Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

Outer Space Television

The High Galaxy Broadcast

                         

 

 

The High Galaxy - mission and authorisation

Introducing Andromedas – How It began

How to Get Tuned

 

The List of Channels

A number of new channels are available or being prepared     

 

Channel 1

The Programme

08:45 - 16:45 CEST here

16:45 - 00:45 CEST here

00:45 - 08:45 CEST here

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména