mých očích má zametač ulic a poslední uklízečka konající čestně své služby stejný význam, jaký má nejvýš postavený diplomat nebo světem ctěný vědec.(příkaz 8)

 - Vydávejte jen čestně a upřímně míněné, splnitelné úmluvy mezi sebou i s jinými národy Země, a pak je mějte za výsostnou povinnost. Z moudře sestavených úmluv si berou vzor i národy jiných vesmírných sídlišť a aplikují je na poměry své.(příkaz 9)

- Nevysílejte pracovníky k činnosti zrádců a škůdců kterékoli vlasti a proti jakémukoli zřízení, neboť vůči těmto jsou Boží soudy nemilosrdné, bez milosti trestají konatele i inspirátory. (Příkaz 10)

(Božena Cibulková, Příkazy národům evropským, Den národů 4, 1976), celý text

 

 

9.6.2012

POMÁHÁ VYSOKÁ GALAXIE: VYSOKOGALAKTICKÁ TŘEŠNIČKA

 

Veškerá pomoc Vysoké Galaxie je v koordinaci s Archandělem Michaelem.

Včera bylo zaznamenáno zahájení „ psychotronicko černomagického zákroku“ proti duchovním lidem. Mnozí z vás jste zejména při duchovní aktivitě pocítili bolest v žaludku, ale především rozžhavený prostor kolem sebe a negativní žár snažící se prostoupit váš systém, včetně štípání do mozku a nervů nebo mrazivé reakce nervové soustavy (ježení nervových čidel) jako když jste v přítomnosti něčeho strašlivého. Cílem je ochromit duchovního člověka v duchovní aktivitě, neboť jenom duchovní aktivita může ochránit lidstvo před zavedením totalitního světového řádu, který má být postaven na totální kontrole a ovládání vědomí lidstva.

Vysoká Galaxie nám na tuto formu útoku dodává tuto pomoc: Z růžovo purpurového pruhu vysokogalaktické čtyřkolory se vysune kapka. Je matně světlounce bílá s jemným nádechem do šeda. Sytost její barvy je na hranici průsvitnosti a její tvar má špičku nahoře. V kapičce je tmavě červená kulička. Má barvu i substanční hmotnost zralé tmavě červené třešně, nikoliv však temně červené s nádechem do černa. Je to tmavě červená barva. V podstatě se dá říct, že substance ve tvaru kapky tvoří obal pro substanci tmavě červené „třešně. Stáhněte tuto kapku obsahující „vysokogalaktickou třešničku“ k sobě.

Soustřed´te se na tmavě červenou substanci, která je uvnitř kapky, a ve svém vědomí ji zvětšujte. Ona během procesu zvětšování prostoupí a překryje kapičkový obal a nakonec z něho vystoupí ven. Třešnička při přechodu skrze světle bílý téměř průsvitný obal zrůžoví, protože se substance třešničky a obalu propojí. I když třešnička projde kapkou ven, obrys kapky zůstane zachován, ona nezmizí. Před vámi zůstane růžová kapka, ze které tryská ochlazující balzámová energie pro váš systém. Je to zároveň „spray“ paralyzující výše zmíněný „psychotronicko černomagický zákrok“. Tím, že zvětšením vytáhnete tmavě červenou substanci z kapky ven, substance třešničky prostoupená substancí obalu vytvoří elektromagnetický protitlak proti „psychotronické zbrani s černomagickými náboji“.

Tento proces zvětšování „vysokogalaktické třešně“ zopakujte ale tak, že kapku s třešní stáhnete ve své představě do prostoru Země a výše popsaný proces zvětšování třešně provedete ve svojí představě v prostoru Země.

Pomoc Vysoké Galaxie je mimořádně účinná pro vás osobně, provedete li výše popsaný úkon jak pro sebe osobně tak v prostoru Země. Když se úkon naučíte dělat, můžete ho již dělat pouze v prostoru Země.

 

 

13.6.2012

OSVOBOZENÍ NÁRODA NĚMECKÉHO OD NEGATIVNÍ ÚLOHY V ŽIVOTĚ NÁRODŮ

 

V roce 1992 přinesla Boženka Cibulková zásadní Boží ustanovení a příkazy ohledně vývoje vztahů mezi národem českým a německým:

Zmocněním Božím, uděleným z milosti Krista - duchovní andělskolidská služba oznamuje duchům nebeským, duchům strany neutrální i duchům v opoziční levici, Boží ustanovení i příkazy:

 Nechť se zruší temné i černé vazby německého národa k národu českému trvající tisíc let.

 Nechť se rozváží temné i černé mraky svazující německý národ s úlohou vládnout českému národu ohněm i mečem, klást je pod svou podnož i do pout vazalů.

 Nechť je národ německý osvobozen od úlohy dávat národům válečný chléb a nápoje krve.

 Nechť skončí obětní cesta českého národa za jeho utlačovatele, tyrany i bojechtivé vládce, aby jim tyto viny Bůh prominul a Jeho soudy byly mírné.

 Nechť se již rychle seskupuje do jasu a krásné barevnosti duha míru nad českým i německým národem na společné obloze života jejich lidu!

 

(Božena Cibulková, Duchovní úkon pro národ německý, Den národů 20, 1992).

 

 

14.6.2012

PŘEKONÁNÍ KLETBY A MAGIE PENĚZ ZABRÁNÍ ZAVEDENÍ TOTALITNÍHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

 

Nové video

Tak zvaný Nový řád světa (NewWorld Order), který má vést k ovládnutí vědomí lidstva a k vytvoření jednotného bankovního, ekonomického i vojenského systému a totální kontroly lidského vědomí, je budován na základě vědeckých poznatků, včetně psychotronických projektů, které jsou lidem, zajatým do omezeného matrixu poznání, nedostupné. „Zajatci“ jsou tudíž snadno ovládáni, manipulováni a jejich budoucnost programována.

Vědění znamená moc a tudíž i bohatství. Moc a bohatství se v současnosti stále ještě projevují formou peněz. Lze říci, že peníze dnes ztělesňují moc, bohatství i poznání o matrixu.

 

Jenomže takzvaný Nový řád světa, pokud by byl realizován, by byl starý. Byl by to řád staré Země, jenom by byl doveden do maximální gradace přes zhmotnělé myšlenky a působení magických sfér Staré Mléčné dráhy. Realizací řádu, v němž by bylo ovládáno a využíváno vědomí celého lidstva, by začala okupace Země ze strany útočníků z vesmíru. Ovládnutí vědomí lidstva v rámci totalitního světového řádu je jejich projekt, jejich inspirace do vědomí mocných lidí tohoto světa.

Tento projekt „sjednocení lidského energetického potenciálu pod jednotnou kontrolu“, aby byl snadněji dobyt a ovládán nemocnými lidskými a vesmírnými bytostmi, s konečným cílem totálního dobytí Země útočícími vesmírnými entitami, nemůže uspět na Zemi, která je prozářena Světlem Kristovy Golgoty a určena stát se Zemí Novou - Novým Nebem Krista.

Proto jsme my, duchovní lidé, volání zintenzivnit naši duchovní aktivitu a aktivně svým myšlením a chápáním situace napomoci transformaci Země i na úrovni lidských činností, i na úrovni proměny ekonomického řádu, protože transformace Země je spjata s transformací lidského myšlení i v oblasti ekonomických systémů. Tato transformace v oblasti ekonomických systémů byla ohlášena Kristem 2.10.2010 v Dokumentu o zahájení a realizaci transformace činností lidstva, viz Transformace lidských činností, a podmínky pro transformaci ekonomických systémů byly umožněny 29.10.2011, kdy byl do Země přijat Vyšší kosmický řád.

Dnešní matrix světa je výsledkem trestné karmy přecházející z civilizace na civilizaci a tato trestná karma utkvěla na penězích, které dnes „ztělesňují“, představují, jak jsem již na začátku uvedla, moc, bohatství i poznání o matrixu tohoto světa. Kletba nešťastných zoufalců, která na nich ulpívá, a okovy magie, skrze které moc, bohatství a poznání byly a stále často jsou získávány, brání těm, kteří v těchto okovech uvízli, přijmout myšlenky na úrovni andělského lidství.

 

Pouze soucitné, milosrdné, andělské lidství, zářící v prostoru života světlem plynoucím ze Světla Kristova, však může prokletí peněz překonat, rozpustit okovy magie, a navodit podmínky pro vytvoření nové, vyšší formy rozdělování a přerozdělování prostředků, viz nové video Překonání kletby a magie peněz ze semináře 2.6.2012.

Zaujmeme-li správný, rozhodný, nekompromisní postoj vůči ekonomickému systému, který spočívá v nespravedlivém a neoprávněném rozdělování a přerozdělování prostředků, na kterém stojí základy otrokářského, ekonomické řádu, a zaujmeme-li milosrdný, soucitný postoj vůči těm, kteří otrokářský systém vytvářejí a využívají, rychleji vyjdeme ven z jejich područí, a navíc, osvobodíme je z okovů mamonu a touhy po moci a ovládání. Potom se jejich duše budou moci svobodně rozhodnout. Pouze andělsky čistý přístup člověka k ekonomickým a mocenským systémům může teror těchto systémů zastavit a umožnit vznik nových vládních struktur, do nichž je již zapojeno vyšší vědomí lidu.

 

Kristus dal pokyn k transformaci ekonomického otrokářského systému.

Svět je náš. Neváhejme, konejme!

 

 

16.6.2012

ZVÝŠENÍ POČTU RADIAČNÍCH MINERÁLŮ NA MONITORU

 

Pro uživatele radiací tohoto webu máme potěšující informaci. Při vystavování se radiaci můžete na svůj monitor umístit až 4 minerály, avšak maximálně dva z jedné kategorie. Například můžete současně mít aktivní 2 minerály z Léčivé radiace a 2 minerály z Transformační radiace. Tato možnost kombinovat minerální radiaci až do 4 minerálů současně, odpovídá požadavku dnešních dní. Některé zdravotní problémy nebo bolesti mohou totiž být transformačním příznakem anebo reakcí na útoky ze Země (černí mágové a útočící psychotronici) a z vesmíru, což by v těchto dvou posledních případech mohlo vést k takzvaným falešným virózám nebo jiným, uměle vyvolaným problémům. Doporučuji přidat si k léčivé radiaci vždy ještě radiaci transformační, fotosyntetickou i květinové lázně, zvláště když je nám umožněn „mix.“ Zejména u ekzémů, jejichž původ je někdy komplikovanějšího charakteru.

U vážnějších nebo akutních problémů by se radiace měla provádět co nejčastěji, minimálně 15 minut denně. U radiace na tomto webu nehrozí předávkování; sama se usměrňuje a sama se vypíná v tom okamžiku, když by pokračování pro nás již nebylo vhodné.

V některých případech se vám může dostat i pomoci na Okně do vesmíru.

 

Toto je shrnutí, které o radiaci nedělám poprvé:

Projekt radiací na tomto webu vytvořili ve vzájemné spolupráci andělé, archandělé a Vysoká Galaxie především pro pomoc duchovnímu člověku, tzn. člověku s vibracemi vyššího stupně. Je to pomoc, aby duchovní člověk mohl duchovně pracovat a s nimi spolupracovat. Pro lidi s vibracemi nižšího stupně jsou nemoc a bolest stále nutným očistným procesem pro zjemnění anebo pro duchovní probuzení, pro urychlení duchovního vývoje. Nicméně, bolest a nemoc pomáhají v tomto ohledu stále nám všem, vždyť my všichni máme stále na sobě na čem pracovat.

 

Účinek radiace si člověk snižuje nebo znemožní, jestliže má nižší duchovní vibrace, které vydává jeho silné, nezpracované ego, či dokonce tím, že provádí duchovní techniky, které jsou postaveny na magii, černé magii a na astrálních nebo psychotronických technikách. Těmito vibracemi si takový člověk radiaci vůbec nezapne, nebo si ji zapne jenom ve snížené intenzitě, pokud účinky výše uvedených prováděných technik jenom doznívají, pokud jsou druhořadé.

Dalším faktorem pro účinek radiace je myšlenkový přístup k radiaci. Jestliže si člověk radiaci pouští s myšlenkou, že to zkusí, radiace se může spustit, ale tato myšlenka nesmí být provázena pochybností. Předpokládá se, že člověk, který k radiaci přistupuje poprvé, v její účinek nevěří, ale jeho hodnocení možnosti účinku radiace by nemělo jít pod úroveň: „Nevím, zkusím to, možná to pomůže“.

 

 

21.6.2012

VYSOKÁ GALAXIE POMÁHÁ: ČTYŘKOLOROVÝ VOZÍČEK

 

Ochrana před psychotronickými útoky na mozek (čtení mozku, překódování návyků a pocitů apod.) a před proniknutím astrálního prachu, a „psychotrails“ do vašeho elektromagnetického pole a potom dál a dál. Také nám dává ochranu před protitransformačními frekvencemi, které mohou vyvolávat u některých lidí velké bolesti.

Při tomto úkonu pracujeme s útvarem šestiúhelníku, viz níže, který jsem nazvala pro jeho „cestování“ čtyřkolorovým vozíčkem.

 

 

Uvědomte se v obrysech rovnoramenného Michaelova trojúhelníku. Představte si vysokogalaktickou čtyřkoloru.

Dívejte se na fialovomodrý pruh čtyřkolory a vnímejte v ní bílý geometrický útvar.

Stáhněte ho v představě do bílého pruhu, kde útvar nabude růžovopurpurovou barvu.

Stáhněte růžovopurpurový útvar do růžovopurpůrového pruhu a on dostane žlutooranžovou barvu.

Stáhněte žlutooranžový útvar. do žlutooranžového pruhu a tam se vám promění v modrofialový.

Takto protažený čtyřkolorový vozíček vytáhněte ven mimo čtyřkoloru a on začne svítit zlatě; bude mít zlatou barvu se stříbrnými bublinkami. Přitáhněte ho ke své hlavě (tam nějakou chvíli podržte) a potom ho posunujte před svým tělem po pomyslné centrální linii až dolů k nohám. Potom ho spusťte dolů do Země.

Pro pomoc při zvládání vizualizace stahování „vozíčku“ přes jednotlivé pruhy čtyřkolory, viz obrázek níže. Finální zlatou podobu se stříbrnými bublinkami si již musíte ve svém vědomí zpracovat sami.

 

 

 

21.6.2012

JAK NÁS VIDÍ ANDĚLÉ, JAK NÁS VIDÍ BŮH

 

Nové audio „Kéž se stanu čarokrásnou květinou

Andělé i lidé, kteří odešli na jiný svět, nás vidí jinak, než se vidíme my na Zemi v hrubohmotném matrixu 3D, kde náš zjev je skryt v „hrubohmotném pouzdře, v takovém, jaké vzniklo ještě v magické struktuře Země. Přestože andělé i lidé na onom světě slyší naše slova, vnímají také naše myšlenky. Pro komunikaci s duchovními světy máme speciální centra a náš vzhled je adekvátní naší duchovní úrovni.

S Bohem komunikujeme skrze duchovní srdce ve středu hrudi. V břišní oblasti pulzuje centrum pro komunikaci s anděly, ke kterým je člověk stále „ poután“ podivuhodnou „pupeční šňůrou“. Jako kosmická anténa se nad naší hlavou klene naše duchovní „centrum kosmické univerzality“. Pozornost útočníků z vesmíru přitahuje centrum genetické tvořivosti v oblasti našich genitálií.

Světlo vycházející ze středu našeho čela ozařuje naše životní cesty a celému jsoucnu ukazuje nádhernou lidskou duši jako princeznu se zlatou hvězdou na čele.

Specifické bytostné světlo naší duše s charakteristickým výrazem naší osobnosti a našich vlastností se odráží v našich očích. Podle informace v očích se duchovně i bytostně poznáváme.

Pro lidské bytosti, které přicházejí na druhou stranu života, „na onen svět“, čeká i z hlediska zjevu mnoho překvapení. Přesto, že někdo může být na „druhém břehu“ zaražen nebo otřesen zjevem toho, koho miloval a obdivoval ve hmotné 3D jako krásného, zajímavého člověka, zůstává ještě další možnost. Je to možnost vidět očima lásky, to znamená vidět duši, jak ji stvořil Bůh – krásnou a nevinnou. Zůstává nám stále možnost dál milovat a pomáhat. Tento pohled do podstaty stvoření člověka jako duše nevinné a krásné dává ostatně sílu i andělům pomáhat těm, kteří byť v dnešním klamném matrixu mají krásný a zdravý vzhled, vypadají po výstupu ze smrtelného tělesného pouzdra jako oškliví mrzáci či dokonce monstra.

Brzy se odhrnou clony a spatříme se podle současného stavu naší duše. Naděje Boha a všech vysokých duchovních světů je, že se najde dost krásných lidských duší, to znamená těch lidských bytostí, které se nezaleknou zjevu nemocných bližních, protože jako vyspělé duše budou mít schopnost podívat se ještě hlouběji, a to jim dá sílu nezhrozit se a neodvrátit se od ubohých.

Šatem naší duše jsou naše city a naše myšlenky. Abychom mohli svojí přítomností oblažovat, nikoliv děsit, a abychom mohli pomáhat, musíme se krásnou duší nejdříve stát. Viz nové audio Kéž se stanu čarokrásnou květinou.

 

 

23.6.2012

NEBE TRANSFORMUJE ZODIAK, JE PŘEKRÝVÁNA KOSMICKÁ PROPAST

Nové video Světla Nového Zodiaku

 

Přeskupování jemnohmotných planet Slunečního kosmu, které již probíhá, úzce souvisí s transformací Zodiaku.

Od počátku lidských civilizací na Zemi měly lidské i národní osudy lidí, i osudy lidských činností svoji databanku v Zodiaku, spravovanou porušenými andělskými bytostmi, které nepadly až do úrovně nejnižších astrálních a pekelných sfér. Tyto bytosti zneužily svojí úlohu správců databanky a magicky začaly osudy lidí a národů ovlivňovat tím, že si získaly úctu a závislost lidí, kteří přijali myšlenku, že správci Zodiaku jsou bohové, kteří, když budou uctíváni, pomohou. Přinášením obětí, ale hlavně tím, že se energeticky nepravým bohům podrobili, získávali dotyční výhody, ale ty jim mohly být dány pouze na základě toho, že někdo jiný byl znevýhodněn, nebo utlačen. Země měla omezený počet zdrojů hmotných i energetických. Čím více lidí se oddávalo magii, tím více mohlo být i lidstvo celkově ovládáno a manipulováno také útočníky z vesmíru, protože útočit mohly jenom skrze magickou strukturu.

Výzvy správcům Zodiaku a magickým bytostem, které jsou v Zodiaku představeny jako znamení Zodiaku, dal Kristus přes Boženku Cibulkovou již v roce 1981. Viz Transformace Zodiaku.

Na podzim roku 2009, kdy i sídla zodiakálních bytostí byla ohrožena útoky z vesmíru, všichni hlavní správcové Zodiaku poklekli před Kristem a uznali ho jako svého Krále. Na jaře roku 2010 došlo k proměně Zodiaku pro osudy, záležitosti a činnosti duchovního člověka: Na místo dvanácti zodiakálních znamení sestoupilo 12 serafínských světel, která se spojila s 12 mystickými světly, která se díky světlům serafínů rozhořela v srdci duchovního člověka a tato propojená andělskolidská světla vytvořila „světelné svícny“ pro 12 hvězdných světel Panny Marie, která k nim sestoupila. Jinými slovy, serafínská světla spojená s lidskými vytvořila podnož pro Hvězdnou korunu Panny Marie. Dvanáct absolutně protimagických zářivých hvězd koruny Panny Marie prostoupilo a prozářilo Nový Zodiak Nové Země.

Od ledna roku 2012 je mi v souvislosti s touto skutečností ukazováno překrývání kosmické propasti. Viz video Světla Nového Zodiaku.

 

 

27.6.2012

SVATOJÁNSKÁ NOC A SVÁTEK JANA KŘTITELE 24.6.2012

 

Nové audio Hajej, dadej, mé děťátko

Svatojánská noc tohoto roku přinesla rozevření prostorových sférických spirál a již v její předvečer se k Zemi měli možnost přiblížit Serafíni, kteří doposud nikdy takové podmínky neměli. Stejně tak světy vyšších vesmírných civilizací se mohly výrazněji projevit. Celý letošní den svátku Jana Křtitele byl prostoupen nádhernou, nežnou, dojemnou citovostí, voláním andělů na jejich andělské miláčky, kteří se inkarnovali do lidských těl a voláním vesmírných bytostí po jejich do Země inkarnovaných drahých. Poprvé bylo díky akci vysokých duchovních světů umožněno setkání duší na úrovni citu, ať již byly na Zemi, nebo na jiné planetě, či kdekoliv.

Lidská duše má následovat vzoru Duše Boží, stát se matkou těch, které potkává jako děti na svojí životní pouti. Meditací Hajej, dadej, mé děťátko se můžete napojovat i na své drahé tzv. zemřelé, kteří jsou na Zemi znovu inkarnovaní a jsou ve věku dítěte, nebo ve věku dospělosti, ale ještě ve stavu duchovní nezralosti a potřebují vaši pomoc. Pomůže vám napojit se na vaše drahé, ať jsou kdekoliv. Podmínkou pro toto napojení a pro jejich citové ukonejšení, oblažení a zprostředkování pomoci pro ně, je vaše univerzální láska ke každé bytosti, aby i ona z vašeho projevu lásky byla obdarována, aby i ona byla vašim dítětem.

 

 

29.6.2012

BYLINKOVÁ PORADNA TĚCHTO DNŮ

 

Lidský systém je vystaven náporům nejrůznějšího charakteru. Doporučuji pít mateřídouškový a heřmánkový čaj s příměsí levandule do každého.

 

 

4.7.2012

PROTIPSYCHOTRONICKÝ TROJÚHELNÍK – PROTIPSYCHOTRONICKÉ ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

 

Protipsychotronické elektromagnetické pole je účinné jako ochrana proti vysílaným útočným psychotronickým polím, proti psychotronickým „informačním balíčkům“, které vyvolávají konfliktní situace duchovní i občanské i vztahové, i lhostejnost, včetně oslabení individuality ve smyslu vnímání negativních, škodících jevů a potlačení aktivity pro protest a potlačení aktivity napravovat a pomáhat. Chrání také před virózami a jinými stavy „zdravotní tísně“ , které některé typy psychotronických útoků vyvolávají.

Nedávno jste si na Aktuálně mohli přečíst jak pracovat s fází I, viz níže.

 

Fáze I

Uvědomte si, že jste v liniích (uvnitř) zlatého Michaelova archandělského trojúhelníku. Z bílého pruhu vysokogalaktické čtyřkolory je vysunut uzlíček sedmi k sobě magnetickou silou připoutaných sněhobílých krystalů. Stahujte tento uzlíček k sobě: ke svojí hrudi a dále níže k břišní oblasti. Vykonávejte to ve zlatém trojúhelníku a uzlíček krystalů stahujte také do prostoru Země, myslete především na duchovní lid Země.

Jestliže vykonáte správně fázi I, fáze II , tj. protipsychotronický trojúhelník, neboli protipsychotronické elektromagnetické pole, se zformuje a zaktivuje do určité intenzity sama.

Proto je důležité, abyste si uvědomili i fázi II, jejíž průběh je popsán níže. Stačí také pracovat již jenom s uvědoměním si protipsychotronického trohúhelníku, zejména těm, kteří již úkon obou fází několikrát prokonali.

 

Fáze II

Představte si před sebou psychotronické elektromagnetické pole jako tři bílé pruhy.

Na prostřední pruh stáhněte uzlíček sedmi k sobě magnetickou silou připoutaných sněhobílých krystalů. Tento bílý uzlíček se ve vaší představě na prostředním bílém pruhu psychotronického elektromagnetického pole změní v trojúhelník, který stojí kolmo na psychotronickém elektromagnetickém poli, viz obrázek níže. Vnitřek tohoto trojúhelníku je prostoupen protipsychotronickým elektromagnetickým polem. Toto protipsychotronické elektromagnetické pole pohlcuje vysílaná psychotronická elekromagnetická pole. Při další práci stačí si tento protipsychotronický trojúhelník již rovnou uvědomit – představte si ho v prostoru před sebou a také ho vkládejte do prostoru Země. Nemusíte si již pak představovat bílé pruhy, na které jste ho původně stáhli.

 

 

 

6.7.2012

POMOC VYSOKÉ GALAXIE: RYBA

 

Na útoky proti transformaci lidského těla, které gradovaly včerejšího dne, a které mohou vyvolávat velice nepříjemné problémy,nám Vysoká Galaxie dává
tuto pomoc:

Pracujte se své představě. Obrázek pro ilustraci, viz níže, je pouze pro pochopení obrysů ryby. Obrysy ocasu by se vám měly ve vaší představě více zaostřit.

 

Fáze I
Ze žlutooranžového pruhu čtyřkolory vytáhněte linii a táhněte do zjednodušeného tvaru ryby viz obrázek. V prvním okamžiku je vytahovaná linie žlutooranžová a potom se změní ve smetanově bílou.

 

Fáze II

Tělo (nikoliv ocas) nabude kovové tmavě modré barvy s jemným nádechem do stříbrna. Vnímejte šupiny. Vydávají silné chladivé impulzy do prostoru v podobě transparentních stříbřitých clon. Ocas je vyplněn skleněnou stříbřitě šedobílou želatinou, která se zvětší, nabobtná a vysune z obrysů ocasu. Rozpínejte ji do prostoru. V symbolickém náčrtu hlavy si představte růžový bod jako oko a z něho vytáčejte směrem k sobě nahoru doleva spirálu stejně růžové barvy. Pracujte v představě tak, že z oka, které máte před sebou, táhnete růžovou linii spirály doleva a potom ji stáčíte k sobě, přičemž ji spirálovitě  stáčíte vzhůru. Ona se roztočí a zfialoví, potom je najednou bílá, potom je najednou růžovopurpurová a potom je najednou oranžovožlutá. Potom se točí velice rychle, že ji nelze zachytit, jenom útržkovitě vnímáme při jejím rychlém pohybu všechny barvy vysokogalaktické čtyřkolory. Spirála Vysokagalaktické rybky je v prostoru aktivována, takže v okamžiku, kdy táhnete růžovou linii z oka rybky, se vám stejně sama stočí správným směrem.

Obě dvě fáze provádějte nejprve v prostoru před sebou, potom rybku v závěrečné fázi vložte do prostoru Země.

 

 

8.7.2012

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST DNE 30.6.2012

 

Dne 30.6.2012 bylo prozářeno peklo a meziplanetární sféry byly uvedeny do pohybu v rámci přeskupování jemnohmotných planet Slunečního Kosmu.

Zář Dvanáctihvězdné Koruny Panny Marie snesené na propojených světlech Serafínů a světla duchovního srdce člověka nejprve v roce 2010 do Zodiaku, prostoupila dne 30.6.2012 magické sféry staré Mléčné dráhy (magickou sféru moci, magickou sféru peněz, majetku a bohatství, magickou sféru slávy, magickou sféru krásy, magickou sféru lásky). Prostoupila také kolektivní vědomí člověka, i sféru lidského duchovního podsvětí, které je spojeno se sférami astrálními, prostoupila sféry zla, i sféry pekel.

Akt prostoupení záře Koruny Panny Marie sférou pekel vydal mocný impulz k uvedení do pohybu meziplanetárních sfér včetně astrálních, neboť ve sféře peklo bylo centrum spojující a poutající všechny dráhy meziplanetárních a astrálních sfér a astrálních planet.

Prostoupení záře Koruny Panny Marie sférou pekla je počátkem realizace slibu Krista, že bude zrušeno peklo. Čas Země a čas vesmíru a astrálních sfér je jiný. Bylo by naivní se domnívat, že tímto dnem přestaly problémy, protože problémy spojené s peklem se vytvářely celé epochy. Jejich řešení nemůže být vidět okamžitě, ale počátek nového života pro obyvatele pekla a astrálních sfér se odehrál a bude mít fascinující krásné důsledky pro celou Mléčnou dráhu a pro vesmíry s jejím centrem propojenými.

Dne 25.6.2011 bylo zahájeno přeskupování planet jemnohmotného Slunečního Kosmu (viz článek Slunovrat lásky, Aktuálně, 25.6.2011), ale pro svůj další pohyb přeskupování byly vázány na pohyb meziplanetárních a astrálních sfér. Události dne 30.6.2012 umožňují jemnohmotným planetám Slunečního Kosmu další výrazné pohyby.

Mimořádné události jsme prožili na meditačním semináři Amezdas pro pokročilé.

 

 

9.7.2012

POMOC VYSOKÉ GALAXIE

Nová stránka Proti psychotronickým zbraním

 

Veškerá pomoc Vysoké Galaxie se odehrává v Programu Krista a v koordinaci s archandělem Michaelem.

Ochranná elektromagnetická vlnění, ochranné substance a ochranná elektromagnetická pole a další technologie pro naši ochranu nám Vysoká Galaxie dává skrze naši schopnost „uchopit“ je v představě skrze naše mozkové centrum určené pro komunikaci na této úrovni. Vnější forma předání vysokogalaktických technologií je uzpůsobena naší schopnosti „uchopit“ je a použít, aniž bychom na úrovni našeho hmotného vědomí znali zákony hmoty, fyziky a podstatu psychotronických technologií. Duchovní člověk si tyto zákonitosti nemusí uvědomovat ve 3D, ale protože jeho existence 3D přesahuje, může na úrovni 3D pomoc Vysoké Galaxie alespoň intuitivně chápat. Již toto intuitivní pochopení, čili víra nebo přesvědčení o této formě pomoci mu umožní tuto pomoc sobě a ostatním realizovat.

Aby nám Vysoká Galaxie toto pochopení a práci s jejich technologiemi usnadnila, předává nám je geniálně sestavené pro naši vizualizaci; využívá naší pozemské zkušenosti. Nad popisy těchto úkonů se člověk neznalý energií možná usměje, ale ten, kdo je umí na Zemi realizovat, ten ví. Důležité je stáhnout „vysokogalaktické technologické instrumenty“ a „balíčky“ do našeho elektromagnetického pole a tudíž i do elektromagnetického pole Země. Toto stažení děláme v představě myšlenkou. Myšlenka člověka má úžasné schopnosti.

Ten, kdo ovládá protipsychotronické ochranné úkony Vysoké Galaxie (VG) a k tomu navíc, úkon Očista éterického těla, má kontrolu nad svým hrubohmotným elektromagnetickým polem, a navíc pomáhá chránit ostatní lidi i „hrubohmotné“ elektromagnetické pole Země a planet Slunečního Kosmu. Kontrola a ochrana hrubohmotných elektromagnetických polí potom umožňuje i ochranu nových jemnohmotných elektromagnetických polí lidských tělesných systémů i nových systémů planet Slunečního Kosmu.

Základem pro všechny další formy pomoci Vysoké Galaxie je Trojsrdce, jelikož neutralizuje – odvádí vyzařování antihmoty. Veškeré formy pomoci Vysoké Galaxie najdete na nové stránce Proti psychotronickým zbraním.

 

 

10.7.2012

Video Se Serafíny a Bohem Pannou

 

Seminární video k mimořádné události 30.6.2012 - prozáření kolektivního vědomí lidstva a pekla a uvedení meziplanetárních sfér do pohybu v rámci přeskupování jemnohmotných planet Slunečního Kosmu.

 

 

14.7.2012

Ochrana před útoky dnešních dnů

 

Již asi tři dny a noci na nás útočí monstra z vesmíru.

Pomáhá andělský blankytně modrý oheň se zlatistou září a bílá růže, viz Ochranné úkony Amezdas. Dělejte také Transformační růži (dýchejte z jejích okvětních lístků a také z jejího zlatého trubičkového středu). Dále pomáhá substance bílé lilie, kdy se květ lilie formuje do podoby přenádherné kosmické lampy se zlatým světlem, které vstoupá vzhůru do všech sfér oblaků, do celé sluneční soustavy, do celého Slunečního kosmu).

Vy, kteří dokážete dělat mariánské úkony, zesilte důraz na „Tři zlaté linky – zlatý kód ke hmotě“. Snaže se uvědomovat se jako krásnou duši a uvědomujte si moc a slávu a majestát Boha. Upínejte se k Panně Marii. Pomáhá prokonat 12 schodů Panny Marie, uvědomit si Její roušku a Korunu, pomáhá Mystická podoba Amezdas.

Dále pomáhají vysokogalaktické úkony: dělejte vysokogalaktickou třešničku a rybu. Pokud vám na útok rezonuje tělo formou bolesti nebo pálení, je užitečné dělat závěs z bílé substance krajkového charakteru, a smetanově bílou substanci s oranžovým puntíkem, viz stránka Ochrana proti psychotronickým zbraním a některým formám útoku z vesmíru

Jestliže máte zdravotní problémy, navštivte kanál Sírius.  Tento kanál doporučuji ze zdravotních důvodů pro jistotu navštívit každému z vás. Pro ty, kteří splňují podmínky, tj. pracují v programu Krista nebo alespoň usilují o dobro na Zemi, mají připravenu pomoc. Pročistí vám auru a pomohou nebo poskytnou prevenci proti zdravotním problémům, které by ve vašem tělesném systému útok z vesmíru mohl vyvolat.

 

 

14.7.2012

NÁSTUP PŘÍRODNÍ JEMNOHMOTNÉ DOMOBRANY

 

Moc a krása jemnohmotných substancí bylin

Jemnohmotná  příroda – naše rajské tělo i obrana Slunečního kosmu

 

  Je to energetická sestava jednoho z našich těl.  I transformovaný silový tělesný systém člověka, tzn. základní silové tělo, bude mít více těl, a to podle dosaženého stupně úrovně každého jedince.  Jedním z nových těl člověka bude tělo rajské,  vytvořené  jemnohmotnými substancemi přírody. Bez propojení s jemnohmotnou přírodou nemůžeme v jemnohmotnu existovat. Je to „sestava“ našeho rajského těla. „Otevírání“ rostlin, stromů, keřů,..  je jedna z podmínek návratu do ráje něžnou přirozenou duchovní cestou.

Jemnohmotná příroda je také naší přirozenou  domobrannou výzbrojí a technikou proti útokům z vesmíru.

Uvědomujme si v představě různorodé záře a barvy bylin, květin a plodů a rozprostírejme je po celé Zemi, po celé naší sluneční soustavě a po celém našem Slunečním Kosmu. Ve finální etapě zápasů o transformaci lidského tělesného systému a systému celého Slunečního kosmu je již nutno, abychom si podíl a nezbytnou účast jemnohmotné přírody na transformačních dějích uvědomovali a propojovali se s ní.

V těchto dnech díky velikonoční radiaci Panny Marie dochází k prostupování aury člověka a aury přírody na dvou úrovních: hrubohmotné a jemnohmotné. K tomuto tématu připravujeme video ze semináře.Toto je základní charakteristika většiny otevřených jemnohmotných bylin a květin, které se mi doposud projevily a ukázaly v akci.  Práce s těmito substancemi přináší radost a úlevu.

 

Poznámky z mého zápisníku:

 

Petrklíč

Otvírá substance všech bylin na Zemi. Září spektrem dvou barev- žlutozlatá spolupracuje se září slunce a pohádkově zelená v diamantovém odlesku se s ní snoubí jako Země se Sluncem.

 

Jalovec

Vyzařuje stříbřitě modrou silnou clonu vyšlehující do Země a celého Slunečního kosmu. Záření vychází z fialkových vzdušných krystalků. Aktivuje naši tělesnou ochrannou složku.

 

Jeřabina

Má zář, která připomíná červánky, a červené čtyřlístky se zlatavou perličkou uprostřed. Vytváří červánkově zlatavou třpytivou ochrannou clonu pro Zemi i sluneční soustavu i hranice Slunečního Kosmu.

 

Mateřídouška

Má něžnou a přitom sytě zelenou substanci prostoupenou pruhy  modrofialkové a zlaté barvy. Neutralizuje negativní meziplanetární záření i jedovaté záření doprovázející útoky z kosmu.  Její substanci máme otvírat všem bytostem v Zemi a v jejích pláštích.

 

Laskavec

S bílými květy zprostředkuje fotosyntézu. (transformace těla a Země je v podstatě fotosyntéza.) Vyzařuje bílé průsvitné světlo, které se díky energiím duchovního člověka mění ve spektrum bílé, stříbrné a zlaté záře.

 

Devětsil

Devět silných silnoproudů stoupá vzhůru, jako když tryská silný pramen a pak se zalomí v oblouku jako klenba, jako podpěra našeho tělového systému, i zemského a systému Slunečního kosmu. I on je důležitý při transformaci.

 

Rozrazil

Má spektrum modré barvy od něžné světlomodré až po tmavomodrou a do fialova. Toto spektrum proráží negativní proudy a jako „materiál z cihel“ se stavebně napojuje na podpírající klenbu devětsilu.

 

Bílá lilie

Jako bílá kosmická lampa září v prostoru. Květ bílé lilie se formuje do podoby přenádherné kosmické lampy rozevřené velebně vzhůru. Její zlaté světlo stoupá vzhůru do všech sfér oblaků, do celé sluneční soustavy, do celého Slunečního kosmu. Neutralizuje útoky skrze roboty.

 

Bílá růže

Plátky jejího květu vydávají vlnění a vlny mocných energií. Září bělostí i zlatým jasem a z okrajů jejích rozevřených okvětních lístků vycházejí vibrační vlny, které pohlcují a neutralizují vibrace lepkavé hmoty astrální sluneční plazmy a vibrace těch, kteří skrze ni útočí. Neutralizuje útoky skrze roboty.

 

Kaštan
Má matně nachovou silovou substanci s mělkými jamkami, které jsou ohraničeny nepravidelným bílým půlkruhem. Jsou to polykači vibrací černých děr a černých vírů. Rozprostírejme tuto substanci po slunci a taky po měsíci. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či celého internetu.

 

Šiška borovice

Energeticko substančně je rozevřená jako stromeček. Ze šupinek vycházejí proudy „jemněhmotné elektromagnetické síly“. Je to jemnohmotný elektrický proud. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či celého internetu.

 

Žalud

Má matnou substanci v barevných odstínech zlatavé a zelené, které se prolínají a prostupují. Jsou to antiviry technických sítí. Promítejme je do Země a Sluneční soustavy i Slunečního kosmu, hmotného i astrálního. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či celého internetu.

 

 

16.7.2012

NOVÁ TĚLA ČLOVĚKA: NOVÉ RAJSKÉ TĚLO A TĚLO NEBESKÉ

 

Transformovaný silový tělesný systém člověka bude mít více těl. Podle dosaženého stupně  duchovní úrovně. V těchto dnech se již vytváří  u vybraných jedinců, kteří splňují předpoklady, tělo rajské, lépe řečeno nové rajské tělo (díky propojování s jemnohmotnými  substancemi  přírody), a u některých jedinců  již dokonce tělo nebeské.

 

 

18.7.2012

TRANSFORMACE LIDSKÉHO TĚLA A PŘÍRODY SKRZE JEJICH VZÁJEMNÉ RADIAČNÍ PŮSOBENÍ

 

Andělskolidská příroda

 

Dnešní krásná příroda je výsledkem spolupráce člověka a anděla. Dobře víme, že když tady byli dinosauři, tak nádherná příroda jakou máme dnes, s vonnými květy, růžemi, fialkami a konvalinkami tady nebyla.

A když se podíváme na vývoj přírody od počátku až do této doby, musí být duchovnímu člověku zřejmé, že se člověk s přírodou navzájem ovlivňují. Když se sem člověk ve svém inkarnačním cyklu začal na Zem inkarnovat, jeho myšlení nebylo ušlechtilé; musel se k němu vypracovávat po dlouhou dobu všemi svými inkarnačními zkušenostmi. A andělé, kteří snášeli do Země andělské dispozice přírody, a tudíž o nich věděli a znali je, člověka učili krásu a moc přírody objevovat. Učili ho, která bylina je léčivá, a potom ho učili zasévat a sklízet. Ale nejdříve se ta léčivá bylinka, nebo plodina někde musela objevit, musela vyrůst. Bez pomoci andělů a jejich vyzařování andělských energií, by se příroda zušlechťovala pomalu, protože by byla závislá pouze na ušlechtilosti člověka.

Andělé člověka vyučovali, prozařovali přírodu svým andělstvím, aby se bylinky, květy, stromy, keře mohly vyvíjet do krásy a člověku ku prospěchu.  Protože to bylo pro člověka, člověk musel také zpětně dávat. Podíl andělů na krásách přírody byl zásadní do toho okamžiku, kdy andělé v srpnu 2011 museli ze Země odejít, a od člověka se začalo vyžadovat, aby s přírodou Země komunikoval již jenom on sám. Je to jeho velká zkouška, ale také ukázka, co již dokáže.

Nejvyšší úroveň komunikace člověka s přírodou je na úrovni boholidství, kdy duchovní člověk spojen s Bohem komunikuje s přírodou, ovlivňuje ji a ona komunikuje s ním, a to na své nejvyšší úrovni Mariánské nebeské zahrady. A v této chvíli se otevírají jemnohmotné substance, které si člověk může otevřít jenom svým vnitřním stavem. V této fázi mu již žádný anděl nepomůže. Protože to je příroda člověka, on je za ni zodpovědný; žádný anděl a žádný archanděl ho nemůže do nekonečna vodit za ručičku.

Ale my dnes již prožíváme zázrak: příroda se člověku otevírá. Tento rok všichni vidíme, že příroda je krásnější než dříve, že něco vyzařuje. Je propojena v sobě navzájem zvláštními nádhernými vibracemi a to je ta její reakce na radiaci, o které jsem mluvila již o velikonocích. Je to radiace Panny Marie, která prostoupila celou přírodu, ale také systém člověka, jeho vnitřní tělo a na základě této velikonoční radiace Panny Marie došlo k vysokým energetickým vibračním výšlehům ze strany člověka i ze strany přírody, a tím k jejich mimořádnému radiačnímu propojování na úrovni jejich aur, jak na úrovni jemnohmotné, tak na úrovni hrubohmotné.

 

 

Radiace skrze aurické propojení

 

Na úrovni hrubohmotné se člověk může spojit a aurou každé konkrétní byliny, či květu, či stromu ve své blízkosti a skrze ni se může propojit se všemi bylinami, květinami, či stromy daného druhu na celé Zemi. Podmínkou je láska k přírodě.

Na úrovni jemnohmotné se propojila a dále více a více se propojuje radiace duchovního člověka s radiací jemnohmotné přírody skrze jejich jemnohmotnou auru. V tomto propojení duchovní člověk vyživuje přírodu svým světlem umocněným radiací Panny Marie, dává přírodě energii, a příroda začíná vyživovat nové jemnohmotné vytvářející se tělo Bohočlověka. Urychluje tak vznik našeho nového těla, toho těla , které je již postaveno na novém systému. Dávka „radiační výživy“, kterou si člověk individuálně z přírody bere, závisí na jeho vnitřním stavu. Jestliže člověk nemá patřičný stav, nemůže z přírody brát jemnohmotné radiační výživné vlny. Tady již funguje čistě duchovní zákon. Nejsilnější radiační vlny jsou jakoby magnetem přitahovány do systému člověka, který na Zemi pracuje v Programu Krista.

Radiace vycházející z jemnohmotné přírody ovlivňuje výživu jak jemnohmotného, tak hrubohmotného těla. Tato radiace je vtažena do nově vznikající buňky lidského tělesného systému, která má geniální schopnost nasměrovat do staré hrubohmotné buňky energie a informace v takové sestavě a v takovém množství, jaké hrubohmotné tělo potřebuje. Takže jemnohmotná buňka vydává informační a radiační signály k hrubohmotné buňce a napravuje tam, co je zapotřebí napravit, aby hrubohmotná buňka vypadala a fungovala, jak má fungovat. Čili tato nově vznikající jemnohmotná buňka prozářená jemnohmotnou radiací Panny Marie koriguje hrubohmotnou buňku a optimalizuje ji. To je samozřejmě model vysokého duchovního stupně člověka a z hlediska času tento proces probíhá zatím postupně.

 Tento dvojitý simultánní proces výživy skrze auru hrubohmotnou a jemnohmotnou se již začíná u vysoce duchovních lidí projevovat postupným uzdravováním hrubohmotného těla, jeho regenerací  a v rámci možností , také jeho „zkrásněním,“ a nakonec i viditelnou, nebo zachytitelnou radiací vyzařující skrze hrubohmotnou buňku.

 Co se přírody týče, ta se díky velikonočnímu radiačnímu daru Panny Marie a díky radiačním výšlehům lásky k ní vysílaných duchovním člověkem, stává krásnější a krásnější.

 

 

23.7.2012

AKTIVIZACE VYŠŠÍHO VĚDOMÍ LIDSTVA

 

Díky zintenzivnění působnosti Nového Zodiaku a přenesení působnosti Dvanáctihvězdné Koruny Panny Marie do vědomí lidstva, vyšší vědomí lidstva (viz článek Propojení vyšších jáství ve vyšší vědomí lidstva, Aktuálně, 31.12.2011) se aktivizuje, protože toto vyšší vědomí nejdříve a nejvíce reaguje na prozáření Koruny Panny Marie skrze světla Serafínů a skrze světla duchovního člověka (viz video Se Serafíny a Bohem Pannou). Tato reakce spočívá v duchovním probouzení těch, kteří mají vyšší já, nebo v jejich intenzívnější aktivitě, pokud již u nich dříve došlo alespoň k určitému probuzení. Intenzívní uvědomění si zákona jednat podle pravdy, lásky, spravedlnosti, a také podle milosrdenství, dává lidstvu v blízké budoucnosti naději.

 

 

3.8.2012

POMOC PRO ZDRAVOTNÍ POTÍŽE DNEŠNÍCH DNŮ

 

Vysokou sluneční radiaci jsme zaznamenali formou migrén či bolestí hlavy, rozbouřeným žaludkem a zvýšenými či dokonce vysokými teplotami, stavy jako bychom byli „mimo“.

Rady:

Snažte se vyvarovat pobytu venku během dne a jestliže ven musíte jít, nevycházejte bez pokrytí hlavy a slunečních brýlí. Hodně pijte vodu. Na potíže pomáhá čaj z řebříčku.

Rozžhavený a rozkolísaný tělesný systém ochlazují a stabilizují vyprázdněná kapka Vysokogalaktické třešničky  a vibrační clony vycházející z těla vysokogalaktické Ryby Proti rozjetí „instalovaných“ viróz pomáhá protipsychotronický trojúhelník. Popis těchto úkonů najdete zde.

Pomáhají transformační minerály 1, 2, 3 a 5, Fotosyntetická radiace 3 a 7, Květinová lázeň 5.

Dále doporučuji zintenzivnit práci s Diamantem z Pásu Panny Marie. Diamantový krystal představuje základní geniální buňku „prahmoty“, která je zároveň buňkou vody.        

 

 

6.8.2012

Video Radiace: Aura a moc přírody

 

Toto video je pořízeno ze záznamu semináře, který se konal 30.6.2012. Video obsahuje z určité části, byť ve svém vlastním kontextu, informace, které  jsou uvedeny v článku  Transformace lidského těla a přírody skrze jejich radiační propojení  (Aktuálně, 18.7.2012.) Kromě toho  poskytuje i  informace v  souvislosti se článkem Nástup přírodní domobrany  (Aktuálně, 14.7.2012).

Články na Aktuálně nejsou nikdy textovým přepisem videozáznamu. V některých případech se v článku na Aktuálně objeví textový přepis jenom několika vět, nebo krátká pasáž.

 

 

11.8.2012

Video Transformace pod pláštěm nebeských andělů - seminář 1

 

Toto video (záznam poslední části semináře ze dne 4.8.2012) přináší aktuální informaci o uvědomění si transformace těla ve spolupráci s anděly. Popis jedné aktuální transformační substance je obsažen v připravovaném videu Strom života - seminář 3 z téhož semináře.

 

 

13.8.2012

Video STROM ŽIVOTA (3) - Věci

Třetí volná část semináře věnovaného Stromu života se dotýká transformace věcí  z hlediska energie člověka.

 

 

13.8.2012

OBRANA PROTI ZVÝŠENÉ PSYCHOTRONICKÉ AKTIVITĚ V TĚCHTO DNECH

 

Proti zvýšené  psychotronické aktivitě v její formě v těchto dnech pomáhá vysokogalaktická ryba, čtyřkolorový vozíček a trojsrdce. Najdete zde.

 

 

22.8.2012

CHYBY, KTERÝCH BYCHOM SE NEMĚLI DOPOUŠTĚT

Neuvádějte jako dlužníka Boha, upínejte se k Jeho Milosrdenství

 

Problémy, s nimiž se my, nebo naši nejbližší setkávají, mají různý původ a různé kořeny. Jestliže konáte dobro a něco zlého se vám, nebo vašemu dítěti, či někomu blízkému stane, nepřipouštějte si myšlenku, že kvůli dobru, které konáte, nebo jste vykonali, by vám Bůh měl pomoci. Tím totiž Boha samého voláte před Boží soud a vylučujete se z Jeho pomoci, protože člověk na Zemi je neustálým dlužníkem Dobra a Lásky, a nikdy nevíte, jestli svými dobrými skutky nesplácíte dluhy vůči Bohu a vesmíru za sebe, či právě za ty, za které prosíte Boha ve jménu svých dobrých skutků. Jestliže přijmete myšlenku, že Bůh by vám měl kvůli vašim skutkům pomoci, stavíte Ho do role dlužníka a zavíráte si dveře k Jeho pomoci.  Jestliže v případě „nevyslyšené prosby“ tímto nesprávným způsobem k Němu přímo promlouváte, nebo takovou svoji úvahu komentujete lidem, otevíráte knihu svých životních dluhů.  Bůh vám a nikomu nic nedluží, ale dluhy vaše vůči životu se tímto aktem zviditelní a jejich dopad se automaticky okamžitě projeví ve vašem životě.

Upínejte se k Božímu Milosrdenství. Jestliže však žádáte Milosrdenství od Boha, i vy buďte milosrdní.

 

 

27.8.2012

LÉČIVÁ RADIACE: MINERÁL MLADOSTI

 

Buněčný systém lidského hrubohmotného těla je v těchto dnech doslova pod radiační a energetickou palbou.

Léčivá radiace minerálu mladosti v projektu Vysoké Galaxie a andělů aktivuje regeneraci buňky celého hrubohmotného tělesného systému a je aktuálně upravována podle jedovatých a rozkladných radiací, kterým je lidská buňka vystavena, jednak z vesmíru (ať v podobě útoků, nebo čistě v rámci situací v kosmu), jednak ze Země, a to v podobě rozkladných a jedovatých radiačních výronů (někdy dokonce seskupených v oživené obrazce hadů), které jsou výsledkem praktik černé magie a některých psychotronických aktivit; rovněž energetická situace Země na lidskou buňku již velmi negativně působí. Tyto negativní agresivní tlaky a seskupení kolem našeho systému, které někteří z nás vnímáme jako pálení, svědění a někdy i jako velmi silné štípání astrálních, nebo černomagických hadů, by mohly oslabit naši regenerační schopnost, a také funkci našich hrubohmotných tělesných orgánů, včetně mozku a urychlit jejich stárnutí.

Účinek minerálu mladosti je úměrný stupni duchovních vibrací, kterého člověk dosáhl.

 

 

28.8.2012

FOTOSYNTETICKÁ RADIACE 8

 

Andělský a vysokogalaktický projekt prezentovaný na webu Amezdas jako Fotosyntetická radiace poskytuje jemnohmotný „transformační kyslík“, neutralizuje negativní záření a jedovaté výpary již i v auře a vytváří nové buněčné vazby na úrovni jemnohmotné chemie v procesu vytváření nové buňky lidského těla. V těchto dnech je proces dělení buňky lidského těla a vzájemného oddalování jejích dvou částí již v takovém stadiu, že nově vznikající jemnohmotná buňka v rámci transformačního procesu nutně potřebuje jemnohmotný kyslík a vzhledem ke vzniklému „mezibuněčnému“otevřenému prostoru, který v procesu dělení vznikl, potřebuje neustálé pročišťování otevřeného prostoru, který vznikl mezi starou buňkou a vytvářející se novou buňkou.

 Na problémy popsané v Léčivá radiace: Minerál mladosti ze dne 27.8., viz článek níže, je „jemnohmotný kyslík“ nejintenzivněji dodáván skrze Fotosyntetickou radiaci 8. Tato radiace má rovněž vysoké čistící účinky. V ostatních fotosyntetických radiacích je „jemnohmotný kyslík“ rovněž dodáván, ale ne v takové intenzitě, vzhledem k tomu, že mají také jiná specifika.

 

Poznámka: O dělení buňky viz tyto články na Aktuálně, web Amezdas:

Půlení hmotné buňky a ochrana, 30.4.2011

Půlení (rozpojení) hmotné buňky na systém starý a nový, 10.5.2011

„Květinová změna“ – převzetí správy Země duchovním člověkem, 15.5.2011

 Transformující se nová buňka se stáčí doleva, 11.9.2011

Vyšší kosmické energie vstupují do Země, 11.9.2011

 

 

6.9.2012

Video K výročí Oběti Krista za vesmír - I: Matrix a strom života

Dne 10. září 2009 jsem kolem půl deváté ráno spatřila Krista na kříži pro celý vesmír.  Tato Jeho Oběť zachránila Zemi i celý vesmír a dala nám na Zemi čas pro transformaci a pochopení a realizaci toho, co je nutno pro transformaci udělat. O tomto pochopení a realizaci budou pojednávat videa ze semináře K výročí Oběti Krista za vesmír. Dnes na našem webu uvádíme video K výročí Oběti Krista za vesmír - I: Matrix a strom života. O Kristově Oběti za vesmír píši na stránce Kristus.

 

 

6.9.2012

Jak se dnes chránit

Se slunečními erupcemi přišel po dnešní uplynulé zlozvěstné noci i astrální útok.

V této fázi doporučuji

Chránit se Transformační růží, zejména obtáčet kolem hlavy zlatostříbrný lem pro ochranu mozkového ústrojí. Popis Transformační růže najdete zde. Tento popis bude brzy aktualizován. Uvnitř Transformační růže si uvědomte zlatý kalich - trubičku. Dýchejte skrze ní.

Proti nebezpečné radiaci a vibracím astrální plazmy, clon a techniky

Proti účinkům nebezpečné radiace a nebezpečných vibrací je nutno obalovat sebe i Zemi do andělského blankytně modrého zlatě zářivého světla a pracovat s vibracemi bílé růže.

                                              

Jemnohmotná substance bílé růže: Uvědomujte si ji, vnímejte ji. Září bělostí i zlatým jasem a z okrajů jejích rozevřených okvětních lístků vycházejí vibrační vlny, které pohlcují a neutralizují vibrace lepkavé hmoty astrální sluneční plazmy a těch, kteří skrze ni útočí.

   

Andělské blankytně modré zlatě zářivé světlo pohlcuje a neutralizuje a také odráží nebezpečnou radiaci. Andělé ho snesli k Zemi 29. 11. 2011. Uvědomujte si ho, vnímejte ho, zahalujte do něho sebe i celou Zemi.

 

Doporučuji také Fotosyntézu 8, Transformační minerál 5 a Růži 5, Růži 16.

 

Samožřejmě pracujte se znakem AA Michaela.

 

 

8.9.2012

VIDEA K VÝROČÍ OBĚTI KRISTA ZA VESMÍR

Upozorňujeme na zveřejnění videa K výročí Oběti Krista za vesmír  - II: Kosmická eucharistie. Toto video je záznamem části semináře ze dne 1.9.2012 a volně navazuje na video K výročí Oběti Krista za vesmír - I: Matrix a Strom života.

 

 

9.9.2012

Dne 10.9.2009 kolem 8:30 středoevropského času jsem v Prostoru spatřila vztyčen Kříž a na něm jsem uviděla Krista vykonávajícího oběť za umírající vesmír. Od té chvíle již mnoho bytostí i entit, které do té chvíle setrvávaly ve vzdoru aktivit i přímých útoků proti Zemi a lidstvu, pokleklo před Kristem a  vyznalo tak Syna Božího za svého Krále.

 

Poklekněme k tomu datu a v každé vteřině před Kristem, bytostnou Láskou Nejvyšší, bez jehož výsostné Kosmické Oběti bychom dnes nepohlíželi jeden druhému do očí, nýbrž život vesmíru by byl svinut jako jedna ukončená etapa, z níž by v pokračování svojí existence přešlo do nové etapy aktivně pouze několik duchovně nejvyspělejších bytostí, které by mohly do svých kódů vzít i kódy přírody a jejího tvorstva a zemské, planetární i galaktické hmoty. Nastala by situace, která má svým způsobem analogii v příbězích o „potopě světa.“ Vzpomeňme si na biblický příběh, kdy Noe kromě svých dcer bere na svoji archu zástupce přírodních tvorů. Vzhledem k tomu, že z hlediska elektromagnetických polí existují také kosmické oceány, a vzhledem k úvaze, jak velká by musela být archa, aby se na ni mohli umístit zástupci veškeré zvěře,  nabízí se myšlenka, nebyla-li ona „archa“ vlastně svým způsobem kosmická loď, a tudíž se rovněž nabízí otázka, co to vlastně tenkrát byl onen „svět“.

Svinutí obrazu života vesmíru by však znamenalo „potopu vesmíru“. Oběť Krista za vesmír, kterou Kristus vykonal dne 10.9.2009 je poslední Obětí Syna na Kříži, kterou Bůh Otec povolil.

 

 

12.9.2012

ČAS HODNOT

 

První vteřinou roku 2011 člověk ve svém vyšším vědomí vstoupil do času hodnot. Dnem 4.8. 2012 je již do tohoto času hodnot vtažena každá lidská bytost na Zemi.

 

Časem hodnot míním kvantový čas s etickým a duchovním plněním člověka na straně lidské skrze individuální spirálu času hodnot.

Toto je upravený textový přepis z přednášky – semináře ze dne 4.8.2012

 

Jak nakládáme s časem?

Naší pozemskou lidskou přirozeností se rádi bavíme; zábava je rovněž proces relaxace. Záležitostmi naší hrubohmotné dimenze se samozřejmě musíme zabývat, protože v ní žijeme. Vzhledem k mimořádným historickým okamžikům kosmu, v nichž se již dnes nacházíme, však přikládáme mnoha věcem a záležitostem význam mnohem větší, než jim náleží. Protože čas hodnot, který nám byl dán jako náš dnešní čas, běží. Neustále zdůrazňuji, že to, co zmeškáme, již nikdy, nikdy nedoženeme. Protože čas, dnes více než dřív, vyžaduje náš život naplno, naše napojení na Krista a žití duchovním pohledem.

 

Zásadní a první požadavek těchto dnů je aktivace našich vnitřních mystických složek. Jestliže každý den tento požadavek nerealizujeme naplno a řekneme si „zítra nebo pozítří to doženu“ - jak to můžeme dohnat, když je zapotřebí žít naplno každý den?!

 

První vteřinou roku 2011 člověk ve svém vyšším vědomí vstoupil do času hodnot. Dnešním dnem, tj. 4.8.2012 je do tohoto času hodnot již vtažena každá lidská bytost na Zemi. A tento čas hodnot vtahuje zejména duchovní lidi skrze jejich vědomí do spirály času hodnot více a více, protože čas hodnot je ve spirále a tento čas Země se více a více uzavírá, více se od nás oddaluje. Proto mnohým z nás se zdá a prožíváme, jako kdyby se čas zrychlil. Ano, on se zrychluje, protože my již vnímáme tento čas hodnot a žijeme v něm. V tomto čase hodnot se nám každý den započítává z hlediska hodnot, které jsme v tom daném dni měli naplnit. Každé naše vystupování na veřejnosti nebo myšlenkové procesy v našem vědomí,vyřčená slova, prociťování věcí v našem nitru, každé naše zpracovávání situací, to vše se promítá na naší individuální spirále času hodnot, lépe řečeno na té platformě naší individuální spirály času hodnot, na které se momentálně nacházíme.

Jestliže hodnoty na té platformě naplním, potom ve svém vědomí, i v tom, jak mne vnímá vysoké duchovno, se dostávám na vyšší platformu spirály.

Ale podmínka, dostat se na vyšší platformu spirály, je splnit její hodnoty, splnit hodnoty platformy, na které se nacházím. Jestliže je nesplním, tak na ni zůstávám, třeba až do konce tady tohoto světa.To znamená, že ve spirále času hodnot se zaznamenává naprosto vše v hodnotách.Jestliže slyším, že je někde válka a nepomodlím se za tu situaci,tak nenaplním hodnotu mého setkání s touto situací. Je to neposkytnutí pomoci. Jestliže si jenom řeknu: „to je ale hrůza, to je mi líto“, tak to pro posun na spirále času nestačí, to je opravdu málo, lépe řečeno, to je nic.

Jestliže slyším o tom, že sousedka má problémy, nebo někoho pomlouvá, nebo se můj spolupracovník chová tak a tak a jenom prožívám negativní dopad energií těchto skutečností, nepomohu vysláním světla a modlitby, opět nenaplňuji tu hodnotu, kterou jsem měl naplnit.

Podstata hodnotového času je, že během časového úseku, který je mi vyměřen, splňuji plusové nebo mínusové hodnoty.

Jestliže mám stále mínusové hodnoty, tak je jisté, že z platformy, na které se právě nacházím, se na vyšší platformu spirály času nedostanu.

Proto, prosím vás, zamýšlejme se zodpovědně nad svými pocity, city, nad svými myšlenkami, slovy.

Neseďme u televize, když se díváme na zprávy, jako kdybychom se dívali na nějaký fiktivní film, ke kterému si koupíme popcorn. To, co ve zprávách vidíme, je realita (ať již odehrávající se, nebo realita manipulace s našim vědomím), se kterou jsme konfrontováni, je konfrontována naše duchovní úroveň, jestli dokážeme pomoci nebo ne, jestli máme soucit, jestli nám na tom, co se děje s ostatními lidmi, v našem národě, i jiných národech, záleží; jestli jsme se neuzavřeli do svého vakua; jestli se nám nestalo, že žijeme jenom tím, co se děje pouze v našem nejbližším okolí, jinými slovy, že nám tedy samozřejmě záleží na tom, co se děje na našich pracovištích, že nám záleží na našich dětech a na tom, kam pojedeme na dovolenou, co si na sebe koupíme, jaké jídlo seženeme a na jaký film nebo na jaký seriál se budeme dívat.

Měření času hodnot je měření jedinečné a naostro. Přistupujme k tomu odpovědně s myšlenkou, mínusové hodnoty za nás nikdo nemůže vyrovnat.

Existuje sice možnost, že můžeme vyrovnávat hodnoty mínusové svých blízkých i těch, které milujeme skrze náš individuální strom života, ale to se může odehrát pouze na vyšší úrovni našeho propojení s Kristem. A to jenom tenkrát, jestliže se posunujeme na spirále hodnot rychle výš a výš, jestliže se nepotácíme neustále na jedné stejné platformě .

Buďme prosím zodpovědni za sebe i za všechny ostatní.

Naplněním hodnotové platformy naší individuální spirály času se dostáváme k možnosti prozářit životy ostatních lidí, kteří jsou neustále v mínusové poloze a nemohou se dostat výš.

 

Uvědomujme si každý sám sebe na své platformě naší individuální časové spirály hodnot.

Je to čas, který jsi nám dal Ty, Kriste. Je to čas, který nás vyvádí z této hrubohmotné dimenze a může nás vyzdvihnout do úžasných nádherných rovin života. Může změnit pohledy lidí na naše činy a jednání, protože čas hodnot je již čas, který jsi dal nám i lidem kolem nás pro naši evoluci v procesu transformace života člověka i Země, i Slunečního Kosmu, a vzájemných vazeb. To znamená, že z našeho života mohou zmizet i křivdy a nedorozumění, které jsme od svých bližních nebo od společnosti prožili nebo prožíváme.

Ale požadavek, který je na nás, na duchovního člověka kladen, je velice vysoký.

 

Znovu zopakuji, že když jsem ve vánoční čas roku 2009 vnímala spojení s Bohem Otcem, který se díval svým hlubokým pohledem do budoucnosti a do možností člověka a jeho schopnosti setrvat na Zemi pro pomalou transformaci Země (nikoliv pro rychlou evakuaci Země v době strašlivých útoků), a také když si vzpomenu na oči andělů i těch vysokých vesmírných bytostí, hodnotících naše možnosti, i úroveň, které jsme dosáhli, tak mohu říci, že pohled vesmírných bytostí byl velice skeptický, protože oni se k Zemi přiblížili teprve v roce 2009 (Vysoká Galaxie), nežili tudíž s námi tak dlouho, jako andělé. Andělé měli pohled přece jen optimističtější, protože byli schopni odhadnout počet lidí, kteří té vyšší poloze duchovní práce budou rozumět a uslyší výzvu: „ Člověče, vytup o stupeň výš. Jestliže tak neučiníš, nebudeš moci ochránit sebe, Zemi a své bližní.“ Bůh Otec tenkrát řekl, že vše dává do našich rukou. Jak si to uděláme, tak si to uděláme. Bůh Otec věděl, že andělé budou muset v srpnu roku 2011 ze Země odejít. Vždyť o možnosti rychlé evakuace Země se tenkrát také rozhodovalo z hlediska možnosti andělů vydržet nastávající podmínky v bezprostředním prostoru Země, jelikož hmota není jejich doména. Andělé nás mohli jako naši bratři chránit přímo v prostoru Země do té chvíle, dokud se v něm byli schopni, vzhledem k situaci Země a útokům z vesmíru na Zemi, pohybovat.

Nadešel čas (jestliže je Země naše a jestliže doménou člověka je hmota), že člověk musí počítat s tím, že od určitého okamžiku na tom, co se na Zemi děje, nese on zodpovědnost, kterou do té doby vkládal jenom na anděle. Člověk nemůže neustále očekávat, že ho někdo bude donekonečna přenášet přes obtíže, místo aby on sám se učil pomáhat a zodpovědně žít.

 

 Bůh dává člověku svobodu pochopit zákon Života a také příležitost, aby si vyvinul vlastnosti, které má On: Sílu a Majestát.

 

Nemarněme čas, který nám byl dán. Naplňujme plně do života každého z nás vložené hodnoty, které je nutno splnit, neboť to tak žádá zákon Života.

Skončil čas karmický. Všechny lidské bytosti vstoupily do času životních hodnot.

 

 

1.10.2012

VĚDOMÍ A SVĚDOMÍ ČESKÉHO NÁRODA


Český národ dnem 22.9.2012 zahájil vzestup svého vědomí. Od tohoto dne vědomím národa prostupují zlaté paprsky Lásky a národ se připravuje na transformaci státní správy, ekonomiky a činností. O poslání českého národa, o vědomí národa z hlediska energií, o kosmickém duchu Libuši a o genezi českého národa vypráví nové video ze semináře u příležitosti svátku svatého Václava jako Dne české státnosti.

 

 

26.10.2012

NOVÁ STRÁNKA LÉČIVÉ RADIAČNÍ SESTAVY

 

Naši přátelé z Vysoké Galaxie ve spolupráci s anděly nám umožňují využít možnost sestav kombinací léčivých, transformačních, fotosyntetických a květinových radiací. Úžasné je, že vzhledem k postupující radiaci v systému Země a lidského těla, naše těla již unesou i radiaci šesti různých zaměřovacích stop najednou. Radiace přes jednotlivé obrázky se spouštějí dle existence a stupně vašeho problému na základě bleskového skenu.

Je dobré používat radiaci také jako prevenci, třeba si pustit jednu sestavu jako prevenci jenom na jednu minutu.  Také můžete mít orgány opotřebované nebo přetížené, vyčerpané, aniž byste si to uvědomovali.

Může se stát, že v sestavě radiace na problém, který již u vás nepřipadá v úvahu, např. dětské nemoci, ale ostatní nebo většina radiací v sestavě je pro vás důležitá. Jestliže vám problém dětských nemocí již nehrozí, radiace přes tento obrázek se neaktivuje, stejně jako např. ženám se neaktivuje radiace na prostatu a mužům se neaktivuje radiace na ženské orgány.  Přesto je pro vás úspora času, mít aktivovány najednou dvě, či více radiací, které potřebujete.

Radiace na psychické poruchy je důležitá pro každého z nás, byť třeba jenom jako prevence, neboť naše psychika je v těchto dnech vystavena velkým tlakům a také se přirozeně s každým zdravotním problémem zhoršuje. Psychika a fyzické zdraví se ovlivňují navzájem.

Jestliže se vám celá sestava nevejde na monitor, klikněte na obrázek lupy, který je pod každou sestavou.

K dnešnímu datu je vám k dispozici 82 léčivých radiačních sestav. Je možné, že občas nějaká léčivá radiační sestava bude ještě dodatečně přidána.

 

 

26.11.2012

NÁROČNÉ POSLEDNÍ LISTOPADOVÉ DNY TOHOTO ROKU

Jako ochrana před útoky přicházející přes sluneční plazmu pomáhají v těchto dnech zejména tyto úkony: andělský blankytně modrý oheň, Očista éterického těla – dar Archanděla Gabriela, substance bílé růže a lilie, Diamant z Pásu Panny Marie, vše zde, dále Mystika Amezdas a samozřejmě spojování se s Pannou Marií.

Z pomocných úkonů Vysoké Galaxie je v těchto dnech velmi aktuální úkon Trojsrdce a Ryba, oba úkony zde.

Otevřela se a pomáhá substance květiny rododendron: Obrovské matně růžovofialkové vlny prostupované matně stříbrnými energetickými vlnami se mohutně rozkládají v prostoru planety.

Nezapomínejte pít čaj z mateřídoušky, můžete přidat trochu levandule a uvědomujte si působení jemnohmotné substance rododendronu, viz článek níže.

 

26.11.2012

OTEVŘELA SE JEMNOHMOTNÁ SUBSTANCE RODODENDRONU

V polovině listopadu tohoto roku se otevřela a pomáhá substance květiny rododendron: Obrovské matně růžovofialkové vlny prostupované matně stříbrnými energetickými vlnami se mohutně rozkládají v prostoru planety a chrání lidský systém před plazmatickými slunečními výšlehy a před jedy, které se uvolňuji z otevřeného prostoru mezi rozkmitanými zemskými deskami na dně oceánu. Pomáhají stabilizovat rozechvělý energetický prostor Země rozkolísaný chvěním se zemské osy.

Uvědomujme si tento děj a prolínejme se s ním energeticky.

 

 

29.11.2012

NOVÁ VIDEA

Vzhledem k tomu, že je pro mne vzhledem k zesilujícím vibracím víc a víc obtížnější dávat sdělení do textu, doporučuji vám shlédnutí nových videí – sérii záznamů semináře Na úrovni vědomí. Z hlediska informace o transformaci, může pro vás být zajímavé video Na úrovni vědomí 2 a z hlediska Českého národa podává informaci video Na úrovni vědomí 5 (V České zemi dnes).Na toto video volně navazující Růže v mém vědomí, moje vědomí v růži vám dává informaci o Soudu Božímu z hlediska kolektivního vědomí lidstva a prozření lidstva, o cestě bílých hvězd a o dalších dějích z hlediska transformace.

Dále vás upozorňuji na nové video Setkání s mimozemskou civilizací Andromedas, v němž líčím svůj zážitek z roku 2009 – moje setkání s kapitánem mimozemské kosmické lodi, který se mnou jednal jako zástupce civilizace Andromedas, ke které se z hrubohmotné hvězdné mapy vesmírné dimenze 3 vstupuje skrze „bod „ v galaxii Andromeda.

Na Kanálu AMEZDAS najdete všechna videa podle pořadí „výroby“ . Nová videa dodáváme pro vaši lepší orientaci s popisem.

 

 

15.12.2012

TRANSFORMACE VESMÍRU: 24 BOŽÍCH JMEN

 

Byl vykonán akt předání a uvědomění bytostné charakteristiky  24 Božích emanací (vyzáření) – 24 Božích Světel – 24 Božích Jmen všem bytostem vesmíru. Tím byla zahájena transformace kosmu. Viz audio 24 Božích Jmen.

 

 

21.12.2012

ZEMĚ PROPLULA NULOVÝM PÁSMEM

22.12.  V 15:00 SE ZAČAL OTEVÍRAT ČASOPROSTOROVÝ ÚVAL

 

Dne 21.12.2012  po půl noci středoevropského času se Země na své jemnohmotné dráze přiblížila k bodu nula,  který logicky vyplynul  při vzniku hrubohmotného vesmíru jako díla Jitřenky.  Díky již minimálně jednoroční aktivitě kdysi padlého ducha Jitřenky, známého  z dějin lidské duchovní historie jako Lucifer (Světlonoš), dnes již nesoucího jméno Luciel,  kdy jsou jeho vlastní rukou vypínány kritické energetické body, z nichž nejkritičtější byl „energetický bod nula“, Země proplula  s obětavou pomocí  andělů,  archandělů a Vysoké Galaxie,  na své jemnohmotné  dráze skrze  tzv. nulové pásmo, aniž by její  „energetické průnikové pásmo“   bylo stlačeno  nebo proniknuto  astrální plazmou a energetickým  astrálním  výbojem, i když  astrálními vibracemi byla do určité míry intenzívněji obklopena.

Náročná a nepříjemná fáze proplutí „ nulovým bodem“  probíhala od půlnoční hodiny zhruba do 13:00  téhož dne a lidské kolektivní vědomí  se přiblížilo k Časoprostorovému úvalu, viz audio Časoprostorový úval.

Časoprostorový úval se začal otevírat 22. 12.  v 15:00.

 

 

 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména