Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

                Jemnohmotné substance přírody

 

Transformovaný silový tělesný systém člověka bude mít více těl. Podle dosaženého stupně duchovní úrovně. Tělo rajské, nebeské a kosmické.

 

Tvorba rajského těla

Jedním z nových těl člověka bude tělo rajské, vytvořené éterickými jemnohmotnými substancemi přírody. Ale i tvorba tohoto nové rajského těla musí projít fází základního propojení s jemnohmotnou zemskou přírodou. Tato základní fáze je nutná i pro ty, kteří projdou neúplným transformačním procesem.

Bez propojení s jemnohmotnou přírodou nemůžeme v jemnohmotnu existovat.  Od roku 2009 se otevírají jemnohmotné substance přírody.

„Otevírání“ rostlin, stromů, keřů,..  je jedna z podmínek návratu do ráje něžnou přirozenou duchovní cestou.

 

Ochrana před útoky z vesmíru

Jemnohmotná příroda je také naší přirozenou domobrannou výzbrojí a technikou proti útokům z vesmíru.

 

Práce se substancemi

Uvědomujme si v představě různorodé záře a barvy bylin, květin a plodů a rozprostírejme je po celé Zemi, po celé naší sluneční soustavě a po celém našem Slunečním Kosmu. Ve finální etapě zápasů o transformaci lidského tělesného systému a systému celého Slunečního kosmu je již nutno, abychom si podíl a nezbytnou účast jemnohmotné přírody na transformačních dějích uvědomovali a propojovali se s ní.

Jemnohmotná substance bílé lilie a bílé růže jsou požadovány pro aktivaci a zdůraznění nejčastěji, proto jsou v seznamu nahoře ve zlatém rámečku.

Následuje seznam a popis dalších jemnohmotných substancí. Nové popisy substancí budou vždy aktuálně přidávány pod zlatý rámeček seshora.

I když nedostanete upozornění na nutnost, nebo důležitost pracovat s jednotlivou substancí, je užitečné pro všeobecný transformační proces a ochranu, a také pro vaše osobní blaho, si tyto jemnohmotné substance občas uvědomit.

Pořadí substancí neoznačuje jejich důležitost a účinek. V dané chvíli je daná substance vždy jedinečná a ve své pomoci nenahraditelná jinou.  Upozornění na případnou aktuálnost intenzívně a zdůrazněně s danou jednotlivou substancí pracovat, najdete, v případě nutnosti, na Aktuálně.

 

 

Bílá lilie

Jako bílá kosmická lampa září v prostoru. Květ bílé lilie se formuje do podoby přenádherné kosmické lampy rozevřené velebně vzhůru. Její zlaté světlo stoupá vzhůru do všech sfér oblaků, do celé sluneční soustavy, do celého Slunečního kosmu. Ochraňuje před destruktivními, chaotickými vibracemi. Neutralizuje také útoky skrze roboty.

Bílá růže

Plátky jejího květu vydávají vlnění a vlny mocných energií. Září bělostí i zlatým jasem a z okrajů jejích rozevřených okvětních lístků vycházejí vibrační vlny, které pohlcují a neutralizují vibrace lepkavé hmoty astrální sluneční plazmy a vibrace těch, kteří skrze ni útočí. Neutralizuje také útoky skrze roboty.

 

 

 

Fialka

 

Nad  zelenozlatým  substančním pruhem  vyklenutým do oblouku  opačným směrem než  je klenutí duhy se dynamizovala substanční energie   ve tvaru lucerničky. Je temně modrofialkové  barvy a dynamicky pulzuje  do tvaru korunky se sedmi zářezy a uvnitř, na dně lucerničky, je svitová substance. Tato svitová substance má zbarvení ve třech  barvách: vlevo bílá, ve středu růžová, vpravo fialkově temně červená.

Jemnohmotná fialka má výrazný podíl na formování jemnohmotného těla do krásy.

 

 

Pampeliška

 

Otevřela se jako matně tajemně bílá, trochu průsvitná koule, která se rozprostřela nad  jasně žlutý pruh ve tvaru oblouku střední barevné intenzity,  jakoby nad horizontem  středně žluté koule. Tato  jemnohmotná, trochu průsvitná, matně bílá koule působí jako vibrační sken v prostoru Země a  působí  také jako tlumič dopadu silných vibračních energií na lidský systém. Podle svého skenování  potom uvolňuje do chaotických vibrací v prostoru  a kolem systémů lidského těla  něžné drobné, zářivě bílé útvary, které připomínají  chmýřovité „padáčky“ odkvetlé pampelišky.

 

 Hlavičky padáčků jsou  ale úzké,  takže spíše připomínají droboučké raketky, také tím, že jsou energeticky a vibračně „napružené“, dynamizují. Celý vibračně temný prostor kolem nás je posázen  těmito  droboučkými jasně bíle zářivými  raketkami.  Tyto dynamické , energeticky nabité padáčkové raketky  jsou  navzájem vibračně propojeny  neviditelnými čárkovými impulzy, takže co se vibrací a energetických impulzů a padáčkových raketek celkově týče, jemnohmotný prostor  Země je pokryt  sítí, která  připomíná strukturu  odkvetlé chomáčkovité pampelišky.

 

Zabarvení a substanční  charakter hlaviček  padáčků  se blíží barvě  a charakteru křišťálové vody. Tyto hlavičky zpracovávají negativní impulzy v prostoru, přičemž barva  hlaviček  občas přechází z křišťálového  zabarvení barvy vody   podle  potřeby zpracovávání energií do jiného zbarvení.  Hlavičky mají občas po kratinkou dobu  zpracování  nějaké negativní energie  zabarvení stříbrné, zlaté, také temně modré, azurové a v odstínech fialové. Výšlehy jiné barvy ukazují  jenom  hlavičky.

 

V  základním a nejčastějším zářivě  bílém zbarvení s hlavičkami  z křišťálové vody,  vytvářejí tyto padáčkové raketky  ve struktuře neviditelných,  navzájem  je propojujících vibrací, ochrannou síť proti chaotickým vibracím v prostoru na jedné straně, a  na druhé straně, napomáhají transformačnímu procesu hmoty v přechodu z hrubohmotna do jemnohmotna.

 

 

Sněženka

 

 V plnosti se aktivovala  během soboty 13.4., jako obrana a ochrana před vlivem elektricky nabitých částic a elektromagnetických částic (zejména před jejich žárem), zmíněných v tomto článku: http://www.astro.cz/apod/ap130413.html

 

Celý večer 13.4. byl již poznamenán postupně zesilujícím elektromagnetickým žárem. Situace gradovala po 23:00, kdy se k auře člověka a lidskému systému přihnala silná žhavá elektromagnetická vlna, nabitá „elektřinou“ zvláštního charakteru. V té hodině již byla aktivována chrpa. Když se žhavá elektromagnetická vlna přihnala, odhaduji kolem 23:15, byla velmi silná a nebezpečná.

 

Sněženka se otevřela v podobě do dvou pruhových energeticky spojených droboučkých kulatých perliček (průměr jednoho perličkového korálku je cca 0.5 mm) vystupující v prostoru v jemném náznaku směru do oblouku (ale nevytváří oblouk) zleva mírně do oblouku doprava. Tam, kde je střed pomyslného oblouku, substance dvou korálkových řad končí.

První, horní pruh perličkových korálků je užší než ten druhý a je tvořen spojenými sněhobílými bílými perličkovými korálky a ten druhý, spodní, širší, je tvořen korálky středně žlutými, s nádechem do zlaté. Každá kulatá perlička má průměr cca 0,5mm. Tyto perličky, sněhobílé i zlatožluté, vysílají do prostoru (každá jednotlivě) světelné paprsky.

Při nebezpečí v prostoru Země, včetně jejích plášťů, atmosféry, či v blízkosti Země, či aury člověka, nebo když je lidský systém vystaven nebezpečí, začnou tyto dvě řady substančních kulatých korálkových perliček spolu komunikovat.

 

Mezi sněhobílou a zlatožlutou řadou perliček v případě ohrožení, nebo nutnosti ochrany, dochází ke komunikaci, během níž se dynamizuje temně modrá energie ve zlatožluté řadě droboučkých energetických perliček, a nad zlatožlutou řadou se rozprostře útvar něžné, energeticko éterické substance sněžně bílého obláčkového útvaru, připomínajícího v náznacích vzhůru obrácený květ sněženky, ale mnohem širší, obláčkový. Ve středu tohoto sněhobílého obláčkového útvaru pulzuje uzounký pruh zlatožluté energie.

 

Celkově energeticky jemnohmotná sněženka působí jako „chladič“ v elektromagneticky rozžhaveném zemském prostoru, zejména pak také jako chladič v lidské auře a celkově v lidském systému. Drobné perličky ve dvou barevných řadách působí kromě jiného jako vysílače a přijímače, a také jako katalyzátory.

 

 

Chrpa

 

Jemnohmotná substance chrpy je aktivovaná, takže se můžete napojovat na popis na konci 1. fáze - obraz pupenců a energií z nich stoupající a na popis na konci 2. fáze - úzké vibrační útvary připomínají uzounké svíčky se světlemodrým prskavkovým ohněm.

Jemnohmotná substance chrpy již pomohla proti plazmatickým výšlehům sluneční hmoty, které nás sužovaly v posledních dnech, má úžasné schopnosti i pro jiné situace.

Rozkládá se na ploše čtvercového, průsvitného světlého růžového (s jemným nádechem do fialkova) závoje, který se dynamizuje do překrývání, takže se závoj neustále postupně v průběhu dvou fází překládá celkem do dvou trojúhelníků.

 

1. fáze

Závoj se zdynamizuje z polohy čtverce do překrytí do prvního trojúhelníku.

Prostor mezi poskládaným závojem do trojúhelníku je dynamizován smetanově žlutým, světlounkým matným jasem, který vytváří svůj vlastní prostor. Když do tohoto prostoru svým vědomím vstoupíme, uvědomíme si, že je větší než samotný trojúhelníkový závoj. Jako by to byla dimenze v dimenzi. Tento smetanově žlutý světlounký matný jas je proložen modravou pruhovou září, která ho prostupuje formou jednoho nepravidelného pruhu.

Modravá pruhová zář se dynamizuje do vibračních útvarů, které připomínají vypouklé světlemodré pupence, jejichž energie je zdynamizovaná do jakoby voskového charakteru, takže připomínají širokou svíčku ve tvaru pupence. Z každého tohoto jakoby voskového světlemodrého pupence se „vylupuje“, „vykvétá“ útvar smetanově bílých hutných substančních energií, které jsou naskládány schodovitě na sebe, takže je vnímáme jako několik na sebe naskládaných obdélníčků, a které se tiše, ale mocně dynamizují do prostoru jako schodiště.

 

2. fáze

Vycházíme z podoby popsané v první fázi, včetně zdynamizovaných smetanově bílých hutných substančních energií, které se vylupují, vykvétají ze světlemodrých jakoby voskových pupenců, a které se v prostoru dynamizují schodovitě, takže je vnímáme jako několik na sebe naskládaných obdelníčků.

Fialkovorůžový závoj, který je již z předcházející první fáze překryt do trojúhelníku se dynamizuje a překryje se do dalšího, samozřejmě menšího, trojúhelníku. V okamžiku tohoto překrytí se světlemodré voskové pupence a z nich schodově stoupající smetanově bílé hutné substanční energie zdynamizují vibračně do užších útvarů a prohodí si barvy: promění se v úzké smetanové bílé jakoby voskové vibrační útvary se světle modrým prskavkovým ohněm. Světlemodrý oheň prskavek tryská v bleděmodrých jiskrách do celého prostoru Země i do Slunečního Kosmu, jako by mu cestu vyznačily schodově rozložené bílé energie v předcházející formě substance jemnohmotné chrpy, viz 1. fáze.

Uvědomujeme si, že  prostor Země a celého Slunečního Kosmu je posázený těmito světlemodrými prskavkami.

 

 

Jablko

 

Ve zvládání fází postupujeme od začátku, tj. od první fáze.  U počátečních fází můžeme zůstat tak dlouho, dokud je nezvládneme, potom přecházíme na třetí fázi. I první fáze, kdy pracujeme se základními kruhovými energiemi je důležitá, protože někdy je nutno pracovat, nebo si uvědomovat jenom, nebo hlavně, tyto základní kruhové substance. 

Ve třetí fázi jemnohmotná substance jablka velmi  energetizuje  a ochlazuje. Také čistí.

 

1. fáze

Jemnohmotná substance se uvolňuje v podobě kruhu (ve velikosti středního jablka) světlounce něžné zelené barvy (nikoliv ale do žluta), téměř průsvitné barvy. Není ohraničen žádnou linií. Uprostřed je vložen kruh ve velikosti obvodu, v němž se v jablku nacházejí jadérka. Tento kruh je vyplněn bílým svitem a není ohraničen obvodovou linií. V této fázi nejsou v bílém kruhu žádná jadérka.

 

2. fáze

Podoba vnějšího většího kruhu zůstává stejná. V bílém svitovém vnitřním kruhu dynamizuje něžný světlounce zlatý nádech, který ale nepokrývá barevně celý bílý vnitřní kruh. Uvnitř kruhu se dynamicky krystalizují úzké stříbřité kapky, které připomínají jadérka. Jejich hustota odpovídá hustotě (počtu) jader v reálném hrubohmotném jablku, ale jsou v kruhu rovnoměrně rozmístěna. Stříbřitá substance jadérek pulzuje, takže jadérka mají zrnitou stříbřitou podobu, přičemž některá zrnka stříbřité barvy jsou hodně tmavě stříbrná, až do tmavě šeda, některá zase jasně, středně stříbřitá s nádechem barvy olova.

 

3. fáze

Dochází k výměně pozice světle zelené substance a bílé svitové substance, a to takto:

 

V bílém svitovém vnitřním kruhu dynamizuje něžný světlounce zlatý nádech, který přichází zleva, ale nepokrývá barevně celý bílý vnitřní kruh. Zlatavá nádechová substance ve vnitřním kruhu vydá impulz a kruhové substance se prohodí, pouze zlatavá substance a stříbřitá jadérka zůstávají ve středu.

 

Takže jemnohmotné jablko nyní vypadá a působí takto:

Vidíme větší kruh, který je vyplněn bílým svitem a nemá ohraničenou linii. Vnitřní kruh je vyplněn světle zelenou substancí, pulzují v něm stříbřitá jadérka již popsaného charakteru, viz výše.

Vnitřní kruh světlounké zelené téměř průsvitné barvy není ohraničen, dynamizuje v něm substance charakteru zlatavého nepravidelného jasu, který přichází zleva a nepokrývá, ani neprostupuje celý vnitřní kruh. Pulzace stříbřitých jader a dynamizace zlatavého jasu uvnitř menšího vnitřního kruhu se stupňují a zlatavý jas vytváří se stříbřitou substancí jadérek a se světle zelenou substancí proudy energií, která se rychle, nesmírně rychle točí doleva, takže vnitřní kruh je prostoupen rychle doleva se stáčejícími energiemi, které barevně vnímáme jako tři v kruhu rychle se točící barvy: světle zelenou, zrnitě stříbřitou s popsanými dvěma odstíny, a nádechově světle zlatavou, přičemž jedna ze zmíněných barev vždy posiluje, co se její výraznosti a podílu na pokrytí vnitřního energetického kruhu týče, a to podle aktuální potřeby. Barevné energie se točí tak rychle, že již nejsme schopni sledovat jejich pohyb. Působí stabilně, jejich rychlost vnímáme pocitově.

 

 

Šalvěj

 

Jemnohmotná substance v celém svém projevu v popsaných dvou fázích chrání lidský nervový a tělesný systém. Tato substance se otevírá vždy při určitém charakteru útoku, nebo problému.

Vkládejme do Země a do svého prostoru.

 

Jemnohmotná substance šalvěje se otevřela jako světle stříbrně matná substance (až s nádechem do šedé barvy, ale nikoliv šedé barvy) brokátového charakteru, co se celkové struktury týče.

 

1. fáze

V tomto brokátu něžně, tiše téměř nehnutě pulzuje téměř neviditelná, jemná struktura něžných vibrací  smetanově bílé barvy. Tyto vibrace  se seskupují v podobě uzounkých korálkových smetanově bílých oválků (jako na výšivce) do drobných kroužků, takže vypadají jako uzounké, téměř čárkové okvětní lístky. Mezi těmito vibračními něžnými smetanově bílými oválkovými korálkovými zaoblenými „čárkami“ (nejsou na koncích ostře zakončeny, nýbrž v oblém tvaru) jsou dost velké mezery a tyto čárky rovněž nejsou vedeny až do středu kruhu.

Ve středu těchto vibračních kruhů  se formuje substance v podobě temně modrého korálku, který vystupuje z brokátové substance ven, jakoby byl posazen do ní jenom do poloviny, takže polovina substance korálku vyčnívá ven z brokátu. Mezi jednotlivými smetanově bílými oválkovými „čárkami“ a temně modrým korálkem je dost velký, volný prostor.

 

2. fáze

Temně modrý korálek ve středu kroužků pulzuje a pohlcuje negaci. Uvědomíme si, že korálkem prochází pomyslná, svislá osa, která kroužek rozděluje na dvě poloviny. Podkladová stříbrně matná substance, na které se nachází levá polovina kroužku ze smetanově bílých oválkových zaoblených čárek, dynamizuje do tmavšího odstínu, zatímco podkladová stříbrně matná substance, na které se nachází pravá polovina kroužku ze smetanově bílých oválkových zaoblených čárek, dynamizuje do bílé barvy s nádechem jemňoučkých stříbrných nitek.

 

Levandule

 

Jemnohmotná substance levandule se mi ukázala 21.3., jako ochranná reakce proti útoku z astrální oblasti, ve vlnovitých příkrých, prudkých nárazech „ střepinového deště“ v podobě drobných, jakoby skelných, řezavých střepinových úlomků.

Jemnohmotná substance levandule, kromě jiných účinků, chrání stratosféru Země, ozónový obal a lidské a přírodní  jemnohmotné systémy.

 

Otevírá se jako něžný chomáčkovitě bílý, nepravidelný, téměř kulatý obláček, kolem kterého pulzuje světlemodré světlo. Obláček je ohraničen spoustou drobounkých průhledných, jakoby skleněných korálků velice úzkého obdélníkového tvaru (jakoby na výšivku).

Průhledný skleněný charakter korálků se rytmicky dynamizuje, čili dle potřeby v určitých intervalech přechází do stříbrného neprůhledného odstínu, přičemž z této linie korálků vystupuje světle růžovofialové světlo, které se na nad obláčkem formuje do linií světle růžovofialového rovnoramenného trojúhelníku, nejprve plošně položeného, který dle potřeby dynamicky zářivě mění polohu.

Vibrace tohoto trojúhelníku střepinový déšť rozkládají. Světlemodré světlo utišuje, „léčí“ napadená místa a korálky ve fázi průhlednosti pročišťují a energetizují protržená místa ozónového „obalu“ Země.

 

Vkládejme působení jemnohmotné substance do svého prostoru, do prostoru celé Země a do prostoru Slunečního kosmu.

 

Sasanka

Jemnohmotná substance sasanky se uvolňuje jako substance něžné matně bílé barvy ve tvaru něžných nepravidelných hebkých éterických obláčků. Uprostřed každého obláčku je substance v podobě průhledného jemného korálku, pod kterým se rozprostírá substance v podobě slitého stříbrného prachu do kruhu. Jeho průměr je asi desetkrát větší než průměr korálku; on na ní „sedí“, jakoby „seděl“ na něžné jemné stříbrné hladině. Z této stříbrné hladiny rytmicky tvarově vystupuje od korálku vpravo úzký podlouhlý stříbrný list. Pravý bok tohoto stříbrného podlouhlého listu je třikrát vykrojen (list má tři zářezy), levý bok tohoto listu má jednolitý oblý tvar.

Jemnohmotná substance sasanky ochraňuje novou vytvářející se jemnohmotnou buňku a také ochraňuje celý tělesný systém i na hrubohmotné úrovni při stresujících náporech na psychiku a celkově uvolňuje jakékoliv napětí na tělesné i psychické úrovni. Chrání proti emociálním negativním vibracím a energiím vzešlých od jiných lidí.

 

Konvalinka

Jemnohmotná substance konvalinky chrání před černomagickými astrálními clonami, které přicházejí v elektromagnetickém vlnění (útok, který spojuje černomagickou podstatu s elektromagnetickou technologií) do lidského psychického aparátu a aparátu centrální nervové soustavy.

 

Z jednotlivých droboučkých květů konvalinky se uvolňují droboučké něžné téměř průsvitné kroužky, jejichž podoba se cca každou sekundu střídá v těchto dvou fázích:

První, výchozí, fáze

Vnější linie droboučkého kroužku pulzuje barvami světle modrá, růžová, žlutá a zelená. Kroužek je uvnitř vyplněn substancí, která je něžná, téměř průsvitná, ale stále ještě plná smetanově bílá. V jejím středu je substance hustší, a je prozářená světlem, které přichází z prostoru, který je za touto substancí. Takže kolem svého centra je kulička zlatavě žlutá. Tato zlatavě žlutá rytmizuje nepravidelně v prostoru středu kuličky, nevytváří další vnitřní kruh. Chová se neohraničeně jako světlo. Ve svých jemných rytmických pulzacích je světlejší, čím je dál od svého centra. Tato zlatě žlutá (co se látkového charakteru substance týče, je jako rozteklý med) dynamicky rytmizuje tak, že do svého centra stahuje černomagickou energetickou substanci a pohlcuje ji, neutralizuje ji.

Podoba této kuličky rytmicky po cca dvou sekundách přechází do její druhé fáze.

 

Druhá fáze

Vnější linie kroužku je tmavě modrá. Substance uvnitř kroužku je matná světlounce stříbrná, tak světlá a matná, kdy již nevíme, jestli se neblíží k průsvitné světle šedé barvě. Je na hranici průsvitnosti a neprostupnosti. Uvnitř kuličky se po obvodu jejího vnějšího kruhu (v zrcadlovém pohledu zleva doprava) pohybuje kulatá, matně bílá, nikoliv kruhová substance, která působí jako velice matné kruhové, ale neohraničené světýlko, přestože je látkového charakteru. Toto světýlko není tedy zformováno pevně do ohraničující kruhové linie, chová se ve svém šíření do prostoru jako světlo. Po cca asi dvou sekundách tato druhá podoba přechází do podoby, která je popsána jako první výchozí podoba.

 

Vnímáme bezpočet těchto drobných kroužků v mentálním i fyzickém poli lidstva a v prostoru Země i v prostoru Slunečního kosmu. Uvědomujeme si je také kolem sebe.

 

Po aktivaci výše uvedených fází si stačí pouze uvědomovat, že jednotlivá kvítka hrubohmotné konvalinky, jsou rozesety v prostoru.

 

Modrý zvonek luční

Proti kouřové magické cloně vrhané z astrálního slunce pomáhá jemnohmotná substance modrého zvonku lučního. Jemnohmotná substance modrého zvonku lučního také chrání před černomagickými astrálními clonami, které přicházejí v elektromagnetickém vlnění (útok, který spojuje černomagickou podstatu s elektromagnetickou technologií) do lidského psychického aparátu a aparátu centrální nervové soustavy,

Tato substance se rozkládá v šikmých pruzích seshora zleva takto: temně modrý pruh s jemným nádechem do fialkova, pod ním pruh barvy světle stříbrné až perleťově bílé, pod ním pruh barvy jasně zelené se zlatistým jemňoučkým závojovým jiskřením. Na spodním okraji tohoto zeleného pruhu je zlatá linie, ze které do volného prostoru (kde by mohl následovat další pruh) vyzařuje smetanově bílá (obláčkově prostupná substance).

 

Rododendron

Jemnohmotná substance, kterou rododendron uvolňuje, vystupuje ve vlnách matně světle stříbrné se silným nádechem do šeda a matně světle syté růžové s jemným nádechem do fialkovo růžové barvy. Vlny této substance vytvářejí v prostoru nepravidelnou vlnovitou klenbu, lépe řečeno klenou se a pulzují podle toho, jak zpracovávají negaci.
Substance rozprostírejte po celé planetě.

 

Ibišek

Jemnohmotná substance ibišku je žlutá, o něco tmavší, než vidíte na obrázku, a je posetá temně fialovými tečkami s nádechem do červena, je jimi jakoby pokropená, ale tak, že tyto tečky žlutou substanci prostupují. Tečky jsou, co se velikosti týče, nepravidelné, vibrují a zvětšují se, nebo se zmenšují podle toho, jak zpracovávají negaci. Rozprostírejte tuto jemnohmotnou substanci po celé planetě.

 

Laskavec

S bílými květy zprostředkuje fotosyntézu. (Transformace těla a Země je v podstatě fotosyntéza.) Vyzařuje bílé průsvitné světlo, které se díky energiím duchovního člověka mění ve spektrum bílé, stříbrné a zlaté záře.

 

Petrklíč

Otvírá substance všech bylin na Zemi. Září spektrem dvou barev- žlutozlatá spolupracuje se září slunce a pohádkově zelená v diamantovém odlesku se s ní snoubí jako Země se Sluncem.

 

Mateřídouška

Má něžnou a přitom sytě zelenou substanci prostoupenou pruhy modrofialkové a zlaté barvy. Neutralizuje negativní meziplanetární záření i jedovaté záření doprovázející útoky z kosmu. Její substanci máme otvírat všem bytostem v Zemi a v jejích pláštích.

 

Jalovec

Vyzařuje stříbřitě modrou silnou clonu vyšlehující do Země a celého Slunečního kosmu. Záření vychází z fialkových vzdušných krystalků. Aktivuje naši tělesnou ochrannou složku.

 

Jeřabina

Má zář, která připomíná červánky, a červené čtyřlístky se zlatavou perličkou uprostřed. Vytváří červánkově zlatavou třpytivou ochrannou clonu pro Zemi i sluneční soustavu i hranice Slunečního Kosmu.

 

Devětsil

Devět silných siloproudů stoupá vzhůru, jako když tryská silný pramen a pak se zalomí v oblouku jako klenba, jako podpěra našeho tělového systému, i zemského a systému Slunečního kosmu. I on je důležitý při transformaci.

 

Rozrazil

Má spektrum modré barvy od něžné světlomodré, až po tmavomodrou a do fialova. Toto spektrum proráží negativní proudy a jako „materiál z cihel“ se stavebně napojuje na podpírající klenbu devětsilu.

 

Kaštan
Má matně nachovou silovou substanci s mělkými jamkami, které jsou ohraničeny nepravidelným bílým půlkruhem. Jsou to polykači vibrací černých děr a černých vírů. Rozprostírejme tuto substanci po Slunci a taky po Měsíci. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či celého internetu.

 

Šiška borovice

Energeticko substančně je rozevřená jako stromeček. Ze šupinek vycházejí proudy „jemněhmotné elektromagnetické síly“. Je to jemnohmotný elektrický proud. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či celého internetu.

 

Žalud

Jemnohmotná substance se otevírá v barevných odstínech zlatavé a zelené, které se prolínají a prostupují. Jsou to antiviry technických sítí.

Má matnou substanci v barevných odstínech zlatavé a zelené, které se prolínají a prostupují. Promítejme je do Země a Sluneční soustavy i Slunečního kosmu, hmotného i astrálního. Pomáhá také při útocích na počítačové sítě a počítače. V takovém případě umisťujte substanci přímo do počítače, případně do počítačových sítí, či celého internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2020

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména