Image

 

 

 Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Bože, dej nám dar lásky

 

 

autor: Ludmila Kozáčková, www.amezdas.cz

 

Tato modlitba vytryskla do hlasového projevu z mého srdce, nebyla předmeditována, viz video zde.

Některá práva vyhrazena. Licence: CC-BY, tzn. text této modlitby můžete libovolně šířit pod podmínkou, že uvedete autora a zdroj, tj. Ludmila Kozáčková, www.amezdas.cz, v případě šíření na Internetu také funkční link na www.amezdas.cz. Musíte také uvést licenci, viz výše.

Nemáte dovoleno měnit text.

Ludmila Kozáčková

 

Bože, začínáme nový den s prvními paprsky slunce, které proniknou do našeho vědomí a zraku při otevření očí.

Kéž vnímáme i Světlo Tvoje duchovní. Kéž o něm svým chováním, svým jednáním, myšlením a cítěním vydáváme svědectví.

Kéž jsme Světlem pro ty, kteří o Tobě nevědí, kteří tápají v temnotě a v pološeru.

Kéž naše myšlení a cítění, jednání a chování, je obrazem člověka, který žije ve Světle.

 

Bože, Kriste, dej nám dar Lásky, prosíme Tě na kolenou, neboť Láska je Světlo, které žádná tma nemůže utlumit.

Dej nám dar Lásky, který rozzáří naše srdce a učiní z nich šperk nejkrásnější. A bude potom tak snadné odolávat temným energiím zloby, chaosu, nevydávat myšlenku humornou - kritickou, neláskyplnou; neláskyplné, hrubé, odsuzující slovo.

 

Kriste, Bože náš,

prosíme Tě o dar Lásky, abychom mohli obdarovávat ostatní, abychom je neboleli v jejich životech a hlavně, abychom neboleli Tebe ve Tvém srdci; aby se naše city, myšlenky a slova nezadíraly do Tvého vědomí jako trnová koruna, kterou Ti kdysi nasadili Tvoji popravčí.

Uzavřel jsi utrpení Golgoty, ale my víme, že Ti utrpení Golgoty můžeme prodlužovat svým stavem.

 

Kriste, dej nám dar Lásky, aby to, co z našeho srdce, z naší mysli i úst vychází, byly krásné květiny, plné omamné vůně, udivující svou krásou, aby Ti padaly k nohám, do Tvých dlaní

a jako políbení Lásky, aby ověnčily Tvoji hlavu a utkvěly na každém místě, do kterého se zaryl kdysi dávno trn Golgotské koruny a trn každé neláskyplné, hněvivé a zrádné myšlenky, slova, skutku. I myšlenky, které jsem vydal já i jiný člověk.

 

Jenom takto budu hoden prosit o dary také pro ostatní.

Jenom takto mne Bůh může plně slyšet, když volám o pomoc pro Zemi, pro své blízké a ostatní.

Jak jinak mne může slyšet Bůh.

Jak mne může slyšet, když svými myšlenkami a city bičuji Jeho syna a do jeho vědomí sázím trnovou korunu nelásky, nenávisti a hněvu nebo lhostejnosti.

 

Bože, přijmi moje myšlenky pokání a kajícnosti za celý můj život. Ukaž mi prosím Tě místa, kde jsem Tě poranil, neboť moje vědomí je hrubé, můj zrak je stále sláb.

Nedokážu je vidět, abych Tě mohl poprosit o odpuštění a abych pochopil, jak mnoho dlužím Tobě, Lásce, všem bytostem jsoucna a také sobě samému.

Protože pokud zůstane můj dluh nelásky nevyrovnán, nebudu nikdy šťasten.

 

Není většího daru než je Láska.

Bože, dej Lásku všem, kteří ji nemají.

Bože, prosím Tě, dej Lásku těm, kteří chodí temnotou.

Bože, prosíme Tě, dej Lásku temnotám.

 

 

©  Ludmila Kozáčková, 2010-2019

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména