Image

 

 

 Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

                                  Rok 2009

  

Rok nové oběti Krista

za Zemi a umírající hmotný vesmír

 

 

Země pod palbou útoků z kosmu i z řad jejích vlastních obyvatel

Andělé vyhlašují vlastní iniciativu pomoci Zemi a člověku

První příjezdy vyšších vesmírných civilizací k Zemi a jejich pomocné akce

Položeny další základy pro transformaci

Otevírají se substance květin, bylin a plodů

Božím úradkem zamítnuta možnost evakuace Země

Kristus oznamuje etapy transformace

   

ROK 2009  BYL ROKEM BOJE O TRANSFORMACI, KTERÉ CHTĚLY NĚKTERÉ

MEZIPLANETÁRNÍ INTELIGENCE ZABRÁNIT.

BOJ SE PŘENESL I DO ROKU 2010.

  

Kalendář

 

některých důležitých dějů a událostí roku 2009

na základě emailů odesílaných spolupracovníkům

  

 

18.1.

Komunikace s mimozemskou civilizací,

vstupní hmotný galaktický bod: Andromeda

 

Dne 18. 1. 2009 se mnou navázal spojení velitel vesmírné lodi z jemnohmotna.

Moje první reakce byla taková, že jsem na něho začala volat a mávat, ať se nepřibližují,

neboť Země je stále ještě válečná planeta.

 

Během dalšího dne od ranních až do odpoledních hodin mezi mnou a kapitánem proběhlo několika komunikací.

Kapitán se také zmínil, že nám budou brzy pomáhat. Na základě studia situace a historie Země kapitán předal dokumentaci svojí vládě, která dne 22. 2. 2009 zaslala lidstvu na Zemi oficiální slavnostní pozdrav.

Text zážitku viz Vesmírné civilizace.

  

23.3.

Země napadena meziplanetární inteligencí

 

Meziplanetární inteligence v alianci s neviditelnými bytostmi pádu obývající Zemi

a s černými mágy v lidském těle napadla planetu Zemi a její obyvatele.

Díky Kristu a pomoci andělů a archandělů je Země po několika dnech obětavé obrany zachráněna.

Andromedas pomáhá neutralizovat škodlivé látky.

 

Součástí útoku je i atentát na mne. Implantát, který mi byl vstřelen do hlavy, se mi pokoušejí přátelé

z civilizací Vyšší Galaxie od prosince 2009 společnými silami odstranit. Je pro něho obtížné přijít na složení látky, kterou mi útočník vstřelil do systému, protože látka se mění a obnovuje během času do různých forem nebezpečí a hrozby; je časově nastavena tak, abych v případě že nezahynu při březnovém atentátu, byla zničena později.

Můj život se stává na dlouho dobu velmi těžkým a zvládání i pouze základních denních lidských úkonů je obtížné.

 

Až na jaře 2010 přátelé z Plejád přivezou technologii, kterou vyvinuli na základě informací a pozorování vesmírných přátel, kteří k Zemi dorazili před nimi.

 

V těchto dnech se mnou andělé začali intenzívněji komunikovat o situaci a po krátkém čase se mnou

vstoupil ohledně situace Země a transformace do komunikace Kristus, který mi začal oznamovat svoji pomoc a vysvětlovat nejdůležitější děje.

  

6.6.

Bytosti žijící na Zemi v lidském těle, které označujeme jako černé

mágy se sjednocují za účelem ovládnutí planety.

Mobilizace duchovních pracovníků.

 

Dnes v sobotu 6. 6.2009  ve  14.00 mi bylo ukázáno obrovské shromáždění

lidských bytostí označovaných jako černí mágové, kteří se sjednocují  ve

světovém měřítku  k ovládnutí planety. V kontextu, že jsou ovládání značným

počtem tzv. padlých duchů Země a meziplanetární inteligencí, která

neupouští od svého záměru zmocnit se potenciálu člověka a Země, je situace

krajně vážná, neboť k tak velkému sjednocování černých mágů dochází poprvé v historii Země.

 

Vzápětí jsem přijala od Krista tento projev:

 

Vyhlašuji mobilizaci všech lidských pracovníků,

kteří pochopili, že pouze  Kristus je cesta a spása, záchrana, obnova a nový život.

 

Současně ruším dosavadní toleranci vůči těm, kteří ač v dobrém úmyslu,

rozhodli se jít a jdou cestou vlastního poznání, aniž by dosáhli pochopení  křesťanství,

a kteří na se na této cestě spojují, ať již vědomě či nevědomě, s těmi,  kteří  se je z neviditelna snaží zlákat ke spolupráci tím, že apelují na silné ego člověka, to znamená, apelují na touhu po ovládání nebo po prosperitě a  egoistickém vyniknutí v jakékoliv oblasti, včetně léčitelství a duchovního vůdcovství.

Vzhledem k vážnosti doby a pokročilosti času, kontakty lidských bytostí s bytostmi v neviditelnu

již dále nejsou tolerovány  jako  evoluční cesta v rámci samostatnosti poznávání na základě vlastních chyb a omylů, pokud jsou vedeny snahou získat informace od kohokoliv či snahou získat schopnosti  a výhody bez respektování Boží vůle.

Ti, kteří nadále budou pokračovat v této činnosti, již budou zařazeni do kategorií bytostí Zemi a člověku škodící.

Pouze člověk, který nadřazuje Krista,  to je spásu všech nad vše osobní, ať již týkající se vlastní osoby nebo jiných bytostí do jeho životní blízkosti přivedených, může v této těžké době závěrečných zápasů o člověka a o Zemi obstát a jim pomoci.

Každý člověk na Zemi, který splňuje tuto podmínku, je nesmírně vzácný pro tento čas nejtěžší.

Duchovní pracovníci Země, semkněte se a vytrvejte!

V mém srdci a vzájemné lásce najdete posilu pro těžký zápas.

Jsem Kristus, váš Bůh, jediný pravý Duch záchrany.

Jsem Slovo. Skrze mne bylo vše stvořeno.

Jestliže se mohu projevit ve vás a skrze vás, nikdo nemůže zničit Bohočlověka a pole působnosti, které jsem mu vykázal.

 

7.6.

Mystérium Panny Marie

Kód k prahmotě

Příchod Boha Matky k vesmírným dětem

 

Ona jako čistý vzor sama je prvotním kódem.

Bez ní bychom k tomuto doposud skrytému tajemství neměli přístup.

Jeho otevření skrze Marii je zahájením etapy návratu člověka do „ráje“ skrze vrácení-otevření

duchovních kódů hmoty duchovnímu člověku.

Je zahájením mysteria Panny Marie pro transformaci Země a její hmoty do vyšších úrovní

a překonání temných sil černé magie.

Jinak by člověka a Zemi zcela ovládly negativní bytosti.

 

Tímto dnem započalo mystérium příchodu Boha Matky  k vesmírným dětem.

  

5.9.

Boj o zachování Země – příprava na možnou rychlou evakuaci

 

Přijala jsem od andělů vážnou informaci, že tato noc je rozhodující,

protože andělé mají těžkosti s udržením svých pozic pro ochranu Země a lidí.

Aby nedošlo ke vtrhnutí astrální negace do Země a systémů lidí, je možné, nezvládnou-li andělé svoje pozice,

Země bude přesunuta do jiné sféry již této noci nebo během zítřka podle alternativního scénáře.

Jestli se dnes ráno neprobudíme na této Zemi, věřím, že se potkáme jinde.

 

V noci z 5. 9. na 6. 9. se andělům a archandělům podařilo situaci vyřešit.

Té noci plály kolem Země duchovní ohně a posunutím do vyšších vibrací byl získán před útočníkem opět malý náskok.

Byly to dny, kdy se bojovalo o náskok jednoho dvou dnů.

 

Stále je tedy naděje na postupnou transformaci, která ještě stále dává šanci všem pro vývoj,

neboť po závěrečné fázi transformace se vývoj duchovní úrovně lidí na velmi dlouho dobu zastaví. Také je stále možná alternativa rychlé transformace, která již ale nedává období milosti pro vývoj na Zemi.

Proces postupné transformace zaručuje záchranu nejenom Země ale také některých nebeských oblastí, které jsou útoky zla již také ohroženy.

 

Boje o transformaci Země pokračují.

Fotosyntetické vlastnosti laskavce v propojení s člověkem jsou důležité.

Pokračují boje o Zemi i o Nebe.

Nutnost evakuace a rychlé transformace je vzhledem k neustávajícím  intenzívním

útokům ještě několikrát zvažována až do 22. 12. 2009.

To, že kromě důvodu útoků a již hrozícího rozpadu struktury Země, byla v kritickém stavu hmota kategorie hrubá hmota a s ní i její astrální sféry, je ukázáno a vysvětleno později,

po té, co Kristus vykoná novou, celému vesmíru viditelnou oběť.

  

10.9.

Oběť Krista

pro záchranu Země

a umírajícího, z Božských pralátek již vysouvajícího se vesmíru

 

Dne 10. 9. 2009 jsem v ranních hodinách (mezi osmou a půl devátou ) prožila závažné rozhodování o výjimečnosti toho dne.

Vnímala jsem, že je možné, že co nejdříve dojde ke smutnému dění a alternativu zániku hmotného

jsoucna jsem v těch okamžicích vnímala jako nejreálnější.

Začala jsem se na změnu svojí existence připravovat.

 

Dne 10.9.2009, krátce před devátou hodinou ráno, jsem prožila tento děj:

 

Uviděla jsem v prostoru kosmu vysunutý kříž

a na něm Krista.

 

Magií a jinými formami zla již k smrti svojí existence prosáklý vesmír

znachověl pod tryskající krví Lásky

a již umírající základní částice nezbytné pro udržení tvarového jsoucna začaly ožívat.

 

Vesmírnou obětí Krista byl zastaven proces umírání tvarového jsoucna.

Je zachráněna Země i Nebe, aniž by Bůh zničil ty, kteří se Nebe a Zemi rozhodli usmrtit.

I pro ně Kristus na kříži rozevřel svoji náruč.

 

Klanějme se Kristu!

Děkujme Kristu!

 

Krev tryskající z ran Krista a blahodárná životní síla z jeho ran i krve vyzařující

vyvolávají úžas nad jeho Láskou a obraz Krista pro celý vesmír takto protisknutý nad Zemí

postupně vyráží některým útočníkům zbraň z rukou.

 

Od této chvíle až po dnešní den vidím mnoho bytostí v pro nás neviditelném vesmíru

poklekat před Kristem.

 

Kromě andělů a vyspělých vesmírných národů poklekají ti, kteří se kolem Země shromažďují ze zvědavosti, nebo hledají azyl.

Poklekají také ti, kteří sice neútočili, ale odmítali úlohu plnit úlohu Kristem jim svěřenou.

Poklekají také mnozí, kteří se k Zemi přiblížili se zlým úmyslem nebo již dokonce útočili:

Skládají zbraně a poklekají.

  

10.10.

Opět hrozba útoku skrze materializaci zbraní

 

Právě jsem dostala varování, že opět hrozí materializace útoků.

Útočník se již dříve pokusil materializovat své zbraně (jeho plavidla, tzv. UFO,  provedla studie

a útočící inteligence vyvinula zbraně  ve stylu pozemské techniky.

Tyto zbraně by útočící inteligence dokázala na chvíli zhmotnit – na chvíli dostatečně dlouhou,

aby po dobu co zbraně budou zmaterializované, mohla zničit naši civilizaci.) Toto má být další pokus.

Díky obraně Země se mu jeho plán nezdařil.

  

22.11.

Svátek Ježíše Krista - Krále Králů

Je ukončeno působení černé magie v Zodiaku

Přijetí nových jmen planet Sluneční soustavy.

Nové jméno Země je Amezdas.

Je položen další základní kámen pro transformaci Sluneční soustavy.

  

16.12.

Skrytý objekt za Plutem - Nibiru

 

V listopadu 2009 vstupuje do útočné akce pro podmanění Země s cílem získat zdroje

– s nárokem na vlastnictví zdrojů planety Země -  také planeta, o které Božena Cibulková píše

jako o nebezpečí  skrytého  objektu za Plutem, které hrozí v budoucnosti.  Tuto její stručnou zmínku nacházím v jednom z jejích textů až mnohem později v roce 2010 a žasnu nad tím,

co vše tak velmi konkrétně viděla dopředu.

Vůdce jejich planety se mi až v roce 2010 představuje vůdce této útočící vesmírné entity

Slyším jméno „Nanunak“.  Dochází mi spojitost se jménem legendární planety Nibiru.

 

Dne 16.12.2009 se situace jeví velmi těžká a jsme již tak unaveni...

  

16.12.

První spojenci z Vesmíru – Sírius,  Orion a Perseus

 

Email spolupracovníkům:

Drazí přátelé,

před chvíli jsem dostala komunikaci s vesmírným plavidlem přátelské civilizace, která se blíží k Zemi. Pomáhají.

Vystřelují světlomety, kterými nás ochraňují před útoky a podnikají další kroky.

Komunikují o tom s našimi přáteli z Andromedas.

Mám pocit, že jsme zachráněni!!!!!!!!!

Prostor jedné z hvězdných bran - průchodů k Zemi je ozářen.

 

Slyším jména Sírius, Orion, ti jsou již u nás blízko, a vzadu se ještě blíží někdo,

kdo se představuje jako civilizace z Persea.

 

Chvála Kristu. Klaníme se Kristu.

Děkujeme všem z vesmíru, kterým záleží na našem osudu!

Děkujeme!!!

  

19.12.

Vyslání  SOS do celého vesmíru pro pomoc Zemi

Sírius a Orion pomáhají svojí jemnohmotnou technikou

 

Situace je stále vyhrocená, i když díky jejich pomoci stabilizovaná.

Problém je, co dál. Většinu času a energii věnujeme na obranu, na transformaci moc nezbývá.

Čím má Země a systém člověka vyšší vibrace, o to menší šance pro agresora.

Útočící inteligence vědí, že jejich šance během transformačního procesu Země budou menší a

menší ...

Zdá se, že se všechny negativní síly vesmíru spojily proti nám.

Bez spojení všech kladných sil vesmíru to asi nelze zvládnout.

 

Naši spojenci z Andromedas, Orionu a Síria po zhodnocení svých možností a šancí Země na transformaci vyslali do celého vesmíru, i mimo Mléčnou dráhu, za Zemi SOS -  prosbu všem.

 

Naši spojenci ze Síria a Orionu nám pomáhají svojí jemno hmotnou technikou.

Jedy a škodlivé látky, které začaly útočící inteligence pouštět do Země přes hmotný zvuk a světlo neutralizují „jemno hmotnými diodami“ a „ zvukovými  elektrodami“.

  

21.12.

Situace je kritická

 

Naše spřátelené civilizace z Orionu a Síria dali andělům návrh na urychlenou evakuaci – transformaci Země.

První alternativa transfomace - evakuace, pokud se andělé pro ni rozhodnou a

pokud ji Kristus schválí, by se mohla uskutečnit do několika dnů.

Andělé o tom vážně uvažují.

Díky Kristově oběti a po měsících práce na zvýšení vibrací Země, by transformace evakuace již nebyla tak drastická.

V každém případě by byla lepším řešením než ponechat Zemi a člověka útočníkovi.

  

22.12.

Možnost pomalejší transformace

 

Právě jsem přijala informaci od andělů, že alternativa transformace - evakuace do několika dnů byla vyloučena.

Co se týče dalších alternativ, je pravděpodobné, že jestliže budeme intenzívně pracovat,

dají nám možnost během několika dalších měsíců, aby se ukázalo, jestli bude možná pomalejší transformace a tím stále šance pro lidstvo.

Celé to drama bylo také o tom, jestli se udrží Země alespoň tak dlouho, aby alespoň nějaká transformace proběhla.

 

Děkujeme Kristu, archandělům, andělům

a všem našim pomáhajícím přátelům z vesmírných civilizací.

  

24.12.

Přijíždí spojenec,

vstupní galatický bod: Kassiopea

 

K Zemi se již hodně přiblížilo kosmické plavidlo spřátelené civilizace ze souhvězdí Kassiopea.  Její  posádka po příletu a zhodnocení situace rovněž vysílá SOS do celého vesmíru.

  

24.12.

Prožitek ve večerních hodinách

V čase vánoc 2009, kdy lidstvo oslavuje zrození Lásky do Země, již rozhoduje o osudu Země a lidstva Bůh Otec, i když dovolí svému Synu za nás orodovat.

 

V tento vánoční čas, který lidé prožívají jako příchod Světla na Zemi,

prožívám zármutek a bolest i hořkost Boha Otce a zármutek Ježíše Krista.

Prožívám bázeň před Bohem Otcem, který vydával svého Syna k tak strašlivému utrpení pro záchranu člověka a prožívám stud, lítost a pokání.

Vzpomínám si na slova Krista, která nám duchovním lidem, ale to znamená také všem lidem, tlumočila kdysi Božena  Cibulková:

 

„Jednoho dne se budete všichni stydět za to,

že jste udělali tak málo“.

  

26.12.

Boží soud

Vyhlášení transformačních etap

 

Dnes 26.12.2009 v dopoledních hodinách jsem vnímala pootevření Domu Otce.

Vycházela z něho Božská zář, byla laskavá, byla to zář Otce, ale přitom také zář Božího Majestátu.

V odpoledních hodinách jsem vnímala Boží Trůn, Trůn Boha Otce

a on na něj usedal a přizval k usednutí svého Syna.

 

Před chvílí (před 18.00) ke mně přišel Syn, Náš Pán, náš Nejdražší Ježíš Kristus

a ukázal mi váhy, dvě misky, jednu s hříchy a dluhy lidstva a druhou na vyrovnání těchto dluhů a hříchů, to je lásku člověka, jeho práci a utrpení a oběti.

Tato druhá miska neměla sílu vyvážit tu první, a tak ta první málem udeřila o zem

a ta druhá málem vyletěla tak vysoko, že se všechny poklady přinesené člověkem mohly rozletět do ztracena.

 

Ale Kristus pohyb té druhé misky před kritickým bodem zastavil a řekl mi,

že bude člověku v jeho prospěch připočteno to, že útoky negace, včetně meziplanetární,

člověku vytvořily velmi těžké a někdy také nemožné podmínky,

aby dorazil do cíle jemu určeném ve stanoveném čase.

Ukázal mi na hrozící katastrofy a řekl, že je rozhodnuto, že se nestanou všechny,

a naznačil mi, že některým On nemůže zabránit.

 

Dále pravil:

"Transformace proběhne ve čtyřech etapách.

První z nich jako přípravná etapa proběhne v následujících třech měsících.

Délka a náplň dalších tří etap bude záviset na průběhu první etapy".

Potom mne vyzval, abych o tom lidi informovala.

  

31.12.

Spojenci z vesmíru chrání planetu Zemi před nebezpečím

útoku plánovaným skrze světlo a zvuk v čase ohňostrojů

 

Tohoto dne jsem pochopila, proč andělé a naši přátelé z Vyšší Galaxie zvažovali rychlou transformaci před koncem kalendářního roku. Planeta byla ohrožena vzhledem k útoků z kosmu přes světlo a zvuk.

Vždyť 31. 12. byla Země téměř po 24 hodin nepřetržitě doslova obalena oslnivou září a burácením ohňostrojů.

Díky ochranné síti diod a „zvukových elektrod“, které naši spojenci rozprostřeli kolem Země, byla  naše planeta chráněna.

  

Komentář k roku 2009

 

Z Boženčiných děl a setkání s ní jsem věděla, že existují ve vesmíru národy, vždyť jsme měli pracovní a oslavné  Dny vesmírných národů, ale pouze jsme do prostoru sdělovali programy a pozdravy, které Boženka vypracovala, a samozřejmě, Boženčino společenství dělalo službu pro celý vesmír a vesmírné bytosti.

 

Když útoky z kosmu začaly, bylo nádherné vědět, že pomáhají přátelé z Andromedas. Příjezd plavidel národů Vyšší Galaxie bylo pro mne nečekaným překvapením.

 

Věděla jsem, že i na planetách Sluneční soustavy sídlí v „neviditelnu“ bytosti, že jsou tyto planety

spravovány pro nás neviditelnými správci. Věděla jsem, že Země je také bytost

a že UFO jsou plavidla padlých duchů, kteří již vyvinuli svoji techniku do takového stupně,

že se mohou na nějakou dobu materializovat.

 

Do útoku 23.3.2009 jsem však netušila, dokonce ani po svojí první  komunikaci z Andromedas , že tento „neviditelný  svět „ se přede mnou začne tak zřetelně a viditelně promítat  a  komunikovat, vždyť svojí tvář zblízka  mi ukázal i duch Slunce, v Egyptě uctívaný jako Bůh Ré a představili se také všichni duchové  - správci planet Sluneční  soustavy.

 

Nikdy by mne také před tím nenapadlo, a do dnešního dne jsem v šoku z toho, že někdo z neviditelného bytostného vesmíru bude usilovat o zničení naší planety a také konkrétně o můj život, a že se mi dokonce ukáže a představí, přestože Boženka na útoky z kosmu, které v budoucnosti viděla přicházet, upozorňovala.

 

Prožila jsem podminované emociální a myšlenkové pole člověka, kdy každý člověk ať věřící či nevěřící přispíval k vítězství, pokud vydával láskyplnou ušlechtilou myšlenku. Jediná účinná obrana byla prožitkem lásky. Láska v modlitbě byla a je nejúčinnější. Odříkávané modlitby prostor nechránily.

 

Teprve rok 2009 mi konkrétně, protože jsem se s nimi ocitla v ději událostí, ukázal obětavou práci

andělů, o které jsem sice předtím věděla a ve kterou jsem také věřila, ale dokud jsem sama nezápasila o život a nechvěla se o osud Země a lidí a přitom neviděla anděly vyčerpané až k neunesení, nikdy bych k nim nemohla cítit takovou vděčnost a uznání, které dnes cítím.

 

Věděla jsem, že KRISTUS je za člověka v neustálé oběti, ale po zážitku z 10. 9. 2009, kdy jsem svým vnitřním duchovním zrakem byla svědkem jeho nové oběti, jsem pochybovala, že ještě někdy budu šťastna.

Kristus mi pak řekl, že to udělal, abychom byli všichni šťastni. Kdyby totiž oběť nevykonal, mnoho bytostí, i lidských by upadlo do nevědomí na dlouhou dobu a byla tam i alternativa definitivního zániku mnohých bytostí.

 

Prožila jsem váhání a hořkost OTCE, protože KRISTUS svoji oběť pro Zemi a vesmír nemohl vykonat bez OTCOVA svolení.

 

Bůh Otec po zkušenosti s člověkem a jeho vlažnou a také mnohdy nevěřící reakcí na golgotskou oběť Syna, váhal. Váhal také, z toho důvodu, že na druhé straně mnozí ti, kteří v Krista a jeho oběť uvěřili, se na jeho roli „Beránka“ začali spoléhat jako na samozřejmost.

 

Svolení k oběti Syna a povolení pro „pomalou transformaci“ dal s přihlédnutím k dobrovolné iniciativě andělů obětavě pracovat, slibu národů Vyšší Galaxie pomáhat člověku a s přihlédnutím k tomu, že na Zemi v současné době žijí lidé Krista milující. Především však neodmítl orodující Lásku Krista k člověku a všem  bytostem.

 

Bůh Otec dal svolení k „pomalejší transformaci“, ale s podmínkou, že o průběhu a o tom,

kdo se do stane do vyššího transformačního programu, a jak budou probíhat etapy,

my  všichni to je člověk a pomáhající anděl a vesmírná bytost, rozhodneme sami. Jinými slovy, jak si to my všichni ve vesmíru uděláme, tak to budeme mít.

 

Čím pomalejší transformace na této Zemi, tím větší naděje pro urychlený duchovní vývoj lidských bytostí nacházejících se na nízkých duchovních cestách nebo v ateismu, neboť postupné přibližování světa andělů a postupné zviditelnění jim může dát nezvratné důkazy.

 

Záleží tedy velmi na iniciativě naší i na iniciativě ostatních bytostí.

Již nebudou od Boha, až do odvolání, plynout nové dary pro člověka.

Vždyť Otec dne 10. 9. 2009 obětoval člověku opět svého Syna.

 

Ludmila Kozáčková

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména