Image

 

 

 Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                                   Rok 2011

 

 

 

1. 1. 2011 – DUCHOVNÍ DĚJE V „DUPLIKÁTOVÉM“ JEMNOHMOTNU

 Dne 31. 12. 2010 jsem prožívala stoupání Země vzhůru a tíseň a nesmírný odpor strany duchů negace vůči „projetí časovou branou“. Bylo to tak silné, že když jsem pociťovala takové strašlivé nepřátelství a zášť, nedokázala jsem se z přibližujícího bodu naděje pro nás radovat. Prostor člověka na Zemi již byl přímo zamořen pekelným dechem démonů snažících se dostat i do našeho prostoru.

 Potom jsem uviděla tajemný vchod. Vypadal jako brána, jelikož měl ve své horní části zlatý rám, ale neměl dveře či křídla, kterými by se dal otevřít či zavřít. V prostoru za vchodem jsem vnímala tajemno a Boží řád. Za tímto vchodem jsem v okamžicích blížení se ručičky k hodině dvanácté vnímala nádherný zjev Krista. Vnímala jsem, že tímto vchodem vstoupí duchovní člověk do nové reality, skrze níž bude prozařována realita starého zemského člověka.

Po posledním úderu dvanácté hodiny půlnoční jsem se vnímala v prostoru, v němž nejsou negativní energie, kolem dokola byl a stále zůstává čistý éter. Napětí, které jsem měla v páteři v mozku a celém těle zmizelo, vnímala jsem, jak se moje duchovní tělo přesunulo do bezpečného prostoru. Ze všech stran do nového prostoru člověka vcházela krásná bílá zář a po nějakém čase jsem uviděla přiblížení se jemnohmotného Jupitera k jemnohmotné Zemi. Ten okamžik, který stále trvá, bych popsala přirovnáním scény z Cameronova filmu Titanic, kdy po nárazu Titaniku do ledovce, cestující lodi vyšli na palubu, za níž se se tyčila stěna ledovce – jejich zkázy. Takovým způsobem, ale nádherným, jsem prožila přiblížení se jemnohmotného Jupitera k Zemi; Přiblížil se ale jemným, tichým, neslyšitelným pohybem. Nikoliv jako zkáza, ale záchrana. Vnímala jsem „ hlavní bytost „ na jemnohmotném Jupiteru, která ten pohyb přiblížení vedla: stála tam štastna jako admirál, který splnil úkol.

 Uviděla jsem svět vesmírných andělských bytostí v Jupiterské oblasti, o němž se zmínila Božena Cibulková. Jemnohmotný Jupiter, (který v duchovním jemnohmotném světě již má jméno Juvelinus) a jemnohmotná Země (která již v duchovním světě je nazývaná Amezdas) silově a energeticky k sobě vztáhli ruce a „objali se jako muž a žena“ . Jemnohmotný Jupiter (Juvelinus) začal jemnohmotné Amezdas předávat a stále předává nádherné energie. Skrze nejvyšší transformační pásma Amezdas tyto energie stékají do určité míry i do nižších pater Země a prostupují je. Vše je pročištěné, i technika. Vnímavější lidé uvidí pročištěný „obraz“ televizní obrazovky. Vidím anděle kolem sebe výrazněji v duchovních éterech a vnímám lesk jejich očí. Vnímám jejich pohyb jako pohyb světla.

V prostoru vidím „plout“ i něžné křehké andílky podobající se éterickým nevinným panenkám. Barvy, které v našem duplikátovém jemnohmotnu vnímám, jsou nádherná pohádková spektra zelené a modré převážně v tmavších sytých odstínech, asi takových jaké vidáme na pavím peří.

 

Duchovní člověk a kosmická propast

Obrazy kosmické propasti zla jsou již vzdálené, ale jsou a zavazují duchovního člověka k vývinu lásky, aby přes ní mohl přejít a jednoho dne kosmického věku se k ní vrátit jako soucitná, milující bytost k těm, kteří jsou smrtelně nemocni. Člověk nezná svoji minulost. Ještě v minulém století měl na čele znamení ďábelství, které všem ve vesmíru ukazovalo jeho původ v historii hrubohmotného kosmu a tím „duchovně územním původem“ byla kosmická propast. Místo tohoto znamení má Bůh přichystáno jiné znamení – pro ty, kteří dospějí ke službě láskou pro celý vesmír – Je to znamení zlaté hvězdy na čele. Znamení těch, kteří ve jménu člověk  mají s bytostmi padlými do propasti zla soucit a jsou ve svém spojení s Kristem jejich jedinou nadějí spásy a záchrany.

 

 

1. 1. 2011

SIGNÁL Z ANDROMEDAS

01.01.2011 ráno po deváté jsem již vnímala přípravy na plavidle Andromedas.

Mezi 9.30 a 10.00 jsem viděla různé obrazy; Viděla jsem hlavně plavidlo Andromedas;  přiblížili se k bodu, odkud mohou zaslat signál. Muselo se pracovat ještě na zneškodňování "rušiček", které do zemské astronomické zóny vložila strana meziplanetárního útočníka (v době, kdy měli do Země ještě přístup), jejíž záměr byl okupovat Zemi a znemožnit kontakt spomáhajícími ušlechtilými vesmírnými civilizacemi. Viděla jsem jak technika Andromedas vysunula (seslala) "sestavu", kterou jsem viděla jako krátké úzké přesně rovné "tyče" zakončené tvarem, který připomíná „rozdvojení“ koření, které nazýváme hřebíček. Na konci dvou takových tyčí, které se zvětšily, jsem uviděla kouli; na každé z těch tyčí byla jedna.

Z pohledu z mojí perspektivy přední koule byla šedostříbrná a ta za ní, o něco větší, měla barvu podobnou záři žárovky s průsvitným sklem. To, co označuji jako koule, jsem však nevnímala prostorově tak, že bych vnímala tvar koule, jako má např. balón. Byly to v podstatě plně kruhy – byla v nich energie, ale přesto slovo „koule“ je charakterizuje přesněji, než kdybych je označila jako plné kruhy. Nebyly to plné kruhy. Takové nebo podobné koule jsem viděla 18. ledna 2009, v ten den, kdy se se mnou zkontaktoval „Kapitán“ z Andromedas, ale mnoho hodin před tím. Byla to jemnohmotná technika ve tvaru koulí. 18. 1. 2009 se tyto koule sice ke mně velmi přiblížily, ale přitom byly také velmi daleko.

 

Koule se začaly přibližovat k Zemi. Několik minut po desáté hodině jsem viděla, jak Spirálou, kterou nad Zemi vztyčili pomáhající vesmírní přátelé, shromáždění kolem Země dne 29. 12. minulého roku, stékala látka, která barvou a konzistencí připomínala hustou bělo smetanovou tekutinu. „Jakoby mosazný disk, který rovněž v prostoru Země instalovali naši vesmírní přátelé, zareagoval a v jeho středu vyšlehl žlutobílý odlesk; byla to svým způsobem tlumená zář, ale nevystoupila z materiálu toho disku. Stékání „tekutiny“ Andromedas zopakovala. V 10.56 jsem věděla, že signál pronikl do zemské technické sítě, že ho přijala.

V 11. 48 dopoledne jsem dostala důležitou informaci, asi na základě svojí myšlenky, která byla vlastně otázkou: „Jak mohou lidé vědět, že se tohoto signálu z vesmíru nemusí bát?“ Věděla jsem najednou, že Andromedas vytvořila kódové psaníčko, do něho vložila tyto symboly: andělsko lidskou stuhu, kterou viděla a v úkonech zaváděla Božena Cibulková: je to stuha, kterou tvoří bleděmodrý pruh a bílý pruh, které se ve stuze vinou vedle sebe. Jako další mírový symbol použili přátelé z Andromedas tradiční holubici s ratolestí v zobáčku. Vzpomněla jsem si, že o té stuze mne kapitán informoval již několik dnů před tím.

 Kladu si otázku, jak dalece se tato akce se zakódovanými symboly Andromedas podařila a jestli se to zemské technice podaří dešifrovat.

V každém případě, signál sem dorazil!!!! Kapitán mi řekl, že signál bude zopakován.

Signál sem dorazil a je pod kontrolou andělů. Nebude ztracen.

 

Toto je popis přípravných akcí s použitím jemnohmotné techniky.

Kromě jiných zásahů, naši přátelé nainstalovali skrze prostor Země disk, který je větší než naše planeta. Ze středu disku pronikla do prostoru technika v podobě malých, asi čtyř disků (vypadaly tak trochu jako knoflíky) zbarvených do šedé barvy s bělavým matným lemem po jedné třetině jejich levého okraje. Viděla jsem jak se tyto „knoflíky“ seskupily nad přístroji, které nám zde nechali útočníci z kosmu; tyto přístroje měly rušit signály z vyšších sfér.

 Naše drazí přátelé z jemnohmotné Mléčné dráhy dále nad Zemí nainstalovali techniku v  podobě žlutobronzového kosočtverce. Ze středu tohoto kosočtverce vystoupila horizontálně rovně šňůra skleněno stříbřitých korálků, ale po několika sekundách se zalomila směrem vzhůru a vystoupila mnohem výš nad onen kosočtverec. Někde ve výšce se zastavila, měla tam svoje zakončení. Z horní špice kosočtverce se vyvinul jemný drátek (působil měkce, jakoby láva hustých energií a spirálovitě se rozvinul směrem vzhůru, tak vysoko, že nevím, kde končí a jak končí. Skrze tuto spirálu poslala Andromedas signál.

Zdravíme mocně a nadšeně Andromedas a všechny naše vesmírné přátele! Děkujeme.

 

 

8. 1. 2011

SPOUTÁNÍ DUCHŮ NEGACE V PROSTORU ZEMĚ

Výzva Krista, kterou do prostoru vyhlašuje a realizuje skrze archanděla Michaela:

Nechť jsou spoutáni všichni duchové všech kategorií negace obývající Zemi, včetně démonických kategorií, kteří programově oponují straně Boží a jejím pracovníkům na straně andělské i lidské. Snaží se zmařit každou pomoc ze strany andělů i ze strany vesmírných bytostí, napadají i jejich stany. Nechť jsou také spoutáni ti, kteří jsou označováni jako černí mágové. Nechť jsou připoutáni k těm, které vyvolávají a s nimiž spolupracují na útocích proti dobru a lidem Země. Nechť jsou k duchům negace připoutáni a zároveň s nimi spoutáni až do okamžiku mého soudu nad nimi, který bude vykonán v posledním okamžiku trvání Staré Země. Nechť jejich zjev ukáže lidem jejich pravou podobu a tvář, jejich rozhodnutí stát se skrytým škůdcem na Zemi. Spoutání všech útočníků na život a pracovníky dobra, nechť je dokončeno nejpozději do 31. 1. 2011.

 

(Poznámka Ludmily Kozáčkové:

Dále probíhá proces odchodu duchů, jejichž těla se přímo dotýkala těl lidských a kteří na výzvu Krista ze dne 18. 12. 2010 vstoupili do jednání s archandělem Michaelem o jejich přechodu do jim speciálně určených sídlišť.)

 

 

9. 1. 2011

DNEŠNÍM DNEM GALAKTICKÁ ÚNIE MLÉČNÉ DRÁHY UPLATŇUJE SVOJI JURISDIKCI I NA ZEMI

ZATYKAČ NA ČERNĚ MÁGY 

Včera 8. 1. jsem krátce po přijetí oznámení o spoutání duchu negace žijících na Zemi, včetně lidských černých mágů (viz předcházející text z 8.1.) přijala další oznámení:

Vzhledem k tomu, že Země již dnem 1. 1. 2011 vstoupila do celkového mezistupňového stadia transformace, jejíž pokračování vyžaduje další striktní a zásadní postup vůči opoziční straně, Kristus ponechává volnost andělům a vesmírným civilizacím pro uplatnění jurisdikce Galaktické unie Mléčné dráhy vůči černým mágům žijícím v lidském těle na Zemi. Na základě zahájení Dne vesmírné spolupráce dne 2. 11. 2010 byl Galaktickou Unií Mléčné dráhy vypracován postup pro uplatnění její jurisdikce na Zemi, které od 1. 1. 2011 již všichni obyvatelé Země podléhají. Trestní právo jednotlivých zemí Staré Země tak od 1. 1. 2011 již překrývá trestní právo Galaktické unie Mléčné dráhy. Na základě tohoto trestného práva vydala rada Galaktické unie, pro situaci na Zemi specielně vytvořená, rozsudek a zatykač na černé mágy v lidském těle na Zemi pro jejich uvěznění na základě součtu jejich magických prohřešků a na základě posouzení jejich nebezpečnosti. O tom, kam půjdou černí mágové po ukončení trvání Staré Země, zda cestou vývoje či bez vývojově, či v strašlivém trestu, rozhodne Kristus. Do té doby bude na ně uplatňována jurisdikce Galaktické unie. Dnešním dnem vstupuje tento zatykač a uvržení do speciálního silového energetického vězení v platnost. Dnešním dnem začíná speciální zatýkání: postupně ke každému mágovi přistoupí anděl a vesmírná bytost, přednesou obvinění a vykonají rozsudek (začíná se od těch, kteří napadají lidské pracovníky, kteří jsou ve službě Krista a jeho programu transformace Země. Tato forma uvěznění probíhá tak, že černí mágové jsou obemknuti specielními silami a energiemi jemnohmotné techniky (vidím ji v podobě jemnohmotných drátů a obručí a různě propojených krystalů) a do nich na úrovni svého mentálního pole zamknuti. Toto zamknutí na úrovni mentálního pole černým mágům znemožní pracovat na poli lidských činností. I když se budou mezi lidmi volně pohybovat, jejich myšlení na energetickém poli bude blokováno a nebude jim dovoleno tvořit myšlenkou a uplatňovat jinou myšlenku než základní pro orientaci na Zemi a pro vlastní zhodnocení svého stavu a příčin a následků. Toto uzamknutí – uvěznění na mentálním poli bude mít několik forem, dle závažnosti provinění a nebezpečnosti. Výkon rozsudku rady Galaktické unie Mléčné dráhy má být ukončen do 31. 1. 2011.

Galaktická unie se skládá z národů Vyšší galaxie (viz stránka vesmírné civilizace), které jsou duchovně i technicky v Mléčné dráze na nejvyšší úrovni, a z národů, které jsou programově ustanoveny pro vývoj k dobru. Právní řád je pro všechny tyto národy, co se týče černé magie stejný. Černí mágové jsou na seznamu největších vesmírných zločinců a všechny vesmírné národy s vývojovým programem k dobru mají vůči černým mágům stejný postup.

Další jednání galaktické Unie se týkalo postupu vůči zemským spisovatelům a všem tvůrcům v umění, kteří svojí tvorbou magii na Zemi propagovali a dále propagují.

 

 

11. 1. 2011

ŘEKL KRISTUS:

 Přestože ponechávám na území Země ty duchy negace, kteří ve starém řádu Země ji přišli obývat ať již pro svůj vývoj či službu, zastavuji a ruším veškeré jejich dosavadní pravomoci nad duchovním člověkem, které jsem jim ponechal pro pokoušení člověka a vyvolávání těžkostí pro urychlení vývoje. Někteří dodrželi dohodu určitých hranic, mnozí tyto hranice přestoupili a z toho důvodu již v těchto dnech probíhá proces jejich spoutávání. Ruším také pravomoci činit překážky a způsobovat utrpení a těžkosti duchovnímu člověku a zejména těm, které nazývám svými služebníky a kteří jsou svojí životní obětí se mnou tajemně spojeni. Končí doba obětí a zkoušek. Do zjevu duchovního člověka, který mi zůstal věrný a obstál ve zkouškách nejtěžších, protiskuji pečeť. Je to pečeť Kristova pracovníka na vesmírném poli a zároveň obraz přítele Krista, člena Kristovy rodiny. Nechť před tímto obrazem ustoupí každý, kdo doposud využíval mnou dané pravomoci zkoušet prověřovat, a tak tyto bytosti uvádět v utrpení, ponížení a těžkosti, které si na mne vyžádal duch v dřívějších dobách nazývaný Satan jako podmínku svého dobrovolného ústupu, najde-li na Zemi alespoň jednu bytost, která projde v ohni zkoušek. Na základě této úmluvy jsem dovolil, aby ti, které jsem vyvolil, prokázali věrnost, i když se zdálo, že jsem je opustil.

Dnešním dnem nechť ustane útisk každého člověka, kterého mohu nazvat svým přítelem. Nechť události dalších dnů uvedou ty, kteří obstáli, na místa, kde mi mohou sloužit dle mého přání a programu, již nikoliv jako ti, kteří jsou spoutáni v oběti, ale jako ti, kteří jdou životem po boku Krista – Nejvyššího tvůrce a Vládce vesmíru.

 

 

DNE 12. 1. 2011

DOKONČENO SČÍTÁNÍ LIDU BOŽÍHO

  Dnešním dnem andělé dokončili sčítání lidu Božího a předložili ho Kristu. Na základě tohoto seznamu předložili návrh na rozložení lidí do transformačních pásem činností. O účasti lidí na transformaci činností je již rozhodnuto. Je rozhodnuto, kdo je k ní ještě zde na Zemi povolán a také je již rozhodnuto kdo i po ukončení existence Staré Země bude do transformace činností i v budoucnu zapojen.

Dnes andělé představují lid Boží vesmírným civilizacím. Vyšší Vesmírné civilizace budou jednat a spolupracovat pouze s lidmi, kteří jsou na tomto seznamu. Transformace činností a především transformace ekonomických systémů je podmínka pro pokračování a dokončení transformace.

Dnešní ekonomické systémy, i když již v mnohém proměněné jsou postaveny na ideologii padlého anděla a mají stále blíž k ekonomickým systémům nižších civilizací v astrálu. Již uvolňující se přepážka v mozku umožní většímu počtu lidí multidimenziální syntetické myšlení, které umožní transformaci podle návrhů a modelů vypracovaných anděly ve spolupráci se specialisty z Vyšší Galaxie. Vyspělým lidem na Zemi bude dána možnost tyto modely ve svém vědomí prostudovat, vybrat či přizpůsobit a aplikovat. Vytvoření nového ekonomického systému dal Kristus již v roce 1981 jako nevyhnutelnou podmínku pro transformaci lidstva. Dnešní vyspělé duchovní bytosti v lidském těle, kterým nejde o vlastní vyzdvižení a prosazení a zvýhodnění v životě, nebudou poškozeny, jestliže se transformace lidstva neuskuteční. Takové bytosti odcházejí po tzv. smrti do vysokých nebeských sfér a jejich život na Zemi probíhá v rámci záchranného programu Krista padlému lidstvu. Je otázka, jak dalece jsou schopny využít tuto poslední šanci pro změnu přístupu k ostatním lidem ty lidské bytosti, které by dnes ještě po smrti těla odcházely do sfér, kde není dostatek světla.

 

 

  

DNE 12. 1.2011

DNEŠNÍM DNEM ZEMĚ PŘESTÁVÁ BÝT TRESTNOU PLANETOU

ŘEKL KRISTUS:

 Volám anděle k výkonu mých pokynů!

Nechť je vyvinut silný tlak na ekonomické systémy a jejich organismy. Nechť padnou ty systémy, které jsou postaveny od počátku vědomě s myšlenkou útisku či znevýhodnění jakékoliv skupiny obyvatelstva v zemi či znevýhodnění obyvatel územních celků.

Nechť je vystavena nátlaku každá finanční instituce pro přehodnocení svých výdělečných mechanizmů. Nechť padnou ty instituce, jejichž mechanizmy jsou postaveny na lichvě a spekulaci s neštěstím či těžkostmi člověka, na tvrdém nemilosrdentví. Povolávám anděly – působící na poli ekonomie - a jimi vybrané lidské pracovníky k provedení transformace ekonomických systémů a v jejich rámci vzniklých organismů.

Staré ekonomické systémy vznikly a trvaly proto, že Země byla ustanovena jako domov „vyhnanců z ráje“ a jako taková určena pro trestné karmické osudy lidstva, pro jeho těžké vydobývání hodnot a poznání. Byla také Golgotou pro ty, kteří se připojili ve svém životě k obětní misi Krista.

 

 Dnešním dnem Země přestává být trestnou planetou. Nechť je od dnešního dne planetou Lidu Božího. Nechť je dnešním dnem zahájeno zastavení činností těch, kteří na vedoucích místech pracují na základě starého myšlení a dle posouzení andělů ho nejsou schopni dostatečně rychle a pružně změnit. Nechť poslední okamžiky plavby staré planety Země řídí anděl a duchovní člověk ve spoluprácí s vyspělými vesmírnými bytostmi.

 

 

14. 1. 2011

SPRAVEDLNOST BOŽÍ

ŘEKL KRISTUS:

 Posoudil jsem dosažený stav, viny a poklesky těch, kteří jsou na seznamu Lidu Božího. Nad nimi začínám soud, neboť na základě jejich posouzení a zvážení toho, co ve svém srdci nabízejí jako vyrovnání svých dluhů službou a prací na vesmírných polích dobra a lásky, vkládám spravedlnost Boží do jejich dalších životních cest, neboť tyto bytosti budou hlavní sloupy a podpěrné sloupy mých transformačních programů a mojich nových cest vesmírem. Spravedlností Boží překrývám spravedlnost lidskou, která ještě nedozrála ke správnému posouzení a zhodnocení toho, co je vina a polehčující situační okolnosti. Rozlišuji vinu prvořadou, to znamená vinu těch, kteří se do Země zrodili z trestu a během svojí životní cesty Zemí projevovali zlo, které zde muselo být projeveno, aby mohlo být posouzeno mnou i jimi samými na základě jejich studia příčin a následků. Do Země se však také zrodili obětní duchové a mnozí z nich si na sebe vzali z oběti těžkou hmotu a zpracování negativních energií – náročný proces, v němž zejména proto, že jako duchové svým původem přicházející ze světelných sfér a pracující v mém programu byli jako takoví napadáni duchy negací, kteří dalece přestoupili hranice mnou dovolené pro jejich zkoušky.

 

Dnešním dnem smazávám viny a poklesky těch, kteří si k dnešnímu dni vyvinuli ke mně ve svém srdci lásku a nabídli obětavou službu v mých programech i za horizonty Země a jejích časů. Kdybych je nesmazal svojí Milostí, nikdy by nemohla začít plně transformace Země, lidského těla a činností, protože i ti, kteří se zrodili jako mně blízcí, mne ve hmotě ve svém myšlení, cítění a jednání ve zlem prostoupené Zemi opouštěli a dle zákona Božího by nemohli bez oficiálního vynesení mého odpuštění a Milosti pracovat pro Zemi a provinilce prvního řádu. Lidé Země by se zastavili a utopili ve svých dluzích vůči Životu a stali by se zákonitě obětí duchů negace a temných kosmických bytostí. Moje Milost a spravedlnost pro tyto obětní duchy, kteří z oběti na sebe vzali zpracování těžké hmoty a negativních energií, je zároveň milostí i pro lidské bytosti provinilé prvním stupněm viny, neboť kdybych neomilostnil Lid Boží, který již netouží po ničem jiném než mi sloužit, nebyl by na Zemi nikdo, kdo by pomohl těm, kteří tohoto stavu nedosáhli. Vyjímám ze spravedlnosti světské také ty z Lidu Božího, kteří se provinili také z hlediska zemské spravedlnosti, neboť můj pohled Soudce Nejvyššího je jiný. Dnešním dnem nechť nastanou rychlé akce andělů pro Pomoc Lidu Božímu, kterému dnešním dnem ruším karmu z minulých životů i tu, kterou si vytvořili během svého posledního života na Staré Zemi, která doposud nevytvořila trestní právo pro černou magii, mamon a nemilosrdenství. Nechť nikdo z lidu Božího není vydán spravedlnosti světské, nechť je pomoženo těm, kteří do dnešního dne jí byli vydáni proto, že padli pod neúnosným náporem zla nebo situačními intrikami zla, když žili obětní život za jiné duše.

  

KRISTUS DAL POKYN K ROZBITÍ MAGICKÝCH ZRCADEL

Kristus dal pokyn, aby padla síť křivých zrcadel, která byla vklíněna do prostoru zemské hmoty a do prostoru celé Sluneční soustavy a jejich kontaktních kanálů skrze pohanské magické kulty v době, kdy Mléčná dráha byla centrem černé magie. Skrze tuto síť klamných křivých magických zrcadel mohli duchové z meziplanetárního prostoru do dnešního dne ovlivňovat události a myšlení lidí. Magická zrcadla, byla do hmoty Země vklíněna v podobě střepů z velkého kosmického magického zrcadla, které bylo vytvořeno jako protiklad Božího duchovního jsoucna, aby ho bytostem ukazovalo ve lživé pokřivené podobě. Zrcadlo se rozbilo na střepy, když je duchové černé magie vyzvedli do blízkosti Božských nebeských sfér. Do dnešního dne mohli duchové meziplanetární negace skrze ně promítat myšlenky, které chtěli lidem sugerovat. Tato zrcadla nastavovali před zjevy lidí dobrých a duchovních, aby jejich rysy a oči, mimika působily nevěrohodně, aby mohly být rozbíjeny mezilidské vztahy, aby vyvolávali napětí a konflikty; aby lidé viděli jiné obrazy úmyslů a situací, než ve skutečnosti byly.

ŘEKL KRISTUS:

Nechť magická zrcadla, která byla do hmoty Země do prostoru Země a do prostoru celé Sluneční soustavy vklíněna v podobě střepů z velkého kosmického magického zrcadla, prostoupí paprsek Boží Moci, Síly a Lásky a zlomí jejich magickou moc v Zemské hmotě. Nechť je Paprsek Boží Moci a Síly uchopen spojenou silou nového Bohoanděla a nového Bohočlověka a nechť je obrácen proti síti křivých zemských magických zrcadel. Nechť jsou magická zrcadla vklíněná do zemské hmoty rozbita na tříšť a impulsem Boží Moci přeměněna v neškodnou neutrální energii, která bude později použita při transformaci skal. Tímto aktem ztrácí meziplanetární duchové černé magie nad Zemí moc. Tímto aktem je rovněž odstraněna velká překážka bránící člověku uvidět duchovní světy, až dám k jejich zviditelnění pokyn.

 

 

17. 1. 2011

UNIE MLÉČNÉ DRÁHY VYSTAVILA ZATYKAČ NA LIDSKÉ BYTOSTI, KTERÉ PROVOZUJÍ NEBEZPEČNÉ TECHNIKY

Zemi obklopily kosmické negace všech stupňů včetně démonických. Tyto útoky, pokud by nebyly zvládnuty, by měly za následek nedokončení pomalejší formy transformace a musela by být uplatněna jiná verze.

Situaci na Zemi, co se týče postupu vůči duchům negace a jejich spoutávání, které probíhá má pod kontrolou Kristus již dnes, protože jsou splňovány nastavené podmínky pro vývoj Země a její transformaci. Jinou záležitostí je shluk útok temných sil, který se stal zběsilý, neboť je vyvoláván a umožňován nebezpečnými astrálními technikami, které používají některé skupiny lidí, které přebírají tyto techniky inspirací od útočníků a nechápou, že tím umožňují přiblížení útočníka. Země z multidimenzionálního hlediska díky sféře Amezdas se odrazila od předpekelné astrální sféry, ale z hlediska dimenze, kdy jsme stále všichni spolu na Zemi, má Země prostor astrálu a z astrálu do vesmíru implantovaných prostorů skrze které útočníci útočí, stále kolem sebe. Vzhledem k tomu, že Země je z hlediska dimenzí již i v dimenzi Vyšší Galaxie skrze Amezdas a tyto shluky negací jsou chápány jako útoky na národy Mléčné dráhy, které jsou programově ustanoveny pro vývoj k dobru, neboť i je již ohrožují, vydala Galaktická Unie Mléčné dráhy rozsudek a zatykač na všechny bytosti v lidském těle, které tyto nebezpečné techniky provozují. Ke každé z těchto bytostí přistoupí anděl a vesmírná bytost. Oznámí rozsudek a bytosti tyto techniky provozující budou uzamknuty do speciálního energetického silového pole, které znemožní účinnost těchto technik. Tato akce má být ukončena do 31. 1. 2011. Během dalšího vývoje situací na Zemi tyto bytosti v lidském těle budou mít možnost poznat nebezpečnost svého jednání, zaujmout k němu stanovisko, na základě čehož Kristus rozhodne o jejich dalším vývoji.

 

 

18. 1. 2011

VÝZVA K VYTVOŘENÍ MODELŮ NOVÝCH ČINNOSTÍ

PROMLUVA KRISTA K LIDU ZEMĚ

Na základě svého úradku s Otcem, který jsme učinili ve vánoční čas 2009, nepovolím pomalejší a pro všechny bytosti optimální verzi transformace, pokud se nezapojí aktivně člověk Země, a to jak finanční, časovou i energetickou formou do přeměny života. Podmínka je i finanční forma, která je požadována od těch, kteří finančními prostředky disponují. Je nutno vnést světlo skrze jednání a přístup člověka do sféry financí. Peníze se místo směnné hodnoty staly na Zemi také vytvořeným produktem, nikoliv čistě směnným ohodnocením práce a služby. Takové systémy jsou ve vyspělejších vesmírných civilizacích označovány jako „ekonomické otrokářské“. Vzhledem k tomu, že ohodnocení práce a služby v penězích nepokrývá veškerou vykonanou službu a práci lidí a jejich přínosu pro společnost a vzhledem k tomu, že se peníze již ve společnosti lidské staly uznávaným produktem, nikoliv směnou za práci, která umožňuje funkci společnosti, se kterým se otevřeně či skrytě obchoduje, nepovolím hromadnou proměnu těl, pokud nepochopíte správně alespoň v prvních modelových úmyslech, neboť nevíte, kolik času zbývá, pro lepší život, správný systém použití peněz. Finanční sféra jako pole lidské činnosti na staré Zemi je temná a znečištěná, takže i člověk či ekonom s ušlechtilými a nejlepšími úmysly ji těžko může obsáhnout, aniž by byl napadán negací. Protože podmínky jsou těžké a času málo, potřebuji alespoň iniciativy a zpracované modely, pokud se vám nepodaří alespoň částečná realizace. Transformace těla je vázána na transformaci činností. Otec povolil moji novou oběť, ale pro realizaci transformace dal přísné podmínky. Bůh vyhlašuje program, ale pokud strana lidská neplní požadované podmínky, může a v některých případech dokonce musí smlouvu a sliby zrušit. Transformaci musíte dělat se mnou, nikoliv já, andělé a několik jednotlivců či skupin na Zemi za vás.

 

18. 1. 2011

ŘEKL KRISTUS

Vzhledem ke sjednocujícím se temným silám vesmíru proti člověku a Zemi není již možno těmto tlakům odolávat bez spojení všech sil dobra na Zemi. Nechť se tajemným, mnou vyvolaným procesem ještě dnes spojí v jednu mystickou silovou bytost Lid Boží na Zemi, přestože je odstupňován duchovní dosaženou kvalitou a zásluhami. Do kategorie Lid Boží zahrnuji i ty, kteří prožili na Zemi život v a v této chvíli se nacházejí mimo planetu Zemi. Prostupuji svůj Lid Boží na Zemi, vyzvedávám a posiluji jeho dispozice k dobru a lásce, ztotožňuji se s nimi. Jen silné vlny lásky vycházející ze Země mohou ztlumit a utišit vlny démonického zla z vesmíru. Jsem s lidem Božím na Zemi jeden mystický člověk – Bohočlověk. Z tohoto tajemného procesu vytvoření jedné mystické lidské duše a ducha vystupuje další bytost – je to Bohočlověk, který ve spojení se mnou přijal charakteristiku Bohoanděla, a stal se tak Novým Bohočlověkem pro realizaci mých nových programů.

Již dnes totiž prostupuji bytostně své sbory andělů Božích všech stupňů a vytvářím s nimi jednu mystickou nebeskou bytost Bohoanděl. Z tohoto tajemného procesu vytvoření jedné mystické bytosti Bohoanděla vystupuje další nová mimořádně disponovaná bytost - je to nový Bohoanděl, který ve spojení se mnou přijal bytostnou charakteristiku Bohočlověka, neboť jen v propojení těchto bytostných charakteristik je možno čelit dnešním i kosmickým situacím a nejenom čelit, ale vůbec jít životem vesmírů dál.

Lide Boží, sjednocený ve spojení se mnou v jednoho Bohočlověka, konej dobro, vyzařuj lásku, jednej s láskou. To je tvoje jediná ochrana před démonickými závoji a výdechy zla.

Nový Bohočlověče a Nový Bohoanděli, ve spojení se mnou a vzájemném propojení, buďte neotřesitelnou a neporazitelnou bytostnou silou dobra a lásky, nyní i v dalších etapách existence vesmíru. Buďte bytostným předvojem boholidství a bohoandělství!

 

Poznámka Ludmily Kozáčkové: Božena Cibulková přinesla a vysvětlila termín Bohočlověk. Pouze několikrát a to krátce v souvislosti s jinou myšlenkou a nikoliv s primárním cílem zaměření se na tyto charakteristiky, použila termín Bohoanděl a později termín Nový Bohočlověk a Nový Bohoanděl. Od vánoc 2010 přijímám Kristova sdělení a prožívám děje, které vycházejí ze spojení Nového Bohoanděla a Nového Bohočlověka. Pro zajímavost, dokládám citace zmínek Boženy Cibulkové, které se nám podařilo zpětně po mých duchovních zážitcích a příjmu sdělení od vánoc 2010 v díle Boženy Cibulkové najít.

Promlouvám - neboť mé Slovo musí každý vývojový pohyb doprovázet, pevně jej vést a všude mu připravovat místo, aby duchovní síly z něho sálající tvůrčím ohněm Boha bylo kam položit a rozprostřít vesmírem jako Božský potenciál pro stavbu nového prostoru nového bohočlověka i bohoanděla.

(Božena Cibulková, Den prosby 4)

Rozhoduje se o jednom z nejzávažnějších problémů, jímž je otázka, budou-li životní cesty andělů a lidstva spojeny v jednu a stejné charakteristiky, nebo se dál povinou vyhraněnými vývojovými spirálami sice paralelně, ale v diferenciaci andělství a lidství - dvou mohutných větví jednoho a společného životního stromu.

(Božena Cibulková, Den pokání 14, Očištění člověka od podoby ďábelství)

 

 

17. 1. 2011

SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI CIVILIZACEMI PŘES AMEZDAS

ZPRÁVA Z VESMÍRU

 

17: 15 středoevropského času

Právě mi naši přátelé sdělili závratnou novinu: máme vytvořit stránku Okno do vesmíru, které bude propojovat se skutečným „oknem“. Mám vytvořit speciální grafické přístupové údaje. Skrze toto okno ti, kteří již splňují duchovní předpoklady, budou propojeni s něčím jako „video“ či „televize“ našich vesmírných přátel.

 

 

20. 1. 2011

OTEVŘENÍ OKNA DO VESMÍRU

 Dnes jsme otevřeli díky jemnohmotné technice vesmírných spřátelených

civilizací Vyšší Galaxie projekt "Okno do vesmíru". Včera jste mohli začít sledovat projekce entit Andromeda, Sirius a Orion. Dnešním dnem se můžete připojit na projekce všech zbývajících členů Vyšší Galaxie. Připojení, pokud se vám nedaří hned, je otázka postupného cvičení. Pokud máte konkrétní problémy, např. nějaký nepříjemný stav doprovázející toto připojení, napište mi prosím, budu se snažit najít jiné připojovací řešení.

 Projekcí vypracovali naši přátelé v propojení na web Amezdas. Tudíž nebude fungovat, jestli si někdo stránku okopíruje a bude dělat propojení mimo web Amezdas.

 

 Systém a sféra Amezdas

Nový duchovní energetický a vibrační systém Amezdas vznikl ve spojení a propojení tří základních vesmírných rodů bytostí známých jako Andělé nebes, Andělské vesmírné bytosti (civilizace Vyšší Galaxie) a bohočlověk (boholidé) s kódovou charakteristikou 24 Světelných Kruhů – 24 Božích Jmen. Prozářen světlem krve Krista a v mystériu kosmické eucharistie, stal se nejvyšší transformační sférou Země a zároveň byl oznámen jako pracovištěm i domov výše uvedených vesmírných bytostí. Skrze tento systém a sféru, se postupně uskuteční transformace celého vesmíru.

 

 

2. 2. 2011

JE UZAVŘENA KOLEKTIVNÍ TRESTNÁ KARMA LIDSTVA

Dnešním dnem je uzavřena kolektivní karma lidstva, kdy jednotlivci, národy či rody byly svojí karmou provázáni s kolektivní karmou lidstva. Končí také kolektivní čas karmy lidstva. Tento karmický čas byl spojen se scénářem karmických osudů jednotlivců, národů a skupin. Pro ty, kteří byli zahrnuti do počtu Lidu Božího, to znamená, že jejich aktivita na Zemi a životní cesta nebudou propojeny s doznívajícími karmickými trestnými osudy a na ně vázaným časem, a tudíž zdržovány či zadržovány vazbou stejného starého času.  Tato provázanost časů a osudů by bránila, anebo zpomalovala realizaci transformace lidských činností.

 

 

2. 2.2011

JE SPOJEN ČAS BOHOČLOVĚKA A BOHOANDĚLA NA ZEMI

Dále dnešním dnem dochází k překrytí času otevřeného cyklu hodnot a starého času na Zemi a času andělů pomáhajících člověku. Vzhledem k tomu, že andělé mají čas rychlejší (10 let dopředu v budoucnosti před naším dosavadním lidským časem na Zemi, andělé myslí z našeho hlediska v budoucnosti).

 Obrazy myšlení andělů vždy jako první přijímali duchovní lidé. Dnešním dnem je spojen i v dimenzi času duchovní předvoj lidstva, který je nazván Novým Bohočlověkem s pomáhajícími anděly, kteří jsou nazváni Novými Bohoanděly. Jinými slovy, od dnešního dne budou působit ve stejném čase.

Z hlediska času otevřeného cyklu hodnot končí staré životy těch, kteří se do Země zrodili z oběti; kteří z oběti žili život dle starého řádu karmy a starého řádu Země. Začíná jim nový život v novém řádu Božím na Zemi ve smyslu času i průběhu života.

Karmické osudy těch, kteří se do Země zrodili kvůli svému vlastnímu provinění se budou dále odvíjet, ale bez jakéhokoliv propojení s těmi, kteří se do Země zrodili obětí.

 

 

9. 2. 2011

SKONČILA EXISTENCE POJMU „ZLO“. POJEM „ZLO „ NAHRAZEN POJMEM „NEMOC“.

 Dnešním dnem skončila existence slova a pojmu „zlo“. Toto slovo a jeho význam Kristus nahradil „slovem“ a pojmem „duchovní nemoc“. Tuto událost Kristus oznámil s neurčitým časovým upřesněním přes Boženu Cibulkovou v roce 1992. Kristus jako Božský Logos (Boží Slovo) zasáhl tak do podstaty existence všech vesmírů a jejich vývojů, stejně tak do podoby posledních dnů na staré Zemi. Tímto zásahem svého Tvůrčího Slova, skrze které vše bylo stvořeno, zrušil moc jednání a dopadu toho, co do dnešního dne existovalo jako zlo. Již od konce ledna 2010 vnímám otevírající se proud nádherné Božské síly Krista, který dovršil svoji obětní misi pro vesmír v září 2009, kdy z jeho srdce přes srdce těch, kteří se za „duchovně nemocné“ bytosti obětovali svými těžkostmi na Zemi, proudí uzdravující láska do podstaty problému „duchovně nemocných“. Stalo se tak proto, že ti, kteří jsou na Zemi spojeni s Kristem, a proto vystaveni největším útokům do nedávné chvíle existujícího „ zla“ ve svém srdci splnili podmínku, že na Zemi se najdou lidské bytosti a ve vesmíru andělské bytosti, které prožijí svoje vystavení vlnám útoků jiných bytostí skrze bývalé již zrušené zlo, jako lékaři vůči nemocným, nikoliv jako „dobří“ vůči „zlým“. Díky splnění této podmínky mohl být pojem a existence „zla“ zrušeno. Tímto zrušením jsou zlomeny nejnebezpečnější hroty nastavené vůči životu ve vesmíru. Na duchovní nemoc totiž existuje lék – láska.

Nemocný vesmír a nemocné bytosti vyléčí Láska Boží. Děkujme Bohu. Skrze Krista zasáhl do podstaty bytostí nazývané „zlými“. Kristus tímto zásahem změnil směr dosavadních linií vývojů. Izolace bytostí, které působily v pojmu již zrušeného zla je ponechána, neboť jejich nemoc by činila překážky transformaci Země a lidského těla. Jejich zařazení Kristem do kategorie nemocných však mění charakter jejich vibrací a mění postup Krista, a tím andělů, duchovních lidí i národů vyšších civilizací vůči nim, přestože jejich izolace od transformačních pásem a také uzamknutí jejich myšlení do vibračních bloků jsou z důvodu ochrany života stále ještě nutné.

Se zrušením pojmu zlo a zlá bytost je zrušen pojem „černá magie“ a „černý mág“. Do nedávné chvíle existující „černí mágové“, kteří byli vyňati ze jména člověk Země jsou dnešním dnem svojí vývojovou linií spojeni s těmi, kteří do nedávné chvíle s nimi působili ve zlu v kategorii nemocná bytost vesmíru. Protože jim bylo vzato jméno člověk Země (viz stránka Transformace lidských činností), aby nebylo zabráněno transformaci, ale jméno člověk jim zůstalo, bude přes jejich lidskou kódovou charakteristiku v budoucnosti pomoženo těm pro nás stále neviditelným duchům, kteří s nimi v dnes již zrušeném „zlu “působili. Z úlohy dlouho zoufale negativní, tyto bytosti působící na Zemi do nedávné chvíle již přes zrušenou „černou magii“ nakonec v budoucnosti díky prozíravosti Boží sehrají kladnou roli.

Děkujme Bohu, děkujme Kristu. Chvalme Boha, Chvalme Krista.

 

 

9. 2. 2011

NOVÝ STROM ŽIVOTA

 V návaznosti na zrušení pojmu „zlo,“ viz článek níže, rozrůstá se vědomím kategorie člověk Nový Strom života.

Léčivé proudy Kristovy lásky vyzařující skrze Nové Boholidství vytvářejí Nový Strom života, jehož míza prostupuje celou strukturu duchovní bytosti člověk, zejména složku jeho nižšího já, skrze který lidé na Zemi doposud žijí v negativních projevech jako je mamon, touha po moci, bojechtivost, sadismus, sobectví a podobně. Prostupuje rychle ty větvě a větvičky, které nejsou nemocné až k smrti, ale dostane se i k těmto již života neschopným částem existenční struktury kategorie člověk. Je otázka, jak rychle se dostane k nemocným částem lidské existenční struktury nazvané člověk Země, ať již tím, že z tohoto jména byli vyloučeni, nebo jakýmkoliv stavem tvrdého srdce, ještě za existence staré Země. Tento strom života vyrůstá z Bohočlověka a prostupuje strukturu člověk od nejméně napadených částí. Vše záleží na našich modlitbách, naší lásce a duchovní práci.

 

 

10. 2. 2011

KRISTUS VYDÁVÁ VLNU SVĚTLA PRO ASTRÁLNÍ SFÉRY A PODSFÉRY

Dnes v 18. 00 středoevropského času Kristus vydá silnou vlnu světla do astrálních sfér a podsfér. Astrální sféry byly doposud osvětlovány převážně pouze světlem vycházejícím ze zemské hmoty. Tato vlna světla prostoupí astrální sféry a přinese jim úlevu. Bytosti v astrálních sférách se již budou moci lépe duchovně orientovat. Tato vlna světla jim přinese velkou úlevu jak pro jejich vyčerpané systémy těl, tak pro jejich ducha, nebotˇ vzhledem ke vzdalování se Země od astrálu a také vzhledem k izolaci lidských bytostí, které s astrálem spolupracují, astrální bytosti již nemohou pro sebe čerpat sílu v tak velkém měřítku ze Země a z člověka.

 

 

10. 2. 2011

VYBRANÝM LIDEM JE VRÁCENA DISPOZICE „LOGOS“

 Kategorie člověk je v bytostném vesmíru jediná bytost, která dostalo do vínku od Boha Otce schopnost tvořit jako logos skrze myšlenkou a zvukem proniknuté slovo, jelikož člověk jako jediná bytostná kategorie ve vesmíru byl stvořen , co se týče dispozic, k obrazu Boha; dostal je všechny a v plnosti. V období kdy se dispozice loga chtěl zmocnit duch pádu, a kdy se mu to do určité míry podařilo, (vznikly formule černé magie v lidském jazyce za účelem ovládnutí jsoucna, včetně tzv. nebeského jsoucna), Bůh, aby uchránil jsoucno před zničením, rozpojil dispozici „ loga“, kterou kdysi vložil do bytosti člověk, do mnoha jednotlivých proudů. Tyto proudy jsou dnešním dnem spojeny v jednu dispozici Božského malého loga u vybraných bytostí, které dosáhly stavu Nový Bohočlověk (a to nejenom danou kódovou charakteristikou, ale skutečným aktuálním dnešním vysokým vnitřním stavem). Těchto bytostí je na Zemi relativně málo, neboť odpor negace vůči vnitřnímu zjemnění a zušlechtění člověka byl příliš velký. Vzhledem k tomu, že kategorie Nový Bohočlověk  je vývojovou linií spojena s kategorií Nový Bohoanděl pro záchranu vesmíru

(i když je těchto bytostí málo, jelikož mnozí, kteří do této kategorie Nový Bohočlověk byli vzhledem k momentům dosaženého vnitřního stavu zahrnuti, nejsou schopni si každodenně vysoký vnitřní stav udržet a dále ho rozvíjet), je tento proud dispozice loga nesmírně silný, jelikož jsou jeho nositeli také bytosti andělských rodů, které dosáhly stavu Nový Bohoanděl. Na Zemi tudíž začíná dnešním dnem působit „malý Božský logos“ a jeho působení prostupuje všechny oblasti vesmírného jsoucna. Ten člověk, který je jako malý Božský logos povolán, mění tvář dnešního dne a tvoří budoucnost.

 

 

14. 2. 2011

TRANSFORMACE POKRAČUJE – ZAČÍNÁ „OŽIVENÍ MRTVÝCH KOSTÍ“

 Někteří z vás již v posledních dnech pocítili tlak či dokonce zvláštní bolest, většinou od holenní kosti směrem k chodidlům, také tlaky někdy až výrazně bolestivé v kyčli, v kostrči, v páteři, v žebrech a lebeční kosti. Dochází totiž k druhé výrazné fázi transformace kostního opěrného systému z látkového na silový. Kostní systém začínají prostupovat silové proudy energetické podstaty. Kde je energie, tam je život. Když jsem tyto nepříjemné, ale přitom z hlediska významu úžasné stavy prožívala intenzivněji, byla mi tato fáze označena jako začátek „oživení suchých kostí“. Tím je vysvětleno biblické přislíbení, že Bůh oživí suché kosti. Ještě v minulém století jsem se setkala u některých křesťanů s vírou, že při posledním dni Bůh vzkřísí mrtvé tak, že je povolá ze skutečných hrobů a oživí kosti lidí pohřbených do hrobů. Nehledě na poznání, že bible má některá sdělení symbolická na několika významových úrovních, se mi zatajil dech – hle, vždyť tento záhadný výrok byl vlastně o transformaci.

Na tuto fázi transformace doporučuji čaje z lipového květu a listí a z březového listí. Pokud možno nemíchat ve směs. Máta je nutná každý den nebo obden. Pociťujete-li tlaky či bolest v kosterním systému, mateřídouška a hloh se mohou pít obden, případně 2x za týden, lipový a březový čaj by se měl v tomto případě pít každý den, dokud bolesti či tlaky nezmizí. Tento čaj není na vyhojení, nýbrž na utlumení nepříjemných pocitů a na podporu této transformační fáze.

 

 

16. 2. 2011

BŮH VSTOUPIL VE SVÉM JEDNÁNÍ S BYTOSTMI JSOUCNA DO ŽENSKÉHO PRINCIPU

Bůh jedná s bytostmi stvořeného jsoucna jako Bůh Matka a Kristus, jednající doposud převážně v mužském principu (přenádherném Božském principu mladého a omlazujícího Syna), vstupuje v plnosti do ženského principu svojí podstaty jako Bůh Panna – Bůh Dcera.

Vstup Krista do role hybatele, programátora a Tvůrce Vesmíru v ženském principu jako Bůh Panna vytvoří novou podstatu jednání Boha s bytostmi i jejich vzájemné vazby i nový zjev vesmíru.

K nemocným bytostem vesmíru usedla Matka všeho stvoření - Bůh Matka, která nekárá dítě, protože leží ve vysokých horečkách nebo není schopno pro svoje deformované tělo důstojného pohybu. Starostlivě měří a odhaduje stav nemoci donedávné doby nazývané zlem. Mateřská Láska Boží „usedla u lože“ každého nemocného i každého, kdo se stal obětí útoků těch, kteří jsou postižení životními deformacemi. Láskyplně hledá řešení a pomoc pro každého, nikoho nevynechává, není u ní dítě, které by zatratila. Tam, kde je největší deformace, tam je největší péče a starost.

Vesmírem kráčí Panna – Bůh Dcera. Přes ruce má položenu bílou pokrývku. Je to symbol odpuštění Božské duše všem a znamení postupného překrývaní temnot bílou rouškou odpuštění. Kristus byl na Zemi přítomen během dějin lidstva tajemně jako Bůh Panna a Bůh Dcera a ztotožnil se s obětí ženy – Evy, s obětí a strastmi lidské ženy a matky. Bůh Panna s mystickou korunou 12 světel se mysticky přes sféru Amezdas protiskuje do Země a od ní již činí první krok vesmírem.

 

 

24. 2. 2011

ODHALENÍ CLONY HMOTY OZNÁMENÉ NA ÚNOR

PROSTOR ZEMĚ JE PROČIŠTĚNÝ A PROSVĚTLENÝ

Již asi týden vidím čtyřkolóru – znak členských civilizací Vyšší Galaxie nad horizontem naší Země. Nejprve jsem její pruhy vnímala tak, jak když vystupuje zář slunce směrem vzhůru, to znamená, že první barevný pruh je zezdola oranžová. Již dva dny tuto čtyřkolóru vidím rozestřenou „po obloze“. Vysílání „televizí“ do světa andělů a civilizací Vyšší Galaxie překonalo největší překážky. Strana životní deformace vyvíjela urputný tlak na to, aby se zejména existence Vyšší Galaxie neprokázala. Byl vyvinut také tlak psychický, aby se lidé báli kanály „spouštět“. Tento tlak je již překonán.

Energie plynoucí do zemského prostoru skrze projekční kanály na webu Amezdas jsou změřitelné zemskou technikou. V projekci Vyšší Galaxie „Okno do vesmíru“ můžete do určité míry komunikovat s bytostmi za projekcí, např., pokud projevíte zájem o detailnější zaměření na některý vysílací aspekt. Na tento způsob komunikace je reagováno v tom, že se vám ukáže něco znovu, zopakuje, nebo ukáže v detailu. To je v rámci projekce 4D. Pro každou jinou komunikaci jsem byla určena já, protože mám pro ni vyvinuta centra a jsem schopna vytvořit pro Zemi oficiálně komunikační signálový jazyk. Komunikace s vyšší Galaxií vyžaduje schopnost předávat informaci a přijímat informaci v toku „info balíčků.“  Rada Vyšší Galaxie mi sdělila, že z několika důvodů nebudou jednat se Zemí, ani s jejími institucemi či vládami beze mne. Kromě uvedených vyvinutých center zde dále hraje roli mimo jiné také skutečnost, že přestože jsem naprosto nevzdělaná a nepraktická ve věcech současné zemské techniky, mám schopnost chápat a spolupracovat na poli jemno hmotných technologií a technik Vyšší Galaxie.

 

 

26. 2. 2011 – DEN PŘEVRATNÝCH ZMĚN

Bůh vyznačil zóny deformace životního projevu ve jsoucnu; vyznačil a ohraničil. Dnešním dnem se přes vyznačené hranice pobytu nemocných bytostí nákaza životní deformace, ať je v jakémkoliv uspořádání bytostných kategorií, nemůže šířit vibračními kanály tak výrazně jako doposud.  Bůh, který vstoupil do řešení nemoci jsoucna, vydává tón, který prostupuje každý atom jsoucna a jako nový zákon paralyzuje šíření deformace. Zóny určené jako sídliště nemocných bytostí, jsou označeny jako zóny „s karanténou“.

Dnešním dnem Bůh v okamžiku, o kterém rozhodne on sám, beze svědků uzavře nebezpečná centra bytostí, která působí v lidských tělech v deformaci do nedávné doby nazývané černou magií. Láska Boží tak učiní mateřským pohybem vycházejícím ze soucitu k postiženým touto deformací a samozřejmě také ze soucitu ke všem bytostem v jsoucnu, jelikož život v jsoucnu již byl touto deformací krajně ohrožen. Bůh nejedná s nikým jako s poraženým, ale jako Láska soucitná zachraňující a uzdravující. Není zde termín poražený,  je jenom „zachraňovaný“ a „ uzdravovaný“. Novým programem Krista, jeho novou tvůrčí linií. Vzhledem k označení do nedávna existujícího pojmu zlo na nemoc, by existence tohoto centra během krátkého času způsobila smrt těchto bytostí, a to na obou dvou základních rovinách existence. Duchovní i fyzické. Změna nastavení – označení zla na nemoc je nadějí pro postižené, i ty, kteří těmito nemocnými bytostmi byli ohrožovány, ale také znamená, že pokud nemocným (dříve označovaným jako bytosti negace či zla) nebude poskytnuta pomoc, je otázka času, za jak dlouho na nemoc tyto bytosti duchovně a tudíž i fyzicky zemřou. Nemoc těch, kteří působili černou magií a šířili totální destrukci je smrtelná a je to jejich nemoc.

Bůh v lednu po vstoupení země do času otevřeného cyklu hodnot a vytvoření jemnohmotných duplikátů nechal proběhnout zákonitý výkon rozsudku na základě jurisdikce Vyšší Galaxie, která na základě vstupu Země skrze pásmo Amezdas do Vyšší Galaxie energeticky „uzamkla“ lidské bytosti nemocné černou magií do speciálních energetických boxů, aby vyšší Galaxie ochránila svojí dimenzi před rozkladem, které vibrace těchto bytostí způsobují. Vzhledem k tomu, že již dříve na Kristův pokyn došlo k připoutání bytostí působících černou magií k duchům působícím magicky v neviditelnu, pro nové uspořádání vesmíru Bůh již určil sídliště- místa pobytu bytostí, které působily v deformaci černé magie. Lidské bytosti působící v deformaci nazývané donedávna černá magie, dostávají milost: nebudou vydány do područí neviditelných duchů v minulosti nazývaných duchové pádu, jak určoval dosavadní zákon vývoje vesmíru v protikladu zla a dobra. Půjdou však žít do sféry, která je blízká těmto duchům a vpodstatě budou tvořit stále jednu karanténní zónu. Příjde čas, kdy skrze jejich kódovou charakteristiku člověk, bude pomoženo také těmto duchům pádu.

Nová linie evoluce je nastavena nikoliv v poznávání dobrého a zlého, nýbrž v poznávání zdravého a škodlivého pomoci uzdravováním.  Změna evolučního směru nastala díky nesmírné oběti Krista, která vyvrcholila jeho obětí za vesmír v září 2009. Touto změnou evoluční linie vystupuje Kristus z úlohy Beránka Božího do role Nejvyššího Lékaře, neboť jeho prolitá krev pro vesmír nashromáždila dostatečný potenciál pro jeho uzdravení. Za předpokladu usilovné služby a práce bytostí nebes, neporušeného vesmíru a transformovaného člověka, zejména ve spojení nového bohoandělství s novým boholidstvím. Dochází tak ke splnění toho, co Kristus v 80. letech minulého století sdělil přes Boženu Cibulkovou, o dovršení cesty obětí v budoucnosti, která se pro nás stala již přítomností.

Pro uzdravení nemocné duše je zapotřebí lásky pečujících, ale také uvědomění duše, že je nemocná. A její spolupráce na procesu léčby. Pro toto uvědomění Bůh dnes vdechne prvotní sílu do duší všech těch, kteří se nacházejí ve stavu smrtelné nemoci, která jim oživí vědomí do stadia, aby byli schopni si svoji nemoc uvědomit, až o ní budou uvědomováni. Toto vdechnutí se odehraje dnes v okamžik, o kterém rozhodne a bude vědět jenom Bůh. Bude to láskyplný akt pouze mezi ním a nemocným dítětem. Je stejně již obecně otázkou kratičkého času, kdy si lidé uvědomí svůj stav podle radiace a již i vnímatelného stavu duše odrážejícím se na vnímatelném vzhledu člověka na Zemi. Tento okamžik může nastat již kdykoliv.

Bůh označil jako nemoc každou životní deformaci i tvrdost srdce, touhu po mamonu, závist, hněv, sexuální úchylky a podobně. Do speciální úlohy vstupuje archanděl Gabriel, který se stává v oblasti jsoucna také knězem nemocných duchů.

Vzhledem k tomu, že duch pádu zvaný Světlonoš, Jitřenka, (dnes nesoucí jméno Luciel) svým pokáním vnesl bytostné světlo do propasti, kde byla tma, a tímto bytostným světlem zkušenosti pádu do propasti a výstupu z ní díky oběti a pomoci Krista a těch, kteří ho následovali, je překonána temnota. Pojem „temnota“ již neexistuje. Záře Lásky Boží prostupuje i nejtemnější místa jsoucna a tam, kde byla neprostupná temnota, je nyní alespoň šero nebo přítmí. Vyznačením zón nemoci je zrušeno označení „peklo „ a „předpeklí „ včetně významu, které tato označení nesla.. 

Bůh uznal za své děti i ty, které nestvořil.

Dnešním dnem začíná přesun duchů životní deformace – pádu, včetně těch, ke kterým byli připoutány lidské bytosti působící v donedávna funkčním pojmu černý mág. Jejich vzájemné připoutání v existenčních složkách sice trvá, ale neviditelní duchové již dnešním dnem musí opustit Zemi a odejít na jim určené místo. Speciální vibrační tón, který Kristus vyslal do celého jsoucna, paralyzoval ty nejnebezpečnější vibrace a nejnebezpečnější centra vibrací a to umožňuje andělům převést tyto bytosti na místa jim určená.

Lidské bytosti kdysi funkční v pojmu černý mág zůstávají na Zemi, avšak s uzavřenými magickými centry. Nadále jsou vyjmuti ze jména člověk Země pro svoji nemoc se všemi důsledky z toho plynoucími, neboť jejich energetická tělesná posila by zvyšovala šíření jejich destruktivních vibrací, které by bránily transformaci Země a lidských těl. Proto je jejich izolace stále nutná. Do této transformace tyto bytosti nemohou být zařazeny, ale již jim může být přislíbena později. Vzhledem k tomu, že jim jméno člověk zůstává, může na ně být aplikováno uvědomování jejich původu synovství Božího, jejich nemoci i o pomoci Krista.

Vzhledem k tomu, že duchové v neviditelnu působili na Zemi i jako udržovatelé funkce některých starých zákonitostí starého systému Země a jejich odchodem by mohlo dojít k velkým katastrofám, jsou jejich pozice nahrazeny jenom elementálními bytostmi, které přicházejí tuto službu vykonávat z oblastí planety, kterou ze starého systému Solární soustavy známe jako Saturn.  Zůstávají zatím také elemenetální bytosti, které tuto službu na Zemi po dobu její historie vykonávají a které se vůči Zemi a člověku neprovinily. K platformě služby pro elementy hmoty přicházejí dnes speciální týmy andělů nebes, které povedou práci elementálních bytostí a povedou Zemi z platformy jejích základních živlů „oheň – země – voda – vzduch „k její transformaci.

Duchové destruktivních vibrací z neviditelna tedy nebudou na Zemi přítomni. Zůstávají zde dále lidské duše, které jsou také deformovány, ať již destrukcí donedávna nazývanou černou magií, bojechtivostí, nenávistí, touhou po moci a podobně. Je nutno si uvědomit, že změna pojmu zla na nemoc neznamená pro nás úlevu v práci. Tato změna znamená pro vesmír záchranu s podmínkou, že budeme na záchraně pracovat.

Stejně tak skutečnost, že Bůh uzavírá kosmickou etapu Obětí krvavého utrpení těla a duše, které On na sebe vzal jako první a nejvíce a to v úloze Beránka Božího neznamená, že není nutná, lépe řečeno nezbytná obětavá služba a práce. Díky obětí Krista a všech, kteří ho následovali, mohl Kristus změnit evoluční linii. Hierarchie lidských i andělských bytostí je uspořádána do další evoluční etapy dle zásluh, to je podle toho, co kdo udělal, ale hlavně obětoval, a snad ještě v rámci vymezeného času je ochoten pro lásku a milosrdenství obětovat. Stále platí novozákonní situace o vdově, která obětovala málo, ale všechno co měla, a bohatém člověku, který obětoval, co se obnosu týče, více než ona žena, ale v proporci ke svým možnostem, dal málo. Toto podobenství se netýká jen finančních prostředků nýbrž také času a energie.

Do vyznačených zón se musí odebrat všichni, kteří útočili na Zemi, či vůbec na Mléčnou dráhu. Zůstat mohou jenom ti, kteří se již dříve vzdali útočení, nebo jsou neutrální a shromažďují se kolem Země jako k centru vyhlašování změn ve vesmíru. To znamená, že prostor kolem zemských bran uvolňují také útočící inteligence nebo potenciální útočníci. Obyvatelé astrální sféry mají vymezenou hranici - bezpečně stanovenou z hlediska bezpečnosti Země pro její transformaci. Kristus určuje bezpečný prostor pro ty, kteří se kolem Země shromažďovali, případně se snažili do ní dostávat nepovoleným způsobem, jelikož zoufale hledali zdroje nebo azyl.

Bůh uznal pro utrpení a pokání určitého počtu duchovních lidí na Zemi jako svoje děti i ty, které nestvořil, kteří tudíž nemají gen lásky. Pád člověka a jeho spojení s pádem padlého anděla a zmocnění se tvořivých center daných Bohem člověku do vínku, padlým andělem, je zahaleno tajemstvím, ale Starý zákon přece jenom má zmínku o tom, že se synům nebes líbily lidské dcery a že na Zemi nastalo období monster jako výsledek plození. Člověk má ještě mnoho napravovat. Sám spasen a napraven má vstoupit po vzoru Krista do role matky a otce vůči těmto bytostem.

Bytostem vesmíru je tedy určeno místo pobytu a bezejmenným psancům vesmíru je přiznáno synovství Boží.

Plavidla představující nebezpečí či potenciální nebezpečí pro Zemi a člověka musí neprodleně opustit zemské brány.

Připravuje se prostor na převod lidstva do vyšších dimenzí.

 

 

27. 2. 2011

JEMNOHMOTNÁ TECHNIKA A TECHNOLOGIE

Je nutno odlišit termín technika Vyšší Galaxie a techniky jiných dimenzí, zejména astrální.

Hrubohmotná zemská technika a technologie včetně lékařských byly vybudovány studiem starého zemského systému a na základě jeho potřeb. Tento systém byl vybudován duchem, který byl nazýván duchem pádu. Tato zemská technika a technologie nebyly schopny postihnout neviditelné tělo člověka, o kterém však do dnešních dnů přinesla informaci jiná náboženství než tradiční křesťanské církve; existenci tohoto těla a jeho center si mohli ověřit všichni, nezávisle na vyznání, včetně křesťanů, kterým se otevřelo centrum vnímavosti pro tuto oblast. Nicméně, toto tělo a jeho centra a záznamy vzniklo a fungovalo na základě starého systému a v propojení s ním. Proto i techniky alternativního léčitelství pracovaly se starým systémem a na základě znalostí starého systému. Pouze vysokým křesťanským mystikům se otevírala centra pro komunikaci s vysokým duchovním světem. Tato centra nejsou totožná s těmi, o kterých přinesla informaci východní náboženství, která nicméně přinesla pro naši moderní civilizaci důležité poznání. Ježíš v Novém zákoně říká: „Je toho ještě mnoho, co bych vám měl říci, ale dnes byste to neunesli“. Ani tradiční křesťanský pohled s konečným statickým stavem vytržení a blaženství v nebi, ani východní náboženství se svojí konečnou etapou - nirvánou nepočítají s civilizacemi a sférami jsoucna, v nichž žijí různé kategorie bytostí, které podle svojí úrovně adekvátně vývoji na Zemi vyvíjejí a používají techniku a technologie.

V současné době se již objevují názory, že některé techniky a technologie byly některým zemským bytostem předány. Pokud se tak stalo v případě astrálních technologií, mohly být danajským darem, jehož závěrečný scénář se nebude konat díky včerejšímu vyhlášení nové linie evoluce a ohraničení působení bytostí s destruktivními vibracemi. Pokud si člověk uvědomí, že tak zvaní mimozemšťané vyvíjeli kontakty napříč planetou, aniž bychom měli kontrolu kdo s kým, potom pomyšlení, že by některá ze zemí této planety či organizovaných skupin či nezodpovědných jednotlivců se sklonem k terorismu, začala vědomě spolupracovat s nepřátelskou entitou a přijala její technologie a techniky, jistě vyvolává mráz na zádech. Toto nebezpečí již tedy nehrozí. Pokud taková technika či technologie byla na Zemi někým přijata, nemůže nás již ohrozit. Jakmile bytosti jsoucna zjistily, že vibrace hmoty již dovolují s některými lidmi komunikovat, snažily se jim představit a něco o sobě také říct, ať již to byly lži za účelem získání důvěry nebo pravdy, protože chtěly, aby se o nich vědělo. Viděla jsem říši „Hadů“, viděla jsem bytosti podobné těm, které jsou vykreslovány jako mimozemšťané, obličej ala E.T. z filmu Steva Spielberga. Viděla jsem je i v různých velikostech, někteří se podobali stojícím žabákům s dlouhýma nohama, měli dokonce zelenou barvu. Viděla jsem také bytosti podobné některým mimozemšťanům, jak je ukazuje Star Trek. Autoři tohoto filmového díla přijali od nich inspiraci o jejich zjevu.

Jelikož se Země blíží k jemnohmotnu a již v ní probíhají změny, lze předpokládat, že lidé postupně budou přestávat vyhledávat a potřebovat klasickou lékařskou pomoc (pokud se jedním pohybem neocitneme v realitě, kdy bude všem jasné, i lékařům, že klasická léčba již nepomůže), čili přestanou také potřebovat klasického lékaře. Nedávám tímto výzvu lidem, aby to dělali. Vzhledem k tomu, že ještě operujeme skrze starý systém, pro některé lidi by mohlo být ještě životu nebezpečné klasické lékařské pomoci se v tomto stadiu vzdát. Pro řešení této situace bude tento týden na webu amezdas uveden do realizace program, který bude podpůrný pro ty, kteří řeší léčbu pouze bylinami i pro ty, kteří byliny kombinují s klasickou léčbou.

 

Projekce Okno do vesmíru a andělských světů jsou realizovány díky jemnohmotné technice Vyšší Galaxie. Pro zapojení projekce Okno do vesmíru jsme museli my na lidské straně dostat speciální ochranné pláště a chrániče. Modrá obrazovka a meziprostory ve čtvercové chodbě, které jsou sice vyznačeny pouze světlou linkou, jsou nabity vysokou energií. Pro napojení projekce touto technikou bylo zapotřebí pro nás ochranných plášťů, chráničů, mojí schopnosti porozumět projektu a schopnosti mých pracovníků porozumět mému vysvětlení a instrukcím. Nepotřebovali jsme žádné přístroje. Jemnohmotná technika vyšší dimenze totiž stojí na zákonitosti znalosti především jemnohmotného světla a přístupu do databáze jemnohmotných substancí. Skrze toto jemnohomotné světlo mohu zpracovat informace (včetně těch na úrovni jemnohmotných substancí) z databáze, pokud mám vyvinuto syntetické myšlení a centra pro tuto práci. A samozřejmě, musím mít „povolení“ pro přístup do této databáze a vyvinutý operační systém svého těla. V takovém případě se porozumění problému a výběr správných substancí může odehrát i „bleskově“. Speciální operační systém na jemnohmotnou techniku má například entita hmotný vstupní bod Sírius. Když se mi jejich reprezentant hned při příjezdu jejich plavidla představil, představil se mi tak, že mi ukázal tento operační systém (viděla jsem ho jako bytost s „oblečeným“ systémem „minižárovek a drátků“)protože již při prvním kontaktu vyměřoval a hodnotil a připravoval pomoc proti již začínajícím útokům z kosmu skrze světlo a zvuk. Tuto pomoc začali naši vesmírní přátelé skrze mne a hrstku lidí kolem mne shromážděných okamžitě (bez vědomého článku pomoci v lidském těle na Zemi by to nešlo) a pomoc vyvrcholila 31. 12. 2009, kdy Země byla obalena téměř nonstop ohňostroji, to je intenzívním světlem a hlukem.

Další z výraznějších technických akcí bylo zacelování vznikajících děr mezi deskami na dně Tichého oceánu, kdy byl útok zaměřen na jejich rozbití v tak velkém rozsahu, že mohlo dojít k zatopení velké části kontinentů. Vzhledem k tomu, že člověk má v tzv. jemnohmotné přírodě dokonalou databázi, má v ní vpodstatě ukrytou celou jemnohmotnou výzbroj planetární domobrany. Když v roce 2010 dorazila plavidla z entit vstupní hmotný bod Lyra a Hadonoš, jejich reprezentanti se při představování smáli (tenkrát již bylo rozhodnuto o pomalejší transformaci Země), protože z pohledu toho kdo právě přijel a viděl Zemi ostřelovanou kolonami útočníků a hrstku lidí úspěšně Zemi proti těmto útokům bránící, tato situace vyvolávala smích. Protože ti, kteří útočili, nevěděli, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a neviděli jeho skryté dispozice skryté v jemnohmotné přírodě, nevěděli o Kristu a pak, pomoc našich přátel z jemnohmotna a našich andělů byla úžasná. Útok však byl promyšlen a vyroben v astrálních laboratořích a útočníci předpokládali, že spojenci z Vyšší Galaxie nebudou nové experimentální látky schopni hned dekódovat a vytvořit protilátky. Ochranný „materiál “ ukrytý v jemnohmotné přírodě nikdo z útočníků nepředpokládal. Podobně reagoval vůdce útoků vedených z Nibiru, který mi řekl, že nečekal, že Zemi ubrání čarodějnice (myslel tím moji práci s databází jemnohmotné přírody) s hrstkou lidí.

Člověk neví, kdo je; neví, kde končí jeho systém a kde začíná. Neví, že jeho systém prostupuje i jemnohmotnou složku přírody Země a že tato jemnohmotná složka přírody mu pomůže při transformaci, protože v ní je nakombinován energetický, silový i substanční transformační potenciál nejenom naší planety Země, ale celého slunečního systému a jeho těles. Na této skutečnosti je založen projekt „Léčivá radiace minerálů “ a „Transformační radiace minerálů“, který bude na webu Amezdas brzy zahájen.

 

 

28. 2. 2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY „BUDE TO VYPADAT JAKO NEMOC, ALE NEBUDE TO NEMOC.“

Transformační příznaky se mohou projevovat v dost nepříjemné podobě. Ježíš Kristus v 80. letech minulého století o těchto příznacích přes Boženu Cibulkovou řekl: „Bude to vypadat jako nemoc, ale nebude to nemoc.“ Dal pokyn, aby se ti, kteří transformační příznaky výrazněji pocítí, snažili zůstat v klidu a pokud možno, v ty chvíle nevykonávali těžkou fyzickou práci. Od včerejšího dne se zvýšily transformační impulsy srdce. Tyto impulsy mohou u některých jedinců vyvolat i pocity bolesti a silné nevolnosti. Tato informace je dána do rozumného posouzení každého z vás a rozlišení, zda potíže, pokud se u vás projevují, jsou transformačního rázu nebo zda jsou příznakem problému vyžadujícího lékařskou pomoc.

 

 

15. 3. 2011

ZEMĚ JE STÁČENA DOLEVA

Když se mne lidé ptali, co znamená poslední zemětřesení a tsunami v Japonsku, andělé mi sdělili: „Stáčíme Zemi doleva.“ Bylo mi ukázáno, že se to děje v souvislosti s očistnou karmou postižených obyvatel, kteří měli tuto katastrofu ve svém karmickém scénáři. Andělé a archandělé této okolnosti využili pro mohutnější pohyb stočení Země směrem doleva, neboť se blížíme k zahájení nového astronomického roku, který již by měl být co se týče přesného měření „metrického času“ ignorován. Jak bylo dříve oznámeno, vstupem do roku 2011 lidstvo vstoupilo také do „času otevřeného cyklu hodnot“ a Země a velká část lidstva již funguje také v tak zvaných jemnohmotných duplikátech.

Vysílejme soucit a modlitbu do postižených oblastí Japonska.

 

 

16. 3. 2011

EXISTUJE GEOFYZICKÁ ZBRAŇ, KTERÁ MŮŽE ZPŮSOBIT PŘÍRODNÍ KATASTROFY?

K těmto úvahám sděluji toto.

6. června v roce 2009, když po zvládnutí prvního úderu útoku z kosmu v březnu 2009, mi bylo Kristem ukázáno, že Země je v nebezpečí vzhledem ke srocování a sjednocování zemských mágů za účelem ovládnutí planety. Bylo mi ukázáno, že část zemských mágů za účelem ovládnutí planety vědomě spolupracuje s útočícími mimozemskými civilizacemi a část zemských mágů vědomě spolupracuje s mimozemskými civilizacemi proti duchovním lidem, neboť věří, že jsou špatní a měli by být potlačeni v zájmu „spravedlnosti“. Scestná cesta tak zvané černé magie jim totiž vytvořila centra, skrze která pociťují bolest, když jsou v přítomnosti duchovního člověka, který je spojen s Kristem. Zrada planety se tak odehrála na několika úrovních.

Proti programu zemské mafie, která mimo jiné vytvořila a chce ve velkém použít geofyzikální zbraň, jejíž účinky by umocnily útočící mimozemské inteligence, protože o existenci tohoto počínání věděly a projevily se zde dokonce jako inspirátoři a pomocníci při výrobě takové „zbraně“, dal Kristus lidem přes mne celkem pět mystických úkonů. Jedním z nich je mystika uvědomování lidí o jejich kódové charakteristice 24 Božích jmen, (viz stránka) a čtyři úkony, které jsou vlastně kódy k prahmotě.

Útočníci z vesmíru i ti, jejichž činnost byla označována jako černá magie totiž mohli manipulovat s hmotou, protože pádem člověka – jeho podlehnutím svodům tak zvaného prvního anděla Jitřenky (v dějinách křesťanství označovaného jako Lucifer, dnes však již nastoupil cestu k Bohu zpět a nese jméno Luciel). Jeden z mystických úkonů daných Kristem a nazvaných Úkony pro časy nejtěžší“ mimo jiné utišuje a likviduje účinek takových zbraní.

Tyto geofyzické zbraně neměly být používány jenom ze Země, ale měly být používány také samostatně z kosmu. Situace je taková, že se tyto mystické úkony pro časy nejtěžší mají dále dělat (zvyšují vibraci hmoty a tím ji také posouvají mimo dosah těchto zbraní. I když Kristus 26. 2. 2011 vykázal duchům destruktivní nemoci jejich místo v kosmu a oni museli Zemi opustit, vzhledem ke zjemňování těl a hmoty Země a také vzhledem k tomu, že se dějí posuny sfér a mezisfér ve vesmíru a vzdálenost je v současné etapě také „ relativní pojem, tito duchové stále pro nás představují potíže, jelikož oni sice odešli do vykázaných míst, ale pokračují ve vysílání destruktivních energií.

Dále, na Zemi stále zůstává pro existenci Země a zdařilou transformaci nemocná část lidské posádky. Co se týče očistných karem a osudů národů a jejich provinění, nemá smysl se na to dívat tak, který národ je lepší či horší. Lidstvo bylo kdysi dávno vystaveno „explozi destruktivního náboje“ pro jsoucno a někteří této explozi byli blíže, někteří byli ve vzdálenějším dosahu. Tak to proběhlo. Když se něco takového stane, někdo je zákonitě blíže epicentru, někdo dále. Slovanské národy byly této explozi vzdálenější, zejména český národ, proto mají skryté dispozice (přestože se v nich shromáždila opozice vůči tomuto úkolu), které mají vydat pro tento čas a použít je. Aby Bůh zajistil tento zdárný průběh, tyto dispozice během celé cesty vzniku a vývoje národů od té doby chránil a zejména český národ vedl cestou, aby tyto dispozice mohly být v této době otevřeny a použity. To je ta vyvolenost. Jestliže Bůh někoho nebo národ vyvolí, aby bylo splněno, co splněno má být, a dá pro to požehnání a ochranu, pro tak zvané vyvolené to znamená oběť a usilovnou práci, která má být přínosem a pomocí pro všechny.

Možnosti tak zvané psychotroniky a magie nejsou oficiálně vládami zemí zveřejňovány, i když se zákonitě předpokládá, že jsou studovány alespoň v zájmu obrany země. Vždyť již to je alarmující, jakým informacím jsou vystaveni lidé na internetu. Problém je v tom, že se o tyto praktiky zajímá více a více lidí a provozuje je. Na jedné straně vlády řeší odzbrojení co se týče hmotných zbraní, které mají pod kontrolou, a mohou tudíž tak učinit. Nemají a nemohou mít však zatím pod kontrolou to, co dělají některé skupiny lidí na planetě či příslušníci národa na jejich území, a tudíž za to, pokud to není s jejich souhlasem a podporou nemohou nést zodpovědnost.

Jediná ochrana každého národa a planety je její duchovní lid. Sůl, jak známo absorbuje škodlivé látky. Ježíš Kristus svým učedníkům v novém zákoně říká: Jste solí Země. Aby bylo duchovní soli Země na naší planety málo, vznikly rafinované akce opoziční nemocné strany v podobě scestných duchovních cest, které se klamně jeví jako správné. Jsme v době, kdy v řešení některých palčivých problémů nepomůže armáda, ani poznatky a technika psychotroniky, ale správný myšlenkový a citový pohyb v duchovním srdci. Je to záležitost vnitřního boje každého z nás individuálně na základě informací o duchovních zákonech a současných procesech. Záleží na tom, jak hluboký jsme si v rámci univerzální lásky vyvinuli cit a jak ho zjemnili.

A co je nejdůležitější: Bez Krista není možno se ubránit. Lidí, kteří situaci takto chápou je relativně málo. Kristus nás však všechny, kteří toto chápeme, spojil mystickou cestou, ať se nacházíme kdekoliv na této planetě. Naše úsilí posílil a energeticky „rozmnožil“ tak jako kdysi Ježíš rozmnožil chléb a víno. Splní-li alespoň hrstka lidí podmínky, Kristus tak může učinit. Kristus je s námi. S Kristem jsme již nyní vítězní. V posledních dnech vnímám příliv mocného světla z nebeských sfér.

Slovy Boženy Cibulkové: Kristus zachraňuje, ochraňuje a vítězí.

 

 

 

16. 3. 2011

PROHLUBUJÍCÍ SE ASYMETRIE LIDSKÉHO TĚLA SOUVISÍ SE STÁČENÍM ZEMĚ DOLEVA. RADIOAKTIVITA UVOLNĚNÁ VÝBUCHEM V JAPONSKÝCH ELEKTRÁRNÁCH HRAJE ROLI PŘI GRADACI TRANSFORMACE HMOTY.

Informace o stáčení Země doleva od pátku 12. 3. 2011 vysvětluje prohlubující se asymetrii mezi levou a pravou částí těla, a to zejména v oblasti mozku a obličeje, což se již u některých může dosti výrazně projevit v jejich vzhledu. Již v pátek možná někteří z vás postřehli, že se vaše levá část obličeje mírně protahuje – uvolňuje a jemní. Také je možné, že v levé části obličeje a mozku a vůbec v levé části těla pociťujete mrazení, chvění, nebo lechtivé pocity.

Radioaktivita uvolněná do prostoru Země výbuchem, který zasáhl dvě japonské elektrárny rovněž hraje významnou roli v transformačním procesu Země. Spojujme se s léčivými energiemi archanděla Rafaela a posílejme je lidem žijícím v postižených oblastech. I když by se ty události odehrály nezávisle na tom, zda existuje transformační proces nebo ne, uvědomme si, že jsme jeden člověk, milujme Japonsko. Nedívejme se na jeho osud z hlediska jeho karmy, ale z hlediska přínosu posledních událostí, které Japonský lid prožil a prožívá.

 

 

25. 3. 2011

EXISTUJE PSYCHICKÁ MANIPULATIVNÍ ZBRAŇ?

Otázka v době, kdy se již nemusíme bát.

Na tuto zbraň mne Ježíš Kristus upozornil 6. června v souvislosti s upozorněním na zbraň, která může ovlivnit počasí a způsobit přírodní katastrofy, viz článek níže „Existuje geofyzikální zbraň“? Jako pomoc proti použití této zbraně dostalo lidstvo skrze duchovní lid země kódy k prahmotě, o nichž se rovněž zmiňuji v článku „Existuje geofyzikální zbraň?“ Lidé se nemusí bát, protože nejtěžší časy již máme za sebou. Psychická manipulativní zbraň zahrnuje programování reakce a chování lidí dlouhodobě dopředu nikoliv pouze krátkodobě po jejím dopadu. Lidé nevědí o své energii a nevědí, že ji mnohdy dávali nevědomě k dispozici pro efektivnost této zbraně. Útoky přicházející na Zemi z kosmu byly postupně útočníky koordinovány s aktivitou na straně lidské a využily „Země nikoho“, kterou naše planeta v podstatě na úrovni mentálně psychické byla. Zákony zemí, včetně mezinárodních pokrývají jenom část Země v její hrubé fyzické formě, a tudíž jsou schopny definovat pouze provinění a zločiny, které jsou v této rovině zachytitelné. Do nedávné doby se zdálo, že v dobývání „mentálně psychické země nikoho“ lze pokračovat.

 

 

 

25. 3. 2011

ZÁSAH KRISTA

Dne 25. 3. 2011 na pokyn Krista vstupuje Vyšší galaxie v součinnost s Anděly a Archanděly do akce, kdy všechny zbraně, techniky a technologie vytvořené na Zemi pro její nedovolené ovládání na mentální a psychotronické úrovni jsou neutralizovány a rozpuštěny.

 

 

27. 3. 2011

PROMLUVA KRISTA K VLÁDÁM A SKUPINÁM DOPOSUD UTAJUJÍCÍM ZKOUMÁNÍ ŽIVOTA V NIŽŠÍM JEMNOHMOTNU - ASTRÁLU A VE VYŠŠÍCH JEMNOHMOTNÝCH SFÉRÁCH.

Výzva Krista

Je čas zveřejnit dosud utajované výsledky výzkumu o existenci takzvaných mimozemšťanů. Není omluvou, že se v oficiální politice planety Země nehovoří o životě v jiných dimenzích.

Do této chvíle jsem učinil vše pro bezpečnost Země a lidí na ní žijících do této chvíle. Bezpečnost Země v dalších dnech již spočívá také na informovanosti lidí. Země se posunuje výše do zákonitostí jemnohmotných sfér, což může zvýšit její zranitelnost, jestliže alespoň určitý počet lidí nezačne kontrolovat svoje vědomí a svoje energie. Přestože jsem vykázal místo „bytostem destruktivní nemoci“ v patřičné vzdálenosti od Země, nemohu zastavit proudy jejich destruktivních vibrací úmyslně posílaných k Zemi, které stále nelze nazvat jinak než útoky. Mějte také na paměti, že již pouhá existence těchto bytostí má za následek přirozené šíření se jejich vibrací jsoucnem.

V nadcházejících dnech je nezbytné, aby co nejvíce lidí převzalo anebo se alespoň snažilo převzít kontrolu nad svým vědomím a nad svými energiemi.

 To, co vlády nebo organizace či tajné skupiny tají se zdůvodněním, že je tak činěno z důvodu bezpečnosti či z obav z vyvolání strachu, se v těchto dnech již obrací proti bezpečnosti lidí, neboť útočící „nemocné bytosti“ tuto nevědomost člověka o nebezpečí přicházejícím přes mentální pole potřebují.

Již téměř nesnesitelné útoky mohly provádět díky spolupráci některých pozemšťanů a díky totální nevědomosti ostatních. Každý, kdo má k dispozici prokazatelné informace o existenci mimozemšťanů, ponese za důsledky pramenící z této neinformovanosti lidstva plnou zodpovědnost.

 

 

28. 3. 2011

AMEZDAS A VNĚJŠÍ SVĚT

Po útocích v kritických dnech na počátku září 2009, kdy jsem vnímala, že koncentrace destruktivních sil v Zemi i kolem ní je tak silná, že její cesta řešení povede Krista k Jeho další oběti, ukázal se mi Kristus a mlčky vážným pohledem mi svoji oběť v blízkých dnech naznačil. Jeho tichý vážný pohled se mne zeptal, jestli s ním půjdu do těžkostí a budu duchovně usilovně pracovat, neboť lidská společnost byla ve všech svých strukturách nejenom napadena přes černou magii, ale také obsazena alespoň několika bytostmi, které jsem nazývala černí mágové.

 Celý problém se zvažováním okamžité evakuace Země totiž stál na dvou problémech: prvním problémem byla narušená Země a rozkládající se hmota Země i celého solárního systému, dalším problémem byl stav lidstva, jelikož přežití a realizace transformace vyžaduje, aby alespoň určitá část lidstva měla svoje vědomí pod kontrolou. Tento požadavek nebyl zatím splněn. O České republice se Ježíš Kristus vyjádřil přes Boženu Cibulkovou jako o území, kde koncentrace scestných duchovních proudů a energií bude v posledních dnech existence staré země nejvyšší, což je vzhledem k duchovnímu poslání České republiky logické.

Na web Amezdas nepřicházejí pouze lidé Amezdas milující nebo hledající poznání, ale také ti, kteří se informací přicházející přes Amezdas bojí. Lze předpokládat, že země této planety, přestože tají svoje výzkumy na mentálním a psychotronickém poli, mají zájem mít přehled o práci s energiemi na svém území a že si nechávají dělat na činnost lidí pracujících s energiemi expertízy. Pokud tedy státní složka jakékoliv země požádá skupinu „psychotroniků“ o expertízu na existenci energií či mimozemských technologií, měla by vzít v úvahu v první řadě spolehlivost takové expertízy, právě z výše uvedené možnosti strachu a špatného svědomí těch, kteří expertízu provádějí. Protože již v době těchto expertíz žijeme, naše modlitba za náš národ a ostatní národy je palčivě nutná.

Děkuji vám všem, kteří jste se mi ozvali s poděkováním za účinek Léčivé radiace. Právě tento program umožňuje prokázat existenci a pomoc Vyšší Galaxie skrze její techniku a technologie. Když jsem od andělů dostala impulz existenci tohoto programu více šířit pro veřejnost, udělali to s lakonickým komentářem „Zpráva Pelikán.“ Upozornili na analogii s příběhem a jádrem věci, jak ho známe z amerického filmu Zpráva Pelikán (Pelican Brief). Modleme se.

 

 

30. 3. 2011

ŘEKL PÁN:

Protože lidstvo již zahajuje transformaci činností, ruším všechny výhody a výdobytky, včetně mezilidských vazeb, které byly získány či vydobyty černou magií a jinými velkými proviněními proti Božímu řádu.  Ruším je a odhaluji.

 

 

29. 3. 2011

PŘÁNÍ KRISTA A ANDĚLŮ:

DUCHOVNÍ LIDÉ, JDOUCÍ CESTOU KŘESŤANSTVÍ A KVALITNÍCH DUCHOVNÍCH VÝCHODNÍCH NÁBOŽENSTVÍ, SPOJTE SE!

My všichni, kteří si klademe otázku, kdo vlastně vládne na planetě Zemi a také v naší zemi, sjednoťme se v jeden silový a energetický proud duchovní cesty. V situaci, kdy se zemi již snaží přebrat bez našeho souhlasu a vědomí struktury pracující s vědomím a podvědomím člověka, není čas diskutovat o tom, kdo jde cestou křesťanství a kdo jde cestou budhismu, neboť Bůh vylil světlo ze Svého Ducha do obou těchto cest.

Prostorem země České zní povzbudivé volání andělů:

Vláda věcí tvých se do tvých rukou navrátí, Lide Český.

 

 

4. 4. 2011

JE NAŠÍ VĚCÍ, CO SE DĚJE V NÁRODĚ I VE SVĚTĚ. OTEVÍREJME PROSTOR PRO POMOC ANDĚLŮ.

Transformaci lidských činností pomůžeme tím, že budeme anděly uvědomovat o všem, co nás v našem životě, v životě přátel, na pracovištích i v politice a mezinárodním dění a situacích trápí. Andělé jsou se svojí pomocí hodně závislí na tom, jak je o problému uvědomujeme a jak jim svojí myšlenkou otevíráme prostor. Posílejme anděly do politických stran, parlamentů, poslaneckých klubů, senátů, vlád, mezinárodních jednání, poslaneckých klubů, soudních zasedání, do všech lidských činností a také všude tam, kde jsou spory či tam, kde se obáváme působení destruktivních sil. Nezapomínejme také na místa postižená katastrofami. Jestliže se situacemi či problémy zabýváme a svěřujeme se svojí starostí či přáním andělům, umožňujeme a také umocňujeme jejich pomoc, neboť oni se o naši energii díky našemu volání po jejich pomoci mohou opřít. V dnešních dnech pomozme působit v našem národě archandělu Michaelovi.

 

7. 4. 2011

ZRUŠENÍ VÝDOBYTKŮ A ZISKŮ SKRZE „ÚLITBY BOHŮM“ A „DYNAMIZACI EGA“

Řekl Pán:

Ruším všechny výhody a výdobytky včetně vztahových vazeb, které byly získány „úlitbou bohům“ či „dynamizací ega“ ve vyslaném přání do prostoru či tzv. vesmíru. Výdobytky získané skrze tyto akty byly vždy násilným energetickým zásahem do dění ve struktuře lidského vědomí a činností a jejich výsledkem byl zisk či výhoda na úkor někoho jiného. Jak „úlitby bohům“ tak tato „dynamizace ega“ znamenaly vždy úmluvu duše s duchem nemoci, kdy za poskytnutí zisku či výhody v lidském světě na Zemi tyto lidské bytosti poskytly svoji energii duchům negace a zavázaly se mu sloužit, tudíž nechat ovládat svoje vědomí, tak aby je duch destrukce mohl použít pro manipulaci s nimi a skrze ně také manipulovat dění na Zemi. Posoudil jsem, zda se jedná o provinění, přestupek či omyl podle toho, jestli tyto úlitby „bohům“ a „dynamizace ega “ byly učiněny z naivního pohledu na život a na jeho zákonitosti nebo s vědomím, že takový zisk je na úkor někoho jiného či dokonce z touhy po moci a ovládání. Podle mého posouzení a rozhodnutí se budou vyvíjet v následujících dnech vztahy a činnosti lidských bytostí, které řád daný pro kolektivní lidské vědomí a společné soužití přestoupily nebo se proti němu hrubě provinily.

 

 

7. 4. 2011

ŘEKL PÁN:

Nechť dnešním dnem do státnosti českého lidu vstoupí duchovní sloupy státnosti českého národa – duchové nebeští, kteří jsou v historii země české a moravské známi jako Sv. Václav, Sv. Ludmila a Anežka Česká. Nechť do ní vstoupí a promění její strukturu ve vůdčí majestát vlády duchovní, která mne plně a odevzdaně přijme jako Pána a Vladaře vesmírů.

 

 

PRAVÍ KRISTUS:

8. 4. 2011

ZAHÁJENÍ SOUDŮ BOŽÍCH

Řekl Kristus:

Začínám soud nad Zemí, jejími obyvateli a jejich věcmi. Do prostoru České země snáším svůj Trůn. Nechť Česká země je místem soudů Božích. Proto posouzení a vynesení soudů situuji do České země. Posouzení činnosti a stavu každého obyvatelstva začínám od těch, kteří pracují a působí v České zemi.

Proto již dnes v České zemi ruším účinnost těch soudů lidských a lidských závazků, které byly vyneseny nebo vznikly na základě řádu zemského, v němž do nedávné chvíle vítězili a zaujímali výhody a mocenské pozice ti, kteří šli cestou magie, nečestnosti a vážných provinění včetně nemilosrdenství.

Ruším útisk a utlačování a utrpení těch, kteří prožívají těžké nebo neúnosné situace a stavy jako následek tohoto bezpráví.

Ruším veškeré výhody a zisky těch, kteří šli cestou nešlechetnosti a velkých provinění proti Božímu řádu.

Povolám duchovní lid země české k vytvoření nové duchovní struktury vědomí a činnosti národa.

Nechť Česká země a její lid vstoupí do úlohy, kterou jsem jí na počátku časů určil. Je to role národa, skrze který přicházím ve svém druhém příchodu k Zemi a v něm a s ním dál k celému vesmíru.

V předvelikonočním období tohoto roku se v prostoru Země naposledy na krátkou chvíli promítne Jeruzalém, kterým jsem procházel na svojí pozemské Golgotské cestě a potom tento obraz již navždy uzavřu. V okamžik nikomu nesdělený uzamknu bránu destrukce do nedávné doby nazývané satanismem, která se nachází přímo pod jeruzalémským chrámem.

 

 

24. 4. 2011

UZAVŘENÍ BRÁNY K DESTRUKTIVNÍM SILÁM DŘÍVE NAZÝVANÝM „SATANISMUS“

Dnes jsem se jako obvykle brzy ráno probudila v den Vzkříšení Ježíšova těla, neboť mne jako obvykle probudil pohyb Síly v prostoru. Neprožívala jsem však mohutné chvění prostoru Země, jak se vždy dělo v předešlých nedělních prostorových oživení Vzkříšení. Od soboty jsem vnímala uličky Jeruzaléma tak, jak byly za časů Ježíšovy Golgoty. Viděla jsem bránu, kterou vjel Ježíš do Jeruzaléma na Květnou neděli; Židé ji později zabetonovali, aby se nemohla naplnit Ježíšova slova o jeho druhém příchodu. Poprvé a naposledy se Ježíš Kristus vrátil do Jeruzaléma ode dne, kdy byl z něho a zároveň ze Země vyhnán potupnou smrtí jako zločinec. Bylo nám oznámeno, že v letošní Velikonoční čas uzamkne bránu vedoucí k destruktivní síle dříve nazývané „satanismus“, jejíž místo se nachází pod samotnou dlažbou jeruzalémského chrámu. Toto sdělení poprvé určené do utajené budoucnosti přinesla Božena Cibulková. Skrze mne bylo toto dění upřesněno časově na tento Velikonoční čas. Do dnešního nedělního rána jsem pojem „samotná dlažba jeruzalémského chrámu“ chápala symbolicky.

Když mne pohyb Krista dnes ráno probudil, vnímala jsem otevřenou bránu k „satanismu“ a Kristovy kroky k ní. Záhy se prostorem rozlehla úleva a já si uvědomila, že vydechuji volně jako po dlouhém strašlivém smrtelném zápase, po dlouhých nekonečných mukách. Potom jsem uviděla chrám, pod jehož dlažbou se brána k satanismu nachází a kterou dnes Ježíš Kristus uzamkl. Byl to chrám, který byl vybudován nedaleko Olivetské zahrady, kde Ježíš čekal na své zatčení skrze zradu svého učedníka – skrze svého blízkého člověka. Nazývá se kostel Smrtelné úzkosti Ježíšovy, ale v duchovním světě je toto místo nazýváno chrámem. Brána k satanismu byla na místě, kde byl Ježíš políben Jidášem a polibkem, projevem lásky, který byl tou nejstrašlivější zradou, vydán do rukou Židů, kteří žádali Jeho smrt. Dokud nebyla uzavřena, chaotické síly rozbíjející a ničící cit člověka a lidské vztahy i vztahy mezi národy, mohly, jestliže byly evokovány, vystupovat a konat dílo zkázy. Duch nazývaný ještě nedávno „satan“ si skrze tuto bránu vyžadoval právo zkoušet a pokoušet člověka a celé lidstvo. K uzavření – uzamčení brány došlo mezi 5.00 a 6.00 ráno středoevropského času. Duchovní destruktivní kategorie „satanismus“ již neexistuje, její podstata byla Kristem změněna na nemoc, která je smrtelná, není-li léčena.

 

 

25. 4. 2011

NOVÁ KNIHA ŽIVOTA

Řekl Kristus:

Se změnou symbolu kříže ruším obětní i trestnou karmu. Od dnešního dne již život člověka není vytvářen a formován na základě jeho minulosti, ale na základě jeho dosaženého vnitřního stavu k dnešnímu dni. Dluhy za minulost nesplacené do půlnoční hodiny 25. dubna 2011 nejsou převáděny do přítomnosti ani budoucnosti. Jsou smazány. První vteřinou dne 26. dubna 2011 si každá lidská bytost zaznamenává svoji budoucnost v nové knize života na sněhobíle čistý list. Moje soudy dnes nejsou vynášeny podle hříchů a vin ale podle dosaženého stavu kvality či nemoci.

 

 

25. 4. 2011

KRISTUS ZRUŠIL ZNAMENÍ KŘÍŽE JAKO SYMBOLU UTRPENÍ

Přijato 25. 4. 2011 v 9.50 středoevropského času

Řekl Kristus:

Ruším znamení kříže jako symbolu svého utrpení.

Ruším znamení kříže jako symbolu obětní i trestné karmy. 

Nechť kříž, který byl znamením a symbolem utrpení za viny a hříchy, je od dnešního dne symbolem návratů z oddálení citového i myšlenkového člověka vůči člověku, národa vůči národu.

Nechť je kříž symbolem navrácení se k sobě těch, kteří byli násilně od sebe odloučeni, ať vnějším zásahem jiných lidí či bytostí nebo destruktivních emocí a myšlenkou, kterou přijali a nechali v sobě působit.

Nechť je kříž také symbolem návratu z různých duchovních cest do domova, který je jeden.     

Nechť je kříž znamením mého požehnání cestě člověka:

Delším vertikálním pohybem žehnám myšlenkám krokům člověka vesmírem a životem, kratším horizontálním pohybem žehnám jeho tvořivé práci a činnosti v týmu Boží rodiny. Vertikální a horizontální linie se protínají v symbolické oblasti duchovního srdce, skrze které je člověk se mnou spojen, které kroky i činnost člověka bude řídit a koordinovat; proto se v něm symbolické linie protínají, z něho vycházejí a do něho se vracejí.

 

 

30. 4. 2011

PŮLENÍ HMOTNÉ BUŇKY A OCHRANA

Půlí se hmotná buňka. Včera 29. 4. jsem viděla obraz půlení: ze zrcadlového pohledu ze strany člověka se vysunuje pravá část buňky doprava. Levá a pravá polovina buňky jsou spojeny pouze držícími rameny na dvou okrajích. Levá část buňky představuje hmotnou strukturu starého systému, pravá polovina buňky představuje tu část hmoty, která má být transformována. Tato pravá polovina buňky se přesunula do jemnohmotného duplikátu Země a jemnohmotného duplikátu těla člověka (pokud mu byl vytvořen), viz článek na Aktuálně ze dne 21. 12. 2010. Tento proces ukazuje, že pravá polovina hmotné buňky již bude mít oddělený vývoj od levé poloviny. Z hlediska pohledu člověka na Ježíše Krista, se transformační buňka vysunuje směrem doleva, po Kristově levici. Tímto procesem se hmota zachytitelná našim okem zpružňuje.

Tento proces vyvolal závist u duchů nemoci, neboť je to znatelný posun hmotné buňky směrem k transformaci a krásnému zjevu. Jejich reakci jste již někteří pocítili jako neklid, depresi, hořkost, zášť nebo úzkost. Promlouvejme k nim uklidňujícím láskyplným slovem, uvědomujme je, že tento proces, který se nyní děje s duchovním člověkem, je znamením, že i jim bude pomoženo. Jejich výstup z ošklivosti a nemoci závisí na tom, vystoupí-li člověk ze starého systému. Bez dispozic, které člověk získá s novým systémem, by totiž nemohl v budoucnosti duchům nemoci pomáhat.

Na tento současný stav rozevřené buňky pomáhá projekt květinová lázeň a lázeň v růžích. V těchto dnech doporučuji Růži 17: ochrání před škodlivou radiací vycházející ze staré buňky a neutralizuje emociální a astrální clony vhazované do prostoru mezi vzdalujícími se půlkami buněk. Škodlivý jas vycházející jak z technických přístrojů, tak z otevřené pravé poloviny buňky neutralizuje Transformační minerál 4 a Růže 3. Cílené útoky z astrálu i lidí žijících na Zemi (stejně jako vyzařování pravé hmotné buňky těchto zařízení), které přicházejí skrze všechny technické a elektronické přístroje, i ty které nejsou napojeny na proud (dokonce i nenapojené kabely, prodlužovačky apod.) neutralizuje Květina 3. Psychickou hladinu chrání Růže 3.

Vzhledem k tomu, že toto půlení buňky znamená již také postupné osvobozování od zákonu gravitace, můžete pociťovat výraznou bolest nohou a napětí, zejména od kolena po chodidlo. Doporučuji Transformační minerál 3.

 

 

2. 5. 2011

ROZPUŠTĚNÍ EZOTERICKÉ MŘÍŽKY A ZRUŠENÍ MATRIXU

Když jsem duchovním zrakem pohlédla za oponu poselství v kruzích obilí dávanou do souvislosti s „poselstvím“ mayské civilizací, uviděla jsem obraz jejich vůdce, který se mi ukázal jako lebka podložená kostmi v černém démonickém jiskření. Mayové měli kruté formy lidských obětí, jedna z nich byla skrze míčovou hru. Uviděla jsem spojitost mezi míčovou hrou a pohrávání si mimozemské entity s lidmi nazývanými Mayové. Na základě výsledku míčové hry byl obětován jeden nebo možná i více lidí. Tato míčová hra evokuje kruté počítačové hry a videohry dnešních dnů. Bylo mi ukázáno, že má kořeny v mayské kultuře. Hráči již nejsou obětováni, ale vstupem do určité formy matrixu se vzdávají svojí energie emocionální i racionální. Mayové dostali vysoké astronomické poznání s pohledem na Zem směrem z vesmíru, nebyli však duchovně svobodni, byli ovládáni. Bůh Otec pro velký počet duchovních cest v Novém zákoně říká „Z Egypta jsem povolal Syna svého.“ Egypt měl spojení s vyspělými civilizacemi, které dnes pomáhají. Sumer a Mayové byli tzv. okupační civilizace.

V roce 2007, kdy se kruhy v obilí a UFO začaly více objevovat, nastala na Zemi intenzívnější přítomnost destruktivních agresivních sil. Obrazce v obilí nemusí být dílem inteligence projevující se v plavidlech, které známe jako UFO. Za určitých podmínek na Zemi, kdy se již křížily dráhy planetárních mezisfér, bylo možno tyto obrazce výšlehem energie vytvořit. UFO se totiž materializuje a zanechává potom i určité fyzické stopy techniky, nikoliv pouze obrazec v obilí. Obrazec v obilí může vytvořit jenom ten, kdo vytvořil a kontroluje matrix.

Na podzim v roce 2009 nastala transformace Zodiaku a duchovní část lidstva byla vyjmuta z vlivu doznívající staré formy zodiaku. Zůstávaly však dvě další formy nebezpečí: ezoterická mřížka a matrix.

2. 5. 2011 došlo ke dvěma významným událostem, které byly podmínkou pro další transformační proces: Byla rozpuštěna ezoterická mřížka, kterou různé ezoterické skupiny vytvářely v dobrém úmyslu skrze krystaly, jež byly vytvořeny ze substancí pro zemi škodlivých. Dále byl zrušen matrix. Rozpuštění ezoterické mřížky předcházelo snesení nové informační databáze rovněž ve formě mřížky, která uvolnila svíranou hmotnou buňku, takže mohl začít proces půlení. Snesení informační mřížky se odehrálo dne 17. 4. 2011. Ezoterická mřížka byla tedy nejdříve informativně a kódově vyhodnocena skrze duchovní informační mřížku, neboť skrze tu ezoterickou mřížku její iniciátoři manipulovali s lidstvem a chtěli mít pod kontrolou vývoj Země, aby byla znemožněna její transformace a aby s lidmi manipulovali jako s otroky. Skrze ezoterickou mřížku sice lidem nechali prožít existenci energií, ale byla to forma pokusu o okupaci Země skrze vymývání mozků a manipulaci stejně jako ovlivňování transformačního procesu Země. Ezoterická mřížka svírala hmotnou buňku a bránila jejímu transformačnímu pohybu. Duchovní informační mřížka vyhodnotila informace o působení ezoterické mřížky a převzala z ní ty informace, které mají být zachovány pro další činnost lidstva na Zemi. Tato databázová mřížka tyto informace uvolní v okamžiku, kdy duchovní částí lidstva převezme na Zemi správu činností. Toto převzetí nastane na pokyn Krista, a to v okamžiku, kdy se oddělující poloviny buňky dostanou do určité vzdálenosti. V tom okamžiku nastane tajemný děj v přírodě, kterým budou zviditelněni ti, kteří jsou nemocní a ti, kteří spolupracují s vysokým duchovnem.

Dne 2. 5. došlo k velkému shromáždění všech civilizací Země a civilizací, které z vesmíru Zemi ovlivňovaly. Důvodem tohoto shromáždění byla zásadní vývojová změna: zrušení kříže jako symbolu utrpení a oběti. Přišla také pohanská božstva, kterým byla obětována zvířata a lidské bytosti, včetně božstva, které například Řekové uctívali jako bohyni lovu, Minerva. Naposledy vzplanul rudý plamen obětního ohně všech pohanských civilizací, které se shromáždily k nebesko kosmické eucharistii, kterou vykonal na Zemi duchovní člověk v zástupu za všechny bytosti ve vesmíru.

Vůdce a inspirátor falešné (ezoterické) mřížky Země Ionel poklekl před Kristem a před národy Země a poprosil o odpuštění a zařazení na vzestupnou cestu. Přijal tím nové jméno Afean. Inspirátor strašlivých lidských obětí a vůdčí osobnost, která vedla z neviditelna mayskou civilizaci učinil totéž a přijal jméno Perenses. Rudý plamen krvavých obětí, který ještě v prostoru Země planul jako nezrušený, se pokynem ruky Krista proměnil v bílý čistý plamen.

Během nebeské kosmické eucharistie vytvořili archandělé a andělé ve spojení se zástupci planet a entit zařazených do transformačního procesu dvojstuhu z kosmických a nebeských substancí a spustili ji do struktury ezoterické mřížky. Tímto aktem byla ezoterická mřížka rozpuštěna.

V mystickém procesu nebeské kosmické eucharistie byl rozpuštěn matrix.

Nová jména planet sluneční soustavy viz Transformace Zodiaku, Nová jména zodiakálních planet a hvězd sluneční soustavy.

 

 

6. 5. 2011

Nad přírodou Země se rozprostřel nebeský závoj a ona se rozjasňuje a rozechvívá sama v sobě i v duchovním člověku zároveň. Již brzy nastane okamžik, kdy se závoj snese dolů a přírodu zahalí.

 

 

8. 5. 2011

AKTUÁLNÍ MINERÁLY V DNEŠNÍCH DNECH NA ZÁVRAŤ A KŘEČE V NOHOU

Již probíhající transformační proces můžete pociťovat jako křeče v nohou a výraznou závrať. Na závrať pomáhá Růže 2 v projektu Květinová lázeň a na křeče v nohou doporučuji Růži 21, transformační minerál 3 a minerál na svaly v projektu Léčivá radiace. Tento minerál na svaly doporučuji dělat také z tohoto důvodu, že pro transformační proces celkově je již nežádoucí prudký pohyb, ale pro zdravou funkci našich svalů a také pro výživu našich svalů pohyb byl a je důležitý, lépe řečeno nutný. Má však být ladný a pomalejší, harmonizující. Řešením je radiace přicházející přes minerál pro svaly, která léčí a vyživuje a nahrazuje tak zvaný tělocvik nebo sport či rychlý tanec. Zpevňuje také svaly na obličeji, a tak společně s minerálem pro tkáň poskytuje kosmetický „facelifting“. (pozvednutí a zpevnění ochablých svalů v obličeji). Klidnou pomalou harmonickou chůzi a ladný nebo harmonizující pohyb pažemi jistě každý dokáže provést.

Jestliže pociťujete jakékoliv transformační příznaky, je doporučena klidová poloha nebo se alespoň v těch chvílích, pokud je to možné, vyhněte těžké manuální práci.

 

 

10. 5. 2011

„PŮLENÍ“ (ROZPOJENÍ) HMOTNÉ BUŇKY NA SYSTÉM STARÝ A NOVÝ, ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP, ČAKRY A MERIDIÁNY

V souvislosti se sdělením o „půlení“ hmotné buňky, viz článek na Aktuálně: Půlení hmotné buňky a ochrana, 30. 4. 2011, je mi ukazováno:

Starý systém buňky, který zůstává v levé polovině buňky, poslouží v budoucnosti pro vývoj bytosti, kterou dnes známe pod pojmem zvíře. I pokud se stane, že závěrečný moment existence Země nastane zánikem (shořením) povrchových vrstev zemské hmotné buňky a odpojením zemských transformačních sfér od doposud jednoho jediného jádra, starý systém bude pro vývoj duchů zvířat zachován, a to i s kódy starého buněčného systému. Ten ale již ve svém hmotném projevu bude jemnější, díky tomu, že se v něm vyvíjel člověk, zejména, ten, který prošel vysokým duchovním vývojem. Tento starý systém bude nadále pokračovat ve dvojprincipu, tedy v mužském i ženském principu. Dokonce příroda bude mít několikapatrový vývoj podle toho, s jakou úrovní člověka bude existovat. Starý systém převezme systém dnešní hrubohmotné přírody, zatímco její jemnohmotná podoba odchází s duchovním člověkem. Jako novinka v hrubohmotném systému i v systému pro dokončení transformace, do něhož po člověku vstoupí tvor známý jako zvíře, bude rovněž zahájení postupné evoluce vědomí přírody – výstup hrubohmotné přírody z planetárního vědomí do kolektivního a postupně později i k individualizaci. Duchovní člověk, který dosáhl nejvyšší transformační úrovně – Amezdas – bude v tomto vývoji pomáhat. Jeho ženský a mužský princip se má vyvíjet do ještě větší energetické a silové i podstatové vyhraněnosti, neboť na této vyhraněnosti stojí další vývoj vesmíru. Zrušením kontrastu dobra a zla, čili tím, že Kristus změnil podstatu zla v nemoc, by totiž chyběl mocný „urychlovač“ vývoje pro léčbu nemocných sfér a pro pomoc vývojově nižším tvorům i těm, kteří se dosud nacházejí v embryálním stavu.

Duchovní člověk bude pro nižší tvorstvo Ježíšem a Marií.

Současná situace na Zemi může být popsána takto: Vývoj ve starém systému buňky se posunuje tak, že se ruší geny nemoci jako takové a nemoc se stává odrazem nízkého stavu. Zůstanou tedy nemocni ti, kteří onemocněli kvůli svému provinění a ze svého nízkého stavu nevystoupili. Budou se uzdravovat ve starém systému buňky ti, kteří přijali geny nemoci, protože vstoupili do obětního života na Zemi; bude totiž zapotřebí zapojit plně jejich ducha, aby napomáhal při transformačním procesu, neboť kdo jiný může pomáhat a na koho jiného může být transformace těla nejdříve aplikována, než na ty, kteří patří Kristu?) Toto uzdravení umožňuje skutečnost, že Kristus zrušil karmu (viz Nová kniha života, Aktuálně, 25.4. 2011, www.amezdas.cz). Protože již není hodnocen skutek, ale stav, ze kterého skutek vychází, zastavuje se karmická historie do nového vesmíru a do všech dalších našich kroků. To je dopad tohoto Kristova výsostného aktu. Zrušení zla (viz Den převratných změn, Aktuálně, 26. 2. 2011, www.amezdas.cz) znamená, že tvor známý jako „zvíře“ již po svém vstupu do starého systému člověka nepůjde karmickým vývojem, který za něho již vykonal člověk. Půjde cestou poznání, co je konstruktivní a co je destruktivní, co je krásné a co je ošklivé, co je zdravé a co je nemocné. Jeho ochráncem bude duchovní člověk úrovně Amezdas, člověk Nové Země, která je i novým Kristovým Nebem. Duchovní člověk, který se zrodil do Země v obětním programu Krista, spasil zvíře i přírodu od tohoto strašlivého karmického údělu a tito tvorové na nižší úrovni ho budou vidět, to je vnímat a chápat jako „Ježíše“ a „Marii“ neboť v tomto duchovním stavu a poslání on vůči nim bude vystupovat a konat. (Sdělení o roli Obnoveného člověka jako spasitele pro nižší tvorstvo přinesla již Božena Cibulková).

Úloha mužského a ženského principu v evoluci vesmíru a všech bytostí; svatba Země (Amezdas) a Jupitera (Juvelina)

Jak příroda, tak zvíře i kamínky i mikroorganismy čeká tudíž vývoj v mužském a ženském principu tak, jak se vyvíjela Země ve svém vztahu k silám a energiím Jupitera (dnes již nesoucího nové jméno a novou funkci- Juvelinus). Viděla jsem kódy evolučního dvojprincipu do nich protisknuté či vzniklé za dobu společného soužití na Zemi s člověkem, který se evolučně tak stal jejich otcem a matkou a svým dechem na Zemi do nich vdechoval a stále vdechuje život. Přeskupením planet bude stát Jupiter (Juvelinus) vůči Zemi (Amezdas) ještě blíže. Již dnes je jí ze všech planet nejblíže v systémových duplikátech planet. Model dvojprincipiální spolupráce planet, jak známe v případě Amezdas a Juvelina, se uskuteční rovněž díky tomu, že byla zrušena podstata zla sloužit v kontrastu s dobrem jako „pohon“ evoluce. Země a Jupiter již brzy vstoupí do události, kterou i duchovno nazývá „svatbou“.

Vývoj směrem k vyhranění a rozkvětu mužského a ženského principu také v jejich nebeských podobách neodporuje vývoji k dokonalosti v rámci individuální lidské bytosti, která má v sobě vyvinout jak mužský princip ducha, tak ženský princip duše.

 

Systém čaker a meridiánů a systém nový

 Systém čaker a meridiánů nastoupil svoji poslední uzavírající etapu 20. 3. 2010, kdy byla Země napojena na vyšší dráhu galaxie Mléčná dráha. Postupným stáčením Země „doleva směrem vzhůru“ se systém čaker a meridiánů uzavírá paralelně se vzdalováním se poloviny buňky směrem vpravo (viz článek Půlení, Aktuálně, www.amezdas.cz). Systém čaker a meridiánů představuje smrtelné tělo, systém vytvářený v pravé polovině buňky představuje nesmrtelné tělo. Hmotná buňka se začala rozdělovat tak, že z její hlubiny se vysunula posvěcená část buňky – ta, do níž bylo Kristem vloženo nesmrtelné Božské Světlo z umučené buňky a atomu Jeho těla a prolité krve v Ježíši Nazaretském. Tato část se vysunula směrem vpravo z hlediska pohledu člověka, ale protože je to buňka těla a krve Ježíše Krista, vysunuje se z hlediska nebes doleva, po levé straně Ježíše Krista, neboť transformovaný duchovní člověk má být Jeho „obrazem“.

 Starý systém meridiánů a čaker doznívá v „levé“ polovině buňky u těch, na kterých bude aplikována transformace a setrvá do konce Staré Země u těch, kteří transformací nebudou moci projít. Bylo mi ukázáno, že systém čaker a meridiánů je propojen se zemskou přítažlivostí, která již duchovnímu člověku začíná být snímána jako okovy bránící mu ve vzletu.

 

Slovy Boženy Cibulkové:

Působením vyšších substancí, značně již produchovněných, majících v sobě kódy dokonalého buněčného systému, začne se měnit soustava pevné kosterní konstrukce“.

 (Poznámka Ludmily Kozáčkové: Tato fáze již u některých jedinců probíhá)

Spojením bílkovinné látky hmotných buněk s vyššími substancemi a jejich kódy vytvoří se předpoklad pro transformační proces kostry. Ta přejde nejdříve v silný koncentrátor substanční (látkový) a v dalším stadiu transformace pak v ústřední silový proud, v jakýsi reaktor, do něhož se budou sbíhat a od něho vycházet pohybové energie člověka.

 

(Poznámka Ludmily Kozáčkové: Tato fáze již u některých jedinců probíhá)

 

Tím se tělesná sestava přesune ze systému biochemického (dosavadního) do systému silového, jakým se vyznačují těla duchovních bytostí.

 Přijetím silového systému ustane tělesné plození lidstva, jeho počet do té doby bude stabilní a v jedné společné jsoucnosti bez přestupů z jednoho světa ve druhý, jak tomu bylo doposud rozpadem (smrtí) těla, v němž se člověk nachází a v něm je činný.“

 

 

Na konci transformačního procesu bude tělo člověka proniknuto

zářením a podobno třpytné hvězdě, vznese se do kosmického

prostoru.“

 

 

 Citace (texty kurzívou) jsou vzaty z Božena Cibulková, Transformace na tělo silové, Osobní duchovní disciplíny, www. amezdas.cz

Božena Cibulková tlumočila původní plán Krista transformovat téměř veškerou zemskou hmotu s tím, že pouze její malé procento bude ponecháno pro vývoj nedokonalých tvorů. Vzhledem k velkým překážkám, které nemocní vůči transformaci zemské hmoty vyvinuli a stále vyvíjejí a následkem toho vzhledem k ochablému duchovnímu vědomí i duchovního člověka a tudíž neochoty či nezájmu plně se do duchovního života zapojit, situace zatím vypadá tak, že by do konce trvání této Země byla zajištěna transformace alespoň 50% hmoty (pokud se lidé více neprobudí).

 Transformační destinaci „Jupiterská oblast“ a vazby duchů lidských i tvorů zvířat ve starém systému Země vysvětluje Božena Cibulková na stránce tohoto webu Lidstvo, tvorstvo a příroda Země.

 

 

 

13. 5. 2011

NECHŤ SE NA DUCHOVNÍ PLATFORMĚ SJEDNOTÍ LID SLOVENSKÝ, MORAVSKÝ A ČESKÝ

Praví Pán:

Tři zlaté paprsky, tři pruty Svatopluka přeneseno do duchovní symboliky, mohou obstát v časech těžkých a rozhodujících jenom semknuty. Jak text slovenské hymny vypovídá o hromech a blescích a nakonec o vítězství Božského Slova v člověku, tak jméno Bratislava věští slávu bratrství a jednoty.

Tři do individuality spějící paprsky se v časech těžkých mají vždy spojit v ochranný trojpaprsek, vítězný oblouk, ochranný štít. Tento čas nastal. Duchovní člověk nevzpomíná na křivdy a nevyčítá, ani se nevyvyšuje, nekritizuje, nesoudí. Nechť toto je platforma, na které se duchovní výkvět lidu Slovenského, Českého a Moravského vždy sejde a semkne! Nechť duchovní Lid Slovenský, Český a Moravský se v tento čas posledních dnů Země semkne v jednotný Lid Boží!

Poznámka: Vice o národu Slovenském najdete na Národ Slovenský, www.amezdas.cz

 

 

15. 5. 2011

„KVĚTINOVÁ ZMĚNA“ - PŘEVZETÍ SPRÁVY ZEMĚ DUCHOVNÍM ČLOVĚKEM

STANE SE

Toto je vysvětlení k události půlení buňky, jak mi bylo „ukázáno“ se sdělením, které jsem přinesla na Aktuálně na www.amezdas.cz dne 30. 4. 2011 v textu „Půlení buňky a ochrana“. Váhala jsem dát tento konkrétní pohled na web a informovala jsem pouze ty, kteří jsou se mnou neustále v kontaktu nebo na v poslední době probíhajících seminářích. Dnes jsem však dostala pokyn zveřejnit tento pohled na web Amezdas, přestože jsem se obávala neporozumění, strachu či nervozity, které by tento pohled mohl u některých „čtenářů“ vyvolat.

Kristus dal pokyn archandělům a andělům, aby připravili převzetí správy Země duchovním člověkem; konkrétní datum této události zatím nebylo sděleno a je pravděpodobné, že bude ponecháno jako překvapení.

Veškeré dnešní technologie na Zemi a veškerá zemská technika vznikly z inspirace ducha pádu, který měl na Zemi do nedávné doby právo a vystupoval v roli jejího Stvořitele. Větším problémem než je starý systém, jehož techniku inspiroval Duch pádu (který se již dnes po svém vstupu do pokání jmenuje Luciel), jsou však technologie a technika inspirované astrálními technickými inteligencemi a astrálními entitami.

 Problém je, že hmotná buňka jimi inspirované techniky se půlit nemůže, ale naopak působí jako svod jejich vibrací. I kabel, který není zapojen do zásuvky, tyto vibrace, pro nás dnes již jedovaté, vydává. Vzhledem k tomu, že se jedná o dílo astrálních techniků nebo vzhledem k tomu, že je to dílo Ducha pádu, a tudíž astrální technika se může skrze ně projevovat, je skrze tyto výrobky napojena na jejich síť každá část či součást zemské techniky. To, jestli je technický výrobek zapojen do technické zemské sítě nebo je součástí přístroje do zemské sítě zapojené, je tedy naprosto nepodstatné, co se týče astrálního vyzařování, které na náš systém v situaci půlení buňky a vůbec v situaci tvorby nového jemného těla již negativně působí.

 Hmotná buňka zemské techniky se totiž „nepůlí“, jelikož do ní nebyla vložena částice nesmrtelnosti Božství Krista. Během toho, co nazývám „půlení“ buňky, se totiž vysunuje ta polovina buňky, která je „hlubinná“ a do níž Kristus vložil svoje Světlo nesmrtelné buňky Svého umučeného Těla a Svojí prolité Krve; do této hlubinné podstaty hmotné buňky těla člověka, a skrze tělo člověka také do Země, vložil v úkonu „nebesko zemské eucharistie“ nesmrtelnost.

 Hlubinná část původní hmotné buňky se vysunuje tak, jak se vysunuje spodní část pohovky či skládacího křesla a vysunuje se směrem doprava. Stále však zůstávají spojující „ramena“ či „držáky“.

 Vzhledem k tomu, že astrální technologie a technika mohou být vytvořeny pouze v hrubohmotné přírodě, nemohou být ani ve své nejminiaturnější podobě promítnuty do jemnohmotné přírody, která se již ve velmi blízké budoucnosti v určitém okamžiku ve své celistvosti otevře. Před tímto okamžikem jemnohmotná příroda příjme duchovní mřížku s okopírovanými důležitými informacemi, neboli novou informační databázi Země. Informační mřížka byla snesena anděly a přáteli z Vyšší Galaxie dne 17. 4. 2011, viz text „ Rozpuštění ezoterické mřížky a zrušení matrixu“, Aktuálně, www.amezdas.cz, 2. 5. 2011. Duchovní informační mřížka obsahuje informace podstatné do budoucnosti, přesněji řečeno informace, které na základě Božího soudu mají do budoucnosti člověka s jeho vstupem do vyšší formy vědomí přejít. Tato duchovní informační databáze začne fungovat jako informační systém Země ve chvíli, kdy dojde k odpojení hrubohmotného technického systému a tím i systému informačního. Stane se tak v okamžiku, kdy se otevře lůno jemnohmotné přírody. V tom okamžiku se po celé Zemi rozprostře jemnohmotná technická síť.

 Všechny výše uvedené děje se odehrají v okamžiku, kdy se hmotná buňka ve svých dvou buněčných systémech rozepne do stanovené míry. V tom okamžiku duchovní lidstvo Země totiž vstoupí do vyššího vědomí ještě zde na Zemi, neboť její hmotná buňka pro transformaci určená bude v úrovni vyššího vědomí. I ateistům a velkým hříšníkům se otevře nový pohled na strukturu hmoty a života. Rozumět nové situaci, orientovat se v ní a působit v ní však budou schopni nejlépe ti, kteří dosáhnou vyššího stavu vědomí.

K této proměně života na Zemi tedy dojde v okamžiku, kdy se otevře lůno jemnohmotné přírody a celá jemnohmotná příroda se propojí s již do určité míry vytvořeným novým systémem těla duchovního člověka. Radiace aktivované jemnohmotné přírody zneutralizuje škodlivé vibrace, radiaci a výpary vycházející z techniky a technologií starého systému. Zatím nám tyto škodlivé látky pomáhají neutralizovat naši přátelé z Vyšší Galaxie.

Do vyššího stavu vědomí se má přesunout po rozevření lůna jemnohmotné přírody zhruba jedna třetina lidstva. Přestože se v této fázi do vyššího vědomí přesune zhruba pouze jedna třetina lidstva, padnou staré systémy činností, správy a řízení, to znamená, padnou dosavadní ekonomické systémy se svými peněžními a bankovními systémy; padne systém dosavadního zdravotnictví, průmyslů, včetně farmaceutického a potravinářského, lépe řečeno budou transformovány do nových podmínek, bude-li jich ještě zapotřebí. Se změnou pohledu na život a jeho zákonitosti změní se všechny pohledy a přístupy, včetně dosavadních náboženských a církevních. Ti, kteří ještě nedosáhli vyšší stavu vědomí, budou mít možnost se duchovně vzdělávat a urychlit tak svůj vývoj. Květinová změna je radostná zpráva pro každého, neboť znamená šanci pro každého.

V tom okamžiku bude rozpuštěna přepážka bránící duchovnímu člověku vnímat vyšší dimenze a komunikovat s nimi. Bude přinejmenším částečně rozpuštěna i u těch, kteří tonou v ateismu anebo jsou velmi provinilí.

 

 

16. 5. 2011

RADA NA BYLINKOVOU FORMU LÉČBY RAKOVINY:

Každé ráno zalijte horkou vodou (asi 70 stupňů Celsia) bylinnou směs květu Rdesna hadího kořene a žlutého květu hořce (1:1) a nechte luhovat asi 40 minut. Tento odvar rozdělte na čtyři stejné porce a do každé porce přidejte půl čajové lžičky konopného oleje. Tyto čtyři porce vypijte v přiměřených časových intervalech během dne. Snažte se půl hodiny po vypití léku nejíst. Pokud musíte nutně po pozření lektvaru jíst, doporučuji kousek jablka.

 

 

22. 5. 2011

TRANSFORMAČNÍ DĚJ

VYTVÁŘEJÍ SE ZÁKLADY RADIACE JEMNOHMOTNÉHO TĚLA

Od čtvrtka se Země naplňuje velkým radiačním jasem a uprostřed odpojujících se (půlících se) buněk látkového systému (dosavadní starý systém) těla člověka se odpojila spirálovitá vibrační jemnohmotná konstrukce, která působí jako pohonný systém pro transformaci těla z látkového na tělo silové a která v těchto dnech koordinuje transformaci mozkové oblasti a kostního nosného podpěrného systému. Tento „pohonný systém“ se propojuje s vibracemi jemnohmotné přírody. Tento pohonný systém je systém přechodové fáze mezi hrubohmotným a jemnohmotným éterickým tělem. Zpracovává světelnou zář vycházející z otevírající se jemnohmotné přírody a převádí ji do vytvářejícího se nového systému, který je světelný. Od čtvrtka vnímám, jak z přírody vyšlehávají paprsky, které se propojují s lidskou buňkou a vstupují do tohoto pohonného systému. K tomuto procesu dochází jenom u duchovně probuzených lidí. Intenzita světelného vyzařování zjevu, stejně tak jako krása jednotlivých lidských bytostí bude úměrná jejich vztahu ke Kristu. Stejně tak tento proces samotný a jeho realizace v plnosti jsou v přímé závislosti na vztahu každého jednotlivého člověka ke Kristu, na lásce k Němu a tudíž na hloubce a kvalitě propojení s Ním, neboť On transformaci naprogramoval, On je její Nejvyšší Programátor a Realizátor. On je Světlo a Krása.

 

Pomoc Michaela

O zahájení výše uvedeného procesu proběhl mezi duchovními pracovníky na straně andělské i lidské velký zápas. V pondělí 16. 5. se mi poprvé ukázal archanděl Michael bez helmy a bez pracovní „rytířské uniformy“. Byl to malý okamžik odpočinku před velkým zápasem, do kterého pro naši ochranu a realizaci transformace opět vstoupil. Prožila jsem, jak ještě více umocnil svůj znak, skrze který nás chrání a který mu na Zemi umožňuje pracovat. Potom záhy začal útok na Zemi a na transformační proces. Útok se u některých projevoval nemocí – napadením dýchacích cest, jelikož do lidského prostoru byl vhozen astrální černý prach, který způsoboval problémy s dýchacími cestami. Dalším projevem bylo jitření a otupování lidského citu. Ve čtvrtek již prostor prostoupilo uklidnění a uvolňování „transformační radiace,“ které se plně otevřelo v neděli 22. 5. Děkujeme Michaelovi a všem andělům, archandělům a samozřejmě také přátelům z Vyšší Galaxie za pomoc. Díky a chvála Kristu!

 

Současné transformační příznaky

Silná radiace způsobuje „točení hlavy“, které je někdy rychlé, závratě a těžkou chůzi. Může také způsobit zvýšení tlaku.

 

Není dobré pít kávu. (Káva „trhá“ jemnohmotné tělo. Doporučuji léčivou radiaci, minerál návykové látky). Na výše uvedené příznaky dnešních dnů doporučuji transformační minerál 3 a 4, fotosyntetickou radiaci 4 a 7, růži 23.

 

Na závratě při radiaci – transformační minerál 3 a fotosyntetická radiace – ozářený list.

 

 

25. 5. 2011

RADY DO DNEŠNÍCH DNŮ

OCHRANA PŘED SOPEČNÝM PRACHEM Z ISLANDU

Pro zvládnutí sopečného prachu z Islandu doporučuji Léčivou radiaci – minerál dýchací ústrojí, Transformační minerál 4, Růži 6 a Fotosyntetickou radiaci 2.

 

 

4. 6. 2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

V posledních dnech někteří z vás pociťují křeče v páteři, křeče ve svalech, v žilovém a cévním systému, které se někdy projevují mírně řezavou až nesnesitelně řezavou bolestí, zejména v části lýtek nebo chodidel, ale také ve vnitřních orgánech, v mozkových cévách či zraku. Jako pomoc doporučuji Transformační minerál 3 a 4 a z Léčivé radiace minerál na ochranu příslušného orgánu či části těla. Takže pociťujete-li například bolest a křeč v žilách nebo v cévách, kromě výše zmíněných transformačních minerálů, si pouštějte také minerál na oběhový systém. Vzhledem k tomu, že tyto křeče jsou způsobeny také odpoutáváním se od staré nízkofrekvenční mřížky Země, doporučuji úkon „Očista éterického těla – dar Archanděla Gabriela, Ochranné úkony Amezdas, www.amezdas.cz.

Těm, kterým se na nohách z důvodu křečí v oběhovém systému vytvářejí otoky, doporučuji ponořit nohy do slané vody a potom je dát do zábalu z řebříčkového odvaru. Pomůže také zábal z odvaru šalvěje, ale žebříček je lepší. Také řebříček pít a také pít šalvěj, nemíchat dohromady. Velký tlak v těle může vyvolat i oteklou tvář. Doporučuji také k tomu všemu ještě sklenici citrónové vody se špetkou soli.

 

 

4.6. 2011

VYJÁDŘENÍ K  K  „PSYCHOTRONICKÝM“  LÉČEBNÝM TECHNIKÁM, KTERÉ JSOU POSTAVENY NA FREKVENCÍCH PŮVODNÍ MŘÍŽKY ZEMĚ.

Jako porovnání působení frekvencí staré mřížky Země a vznikající mřížky nové, uvádím úryvek z pasáže Knihy Dr Pearla, v níž vysvětluje svoji léčebnou techniku.

"Během léčení dochází k napojování vláken DNA, což jsou nositelé informací uvnitř lidského těla. A pravděpodobně fungují též jako anténky pro příjem, jenom musí být správně pozapojované. Řětězci jsou zde míněny základní stavební kameny hmoty tak, jak je chápe teorie řetězců, tedy jako smyčky energií, které vibrují různými frekvencemi, a tato frekvence určuje jejich formu." (Citace je vzata z knihy Dr Erica Pearla Reconnection, http://vzestup.stesticko.cz/rc/index_rc.html#Rekonektivní léčení)


Toto je moje vyjádření: Tento  lékař začal vyvíjet tuto léčebnou techniku v době, kdy Země měla nízké vibrace a hmotná buňka také. Bude patrně ještě nějakou dobu úspěšný u těch lidí, jejichž hmotná buňka se nepůlí, nebo se půlí pomalu, takže bude působit v levé části buňky, kde zůstává starý systém. Věřím, že v minulé době a patrně u některých lidí i v těchto dnech je tato technika velmi úspěšná. Pro duchovního člověka je tato technika již nebezpečná, a to vzhledem k tomu, že tato technika ladí celý systém, i mozek, na nižší frekvence, a tudíž na nižší sféry vesmíru. Když se podíváte na Hygienu éterického těla, uvidíte, že jako ochranu proti těmto smyčkám energií, o kterých se mluví ve výše uvedeném úryvku, nám archanděl Gabriel dal již v létě 2010 „zlaté energetické smyčky“  pro ochranu před těmito nižšími, pro nás již nebezpečnými energetickými smyčkami starého systému Země.  Viz nová stránka Ochranné úkony Amezdas.

 

4.6. 2011

OCHRANA PŘED ASTRÁLNÍMI BAKTERIEMI

Dnes v noci jsem viděla invazi astrálních baktérií směrem k  Zemi. Vzhledem k velké ochraně, kterou již díky Archandělům, Andělům a Vyšší Galaxii máme, není se čeho bát. Je to také díky tomu, že již mnoho lidí vykonává ochranné úkony nejen za sebe, ale pro ochranu všech lidí na Zemi. Pro ty, kteří u mne nebyli na semináři a napojují se na Amezdas, zveřejňujeme na nové stránce „Ochranné úkony Amezdas“ ochranný úkon „Očista éterického těla – Dar archanděla Gabriela“.

Dále, jako další ochranu před astrálními bakteriemi doporučují pít čaj  z plodů červených jeřabin (mohou být nahrazeny nebo  smíchány s brusinkami) a jalovce. Návod viz Bylinková poradna, www.amezdas.cz.

 

 

8.6. 2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Zvýšená teplota až horečka bez zjištění příčiny u dětí

(Tuto radu dávám již na základě hlášení problému od rodičů)

Pomůže čaj z libečku a jako rychlá pomoc než libeček seženete, sklenice vody s vymačkaným citronem (běžná dávka citronové šťávy do vody pro přípravu nápoje) se špetkou soli.

 

 

25. 6. 2011

SLUNOVRAT LÁSKY

Světlo Krista se vyzářilo do transformující se levé části buňky a adekvátně do transformující se přírody.  Jemnohmotný transformující se aspekt planety Jupiter, nesoucí jméno Juvelinus, se překryl s Amezdas a současně se ve vztahu muže a ženy začal do té doby energeticky odloučený mužský princip propojovat s ženským principem. Tento proces je prostupován Světlem Krista. Tato situace umožní zlepšení a zkrásnění vztahů mezi mužem a ženou na Zemi. Světlo Kristovo začalo prostupovat také všechny vztahy na zemi: mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, přáteli, spolupracovníky...

Slunovrat lásky znamená změnu pozic Slunce a planet vůči sobě a především vůči Amezdas. Vůči duchovnímu člověku v jeho již transformovaném těle původní slunce změnilo pozici a jejím Sluncem se stal Kristus: On jemnohmotnou vytvářející se Amezdas prozářil a učinil ji tak středem sluneční jemnohmotné soustavy. V tom okamžiku nastoupily stáčení drah všechny planety se svými tělesy.

 

Dne 25.6. stočily své dráhy takto:

Amezdas (Nová Země) překrývající se s Juvelinem (Nový Jupiter) a naproti ní Marseo (Nový Mars) překrývající se s Liveou (Novým ženským aspektem měsíce – Lunou). Mezi nimi do kruhu jsou stočeny zbývající planety klasické sluneční soustavy, včetně Nimirana (Nová Nibiru). Uprostřed tohoto kruhu je Darias (Nová Polárka). Tato pozice není konečná. Brzy nastane stáčení astrálních planet a meziplanetárních sfér a podsfér, které jsou  vázany  na tento transformační proces a dráhy vytvářejících se jemnohmotných planet naší soustavy se opět dají do pohybu.

V jemnohmotné Amezdas člověk bude přijímat světlo a teplo od Krista a postupně bude Světlo a teplo z Amezdas přijímat celá sluneční soustava a později i transformovaný vesmír.

 

 

29. 6. 2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Změna drah planet může způsobovat křeče v pravé polovině těla, která je méně produchovnělá. (Pravá polovina těla nesouvisí s částí buňky posunující se doprava. Tento proces se totiž děje v pravé i levé polovině těla). Patrně někteří z vás pociťují křeč nebo bolest v kostech, zejména těch jemných na prstech pravé ruky – je to pocit, že máte prsty zlomené nebo že jsou kosti prstů drceny. Dalším příznakem může být bolest v kostech rukou a paží až po záda do lopatek. Doporučuji transformační minerál 3 a 4, růži 14 a fotosyntézu 2.

 

 

1.     7. 2011

INVAZE Z MEZIPLANETÁRNÍCH SFÉR

Duchovní člověk ví, že při setkání s jakýmkoliv nebezpečím je nutno zachovat vnitřní klid a mír a pevnou neochvějnou víru v pomoc Krista a andělů. Prosím vás o tento vnitřní postoj při četbě a vnitřním zpracování této informace. Tato invaze se přibližuje skrze energetické spojení a dráhové spojení, které s nebezpečnými sférami vytvářejí některé mandaly a skrze opět zvýšenou aktivitu těch nemocných bytostí, které nazýváme černými mágy. Nebezpečnost některých mandal vysvětluji na začátku audio záznamu Slunovrat lásky – první část.

Během dnešních nočních hodin se k Zemi přiblížila invaze „meziplanetárních červů“ a „tvarových“ bytostí. Nejúčinnější ochranou je Hygiena éterického těla, viz stránka Ochranné úkony Amezdas, www.amezdas.cz. Dále doporučuji růži 1 a fotosyntézu 5. Pro zjemnělého duchovního člověka začíná již být nutností transformační růže, jejíž popis a práce s ní je uvedena na audio záznamu Transformační růže, který bude v nejbližší době na stránce Video dostupný. Tento popis transformační růže a práce s ní byl zaznamenán na setkání žen, což ovlivnilo krátkou pasáž popisu, ale je vhodný i pro muže.

Duchovní člověk je mimo nebezpečí díky již stočeným jemnohmotným drahám planet sluneční soustavy, které se odehrálo 25. 6. tohoto roku. Nicméně, tato blízkost invaze může být pro duchovního člověka velmi nepříjemná a musí duchovním mystickým spojením s Kristem tuto situaci zpracovat, aby ji zvládl. Vzhledem k tomu, že i s těmi, za které odpovídá a které miluje, má dráhové propojení, přirozeně ze vztahů vyplývajících, může jim, adekvátně dle svojí úrovně, poskytnout svým propojením s nimi ochranu.

 

 

3. 7. 2011

„RADIAČNÍ TVAROVÉ BYTOSTI“ ÚTOČÍ PŘES SYSTÉM ČAKER

Útok radiačních tvarových bytostí, o kterých jsem se zmínila v článku Invaze, pokračuje. Kolem Země byly soustředěny temné jakoby mosazné substance, které vydávají lepkavou radiaci. Stále platí rady, které jsem dala v článku Invaze, viz níže. Přidávám radu: Pijte čaj z máty a mateřídoušky, nemíchejte. Tyto „radiační tvarové bytosti“ na lidi působí skrze systém čaker, zejména skrze nejvyšší čakry a čakru na sexuální oblasti. Čakry představují systém, se kterým se může propojovat nižší vesmír, upozorňuji na toto nebezpečí. Když Kristus Boženu Cibulkovou povolal ke spolupráci s Ním a s vysokým duchovnem a ke studiu a vhledům do hmoty i za ni, andělé na systému Boženy Cibulkové provedli několik operací – uzavření některých čaker: čakry na pohlavních orgánech, čakry v oblasti hrdla a čakry nad hlavou. Stalo se tak proto, aby nemohla být ovlivňována a napadána bytostmi a vibracemi nižšího vesmíru a tudíž, aby měla nezkalený vhled.  K otázce čaker se vyjadřuji na audio záznamu Transformace: čakry, kódové charakteristiky, na stránce Video, www.amezdas.cz.

 

 

4. 7. 2011

TAJEMNÁ, NÁDHERNÁ, FASCINUJÍCÍ BOŽENKA CIBULKOVÁ, KTERÁ NA ZEMI PŮSOBILA VE JMÉNU MARIA VIKTORIA

6. 7. je výročí narození Boženky Cibulkové (6. 7. 1914 – 2. 12. 1995), ženy, která do Země snesla přípravu transformace těla člověka, Země a celého vesmíru. Kdo ve světě měl o transformaci v roce 1975, kdy ji přes ni Kristus oznámil, nějaké poznání či vůbec tušení?

Aby úkoly, které jí Kristus svěřil, mohla splnit co nejlépe, vzala si na sebe vnějším lidským očím nenápadný zjev a prostý život, ignorujíce tak světem uznávané hodnoty a výdobytky. Co také jiného lze očekávat od bytosti z rodu Cherubínů? Ale člověk duchovní, který s ní strávil třeba jen krátkou chvíli, kdy se projevovala svojí podstatou, věděl, že má před sebou kosmického giganta zrozeného v ženském principu. Fotografie dochované z doby jejího života na Zemi nemohou ukázat nádherné světlo v jejích očích a jejich andělskou hebkost a hlubinu jejího spojení s Bohem. Ale stále pro nás zůstává tajemná a nádherná, fascinující dílem, které na Zemi pro lidstvo a celý vesmír v programu Krista vykonala a v němž dále, po povolání Kristem do duchovních sfér, pokračuje.

Děkujeme, Boženko!

 

4. 7. 2011

TRANSFORMACE JAZYKŮ POD VEDENÍM ARCHANDĚLA MICHAELA

Posuny drah planet, které jsme prožili na setkání v Mokré Hoře 25.6., umožňují, ale také vyžadují transformaci jazyků. Je to jedna z forem záchrany a obrany vůči útokům, která dosud nebyla aktivována.

Je mi ukazováno toto: Jazyky ve svojí energetické a silové databázi obsahují magickou složku, skrze kterou doposud lidstvem mohli duchové magie manipulovat. Příběh ze Starého zákona o Babylónské věži není situován do konkrétní doby historie Země. Tento příběh stavby Babylónské věže mohl probíhat „miliardy zemských“ let a byl součástí pádu člověka do hrubé temné hmoty. Pro změnu lidského systému ze starého v nový, protože specifikum člověka je jazyk zvuku, který je prostoupen tvořivým Božským potenciálem, je nutná očista jazyka zvuku i písemného od magických nánosů.

Tím, že člověk vstoupil do energetického experimentu právě skrze tento tvořitelsky nadační jazyk zvuku, který byl hlavní příčinou závisti prvního Anděla, dopustil, že lidský zvukový komunikační kód byl prostoupen magickým kódem stejně jako první „membrána“ lidského vědomí, skrze kterou se myšlenka přesunuje do hrubohmotného vědomí.

Již tato „membrána“ je magická a umožňuje, aby byl člověk ve svém myšlení hned po vstupu jeho myšlenky skrze tuto „membránu“ manipulován, takže výsledek jeho myšlenky v jeho hrubohmotném vědomí může být úplně jiný, než u jeho zrodu. Může být přetvořena kýmkoliv, kdo má k této membráně přístup, a to jsou všichni astrální duchové a vůbec všichni, kteří situaci prostudují, včetně lidských černých mágů. Učení černé magie, ale i magie, včetně tzv. šamanismu, se ve svých obrazcích a formulích nebo „průtokových kanálech“ na tuto membránu může napojit i zmanipulovat její rozprostření v myšlení člověka. Může zmanipulovat myšlení člověka i ve stavu jeho hodnocení situací a při rozhodování. Je pravda, že „duchovně nemocní lidé“ mívají vadnou myšlenku již při zrodu, nyní hovořím o situaci člověka, který není ve stavu „hluboké duchovní nemoci“.

Další posun drah jemnohmotných planet slunečního systému závisí na očištění kódu lidského jazyka, neboť již pouze tím, že lidé komunikují na Zemi bez očištěného kódu, znemožňují další posuny drah, neboť v jemnohmotnu se jejich zvuková i obrazcová (písemná) komunikace skrze tento kód projevuje tak, že vrhá clony, nebo přímo temné energetické šípy do jemnohmotných drah planet. Tento stav lidské komunikace byl důvodem rozhodnutí Boha proti biblické stavěné Babylónské věži jazyků, kdy spojenou energetickou silou tohoto kódu lidé ve spojení s padlými duchy byli již nebezpečím i pro nebesa. Tehdy Bůh způsobil jejich zmatení – „energetické silové zmatení jazyků“, tím, že jim vzal jejich prakód. Kdyby jim ho byl ponechal, bylo by dnes jsoucno již rozloženo.

Jak jsem již uvedla na začátku tohoto textu, transformace jazyků, jejíž první částí je očista jazykového kódu, je jedna z forem záchrany a obrany vůči útokům, která dosud nebyla aktivována. Stáčení drah planet Sluneční soustavy v jemnohmotnu totiž přitahuje a zneklidňuje další bytostné entity z vesmíru, které se expanzují impulsem a tudíž s nimi nelze zatím vyjednávat. Dále toto stáčení drah a přeřazování vesmírných souřadnic vyvolává útoky definovaných vesmírných bytostí, které již byly vykázány do svých sídlišť, ale nová situace jim prozatím umožňuje vysílat k útokům „tvorstvo“ kosmu, nebo negativní náboje. Očištěný zvukový jemnohmotný tok lidské komunikace je jedinou možností ochrany.

Článek o nutné transformaci jazyků jsem se snažila napsat již měsíce. Byly však silné útoky na mé vědomí a na mé životní situace, abych nebyla schopna uchopit myšlenku do slov a správně vyjádřit. Vždyť od doby, kdy se snažím dělat transformační kurzy AJ, jsem vystavena magickým útokům až do úplného zničení mojí materiální existence na Zemi.

V tomto kurzu se angličtina zároveň i učí, takže je to také kurz angličtiny v podobě rychlokurzu, který využívá duchovní dynamiku kolektivu a staví člověka do samostatnosti při dalším studiu angličtiny. Je ale ve svém základu koncipovaný a prožitý z duchovního pohledu na jazyk a jeho transformaci. Člověk totiž ve svém vědomí musí prožít novou strukturu kódu jazyka skrze jiný jazyk, aby udělal očistu i svého rodného. V rodném jazyce si tuto kódovou strukturu neuvědomuje. Jednou částí kurzu je očista zvukového kódu skrze komunikaci s přírodou. Angličtina je pro transformaci jazyků ideální. Transformace lidského jazykového kódu totiž probíhá ideálně skrze jazyk, kterým komunikuje většina lidí na světě, a to je angličtina. Programátorem tohoto kurzu je Archanděl Michael.

 

 

11. 7. 2011

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012)

MŮJ KOMENTÁŘ

Ludmila Kozáčková

 

Vzhledem k tomu, že jsem byla požádána o vyjádření se k těmto poselstvím, činím tak, ne sice formou rozsáhlejší studie, nicméně snažím se vyjádřit k podstatným bodům na základě mojí zkušenosti a vhledu. Tento komentář uvádím na základě zpracovaného souhrnu myšlenek a zkušeností George Kavassilase, tak jak jsou prezentovány a zveřejněny na www.osud.cz a dalších českých webech, nikoliv na základě mojí vlastní znalosti jeho myšlenek a zkušeností z jeho článků a videí.

Informace, které pokládám za důležité:

Je to působivé a do značné míry mým zkušenostem odpovídající osobní svědectví o existenci mimozemšťanů a upozornění na jejich útoky a manipulaci s lidstvem.  Souhlasím také s tím, že manipulace a nebezpečné vibrace přicházejí také skrze čakry.  Potvrzuji také tvrzení, že je naše ekonomika a průběh událostí monitorován a manipulován a že ti, kteří s bytostmi za hmotou udělali faustovskou dohodu, nás permanentně touto svojí úmluvou ohrožují a zotročují, přičemž si neuvědomují, že oni mají být již záhy také chutným soustem útočníka, že již oni vstupují do role otroka, i když se zatím těší nesmírnému hmotnému bohatství.  Souhlasím také s tím, že času je málo a že je nutno lidi burcovat.

George Kavassilase rovněž rozvádí možné scénáře konce osudu obyvatel Země. I když jsem sama prožila útoky z vesmíru a vím o manipulačních technikách, dívám se na tyto scénáře z jiného pohledu. Můj pohled je pohled svědka Kristovy spásy a jeho přípravy a organizace přechodů do jiných dimenzí.

O tom, že v budoucnosti bude můj život významně spojen s pomocí hvězdám a planetám, mi oznámil v mimořádném zážitku Bůh, když mi bylo asi 4 – 5 let. Tento zážitek se mi stal skutečností v mém vědomí a prožívání Boha, kterého v Jeho projevenosti nazýváme Kristem. Události, které od ledna 2009 až do dnešních dnů prožívám,  bych sama ještě před pěti lety, nazvala neuvěřitelnou sci-fi.

Útoky skrze technologie

To, že jsou téměř neustálé útoky na Zemi a na člověka v různých formách prožívám „na vlastní kůži“ a vidím duchovním zrakem od roku 2009, kdy jsem prožila útok z vesmíru na Zemi spojený s atentátem na mne ( na mne proto, že mám vyvinutá centra pro komunikaci se sférami vyššího jsoucna, a tudíž mohu lidem zprostředkovat pomoc a informovat). Částečný popis útoků najdete na Temná noc života a vítězství a kalendář roku 2009 a 2010. Dále průběžně na Aktuálně a stránce Vesmírné civilizace najdete také informace o probíhající pomoci „národů Vyšší Galaxie.“ Vše na www.amezdas.cz.

 

Útoky skrze manipulaci

Bylo mi ukázáno a také jsem prožila, že bytosti D vesmíru manipulují a ovládají lidstvo skrze vědomí člověka, jeho hlas a skrze grafické a zvukové kódy lidské řeči. Částečně se touto tematikou zabývám v článku Transformace jazyků, Aktuálně, www.amezdas.cz. Manipulaci skrze myšlenku ovládnout svět ekonomicky podlehli ti, kteří jsou kanály této manipulace a jako odměnu sklízejí od těch, kteří nás z některých dimenzí D vesmíru monitorují a pohrávají si s námi jako s vyhlédnutou a jistou kořistí.

 

Téma: rozhodující rok 2011

Rok 2011 je rok již „nyní a teď“. Autor cítí naléhavost lidi svými informacemi vyburcovat a má pravdu.  Lidé, kteří chtějí jít duchovní cestou nebo na nějaké se nacházejí, většinou odmítají zabývat se informací o nějakém útoku a tudíž i vyvíjení obrany proti těmto útokům. Nelze jim to zazlívat, protože oni jsou na cestě hledání klidu z vlastních osobních rozbouřených emocí a neumí zvládnout svůj vlastní život v jeho duchovním základu, cítí teprve potřebu se o to snažit. Jak by mohli tak rychle pochopit a čelit mentálním bouřím z vesmíru?

Člověk je duchovně sláb - to byl důvod, proč již v osmdesátých letech minulého století, na základě svého tehdejšího pohledu do dnes odehrávající se přítomnosti, navrhli andělé Kristu zničit „všechno“; tím mysleli Zemi s jejími do té doby vyvinutými vazbami. Navrhovali Kristu, aby zastavil vývoj člověka a upřednostnil potom na nově vzniklé planetě vývoj ducha, kterého nazýváme „zvíře“. Takže myšlenka ze známé sci-fi „Planeta opic“ nebyla nereálná, viz Temná noc života, www.amezdas.cz.

Boženka Cibulková, která měla za úkol přinášet Kristovy programy milosti, byla nečekaně ze Země odvolána již v roce 1995; mně osobně, když o termínu svého odvolání ze Země záhy po našem zahájení spolupráce se mnou mluvila, řekla, že jí Kristus sdělil, že lidstvo čekají před závěrečným koncem staré Země „strašné časy,“ protože se v ní a kolem ní soustředí negativní síly vzestupu Země a člověka bránící, ale že On Boženku odvolá před jejich vypuknutím.

Tyto „strašné časy“ nastaly. Problém lidstva, který nahrává útočníkům a manipulátorům z vesmíru je, že si většina lidí nevyvinula duchovní centra, čili o útocích nevědí a protože nemají kontakt s anděly vyššího jsoucna, neslyší jejich impulzy a volání, nepřijímají jejich vedení.

Jestliže je válka, jak ji známe z historie člověka na Zemi, lidé ji vidí a podle toho změní svoje plány a přizpůsobí činnost. Ale jestliže  člověk boje nevidí, protože mu pohled na mimohmotnou realitu zakrývá tvrdá zemská hmota a jeho nevyvinutá duchovní centra ho nemohou informovat, dát mu signály,  potom takový člověk tomu nevěří a nehledá způsob obrany. Stane se tak snadnou kořistí stejně jako ti, kteří uvěří některým z klamných návodů k záchraně.  Lidé na Zemi jsou  pod palbou různých návodů, kterým směrem a jak se ven ze staré formy Země vydat.

Co lidé dělají, i když cítí nutnost duchovního hledání:  stále dávají priority budování kariéry a užívání si světa nebo kdo na to nemá, tak snahou získat prostředky, aby si život  světsky ulehčil, což by nedělal, kdyby viděl boje, které o Zemi probíhají. Člověk, který ví, že on a jeho blízcí jsou terčem války, např. okupace území viz naše nedávná historie, snaží se spojit s těmi, kteří na ohroženém území jsou spolu s ním ohroženi a hledat řešení v rámci tohoto širšího zájmu a tudíž, přehodnotí si přirozeně a bleskově svoje priority.

Aby si člověk  toto neuvědomil a priority neudělal a neprobudil se k duchovní identitě  - to je boholidství ve spojení s Kristem -  je v zájmu útočníků a jejich manipulačních snah – ovládání kolektivního vědomí lidstva skrze  současné ekonomické systémy a celou  škálu detailně vypracovaných technik a lákadel pro všechny typy lidí a jejich přístupu k životu a poznání.

 

Vesmíry nižšího jsoucna a vyššího jsoucna

Koncepce pohledů na možné varianty ukončení pobytu obyvatel na Zemi je z pohledu George Kavassilase vědomí vesmíru, pro který jsem v tomto článku zvolila název Vesmír D.

Již asi před měsícem jsem si při svém vhledu do procesu půlení buňky viz článek Půlení buňky na Aktuálně uvědomila, že může nastat situace, kdy v našem lidském prostoru nastane tma a chaos před tím, než se dva, po nějakou dobu vedle sebe fungující světy, „ustálí“. Při této příležitosti jsem si vzpomněla, že několikrát v životě, naposledy v roce 2000, jsem měla podobnou vizi: najednou jsem viděla lidstvo ve tmě, strachu a chaosu - bez orientace - a viděla jsem sama sebe, jak lidi a děti, které na mne mají vazbu, volám a vyvádím je ven z tohoto chaosu.  Zvenku Země  lze zajisté vidět a pozorovat to, co se na ní děje, a  rovněž lze odhadovat možné alternativy konce Země a osudu jejích obyvatel. Bytosti D vesmíru ale nejsou uvědoměny o programu Krista a o záchranných pomocných akcích andělů – v tzv. last minute on the Earth (v posledním okamžiku Země) Oni samy žijí v prostoru, který  funguje na  „bázi zrcadel“, takže samy  nevidí za tento vesmír, i když „báze zrcadel“ může vyvolávat  dojem „multivesmíru“.

 

Kristus Spasitel

Pro duchovního člověka, který je křesťan,  je podstatné, že Georgem Kavassilasem  popisovaný vesmír 13 dimenzí je ukázán  bez vědomí si spásného programu Krista, bez vědomí Kristovy pomoci Zemi  a  bez vědomí záchranných akcí andělů a civilizací Vyšší Galaxie, což jsou vyspělé  vesmírné  bytosti. Tím je tento vesmír  podle mojí zkušenosti identifikován jako vesmír, který ezoterikové a mágové vnímají jako vesmír dimenzí 3D - XD, nazývám ho tedy vesmírem D. Vesmír D je  vesmír, v němž se nachází Země  a dimenze  kruhovitě ji obemykající.  Vesmír Vyššiho jsoucna a vesmír D, to jsou různé pojmy. Již dříve mi bylo ukázáno, že všechny tyto pojmy 3D,  5 D –  XD jsou pojmy nižšího vesmíru, který má odstupňované vibrace.

Vesmír vyššího jsoucna je vesmír nad hmotou nikoliv za hmotou. Je to již vesmír, jehož „schodiště“ propojují vyšší sféry jsoucna. Spása ve jménu Kristus znamená pro člověka výstup v nesmrtelném těle do dimenzí Vyššího Jsoucna, nikoli do odstupňovaných dimenzí vesmíru D, pro které je v budoucnosti mise Krista také určena.

Vzhledem k tomu že bytosti dimenzí  vesmíru D samy neznají pojem Bůh, protože  k nim ještě nepřišla Kristova mise, jejich „definice Boha“, jak nám ji George Kavassilase předkládá,  není  dostatečná pro naše srovnávání. Nemá smysl srovnávat; bytosti dimenzí  4D –  XD jsou podle mojí zkušenosti a vnímání  bytosti, které na poznání Boha Všemohoucího, který je Absolutní PRAVDOU  a Láskou,  teprve čekají.

Dimenze vesmíru D obtáčejí Zemi v kruzích, jako když hodíte kámen do vody a kolem vhozeného místa se objeví kruhy, a to od nejbližších po nejvzdálenější. Vesmír vyššího jsoucna je vesmír nad hmotou, ale o tomto vesmíru se v komentovaných poselstvích nemluví.

Vesmír nad hmotou je již vesmír, jehož „schodiště“ propojují vyšší sféry jsoucna. Spása Ježíše Krista znamená pro člověka výstup do dimenzí vyššího jsoucna, nikoli do dimenzí D vesmíru.

Struktura různých mřížkových propojování s člověkem a jeho  centrem ve středu hrudi může být i v rámci pomoci, ale jelikož se na ni může napojit kdokoliv, tak je riziková,  a navíc nevyvádí člověka ven z bludného kruhu dimenzí Vesmíru D a může být ještě nebezpečnější než práce s čakrami.  V tomto komentáři však rozhodně neříkám, že všechny bytosti vesmíru D jsou nepřátelské.

Poselství dává v podstatě tuto  výzvu: Nepřijímejte žádná světla nebo krystaly zvenku od mimozemšťanů.  Souhlasím, neboť George Kavassilase  mluví o vesmíru D.

A kde jsou podle George Kavassilase Ježíš Kristus a archandělé? Oni nic pro člověka nedělají? A všichni jsme se ve vesmírech prostě nějak záhadně ocitli, ale ať vás ani nenapadne myslet si, že z Boha.

Během svojí zkušenosti z minulých let jsem pochopila, že bytosti astrálu a „nižších vesmírů“ pojmu „Bůh“ ještě vůbec nerozumí. Je to pro ně otázka terminologie a mise Ježíše Krista, která začala zjevně pro bytosti hrubohmotného vesmíru Jeho Golgotou zde na Zemi,  byla prvním krokem pro uvědomování bytostí nižších sfér, včetně tzv. Vesmíru D o Bohu a o Kristově misi. Vzhledem k tomu, že  již Božence Cibulkové bylo ukázáno, že hrubohmotný vesmír, a tudíž i astrální sféru a meziplanetární dimenze, stvořil První Anděl, který jako první stvořená bytost nebeského jsoucna měl obrovský potenciál, pak se toto chápání vesmíru jako „prostorově omezeného Boha“ z pozice těchto vesmírných bytostí dá pochopit.

 

2. Co jsou další poselství článku

 Neobracejte se k Bohu o pomoc, koncepce Boha jakou máte, není správná. Bůh je totiž vesmír, ale vy ho přesahujete, jste víc, říká autor. Nejděte tedy o pomoc k Nejvyšší síle a Lásce, ale pomozte si sami.

Nehledejte pomoc od nikoho, ti kteří vám pomoc nabízejí, vám  kladou léčku, skrze kterou se vás chtějí zmocnit. A ti, kteří by vám neublížili, se od vás odvrátí a nechají vás být, ponechají vše na vaší intuici.

 A kde jsou podle George Kavassilaseho  ochranná křídla andělů a archandělů?

Soustřeďte se do středu svojí hrudi. Tam je vaše síla, říká poselství.

Jenomže já upozorňuji, že není střed jako střed. Člověk nemilující Krista se může snažit ponořit do středu svojí hrudi a sílu tam nenajde. Duchovní srdce a střed hrudi jsou dva různé pojmy.

 Protože tolik ezoterických škol začalo vytvářet mřížky se středem hrudi, není tím myšleno duchovní srdce, v jehož hlubině je jiskra Boží a kontakt s Bohem. Není to ani čakra. Je to střed hrudi, které mají bytosti nižšího vesmíru. Proto se snažily skrze krystaly tento střed u bytostí, které těmto naukám podlehly, skrze technologie různých krystalů vytvořit, a tím je mít siloproudově napojeny. Ezoterická mřížka, viz článek Rozpuštění ezoterické mřížky (Aktuálně, www.amezdas.cz), sice byla rozpuštěna, takže nemohou na nás působit jako na celé lidstvo, ale na jedince, kteří  těmto praktikám podlehli, působit mohou, protože je  jenom na jejich dobrovolném rozhodnutí, pro co se rozhodnou a jakou vazbu si vytvoří a kterou zruší. Bylo mi ukázáno, že tyto praktiky mřížek pro spojování ve středu hrudi byly jednou z hozených sítí na zaniklé civilizace, včetně Atlantidy.

Jenomže to musí být opravdu již člověk hledající lásku a dávající ji na první místo ve svém životě (nejenom slovy), aby zachytil spojení s Kristem. Vývin této schopnosti pokrývá dějiny civilizací a nelze proto chtít, aby ke stejnému datu  všichni současní obyvatelé Země zvládli transformaci. Jsou zde již inkarnace z jiných dimenzí vesmíru D a evolučních civilizací a jiných sfér. Žel, přes mnohé z nich na Zemi  jsou nyní vysílány nebezpečné techniky pro uzmutí potenciálu Země i potenciálu člověka.

 

Dnešní magické cesty a staré nauky pracují  ještě se starým poznáním, protože Kristus je projevený Bůh a Jeho chápat, s Ním komunikovat mohou jenom vysoké sféry nebo na Zemi vysocí inkarnovaní andělé nebo vysoké vesmírné bytosti. S nižším vesmírem  jedná z pověření Krista Archanděl Michael. Tyto sféry totiž vůbec nejsou schopny vysoké duchovni energie komunikativně zachytit. Autor správně upozorňuje,  že 4D i když má větší číslo dimenze než naše hrubohmotná Země, je pro nás nebezpečná, neboť  z ní přicházejí  technologické útoky.

Oznámení a výuka o Kristu se  děje  pro všechny vesmírné bytosti ze Země a podle jejich stupně vývoje. O genetický kód  člověka je zajisté zájem, ale ze strany uchvatitelů, protože jenom člověku je dáno se  rozmnožovat -  je mu dáno synovství Boží (Množte se (řekl Bůh Adamovi a Evě) po té, co je stvořil k obrazu Božímu; Bůh člověka  jako jedinou bytost stvořil „ k obrazu Božímu“ a do jeho pragenu vložil schopnosti všech do té doby stvořených bytostí). Jenomže tento pragen  Bůh před pádem člověka v člověku utlumil na hladinu 0 a jenom On ho může aktivovat. Vzhledem k vyjímečnosti člověka jako bytostné kategorie je logický zájem i o jeho „genetické vzorce“,  jak je známe dnes.

Jděte do středu hrudi, zní rada ze vzdálenějších dimenzí Vesmíru D, nikoliv do svého duchovního srdce, které je nekonečnou hlubinou, v níž se člověk setkává s Bohem a stává Bohem.

Bytosti některých dimenzí vesmíru D mají koncentraci svých pohybových siloproudů ve středu hrudi, ale nikoliv v hlubině bytosti.  Z tohoto hlediska se jejich střed hrudi nalézá víceméně na hrudi.  Zničení Atlantské civilizace bylo umožněno skrze jejich propojení s těmito siloproudy na středu hrudi.  Tyto siloproudy vydávají  radiaci a skrze zrcadlové efekty mohou působit i jako oslnivé nádherné světlo.

Vzhledem k tomu, že bytosti dimenzí vesmíru D samy neznají Boha, kterému slouží Andělé a Archandělé, (kteří jsou bytosti vyššího jsoucna) protože  k nim ještě nepřišla Kristova mise, jejich definice Boha, jak nám ji George Kavassilase  předkládá, není plnohodnotná pro naše srovnávání: nemá to smysl, jsou to bytosti, které na uvědomění si  Boha andělů, archandělů a křestanského lidu Božího teprve čekají.

 

Náboženství

V poselstvích Georga Kavassilase se mluví proti náboženství. Kvalitní náboženství opravdově realizovaná totiž toto hlubinné řečiště pro vyzařování Světla lásky umožňují. George Kavassilase popisuje bytosti z vesmíru, které jsou pro Zemi a člověka nebezpečné, které vypadají jako „kříženci Dalajlamy a Jamese Bonda“.

 Již v sedmdesátých letech minulého století vyhlásil archanděl Michael přes Boženku Cibulkovou jejich naději do posledních dnů Země, která spočívá ve spojení kvalitních východních náboženství a hlubokého křestanství v jeden mocný ochranný světelný proud – v jednu cestu. K tomuto spojení vydal Kristus  výzvu v tomto roce.

Kolik inkarnací a zničení civilizací se muselo odehrát, než určitá část lidstva žijícího  v těchto dnech na planetě Zemi došla k propojování se s vyšším duchovnem skrze duchovní srdce, které je hlubinným propojením s Bohem a řečištěm pro Světlo Lásky pro pomoc Zemi i lidem, takže se zde může realizovat Kristův program spásy, který je jinými slovy transformací.

Je mi ukazováno, že podle svého chápáni Boha, tudíž  podle svého  chování, myšlení a cítění, to znamená podle svého duchovního stavu,  budou lidé odcházet do Kristem jim určených sídlišt´.  O tom, kdo kam odejde, rozhoduje Kristus, který bude vycházet z dosaženého stavu jednotlivce a z duchovního daru, který mu eventuelně nastřádal (modlitbami, obětí za něho) někdo, kdo na něho má vztahovou vazbu; například  matka za děti, manželka za manžela, ale i naopak a podobně. Viz Den Milosti Boží, www. amezdas.cz.

To, že se tolik lidí nechá brzdit a odvádět od Krista a naopak podléhá  nebezpečným technikám, se samozřejmě odráží na počtu jedinců zatím do transformace zahrnutých.

 

 

12. 7. 2011

ZDOKONALENÉ PŘIPOJENÍ NA OKNO DO VESMÍRU

Oznamujeme, že na televizní kanály na Okně do vesmíru se můžete napojovat pouhým pohledem do televizní chodby a skrze pozměněný grafický kód.

 

28. 8. 2011

ZE ZEMĚ ODEŠLI ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ

Asi před dvěma týdny mi andělé sdělili, že pracují na urychlení půlení buňky, aby se toto urychlení projevilo již v nadcházejícím měsíci září, jelikož z vesmíru přichází útok v podobě elektromagnetických vln, s jejichž pomocí chtějí útočníci půlení buňky zastavit nebo zpomalit.

Dne 28. 8. kolem 16.00 opustili Zemi a prostor Země andělé a archandělé, kteří chránili lidstvo a Zemi. Odešli také andělé strážní. Důvodem byla pro jejich tělesné systémy již neúnosná a nebezpečná situace v prostoru Země a kolem ní, jelikož v průběhu tří posledních týdnů zesílily útočné elektromagnetické vlny vysílané z vesmíru. Tyto vlny by mohly andělům způsobit vážná zranění či dokonce tzv. klimatickou smrt. Ochranu Země převzaly civilizace Vyšší Galaxie, ale mohou Zemi chránit jenom zdálky. Vyšší vesmírné bytosti převzaly některé funkce a úkoly, které do dnešního dne byly specifikem andělů a archandělů, včetně osobní ochrany některých lidí. Někteří lidé jsou již však dnešním dnem počínaje bez ochrany.

Vroucně děkujeme andělům a archandělům za jejich lásku a obětavou službu.

 

 

30. 8. 2011

PROBLÉMY DNEŠNÍCH DNŮ

JSME OHROŽOVÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÝMI NEBEZPEČNÝMI VLNAMI VYSÍLANÝMI Z VESMÍRU

Tyto vlny mohou způsobovat nepříjemné stavy pálení, které někteří z vás mohou pociťovat na kůži, očích a ve vnitřnostech, také v srdci a v dýchacích orgánech.

Proti pálení pomáhá Trasformační minerál 5. Tento minerál ulevuje při potížích vyvolaných elektromagnetickými vlnami celkově. Vzhledem k tomu, že andělé před svým odchodem společně s Vyšší Galaxií naprogramovali urychlení půlení buňky, někteří z nás jsme prožili nebo ještě občas prožíváme křeče v nohou, v rukou, v páteři, v mozku, ve vnitřnostech. Na křeče pomáhá Transformační minerál 3. Na problémy spojené s přílivem elektromagnetických vln pomáhá také Růže 3 a Růže 7. Prostor Země a tělo člověka ochraňuje před elektromagnetickými vlnami úkon s nebeskozemským ohněm a diamantem z pásu Panny Marie (bude do deseti dnů zpřístupněn na tomto webu na videu). Tyto úkony byly do této doby předávány většinou jen těm, kteří se zúčastnili seminářů. Závažnost doby mne však vede k jejich zveřejnění, bez ohledu na to, jestli budou znevažovány či posmívány. Tyto úkony naštěstí člověk nemůže zneužít. Buďto je dokáže udělat nebo nedokáže.  Dále pomáhá úkon Očista éterického těla (viz stránka Ochranné úkony Amezdas, www.amezdas.cz)

Jelikož elektromagnetické vlny z kosmu rozbouřily -  zvětšily některé zdravotní problémy, nebo dokonce vyvolávají nové, někteří lidé zjišťují, že jim v této době v některých případech málo pomáhá Léčivá radiace a léky od lékařů. Je to proto, že původ problému celý, nebo částečný je z kosmu, takže je nutno použít také jiné projekty na tomto webu pro tyto situace připravené, tj. Transformační radiaci, Lázeň v růžích a Fotosyntetickou radiaci. Radiace na webu Amezdas pomáhají všem, ale samozřejmě více těm, kteří mají zvýšené duchovní vibrace.

Semkněme se v práci, pracujme beze strachu a v klidu.

 

 

31. 8. 2011

SITUACE LIDSTVA A ZEMĚ PO ODCHODU (EVAKUACI) ANDĚLŮ

ANDĚLÉ A ARCHANDĚLÉ ODEŠLI, ZŮSTÁVÁ SVATÝ VÁCLAV

V NÁVAZNOSTI NA INFORMACI UVEŘEJNENOU NA AKTUÁLNĚ, WWW.AMEZDAS.CZ

Andělé a archandělé opustili bezprostřední prostor Země, ale svoji lásku a péči Zemi neodňali. Oblévají Zemi andělským jasem a posílají k nám posilující duchovní andělské energie.  Vzhledem k silným elektromagnetickým vlnám přicházejícím z kosmu a vzhledem k tomu, že další nutné procesy Země vyžadují určitou razanci, byl již jejich odchod nezadržitelný.

Jejich vzdálení se ze Země mnohým již umožnilo posílit se z únavy a vyčerpání, ve kterém zde již klesali a nemohli nás již dobře chránit. Andělé a archandělé monitorují vše, co se děje na Zemi a s těmi, kteří již dosáhli vyššího duchovního stupně a navázali se svými anděly láskyplný vztah (a někteří dokonce i s archanděly), mohou komunikovat i na dálku, skrze centrum pro komunikaci s andělskými světy, které my, duchovní lidé, máme otevřené. Andělé a archandělé realizují spolu s Vyšší Galaxií pomoc Zemi, kdy ale již vesmírné bytosti z Vyšší Galaxie jsou Zemi blíže než andělé a archandělé, a tudíž do určité míry převzaly některé úkoly, které byly dříve specifikem andělů a archandělů a andělé a archandělé pomáhají a chrání z míst, na nichž nejsou oslabováni do takové míry, kdy by jejich pomoc Zemi byla již málo účinná. Já sama mám s anděly a archanděly nepřetržitý kontakt.

 Jediný archanděl, který zůstává v prostoru Země, je vysoký duch, kterého známe z dějin našeho národa jako svatého Václava. Tento duch je svými energiemi a jemnohmotnou aurou propojen s tajemnými energiemi uloženými v prostoru Blaníku. Tyto energie již byly uvolněny na podzim v roce 2010,  aby ve spojení s duchovními lidmi Českého národa vytvořily kolem území Českého národa ochrannou hradbu. Toto propojení s energiemi a silami Blaníku stejně jako skutečnost, že může pro svoji určitou ochranu použít hrubohmotnější energie vázané na jeho hrubohmotné tělo, v němž kdysi působil jako kníže Václav, mu umožňují zůstat v jemnohmotném prostoru národa, také díky lásce národa, kterou národ k tomuto vysokému archandělskému duchu chová. Úkolem tohoto ducha je realizovat transformaci Země a lidstva skrze Český národ.

V této dramatické situaci se k prostoru Země více přiblížila bytost, kterou známe pod lidským jménem Božena Cibulková. I ona díky lásce svých věrných spolupracovníků na Zemi, i těch lidí na Zemi, kteří se až po jejím odchodu seznamují s jejím dílem a ctí ji a milují, může díky energiím svého hrubohmotného do Země odloženého těla (energiím, z nichž si může vytvořit elektromagnetický ochranný obal) v období těchto dramatických změn k Zemi více přiblížit, stejně jako její spolupracovníci, kteří stejně jako ona byli již odvoláni na tzv. „druhou stranu.“ V této souvislosti se mi vybavují Boženčina slova, kdy již v osmdesátých letech minulého století při jednom z rozhovorů řekla: „Je možné, že budeme někdy v budoucnosti pomáhat při hromadném přesunu lidstva.“

Nevděčné lidstvo si neuvědomuje, že i anděl potřeboval v krutých posledních letech lásku a ochranu, kterou mu člověk svými duchovními energiemi, kdyby je vyvíjel a rozvíjel, mohl dát. Další problém je, že mnozí, kteří si mysleli, že svými technikami andělům a archandělům pomáhají, jim ubližovali, protože používali a používají techniky, které způsobují andělům a archandělům utrpení.

A dále, nevděčné lidstvo si neuvědomuje, že mezi sebou má anděly, kteří se do lidských těl inkarnovali z oběti a lásky k člověku. Že ti andělé v lidském těle, kteří se nenechali svést svůdnými nabídkami a možnostmi světa až tak daleko, že si nechali utlumit svůj andělský jas a stav andělství (protože i tyto případy se v temné hmotě staly) jsou nyní ANDĚLÉ NA ZEMI, kteří lidem na Zemi andělský jas a pomoc andělů Zemi zprostředkují svým vysokým andělským stavem.

To, že lidé již nemají ve své bezprostřední blízkosti anděla, který jim dává vnuknutí „Nedělej to“, když se chtějí dopustit něčeho špatného, a i to, že anděl jim svojí blízkostí a tím, že nastavoval svoje tělo, chránil před negativními energiemi, což tyto lidi ukolébávalo, že je vše v pořádku, dává lidi do pozice samostatnosti a zodpovědnosti, aby ukázali na poslední chvíli, kdo vlastně jsou, co chtějí a co jsou ochotni udělat. Tato zkouška lidí se již děje v uplatnění vyššího kosmického řádu na Zemi, který reprezentuje Vyšší Galaxie. Tento vyšší kosmický řád již začal zasahovat i do života lidí a jejich činností.

V každém případě, odchod andělů a archandělů, který lze chápat také jako evakuaci, znamená, že Zemi očekávají brzy dramatické změny, které se již mohou stát kdykoliv.

 

 

8. 9. 2011

VĚNEC Z 24 SVĚTEL – VĚNEC NEVĚSTY

Upozorňujeme na důležitý úkon Věnec z 24 Světel – Věnec Nevěsty na stránce Ochranné úkony Amezdas. Tento úkon je vám dán k dispozici vzhledem k současným útokům z kosmu, kdy se do prostoru Země snaží po elektromagnetických vlnách dostat vesmírní démoni. Tento úkon nejenom chrání, ale pomáhá také lidstvu ve vzestupu a transformaci vědomí a činností.

 

 

11. 9. 2011

TRANSFORMUJÍCÍ SE NOVÁ BUŇKA SE STÁČÍ DOLEVA

Dne 11. 9.,během duchovnem naplánovaného semináře Amezdas, který je určen pro vyšší stupeň spolupráce s duchovnem, bylo oznámeno a zahájeno stáčení druhé vznikající hmotné buňky (viz informace o půlení buňky na Aktuálně od dubna 2011). Tato část buňky se nejdříve začala vzdalovat od buňky starého hmotného systému doprava. V okamžiku, kdy došlo k určité vzdálenosti mezi starou buňkou a buňkou, která je určena pro transformaci, začala se 11. 9. tato buňka určená pro tvorbu nového systému, stáčet doleva. Toto stáčení doleva je již velmi důležitá fáze z hlediska času stanoveného pro viditelnou radiaci, jelikož levá polovina lidského těla je přizpůsobena pro kontakt s duchovnem.

 

 

11. 9. 2011

VYŠŠÍ KOSMICKÉ ENERGIE VSTUPUJÍ DO ZEMĚ A VYŠŠÍ GALAXIE PŘEBÍRÁ OFICIÁLNĚ ENERGETICKOU KONTROLU NAD UDÁLOSTMI NA ZEMI

Dne 11. 9., díky oddělení se a stáčení doleva dalších vyšších aspektů Polárky (Daria), Nemesis (Afiopea) a Kyzidos (Santeas) a díky stáčení se transformující se nově vzniklé buňky doleva, začala do prostoru Země vstupovat vyšší kosmická energie. Zároveň s přílivem vyšších kosmických energií, Vyšší Galaxie převzala oficiálně kontrolu nad činnostmi a energiemi Země, neboť díky těmto energiím Země skrze sféry Amezdas vplouvá do energetického a silového pásma Vyšší Galaxie. Zástupcem pro reprezentaci Vyšší Galaxie vůči Zemi na poli těchto aktivit byla jmenována bytost z Orionu.

Poznámka: Připravujeme videozáznamy z výše zmíněného semináře, který se konal 11. 9. 2011.

 

 

27. 9. 2011

Upozorňujeme na zveřejněný (viz stránka Spojení s archanděly) znak archanděla, který je ochráncem českého národa, který je ztělesněný „jara květ“, skrze kterého Kristus byl a je v české zemi vždy přítomen. Známe ho z jeho lidské inkarnace jako svatého Václava. Promítejme jeho znak do prostoru českého národa. Volejme ho, aby nás chránil, aby mohl splnit slib, který Kristu i nám dal. Milujeme tě, Václave, a děkujeme.

 

1.     10. 2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Nevolnost od srdce

Transformačním příznakem dnešních dnů je slabost od srdce či nevolnost. Dělejte si minerál srdce, transformační minerál 4, květinu 2. Také granátové jablko pomáhá. Stačí několik jadérek.

Točení hlavy

Dalším příznakem je točení hlavy. Pomáhá transformační minerál 2 a 5, fotosyntéza 3 a jadérka granátového jablka.

Nevolnost od žaludku

Pomáhá transformační minerál 2, fotosyntéza 3 a heřmánkový čaj

 

 

23. 10. 2011

STANE SE

ČESKÝ NÁROD ZAČÍNÁ NOVÉ DĚJINY

Dne 28. října 2011 přebírá vládu nad Českým národem archandělský duch, který

působí v prostoru České země, a kterého známe jako Svatého Václava. 

Dosavadní právní řády Země stejně jako ekonomické systémy zemí planety Země vznikly v epochách, kdy lidstvo Země bylo ovládáno bytostmi Zodiaku

(Zvěrokruhu). Tyto bytosti patří do kategorie "částečně padlý anděl";

zneužily svého služebného postavení správců databanky Země a Sluneční soustavy k tomu, aby byly uctívány lidstvem ze Země jako Bohové.

Jako nepraví Bohové si začaly s osudy lidí pohrávat, a tak se lidské osudy a hlavně ekonomické struktury a dějiny se svými právními řády nevyvíjely pouze v rámci karmického, Bohem člověku daného vývoje, ale lidstvo se stalo hříčkou magických vlivů plynoucích ze Zodiaku, kdy duchové Zodiaku díky svému přístupu k databance a díky propojenému lidskému vědomí, mohli a také tak činili, nastavovat a měnit situace dle svého rozhodnutí, pomáhat svým oblíbencům, kteří jim přinášeli úlitby různých forem vnitřního energetického dialogu s nimi, když od nich chtěli ve svém životě 'štěstí ', úspěch, zisk.

Proto, vzhledem k bezprávnému původu současných ekonomických struktur a majetkového a finančního přerozdělování fondu Země a ohodnocení lidské práce, které ať chlubící se různými demokratickými názvy, mají pečeť skryté otrokářské společnosti, je tento otrokářský řád, včetně právního, neboť i on byl manipulován, dnem 29. 10., zrušen.

K tomuto zrušení dojde dne 29. 10. mezi 15.00 a 15.01 hodinou středoevropského času.

Během této minuty bude starý ekonomický systém,  který je destruktivně poznamenán ničivými následky manipulativního magického ovlivňování obrácen jako stará stránka v historii lidstva a překryt právním a ekonomickým systémem národů Vyšší Galaxie.

Archandělský Duch, kterého známe jako sv. Václava, již zpracovává možnosti pro aplikaci tohoto vyššího řádu na podmínky českého národa, od něhož má vzejít prvomodel.

Tento nový ekonomický řád je již postaven na uvědomění si pracovního přínosu inkarnovaných vysokých duchovních bytostí do lidských těl a jejich do dnešního dne ještě lidem skryté duchovní práce pro lidstvo a vesmír, bez níž by existence Země a života na ní nemohla být do dnešního dne zachována. Bere již také z hlediska vyššího kosmického práva na zřetel provinění proti vyššímu kosmickému řádu těch, kteří se z hlediska dnešního společenského práva zdají byt společensky vysoce prospěšní, nebo důležití a bez viny.

 

Zrazený český národ?

Vysvobození národa je duchovní záležitost: stačí, aby se dostatečné množství duchovních lidí propojilo s dnešní duchovní vládou Země, kterou představují duchovní špičky inkarnované do českého a slovenského národa během historie těchto národů. Tyto duchovní inkarnace, které obstály v těžkých zkouškách, jsou dnes na území České země, pod vedením Sv. Václava stěžejní sloupy pro realizaci Vyššího kosmického řádu, jehož nejvyšší model vypracovaly národy Vyšší galaxie.

Na území České země má, dle možností času trvání Země v této podobě, proběhnout realizace Vyššího kosmického řádu.

Národy Vyšší Galaxie pomáhají, ale nenarušují suverenitu národů a planety

Země.

Vy všichni, které osloví níže uvedené Oslovení národa Kristem, jste voláni ku pomoci!!!

 

 

DEN 28. 10. 2011

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Národe český, promlouvá k tobě Kristus:

Národe se mnou tak podivuhodně, tobě až k nepochopení spjatý zástupným obětním osudem -

Národe mající ve znaku pluh místo meče a jméno přemýšlivého dělníka životních polí, oráče půd lidského myšlení -

Národe duchovních Přemyslů a Libuší -

Národe se znamením velkých proroctví pro jejich naplnění, a proto ještě před vložením do kolébky pro ně posvěcený:

Každý, kdo práci s pluhem ducha konal v tobě rád, kdo pro ni trpěl tím, že ona sama o sobě je tvrdá a mozolná, i proto, že každou píď půdy pro zúrodnění mysli lidu musel nejdříve vybojovat na celém pluku černých andělů, kteří ji vlastnili a do ní seli símě zla -

Každý, komu krvácelo srdce v utrpení vlastním i nad celým národem -

Každý s čistým štítem dobra v zápasu s úklady a zradou zabodnutou jedovatým šípem do těla národa -

Každý, kdo volal ke svornosti, jednotě a bratrství uprostřed rozepří a rozpálených hněvů -

Každý, kdo byl hlasem volajícím na poušti: čiňte k pokání k příchodu Pána -

Každý, komu nedošla trpělivost ve vyčkávání, až mocí a láskou Krista přejde vláda věcí národa do jeho rukou -

Každý, kdo položil oběti za vlast v nepočítání kroků s jejich kříži a všech utrpěných ran, příkoří i vyhnanství -

Každý, kdo byl mučedníkem a trápen vlastním národem v nepochopení i ve zlé vůli vnuknuté ďábelstvím -

Každý, kdo nebral zbraně k řešení sporů, křivd a ohrožení sebe -

Každý, kdo se zachoval jako bratr i ve středu nepřátel -

Každý, kdo se zasvětil duchovnímu stavu z čisté lásky a touhy po Bohu -

Každý, kdo se vynucených bitev nezúčastnil s myšlenkou zabít a zničit -

Každý, kdo se uměl dělit o hmotné statky, vítat hladové, osiřelé, ponížené a pronásledované ve svém domě a zval je ke stolu -

Každý, kdo žil jako můj následovník mé cesty ku pomoci všem -

Každý hloubající nad Písmem v úctě a lásce k mému Slovu -

Každý modlící se za spásu všech i hovorem své duše se mnou -

Každý velmi trpící, velmi ponížený v chudobě hmotné -

Všichni žebráci pokorně prosící u prahu -

Všechny vdovy a sirotci -

Všichni rodiče opuštění, zapomenutí nevděčnými dětmi -

Všechny děti opuštěné otcem nebo matkou, trápené či přehlížené zlou macechou, příliš bité nehodným otcem -

Všechny stařenky a starci v neschopnosti kroku a opatření sebe -

Všechna srdce rozrytá bolestmi duše i těla -

Všichni praví národní buditelé -

Všichni osvícení a šlechetní obránci mateřské řeči -

Všichni u oltáře a na kazatelně sloužící Slovem Božím lidu a Kristu vyznáním Jeho díla spásy pro lidstvo, Zemi a vesmír -

Všichni nadšení, pro čistý vysoký ideál zanícení studenti -

Všichni moudří učitelé národa v jeho mladých pokoleních -

Všichni nezištní a obětaví lékaři -

Všichni tiší a vroucí myslitelé -

Všichni dobří pastýři starých časů -

Všichni výborní a pilní dělníci -

Všichni bdělí hospodáři nad úrodami i nad chovnými zvířaty -

Všichni hluboce a věrně milující -

Všichni statečně vytrvalí na těžké Kristově cestě v pokorném přijetí údělu kříže -

Všichni pokorní a doufající, nesoucí své srdce na dlani jako matka chléb svým dětem -

Ti všichni jsou Kristus v národě, jsou Jeho skrytou cestou životem člověka, v něm a s ním po boku i za něj, aby nemusel dlouho jít těžkou cestou a sám - jsou Jeho prodlouženým utrpením – jsou pokračováním Jeho oběti - jsou Jeho slávou ...

Národe mnou oslovený - jako jsem ti dával pít po tisíce let z kalicha svého utrpení, tak ti dám ze všeho, co následuje po kříži: vstup do života přečisté krásy a mocné lásky, hluboké moudrosti a dokonalé vůle, do míru Boha.

Tak se stalo. Proto, moji nebeští pomocníci, konejte přípravy, ať toto ještě neviditelné rychle se změní ve skutečnost i pro oči člověka a Země ...

Oslovení národa, Božena Cibulková

 

 

28. 10. 2011
15.00 středoevropského času

Z HLUBINY ČESKÉHO NÁRODA VYTRYSKL PROUD MOCNÉHO SVĚTLA A PROSTOUPIL KLENBY DUCHOVNÍCH NEVIDITELNÝCH CHRÁMŮ NÁRODA A CESTY VŠEHO DUCHOVNÍHO LIDU.

Duch, jenž chránil český národ od počátku jeho křesťanské historie, vstupuje na duchovní úrovni do úřadu prezidenta, kterého nevolí  občané země, ale který je volen duchovním srdcem národa. Po jeho boku stojí duchové, které známe z historie jako sv. Ludmilu, sv. Anežku a Jana Husa.
Dnešním dnem jsou z popředí českého národa sv. Václavem odvolány osobnosti, které neobstály v těžkých zkouškách poslední doby být vůdčími osobnostmi v národě a jsou povolány osobnosti i neznámé, nebo z vnějšího pohledu nedůležité.
Jsou odvoláváni ti, jejichž srdce tlouklo více pro jejich osobní uplatnění, či osobní vztahy, pro jejich osobní kariéru, bohatství a slávu, než pro dobro národa.
Kristus rukou sv. Václava maže v duchovni knize vůdčích osobností českého národa jména těch, kteří si již dále nezaslouží důvěry národa.
Paralelně s dnešním  světským hodnocením těch, kteří mají být jako osobnosti pro svůj přínos pro národ vyznamenávány, jsou před svatého Václava, s nímž se ztotožnil v jeho úloze pro Český národ Kristus, povolány duchovní osobnosti českého národa, obětaví, často volící skrytou cestu bez potlesku; tlukot jejich srdce slyšel Václav kráčející s námi našimi životními pozemskými cestami.
Národe český, Kristus ti vrací vládu věcí tvých do tvých rukou. Postav se směle moci svých otrokářů, nenech se zkrušit a zastrašit, buď moudrý.

Již jsou opět připraveni ti, kteří vidí kolo dějin a chtějí využít jeho pohyb opět hlavně pro své osobní cíle. Jsou připraveni s kritikou věcí, které tebe bolí a které chceš změnit, aby tě opět ukolébali a získali tvoje dovolení vzít tvoje věci do svých rukou.

Národe český, vzchop se a sjednoť se na platformě svých duchovních ideálů a v silné duchovní myšlence a modlitbě jeden za druhého.
Lide, který jsi zrozen do českého národa, Kristus ti sňal karmické i zodiakalní okovy. Hmotná zodiakalní realita se již rozpouští a potraviny, které ještě dnes sytí, již tě brzy nenasytí. Světlo, které dnes vnímáš jako světlo, budeš vnímat již brzy jako pološero a bez duchovního vědomí výrazné světlo neuvidíš. Teplo, které tě dnes hřeje, budeš již brzy vnímat jako chlad a peníze, protože se všechno změní, ztratí důležitost a moc, stejně jako ti, kteří jich mají nadbytek.

Národe Český, je s tebou a v tobě Kristus a každý, kdo splnil svůj úkol vůči tobě, je Kristus v národě.

Kristus tě ochrání cestou úskalím tvých nutných rozhodnutí, neboť tě povolává k úkolu být duchovním předvojem národů Země.

 

 

4. 11. 2011
DO MENTÁLNÍHO PROSTORU VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A DO MENTÁLNÍHO PROSTORU ČESKÉHO NÁRODA SE OPĚT AKUMULUJÍ TEMNÉ SÍLY K ÚTOKU.

Tyto útoky jsou vedeny českými černými mágy a psychotroniky. Vysílejme prosím do prostoru vlády, parlamentu, senátu a všech ministerstev znaky archandělů Michaela a Václava.Vysílejme je také do prostoru české ekonomiky, bankovnictví a exekučních úřadů.
Znaky archandělů najdete na stránce Spojení s archanděly. Útočící psychotronici vysílají do našeho vědomí vlnění. Ochranou je Úkon - Dar archanděla Gabriela, speciálně část rozložení bílého listu leknínu po tělesném systémů a práce se zlatými smyčkami. Psychotronici pracují skrze vibrace staré mřížky Země. Zlaté smyčky v daru archanděla Gabriela před tímto útokem chrání, viz video „Očista éterického těla - Dar archanděla Gabriela“ nebo viz stránku tohoto webu Ochranné úkony Amezdas.

 

6. 11. 2011

VÝZVA ČESKÉMU NÁRODU

Vědomí národa

Vědomí českého (národa slovenského a českého) národa bylo od počátku svého zasunutí do existenční roviny národů planety Země v této poslední civilizaci duchovnem nazývané "erenuit" vystaveno vysokým tlakům, aby byl zastaven, nebo alespoň potlačen proces jeho skutečného probuzení v Kristu. V dnešní době je vědomí českého národa doslova bičováno temnými silami, které mají centrum "paradoxně" na území českého národa.

Každý člověk v národě, který již dosáhl určitého stavu ušlechtilosti ví, že vývoj národa na jakémkoliv poli jeho činností již nemůže dále pokračovat starou cestou. Abychom mohli zahájit cestu novou a mohli se na ni podílet jinak, než vhozením volebního lístku do volební urny, jak jsme zvyklí ve starém společenském systému otrokářské ekonomiky, i my musíme přiložit ruku k dílu, protože jinak by to bylo stále o nás bez nás.

Protože Země a vědomí člověka se již pohybuje v dimenzi, kdy myšlenka má obrovskou sílu, nacházíme se v situaci, že jestliže se v myšlence nespojí ti v národě, kteří usilují o dobro, bude národ manipulován těmi, kteří myšlenkou a znalostí účinku její energie s ekonomikou i životy lidí manipulují, nebo se snaží manipulovat.

 

Pokud národ nevstoupí jednotně do svojí obrany a činnosti na tomto, vnějšímu lidskému zraku doposud skrytému poli, zůstane v otroctví.

 

Výzva národu

Semkněme se ve svém vědomí "zrozených do českého národa" a uvědomujme si svoji sounáležitost, svoji společnou duchovní cestu, svoje poslání 'uvědomit si, pochopit a uvést do činnosti Božské kvality vložené do našeho národa' a dále do národního pokladu duchovních kvalit a sil vysokými jednotlivými duchovními inkarnacemi snášené.

Úkol a požadavek na národ pro jeho přežití a rozkvět a vstup do úlohy jemu Bohem určené již nezvládnou pouze duchovní jedinci, kteří dosáhli nebo se blíží spojení s vědomím Krista v národě.

 

Uvědomujme si, kdo jsme: Jsme národ.

Propojujme se jeden s druhým myšlenkou lásky a dobra pro každého z nás i pro celek. V tomto propojení chápejme a uvědomujme si dnešní vládu České republiky a ekonomickou strukturu v národě. Dívejme se vnitřním zrakem jeden na druhého v našem národě a spojme svoje myšlení, svoje srdce a svoje ruce v těchto myšlenkách:

 

Já, člověk zrozený do Českého národa, vstupuji do úlohy, Bohem mi svěřené.

Miluji svůj národ a každého, kdo se do něho zrodil.

Omlouvám se a kaji se za každou myšlenku i čin a jednání, které vedlo, nebo bylo míněno k mému osobnímu prospěchu nad blaho všech poctivě pracujících a obětujících se skrytou či zjevnou formou.

Odpouštím všem, kteří mně osobně nebo mojí rodině i celému národu kladli zotročující pouta, či jakkoliv se proti mně a komukoliv v národě provinili.

Toužím po řádu duchovním, otevírám pro jeho vstup do činnosti národa a pro jeho realizaci svoji duši, srdce, mysl a dávám k dispozici všechny svoje schopnosti, nastavuji svoje ruce. 

Chci být součástí životních struktur vyššího kosmického a duchovního řádu, chci pomáhat při jeho realizaci. Chci pomáhat z nízkého stavu vědomí všem, kteří jsou v něm vězněni. K tomu mi dopomáhej Bůh - Láska, Pravda, Moudrost a Dobro Nejvyšší.

Napsala Ludmila Kozáčková

 

 

7. 11. 2011

JAK PRACOVAT SE ZNAKY ARCHANDĚLŮ

V posledních dnech upozorňuji na útoky přicházející z centra mafie českých psychotroniků. Kristus dal pokyn ke zničení psychickomanipulativních zbraní již na jaře tohoto roku, viz tato stránka Aktuálně, www.amezdas.cz. Existují však stále techniky vázané na myšlenku a lidskou techniku; jsou vázány na jiné principy, než je psychickomanipulativní zbraň. Jsou již dlouhou dobu vypracované a používané nejenom českými psychotroniky. Pro český národ to znamená, že pokud bude volit kohokoliv do parlamentu či senátu, bude těžké a možná i nemožné dokonce pro lidi na vysoké úrovni duchovního ideálu se bránit, pokud používaní těchto manipulativních a lidské vědomí paralyzujících technik, nebude zastaveno hradbou myšlenky duchovního lidu národa, který je schopen národ bránit a chránit na úrovni energie duchovní myšlenky.

Archandělé a andělé spolu komunikují a spolupracují na úrovni, která je zatím na úrovni našeho myšlení D3 těžko pochopitelná a představitelná. Pracují s číselnými kódy a obrazci a světelnými sadami energetických kódů. V situaci, kdy se na Zemi a především v našem národě odehrávají děje posledních dnů Země, jak jsou z určitého pohledu zachyceny v Bibli ve Zjevení svatého Jana, pomoc duchovního světa člověku je vázána na jeho schopnosti a ochotě s vysokým duchovním světem spolupracovat.

Energetické znaky archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela a Azraela přijala a energeticky propojila pro tehdejší situace a potřeby Boženka Cibulková. Byla z tohoto života odvolána Kristem v roce 1995. Splnil svůj slib, který jí dal, že bude odvolána ze Země před vypuknutím času nejtěžšího.

V roce 2009, který byl pro lidstvo a Zemi (viz stránka Rok 2009) nejkritičtějším, se mnou vstoupili archandělé Michael, Gabriel, Rafael a Azrael do kontaktu ohledně spolupráce na úrovni dle požadavku těchto dní a vytvořili jsme novou platformu energetické spolupráce duchovního člověka a archanděla skrze používání jejich znaků. K této archandělské čtyřpodstatě se mi přihlásil také archanděl, kterého známe jako svatého Václava, a energetizoval pro své působení v prostoru Země svůj znak (viz stránka Spojení s archanděly na tomto webu).

Používat správně znaky znamená rozumět činnosti archandělů, chápat jejich specifika a také to, že oni slouží programu Krista, který je projevený Bůh, který je Jediný a Svatý. Jestliže splňujete tyto podmínky a přiblížíte znaky do polí činností českého národa, například viz článek z 4.11. tohoto roku, pocítíte, jak velice jsou tato pole prostoupena temnotou. Musíte se ale chránit úkonem Zlatý kód ke hmotě, Diamant z Pásu Panny Marie (viz videa) a především, co se zasunování znaků týče, úkonem Očista éterického těla - Dar Archanděla Gabriela (viz video) který vám dá úlevu a ochrání před magickými a psychotronickými vibracemi.

A nezapomínejme nikdy nikdo z nás, že práce se znaky a úkony Amezdas nemá nic společného s bojem. I v těchto znacích a úkonech je kód záchrany pro ty, kteří produkují destruktivní, nebo paralyzující vibrace. Naše základní citová platforma musí být vždy láska a soucit se stavem, těch, kteří pro nás představují nebezpečí.

Pomoc Krista a jeho archandělů a andělů a všech čistých vesmírných bytostí s námi se všemi!!!

 

 

8. 11. 2011
MAGICKÁ DATA

Cítím nutnost vyjádřit se k proroctvím či channelingům, které oznamují významné duchovní události k zrcadlovitým časovým datům. V těchto dnech se jedná například o aktuální datum 11. 11.2011.
Již samotný název 'magické datum' nám sděluje, že se jedná o informace spojené se snahami a projevy magických struktur.

Podle informace, kterou jsem přijala z vysokého duchovna, vysoké duchovno s těmito tzv. magickými časovými kódy neoperuje jako se svými kódy. Jako důležitá data člověkem čitelná byla vždy většinou vrcholná data uzavírající desetiletí nebo končící na číslo 4. V této době vysoké duchovno, co se pomoci Zemi a člověku týče, operuje ve dnech, které mají časové číselné kódy vzestupného charakteru, ale v první řadě operuje v rámci svých tajných kódů. Co se týče magických zrcadlových kódů vesmíru D, jako je například datum 11. 11. 2011, vysoké duchovno vstupuje v ostrahu a někdy je nuceno podnikat záchranné či obranné akce vzhledem k magickému zrcadlovitému kódu těchto časových dat, někdy zase naopak jejich tajný číselný kód může tzv. magickým datem procházet.

 

 

10. 11. 2011

V TĚCHTO DNECH POMÁHÁ RADIACE RŮŽE 8

V souvislosti s vibracemi prostupujícími Zemi v těchto dnech, zejména v souvislosti s energetickým překrytím planet, viz článek níže, doporučuji radiaci Růže 8, Květinová lázeň na tomto webu.

 

10. 11. 2011

ENERGETICKÉ PŘEKRYTÍ PLANET A PŘESKUPENÍ SOUŘADNIC PLANET

11. 11. 2011 se naposledy v jemnohmotnu srovnají vibrační centra energetických jader planet a meziplanetárních prostorů naší Sluneční soustavy k poslední výměně informací v rámci existence starého systému vesmíru D a v následujících dnech po 11. 11. v závislosti na půlení lidské buňky vstoupí hmota všech planet Slunečního systému do procesu dělení buňky.

Informace o půlení buňky hmotného těla člověka je v Zemi již dostatečně silná, aby mohla být aplikována na zemskou hmotu i na hmotu ostatních planet a hvězd našeho Slunečního systému (z duchovního pohledu patří do solárního systému také Polárka a tzv. druhé slunce Nemesis); na hmotu Slunečního systému může být aplikována pouze ze Země, která se stala posvátným místem Kristovy Golgoty - centrem transformace a spásy celého vesmíru.

Dnem 12. 12. 2011 se souřadnice planet a struktury meziplanetárních prostorů v jemnohmotné úrovni srovnají do nového seskupení, v němž je již středem Země (nikoliv Slunce) a ostatní planety a meziplanetární prostory jsou seskupeny kolem ní. Zároveň s touto novou definicí souřadnic a struktur se již rozklene celá "konstrukce" nové nesmrtelné buňky lidského těla a zemské hmoty ve všech svých možných vazbách a kanálech. Stará buňka totiž odpovídá starému astronomickému i astrologickému schématu.

(O započetí stáčení planet viz video Úvod ke Slunovratu lásky a audio Slunovrat lásky, stránka Video na tomto webu).

Vzhledem k tomu, že den 11. 11. 2011 je dnem databázového a energetického překrytí planet a hvězd naší Sluneční soustavy, je samozřejmě v centru zájmu všech možných okupantů Země a útočníků na Zemi jako den, kdy celková konstelace by mohla pro ně představovat snadnější přístup k Zemi či manipulaci se Zemí.

Den 11. 11. 2011 by měl být dnem naší intenzivní duchovní práce ve jménu Kristus. Základní platformou této práce je neochvějná jistota ve Vítězství Krista a ve zdar Jeho programu univerzální spásy.

 

 

11. 11. 2011
PRŮBĚH ENERGETICKÉHO PŘEKRYTÍ PLANET
(k informaci na Aktuálně z 10. 10. 2011)
Máme za sebou těžké okamžiky dnešní noci, kdy andělé, archandělé a Vyšší Galaxie musely vyvinout velké úsilí Zemi chránit. Situace je stabilizována a Země je chráněna. Vysoký duchovní svět stále však potřebuje naši duchovní účast. Nejúčinnější pomocí je dnes spojování s archanděly skrze jejich znaky, viz stránka Spojení s archanděly. Spojení s archanděly pro pomoc Zemi vykonáme tak, že jejich znaky protiskujeme do planety Země a celé Sluneční soustavy.
Děkujeme Kristu a vysokým duchovním světům v duchovním i jemnohmotném jsoucnu.

Bohu díky a chvála!

 

 

12. 11. 2011
EVAKUACE ANDĚLŮ A "VELKÝ TŘESK" V ZEMI
Období před dvěmi lety, to je podzim a zima v roce 2009, bylo obdobím, kdy se až do 26. 12. 2009 nevědělo, jestli nebudou obyvatelé Země rychle evakuováni. Andělé, kteří viděli všechny možné těžkosti a nebezpečí blízké budoucnosti, se rozhodli člověku dále pomáhat v rámci jedné z možných verzí pomalejší transformace, kterou nakonec Bůh Otec povolil. Již tehdy ale předvídali svoji evakuaci z bezprostředního prostoru Země, ve kterém se snažili přes těžkosti, kterým zde byli vystaveni, zůstat co nejdéle.

Jeden z důvodů proč museli andělé a archandělé opustit prostor Země jsou nebezpečné techniky, kterých se někteří lidé na Zemi, ve velké míře na území České republiky dopouštějí. Situace člověka na Zemi je dnes taková, že vědomí člověka je spojováno a prostupováno úrovněmi, na jejichž úrovni jeho vědomí funguje a s nimiž se spojuje.
Člověk byl Bohem stvořen jako integrující bytost, proto se do hmotného systému člověka může teoreticky inkarnovat kdokoliv a také energeticky s nim spolupracovat kdokoliv, nebo ho energeticky může prostoupit kdokoliv, dokud se člověk sám svojí vysokou duchovní úrovní nebude schopen bránit a chránit.

Jestliže chtěli andělé a archandělé působit svojí blízkostí v bezprostředním prostoru Země a člověku bezprostředně pomáhat, museli přizpůsobit svůj čas pozemskému času a tím také svázat svůj pohyb s vibracemi Země. Situace, která znemožnila andělům a archandělům pobyt na Zemi, bylo také utrpení, které jim způsobovali lidé, kteří používali pro kontakt s nimi násilné techniky.

Vzhledem k tomu, že jsou na Zemi stále jak skupiny, tak i jednotlivci, kteří v dobré víře z neznalosti věcí, a hlavně proto, že nemají spojení s vysokým duchovním světem, se snaží pro anděly i archanděly krutým způsobem je k sobě přivolávat či nutit k určitému pohybu. To bylo riziko přiblížení se andělských a archandělských bytostí kategorie člověk, které teprve nedávno byl z milosti Boží smazán z čela znak ďábelství. Vždyť kdo si může myslet, že čistá bytost nemůže trpět v energiích pekla. Vždyť proto byl člověk vyhnán z ráje, aby nezpůsoboval vyšším duchovním bytostem utrpení a neničil jejich sféry! Problém je, že lidé na Zemi, a žel hlavně v našem národě, si začali pohrávat s technikami, skrze které se spojili a stále spojují s nízkými útočícími bytostmi, které dokonce dokáží podobu andělů či archandělů na krátkou chvíli na sebe vzít, využívajíce k tomu znalostí vibrací hmoty a světla.

Pravou vysokou duchovní bytost člověk může totiž zatím vidět pouze vnitřním duchovním zrakem.

Andělé a archandělé Zemi a člověku dále pomáhají, ale již v jiné „energetické strukturální sestavě“. Kromě nebezpečného, ochranné ústrojí andělů rozkládajícího elektromagnetického vlnění (viz videa a audia Loučení s anděly, stránka Video) by tak o něco později stejně museli učinit již vzhledem k tomu, co jsem popsala výše.

Andělé a archandělé tedy již na konci srpna 2011 byli evakuovaní z bezprostředního energetického prostoru Země, neboť tento prostor očekává „velký třesk“, který bude viditelný vesmírům jako velká zásadní proměna a kterou mají duchovní lidé prožít v jejím zásadním okamžiku jako procitnutí v nové realitě.

 

 

14. 11. 2011

OBRANA PROTI TEMNÝM ENERGIÍM V TĚCHTO DNECH

Někteří z vás v těchto dnech pociťují bolesti nebo tlaky v hlavě, páteři, v zádech nebo v kyčlích.

Doporučuji květinu 9 (rozkvetlý leknín), Květinové lázně na tomto webu.

 

 

21. 11. 2011

DIAMANTOVÁ JISKRA V NEBESKÉM PLAMENI

Pro tuto dobu v roce 2009 příroda otevřela svoje duchovní substance a 14. září 2010 již dochází k propojení nebeské rajské zahrady Panny Marie s lůnem zemské přírody.

Andělé (Kasiel, Mariel, Anael a Zachael) jejichž úkolem je pomoci člověku v jeho „fyzických“ bolestech a strastech, rozžehli nebeský plamen uzdravujících energií pro lidská těla fyzická i éterická a propojili nebeskou a zemskou přírodu „šňůrami“ perel balzámů, které konejší a „hasí „rozžhavená ložiska – zdroje nemocí a také slabá místa v našem systému, je-li vystaven negativním vibračním tlakům, neboť tato ložiska jsou překážkou pro tvorbu éterického těla během transformačního procesu. Tento nebeský plamen uzdravujících energií má několik proměn. Jednu z nich ve formě Očišťujícího modrého ohně popisuji a s anděly aktivuji na videu Očišťující modrý oheň a šňůry balzámových perel.

Další forma nebeskozemského plamene je jeho diamantová jiskra. Tato diamantová jiskra nebyla zatím na žádném semináři aktivována konkrétně pro účastníky, ale je k dispozici nám všem, kteří již jsme dosáhli vyšších vibrací díky Mariánským úkonům, viz videa Zlatý kód, Utišení chaosu, Diamant z Pásu Panny Marie a Očista éterického těla, viz stránka Video, III. Mystika.

Diamantová jiskra představuje v současných námi prožívaných fyzických těžkostech účinnou pomoc. Snažte se na ni napojovat zatím alespoň intuitivně.

 

 

21. 11. 2011

SITUACE PO SNAHÁCH OTEVŘÍT ENERGETICKOU BRÁNU DNE 11. 11. 2011

Jelikož otevírání energetické brány Zemi ohrožovalo, Země dostala a dostává od Vyšších duchovních světů ochranu, ale protože duchovních lidí, kteří pracují v programu Kristovy spásy vesmíru, je málo, pruh negativních vibrací, který sem během aktivit různých skupin dne 11. 11. 2011 pronikl a i po tomto dni je těmito skupinami používán pro manipulaci s ním a využívání ho pro jejich osobní představy a přání ohledně vývoje lidstva a Země. Mnoho z nás to pocítilo v posledních dnech, zejména nocích. Až včera jsem uviděla od naší planety již odpadající chapadla energetických monster, která se k Zemi vzhledem k pro jejich proniknutí do Země výhodné situaci dne 11. 11., chtěla přisát a skrze otevřenou bránu, kdyby se jí podařilo otevřít celou, vniknout. Intenzívní duchovní práce je stále nutná. Země je ještě stále obklopena hybridními energetickými chuchvalci.

Někteří z vás jste v posledních nocích prožívali bolesti v páteři, kyčlech, bolesti zubů, křeče v břišních orgánech či výskyt kožních problémů.  Pro pomoc kromě již doporučené Květiny 9 (Květinová lázeň), si přečtěte článek, viz níže.

 

 

22. 11. 2011

POMOC VYŠŠÍ GALAXIE V TĚCHTO DNECH

ZNAK POMOCI VYŠŠÍ GALAXIE ZEMI A LIDSTVU – ČTYŘKOLORA CHRÁNÍ

Útoky, kterým jsme byli nuceni čelit v minulých dnech a nocích jsou pod kontrolou, ale intenzívní práce je stále nutná. Rada vysokého duchovna: Nechávejte na monitoru počítače rozloženou čtyřkoloru Vyšší Galaxie a choďte na Okno do vesmíru na kanál Plejády. Dostane se vám mimořádné pomoci.

 

 

23. 11. 2011

STŘEZME DUCHOVNÍ HRANICE ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ

České duchovní území je Kristem a Vysokými duchovními světy nazýváno a chápáno jako Království České. Je duchovně suverénní vzhledem ke svému výsostnému postavení a svojí jedinečnosti. Vyzařuje zář a vydává vibrace vysoké duchovní kvality,  protože je položeno v srdci Krista a národ český Jím od počátku svého vývoje je veden. Probuzením národa je míněno probuzení se do tohoto vědomí a vstupu do činnosti v tomto vědomí. Český národ je národem Krista. Český národ má ve svém vysokém a plném pochopení Krista ozářit cesty jiných národů.

K probuzení národa nevedou aktivity jako meditace nebo tance při úplňku či před úplňkem měsíce, který je místem těch nejvíce provinilých, či spojování mentální energie v určitou hodinu. Lidské vědomí, pokud není chráněno, může tak být vystaveno skryté manipulaci. O takové vysokým duchovnem nechráněné propojování lidského vědomí mají zájem ti, kteří útočí na Zemi.

Techniku manipulace s davovým koncentrovaným lidským vědomím již v historii ukázal Hitler. Od roku 2009 vnímám snahy útočníků z vesmíru ovládnout myšlení lidí, vždyť se jim to již do určité míry podařilo. Již v roce 2009 jsem vnímala proměňování lidí v roboty.

Úkolem Českého národa je tímto svírajícím kruhem manipulujících energií a vibrací prorazit a pomocí Vysokých duchovních světů zneutralizovat.

 Dnes je do Českého národa za účelem probuzení národa do vědomí v Kristu inkarnováno mnoho silných duchů. Tímto silným duchem se může stát každý z nás. Ale abychom se takovým silným duchem stali, to chce odvahu, pokoru a lásku ke Kristu.

Střežme duchovní hranice Českého království!

 

25. 11. 2011

BÍLÁ RŮŽE Z JEMNOHMOTNÝCH NEBESKÝCH ÉTERŮ, JASNÁ A ZÁŘIVÁ, POHLCUJE TEMNÝ „SUPERTLAK“

Proti svírající „energetické temné zdi“ stlačované v energetickém tlaku k Zemi pomáhá jemnohmotná substance bílé růže (dar jemnohmotné Kristem požehnané přírody pro nás), která září bělostí i zlatým jasem a z okrajů rozevřených okvětních listů této růže, plynou do prostoru vibrační vlny, které absorbují a pohlcují temné vibrace a clony a manipulační kódy pro ovládnutí mentálního pole lidstva. Máme s tímto obrazem ve svojí představě pracovat.

Výše zmíněná „energetická temná kosmická zeď “ je k Zemi stlačována se záměrem vystavit mentální prostor lidstva „supertlaku“, který by způsobil zhoubný tlak na duchovní jemná centra duchovního člověka, zastavil tvorbu nového těla duchovního člověka prostoupením a tlakem svých energií skrze mentální a vibrační prostor všech lidí, kteří jsou napojeni na nemocný temný vesmír.

Tento „supertlak“ by podle plánu útočníků, kteří „energetickou temnou zeď k Zemi poslali, způsobil výbuch v mentálním prostoru Země, kdy na temné síly napojená část lidstva by se stala mentální a vibrační zbraní – bombou - proti těm, kteří do Země snášejí vysoké duchovní energie, a tak ji produchovňují, i proti těm, kteří kráčejí životem na zemi v duchovní nevědomosti, přičemž by byla dokončena fáze „robotizace“ lidských bytostí – těch na temný nemocný vesmír napojených i těch duchovně nevědomých.

Nemusíme se bát, je s námi Kristova ochrana dnes opět v podobě daru otevřené substance jemnohmotné růže a spolupráce vysokých duchovních světů pokračuje bez jediného záchvěvu pozastavení.

Bohu díky a všem, kteří jsou s námi a pomáhají!

Kristus je záchrana, ochrana a vzkříšení, Lékař Nejvyšší, Dárce Lásky, Pokoje a Míru.

 

27. 11. 2011

„SUPERTLAK“ PŘEKONÁN

„Supertlak“  svírající Zemi a duchovní centra lidí byl překonán. V prostoru je úleva. Vzhledem k tomu že  „supertlak“ vtlačil do Země jedovaté látky, doporučuji dělat Fotosyntetickou radiaci: všechny radiace, ale zejména radiaci 4 a 7.

Děkujme Kristu a všem pomáhajícím z vysokých duchovních světů! Radujme se!

 

28. 11. 2011

VYBUCHLO ASTRÁLNÍ KOSMICKÉ PLANETÁRNÍ PLAVIDLO

Dne 28. 11. 2011 zhruba kolem 19.30 středoevropského času jsem uviděla výbuch kosmického plavidla.  Byla to v podstatě astrálním vesmírem plující planetární kosmická loď. Viděla jsem prudkou oslnivě žlutou zář, jako kdybych viděla planoucí slunce. Ta zář najednou dostala na okamžik červený nádech a potom se rozlila do stran. Nebyla již však oslnivá. Vnímala jsem ji jako intenzívně světelnou fialovou a zelenou plazmu a v ní se prostorem rozletěla spousta těles ze zničené lodi.

Vnímala jsem během těch dějů a po jejich skončení také vysvětlení z vysokého duchovna: Během dne 28. 11. došlo k akumulaci negativních energií v prostoru velkého černého astrálního prstence kolem Země. Tento prstenec je již z velké části překonán Kristovým prstencem - věncem 24 Světel, proto jakékoliv aktivity v tomto prostoru vůči Zemi již nemohou být úspěšné, což je změna teprve v posledních měsících, díky úkonům Vinutí věnce 24 Božích Světel kolem hlavy člověka a kolem Amezdas.

 

Po neúspěchu vytvořit ničící „supertlak“, temní obyvatelé výše zmíněné kosmické planetární lodi vyslali do prostoru Země energetickou a silovou bombu za účelem totálního rozdrcení mentálního prostoru lidstva. Zbytky „supertlaku“ vracející se od Země zpět k místu vyslání se srazil s vyslanou střelou a celá loď vybuchla. Astrálním prostorem se rozletěly pozůstatky této kosmické lodi. K Zemi míří malé kosmické plavidlo s malým počtem mimozemských bytostí, které hledají azyl. Vzhledem k tomu, že Země je pod ochranou Vyšší Galaxie, nikomu nebude dovoleno azyl jim udělit.

Země nová není bojovnou planetou a proměňuje se v Amezdas, Kristovo Nebe. Je prozářena myšlenkami lásky a odpuštění. Nastalo jednání mezi reprezentanty Vyšší Galaxie a hledači azylu.

 

29. 11. 2011
BLANKYTNĚ MODRÉ ZLATĚ ZÁŘIVÉ SVĚTLO

Vzhledem k blížícímu se datu 12. 12. 2011, kdy se má poprvé rozklenout design nové buňky, pokračují snahy v destrukci působících bytostí vnášet do mentálního, citového i fyzického prostoru lidstva destruktivní vibrace, aby této události a dalším navazujícím událostem zabránily.
Dnes byly do prostoru pouštěny démonické vibrace. Zahalujte se do světla: Andělé nám posílají blankytně modré zlaté zářivé světlo. Vnímejte je a zahalujte se do něho. Zahalujte do něho celou Zemi.

 

6. 12. 2011

TĚŽKÉ ZÁPASY O TRANSFORMACI A UTLUMENÍ CITU

ZÁPAS O DEN 12. 12. 2011 A VÁNOCE 2011

Probíhají dvě formy útoku z kosmu: skrze jedovaté záření a vysílání elektromagnetických vln, které sebou přinášejí nebezpečný astrální prach, který prostupuje systém a obaluje - zasypává duchovní centra člověka. Toto zasypávání center a působení elektromagnetických vln nejenom na ně, ale i na mozek a nervovou soustavu je v plánu útočníků, tzv. robotizace člověka.

Proti jedovatému záření pomáhá úkon Diamant z pásu Panny Marie, viz video III mystika a Fotosyntetická radiace viz stránka tohoto webu, zejména Fotosyntéza 3. Fotosyntetická radiace je také nutná vzhledem k výše zmíněnému astrálnímu prachu.

Proti pokusům o robotizaci a také pro odražení a pohlcení elektromagnetických vln je zásadní práce s „bílou růží“ jak jsem ji popsala, viz Bílá růže z jemnohmotných nebeských éterů, jasná a zářivá, pohlcuje temný „supertlak“, Aktuálně, 25.11.2011, první odstavec. Bližší vysvětlení role jemnohmotné přírody při transformaci a ochraně člověka najdete na stránce „Transformace dnes“.

Tyto útoky jsou prováděny relativně zdálky, ale důmyslnými technologiemi vzhledem k mimořádným dějům připravovaným na období počínaje 12. 12. 2011, kdy se má rozklenout design transformované buňky těla člověka v souvislosti s přeskupením planet Sluneční soustavy a vzhledem k mimořádným již rýsujícím se dějům vánočního času 2011.

Tyto útoky navazují na stále ještě probíhající snahy zastavit transformaci opěrného kostního systému, který se transformuje z látkového na silový, viz stránka Transformace na tělo silové. Někteří podle informací, které jsem od dotyčných dostala, prožívali silné bolesti, dokonce někteří prožili úrazy kostí. Já sama jsem byla dne 1. 12. oslepena na mne vyšlehnutým světlem z astrální substance, která se najednou objevila na obloze, takže „oslepena“ jsem se nemohla orientovat při přechodu silnice a vběhla pod rychle jedoucí auto. Díky ochraně Boží jsem ze „střetu“ s autem vyšla lépe než auto samo a jsem díky rychle se hojícím několika malým poraněním v pořádku.

 

7. 12. 2011

NEZAMĚŘUJTE SVŮJ POHLED NA OBLOHU, VYUŽÍVEJTE RADIACI RŮŽE 3

Kromě vlastní zkušenosti, duchovní svět mne informuje, a mám také hlášení z lidské strany: Útočníci z kosmu vytvářejí v těchto dnech na obloze neobvyklé, nebo dokonce na první pohled nádherné obrazce, aby člověk při pohledu na oblohu na ně zaměřil zrak. Problém je, že přirozená reakce každého člověka při spatření něčeho neobvyklého je se na úkaz zaměřit. Forma útoku přes zrakový kontakt s objektem vysílajícím nebezpečnou radiaci je velice rafinovaná.

Doporučuji v této době využívat každý den radiace Růže 3, Květinová lázeň, protože skrze tyto útvary proniká radiace do prostoru dokonce, i když se na ně nedíváme. Pohled na ně je však nebezpečný. Pokud takový objekt nebo úkaz spatříte, využívejte radiace Růže 3 vrchovatě.

9. 12. 2011

POKUS O VYVOLÁNÍ KYBERNETICKÉ VÁLKY

Ze strany nemocných destruktivním myšlením propadlých bytostí dochází k pokusům vyvolat paniku a chaos v mentálním lidském poli a depresi a beznaděj v citovém lidském poli za účelem vyvolání kybernetické války.

Pomáhá jemnohmotná substance květiny nazvané jiřina. Představujte si žlutý květ jiřiny. Z něj vystupují další žluté květy a také květy v barvách fialové, purpurové, oranžové a líbezně červené.

Rozkládají své paprskové okvětní listy jako paprsky po celé planetě Zemi, planeta Země je jimi obalena jako ohňostrojem z jiřin. Dále se rozprostírají jako nádherný barevný jiskřící paprskovitý koberec po celém prostoru Sluneční soustavy a svojí skrytou plamennou energií chrání její hranice.

V těchto dnech je nutné prokonávat překrásný úkon "Oblévání Země andělským jasem".

 

10. 12. 2011

POKUS O KYBERNETICKOU VÁLKU POD KONTROLOU

VHOZENÍ TEMNÝCH ZÁVOJŮ

Situace vyvolaná pokusem o kybernetickou válku, viz článek níže, je pod kontrolou.

Během tohoto pokusu byly do lidského prostoru vhozeny černé pavučinové a plazmatické závoje, aby se připnuly nebo ovinuly kolem duchovního těla člověka, aby překryly, utlumily světlo, které z něho vychází a aby také uhasily nebo alespoň utlumily samotné světlo v něm, aby ztratil cestu a snadno se nechal svést a odvést.

Máme pracovat se substancí jiřin, viz článek níže, dále máme pracovat se substancí Bílé růže a s Transformační růží, jak je popsána v audiu Transformační růže. Aktualizovanou informací v úkonech Transformační růže je její zlatý střed, který se rozevírá jako zlatý kornout a funguje pro nás jako dýchací transformační trubice v těchto náročných dnech. Přibližme se k němu a vdechujme ochranné dechové transformační substance.

Pomoc najdeme také na kanálu Hadonoš, viz Okno do vesmíru, a dále máme dělat Mariánské úkony, hlavně úkon Diamant, viz video.  Uvědomujme si, že jsme prošli Kosmickou branou a že máme na čele bílou stužku s modrým diamantem.

Tento čas adventní je časem urputného zápasu temných sil o lidskou duši.

 

Čas adventní

Pomáhá Bůh Panna - Maria

Tuto situaci útoků na lidskou duši zvládneme plným uvědoměním si sebe jako duchovní bytosti milované Bohem a volané Bohem k vysokému poslání -  být Jeho tělem a obrazem Jeho Duše a Ducha, být otcem a matkou všech, hvězdou bloudícím, Princeznou se zlatou hvězdou na čele.

Pomůže nám Maria, vždyť k ní bychom se měli obracet po celý čas, a což potom v této době předvánoční - adventní.

Na tomto webu máte k dispozici překrásné mariánské meditační texty napsané Boženkou Cibulkovou. Hlubokým vnitřním prožitím jednotlivých pasáží textů se v nitru člověka otevře svatyně se schodištěm do výšin duchovního království, do blízkosti Boha a k pochopení Boha. Viz stránka Maria. 

 

12. 12. 2011

ROZKLENULA SE STRUKTURA NOVÉ BUŇKY JAKO ŽILKY V OKVĚTNÍCH LÍSTCÍCH TRANSFORMAČNÍ RŮŽE

V prostoru Země a v prostoru celého Slunečního Kosmu se rozepnula tajemná transformační růže vyzářená z tajemného kosmického bodu nacházejícím se v prostoru Vyšehradu a skrze ní se rozpíná design nové buňky vytvářejícího se nesmrtelného těla člověka, který se procesem tvorby svého nesmrtelného těla stává Bohočlověkem. Tento design je vytvářen ve vazbě na nový pohyb a novou strukturu planet (navzájem se ovlivňují) v jejich vyšším aspektu, který se vytvořil díky a během strastné cesty člověka Zemí, jeho hledání a nastoupení cesty zpět domů a k nesmrtelnosti těla skrze Ježíše Krista.

 

Maria - Královna Nadhvězdná

Amezdas - Země Nová je zahalena do svého pláště, kterým je temně modrá hlubinná kosmická rouška Panny Marie posázená tajemným třpytem hvězd a nejnádhernějšími plátky květu růžové růže. Takto je Země připravena k sestupu Krista do Země v Jeho ženském principu Boha Matky a Boha Panny, v principu Královny Nebes nesoucí Jméno Maria, Královna Nadhvězdná.

 

Pohyb planetárních a hvězdných os

Tento tajemný proces bude zahájen v Den Zimního Slunovratu. Tímto dnem počínaje budou osy všech planet a hvězd zařazených do transformačního procesu Země a Slunečního Kosmu (planety klasické Sluneční Soustavy včetně Slunce a dalších do tohoto procesu zařazených planet a hvězd a také meziplanetárních prostorů) uvedeny do pohybu, který postupně povede k viditelnému oddělení sfér vyšších aspektů planet a k jejich přeskupení. Nejdřív dojde k pohybu zemské osy planety Země, která již v dnešním duchovním systémovém rozvržení (nejprve duplikáty, viz začátek roku 2011, Aktuálně, potom již skutečné nastavení dnem letního slunovratu 2011, viz video Úvod ke Slunovratu Lásky) je středem Slunečního Kosmu. U zemské osy planety Země dojde k výraznému pohybu, skrze který se dají do pohybu všechny osy planet a hvězd transformovaného Slunečního Kosmu, aby společně vstoupily do vyšších sfér Mléčné dráhy.

Tyto tajemné děje jsou vázány na prapůvodní tvorbu Boha, na Jeho Mateřský klín, v němž spočívá Tajemství Tvorby.

Připravujme se očistou svojí duše na vyjímečné, mimořádné transformační vánoce 2011.

 

19. 12. 2011

ZIMNÍ SLUNOVRAT: DEN 21.12. 2011 - KONVERGENCE ČASŮ

BOŽÍ SOUD

Dne 21. 12. 2011 nastane konvergence, to znamená překrytí existujících časů vesmíru D a celkově všech časů Galaxie Mléčné dráhy. Překryjí se všechny životy prožité na Zemi, všechny viny a dobré skutky, všechny epochy civilizací uskutečněné na Zemi a tímto překrytím vznikne vyúčtování lidstva a Země, které přechází před Boží soud. Toto překrytí také řeší stadium jednotlivců pro transformaci dle jejich duchovní úrovně, neboť by nebylo možné srovnávat úroveň, kterou má např. šedesátiletý člověk vzhledem k šanci mu dané za jeho dlouhého pobytu na Zemi a úroveň např. dvacetiletého člověka. Toto překrytí časů rovněž vytváří platformu spravedlnosti, co se týče skrytých úkolů zpracovávání ega lidstva, kdy člověk opouštějící Zemi aniž by začal viditelně působit před lidským zrakem jako bytost duchovní, poskytl Zemi nepředstavitelně větší duchovní potenciál a službu, než člověk lidem viditelně přinášející duchovní hodnoty.

V den letošního zimního slunovratu tj. 21. 12. nastane konvergence časů, to znamená časy se překryjí a od tohoto okamžiku přestane pro nás existovat z duchovního hlediska dosavadní reálný čas Země. Od toho okamžiku je možné cokoliv, ale žádná z alternativ dění v nás již nemusí vzbuzovat obavu.  Základní nová buňka ve svojí struktuře je totiž již rozprostřena ve vazbách na novou podobu Slunečního Kosmu, na novou polohu planet v jemnohmotnu, takže i kdyby nyní došlo ke zničení Země nějakou katastrofou, nás to již nemůže ohrozit. Konvergence časů umožňuje přesun lidského vědomí do sekundy sekundy času, přičemž vývoj těla může proběhnout jakoby v miliónu, či milionech let, aniž by se tělo a vědomí od sebe musely oddělit. Tento vývoj nového těla může proběhnout díky konvergenci (překrytí) časů v čase pro to nutném, aniž by tento čas byl člověkem reálně prožit. Vzhledem k tomu, že dnešní terminologie časových hodnot je založena na měření starého času, nejsem schopna vám sdělit, jak dlouho bude konvergence časů probíhat.

Možnost dokončit transformaci těla i po eventuální katastrofě máme díky duplikátům starých systémů těl a těles Slunečního Kosmu.

Tento starý systém my však již nepotřebujeme, i když si ještě vytváříme nové tělo v symbióze s ním.  Prvním okamžikem dne roku 2011 (viz články na Aktuálně z oněch dnů) byla tvorba nových těl přesunuta do duplikátů, stejně tak byly vytvořeny duplikáty planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu, a tudíž, i kdyby došlo k nějakému ničivému výbuchu nebo zničení Země, můžeme minimálně základní etapu transformace dokončit v těchto duplikátech. Proto o datum 21.12. probíhají zápasy. Mnozí z vás jste je v posledních dnech pocítili „na vlastní kůži“.

Děkuji a tlumočím uznání Vyšších duchovních světů vám všem, kteří se zapojili do obrany Země a Slunečního Kosmu skrze úkony, které vám byly dány přes Amezdas.

 

20. 12. 2011

KONVERGENCE ČASOPROSTORŮ: PŘESUN LIDSTVA

KOSMICKÉ VÁNOCE

Ke konvergenci časů dojde 21. 12. 2011 (viz článek níže) v okamžiku,  kdy samotný Kristus dá mocný impulz zemské ose k transformačnímu pohybu, skrze který budou uvedeny do transformačního pohybu osy všech základních planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu. Tímto okamžikem se začnou stáčet všechny časoprostory Slunečního Kosmu a během konvergence časů tak v určitém bodu tohoto dění dojde ke konvergenci časoprostorů, neboli dimenzí, jejichž  existence je spojena s časem. Během konvergence časoprostorů má potom dojít k přesunu lidských bytostí do jiných dimenzí, z nichž nejvyšší je vznikající Amezdas, v níž není čas, není limitována ani regulována časem, je to nové Kristovo Nebe, to je to evangelijní o druhém příchodu Krista: „A Jeho království bude bez konce.“

 

Konvergence časů a osudů

S konvergencí časů dojde ke konvergenci osudů. Přiblížení se k sobě na základě vzájemných lidských osudů z minulých inkarnací prožíváme již v těchto životech. Do našich současných životů byla základní setkání nahuštěna do dramatických osudů či emocí. Během všech našich životů na Zemi se vytvořily různé vztahové uzly a křižovatky. Konvergencí časů, která přinese také konvergencí osudů se uzly často gordické rozuzlí, napětí se uvolní, lidé, pokud nebudou mít zatvrzelost v srdci, uvidí cestu k sobě; uvidí se. Neřešitelné bude vyřešeno hravě, nebo přestane být chápáno jako problém k řešení.

 

Setkání odloučených bytostí

Setkají se odloučené duše dosud marně hledající se v touze po sobě na různých planetách; v Kristově Nové tvorbě věcí budou opět moci spojit svoje cesty.

 

Kosmické vánoce

Konvergencí časů a osudů, ke které dojde 21. 12. tohoto roku nastane období Kosmických vánoc: vyzáření Světla Kristova do hmoty  Země. Toto Světlo bude tvárnit částice hmoty produchovnělé člověkem a budou použity v tvorbě „nových věcí“ pro něž se rozevře na sedm zámků uzavřený klín Boha Matky. 

Kristovo Světlo prozáří temnou hmotu i antihmotu a temnou energii astrálních sfér i  kubickou dimenziální sféru, kterou označujeme jako „peklo“ a  prozáří také všechny další formy hmoty nesoucí  negativní kód vzniku a zániku. V okamžiku prozáření pekelných sfér přestanou  sféry nazvané „peklo“ existovat.

V tom okamžiku bude tvorstvo Země od kategorie zvířat a ptáků i hmyz i všechno tvorstvo Země ve formě nám neviditelného životního projevu vyvázáno z vazby na temné bytosti, aby svobodně mohlo po svém přechodu na jinou planetu začít svůj vyšší vývoj.

Konvergence duchovních hodnot nastane v okamžiku uvědomění si ukončení ohraničeného vědomí v životě v rámci rozdělených či přidělených životních rolí. Ti, kdo dosáhli mystického stavu Ježíše, Marie či Marie Magdaleny, budou propojeni s Božskou podstatou těchto jmen a adekvátně změní podle tohoto propojení svoji podobu.

ALELUJA!

 

21. 12. 2011

DEN KONVERGENCE: HVĚZDA BÉTLEMSKÁ

Již od první sekundy po půlnoci dne 21. 12. jsem vnímala zlatou zář prostupující prostor Země i moje tělo. Kolem třetí hodiny ráno jsem pocítila chvění zemské osy: proběhl jí silný impulz, který se přenesl do os základních planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu.

Dále jsem v časné ranní hodině tohoto dne uviděla mystérium Hvězdy betlémské, seslané  tohoto dne jako milost do vědomí každého člověka. Přímo v nazírání jsem sdělení svého zážitku o Hvězdě betlémské namluvila. Neříkám v tomto zážitku nic, co by nebylo známo křesťanským mystikům. Vyjímečné je to, že bylo dáno jako dar do lidského vědomí a že světlo Hvězdy betlémské se prozářilo i do mého sdělení na audiu. Je tam.

 

21. 12. 2011

JAK PRACOVAT SE ZNAKEM ARCHANDĚLA RAFAELA

V dnešních dnech jsou lidská těla vystavena velkým náporům a tlakům. Ve spolupráci s archandělem Rafaelem a anděly vytvořili naši přátelé z Vyšší Galaxie projekty radiace skrze web Amezdas. Pro pomoc archanděla Rafaela lidským tělům všeobecně jsem zpracovala  pokyny jak pracovat s Rafaelovým znakem, viz link na stránce Spojení s archanděly nebo zde.

 

28. 12. 2011

TRANSFORMAČNÍ PŘÍZNAKY TĚCHTO DNŮ

Nadýmání - pomáhá  Květina 8, (Květinové lázně)

Srdeční nevolnosti a slabosti až křeče - pomáhá "minerál" Srdce (Léčivá radiace) a Transformační radiace 3

 

 

31. 12. 2011

PROPOJENÍ VYŠŠÍCH JÁSTVÍ VE VYŠŠÍ VĚDOMÍ LIDSTVA

 

Spirála osudů navíjející se karmou byla dramatem lidských jáství v dialogu vyššího já a nižšího já. Odpoutáváním vyšších aspektů planet se také odpoutává vyšší já člověka, toho člověka, který vyšší já již má. Původní „vyšší já“ člověka,  po pádu,  to je po ztrátě vědomí Boha,  se proměnilo v jiskru, kterou v sobě má i ten tzv.  největší hříšník.

Vyšší jáství, tj. do vysokého plamene v člověku rozhořelá Boží jiskra, se odpoutávají od nižších jáství a spojují ve vyšší vědomí. Tak vzniká opačná situace, která platila do té chvíle. Člověk svým pádem ztratil kolektivní vyšší vědomi a upadl do nízkého kolektivního vědomí.  V těchto dnech začíná příprava na výstup lidstva do vyšších dimenzí sjednocením vyšších já. Jenom  sjednocením vyšších já lze čelit útokům z vesmíru, které přicházejí přes nižší já člověka, které nazýváme ego.

Země je kronika dějů, kniha dění, z níž čtou vesmíry. Shakespeare měl pravdu, když řekl, že svět je jedno velké jeviště. Stará etapa lidstva dramatického navíjení scénářů osudových linií partnerských, či jakýchkoliv vztahových, spřádání vazeb životních příběhů až do daleké budoucnosti byla před očima celého vesmíru ukončena  významným duchovním děním - odchodem  exprezidenta a dramatika Václava Havla, jehož osobní, ale i nadosobní, ve vyšším duchovním plánu uskutečňované životní „dramatické spřádání vazebních nitek“ ho přivedlo dvakrát do vůdčí role Českého národa: poprvé jako „otce vlasti“, českého krále  a římského císaře  Karla IV. (potvrzeno Boženou Cibulkovou i mým duchovním zrakem), a podruhé  jako vůdce sametové revoluce a prezidenta České republiky. Pohřební průvod za rakví s ostatky Václava Havla přes Karlův most (který již Božena Cibulková viděla jako velevýznamný vstupní prostor pro výstup lidstva do vyšších dimenzí) se odehrál až v neuvěřitelné symbolice souvislostí: vždyť tatáž inkarnovaná vysoce vyspělá duchovní bytost tentýž most nechala postavit. Další podivuhodná symbolika: epochu dramatických scénářů „jáství lidstva“ ukončil svým odchodem dramatik. Rituály na Karlově mostě symbolicky ukazovaly, že skončila stará doba dramat dialogu vyššího a nižšího já a  že vyšší já se vrací, vystupuje  domů. Zároveň také ukazovaly, že začínají aktuální přípravy na  přesun lidstva do vyšších dimenzí, ale také skutečnost, že bytost, kterou jsme vnímali  na lidské úrovni v poslední době jako pana exprezidenta České republiky Václava Havla, sestoupila do hrubohmotného pozemského života z vyšších dimenzí, aby splnila svoji úlohu vůdce a reprezentanta Českého národa. Čest jeho památce.

 

 

31. 12. 2011

PŘECHOD DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ – KOLAPS VESMÍRU

ZÁPASY O ZEMI

Již několik měsíců pomáhá Jitřenka, neboli Lucifer, dnes již nazývaný Luciel, protože on zná svoje kódy do Země vložené. Druhý příchod Krista do Země je zároveň již Jeho vstupem v záchranu vesmíru, kterou zahájil svojí obětí  10. 9.2009. Osud Země je spojen s naším vesmírem D a osud našeho vesmíru D je spojen se Zemí. Tenkrát hrozil celému vesmíru spolu se Zemí kolaps, který by znamenal zánik. Oběť Krista – Jeho krev vylitá  do celého vesmíru prozářila i do tohoto vesmíru nesmrtelné částice. Inteligenčně vyspělejší bytosti vesmíru D totiž od počátku vědí, je to vidět z venku za branami Země, že Země má časově omezený pobyt v tomto vesmíru D. Z jejich pohledu z venku a dle jejich způsobu chápání, Země má být vibračně  z vesmíru D vytržena, což z jejich úrovně pohledu znamená nejenom ztrátu energií, které ze Země  a z člověka čerpaly a v některých případech stále čerpají, ale vidí to také  jako zánik vesmíru D.

Proto od samotného počátku civilizací přicházejí poselství z vesmíru, které dávají  techniky a instrukce tvářící se jako nápomocné, v podstatě ale dávají člověku návod jak transformaci zastavit a umožnit jim zmocnit se jak Země, tak lidstva na Zemi. Skrze  techniky navádějící lidi, aby do svého systému pouštěli „okupační“ energie a substance, nebo aby vytvářeli formou energetických krystalů či světelných projektů přistávací plochy pro útočníky z neviditelné dimenze. Lidé, kteří se cítí skrze tyto techniky obohaceni dovedností, schopností apod., si neuvědomují, že otevírají průchody bytostem, které mají vůči Zemi destruktivní úmysly a že jejich dary mají efekt „trojského koně“ neboli „danajského daru“.

 

Kolaps vesmíru, Stvořitel „Lucifer“ předává Kristu kódy

Příchod Krista neznamená, že Zemi, se vším co na ní je, promění v rajskou zahradu; Kristus použije pro tvorbu věcí nových do Země tajemně uložené Božské dispozice hmoty. Začne tvorba od počátku, ale proměnou; Bůh nezničí bytosti. V roce 2009 by kolaps vesmíru znamenal zánik mnoha nevyspělých bytostí. Vesmír se Zemí a vzájemnými vazbami byl stvořen Luciferem – Světlonošem, andělem pádu, duchovnem nazývaným kdysi Jitřenkou, dnes po nástupu na cestu pokání, Lucielem. Jméno je funkce a na předchozí  Lucielovo jméno Lucifer byly vázány vazby vesmíru. Jméno Luciel znamená potvrzení návratu do synovství Božího a Boží rodiny, znamená „vracející se do Světla“. V tomto jeho novém jménu, v této nové funkci mi duchovno již v listopadu 2011 ukázalo významnou dobrovolnou úlohu této bytosti, která přispěchala člověku v době útoků v listopadu na pomoc a dále pomáhá. Luciel zná vazby bytostí ve vesmíru stejně jako vazby hmoty, antihmoty, temné hmoty a temné energie; zná kódy svojí tvorby a předává je Kristu do rukou, aby Kristus započal novou tvorbu jako Pravý Stvořitel. Tento akt Lucielovy spolupráce Kristu umožňuje, aby použil Světlo svojí krve prolité a zahájil novou tvorbu proměnou nikoliv zničením, dávaje tím milost všem bytostem vesmíru D, včetně  bytostí žijících ve sférách pekla.

 

Svoji milost pro lidstvo Kristus již oznámil přes Boženu Cibulkovou.

Tato milost je vysvětlitelná vstupem lidstva do období Konvergence, viz články na Aktuálně níže.

 

„I když je Země obemknuta pevnou sítí pomoci Boží všech dostupných kategorií a existenční čas pro jejich vyspívání v rámci zemské hmoty je prodloužen, v pozadí neochvějně stojí nutnost přesunu lidstva v jiné, řádově vyšší světy.

Tváří v tvář tomuto aktu zůstává i nadále situace národů a všeho lidstva nezměnitelně krajní a mezní. Ne však ve smyslu tragedií a hrůz apokalypsy. V tom pak spočívá pro národy Země milost nejvyšší, že tiché bude jednou jejich procitnutí v jiné - nové životní dimenzi.“

(Božena Cibulková, Přesun národů ku pravici Země, Den národů 15, 1987)

 

„Forma a způsob existence Země hmotné je přechodným stupněm bytí pro všechny, kdo v ní sídlí a jsou na ní závislí. S tím je nutno počítat v každém dni; ne však s úzkostí, neboť dříve než byla stvořena Země, byl stvořen plán jejich transformací i konečné proměny v duchovní stálici.“

(Božena Cibulková, Den Země 13, 16.6.1995)

 

„Může se přistoupit k dalším aktům milosti a k mysteriím člověka. Tak začne formování života novými duchovními metodami. Vznikne postupně jeho nová organizační struktura, umožňující rychlé napravení porušeného a lidstvo převést bez velkých kataklyzmat v apokalyptických hrůzách do duchovních dimenzí existence . . .“

(Božena Cibulková, Den Země 13, 16.6.1995)

 

„V programu je cesta k vyšší formě lidstva i tvorstva. Proto dnes Kristus věci Země zvedá na svou dlaň. V ní zůstanou až do posledního dne Země, kdy její tvrdá půda změkne pod nohama, stane se lehoučká a poddajná, rychle se měnící v bílý svítící oblak. Vše pozemské se začne do něj vnořovat jak do teplé vody nemluvně když je koupe matka, jak do měkkých podušek večer unavená těla.

Nežli se stane tento zázrak, který z hmoty Země učiní nepředstavitelně jemné substance duchovního jsoucna - Božsky silné, pevné a láskyplné ruce Krista budou držet v soudržnosti každý viditelný tvar a lidská těla.“

(Božena Cibulková, Cesta záchrany, Den Země 4, 1986)

 

„Až bude zbývat jen několik roků ke skončení strastného i spásného věku, na jehož konci se začne měnit struktura atomů v lidském těle i v přírodním prostoru - Kristus překročí, rozloží a Božskou pravomocí zruší všechny překážky bránící Mu v cestě, po níž převádí lidstvo do duchovních dimenzí.“

(Božena Cibulková, Den Dobra 7, 1989)

 

 

Ludmila Kozáčková

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména